Byla e2-19146-775/2017
Dėl skolos priteisimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,

2posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės akcinės bendrovės „BnP Finance“ ieškinį atsakovei I. A.-P. dėl skolos priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš atsakovės 144,81 Eur negrąžintą kreditą, 40,26 Eur kredito mokestį, 1 574,33 Eur palūkanas, 16,66 Eur delspinigius, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

5UAB „Finverta“ su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį, kuria atsakovei buvo suteiktas 144,81 Eur vartojimo kreditas 28 dienų terminui. Atsakovė laiku sutartinių įsipareigojimų nevykdė ir negrąžino 144,81 Eur kredito dalies bei 40,26 Eur kredito mokesčio. Pradinė kreditorė ir ieškovė 2017 m. vasario 13 d. sudarė reikalavimo perleidimo sutartį, pagal kurią ieškovė perėmė reikalavimo teisę į atsakovės skolą.

6Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė, apie teisme iškeltą bylą jai pranešta Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Ieškovė prašo priimti sprendimą už akių, jei nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį (b. l. 4). Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str. ir 286 str.).

7Teismas konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas iš dalies.

9Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė grindžia rašytiniais įrodymais: pranešimu (b. l. 11), reikalavimo perleidimo sutartimi (b. l. 12–13, 16, 18), išrašu apie kreditą (b. l. 14), vartojimo kredito sutartimi (b. l. 19, 23–26), mokėjimo nurodymais (b. l. 6, 20–21, 28, 32), pašto siuntų, siuntinių perdavimo-priėmimo lydraščiu (b. l. 30), PVM sąskaita-faktūra (b. l. 31).

10Dėl skolos priteisimo

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad prievolės turi būti vykdomos tinkamai ir laiku, nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Kiekvienas asmuo privalo tinkamai ir laiku vykdyti savo sutartines prievoles (CK 6.256 str. 1 d.). Šalys privalo vykdyti sutartį tinkamai ir sąžiningai. Sutarties neįvykdymu laikomas bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.200 str. 1 d., 6.205 str.). Skolininkas laikomas pažeidusiu prievolę, kai neįvykdomos ar netinkamai vykdomos sutartyje numatytos sąlygos (CK 6.63 str. 1 d.). Draudžiama vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę ar vienašališkai pakeisti jos įvykdymo sąlygas (CK 6.59 str.).

12Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku neįvykdė sutartinės prievolės ieškovei bei iki šiol vengia geranoriškai vykdyti įsipareigojimus, iš atsakovės ieškovei priteistina 144,81 Eur kredito dalis bei 40,26 Eur kredito mokestis.

13Dėl palūkanų priteisimo

14Ieškovė prašo priteisti 1 574,33 mokėjimo palūkanas. Nurodė, kad atsakovė laiku neatsiskaitė ir negrąžino 144,81 Eur kredito, todėl turi mokėti sutartyje numatytas palūkanas. Pagal sutartį palūkanų norma – 362,39 proc. Nuo termino įvykdyti prievolę pasibaigimo dienos (2009 m. birželio 2 d.) iki reikalavimo perleidimo sutarties sudarymo dienos (2017 m. vasario 13 d.) atsakovė vėluoja atsiskaityti 2 813 dienas, todėl remiantis proporcingumo principu, ieškovė palūkanų normą skaičiuoja tik už paskutinius trejus metus (tai yra vėluoja atsiskaityti 1 095 dienas).

15Paskolos gavėjo pagal paskolos sutartį pareiga yra grąžinti paskolos davėjui tokią pat pinigų sumą (paskolos sumą) bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita (CK 6.870 straipsnio 1dalis). Pagal CK 6.872 straipsnio 1 dalį palūkanų už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu.

16Kasacinio teismo praktikoje pelno (mokėjimo) palūkanos aiškinamos kaip atlyginimas, kurį skolininkas moka kreditoriui už naudojimąsi svetimais pinigais, nesvarbu, kokie to naudojimosi rezultatai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje A. Šaikus ir kt. v. R. Bajorinas ir kt., bylos Nr. 3K-3-272/2014; 2007 m. rugsėjo 21 d. nutartis, priimta civilinėje byloje T. Malachova v. Vilniaus apskrities viršininko administracija, bylos Nr. 3K-3-357/2007; 2017 m. gegužės 3 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. e2A-1101-324/2017; 2017 m. gegužės 11 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. e2A-1139-601/2017).

