Byla 2VP-5168-192/2016
Dėl eksperto nušalinimo antstolės R. S. vykdomojoje byloje Nr. (duomenys neskelbtini), suinteresuotas asmuo (išieškotojas) J. Š

1Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo (skolininko) E. P. pareiškimą dėl eksperto nušalinimo antstolės R. S. vykdomojoje byloje Nr. ( - ), suinteresuotas asmuo (išieškotojas) J. Š., ir

Nustatė

2pareiškėjas E. P. pateikė antstolei R. S. pareiškimą dėl nekilnojamojo turto eksperto vykdomojoje byloje Nr. ( - ) nušalinimo, prašė nušalinti UAB „Verslavita“ nuo turto vertinimo vykdomojoje byloje bei skirti kitą ekspertą.

3Pareiškime nurodė, kad 2015 m. gruodžio 4 d. antstolė R. S. priėmė patvarkymą vykdomojoje byloje Nr. ( - ) S-12051, kuriuo pavedė UAB „Verslavita“ , į.k. 145762127, buveinė Laisvės al. 98, Kaune, atlikti vertės nustatymo ekspertizę skolininko E. P. turtui: 1/2 žemės sklypo, esančio ( - ) unikalus Nr. ( - )ir 1/2 gyvenamojo namo, esančio ( - ) unikalus Nr. ( - ); 1/2 ūkinio pastato, esančio ( - ) unikalus Nr. ( - ); 1/2 ūkinių statinių, esančių ( - ) unikalus Nr. ( - ). Minėtą antstolės patvarkymą skolininkas elektroniniu paštu gavo 2016 m. sausio 4 d., skolininkui pateikus prašymą antstolei atsiųsti patvarkymą, kadangi skolininkui skambino neprisistatę asmenys ir prašė apžiūrėti turtą. Patvarkymo, siųsto pašto siunta skolininkas negavo ne dėl savo kaltės, kadangi prie namo esančioje pašto dėžutėje pašto ar kurjerio pranešimo apie registruotą siuntą, adresuotą E. P. 2015 m. gruodžio mėn. nebuvo ir nėra iki šios dienos. Nuosavybės teisė į šį turtą nėra įregistruota skolininko vardu. Skolininkas nesutinka su paskirto turto vertintojo UAB „Verslavita“ kandidatūra. Akivaizdu, kad antstolė R. S. ir antstolis M. P. skiria tą patį ekspertą E. P. turto vertei nustatyti, skirtingose vykdomosiose bylose, kuriose išieškotojai nesutampa. Be to, akivaizdi faktinė aplinkybė, kad antstolis M. P. nuolat, jau nuo 2014 metų skiria šią įmonę. Pažymėtina ir tai, kad UAB „Verslavita“ pateiktais ekspertizės aktais remiasi ir kiti skolininkai, kurie kreipiasi būtent į šią įmonę siekdami vilkinti vykdymo procesą ir ginčydami kitų turto vertintojų, kuriuos paskyrė antstoliai, nustatytas vertes. UAB „Verlavita“ - stambus ūkio subjektas, kuris turto vertinimo rinkoje užima dominuojančią padėtį, dėl ko skolininkui kyla pagrįstų įtarimų, jog bendradarbiaujantys du antstoliai, skiria tą pačią įmonę tiek žemės ūkio paskirties sklypų, tiek ir gyvenamojo namo vertei nustatyti, o pastaroji įmonė turtą įvertinti gali neadekvačia kaina ir jos atstovai gali būti šališki, nes įmonė, kaip minėta aukščiau, kitose bylose teikia priešingas išvadas skolininkų, o ne išieškotojų naudai. Visos nurodytos aplinkybės sudaro prielaidas manyti, kad šis ekspertas bus šališkas ir nustatys neadekvačią turto rinkos vertę, ko pasėkoje bus pažeisti skolininko ir išieškotojo interesai. Vykdymo proceso teisinis reguliavimas visų pirma skirtas išieškotojo - asmens, kurio naudai yra priimtas teismo sprendimas, teisių ir teisėtų interesų apsaugai. Dėl to antstolis privalo imtis visų teisėtų priemonių išieškotojo interesams apginti, tačiau kartu turi nepažeisti ir kitų vykdymo proceso dalyvių teisių bei teisėtų interesų. Šie proporcingumo ir interesų derinimo principai taikytini, atliekant visus vykdyme veiksmus, taip pat ir įkainojant areštuotą turtą pagal CPK 681 str. Šiuo atveju skolininkas skundžia antstolio spendimą skolininko turto vertinimą pavesti atlikti kreditoriaus pasiūlytiems turto vertintojams, kadangi antstolis neįvykdė savo pareigos įsitikinti pasiūlytų vertintojų nešališkumu, nesuinteresuotumu ir parinkti geriausią variantą, antstolis visiškai neklausė pareiškėjo, kokio turto vertintojo jis norėtų, todėl nėra aišku, kokiu pagrindu (kokiais kriterijais ir/ar metodika vadovaujantis) buvo parinktas konkretus vertintojas - UAB „Verslavita“, kokios jo veiklos sąnaudos, ar yra jo sutikimas vertinti turtą. Be to, šioje vykdymo proceso stadijoje įmanoma pašalinti visas abejones dėl eksperto šališkumo ir skirti kitą ekspertą.

4Antstolė R. S. 2016-01-18 priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino skolininko E. P. pareikšto nušalinimo ir šį klausimą kartu su vykdomąja byla Nr. ( - ) perdavė spręsti Kauno apylinkės teismui.

5Antstolė 2016-01-18 patvarkyme nurodė, kad antstolės R. S. kontora vykdo Kauno apygardos teismo 2012 04 18 išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-1528-413 dėl 60744.90 Eur sumos išieškojimo iš P. E., a.k. ( - ) 3 eilės išieškotojui Š. J.. Išieškojimas nukreiptas į skolininkui priklausantį turtą: 1/2 žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus numeris ( - ); 1/2 gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus numeris ( - ); 1/2 ūkinio pastato, esančio ( - ), unikalus numeris ( - ); 1/2 kiemo statinių, esančių ( - ), unikalus numeris ( - ). Vadovaujantis CPK 613 str., 681 str., bei 682 str., 2015 12 04 buvo priimtas patvarkymas dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo. Turto vertės nustatymo ekspertizę pavesta atlikti UAB „Verslavita“, įmonės kodas 145762127, buveinė Laisvės al. 98-2, Kaunas. Gautas skolininko pareiškimas, kuriuo jis prašo nušalinti UAB „Verslavita“. Pareiškėjas nesutinka su turto vertintojo UAB „Verslavita“ kandidatūra, nes nuosavybės teisė į vertinamą turtą nėra įregistruota skolininko vardu; antstolė R. S. ir antstolis M. P. skiria tą patį ekspertą skirtingose vykdomosiose bylose; šio eksperto nustatyta turto vertė buvo ginčijama civilinėje byloje; kiti antstoliai kreipėsi į UAB „Verslavita“, norėdami užginčyti kitų ekspertų nustatytą vertę; abejoja ar bus nešališkai nustatyta turto vertė ir nepažeisti šalių interesai. Antstolė nurodė, jog E. P. nuosavybės teisė į 2015 12 04 patvarkyme nurodytą turtą yra grąžinta Lietuvos apeliacinio teismo 2014 09 10 nutartimi civilinėje byloje Nr. ( - ). Šioje nutartyje nurodyta, kad šis turtas skiriamas skolai, priteistai ieškovams J. Š. ir UAB „Stora Enso Lietuva“, išieškoti. E. P. nepateikė nei vieno iš pagrindų ekspertui nušalinti, nurodytų CPK 65 str., 67 str., todėl antstolė patvarkė netenkinti E. P. prašymo nušalinti UAB „Verslavita“ ir šio asmens nušalinimo klausimą perduoti spręsti Kauno apylinkės teismui.

6Pareiškimas dėl nekilnojamojo turto eksperto vykdomojoje byloje Nr. ( - ) nušalinimo atmestinas.

7Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolės R. S. kontoroje 2012-04-27 priimtas vykdyti Kauno apygardos teismo vykdomasis raštas Nr. ( - ) dėl 204600 Lt skolos, 5 proc. metinių palūkanų ir 200,00 Lt žyminio mokesčio išieškojimo iš skolininko P. E., a.k. ( - ) išieškotojui Š. J., a.k. ( - ) (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 1, 6). 2012-09-12, 2015-06-26, 2015-07-28 patvarkymais antstolė R. S. prisijungė prie išieškojimo antstolio M. P. vykdomo išieškojimo (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 53, 111, 113). Išieškojimas nukreiptas į Lietuvos apeliacinio teismo 2014-09-10 nutarties Nr. ( - ) pagrindu skolininkui priklausantį turtą: 1/2 žemės sklypo, esančio ( - ), unikalus numeris ( - ); 1/2 gyvenamojo namo, esančio ( - ), unikalus numeris ( - ); 1/2 ūkinio pastato, esančio ( - ), unikalus numeris ( - ); 1/2 kiemo statinių, esančių ( - ), unikalus numeris ( - ) (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 74, 89-104). 2015-12-04 antstolės kontoroje priimtas patvarkymas dėl ekspertizės turto vertei nustatyti skyrimo, kuriuo turto vertės nustatymo ekspertizę pavesta atlikti UAB „Verslavita“, įmonės kodas 145762127, buveinė Laisvės al. 98-2, Kaunas (vykdomoji byla Nr. ( - ), b.l. 132).

8Lietuvos Respublikos CPK 681 str. nustatytas reikalavimas antstoliui areštuojant turtą įkainoti jį rinkos kainomis. Antstolis ekspertizę turto vertei nustatyti skiria priimdamas patvarkymą. kuriame nurodo ekspertą ar ekspertizės įstaigą, kuriai pavedama atlikti ekspertizę.

9Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek išieškotojo (pardavus turtą už didžiausią kainą maksimaliai padengiama skola), tiek skolininko (jam grąžinamas skolos ir turto vertės skirtumas) interesus. Šių interesų apsaugą taip pat užtikrina galimybė skirti ekspertizę vykdymo procese. Ekspertizės skyrimas, siekiant įvertinti areštuojamą turtą, yra įstatymo leidėjo įtvirtinta galimybė antstoliui bendradarbiauti su specialių turto vertinimui reikalingų žinių turinčiu asmeniu, kurio pagalba būtų galima kvalifikuotai nustatyti areštuoto turto rinkos vertę. CPK 681 str. išvardyti trys pagrindai, kuriems esant vykdymo procese atliekama ekspertizė. Skolininkas su paskirta turto vertinimo ekspertize sutinka, tačiau skolininko manymu, turto vertinimo įmonė UAB „Verslavita“ turi būti nušalinta, kadangi skolininkui kilo abejonių dėl ekspertizės objektyvumo, eksperto šališkumo, ekspertizę atliksiančios įmonės skyrimas nebuvo suderintas su skolininku.

10Lietuvos Respublikos CPK 598 str. 1 d. numato, kad vykdymo proceso metu gali būti prašoma nušalinti ekspertą, jeigu yra CPK 65 str., 67 str. nurodyti pagrindai, be to CPK 66 str. numato, jog nušalinimas galimas ir kitais atvejais, jeigu yra aplinkybių, kurios kelia abejonių dėl jo nešališkumo. Pažymėtina, kad visais atvejais abejonės dėl eksperto vykdymo procese nešališkumo ar suinteresuotumo turi būti pagrįstos konkrečiais įrodymais.

11Remiantis CPK 634 str. 2 d. antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau ir realiai įvykdytas, ir aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus. CPK 681 str. 1 d. numato, kad tuo atveju, jeigu antstoliui kyla abejonių dėl turto vertės, antstolis turto vertei nustatyti skiria ekspertizę. Teisės aktai nenumato antstolio pareigos ekspertizę atliksiančio turto vertintojo kandidatūrą derinti su skolininku. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 patvirtintos Sprendimų vykdymo instrukcijos 7 p., turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Nustatydamas areštuoto turto rinkos vertę, turto vertintojas nevertina tos aplinkybės, kad turtas bus parduodamas priverstine, sprendimams vykdyti nustatyta tvarka.

12Ekspertizės skyrimo tvarka vykdymo procese reglamentuojama CPK 682 str. CPK 682 str. 1 d. numatyta, kad ekspertizė turto vertei nustatyti skiriama antstolio patvarkymu. Patvarkyme turi būti nurodytas ekspertas ar ekspertizės įstaiga, kuriai pavedama atlikti ekspertizę. Vykdymo proceso normų taikymo tvarką nustato Sprendimų vykdymo instrukcija, patvirtinta Teisingumo ministro 2005-10-27 įsakymu Nr. 1R-352 (Žin., 2005, Nr. 130-4682, toliau - Instrukcija). Instrukcijos 7 p. numato, kad turto vertei nustatyti kaip ekspertas kviečiamas turto vertintojas, atitinkantis LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme (Žin., 1999, Nr. 52-1672, toliau – Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas) nustatytus reikalavimus. Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymas numato, kad turto arba verslo vertinimo įmonė yra Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo, kitos valstybės narės juridinis asmuo ar kita organizacija arba jų filialai, kurie Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka verčiasi turto arba verslo vertinimo veikla, o turto arba verslo vertintojas - Lietuvos Respublikos ar kitos valstybės narės pilietis, kitas fizinis asmuo, kuris naudojasi E. S. teisės aktų jam suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, vertinantis turtą arba verslą, turintis turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimą – turto arba verslo vertintojų ir turto arba verslo vertinimo įmonių valstybinę priežiūrą LR Vyriausybės įgaliotos atlikti įstaigos fiziniam asmeniui išduotą dokumentą, kuriuo patvirtinama jo, kaip tam tikros srities turto arba verslo vertintojo, kvalifikacija (Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 2 straipsnio 14, 17, 18 dalys).

13Įstatymas nenustato jokių kitokių turto vertintojų pasirinkimo kriterijų, išskyrus reikiamą kvalifikaciją, todėl antstolis turi teisę pavesti atlikti ekspertizę bet kuriam turto vertintojui, atitinkančiam įstatymo keliamus reikalavimus, o vykdymo proceso šalys pagal CPK 682 str. 1 d. turi teisę per įstatymo nustatytą terminą ekspertui reikšti nušalinimą.

14UAB „Verslavita“ turto vertintojai atitinka įstatymų nustatytus reikalavimus bei turi pakankamą darbo patirtį – įmonė darbinę veiklą turto vertinimo srityje pradėjo 2001 m., turi Turto vertinimo priežiūros tarnybos 2012 m. išduotą kvalifikacinį pažymėjimą Nr. 000125, suteikiantį teisę verstis turto ir verslo vertinimo veikla, bendrovėje dirba licencijuoti nekilnojamo, kilnojamo ir verslo vertinimo specialistai. (internetinis puslapis www.verslavita.lt). Pats pareiškėjas nurodo, jog UAB „Verslavita“ yra stambus ūkio subjektas, kuris turto vertinimo rinkoje užima dominuojančią padėtį.

15Byloje nėra duomenų, kurie leistų abejoti UAB „Verslavita“ turto vertintojų profesinėmis žiniomis ar atliekamo turto vertinimo pagrįstumu ir objektyvumu. Byloje nenustatytas nei vienas pagrindas, kuriam esant turto vertintoja UAB „Verslavita“ turėtų būti nušalinta. Pareiškėjo teiginiai apie tai, kad antstolės vienašališkai parinkto turto vertintojo atlikta ekspertizė gali kelti abejonių dėl jos išvadų objektyvumo, kad antstolis M. P. taip pat yra skyręs ir skiria nuolat UAB „Verslavita“ turto vertei nustatyti, yra deklaratyvūs ir nepagrįsti. Turto vertintoja UAB „Verslavita“ atitinka Lietuvos Respublikos turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatyme nustatytus reikalavimus. Pareiškėjas nepateikė jokių pagrįstų argumentų dėl to, kad UAB „Verslavita“ savo profesinėje srityje elgtųsi nesąžiningai arba, kad atliktos ekspertizės išvados galėtų kelti abejonių jų objektyvumu.

16Atsižvelgiant į tai, kad antstoliui suteikta teisė aktyviai padėti šalims ginti jų teises bei įstatymų saugomus interesus, taip pat savo iniciatyva imtis visų teisėtų priemonių, kad sprendimas būtų kuo greičiau įvykdytas (CPK 634 str.), taip pat atsižvelgus į tai, kad teisės aktuose nėra numatytos antstolio pareigos konsultuotis su skolininku dėl ekspertų kandidatūros, teismas daro išvadą, kad antstolė R. S. teisėtai pavedė atlikti turto vertinimą turto vertintojai UAB „Verslavita“, nepažeisdama teisės aktuose keliamų reikalavimų. Be to, nenustatyta jokių objektyvių aplinkybių, leidžiančių manyti, kad minėtas turto vertintojas būtų šališkas ar egzistuotų CPK 65 str., 67 str. numatyti nušalinimo pagrindai, todėl pareiškėjo pareiškimas dėl eksperto nušalinimo atmestinas kaip nepagrįstas.

17Teismas pažymi, jog procesinis įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo nutarties, kuria atmestas pareiškimas dėl eksperto nušalinimo, kadangi tokia nutartis neužkerta kelio tolimesnei vykdomosios bylos eigai, kadangi pareiškėjas nesutikdamas su eksperto atlikto turto vertinimu, turi teisę nesutikimo su šia nutartimi argumentus išdėstyti skųsdamas antstolio veiksmus, susijusius su turto pardavimu iš varžytynių, nesutikdamas su antstolio nustatytu turto įkainojimu ir pan. (Vilniaus apygardos teismo 2012-12-04 nutartis Nr. 2S-2060-302/2012).

18Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291 str. str., 598 str., 682 str.

Nutarė

19atmesti pareiškėjo E. P. pareiškimą dėl nekilnojamojo turto eksperto UAB „Verslavita“ nušalinimo vykdomojoje byloje Nr. ( - ).

20Nutartis neskundžiama.

Ryšiai
1. Kauno apylinkės teismo teisėja Milda Remeikienė, rašytinio proceso tvarka... 2. pareiškėjas E. P. pateikė antstolei R. S. pareiškimą dėl nekilnojamojo... 3. Pareiškime nurodė, kad 2015 m. gruodžio 4 d. antstolė R. S. priėmė... 4. Antstolė R. S. 2016-01-18 priėmė patvarkymą, kuriuo netenkino skolininko E.... 5. Antstolė 2016-01-18 patvarkyme nurodė, kad antstolės R. S. kontora vykdo... 6. Pareiškimas dėl nekilnojamojo turto eksperto vykdomojoje byloje Nr. ( - )... 7. Iš byloje esančios medžiagos nustatyta, kad antstolės R. S. kontoroje... 8. Lietuvos Respublikos CPK 681 str. nustatytas reikalavimas antstoliui... 9. Tinkamas areštuoto turto įvertinimas būtinas siekiant apginti tiek... 10. Lietuvos Respublikos CPK 598 str. 1 d. numato, kad vykdymo proceso metu gali... 11. Remiantis CPK 634 str. 2 d. antstolis privalo savo iniciatyva imtis visų... 12. Ekspertizės skyrimo tvarka vykdymo procese reglamentuojama CPK 682 str. CPK... 13. Įstatymas nenustato jokių kitokių turto vertintojų pasirinkimo kriterijų,... 14. UAB „Verslavita“ turto vertintojai atitinka įstatymų nustatytus... 15. Byloje nėra duomenų, kurie leistų abejoti UAB „Verslavita“ turto... 16. Atsižvelgiant į tai, kad antstoliui suteikta teisė aktyviai padėti šalims... 17. Teismas pažymi, jog procesinis įstatymas nenumato galimybės skųsti teismo... 18. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 290-291... 19. atmesti pareiškėjo E. P. pareiškimą dėl nekilnojamojo turto eksperto UAB... 20. Nutartis neskundžiama....