Byla e2A-1510-661/2019
Dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys ADB „Gjensidige“, G. B. bei A. P

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko ir pranešėjo Alvydo Barkausko, teisėjų Andriaus Ignoto ir Jelenos Šiškinos, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo apeliantų (ieškovų) I. P. ir N. P. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų I. P. ir N. P. ieškinį atsakovui UAB „Vandens parkas“ dėl žalos atlyginimo, tretieji asmenys ADB „Gjensidige“, G. B. bei A. P.,

2Teismas

Nustatė

3I. Ginčo esmė

41.

5Byloje kilo ginčas dėl vandens parke naudojamų pramoginių įrenginių (vandens kalnelių) valdytojo deliktinės civilinės atsakomybės už žalą, atsiradusią lankytojui naudojantis vandens kalneliu, kvalifikavimo, jos sąlygų bei taikymo, taip pat dėl įrodinėjimą ir įrodymų vertinimą, apeliacinės instancijos teismo sprendimo turinį reglamentuojančių teisės normų aiškinimo ir taikymo.

62.

7Ieškovai I. P. ir N. P. prašė priteisti iš atsakovo UAB „Vandens parkas“ ieškovės I. P. naudai 252,48 EUR turtinės žalos ir 500 EUR neturtinės žalos atlyginimą bei priteisti iš atsakovo ieškovo N. P. naudai 14.500 EUR neturtinės žalos atlyginimą.

83.

9Ieškovų ieškinys buvo grindžiamas CK 6.295 str., kuris nustato, kad žala atlyginama, jeigu nukentėjęs asmuo įrodo, kad žalos padaryta, kad produktas (paslauga) yra netinkamos kokybės ir kad egzistuoja priežastinis netinkamos kokybės ir nuostolių ryšys.

104.

11Ieškovai nurodė, kad ieškovas N. P., esantis ieškovės I. P. sūnumi, 2015-05-29 dalyvavo trečiojo asmens G. B. sūnaus N. O. gimtadienyje, vykusiam atsakovo valdomame VICHY vandens parke ir tą dieną maždaug apie 17:30 val. jis susižalojo atrakcione „Maorių klyksmas“. Ieškovas, dėl ieškovei nežinomų priežasčių, leisdamasis šiuo atrakcionu sustojo nusileidimo vamzdyje, ir bandė savarankiškai pasišalinti iš atrakciono tokiu būdu, koks pasirodė geriausias nepilnamečiui vaikui, be to, negaudamas jokios atsakovo personalo pagalbos ar nurodymų dėl slidaus bei šlapio paviršiaus jis paslydo, pargriuvo bei stipriai susitrenkė veidą ir apie šį įvykį iš karto buvo informuoti VICHY vandens parko darbuotojai. Ieškovas patyrė sužalojimus, kurie pasireiškė dviejų dantų įmušimu į alveolę ir nuskėlimu bei gretimų dantų sumušimu. Iš karto po įvykio ieškovui buvo atlikta operacija, kurios metu dantys buvo atstatyti ir įtverti į vietą. 2015-08-18 medicinos išraše nurodyta, jog dėl patirtos traumos yra didelė traumuotų dantų komplikacijų tikimybė ir dėl šių priežasčių ieškovo dantų būklė yra nuolat stebima medikų, be to, 2016-02-25 buvo diagnozuoti vieno iš traumuotų dantų sutrikimai, t. y. ankilozė ir šaknies rezorbcija bei galimi analogiški kito danties sutrikimai, ir šiuo metu egzistuoja tikimybė, kad dėl šių sutrikimų ateityje gali tekti šalinti pažeistus dantis, įtverti laikinus jų pakaitalus ir tik sulaukus vaiko pilnametystės bus galima protezuoti dantis. Ieškovei dėl jos sūnaus N. P. patirtos žalos trečiojo asmens ADB „Gjensidige“ buvo išmokėta 289,62 EUR draudimo išmoka. Ieškovė mano, jog leisdama vaiką pramogauti į vandens parką, pagrįstai tikėjosi, kad atrakcionai nepilnamečiui bus saugūs, kadangi atsakovui buvo kilusi pareiga užtikrinti, jog naudojantis VICHY vandens parko įrenginiais neatsirastų žala, o atsakovas nesilaikė jam, kaip profesionaliam paslaugos teikėjui, keliamų reikalavimų, kadangi atsakovas paliko vaiką spręsti situaciją savarankiškai ir be suaugusiųjų pagalbos, ko nepilnametis negalėjo padaryti dėl streso. Be to, tiek akte dėl įvykio, tiek ieškovo gydymo dokumentuose yra nurodyta, jog ieškovo patirti sužalojimai yra įvykio vandens parke pasekmė ir todėl egzistuoja priežastinis ryšys tarp netinkamos paslaugos suteikimo ir ieškovo patirtos žalos. Neteismine tvarka atsakovas visiškai arba iš dalies padengti ieškovo gydymo išlaidų, viršijančių gautą draudimo išmoką, nesutiko, nurodęs, kad nėra atsakovo kaltės požymių, suponuojančių atsakovo atsakomybę, VICHY vandens parko atrakcionai yra saugūs ir atitinkantys kokybės bei saugumo parametrus, prie atrakcionų yra pateikiamos instrukcijos bei taisyklės, užtikrinančios saugų jų naudojimą. Be to, dėl 2015-05-29 įvykio ieškovai patyrė neturtinę žalą, kuri ieškovei pasireiškė dvasiniu sukrėtimu ir nepatogumais bei stresu dėl sūnaus gydymo bei matomų sužalojimų pasekmių, o ieškovui patirtu fiziniu skausmu, nepatogumais dėl ilgalaikio gydymo bei būsimais nepatogumais dėl iš traumos gydymo būsimų operacijų ir paauglystėje būsimu dėl traumos pasekmių būsimu bendravimo galimybių sumažėjimu bei dvasiniais išgyvenimais.

125.