17Kaip matyti, pradinė kreditorė atsakovei suteikė 144,81 Eur kreditą ir dabar prašo priteisti 1 574,33 Eur palūkanas, kurios sudaro 1 087,17 procentus atsakovei suteiktos paskolos. Pažymėtina, jog vartojimo sutartyje draudžiama įtvirtinti nesąžiningas sąlygas, o jei tokios įtvirtintos, vartotojui neprivaloma jų laikytis. Tokiu atveju teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. Karpenko ir kt v. Danske bank A/S, bylos Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje 791-oji DNSB v. AB ,,Grigiškės“, bylos Nr. 3K-3-211/2008; 2017 m. gegužės 3 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. e2A-1101-324/2017; 2017 m. gegužės 11 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. e2A-1139-601/2017 ir kt.). Tokios nuostatos laikomasi vertinant vartojimo kredito sutarties sąlygas ir dėl palūkanų dydžio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. vasario 5 d. nutartis Nr. e3K-3-29-248/2016 civilinėje byloje pagal UAB „LSV Intergroup“ ieškinį atsakovui A. L. dėl skolos priteisimo). Šiuo atveju atsakovė yra fizinis asmuo, o ne verslo subjektas, sudarydama sutartį prisijungimo būdu buvo silpnesnioji sutarties pusė ir sudarydama ją nuotoliniu būdu negalėjo derėtis dėl sutarties sąlygų, įvertinti skolinimosi rizikos. Be to, byloje nėra duomenų, kad prieš išduodant kreditą atsakovei, buvo patikrinta jos kredito istorija ir įvertinta galimybė grąžinti suteiktą kreditą. Atkreiptinas dėmesys, jog vartojimo kredito sutartis su atsakove buvo sudaryta 2009 metais, nuo jos sudarymo momento praėjo aštuoneri metai ir pradinė kreditorė per šį laikotarpį dėl savo pažeistų teisių gynimo į teismą nesikreipė. Nors ieškovė palūkanas skaičiuoja tik už paskutinius trejus metus, tačiau prašoma priteisti 1 574,33 Eur palūkų suma yra daugiau kaip dešimt kartų didesnė už pačią skolą. Teismas, atsižvelgdamas į tai, kad 1 574,33 Eur dydžio palūkanos yra akivaizdžiai neatitinkančios silpnesniosios sandorio šalies interesų, tokių palūkanų išieškojimas, atsižvelgiant į skolos dydį, pažeistų atsakovės interesus bei neproporcingai apsunkintų jos padėtį, be to, sudarytų galimybę kreditorei nepelnytai praturtėti, konstatuoja, kad prašoma priteisti palūkanų suma yra aiškiai per didelė, prieštarauja teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principams, todėl tūrėtų būti mažintina.

18Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato, jog bendra vartojimo kredito kaina turi būti protinga, pagrįsta, atitikti sąžiningos verslo praktikos reikalavimus ir nepažeisti vartojimo kredito gavėjo, vartojimo kredito davėjo ir paskolos davėjo interesų pusiausvyros. Teismas, spręsdamas ginčą dėl vartojimo kredito sutartimi nustatytų palūkanų priteisimo, turi patikrinti, ar šalių nustatytų palūkanų, sudarančių bendrą kredito kainą, dydis protingas, pagrįstas, sąžiningas, atitinka abiejų šalių interesų pusiausvyrą (2017 m. gegužės 3 d. Kauno apygardos teismo nutartis civilinėje byloje Nr. Nr. e2A-1101-324/2017). Pagal įstatymą bendra vartojimo kredito kaina neatitinka nurodyto straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų, jeigu vartojimo kredito sutartyje nustatyta vartojimo kredito palūkanų norma yra didesnė kaip 75 procentai, o visos kitos išlaidos, kurios įskaičiuojamos į bendrą vartojimo kredito kainą, išskyrus palūkanas, tenkančios vienai vartojimo kredito dienai, yra didesnės kaip 0,04 procento bendros vartojimo kredito sumos (Vartojimo kredito įstatymo 21 str. 2 d.).

19Teismas pažymi, jog sutarties šalių pareiga yra elgtis sąžiningai, nepažeisti viena kitos teisių bei teisėtų interesų. Nors vartojimo kredito sutartis buvo sudaryta 2009 m. gegužės 5 d., tai yra, kai dar nebuvo vartojimo kredito įstatymo (Vartojimo kredito įstatymas priimtas 2010 m. gruodžio 23 d.), tačiau tai nesudaro pagrindo kredito davėjai elgtis nesąžiningai ir piktnaudžiauti savo, kaip stipresnės sutarties šalies, teisėmis. Todėl įvertinus susidariusią situaciją, teismas daro išvadą, kad dabar galiojantis 75 procentų palūkanų normos taikymas atitiktų teisingumo, sąžiningumo ir protingumo principus bei užtikrintų abiejų šalių interesų pusiausvyrą.

20Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei tai, jog pradinė kreditorė dėl nežinomų priežasčių į teismą dėl skolos išieškojimo nesikreipė aštuonerius metus ir tokiu būdu nepagrįstai didino grąžintiną skolos sumą (palūkanos, delspinigiai), prašoma priteisti 1 574,33 Eur palūkanų suma mažintina iki 325,82 Eur (144,81 Eur skola * 75 proc. * 3 metai = 325,82 Eur).

21Atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jos ieškovei priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d.).

22Dėl delspinigių

23Ieškovė prašo priteisti 0,05 procentų dydžio netesybas už 180 dienų. Atsižvelgiantį į tai, iš atsakovės priteistina 16,66 Eur delspinigių (CK 6.256 str. 2 d.).

24Dėl bylinėjimosi išlaidų

25Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 12 Eur žyminis mokestis bei 36,30 Eur už teisines paslaugas (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 88 straipsnio 1 dalies 6 punktas).

26Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi jų dydis mažesnis už minimalią valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, nustatytą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakyme Nr. 1R-261/1K-355 (CPK 96 str. 6 d.).

27Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 153 straipsnio 2 dalimi, 285–287 straipsniais,

Nutarė

28Ieškinį tenkinti iš dalies.

29Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „BnP Finance“, į. k. 302447985, buveinė Vilniuje, Ulonų g. 5, a. s. Nr. ( - ), akcinė bendrovė „Swedbank“, iš atsakovės I. A.-P., a. k. ( - ) paskutinė žinoma gyvenamoji vieta ( - ), 144,81 Eur (vieno šimto keturiasdešimt keturių eurų 81 ct) negrąžintą kredito dalį, 40,26 Eur (keturiasdešimties eurų 26 ct) kredito mokestį, 325,82 Eur (trijų šimtų dvidešimt penkių eurų 82 ct) palūkanas, 16,66 Eur (šešiolikos eurų 66 ct) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (527,55 Eur) nuo bylos iškėlimo (2017 m. gegužės 12 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 48,30 Eur (keturiasdešimt aštuonių eurų 30 ct) bylinėjimosi išlaidas.

30Kitoje dalyje ieškinį atmesti.

31Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti apeliacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį LR CPK 287 str. 2, 3 d. reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

32Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Edita Šliumpienė,... 2. posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal... 3. Teismas... 4. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, kuriuo prašo priteisti iš... 5. UAB „Finverta“ su atsakove sudarė vartojimo kredito sutartį, kuria... 6. Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė,... 7. Teismas konstatuoja:... 8. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 9. Ieškinyje išdėstytas aplinkybes ir ieškinio reikalavimus ieškovė... 10. Dėl skolos priteisimo... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.38 straipsnio 1 dalis numato, kad... 12. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovė laiku neįvykdė sutartinės prievolės... 13. Dėl palūkanų priteisimo... 14. Ieškovė prašo priteisti 1 574,33 mokėjimo palūkanas. Nurodė, kad... 15. Paskolos gavėjo pagal paskolos sutartį pareiga yra grąžinti paskolos... 16. Kasacinio teismo praktikoje pelno (mokėjimo) palūkanos aiškinamos kaip... 17. Kaip matyti, pradinė kreditorė atsakovei suteikė 144,81 Eur kreditą ir... 18. Vartojimo kredito įstatymo 21 straipsnio 1 dalis numato, jog bendra vartojimo... 19. Teismas pažymi, jog sutarties šalių pareiga yra elgtis sąžiningai,... 20. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta bei tai, jog pradinė kreditorė dėl... 21. Atsakovė praleido terminą įvykdyti prievolę, todėl iš jos ieškovei... 22. Dėl delspinigių... 23. Ieškovė prašo priteisti 0,05 procentų dydžio netesybas už 180 dienų.... 24. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 25. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 26. Procesinių dokumentų įteikimo išlaidos valstybei nepriteistinos, kadangi... 27. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142... 28. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 29. Priteisti ieškovei akcinei bendrovei „BnP Finance“, į. k. 302447985,... 30. Kitoje dalyje ieškinį atmesti.... 31. Nepateikusi atsiliepimo šalis, dėl kurios priimtas sprendimas už akių,... 32. Ieškovas turi teisę per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti...