Byla 2-2135-436/2013
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Onai Martinaitytei, dalyvaujant ieškovui S. S., atsakovui antstoliui A. B., atsakovo antstolio A. M. atstovui advokatui Gintarui Dabkevičiui, trečiojo asmens draudimo kompanijos „BTA Insurance Company“ SE filialo Lietuvoje atstovui A. B., viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-2135-436/2013 pagal ieškovo S. S. patikslintą ieškinį atsakovams antstoliui A. B. ir antstoliui A. M., trečiajam asmeniui draudimo kompanijai „BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje dėl žalos atlyginimo, ir

Nustatė

2Ieškovas S. S. patikslintu ieškiniu (1 t., b.l. 42–55) prašo priteisti iš atsakovų antstolio A. B. ir antstolio A. M. solidariai ieškovui padarytą 208.862,80 Lt dydžio žalos atlyginimą, bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad ieškovas 2007-12-19 sudarė su UAB „Vėtrungė" motorlaivio pirkimo–pardavimo sutartį Nr. 0727, pagal kurią įmonė turėjo pagaminti ieškovui motorlaivį už 166.000 Lt. Vėliau, 2008-04-14 su UAB „Vėtrungė“ sudarė naują motorlaivių pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 0778, pagal kurią įmonė įsipareigojo pagaminti du motorlaivius už 200.000 Lt, o ieškovas įsipareigojo apmokėti už gaminius sutartą kainą. Pagal pasirašytą 2008-04-14 sutartį ieškovas buvo įsipareigojęs sumokėti 180.000 Lt avansą, užsakydamas motorlaivius, todėl šią pinigų sumą dalimis pervedė į UAB „Vėtrungė“ sąskaitą dar prieš pasirašant sutartį. Jokio priedo prie sutarties (sąmatos, laivo projekto) sudaryta nebuvo. Visą motorlaivio įrangą, kurią pirko iš UAB „Serenika“, pateikė UAB „Vėtrungė“ akcininkui ir gamybos direktoriui A. L., tačiau jokie perdavimo-priėmimo aktai nebuvo surašyti. Pirmasis motorlaivis buvo pagamintas su defektais, su kuriais gamintojas sutiko ir žadėjo defektus pašalinti. Per sutartą laiką defektų nepašalino, 2008-07-28 raštu informavo ieškovą, kad motorlaivis PKS-1 yra ieškovo nuosavybė ir kad jis pagamintas už 110.000 Lt, o likę pervesti 70.000 Lt bus panaudoti antrojo laivo PKS-2 gamybai pagal 2008-04-14 motorlaivių pirkimo–pardavimo sutartį. 2008 m. vasarą ieškovas sužinojo, kad 2008-05-21 UAB „Vėtrungė“ akcininkai T. J.-Leonavičienė ir A. L. pardavė įmonės akcijas A. J., kartu perleisdami visus įsipareigojimus kreditoriams ir užsakovams. Nepaisant perimtų įsipareigojimų, UAB „Vėtrungė“ nepašalino pirmojo motorlaivio PKS-1 defektų. Ieškovas 2008-08-12 kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu dėl sutarties Nr. 0778 su UAB „Vėtrungė“ nutraukimo, sumokėto 180.000 Lt pagal sutartį Nr. 0778 avanso grąžinimo bei nuostolių atlyginimo, kadangi UAB „Vėtrungė" pagaminto pirmojo motorlaivio trūkumų nepašalino ir jų net neketino pašalinti. Kauno apygardos teismas 2008-08-27 priėmė nutartį, kuria ieškovo reikalavimų užtikrinimui areštavo 180.000 Lt sumai UAB „Vėtrungė“ kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, uždraudžiant areštuotu turtu disponuoti, o materialaus turto nesant ar jo esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštuoti įmonės pinigines lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose.

4Vykdydamas 2008-08-27 Kauno apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių paskyrimo areštuojant UAB „Vėtrungė“ turtą 180.000 Lt sumai, antstolis A. B. 2009-02-12 surašė turto aprašą, kuriuo areštavo bendrovės atsiskaitomąsias sąskaitas (Turto arešto akto Nr. 0608001393). Sužinojęs, kad atsiskaitomosiose sąskaitose piniginių lėšų nėra, jis papildomai surašė 2009-03-31 turto aprašą, kuriuo areštavo katerio vairą su vairavimo mechanizmu bei kitus ieškovui nuosavybės teise priklausančius daiktus, nurodytus turto aprašo 6, 7, 8 ir 9 punktuose, kuriuos ieškovas buvo savo lėšomis įgijęs ir perdavęs juos UAB „Vėtrungė“ saugoti. Be to, antstolis A. B. 2009-04-02 papildomai surašė dar vieną turto aprašą, kuriuo be kitų daiktų areštavo ir 2 punkte nurodytą nebaigtą statyti laivą, baltos spalvos, apytiksliai 12 m. ilgio. Šis laivas pagal 2008-04-14 pasirašytą su UAB „Vėtrungė“ motorlaivių pirkimo-pardavimo sutartį pastatytas antrasis laivas PKS-2, už kurį ieškovas buvo sumokėjęs įmonei 70.000 Lt pinigų sumą. Pagal sudarytą sutartį ieškovas buvo sumokėjęs už laivą praktiškai visą sutartą kainą, todėl pastatytas laivas PKS-2 buvo ieškovo nuosavybė. Laivas buvo areštuotas kartu su ieškovo pirktu ir laive įmontuotu varikliu MerCruiser Cummins M-1.7 DSD, už kurį ieškovas sumokėjo 65.200,00 Lt, valdymo rankena, už kurią ieškovas sumokėjo 1.760,00 Lt, šildymo sistemos komplektas Webasto – 5.975 Lt, navigacijos komplektas Raimarine – 21.500 Lt bei vairavimo trosas – 300 Lt. Iš viso už įrangą sumokėjo 94.735 Lt. Visa ši įranga buvo palikta UAB „Vėtrungė“ teritorijoje, kol UAB „Kojora“, su kuria buvo sudaryta montavimo darbų atlikimo sutartis, šią įrangą sumontavo į laivą. UAB „Kojora“ pagal 2008-06-20 sutartį Nr. 20/06/08 LR sumontavo į laivą įrangą už 43.777,80 Lt, tai patvirtina 2010-04-06 darbų priėmimo–perdavimo aktas. Ieškovo vertiniu, antstolis A. B., areštuodamas ieškovui nuosavybės teise priklausantį laivą, netinkamai atliko savo kaip antstolio pareigas, o tai lėmė žalos atsiradimą. Ieškovo manymu, antstolis sudaręs turto aprašą ir areštavęs UAB „Vėtrungė“ kartu su ieškovui nuosavybės teise priklausančiais daiktais, neužtikrino areštuoto turto apsaugos, tuo sudarydamas galimybę kitam antstoliui A. M. areštuotą turtą realizuoti tretiesiems asmenims, tuo pažeisdamas LR CPK 675 str. 1 ir 2 d. reikalavimus.

5Po kurio laiko ieškovas sužinojo, kad antstolis A. B. visą UAB „Vėtrungė“ areštuotą turtą perdavė antstoliui A. M.. 2009-10-15 antstolis A. B. surašė faktinių aplinkybių konstatavimo protokolą Nr. 0087/09/10. Ieškovo manymu, nežiūrint į tai, jog antstolis A. M., dalyvaudamas antstolio A. B. areštuojamo turto apžiūroje ir suprasdamas, kad jis atliko vykdymo veiksmus bei matydamas, koks turtas buvo areštuotas, 2009-11-18 pakartotinai areštavo UAB „Vėtrungė“ turtą, kartu su ieškovui pastatytu pramoginiu laivu PKS-2 bei jame sumontuota ir ieškovui nuosavybės teise priklausančia įranga. Vykdomojoje byloje 2009-11-20 Ekspertizės turto vertei nustatyti akte Nr. 09-K-145 pramoginio laivo PKS-2 su jame įmontuota ieškovui priklausančia įranga įvertinimas nurodytas tik 6.500,00 Lt, kai tuo tarpu tokio laivo su varikliu bei kita įranga reali rinkos kaina tuo metu siekė 150.000 Lt. Toks turto vertės nustatymo ekspertizės aktas kelia abejones, ekspertizė atlikta per vieną dieną ir turtas įvertinas nerealiai maža kaina. Antstolis A. M. ne tik, kad antrą kartą areštavo tą patį ieškovui priklausantį laivą su įranga, bet ir nukreipė išieškojimą ne į skolininko UAB „Vėtrungė“ turto dalį, o į ieškovui nuosavybės teise priklausantį turtą - pastatytą mažąjį pramoginį laivą PKS-2 su jame sumontuota įranga ir tą turtą 2010-04-12 pardavė skolininko UAB „Vėtrungė“ direktoriaus A. J. pasiūlytam pirkėjui UAB „Portika“ aktu Nr. B-2644 už 6.500 Lt. Laivas UAB „Portika“ buvo perleistas už ypač mažą kainą. Tokiais savo veiksmais tiek antstolis A. B., tiek antstolis A. M. ieškovui padarė didelę turtinę 208.512,80 Lt dydžio žalą, kuri susideda už laivą PKS-2 sumokėtas 70.000 Lt avansas, ieškovo nupirkta įranga už 94.735 Lt bei sumontavimo darbai už 47.777,80 Lt.

6Antstolio A. B. ieškovui padaryta žala atsirado iš antstolio neveikimo, dėl netinkamai vykdomų antstoliui priskirtų funkcijų, neužtikrino areštuoto turto apsaugos, o antstolio A. M. veiksmai yra tęstiniai ir žala ieškovui padaryta, kadangi ieškovui priklausantis turtas buvo perleistas tretiesiems asmenims.

7Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus.

8Atsakovas antstolis A. B. atsiliepimu į patikslintą ieškinį (2 t., b.l. 34–37) prašo ieškinį atmesti. Atsakovas prašo taikyti ieškinio senatį, kadangi ieškovas savo reikalavimą antstoliui A. B. kildina iš 2009-03-31, 2009-04-02 taikant laikinąsias apsaugos priemones sudarytų turto aprašų. Šie aprašai ieškovui buvo įteikti. Ieškinio senaties termino eiga prasideda nuo 2009-04-16, kai ieškovas kreipėsi į antstolį dėl turto saugotojo paskyrimo. Ieškinys dėl žalios atlyginimo vėliausiai turėjo būti paduotas 2012-04-16. Ieškovas pirmiausia turėjo pareikšti ieškinį dėl turto pardavimo skolininko pasiūlytam pirkėjui akto pripažinimo negaliojančiu, tačiau tokiam ieškiniui pareikšti yra taikomas vienerių metų ieškinio senaties terminas. Antstolis, vykdydamas Kauno apygardos teismo 2008-08-27 nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje Nr. 2-1432-109/2008, atliko veiksmus, numatytus LR CPK ir tie veiksmai buvo teisėti. Minėtos nutarties vykdymo metu buvo surastas ir aprašytas UAB „Vėtrungė“ turtas, turto saugotoju paskirta šios įmonės direktorė T. J.-Leonavičienė. Taigi, turto apsauga buvo užtikrinta. Tačiau pažymi, kad areštuotas turtas antstolio A. M. buvo parduotas, vykdant priverstinį išieškojimą pagal išduotą vykdomąjį raštą. Iš to išeina, kad pagal CPK 693 straipsnio nuostatas, areštuoto turto realizavimas panaikina visus to turto areštus. Atsakovas atkreipia dėmesį, kad ieškovas, gavęs antstolio turto aprašus galėjo suprasti, jo aprašytas neva jam nuosavybės teise priklausantis laivas, tačiau pretenzijų antstoliui nepareiškė, antstolio veiksmų neskundė, ieškinio dėl šio arešto panaikinimo nepateikė. Taip pat ieškovas nepateikė antstoliui vykdomojo dokumento ir neprisijungė prie skolos išieškojimo. Teismo posėdžio metu, atsakovas antstolis A. B. palaikė atsiliepime į ieškinį išdėstytus argumentus bei papildomai paaiškino, kad vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo aprašė UAB „Vėtrungė“ turtą. Vėliau pabendravus su ieškovu, grįžo ir patikslino areštuojamo turto aprašą. Identifikuoti laivų, kurie pagal sutartis UAB „Vėtrungė“ su ieškovu galėjo būti statomi ieškovui, nebuvo galimybės. Antstolis A. M. vykdė priverstinį skolos išieškojimą kito išieškotojo naudai. Atsakovas antstolis A. M. atsiliepimu į patikslintą ieškinį (2 t., b.l. 4–7) prašo patikslintą ieškinį atmesti. Taip pat prašo taikyti senatį, kadangi ieškovas nurodo, jog jam žala padaryta 2010-04-12, pardavus neva ieškovui priklausantį turtą, o ieškiniu dėl žalos atlyginimo yra taikomas trijų metų ieškinio senaties terminas. Taip pat atsiliepime nurodoma, kad 2009-02-12 antstoliui A. M. išieškotojas UAB „Vidara“ pateikė vykdyti 2009-01-30 Kauno apygardos teismo vykdomąjį dokumentą Nr. L2-1443-324/2008 dėl skolos išieškojimo iš UAB „Vėtrungė“. 2009-02-03 patvarkymu šis vykdomasis raštas priimtas ir išsiųstas skolininkui raginimas įvykdyti sprendimą geruoju. Ieškovas S. S. vykdomojoje byloje Nr. 0135/09/00261 nebuvo proceso dalyviu, todėl antstolis A. M. ieškovo teisių negalėjo pažeisti. Be to, ieškovas nepateikė į bylą jokių įrodymų, jog parduotas turtas nepriklausė skolininkui UAB „Vėtrungė“. Atkreipia dėmesį, jog antstoliui A. B. vykdant teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, buvo aprašytas neva ieškovui priklausantis turtas, tačiau ieškovas antstolio veiksmų neskundė, ieškinio dėl turto aprašo panaikinimo nepateikė. Pagal CPK 603 straipsnio 4 dalį, ginčas dėl realizuoto turto galėjo būti pareikštas tarp įgijėjo, išieškotojo ir skolininko, tuo tarpu antstolis nėra nei įgijėjas, nei išieškotojas, nei skolininkas, todėl ieškinys nepareikštas netinkamam atsakovui. Ieškovas nurodo, kad antstolis pardavė neva ieškovui priklausantį nebaigtą statyti laivą PKS-2 už neva per mažą kainą, tačiau antstolis specialių žinių neturi, kad nustatyti tokių laivų rinkos vertę, todėl kreipėsi į turto vertintoją UAB „Krivita“, kuri nebaigtą statyti laivą įvertino 6500 Lt. Ieškovas jokių kitų įrodymų apie laivo vertę nepateikė. Atkreipia dėmesį, kad ieškovo pateikti įrodymai, kuriais ieškovas grindžia savo reikalavimus, prieštarauja vienas kitam. Ieškovas nepateikė jokių įrodymų, kad motorlaivis PKS-2 jam priklausė nuosavybės teise, o tai reiškia, kad ieškovas neįrodė daikto valdymo fakto. Taip pat ieškovas neįrodė, kad antstolio realizuotas motorlaivis yra tas pats, apie kurį ieškovas kalba ieškinyje. Teismo posėdžio metu atsakovo antstolio A. M. atstovas advokatas Gintaras Dabkevičius palaikė atsiliepimo į ieškinį argumentus bei papildomai paaiškino, kad pagal dokumentus identifikuoti katerių skaičiaus negalime, sunku identifikuoti katerių sudėtines dalis. Byloje neturime įrodymų, kad ieškovas perdavė montuoti įrangą BUAB „Vėtrungė“, kad UAB „Kojora“ sumontavo Vilkaviškyje esantį turtą. Nenurodyta, kur surašytas aktas. Atsiliepimu į patikslintą ieškinį trečiojo asmens „BTA Insurance Company“ SE filialas Lietuvoje (2 t., b. l. 99–104) prašo patikslintą ieškinį atmesti. Nurodo, kad atsakovų antstolių A. B. ir A. M. profesinė civilinė atsakomybė įvykių laikotarpiais 2009-03-31, 2009-04-02, kai antstolis A. B. padarė turto parašą, 2010-04-12, kai antstolis A. M. pardavė areštuotą turtą, buvo apdrausta „BTA draudime“, kurio teises ir pareigas yra perėmęs trečiasis asmuo. Įvykiai negali būti pripažinti draudžiamaisiais, nes draudimo polisų galiojimo laikotarpiais jokių pretenzijų apdraustiems antstoliams ar draudimo bendrovei niekas nekėlė. Neteisėtų antstolio A. B. veiksmų, prieštaraujančių teisės normoms, dėl teismo nutartimi pritaikytų laikinųjų apsaugos priemonių turto aprašo sudarymo, nėra. Pagal CPK 677 straipsnį antstolis, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, sudaro turto aprašą, bet ne areštuoja turtą. Todėl, esant ieškovo prašymui, aprašyto turto saugotoju paskyrė T. J.-Leonavičienę, kuri tuo metu buvo UAB „Vėtrungė“ direktorė. Esant vienos eilės išieškotojui turto areštas taikant laikinąsias apsaugos priemones nestabdo vykdymo veiksmų vykdomosiose bylose, kuriose vykdomi įsiteisėjusio teismo sprendimai. Antstolio A. M. neteisėtų, prieštaraujančių teisės normoms, veiksmų taip pat nėra. Antstolis, neturėdamas specialių žinių daiktų vertei nustatyti, turi teisę pasitelkti ekspertus, todėl eksperto nustatyta kaina laikoma areštuoto turto kaina. Be to, ieškovas neįrodė, kad parduotas ginčo laivas jam priklausė ir kad jis negalėjo būti areštuotas, taip pat jis pripažįsta, kad žinojo apie areštuotą laivą, tačiau antstolio veiksmų neskundė. Ieškovas visų pirma turėtų savo teises ginti ne pagal CK IV knygos nuostatas, o pagal CPK 704 straipsnio reikalavimus, tačiau ieškinyje nenurodytas nė vienas faktas, kuriems esant ieškovas galėtų ginčyti akto teisėtumą. Teismo posėdžio metu trečiojo asmens atstovės palaikė atsiliepimo į patikslintą ieškinį argumentus bei papildomai paaiškino, kad teismas patvirtino turto perdavimo aktą. Teisėjas turėjo įvertinti aplinkybes, ar arešto uždėta ne per daug, ar turtas priklauso skolininkui. Kyla abejonių dėl ieškinio žalos dydžio. Iš pateiktų dokumentų matosi, kad perėmė ir buvo forminami du kateriai, kurių vertė negalėjo viršyti 200000. Galai su žalos įrodymu nesueina. Faktų, kad sutartis buvo pilnai įvykdyta, neturime. Dėl kaltės, tai turi būti priežastinis ryšys. Medžiaga dėl antstolių veiksmų pripažinimo neteisėtais nepasiekė teismo. Veiksmų neteisėtumo neįžvelgta. Nesant 4 sąlygų, antstolių atsakomybė negalima. Ieškinys neįrodytas. Patikslintas ieškinys atmestinas. Byloje sprendžiamas ginčas, ar antstolis A. B. savo veiksmais, vykdydamas teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir aprašydamas turtą, bei antstolis A. M., parduodamas, ieškovo teigimu, jam priklausantį motorinį laivą tretiesiems asmenims, padarė žalą ieškovui. Atsakovai prašo taikyti ieškinio senatį, kadangi ieškovo vertinimu, jam žala padaryta antstolių solidariais veiksmais 2010 m. balandžio 12 d., pardavus neva ieškovui priklausantį nebaigtą statyti laivą tretiesiems asmenims. Nustatyta, kad ieškovas į Kauno apygardos teismą kreipėsi 2013 m. balandžio 10 d., ginčo turtas tretiesiems asmenims realizuotas 2010 m. balandžio 12 d., tai reiškia, kad sutrumpintas trejų metų ieškinio senaties terminas solidariam reikalavimui dėl žalos atlyginimo nėra praleistas (CK 1.125 str. 8 d.). Antstolių veiklą reglamentuoja LR Antstolių įstatymas, kurio 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad antstolis už savo paties ir savo darbuotojų padarytą žalą atsako įstatymų nustatyta tvarka. Kasacinio teismo praktikoje pasisakyta, kad ginčui dėl antstolio veiksmais padarytos žalos atlyginimo spręsti taikytinos CK normos, reglamentuojančios deliktinę civilinę atsakomybę (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 7 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje AB bankas ,,Hansabankas“ v. antstolis A. B., bylos Nr. 3K-7-114/2008; 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje S. S. v. antstolė R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-409/2008; kt.). Taikant deliktinę atsakomybę asmens teisės apginamos, atlyginant nuostolius. Būtinosios sąlygos šiai atsakomybei taikyti yra neteisėti veiksmai, žala, priežastinis ryšys tarp skolininko veiksmų bei žalos ir kaltė (išskyrus įstatymų numatytus atvejus, kai civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės). Nagrinėjant tokio pobūdžio ginčus būtina patikrinti, ar egzistuoja visos įstatyme nurodytos sąlygos, kurioms esant galimas civilinės atsakomybės taikymas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. rugsėjo 4 d. nutartis, priimta civilinėje byloje S. S. v. antstolė R. M. ir kt., bylos Nr. 3K-3-409/2008; 2010 m. lapkričio 16 d. nutartis, priimta civilinėje byloje J. A. J. v. antstolis A. B., bylos Nr. 3K-3-454/2010).

9Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius įstatymuose ar sutartyje nustatytos pareigos (neteisėtas neveikimas) arba atlikus veiksmus, kuriuos įstatymai ar sutartis draudžia atlikti (neteisėtas veikimas), arba pažeidus bendro pobūdžio pareigą elgtis atidžiai ir rūpestingai. CK 6.248 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad civilinė atsakomybė atsiranda tik tais atvejais, jeigu įpareigotas asmuo kaltas, išskyrus įstatymų arba sutarties numatytus atvejus, kuriais civilinė atsakomybė atsiranda be kaltės; skolininko kaltė preziumuojama, išskyrus įstatymų numatytus atvejus. Sprendžiant dėl to, ar antstolis tinkamai vykdė jam įstatymų nustatytas pareigas, be kita ko, būtina vadovautis CPK 634 straipsnio 2 dalies nuostatomis, pagal kurias antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, taip pat Antstolių įstatymo 3 straipsnio 1 dalimi, kurioje nustatyta, jog, vykdydamas vykdomuosius dokumentus, antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių tinkamai apginti išieškotojo interesus, nepažeisdamas kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Sprendžiant dėl profesines funkcijas vykdančio antstolio kaltės, turi būti įvertinta, ar antstolis ėmėsi visų jam prieinamų teisėtų priemonių savo veiksmų teisėtumui užtikrinti; antstolio kaltės ribas nustato bendrasis teisės principas, kad iš nieko negali būti reikalaujama to, kas yra neįmanoma (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 30 d. nutartis, priimta civilinėje byloje BUAB „Omė“ v. antstolis D. J., bylos Nr. 3K-3-328/2008).

10Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, jog antstolis A. B., vykdydamas Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 2-223-109/2010 dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo ir areštuodamas, jo manymu, jam priklausantį laivą, padarė ieškovui žalą. Nustatyta, kad ieškovas kreipėsi į Kauno apygardos teismą su ieškiniu atsakovei UAB „Vėtrungė“ dėl avanso grąžinimo. Kauno apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 27 d. nutartimi taikė laikinąsias apsaugos priemones atsakovės UAB „Vėtrungė“ kilnojamajam ir nekilnojamajam turtui, priklausančiam atsakovui ir esantį pas atsakovą ar trečiuosius asmenis, uždraudžiant atsakovui areštuotu turtu disponuoti, o materialaus turto nesant ar esant nepakankamai, trūkstamai sumai areštavo atsakovo pinigines lėšas, esančias bankų atsiskaitomosiose sąskaitose, 180.000,00 Lt sumai (1 t., b. l. 119–120). Vykdydamas šią teismo nutartį, kaip tai numatyta CPK 675 straipsnio 3 dalyje, antstolis A. B. 2009 m. kovo 31 d. sudarė areštuoto UAB „Vėtrungė“ turto aprašą (1 t., b. l. 121–126), kuris 2009 m. balandžio 2 d. patikslintas (1 t., b. l. 127–130). Šiame turto apraše yra nurodyti keli nebaigti statyti laivai, baltos spalvos, vienas apytiksliai 8 metrų, kitas – 12 metrų, tačiau kuris iš jų būtent galėjo būti statomas ieškovui, nustatyti negalima. Atsakovas antstolis A. B. patvirtino, jog identifikuoti šių nebaigtų statyti laivų nebuvo įmanoma, kadangi jam nebuvo sudaryta galimybė patekti į UAB „Vėtrungė“ priklausančią teritoriją, be to, antstolis negalėjo žinoti, jog kažkuris iš nebaigtų statyti laivų galėtų priklausyti ieškovui. Taip pat byloje nėra duomenų, jog ieškovas skundė antstolio veiksmus dėl neva jam priklausančio laivo arešto, nėra duomenų, jog reiškė antstoliui kokias nors pretenzijas (CPK 639 str.), juo labiau, ieškovas teismo posėdžio metu tvirtino, jog prasidėjus teisminiams ginčams su UAB „Vėtrungė“, samdė advokatus. Vadinasi, ieškovui buvo teikiama teisinė konsultacija, tačiau jis savo pažeistų, jo manymu, teisių negynė. Apie tai, jog ieškovui buvo žinoma, koks UAB „Vėtrungė“ turtas buvo aprašytas, patvirtina paties ieškovo 2009 m. balandžio 16 d. prašymas antstoliui A. B. dėl areštuoto turto įvertinimo, kuriame prašo skirti turto vertės nustatymo ekspertizę ir areštuoto turto saugotoju paskirti tuo metu UAB „Vėtrungė“ buvusią direktorę T. J.-Leonavičienę (1 t., b.l. 136). Pažymėtina, kad anksčiau minėtoje civilinėje byloje Nr. 2-223-109/2010 Kauno apygardos teismo 2010 m. lapkričio 5 d. nutartimi ieškinys paliktas nenagrinėtas, kadangi ieškovo atstovas pateikė prašymą atsiimti ieškinį (c.b. 2-223-109/2010, 3 t., b. l. 61-62). Taigi, ši byla užbaigta, nepriimant teismo sprendimo, todėl joks vykdomasis dokumentas nebuvo išduotas. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas nenustatė jokių atsakovo antstolio A. B. neteisėtų veiksmų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, jog jis padarė žalą ieškovui (CK 6.245–6.249 str.).

11Ieškovas ieškinyje nurodo, jog kito atsakovo antstolio veiksmai yra neteisėti, kadangi jis pardavė neva ieškovui priklausantį laivą už labai mažą, ieškovo vertinimu, kainą tretiesiems asmenims. Nustatyta, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. gruodžio 18 d. sprendimu už akių civilinėje byloje Nr. L2-1443-324/2008 ieškovės UAB „Vidara“ ieškinys patenkintas, priteista iš atsakovės UAB „Vėtrungė“ 105.000 Lt skolai grąžinti, 6 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2008 m. rugpjūčio 21 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 3.100 Lt žyminio mokesčio, 400 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti ieškovui UAB „Vidara“. 2009 m. sausio 30 d. šioje byloje išduotas vykdomasis raštas, kuris pateiktas vykdyti atsakovo antstolio A. M. kontorai (2 t., b.l. 9). Antstolis, kaip tai numatyta CPK 651 straipsnyje, 2009 m. vasario 3 d. patvarkymu vykdomąjį raštą priėmė vykdyti ir išsiuntė raginimą (CPK 655 str.) skolininkui gera valia įvykdyti sprendimą ir sumokėti teismo sprendimu priteistą skolą išieškotojui UAB „Vidara“ bei padengti antstolio vykdymo išlaidas (2 t., b.l. 10–12). Kadangi antstolis A. M. nustatė, jog UAB „Vėtrungė“ turtas nėra apsaugotas, 2009 m. balandžio 2 d. kreipėsi į įkaito turėtoją AB DnB Nord banką dėl turto apsaugos užtikrinimo (2 t., b.l. 13). Antstolis nustatė, kad skolininkės UAB „Vėtrungė“ administracijos nebuvo, esami ir buvę akcininkai nelaikė savęs įmonės savininkais, turtas buvo neapsaugotas, todėl, vadovaudamasis CPK 601 straipsniu, 2009 m. balandžio 22 d. kreipėsi į Vilkaviškio rajono apylinkės teismą su prašymu paskirti skolininkui UAB „Vėtrungė“ kuratorių (2 t., b.l. 15–16). Šiame prašyme antstolis teismui nurodė visus išieškotojus, kurie kreipėsi į antstolį A. M. dėl priverstinio skolos išieškojimo iš UAB „Vėtrungė“. Tarp išieškotojų ieškovo nebuvo, vadinasi atsakovui antstoliui A. M. apie ieškovą, kuris galėjo turėti pretenzijų skolininkei UAB „Vėtrungė“, net nebuvo žinoma. Skolininkei UAB „Vėtrungė“ gera valia nevykdant 2008 m. gruodžio 18 sprendimo, antstolis A. M., vadovaudamasis CPK 675 straipsnio 2 dalimi, areštavo skolininkės UAB „Vėtrungė“ turtą ir 2009 m. lapkričio 18 d. surašė turto arešto aktą (2 t., b.l. 22–26), tame tarpe buvo areštuoti keli nebaigti statyti pramoginiai laivai, 10 metrų ilgio, vienas iš jų buvo su varikliu, nugruntuotas, su stogeliu, kitas – be variklio, nugruntuotas, be stogelio (21 t. b.l. 24). Šių areštuotų daiktų vertės nebuvo nurodytos. 2009 m. lapkričio 19 d. patvarkymu antstolis A. M., vadovaudamasis CPK 681–682 straipsniais, paskyrė ekspertizę areštuotam turtui įvertinti pagal pridėtą 2009 m. lapkričio 18 d. turto arešto aktą (1 t., b.l. 143–144). Areštuoto turto įvertinimą atliko UAB „Krivita“ ir vieną iš nebaigtų statyti pramoginių laivų, kuris buvo su varikliu, įvertino 6.500,00 Lt, kitą pramoginį laivą, kuris buvo be variklio, įvertino 3.000,00 Lt (1 t., b.l. 145–160). Remiantis šiuo ekspertizės aktu, antstolis A. M. 2010 m. kovo 15 d. patikslino turto arešto aktą, nurodydamas eksperto nustatytas areštuoto turto vertes (2 t., b.l. 27-31). 2010 m. balandžio 14 d. buvo paskelbtos skolininkei UAB „Vėtrungė“ priklausančio turto varžytynės, tačiau 2010 m. balandžio 13 d. antstolio A. M. patvarkymu jos buvo atšauktos, kadangi skolininko pasiūlytam pirkėjui buvo parduotas visas areštuotas skolininkei UAB „Vėtrungė“ priklausantis turtas (CPK 704 str.). Pagal CPK 693 straipsnio nuostatas, areštuoto turto realizavimas panaikina visus to turto areštus.

12Taigi, esant anksčiau išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad atsakovas antstolis A. M., iki pat skolininkės UAB „Vėtrungė“ areštuoto turto realizavimo nieko nežinojo apie ieškovą, kuris galėjo turėti pretenzijų dėl neva jam priklausančio nebaigto statyti laivo. Pažymėtina, kad iš byloje esančių duomenų galima būtų daryti išvadą, jog antstolio A. M. 2010 m. balandžio 12 d. parduotas tretiesiems asmenims jūrinis pramoginis laivas, 10 metrų ilgio, nebaigtas statyti, nesukomplektuotas, su įstatytu varikliu už 6500,00 Lt (1 t., b.l. 161), galėjo būti tas pats ginčo laivas, kurį ieškovas nurodo kaip jam priklausantį, nes jis yra neidentifikuotas. Tokią išvadą teismas daro dar ir dėl to, kad ieškovas nurodė, jog jis buvo 2008 m. birželio 20 d. sudaręs sutartį su UAB „Kojora“, kuri atliko variklio sumontavimo ir pajungimo darbus mažajame pramoginiame laive ŽKS 2 (1 t., b.l. 131-132). Tačiau rangovas UAB „Kojora“ galutinai atliko remonto darbus pagal anksčiau minėtą sutartį laive ŽKS 2 ir perdavė ieškovui tik 2010 m. balandžio 6 d. (1 t., b.l. 134), t.y. likus šešioms dienoms iki neva ginčo turto realizavimo. Pažymėtina, kad nesutampa ieškovo sudarytose sutartyse paminėti laivų kodai. Ieškovo argumentai, kad UAB „Vėtrungė“ teritorijoje UAB „Kojora“ iki 2010 m. balandžio 2 d. vykdė variklio montavimo darbus pramoginiame laive PKS-2, kelia abejonių, nes, kaip jau buvo minėta, antstolis A. M. buvo areštavęs visą UAB „Vėtrungė“ turtą dar 2009 m. lapkričio 18 d., o tai, kad UAB „Vėtrtungė“ turtas nebuvo saugomas nustatyta 2009 m. balandžio 2 d. Antstoliui apie tai, kad neva vykdomi areštuotame laive variklio montavimo darbai, nebuvo žinomi. Taip pat, atkreiptinas dėmesys, kad 2009 m. lapkričio 18 d. turto arešto akte nurodytas nebaigtas statyti pramoginis laivas, 10 metrų ilgio, kurį ekspertas įvertino 6.500,00 Lt suma, jau tuomet buvo su varikliu (2 t., b.l. 24). Visos šios nustatytos aplinkybės prieštarauja paties ieškovo argumentams. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas nenustatė jokių atsakovo antstolio A. M. neteisėtų veiksmų, kurių pagrindu būtų galima konstatuoti, jog jis padarė žalą ieškovui (CK 6.245–6.249 str.).

13Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad antstoliai solidariai padarė jam 208.862,80 Lt dydžio žalą. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad 2007 m. gruodžio 19 d. ieškovas su UAB „Vėtrungė“ sudarė Motorlaivio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 0727, pagal kurią UAB „Vėtrungė“ įsipareigojo ieškovui pagaminti ir parduoti motorlaivį pagal individualų užsakymą. Ieškovas, užsakydamas motorlaivį, įsipareigojo sumokėti pradinę įmoką 100.000,00 Lt (1 t., b. l. 91–92). Po kelių mėnesių, 2008 m. balandžio 14 d. ieškovas su UAB „Vėtrungė“ sudarė Motorlaivio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 0778, pagal kurią UAB „Vėtrungė“ įsipareigojo ieškovui pagaminti ir parduoti du motorlaivius pagal individualų užsakymą. Kainą sutarė 200.000,00 Lt. Ieškovas, užsakydamas motorlaivius, įsipareigojo sumokėti pradinę įmoką 180.000,00 Lt (1 t., b. l. 93-94). Taigi, darytina išvada, kad tarp ieškovo ir UAB „Vėtrungė“ buvo susiklostę rangos santykiai.

14Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį, rangos sutartimi viena šalis (rangovas) įsipareigoja atlikti tam tikrą darbą savo rizika pagal kitos šalies (užsakovo) užduotį ir perduoti šio darbo rezultatą užsakovui, o užsakovas įsipareigoja atliktą darbą priimti ir už jį sumokėti. Kaip jau buvo nustatyta, ieškovas rangovui UAB „Vėtrungė“ už antrąjį pramoginį laivą PKS-2 buvo sumokėjęs 70.000,00 Lt avansą. Byloje nėra jokių duomenų, kad ieškovas už laivą PKS-2 buvo sumokėjęs visą pagal 2008 m. balandžio 14 d. sutartį Nr. 0778 sumą, taip pat nėra jokių duomenų, kad nebaigtas statyti laivas buvo ieškovo nuosavybė (CK 4.49 str.).

15Atkreiptinas dėmesys, kad iš anksčiau paminėtų sutarčių negalima nustatyti, kad antroji sutartis Nr. 0778 buvo nauja, pakeičianti pirmąją sutartį Nr. 0727. Ieškovas ieškinyje nurodo, kad pagal naują 2008 m. balandžio 14 d. sutartį Nr. 0778 turėjo sumokėti avansą 180.000,00 Lt, todėl šią sumą sumokėjo dalimis dar iki sutarties pasirašymo. Iš byloje (1 t., b. l. 95) esančio sąskaitos išrašo matyti, kad mokėtojas S. S., kurio asmens kodas nesutampa su ieškovo asmens kodu, 2007 m. liepos 16 d. į AB DnB Nord banke esančią sąskaitą pervedė 50.000,00 Lt. Kaip matyti, avansinis mokėjimas atliktas dar iki pirmosios 2007 m. gruodžio 19 d. sutarties pasirašymo. Tai, kad ši suma galimai pervesta UAB „Vėtrungė“, galima būtų spręsti iš ant sąskaitos išrašo esančio UAB „Vėtrungė“ spaudo kopijos. Kiti avansiniai mokėjimai UAB „Vėtrungė“ už laivą atlikti po pirmosios 2007 m. gruodžio 19 d. sutarties pasirašymo, tačiau dar nebuvo pasirašyta antroji 2008 m. balandžio 14 d. sutartis, t.y. 2007 m. gruodžio 21 d. mokėjimo nurodymu Nr. 984500 pervesta 50.000,00 Lt (1 t., b. l. 96); 2008 m. sausio 8 d. mokėjimo nurodymu Nr. 989199 pervesta 60.000,00 Lt (1 t., b. l. 97); 2008 m. vasario 22 d. mokėjimo nurodymu Nr. 2979 pervesta 20.000,00 Lt (1 t., b. l. 98). Taigi, kaip nurodo ieškovas, iš viso jis UAB „Vėtrungė“ yra pervedęs avanso už laivus 180.000,00 Lt.

16Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-223-109/2010 pagal ieškovo S. S. ieškinį atsakovei UAB „Vėtrungė“ dėl avanso grąžinimo matyti, jog 2007 m. gruodžio 19 d. Motorlaivio pirkimo-pardavimo sutartis Nr. 0727 ieškovo reikalavimu buvo perrašyta į 2008 m. balandžio 14 d. sutartį Nr. 0778, pagal kurią ieškovui buvo statomi du pramoginiai kateriai PKS-1 ir PKS-2. Kateris PKS-1 pastatytas ir 2008 m. birželio 18 d. PVM sąskaitos faktūros serija JTL Nr. 245 pagrindu už 110.000,00 Lt perduotas ieškovui (prijungtos c.b. Nr. 2-223-10-/2010, 1 t., b. l. 15, 35, 52). UAB „Vėtrungė“ pripažino, jog iš ieškovo buvo gavusi už laivus 180.000,00 Lt, ir perdavusi vieną laivą PKS-1 ieškovo nuosavybėn, liko ieškovo sumokėtas avansinis mokėjimas 70.000,00 Lt. Šias aplinkybes patvirtina byloje esantis rašytinis įrodymas – 2008 m. liepos 28 d. pretenzija Nr. 834 (1 t., b. l. 106). Taigi, sprendžiant iš byloje esančių rašytinių įrodymų, darytina išvada, kad pagal 2008 m. balandžio 14 d. sutartį Nr. 0778 ieškovui buvo statomas pramoginis kateris PKS-2, už kurį ieškovas avanso buvo sumokėjęs 70.000,00 Lt.

17Ieškovas taip pat nurodo, kad pats pirko laivui variklį bei kitą įrangą, kuri buvo sumontuota į laivus. Nurodo, kad iš UAB „Serenika“ pirko variklį MerCruiser Cummins M-1.7 DSD už 65.200,00 Lt. Iš byloje esančios 2008 m. sausio 7 d. pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 20080107 matyti, jog ieškovas pirko iš UAB „Serenika“ stacionarų variklį Cummins Mercruiser 1.7ms120ag.alpha pilnai sukomplektuotą, kurio kaina 65.000,00 Lt (1 t., b. l. 99–100). UAB „Serenika“ pagal šią sutartį įsipareigojo sukomplektuotą variklį perduoti iki 2008 m. kovo 15 d. Iš 2008 m. kovo 26 d. priėmimo-perdavimo akto matyti, jog ieškovui pagal 2008 m. sausio 7 d. sutartį Nr. 20080107 buvo perduotas stacionarus variklis bei orinis autonominis šildytuvas Webasto už bendrą 92.675,00 Lt kainą (1 t., b. l. 102). Šiame priėmimo–perdavimo akte nurodyta, jog ieškovas yra pilnai atsiskaitęs už pateiktas prekes ir UAB „Serenika“ pretenzijų ieškovui neturi. Iš to seka, kad ieškovui iki 2008 m. kovo 26 d. jau buvo išrašytos sąskaitos, kurias ieškovas buvo apmokėjęs, tačiau atkreiptinas dėmesys, kad 2008 m. sausio 7 d. sutartyje nurodyta variklio markė ir kaina nesutampa su patikslintame ieškinyje nurodytais duomenimis. Vėliau 2008 m. kovo 26 d. sutarties Nr. 080326 pagrindu UAB „Serenika“ įsipareigojo perduoti ieškovui nuosavybės teises į stacionarius variklius Cummins Mercruiser, šildymo ir navigacijos sistemas už 47.675,00 Lt (1 t., b. l. 101). Iš byloje esančios 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitos faktūros serija SJVB Nr. 0168430 matyti, jog ieškovui UAB „Serenika“ pardavė du variklius MerCruiser Cummins M-1.7MS DSD, kurių kiekvieno kaina po 55.254,24 Lt, kuri su 18 % PVM sudaro 65.200,00 Lt (1 t., b.l. 103). Iš to galima būtų daryti išvadą, kad šie varikliai galėjo būti pirkti pagal kitą 2008 m. balandžio 26 d. sutartį, tačiau neaišku, ar kuris nors vienas iš šių variklių buvo sumontuoti būtent į ginčo laivą, kadangi buvo nupirkti du varikliai, ne vienas. Todėl darytina išvada, kad iš byloje esančių rašytinių įrodymų negalima nustatyti, kokios būtent markės ir už kokią kainą ieškovas pirko variklį ginčo laivui, nes iš byloje esančių dokumentų matyti, jog ieškovui buvo gaminama daugiau laivų, ir nėra galimybės nustatyti, ar ieškovo pirkti varikliai buvo sumontuoti būtent ginčo motorlaivyje (CPK 178 str.).

18Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovas pirko šildymo sistemos komplektą Webasto už 5.975 Lt. Iš tos pačios 2008 m. balandžio 17 d. PVM sąskaitos faktūros serija SJVB Nr. 0168430 matyti, kad ieškovui buvo parduoti du šildymo sistemos komplektai Webasto, už kuriuos ieškovas sumokėjo po 5.063,56 Lt, su 18 % PVM sudaro 5957,00 Lt, bei du navigacijos komplektai Raimarine po 18.220,34 Lt, su 18 % PVM sudaro po 21.500,00 Lt (1 t., b. l. 103). Taip pat ieškovas patikslintame ieškinyje nurodė, kad ginčo laivui pirko vairavimo trosą už 300 Lt ir valdymo rankeną už 1.760,00 Lt. Iš vėlesnės 2008 m. birželio 26 d. PVM sąskaitos faktūros serija SJVB Nr. 0168718 (1 t., b. l. 104-105) matyti, jog UAB „Serenika“ ieškovui pardavė eilę įvairios įrangos, skirtos montavimui laivuose, tame tarpe dvi valdymo rankenas po 1.760,00 Lt (su PVM) ir vieną vairavimo trosą už 300,00 Lt (su PVM), tačiau nustatyti, ar ieškovo nurodyta įranga tikrai buvo sumontuota būtent į ginčo laivą pagal 2008 m. balandžio 14 d. Motorlaivio pirkimo-pardavimo sutartį Nr. 0778, nėra galimybės, kadangi vienokia įranga buvo perkama iki sutarties sudarymo, kitokia įranga po – sutarties sudarymo, juo labiau, kaip jau buvo minėta, kai kurios įrangos buvo perkamos po keletą komplektų, be to, neaišku, kas atliko šios įrangos montavimo darbus, tai reiškia, kad ieškovui buvo gaminami keli laivai. Iš prijungtoje civilinėje byloje Nr. 2-223-109/2010 esančio pramoginio katerio „PKS-1“ (pastaba – skaičius 1 taisytas) projekto (1 t., b.l. 89) techninio aprašymo originalo (1 t., b. l. 90–91) (pastaba – aprašyme nurodomas kateris PKS-2) matyti, jog jame yra sumontuoti variklis MerCruiser Cummins M-1.7MS DSD bei navigacinis komplektas Raymarine, tačiau ar tai yra tie patys, kuriuos ieškovas pirko iš UAB „Serenika“, nustatyti nėra galimybės. Pažymėtina, kad visuose kituose po anksčiau minėto aprašymo sekančiuose pridėtuose dokumentuose nurodomi pirmojo katerio PKS-1 duomenys. Iš visų aptartų dokumentų, teismas negali daryti išvadą, kad ieškovas patyrė būtent tokio dydžio žalą, kurią prašo priteisti patikslintu ieškiniu.

19Taigi, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina išvada, kad ieškovas neįrodė, jog atsakovai antstoliai savo veiksmais jam padarė prašomo priteisti dydžio žalą, ieškovas neįrodė, kad atsakovų veiksmai buvo neteisėti, taip pat teismas nenustatė atsakovų kaltės, todėl nesant visų šių sąlygų civilinė atsakomybė negali būti taikoma (CK 6. 245 – 6.249 str.). Esant nustatytoms aplinkybėms darytina išvada, kad ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas ir neįrodytas.

20Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

21Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartimi ieškovui buvo atidėtas žyminio mokesčio dalies – 5040 Lt sumokėjimas iki teismo sprendimo priėmimo (1 t., b. l. 80–81).. Teismui nusprendus atmesti ieškinį, atidėto žyminio mokesčio dalis priteistina iš ieškovo (CPK 96 str. 2 d.). Byloje esantis sąskaitos išrašas patvirtina, kad atsakovas antstolis A. M. patyrė 2.117,50 Lt teisinės pagalbos išlaidų, todėl šios išlaidos atsakovo naudai priteistinos iš ieškovo (CPK 98 str.). Iš ieškovo valstybės naudai taip pat priteistinos išlaidos, susijusio su procesinių dokumentų įteikimu, 24,93 Lt (CPK 96 str. 2 d.).

22Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais, 96 straipsnio 2 dalimi, teismas

Nutarė

23Ieškinį atmesti.

24Priteisti iš ieškovo S. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 5040,00 Lt (penkis tūkstančius keturiasdešimt litų 00 ct) žyminio mokesčio ir 24,93 Lt (dvidešimt keturis litus 93 ct) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybės naudai, šias išlaidas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM, įmonės kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300,bankas Swedbank, AB, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

25Priteisti iš ieškovo S. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 2117,50 Lt (du tūkstančius vieną šimtą septyniolika litų 50 ct) teisinės pagalbos išlaidų atsakovo antstolio A. M. (a.k. ( - ) adresas ( - )) naudai.

26Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Arūnas Rudzinskas, sekretoriaujant Onai... 2. Ieškovas S. S. patikslintu ieškiniu (1 t., b.l. 42–55) prašo priteisti iš... 3. Patikslintame ieškinyje nurodoma, kad ieškovas 2007-12-19 sudarė su UAB... 4. Vykdydamas 2008-08-27 Kauno apygardos teismo nutartį dėl laikinųjų apsaugos... 5. Po kurio laiko ieškovas sužinojo, kad antstolis A. B. visą UAB... 6. Antstolio A. B. ieškovui padaryta žala atsirado iš antstolio neveikimo, dėl... 7. Teismo posėdžio metu ieškovas palaikė patikslinto ieškinio reikalavimus.... 8. Atsakovas antstolis A. B. atsiliepimu į patikslintą ieškinį (2 t., b.l.... 9. Pagal CK 6.246 straipsnio 1 dalį civilinė atsakomybė atsiranda neįvykdžius... 10. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, jog antstolis A. B., vykdydamas... 11. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog kito atsakovo antstolio veiksmai yra... 12. Taigi, esant anksčiau išdėstytoms aplinkybėms, darytina išvada, kad... 13. Ieškovas patikslintame ieškinyje nurodo, kad antstoliai solidariai padarė... 14. Pagal CK 6.644 straipsnio 1 dalį, rangos sutartimi viena šalis (rangovas)... 15. Atkreiptinas dėmesys, kad iš anksčiau paminėtų sutarčių negalima... 16. Iš prijungtos civilinės bylos Nr. 2-223-109/2010 pagal ieškovo S. S.... 17. Ieškovas taip pat nurodo, kad pats pirko laivui variklį bei kitą įrangą,... 18. Patikslintame ieškinyje nurodyta, kad ieškovas pirko šildymo sistemos... 19. Taigi, įvertinus visus byloje esančius rašytinius įrodymus, darytina... 20. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo.... 21. Kauno apygardos teismo 2013 m. birželio 27 d. nutartimi ieškovui buvo... 22. Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos... 23. Ieškinį atmesti.... 24. Priteisti iš ieškovo S. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 5040,00 Lt (penkis... 25. Priteisti iš ieškovo S. S. (a.k. ( - ) gyv. ( - )) 2117,50 Lt (du... 26. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti skundžiamas...