13Atsakovas UAB „Vandens parkas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį bei patikslintą ieškinį, kuriais su pareikštais ieškininiais reikalavimais nesutiko ir nurodė, jog atsakovo teikiamos paslaugos ir pramogų įrengimai, įskaitant ir atrakcioną „Maorių klyksmas“, 2015-05-29 pilnai atitiko kokybės ir saugumo reikalavimus, atsakovo personalas įvykio dieną veikė tinkamai ir prižiūrėjo VICHY vandens parke pramogaujančius asmenis, tikrindami ketinančių pasinaudoti atrakcionu klientų atitiktį nustatytiems ūgio reikalavimams ir tokius kriterijus atitinkančius instruktavo saugaus naudojimosi atrakcionu taisyklėmis, be to, atsakovo darbuotojai stebėjo atrakciono nusileidimo zoną bei padėjo pasišalinti iš nusileidimo zonos joje užstrigusiems lankytojams, o žala kilo tik dėl didelio ieškovo neatsargumo, pasireiškusio tuo, jog ieškovas, nusileidęs valtele atrakcione „Maorių klyksmas“, iš valtelės išlipo tam neskirtoje zonoje ir paslydęs ant vandens atrakciono slidaus ir šlapio paviršiaus, nukrito bei susižeidė. Vandens parko veiklą atsakovas vykdo nuo 2007-06-01 (imtinai) ir visą parko veiklos laikotarpį atsakovas užtikrina jo įrenginių saugą, o įvykio dieną visi vandens parko atrakcionai, įskaitant ir atrakcioną „Maorių klyksmas“ bei jo sudedamąsias dalis, buvo prižiūrėti, tvarkingi bei atitiko reikalavimus, be to, buvo sertifikuoti ir be jokių defektų, be to, šis atrakcionas įvykio dieną buvo patikrintas ir jokių defektų nebuvo nustatyta ir tai patvirtina kalnelių tikrinimo žurnalo duomenys, be to, „Maorių klyksmo“ defektų nebuvo nustatyta ir 2015-03-03 defektų patikrinimo metu, todėl yra laikytina, jog ieškovai neįrodė atsakovo civilinės atsakomybės kilimo pagrindų sąlygų. Atsakovas nesutiko ir su ieškovės patirtos 252,48 EUR turtinės žalos skaičiavimu, kadangi iš prie ieškinio pateiktų dokumentų nėra aiškus išlaidų priežastinis ryšys su įvykio metu patirtais sužalojimais, be to, nėra nurodytos konkrečios suteiktos paslaugos bei jų gavėjas, be to, ieškovui medicinos paslaugos gydant įvykio metu patirtus sužalojimus VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Žalgirio klinikoje turėjo būti teikiamos nemokamai. Be to, su ieškovų nurodyta patirtų neturtinių žalų suma atsakovas taip pat nesutinka, kadangi ieškovai neturtinės žalos kilimo fakto ir jos dydžio neįrodė, o net ir pripažinus atsakovo civilinę atsakomybė dėl neturtinės žalos, tai prašomas priteisti neturtinės žalos dydis yra nepagrįstai didelis ir gerokai viršija teismų praktikoje panašiose bylose priteisiamą neturtinės žalos dydį, be to, prašoma atlyginti ir dar nepatirtą turtinę žalą, kurią grindžią numanomais ateityje kilsiančiais nepatogumais, todėl ir šis ieškovų reikalavimas yra nepagrįstas, be to, atsakovo turtinė padėtis šiuo metu yra itin sunki ir ateityje tik sunkės. Atsakovas taip pat nurodė, jog sutinkamai su CK 1.125 str. 8 d. nuostatomis, reikalavimams dėl žalos atlyginimo yra taikytinas sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas, kadangi reikalavimai atsakovui kildinami iš įvykio, įvykusio 2015-05-29, o patikslintą ieškinį ieškovai teismui pateikė tik 2018-10-19, t. y. praleidus ieškinio senaties terminą. Triplike atsakovas papildomai nurodė, jog ieškovė dublike bando grįsti savo poziciją, keldama naujus klausimus, ir iš esmės atkartoja ieškinyje jau pateiktus argumentus. Atsakovo teigimu, atrakcionas „Maorių klyksmas“ yra sukonstruotas taip, kad visi atrakcionu besinaudojantys asmenys saugiai nusileistų iki atrakciono gale esančio baseino, skirto išlipti ir kliūčių tinkamai pasinaudoti atrakcionu gali kilti tik tais atvejais, kai atrakcionu besinaudojantis asmuo savo neatsargiais veiksmais trukdo tinkamam nusileidimui. Atsakovas prašė teismo taikyti ieškinio senatį, o pripažinus, kad egzistuoja aplinkybės atnaujinti ieškinio senaties terminą, tai prašė teismo atmesti patikslintą ieškinį, kaip nepagrįstą bei neįrodytą, ir išieškoti visas bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas atsakovo procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes palaikė pilnai ir prašė teismo taikyti ieškinio senatį, o pripažinus, kad egzistuoja aplinkybės atnaujinti ieškinio senaties terminą, tai prašė teismo atmesti patikslintą ieškinį, kaip nepagrįstą bei neįrodytą, ir išieškoti visas bylinėjimosi išlaidas.

146.

15Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame su ieškininiais reikalavimais nesutiko ir nurodė, kad yra apdraudęs atsakovo VICHY vandens parko lankytojus nuo nelaimingų atsitikimų. 2015-05-29 įvykio metu G. B. sūnaus, kuri ir prižiūrėjo visus gimtadienyje buvusius vaikus, gimtadienį šventė ir ieškovas N. P., kuris tuo metu buvo devynių metų amžiaus. Vaikai čiuožinėjo nuo atrakciono „Maorių klyksmas“, kuris yra skirtas vaikams tik nuo vienuolikos metų amžiaus ir maždaug apie 17:30 ieškovas N. P. kartu su bendraamžiu draugu sustojo take nepasiekę jo pabaigos, išlipo iš padangos ir bandė išeiti iš tako, o ieškovui N. P. paslydus take ir griuvus priekiniais dantimis į takos kraštą, jis išsimušė du priekinius dantis ir prasiskėlė apatinę lūpą ir dėl šio įvykio į draudiką kreipusiam trečiajam asmeniui A. P. draudikas išmokėjo 289,62 EUR draudimo išmoką, dėl kurios ginčo šioje byloje nėra. Be to, pradiniame ieškinyje ieškove klaidingai yra nurodyta tik I. P., kadangi ieškinio dalykas yra N. P. patirta neturtinė žala. Trečiasis asmuo taip pat nurodė, jog ieškovė neįrodė tų aplinkybių, kad atsakovo paslauga buvo suteikta netinkamai arba atsakovo įrenginių kokybė buvo netinkama. Be to, pagal VICHY vandens parko taisyklių nuostatas, nepilnamečiai iki keturiolikos metų amžiaus vandens parko paslaugomis gali naudotis tik su juos lydinčiu pilnamečiu asmeniu, kuris yra atsakingas už šių taisyklių laikymąsi ir užtikrina jų laikymąsi ir pilnamečiai asmenys privalo įpareigoti kartu su jais esančius nepilnamečius asmenis šių taisyklių laikytis, be to, nusileidimo takeliais yra draudžiama leistis lankytojams, kurie neatitinka tų takelių taisyklėse nurodytų reikalavimų ir iš šių punktų yra akivaizdu, jog ieškovą N. P. lydintis asmuo buvo atsakingas už vaikų priežiūrą, tinkamą supažindinimą su taisyklėmis bei užtikrinimą, jog VICHY vandens parke bus pramogaujama laikantis taisyklių nuostatų, todėl ieškovui N. P. nebuvo galima leistis atrakcionu „Maorių klyksmas“ dėl amžiaus (t. y. ūgio/svorio) apribojimų ir dėl leidimo naudotis šiuo takeliu šiuo atveju atsakomybė kyla ne atsakovui. Trečiasis asmuo prašė teismo patikslintą ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą bei neįrodytą. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovas trečiojo asmens procesiniuose dokumentuose išdėstytas aplinkybes palaikė pilnai ir prašė teismo patikslintą ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą bei neįrodytą.

16II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

177.

18Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 20 d. nusprendė ieškinį atmesti. Teismas konstatavo, jog 2015-01-22 ieškovo N. P. svoris buvo 32 kilogramai, ūgis - 140 cm ir 2016-05-27 svoris - 37 kg, ūgis - 146 cm. Ieškovo N. P. mama ieškovė I. P. 2015-11-27 kreipėsi į atsakovą dėl ieškovo N. P. gydymo išlaidų kompensavimo ir 2015-12-15 atsakovas nurodė, jog žala yra kilusi ne dėl atsakovo kaltės, todėl atsakovas šiuo atveju jokių ieškovų išlaidų neatlygins. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ ieškovui N. P. išmokėjo 289,62 EUR sumai draudimo išmoką dėl 2015-05-29 įvykusio įvykio. Ginčo įvykio dieną, t. y. 2015-05-29 dieną, atsakovo darbuotojų atlikto patikrinimo metu nebuvo nustatyta jokių VICHY vandens parko atrakcionų trūkumų arba defektų. VICHY vandens parke ieškovo N. P. 2015-05-23 dieną naudoti nusileidimo įrenginiai, t. y. pripučiami ratai-valtelės, atitiko visus saugumo reikalavimus, be to, 2015-05-30 atlikto nusileidimo takelių (slaidų) profilaktinio bei techninio patikrinimo metu nustatyta, kad jokių įskilimų ar įtrūkimų nerasta ir varžtų trūkumo taip pat nerasta. Iš atsakovo VICHY vandens parko Vidaus tvarkos taisyklių (galiojusių 2015-05-29) 1.7. p. nuostatų nustatyta, jog kiekvienas lankytojas, įsigijęs bilietą ir patekęs į vandens pramogų parką, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su Vandens pramogų parko vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis, be to, 2.2.1. p. nuostatose numatyta, kad būdamas vandens pramogų parke ir naudodamasis jame teikiamomis paslaugomis, lankytojas įsipareigoja griežtai laikytis šiose taisyklėse nustatytų reikalavimų ir rekomendacijų, be to, 2.2.3. p. nuostatose taip pat numatyta, jog lankytojas įsipareigoja vykdyti operatoriaus atstovų nurodymus dėl saugos reikalavimų ir šių taisyklių laikymosi vandens pramogų parke. Iš atsakovo VICHY vandens parko Vidaus tvarkos taisyklių (galiojusių 2015-05-29) 6.8. p. nuostatų nustatyta, jog baseinų zonose yra draudžiama pažeisti instrukcijas bei taisykles, nustatančias takelių bei kitų atrakcionų naudojimosi būdą ir tvarką, o iškilus neaiškumams yra rekomenduojama kreiptis į gelbėtojus, be to, 6.12. p. nuostatose yra taip pat numatyta, kad nusileidimo takelių zonose yra draudžiama sudaryti situacijas, kurios galėtų pakenkti kitiems Vandens pramogų parko lankytojams, be to, 6.13. p. nuostatose numatyta, kad nusileidimo takelių zonose yra draudžiama įsibėgėjus šokti į nusileidimo takelio angą, siekiant padidinti slydimo greitį ar atlikti atrakcionų viduje kitus neleistinus veiksmus (verstis, iššokti iš pripučiamų ratų ir kt.), be to, 6.15. p. nuostatose numatyta, jog nusileidimo takelių zonose yra draudžiama leistis kitokiomis pozicijomis, negu yra nurodytos informacijoje ir taisyklėse prie nusileidimo takelių, be to, 6.24. p. nuostatose yra numatyta, jog lankytojas įsipareigoja naudotis visais atrakcionais taip, kaip to reikalauja atitinkamo atrakciono taisyklės, be to, 8.2. p. nuostatose yra numatyta, kad nepilnamečių tėvai, globėjai ar kiti juos lydintys pilnamečiai asmenys yra atsakingi už kartu atvykusių nepilnamečių, negalią turinčių asmenų supažindinimą su vandens pramogų parko taisyklėmis ir šių taisyklių laikymąsi bei 8.7. p. nuostatose numatyta, jog operatorius nenagrinėja lankytojo pretenzijų bei neatsako už lankytojo Vandens pramogų parke patirtą turtinę ir/ar neturtinę žalą, jeigu lankytojas nesilaikė šiose taisyklėse įtvirtintų reikalavimų ir/ar rekomendacijų. Iš civilinėje byloje esančių rašytinių įrodymų turinio, t. y. prie atrakciono „Maorių klyksmas“ pateikiamų instruktavimo funkciją atliekančių simbolių vizualizacijos, nustatyta, kad besinaudojantys atrakcionu „Maorių klyksmas“ asmenys yra informuojami apie tai, kas yra draudžiama daryti naudojantis šiuo atrakcionu (vienas iš jų nurodytas draudimas – tai nurodytas asmens amžius nuo 0 iki 10).

198.

20Teismas konstatavo, jog ieškovai neįrodė visų sąlygų, būtinų atsakovo civilinei atsakomybei kilti, t. y. ieškovas neįrodė tų aplinkybių, jog žala ieškovams kilo būtent dėl atsakovo kaltės (neteisėtų veiksmų), t. y. dėl netinkamai atsakovo suteiktų paslaugų. Teismas sprendė, kad iš byloje esančių įrodymų viseto matyti, jog padanga – valtelė buvo sertifikuota bei kokybiška ir jos defektų nenustatyta, o atrakciono pabaigoje ji su vaikais apsivertė tik todėl, kadangi joje buvo neproporcingas vaikų svorių pasiskirstymas, t. y. ieškovas N. P. buvo perlengvas bei permažas šiam atrakcionui, kas lėmė taip pat paties ieškovo N. P. veiksmai (t. y. jis pamelavo savo amžių, kad patekti į „Maorių klyksmas“), be to, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais, atsakovo darbuotojas – gelbėtojas tokiu atveju tiesiog neturėjo realios galimybės patikrinti ieškovo amžių, kadangi baseine ir vandens pramogų parke nėra galimybės turėti asmens dokumentų, nors abejones atsakovo darbuotojui – gelbėtojui ieškovo N. P. amžius ir sukėlė, tačiau ieškovas N. P., pameluodamas savo amžių, šiuo atveju patsai savo rizika prisiėmė ir atsakomybę bei pasekmes, tokiu būdu šiuo atveju jokių atsakovo neteisėtų veiksmų nėra nustatyta, todėl ieškovų argumentai ir šioje dalyje yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (CPK 176 str. – 179 str.).

219.

22Teismas taip pat nurodė, kad trečiojo asmens G. B. teismo posėdžio metu duoti paaiškinimai yra nuoseklūs ir atitinkantys byloje esančias aplinkybes bei įrodymus, be to, trečiasis asmuo G. B. pati asmeniškai matė visą ginčo įvykį, kai ieškovas N. P. paslydo bei pargriuvo, be to, baigiamųjų kalbų metu trečiasis asmuo G. B. patvirtino tą aplinkybę, jog ji pati asmeniškai girdėjo kai buvo surašomas aktas, kad ieškovas N. P. tada visiems pasakė bei prisipažino, jog paklausus atsakovo darbuotojui – gelbėtojui apie jo amžių jis pamelavo savo amžių, jį padidindamas ir teismas vadovaujasi šio trečiojo asmens G. B. nuosekliais paaiškinimais, todėl ieškovų argumentai šioje dalyje taip pat yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str.).

2310.

24Teismas, sprendė, kad šiuo atveju ieškinio senaties terminas nebuvo praleistas, tiek ieškovams reikšti ieškinį, tiek patikslintą ieškinį, todėl atsakovo bei trečiojo asmens prašymai taikyti ieškinio senatį yra atmestini, kaip nepagrįsti bei neįrodyti (LR CPK 176 str. – 179 str.).

25III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

2611.

27Apeliantai (ieškovai) I. P. ir N. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą ir priimti naują sprendimą – ieškinį patenkinti.

2812.

29Ieškovų pateiktas ieškinys buvo grindžiamas CK 6.295 str., kuris nustato, kad žala atlyginama, jeigu nukentėjęs asmuo įrodo, kad žalos padaryta, kad produktas (paslauga) yra netinkamos kokybės ir kad egzistuoja priežastinis netinkamos kokybės ir nuostolių ryšys. Taigi, priešingai, nei nurodoma pirmosios instancijos teismo sprendime ieškovai neprivalėjo įrodinėti atsakovo kaltės - atsakomybė už netinkamos kokybės paslaugą atsiranda ir nesant žalą padariusio asmens (paslaugos teikėjo) kaltės. Žala, atsiradusi dėl netinkamos kokybės produkto, atlyginama, jeigu nukentėjęs asmuo (vartotojas) įrodo tris civilinės atsakomybės sąlygas - neteisėtus veiksmus (produkto (paslaugos) nekokybiškumą), žalos faktą bei jos dydį ir priežastinį ryšį tarp produkto nekokybiškumo ir atsiradusių nuostolių.

3013.

31Apeliantai nurodo, kad šiuo konkrečiu atveju, kaip matyti iš bylos aplinkybių, vandens parke trečiojo asmens G. B. buvo užsakyta ir atsakovo teikiama papildoma paslauga - gimtadienio šventimas, kuri atsakovo interneto puslapyje iki šiol reklamuojama deklaruojant kad atsakovo personalas rūpinsis gimtadienį švenčiančiais vaikais: „Kadangi žinome, kaip branginate savo laiką, nuo jūsų pečių nuimsime visą vakarėlio organizavimo naštą ir pasirūpinsime gimtadienių programa, maistu bei kitomis laisvalaikio pramogomis. Taigi, kol jūsų mažieji dūks smagioje ir netikėtumų kupinoje gimtadienio šventėje, galėsite atsipalaiduoti pirčių zonose ar kitose suaugusiems skirtose erdvėse.“ „...nes mums rūpi, kad vaikų gimtadieniai taptų švente ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams! “ Taigi reklamuodamas savo paslaugą atsakovas deklaravo „nuimsiąs visą vakarėlio organizavimo naštą“ ir sudarysiantis tėvams galimybes „atsipalaiduoti pirčių zonoje ar kitose suaugusiems skirtose erdvėse“, o ne užkrausiantis pareigą nuolat prižiūrėti kiekvieną gimtadienį švenčiantį vaiką, kaip sektų iš atsakovo pozicijos šioje byloje.

3214.

33Apelianto manymu, dėl nurodytų priežasčių negalima sutikti su pirmosios instancijos pozicija, kai vertinant atsakovo paslaugos tinkamumą apsiribojama atsakovo naudotos įrangos tinkamumo vertinimu ir visiškai nevertinama nei atsakovo veikla organizuojant klientų aptarnavimą vandens parke, (pvz., pagal atsakovo pateiktas taisykles, klientams išduodamos skirtingų spalvų apyrankės pagal klientų amžių, tačiau tam tikrais atrakcionais negalintiems naudotis klientams skirtingos spalvos apyrankės nebuvo numatytos ir išduodamos), nei atsakovo personalo veikla konkrečioje situacijoje (atsakovas išvis negalėjo nurodyti, ar jo darbuotojas buvo atrakciono pradžioje, pagal trečiojo asmens G. B. paaiškinimus atsakovo darbuotojo-gelbėtojo atrakciono pabaigoje nebuvo, jis pasirodė tik po to, kai ieškovas N. P. pakrito ir susižalojo). Plačiau dėl atsakovo paslaugos kokybės bus pasisakyta žemiau.

3415.

35Atsakovas ir trečiasis asmuo ADB Gjensidige neatliko tikslios techninės įvykio priežasties tyrimo. Kaip galima spręsti iš trečiojo asmens G. B. paaiškinimų, ieškovas N. P., su kitu vaiku besileisdamas atrakcionu „Maorių klyksmas“, išvirto iš nusileidimo priemonės nepasiekęs saugios išsilaipinimo zonos, atsistojęs bandė išeiti iš atrakciono nusileidimo zonoje esančio baseino, paslydo ant slidaus baseino paviršiaus ir susitrenkė veidą į kažkurį iš baseino paviršiaus elementų. Pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime padarė išvadą, kad ieškovas ir su juo leidęsis vaikas išvirto iš nusileidimo priemonės dėl to, kad tariamai ieškovas N. P. buvo „pernelyg lengvas“. Šios aplinkybės, t.y. ieškovo N. P. kūno masės įtakos įvykiui nepatvirtina jokie byloje surinkti įrodymai, teismas, priimdamas sprendimą pasirėmė nepagrįsta prielaida.

3616.

37Pagal ieškovų pateiktą medicininį išrašą, N. P. 2015 m. sausio 22 d.., t.y., daugiau kaip 4 mėnesiai iki įvykio, buvo 140 cm ūgio ir 32 kg svorio. Pagal viešai prieinamus interneto svetainėje „Mano sveikata“ pateikiamus duomenis, netgi 11 metų vaikui (N. P. tuo metu buvo nepilni 10 metų) toks ūgis ir svoris būtų laikytinas vidutiniu (vidutinis ūgis pagal lentelę - nuo 138,5 iki 148,3 cm, vidutinis svoris - nuo 31 iki 39,9 kg). Taigi N. P. kūno parametrai (ūgis ir svoris) visiškai atitiko vidutinio 11 metų vaiko (kuris turėtų teisę naudotis atrakcionu) ūgį ir svorį. G. B. ir teismas skundžiamame sprendime nurodė, kad N. P. tariamai buvo mažesnis, smulkesnio kūno sudėjimo už savo bendraamžius, tačiau tai, kaip matyti, neatitinka tikrovės - kaip 9 metų vaikui, jo ūgis ir svoris buvo didesni nei vidutiniai, ir atitiko vidutinius 11 metų vaiko ūgį ir svorį.

3817.

39Ieškovai, šioje byloje reikalaudami žalos atlyginimo, privalėjo įrodyti, kad atsakovo paslauga buvo netinkamos kokybės, priežastinį ryšį tarp žalos ir netinkamos paslaugos kokybės, ir žalos dydį. Konkreti techninė nelaimingo įvykio priežastis ir tikslus žalos susidarymo mechanizmas, kiek tai nesusiję su atsakovo paslaugos kokybe, nėra ieškovų įrodinėjimo pareiga. Atsakovas, remdamasis ieškovo N. P. amžiaus neatitikimu atrakcionui „Maorių klyksmas“ nustatytiems reikalavimams, turėjo pareigą įrodyti, kad mažesnis ieškovo amžius turėjo realią įtaką įvykiui kilti. Tokių įrodymų atsakovas į bylą nepateikė, detalaus įvykio mechanizmo, iš kurio būtų galima spręsti apie mažesnio nei reikalaujama ieškovo N. P. amžiaus įtakos nelaimingo atsitikimo kilimui, nenustatė ir neįrodinėjo.

4018.

41Atsakovo pateiktose Vandens parko taisyklėse nurodytos atsakovo funkcijos (saugos taisyklių paaiškinimas, taisyklių nesilaikančių asmenų šalinimas iš atrakciono parko, reikalavimas lankytojams pasišalinti iš vandens zonų, kai tai yra reikalinga) taip pat leidžia vartotojui susidaryti įspūdį, kad atsakovas užtikrina savo nustatytų taisyklių laikymosi priežiūrą, savo personale turi parengtus gelbėtojus, kurie prižiūri saugumą atrakcionuose, ir pan.

4219.

43Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad į gimtadienį atvykę vaikai gimtadienio programos pabaigoje buvo palikti be jokios atsakovo darbuotojų priežiūros, atsakovas nagrinėjant bylą netgi negalėjo nurodyti, ar jo darbuotojas buvo atrakciono pradžioje ir ar turėjo joje būti (kitaip tariant, atsakovas nesiėmė net minimalių priemonių užtikrinti, kad į atrakcioną nepatektų asmenys, kurie negali juo naudotis), gelbėtojas neatliko savo funkcijų ir, ieškovui N. P. atrakcione išvirtus iš nusileidimo priemonės, nepadėjo saugiai pasišalinti iš atrakciono, nes tuo metu prie atrakciono gelbėtojo tiesiog nebuvo, pagal G. B. paaiškinimus jis pasirodė jau po to, kai N. P. susižalojo.

4420.

45Atsakovas ir trečiasis asmuo ADB Gjensidige nagrinėjant bylą pirmoje instancijoje tvirtino, kad neturėjo galimybės nustatyti atrakcionu besinaudojančių vaikų amžiaus, todėl ieškovas N. P. neva apgaulės būdu pateko į atrakcioną, kuriuo naudotis neturėjo teisės, ir dėl to neva įvyko nelaimingas atsitikimas. Šią atsakovo ir trečiojo asmens poziciją palaikė ir pirmosios instancijos teismas. Tokia pozicija nepagrįsta.

4621.

47Nenustačius ir neįrodžius konkretaus ryšio tarp ieškovo N. P. amžiaus ir įvykio, kurio metu padaryta žala, nėra jokio pagrindo daryti išvados dėl N. P. galimai panaudotos apgaulės (net jei ji būtų įrodyta) ir įvykio. N. P. kūno fiziniai parametrai atitiko vidutinius 11 metų vaiko fizinius parametrus, 11 metų vaikai, kaip matyti iš pateikiamų lentelių, gali būti ir lengvesni, ir mažesni nei pagal byloje esančius įrodymus N. P. buvo 4 mėnesiai iki įvykio. Pats betarpiškas žalos susidarymo mechanizmas (kritimas paslydus ant slidaus paviršiaus ir susižalojimas veidu atsitrenkus į baseino paviršiaus elementus neduoda pagrindo daryti išvados, kad vyresnio amžiaus vaikas būtų neabejotinai galėjęs tokioje situacijoje žalos išvengti. Paslysti ant slidaus ir šlapio paviršiaus ir nukristi asmuo gali nepriklausomai nuo savo amžiaus. Gyvenimiška patirtis, galimai leidžianti imtis priemonių sumažinti kritimo tikimybę ar palengvinti jo pasekmes, 9 ar 11 metų vaikų taip pat nėra iš esmės skirtinga.

4822.

49Susipažinus su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, atsižvelgiant į atsakovo paslaugos kokybės vertinimą skundžiamame sprendime neatsižvelgiant į ieškovo darbuotojų veiksmus ir paslaugos teikimo organizavimą, o taip pat į skundžiamu teismo sprendimu nustatytą vien prielaidomis pagrįstą galimą įvykio priežastį, ieškovui paaiškėjo būtinybė teikti į bylą papildomus įrodymus - Gimtadienio organizavimo vandens parke paslaugos aprašymus iš atsakovo interneto puslapio (pateikiami aktualūs, šiuo metu esantys aprašymai, kurie iš esmės nesiskiria nuo buvusių įvykio metu) ir kūdikių ir vaikų ūgio ir svorio lenteles iš svetainės manosveikata.lt.

5023.

51Atsakovas UAB „Vandens parkas“ pateikė atsiliepimą į skundą su juo nesutinka ir prašo atmesti kaip nepagrįstą. Atsakovo nuomone Vilniaus miesto apylinkės teismas priėmė teisingą ir teisėtą sprendimą. Ieškovų atstovo teiginiai, kad „vaiko prisipažinimas melavus buvo neteisėtai išgaudinėjamas iš sunkią ir skausmingą traumą patyrusio vaiko“, neatitinka teismo nustatytų faktinių bylos aplinkybių. Tretysis asmuo G. B. teismo posėdžiuose nurodė, kad faktą, kad Ieškovas pamelavo amžių gelbėtojui, patvirtino tiek pats Ieškovas, tiek kartu pramogavę ir amžiaus pamelavimo faktą girdėję vaikai, tiek Atsakovo personalas. Be to, faktas, kad nelaimingas atsitikimas įvyko dėl vidaus taisyklių pažeidimo pamelavus apie amžių, buvo užfiksuotas ir po įvykio surašytame nelaimingo atsitikimo akte, tačiau, kaip teismo posėdžio metu parodė tretysis asmuo G. B., Ieškovės iniciatyva ši akto dalis buvo neįskaitomai užtušuota baltu korektoriumi (kas matyti ir iš byloje esančioje nelaimingo atsitikimo akto kopijoje).

5224.

53Atsakovas pažymėjo, kad nustatydamas ribojimus naudotis tam tikrais atrakcionais, vertina ne tik asmens kūno parametrus (ūgį, svorį), net ir nuo amžiaus priklausančius psichinius parametrus - nuo brandos lygio priklausantį sugebėjimą pasirinkti tinkamą elgesio variantą, iš jų ir elgesio nestandartinėse situacijose variantą. Nelaimingas atsitikimas įvyko ne kaip Ieškovo išvirtimo iš valtelės pasekmė, o Ieškovo pasirinkto elgesio varianto po išvirtimo, t.y. kai Ieškovas, būdamas mažo brandos lygio ir menko amžiaus, nesugebėjo priimti tinkamo ir saugaus elgesio sprendimo, dėl ko atsistojęs judėjo toje zonoje, kur stovėti ir stovint judėti yra pavojinga, dėl ko užkliuvo už kliūties, nukrito ir susižeidė. Vyresnis su Ieškovu kartu valtele leidęsis vaikas, būdamas vyresnis ir labiau subrendęs (bei atitinkantis Atsakovo tam atrakcionui nustatytą amžiaus ir ūgio ribą), priėmė teisingus elgesio sprendimus ir iš atrakciono pasišalino saugiai ir nesusižeidęs.

5425.

55Ieškovų atstovas, teigdamas, kad teismo ir trečiojo asmens G. B. teiginiai, kad Ieškovas buvo žemesnis ir smulkesnio kūno sudėjimo už savo bendraamžius, neatitinka tikrovės. Ieškovų atstovas nepateikia tokį teiginį pagrindžiančių įrodymų, nes tiek teismas, tiek G. B. lygindami Ieškovą su bendraamžiais rėmėsi įvykio metu aplink buvusių ir kartu pramogavusių vaikų ūgio ir kūno sudėjimo akivaizdžiais duomenimis, o ne neaiškioje interneto svetainėje pateikiamais vidutinio ūgio ir svorio lentelėmis. Be to prie atsiliepimo pridedamoje interneto svetainės lentelėje pateikiamų duomenų šaltinis ar koks kitas šių duomenų skaičiavimo pagrindimas nenurodomas, taigi, labiausiai tikėtina, kad šie duomenys neparemti jokiais mokslo, medicinos ar statistiniais duomenimis ir negali būti teismo vertinami kaip bet koks įrodymas.

5626.

57Atsakovo darbuotojai, vadovaudamiesi pareiginiais nuostatais ir kitomis Atsakovo taisyklėmis, tinkamai vykdė savo pareigas - atsakingas darbuotojas prižiūrėjo tvarką ir saugą atrakciono „Maorių klyksmas“ pradžioje - tikrinto ketinančių pasinaudoti atrakcionu klientų atitiktį nustatytiems ūgio ir amžiaus reikalavimams ir tokius kriterijus atitinkančius instruktavo saugaus naudojimosi atrakcionu taisyklėmis. Stebėjo atrakciono nusileidimo zoną. Atsakingi Atsakovo darbuotojai prižiūrėjo saugą vandens atrakcionų nusileidimo zonose, stebėjo besinaudojančius atrakcionais - padėjo iš atrakciono nusileidimo zonos pasišalinti joje dėl bet kokių priežasčių užtrukusiems lankytojams. Be to, kaip nustatė pirmos instancijos teismas, tretysis asmuo G. B. „buvo savo sūnaus gimtadienyje VICHY vandens parke nuo pat pradžių iki pačios pabaigos bei matė ir patį įvykį“. Ieškovų atstovo teiginiai, kad į gimtadienį atvykę vaikai gimtadienio programos pabaigoje buvo palikti be jokios atsakovo darbuotojų priežiūros, prieštarauja nagrinėjimo pirmos instancijos teisme, pagal šalių ir trečiųjų asmenų parodymus teismo nustatytoms faktinėms aplinkybėms.

5827.

59Atsakovo teikiamos paslaugos buvo kokybiškos - naudojami įrengimai sertifikuoti, periodiškai prižiūrimi ir tikrinami, įrangos naudojimas saugus ir nesusijęs su rizika, Atsakovo darbuotojų veiksmai buvo teisėti ir atitiko paslaugos teikėjo taisykles ir standartus. Ieškovės teiginiai dėl Atsakovo teikiamų paslaugų netinkamos kokybės neatitinka tikrovės ir yra nepagrįsti, Ieškovės keliami reikalavimai yra neteisėti ir nepagrįsti.

60IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai

6128.

62Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliaciniame skunde negalima kelti reikalavimų, kurie nebuvo pareikšti nagrinėjant bylą pirmosios instancijos teisme (CPK 312 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas turi teisę peržengti apeliacinio skundo ribas tik tuo atveju, jeigu to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 str. 2 d.).

6329.

64Kolegijos nuomone, atsakovo UAB „Vandens parkas“ civilinei atsakomybei taikytinos CK 6.270 straipsnio nuostatos. Tokią išvadą vienareikšmiškai patvirtina teismų praktika, pagal kurią vandens nusileidimo kalnelių eksploatacija pripažįstama didesnio pavojaus šaltinio eksploatacija (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. lapkričio 18 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-446/2011, 2012 m. vasario 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-13/2012). Teismų praktikoje pažymėta, kad visų įmanomų priemonių rizikai minimizuoti ėmimasis ir maksimalus saugumo reikalavimų, vykdant vandens parko pramogų veiklą bei naudojant joje vandens nusileidimo kalnelius, užtikrinimas yra sąlyga tokiai veiklai vykdyti ir tokiems objektams eksploatuoti, tačiau nepašalina jų pavojingumo (didesnės žalos padarymo aplinkiniams rizikos), egzistuojančio dėl objektyvių tokių įrenginių savybių.

6530.

66CK 6.270 straipsnyje reglamentuojamas specialus deliktinės civilinės atsakomybės atvejis – asmuo, kurio veikla susijusi su didesniu pavojumi aplinkiniams (transporto priemonių, mechanizmų, elektros ir atominės energijos, sprogstamųjų ir nuodingų medžiagų naudojimu, statybomis ir t.t.), privalo atlyginti didesnio pavojaus šaltinio padarytą žalą, jeigu neįrodo, kad žala atsirado dėl nenugalimos jėgos arba nukentėjusiojo asmens tyčios ar didelio neatsargumo. Šios atsakomybės pagrindas – rizika. Asmuo naudoja pavojingą objektą (daiktą, įrenginius, mechanizmus, medžiagas ir kt.) arba vykdo tokio pavojingumo veiklą (pvz., vežimus, transporto veiklą, tam tikros rūšies gamybą, tam tikrų pramoginių paslaugų teikimą bei kt.), kurių jis nėra pajėgus visiškai kontroliuoti. Reikalavimas laikytis visų įmanomų saugumo reikalavimų tokiu atveju neišnyksta, tačiau nėra esminis, nes, net ir elgiantis maksimaliai saugiai, išlieka realus žalos padarymo kitiems pavojus. Tai reiškia, kad, jeigu asmens veikla arba joje naudojami objektai kelia didesnę žalos atsiradimo riziką, tačiau asmuo, ją suvokdamas, veikia ir savo veiklos neatsisako, tai jis prisiima atsakomybę už galimą šios rizikos materializavimąsi – žalos atsiradimą, net ir tada, kai ji padaryta atsitiktinai. Dėl to tokiais atvejais atsakomybė atsiranda už žalos padarymo faktą, nesiejant jo su teisinių pareigų pažeidimu ir didesnio pavojaus šaltinio valdytojo kalte; neturi reikšmės, buvo pažeisti saugumo reikalavimai ar ne. Taigi tai atsakomybės be kaltės, griežtosios arba objektyviosios atsakomybės atvejis, kai didesnio pavojaus šaltinio valdytojas negali gintis, remdamasis atsikirtimais, susijusiais su jo kaltės nebuvimu, tačiau gali įrodinėti nukentėjusiojo kaltę kaip aplinkybę, turinčią įtakos jo civilinei atsakomybei.

6731.

68Pagal CK 6.270 straipsnio 1 dalį nukentėjusio asmens tyčia ar didelis neatsargumas šalina didesnio pavojaus šaltinio valdytojo civilinę atsakomybę. Tai reiškia, kad už žalą, kuriai atsirasti turėjo įtakos nukentėjusiojo tyčia ar didelis neatsargumas, žalos sukėlėjas nebus atsakingas, o nukentėjusiajam teks visos įvykusio delikto išlaidos. Nukentėjusio asmens dideliu neatsargumu, kaip aplinkybe, šalinančia didesnio pavojaus šaltinio valdytojo civilinę atsakomybę, gali būti įvertintas rizikingas, pakankamai aiškius ir kiekvienam asmeniui suvokiamus atsargumo reikalavimus ignoruojantis nukentėjusiojo elgesys, paprasčiausių, kiekvienam asmeniui suvokiamų atsargumo taisyklių ignoravimas. Nukentėjusiojo kaltė nepreziumuojama, pareiga ją įrodyti tenka žalos padariusiam asmeniui.

6932.

70Kadangi didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybei atsirasti neturi reikšmės, buvo pažeistos teisinės pareigos (šiuo atveju – susijusios su atsakovo valdomų vandens pramoginių įrenginių atitikties teisės aktų reikalavimams užtikrinimu, taip pat tinkamu, saugiu jų eksploatavimu) ar ne, tas faktas, kad nagrinėjamoje byloje nenustatyta atsakovo UAB „Vandens parkas“ valdomų vandens parko pramoginių įrenginių netinkamo, nesaugaus eksploatavimo ar kitokių jų trūkumų, nepaneigia išvados dėl CK 6.270 straipsnyje reglamentuojamos deliktinės civilinės atsakomybės šiam atsakovui atsiradimo. Byloje taip pat nenustatyta CK 6.270 straipsnyje nurodytų aplinkybių, atleidžiančių atsakovą UAB „Vandens parkas“ nuo civilinės atsakomybės, t.y. ieškovo N. P. tyčios ar didelio neatsargumo, todėl kolegija pripažįsta nepagrįsta pirmosios instancijos teismo išvadą, kad byloje nenustatytos atsakovo UAB „Vandens parkas“ civilinės atsakomybės sąlygos.

7133.

72Ieškinyje ieškovai pripažino, jog netiksliai nurodė paties įvykio detales, vadovaudamiesi tuo, kaip ieškovė I. P. suprato ieškovo N. P. paaiškinimus apie įvykio aplinkybes, duotus pirmosiomis dienomis po įvykio - neturėdama nei detalaus atrakciono schemos, nei jo aprašymo. Įvykio detalaus mechanizmo aprašymo ieškinyje netikslumus nurodė ir pirmosios instancijos teismas skundžiamame sprendime. Pažymėtina, kad, byloje nesant įrodymų ar tyrimų dėl tikslios įvykio priežasties, šie netikslumai neturi įtakos ieškinio reikalavimo pagrįstumui, kadangi bylos medžiaga patvirtina, jog įvykis išties įvyko N. P. naudojantis atrakcionu „Maorių klyksmas“, šio atrakciono erdvėje.

7334.

74Nagrinėjamu atveju atsakovas ir trečiasis asmuo ADB Gjensidige neatliko tikslios techninės įvykio priežasties tyrimo, o rėmėsi tik trečiojo asmens G. B. paaiškinimais pagal kuriuos, ieškovas N. P., su kitu vaiku besileisdamas atrakcionu „Maorių klyksmas“, išvirto iš nusileidimo priemonės nepasiekęs saugios išsilaipinimo zonos, atsistojęs bandė išeiti iš atrakciono nusileidimo zonoje esančio baseino, paslydo ant slidaus baseino paviršiaus ir susitrenkė veidą į kažkurį iš baseino paviršiaus elementų. Kolegijos nuomone pirmosios instancijos teismas nepagrįstai sprendė, kad ieškovas ir su juo leidęsis vaikas išvirto iš nusileidimo priemonės dėl to, kad galimai ieškovas N. P. buvo „pernelyg lengvas“. Šios aplinkybės, t.y. ieškovo N. P. kūno masės įtakos įvykiui nepatvirtina jokie įrodymai. Tai paneigia ieškovų pateiktas medicininis išrašas, pagal kurį ieškovas N. P. 2015 m. sausio 22 d., t.y., daugiau kaip 4 mėnesiai iki įvykio, buvo 140 cm ūgio ir 32 kg svorio. Pagal ieškovo pateiktus ir nepaneigtus viešai prieinamus interneto svetainėje „Mano sveikata“ pateikiamus duomenis, 11 metų vaikui (N. P. tuo metu buvo nepilni 10 metų) toks ūgis ir svoris būtų laikytinas vidutiniu (vidutinis ūgis pagal lentelę - nuo 138,5 iki 148,3 cm, vidutinis svoris - nuo 31 iki 39,9 kg). Taigi N. P. kūno parametrai (ūgis ir svoris) visiškai atitiko vidutinio 11 metų vaiko (kuris turėtų teisę naudotis atrakcionu) ūgį ir svorį. Taigi G. B. ir teismo skundžiamame sprendime nurodyta aplinkybė, kad N. P. buvo mažesnis, smulkesnio kūno sudėjimo už savo bendraamžius, neįrodytas. Pagal pateiktus ieškovų įrodymus labiau tikėtina, jog ieškovo N. P. ūgis ir svoris buvo didesni nei vidutiniai, ir atitiko vidutinius 11 metų vaiko ūgį ir svorį.

7535.

76Kolegijos nuomone Atsakovas, remdamasis ieškovo N. P. amžiaus neatitikimu atrakcionui „Maorių klyksmas“ nustatytiems reikalavimams, turėjo pareigą įrodyti, kad mažesnis ieškovo amžius turėjo realią įtaką įvykiui kilti. Tokių įrodymų atsakovas į bylą nepateikė, išsamaus įvykio mechanizmo, iš kurio būtų galima spręsti apie mažesnio nei reikalaujama ieškovo N. P. amžiaus įtakos nelaimingo atsitikimo kilimui, nenustatė ir neįrodinėjo. Tuo tarpu byloje nėra jokių duomenų, kad pats vaiko amžius savaime buvo ir galėjo būti nelaimingo įvykio priežastis. Kolegijos nuomone tiesioginis žalos susidarymo mechanizmas – kritimas paslydus ant slidaus paviršiaus ir susižalojimas veidu atsitrenkus į baseino paviršiaus elementus neduoda pagrindo daryti išvados, kad vyresnio amžiaus vaikas būtų neabejotinai galėjęs tokioje situacijoje žalos išvengti. Paslysti ant slidaus ir šlapio paviršiaus ir nukristi asmuo gali nepriklausomai nuo savo amžiaus. Todėl sutiktina su pagrįstu apeliantų argumentu, jog gyvenimiška patirtis, galimai leidžianti imtis priemonių sumažinti kritimo tikimybę ar palengvinti jo pasekmes, 9 ar 11 metų vaikų taip pat nėra iš esmės skirtinga.

7736.

78Kolegija, vertindama atsakovo atsakomybės sąlygas, taip pat atkreipia dėmesį, jog Pateikti prie apeliacinio skundo įrodymai – atsakovo interneto puslapyje vaikų gimtadienių organizavimo paslaugos aprašymas, kurioje nurodoma, kad nuo gimtadienį švęsti vaikus atvedusių tėvų pečių bus nuimta visi gimtadienio organizavimo rūpesčiai, o patys tėvai galės „atsipalaiduoti pirčių zonose ar kitose suaugusiems skirtose erdvėse“ nei viename iš keturių gimtadienio programos scenarijų („Pašėlę laukiniai Vakarai“, „Polinezijos puota“, „Piratų laivas“ ar „Gelbėtojų paplūdimys“) nenurodoma, kad vaikai kažkuriuo gimtadienio šventimo etapu bus palikti be atsakovo darbuotojų priežiūros ir jų priežiūra turės užsiimti tėvai.

7937.

80Nagrinėjamu atveju kolegija sutinka su apeliantų pozicija, jog įvykus nelaimingam atsitikimui atsakovas neužtikrino, kad jo teikiama paslauga atitiktų jos aprašyme/reklamoje nurodytas savybes ir todėl gimtadienio švęsti susirinkę vaikai, priešingai nei nurodyta paslaugos reklamoje, buvo palikti be atsakovo darbuotojų priežiūros; nesiėmė jam prieinamų priemonių užtikrinti saugumą ir aiškiai identifikuoti vaikus, kurių amžius neleidžia jiems naudotis dalimi atrakcionų (nenaudojo spalvotų apyrankių išskirti tokio amžiaus vaikus, nors tokias pat spalvotas apyrankes naudojo išskirdamas nepilnamečius, kuriems teisės aktai draudžia parduoti alkoholį); neužtikrino savo darbuotojų-gelbėtojų darbo (budėjimo prie atrakcionų) tokiu būdu, kad pastarieji galėtų nedelsiant sureaguoti į nenumatytas situacijas (šiuo atveju - į vaikų išvirtimą iš nusileidimo priemonės nepasiekus atrakciono išsilaipinimo zonos). Dėl šių paslaugos trūkumų ieškovas N. P., nusileidimo atrakcionu „Maorių klyksmas“ metu išvirtęs iš nusileidimo priemonės, buvo paliktas be profesionalios pagalbos pavojingoje (slidžioje) atrakciono zonoje, dėl ko paslydo, pakrito ir susižalojo. Taigi konstatuotinas tiesioginis priežastinis ryšys tarp atsakovo paslaugos trūkumų ir ieškovų patirtos žalos.

81Dėl turtinės žalos dydžio

8238.

83Pridėti prie ieškinio įrodymai (ieškinio ir patikslinto ieškinio priedai) (CPK 12, 178 str.) patvirtina, kad iki ieškinio padavimo ieškovė I. P. yra patyrusi 542,10 EUR vaiko gydymo išlaidų, susijusių su 2015 m. gegužės 29 d. įvykio metu ieškovės sūnaus N. P. patirtais sužalojimais. Dėl 2015 m. gegužės 29 d. įvykio ieškovė gavo 289,62 EUR draudimo išmoką iš UAB DK „PZU Lietuva” draudimo išmokos mokėjimo pagrindas ir apskaičiavimo būdas ieškovei nebuvo nurodytas. Kaip nurodė ieškovė ši draudimo išmoka iš dalies padengia patirtą žalą, taigi turtinės žalos atlyginimo suma mažinta ieškovės gautos draudimo išmokos suma (289,62 EUR) ir iš atsakovo priteistina 252,48 EUR turtinės žalos atlyginimo.

84Dėl neturtinės žalos

8539.

86Neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis – teisingai kompensuoti patirtą dvasinį skausmą, neigiamus išgyvenimus, nepatogumus ir kt. Teismo pareiga yra nustatyti teisingą kompensaciją už patirtus neturtinio pobūdžio išgyvenimus, praradimus, parenkant tokią piniginę satisfakciją, kuri kiek galima teisingiau kompensuotų nukentėjusiojo neturtinėms vertybėms padarytą žalą. Neturtinės žalos atlyginimą sveikatos sužalojimo atveju reglamentuoja CK 6.283 straipsnio 1 dalis, 6.250 straipsnis. Neturtinės žalos dydis nustatomas atsižvelgiant į CK 6.250 straipsnyje, kituose įstatymuose nurodytus neturtinės žalos dydžiui reikšmingus kriterijus, konkrečioje byloje pripažintas svarbias aplinkybes. CK 6.250 straipsnio 2 dalyje išvardytų neturtinės žalos dydžio nustatymo kriterijų sąrašas nėra baigtinis, ir kiekvienu atveju teismas, nustatydamas šios žalos dydį, taip pat turi vertinti konkrečioje byloje reikšmingas aplinkybes. Teismo nustatomą neturtinės žalos dydį lemia bylos aplinkybių, kurios pagal įstatymą ar teismo pripažinimu turi įtakos neturtinės žalos dydžiui, visuma.

8740.

88Ieškovų pateikti įrodymai (ieškinio ir patikslinto ieškinio priedai) pagrindžia, kad ieškovės sūnus N. P. dėl 2015 m. gegužės 29 d. įvykio patyrė skausmą, dėl ilgalaikio gydymo ir medicininio stebėjimo patyrė ir toliau patiria nepatogumus ir ateityje gali juos patirti dėl dantų šalinimo, dantų pakaitalų naudojimo ir dantų protezavimo. Atsižvelgiant į gydymo duomenis ir prognozes, laikytina, kad ieškovės sūnus, dėl priekinių dantų pašalinimo ir dantų pakaitalų naudojimo paauglystėje patirs bendravimo galimybių sumažėjimą ir dvasinius išgyvenimus.

8941.

90Ieškovai įvertinę numatomą ilgą medicininio stebėjimo ir gydymo bei protezavimo trukmę (įvykio dieną N. P. buvo 9 metai, protezavimas bus galimas tik sulaukus 18 metų), ieškovai N. P. patirtą neturtinę žalą įvertino 14.500 EUR suma. Tačiau kolegijos nuomone ši suma yra pernelyg didelė ir nėra pakankamai pagrįsta. Todėl įvertinus bylos aplinkybes neturtinės žalos dydis mažintinas ir N. P. priteistina 5 000 EUR suma.

9142.

92Ieškovė I. P. įrodinėjo, jog dėl sūnaus sveikatos sužalojimo patyrė dvasinį sukrėtimą, o taip pat patiria besitęsiančius nepatogumus ir stresą besitęsiant sūnaus gydymui bei kasdien matydama sūnaus patirtų sužalojimų pasekmes. Dėl vaiko sužalojimo tėvų patiriamo dvasinio sukrėtimo ir dvasinių išgyvenimų faktas laikytinas visuotinai žinoma ir neįrodinėtina aplinkybe (182 str. 1 p.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes ieškovės prašomas pritesit 500 EUR neturtinės žalos dydis laikytinas pagrystu ir tenkintinas visa apimtimi.

93Dėl bylos baigties

9443.

95Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos teismas neteisingai nustatė reikšmingas šiai bylai faktines aplinkybes, neteisingai aiškino ir taikė ginčo santykio – vandens parke naudojamų pramoginių įrenginių (vandens kalnelių) valdytojo deliktinės civilinės atsakomybės sąlygas, taip pat netinkamai įvertino įrodymus, todėl priėmė neteisėtą ir nepagrįstą sprendimą. Atsižvelgiant į tai, pirmosios instancijos teismo sprendimas naikintinas ir priimamas naujas sprendimas –apeliantų ieškinys tenkintinas iš dalies.

96Dėl bylinėjimosi išlaidų

9744.

98Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Apeliantė I. P. pateikė teismui duomenis apie patirtas 1210 eurų bylinėjimosi išlaidas už apeliacinio skundo parengimą. Šios išlaidos neviršija Teisingumo ministro įsakymu patvirtintų „Rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato arba advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ nustatytų maksimalių užmokesčio dydžių.

9945.

100Skundą tenkinus iš dalies (patenkinus 37,715 proc. reikalavimų), proporcingai mažintina ir apeliantei priteistinų bylinėjimosi išlaidų iš atsakovo dalis, t.y. jas mažinant nuo 1210 eurų iki 456,35 eurų išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 2 d.).

101Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1 dalies 2 punktu, teismas,

Nutarė

102Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą.

103Ieškovų I. P. (asmens kodas: ( - ) ir N. P. (asmens kodas: ( - ) ieškinį patenkinti iš dalies: priteisti iš atsakovo UAB „Vandens parkas“ (įmonės kodas 300023589) ieškovei I. P. 252,48 EUR turtinės žalos ir 500 EUR neturtinės žalos atlyginimą; priteisti iš atsakovo UAB „Vandens parkas“ (įmonės kodas 300023589) ieškovui N. P. 5000 EUR neturtinės žalos atlyginimą;

104Priteisti iš atsakovo UAB „Vandens parkas“ (įmonės kodas 300023589) ieškovei I. P. (asmens kodas: ( - ) 456,35 eurų bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

105Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teismas... 3. I. Ginčo esmė... 4. 1.... 5. Byloje kilo ginčas dėl vandens parke naudojamų pramoginių įrenginių... 6. 2.... 7. Ieškovai I. P. ir N. P. prašė priteisti iš atsakovo UAB „Vandens... 8. 3.... 9. Ieškovų ieškinys buvo grindžiamas CK 6.295 str., kuris nustato, kad žala... 10. 4.... 11. Ieškovai nurodė, kad ieškovas N. P., esantis ieškovės I. P. sūnumi,... 12. 5.... 13. Atsakovas UAB „Vandens parkas“ pateikė atsiliepimą į ieškinį bei... 14. 6.... 15. Trečiasis asmuo ADB „Gjensidige“ pateikė teismui atsiliepimą į... 16. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 17. 7.... 18. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2018 m. gruodžio 20 d. nusprendė ieškinį... 19. 8.... 20. Teismas konstatavo, jog ieškovai neįrodė visų sąlygų, būtinų atsakovo... 21. 9.... 22. Teismas taip pat nurodė, kad trečiojo asmens G. B. teismo posėdžio metu... 23. 10.... 24. Teismas, sprendė, kad šiuo atveju ieškinio senaties terminas nebuvo... 25. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 26. 11.... 27. Apeliantai (ieškovai) I. P. ir N. P. apeliaciniu skundu prašo panaikinti... 28. 12.... 29. Ieškovų pateiktas ieškinys buvo grindžiamas CK 6.295 str., kuris nustato,... 30. 13.... 31. Apeliantai nurodo, kad šiuo konkrečiu atveju, kaip matyti iš bylos... 32. 14.... 33. Apelianto manymu, dėl nurodytų priežasčių negalima sutikti su pirmosios... 34. 15.... 35. Atsakovas ir trečiasis asmuo ADB Gjensidige neatliko tikslios techninės... 36. 16.... 37. Pagal ieškovų pateiktą medicininį išrašą, N. P. 2015 m. sausio 22 d..,... 38. 17.... 39. Ieškovai, šioje byloje reikalaudami žalos atlyginimo, privalėjo įrodyti,... 40. 18.... 41. Atsakovo pateiktose Vandens parko taisyklėse nurodytos atsakovo funkcijos... 42. 19.... 43. Tuo tarpu iš bylos medžiagos matyti, kad į gimtadienį atvykę vaikai... 44. 20.... 45. Atsakovas ir trečiasis asmuo ADB Gjensidige nagrinėjant bylą pirmoje... 46. 21.... 47. Nenustačius ir neįrodžius konkretaus ryšio tarp ieškovo N. P. amžiaus ir... 48. 22.... 49. Susipažinus su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, atsižvelgiant... 50. 23.... 51. Atsakovas UAB „Vandens parkas“ pateikė atsiliepimą į skundą su juo... 52. 24.... 53. Atsakovas pažymėjo, kad nustatydamas ribojimus naudotis tam tikrais... 54. 25.... 55. Ieškovų atstovas, teigdamas, kad teismo ir trečiojo asmens G. B. teiginiai,... 56. 26.... 57. Atsakovo darbuotojai, vadovaudamiesi pareiginiais nuostatais ir kitomis... 58. 27.... 59. Atsakovo teikiamos paslaugos buvo kokybiškos - naudojami įrengimai... 60. IV. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išaiškinimai... 61. 28.... 62. Pagal CPK 320 straipsnio 1 dalies normą bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka... 63. 29.... 64. Kolegijos nuomone, atsakovo UAB „Vandens parkas“ civilinei atsakomybei... 65. 30.... 66. CK 6.270 straipsnyje reglamentuojamas specialus deliktinės civilinės... 67. 31.... 68. Pagal CK 6.270 straipsnio 1 dalį nukentėjusio asmens tyčia ar didelis... 69. 32.... 70. Kadangi didesnio pavojaus šaltinio valdytojo atsakomybei atsirasti neturi... 71. 33.... 72. Ieškinyje ieškovai pripažino, jog netiksliai nurodė paties įvykio detales,... 73. 34.... 74. Nagrinėjamu atveju atsakovas ir trečiasis asmuo ADB Gjensidige neatliko... 75. 35.... 76. Kolegijos nuomone Atsakovas, remdamasis ieškovo N. P. amžiaus neatitikimu... 77. 36.... 78. Kolegija, vertindama atsakovo atsakomybės sąlygas, taip pat atkreipia... 79. 37.... 80. Nagrinėjamu atveju kolegija sutinka su apeliantų pozicija, jog įvykus... 81. Dėl turtinės žalos dydžio... 82. 38.... 83. Pridėti prie ieškinio įrodymai (ieškinio ir patikslinto ieškinio priedai)... 84. Dėl neturtinės žalos... 85. 39.... 86. Neturtinės žalos atlyginimo instituto paskirtis – teisingai kompensuoti... 87. 40.... 88. Ieškovų pateikti įrodymai (ieškinio ir patikslinto ieškinio priedai)... 89. 41.... 90. Ieškovai įvertinę numatomą ilgą medicininio stebėjimo ir gydymo bei... 91. 42.... 92. Ieškovė I. P. įrodinėjo, jog dėl sūnaus sveikatos sužalojimo patyrė... 93. Dėl bylos baigties... 94. 43.... 95. Apibendrinus tai, kas išdėstyta, darytina išvada, kad pirmosios instancijos... 96. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 97. 44.... 98. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 1 dalimi, šaliai, kurios naudai priimtas... 99. 45.... 100. Skundą tenkinus iš dalies (patenkinus 37,715 proc. reikalavimų),... 101. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 326 straipsnio 1... 102. Apeliacinį skundą patenkinti iš dalies. Vilniaus miesto apylinkės teismo... 103. Ieškovų I. P. (asmens kodas: ( - ) ir N. P. (asmens kodas: ( - ) ieškinį... 104. Priteisti iš atsakovo UAB „Vandens parkas“ (įmonės kodas 300023589)... 105. Kitoje dalyje ieškinį atmesti....