Byla 2-426-555/2007

1Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai Liudžiuvienei, dalyvaujant ieškovei R. P., ieškovės atstovui advokatui Eugenijui Lukošiui, atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovei Laimai Pušinskienei, Kauno miesto VPK atstovei Rimai Kisarasukienei, tretiesiems asmenims E. P., jo atstovui advokatui Edgarui Jautakiui, E. A. P., trečiųjų asmenų M. Š. ir V. Š. atstovui advokatui Linui Meškiui, išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės R. P. ieškinį atsakovams Kauno miesto savivaldybei, Kauno miesto VPK, tretieji asmenys E. P., Kauno savivaldybės įmonė „Santakos butų ūkis“, M. Š., V. Š., E. A. P., dėl dalies Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo panaikinimo ir įpareigojimo iš dalies pakeisti nuomos sutartį, ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais E. P. ieškinį dėl pažeistų teisių gynimo, Kauno miesto centro policijos pasų poskyrio sprendimo panaikinimo, dalies garantijos pripažinimo negaliojančia,

Nustatė

3Ieškovė ieškiniu prašo atnaujinti terminą skundui dėl Kauno m. savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1730 paduoti; iš dalies panaikinti 2005-05-17 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr.A-1730 2 punktą, panaikinant šiame punkte žodžius „šeimoje ji ir brolis E. P. (a/k ( - ) įpareigoti atsakovą Kauno miesto savivaldybę pakeisti Gyvenamosios patalpos savininkui grąžintiniame name, jo dalyje, bute nuomos sutartį Nr. GS-3-33 1 p. panaikinant įrašą „(2 asmenims)“ ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2005-05-17 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1730 3 punktu įpareigojo SĮ „Santakos butų ūkis“ sudaryti su ieškove buto, esančio ( - ) (iki 2005-05-31 buto numeris buvo 3), Kaune, nuomos sutartį, tame pačiame punkte kaip ieškovės šeimos narys yra nurodytas jos brolis – E. P.. Mano, kad minėtų įsakymo 2 punktas ir buto nuomos sutarties 1 punktas, kuriuose nurodoma, jog E. P. yra ieškovės šeimos narys, pažeidžia jos – ieškovės teises, nes E. P. ginčo bute gyveno nuo savo gimimo iki 1999 metų, kada išsikėlė gyventi pas žmoną, tačiau iš ginčo buto neišsiregistravo. Kadangi E. P. su ieškove – pagrindine buto nuomininke visiškai nebendrauja, ginčo bute negyvena, tačiau ieškovė privalo mokėti komunalinius, nuomos mokesčius ir už jį, todėl mano, jog atsakovas įpareigotinas iš dalies pakeisti ginčo nuomos sutartį.

4Atsakovas Kauno miesto savivaldybė prašo ieškinį atmesti. Atsakovo atstovė nurodė, jog 2004-06-02 mirus ginčo buto pagrindiniam nuomininkui B. P., ieškovė 2004-07-13 pateikė Kauno miesto savivaldybei prašymą dėl nuomos sutarties sudarymo jos vardu, prie prašymo buvo pateiktas ir E. P. sutikimas dėl nuomos sutarties sudarymo ieškovės vardu, duomenų apie tai, kad E. P. ginčo bute negyvena Kauno miesto savivaldybė neturėjo, todėl vadovaujantis CK 6.602 straipsniu, buvo priimtas ginčijamas įsakymas. Be to atsakovo Kauno miesto savivaldybės atstovė nurodė, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005-12-21 įsakymu Nr. A-4908 nusprendė išduoti R. P. valstybės garantinį dokumentą, kadangi Centro seniūnijos 2005-10-04 pateiktoje pažymoje Nr. 04-7-2148 buvo nurodyta, kad gyvenamąją vietą ( - ) , Kaune, yra deklaravusi tik R. P., todėl Valstybės garantinis dokumentas, išduotas 2005-12-21, nepažeidžiant įstatymo nuostatų.

5Tretysis asmuo E. P. prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog po tėvo mirties ginčo nuomos sutartis buvo sudaryta ieškovės vardu, tačiau sutartyje nurodyta, kad nuomininkais yra ieškovė ir jis – E. P.. Taip pat nurodo, kad savo sutuoktinės bute ( - ) , Kaune negyvena, o pastoviai gyvena ginčo bute, kuriame gyvenamąją vietą deklaravo nuo 1986-10-27, ką patvirtina ir Kauno miesto Centro Seniūnijos 2005-04-22 pažyma Nr. 04-7-941.

6Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais E. P. pateikė ieškinį, papildomą ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti ieškovę R. P. netrukdyti E. P. patekti ir naudotis butu, esančiu ( - ) , Kaune, panaikinti Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Centro policijos komisariato Viešosios policijos pasų poskyrio 2005-07-13 sprendimą Nr. 22-PP-5-74 „Dėl E. P. gyvenamosios virtos deklaravimo duomenų pakeitimo“, atnaujinti terminą skundui dėl Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Centro policijos komisariato Viešosios policijos pasų poskyrio 2005-07-13 sprendimo Nr. 22-PP-5-74 „Dėl E. P. gyvenamosios virtos deklaravimo duomenų pakeitimo“ panaikinimo, paduoti, pripažinti negaliojančiais 2005-12-21 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-4908 1 punktą, įpareigojant atsakovą Kauno miesto savivaldybę išduoti E. P., gyvenančiam savininkams grąžintiname 4 bute, ( - ) , Kaune, valstybės garantinį dokumentą, kuriuo valstybė įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuoti gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidas, neviršijant nuomotų patalpų rinkos vertės ir 2 punktą, įpareigojant Nuosavybės teisių atkūrimo skyrių atsižvelgiant į 1 punktą papildyti nuomininkų – valstybės garantijos turėtojų sąrašus, pripažinti negaliojančia 1/2 dalį atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotos ieškovei R. P. Valstybės garantijos nuomininkui, gyvenančiam savininkui grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute, Nr. 1670, taip pat priteisti iš ieškovės R. P. žyminį mokestį ir išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Nurodo, kad ginčo bute gimė, užaugo ir gyveno iki pat teisių pažeidimo, t.y. 2005 metų rugpjūčio mėnesio pabaigos. Taip pat nurodo, jog 2002-05-13 tėvas B. P. sudarė su juo ir ieškove sutartį, patvirtintą notarine tvarka, kuria sutarė visi trys butą, esantį ( - ) , Kaune, pirkti tėvo B. P. vardu. Ieškovė ir jis – tretysis asmuo pagal šį susitarimą turėjo pasilikti gyventi ginčo bute šeimos narių teisėmis. Šią aplinkybę, trečiojo asmens vertinimu, patvirtino ir Kauno savivaldybės įmonė „Santakos butų ūkis“ 2005-04-11 pažymėjimu Nr. 13-3-35, kuriame nurodė, jog ginčo bute gyvenamąją vietą yra deklaravę R. P. ir E. P.. Teigia, kad 2005-04-13 su ieškove susitarė, jog buto nuomos sutartis būtų sudaryta su ieškove, o jis gyvens bute buvusio šeimos nario teisėmis, šis susitarimas patvirtina, kad R. P. 2005-04-13 laikė E. P. buvusiu savo šeimos nariu ir neginčijo jo teisių į butą. Kauno miesto Centro policijos Pasų poskyris 2005-07-13 priėmė sprendimą, kuriuo pakeitė E. P. gyvenamosios vietos duomenis, tačiau mano, kad šis sprendimas nepagrįstas ir neteisėtas, nes priimtas nepatikrinus realios padėties, neišsiaiškinus tikrųjų ieškovės kėslų, neinformavus jo – E. P.. Nurodo, kad šis Sprendimas prieštarauja CK 6.591 straipsniui, 6.589 straipsnio 2 daliai, viešajai tvarkai bei gerai moralei, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo kriterijams. Taip pat nurodo, jog 2005 m. rugpjūčio mėnesio pabaigoje, grįžęs po atostogų, jis negalėjo patekti į butą, kadangi ieškovė pakeitė durų užraktą, tokiais būdais ir vėliau ieškovė pažeidė jo teises neleisdama naudotis ginčo butu. Į ginčo butą yra atkurtos nuosavybės teisės M. Š. ir V. Š. ir 2005-12-21 Valstybės garantija Nr. 1670 yra išduota tik R. P., todėl tretysis asmuo prašo pripažinti ją dalyje negaliojančia, nes Valstybės garantija turi būti išduodama ne tik nuomininkui, bet ir jo šeimos nariui.

7Ieškovė trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinį prašo atmesti, nurodo, kad tretysis asmuo su ja ginčo bute negyvena nuo 1999 metų ir niekada nėra tvarkęs bendrai namų ūkio, todėl jis nėra nuomininko šeimos narys pagal CK 6.588 straipsnio 4 dalies nuostatas ir nėra pareiškęs reikalavimo pripažinti jį šeimos nariu, todėl negali pretenduoti į Valstybės garantiją. Nurodo, kad ginčijami susitarimai yra sudaryti atsakovo Kauno miesto savivaldybės reikalavimu, kadangi E. P. buvo registruotas ginčo bute.

8Trečiųjų asmenų M. Š. ir V. Š. atstovas nurodo, kad nepanaikinus Kauno apskrities viršininko įsakymo, kurio pagrindu ieškovei buvo išduota garantija, o tokio reikalavimo tretysis asmuo nepareiškė, netenkintinas ir ieškinio reikalavimas dėl dalies Valstybės garantijos pripažinimo negaliojančia.

9Tretysis asmuo E. A. P. ieškovės ieškinį prašo tenkinti, trečiojo asmens reikalavimus prašo atmesti. Tretysis asmuo nurodo, jog E. P. ginčo bute negyveno, jame nėra likę ir šio asmens daiktų.

10Ieškovės R. P. (P.) ieškinys atmestinas, trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais E. P. ieškinys tenkintinas.

11Byloje neginčijamai nustatyta, kad butas, esantis ( - ) , Kaune, (pagal ankstesnius apskaitymo duomenis buto adresas iki 2005-05-31 buvo ( - ) , Kaunas) nuosavybės teise priklauso Kauno miesto savivaldybės tarybai (t.1, b.l.10). Kauno miesto savivaldybė 2002 m. gegužės 2 d. sudarė savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartį su ieškovės ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais tėvu B. P. (t.1, b.l. 14-16), kuris 2004-06-02 mirė (t.1, b.l. 13). Tretieji asmenys ir bylos šalys pripažįsta, kad 2002-05-02 savivaldybės gyvenamosios patalpos nuomos sutartyje, konkrečiai – sutarties 1 punkte – buvo pažymėta, jog minėta gyvenamoji patalpa suteikiama trims asmenims, t.y. nuomininkui B. P. ir dar dviems jo šeimos nariams. Po pagrindinio nuomininko B. P. mirties šiame ginčo bute ir toliau liko gyventi jo šeimos nariai – ieškovė R. P. (po 2006-01-19 santuokos sudarymo – P. (t. 2, b.l. 47)) ir tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais – E. P.. Tai patvirtina ir Kauno savivaldybės įmonės „Santakos butų ūkis“ Centro butų ūkio tarnybos pažyma apie tai, kad 2005-04-11 ginčo bute gyvenamąją vietą yra deklaravę R. P. ir E. P. (t.1, b.l. 11). Laikantis LR CK 6.602 straipsnio 2 dalies reikalavimų, nustatančių, kad nuomininko šeimos narių susitarimu gyvenamosios patalpos nuomos sutartis pakeičiama nuomininkui mirus, jeigu nuomininko šeimos nariai ir toliau gyvena nuomojamoje gyvenamojoje patalpoje ir per du mėnesius po nuomininko mirties informuoja apie tai nuomotoją, savivaldybei priklausančiame ginčo bute likę gyventi mirusio nuomininko B. P. šeimos nariai ieškovė R. P. ir tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais E. P. apie jų tėvo mirtį ir ketinimą toliau gyventi ginčo bute informavo nuomotoją bei 2005-04-13 sudarė notarinį susitarimą, kad ( - ) , Kaune nuomos sutartį sudarys ieškovės R. P. vardu (t.1, b.l. 34, 45). Remdamasis šiuo susitarimu bei šių asmenų prašymais Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005-05-17 priėmė įsakymą Nr. A-1730, kuriuo pakeitė ginčo buto nuomos sutartį ir įpareigojo savivaldybės įmonę „Santakos butų ūkis“ sudaryti nuomos sutartį su R. P., nurodant, kad šeimoje yra ji ir brolis E. P. (t.1, b.l. 6). Remiantis šiuo administracijos direktoriaus įsakymu 2005-05-26 tarp Kauno miesto savivaldybės, atstovaujamos SĮ „Santakos butų ūkis“ direktoriaus, ir ieškovės R. P. buvo sudaryta ginčo buto nuomos sutartis, jos 1 punkte pažymint, kad butas suteikiamas dviems asmenims, t.y. nuomininkei ir jos šeimos nariui – E. P. (t.1, b.l. 7-9). Vėliau Kauno miesto savivaldybės direktoriaus 2005-10-17 įsakymu Nr. A-3778 piliečiams M. Š. ir V. Š. buvo atkurtos nuosavybės teisės lygiomis dalimis į ginčo butą ir šis butas jiems grąžintas natūra, nustatant, kad M. Š. ir V. Š. privalo išnuomoti Kauno miesto savivaldybei ginčo butą, kol valstybė įvykdys nuomininkams suteiktą garantiją (t.1, b.l. 115). Kauno miesto VPK Centro policijos komisariato Viešosios policijos pasų poskyrio 2005-07-13 sprendimu pakeitus (panaikinus) E. P. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis ginčo bute, šiame bute deklaravusi gyvenamąją vietą liko tik ieškovė R. P. (t.1, b.l. 160-163). Esant šiems duomenims, kad ieškovė savininkams grąžintiname ginčo bute viena deklaravusi gyvenamąją vietą, ji Kauno miesto savivaldybės administracijos Nuosavybės teisių atkūrimo skyriui 2005-10-10 pateikė prašymą dėl valstybės garantijos suteikimo (t.2, b.l. 87-88). Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005-12-21 įsakymu Nr. A-4908 ieškovei R. P., gyvenančiai savininkams grąžintiname 4 bute, ( - ) , Kaune, išdavė valstybės garantinį dokumentą, kuriuo valstybė įsipareigojo ne vėliau kaip iki 2009-01-01 LR Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuoti gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidas, neviršijančias nuomotų patalpų rinkos vertės, kuri yra 209 000 Lt (t.2, b.l. 89, 93).

12Visų šių faktinių aplinkybių bylos šalys ir tretieji asmenys neginčija. Nežiūrint to, asmuo su savarankiškais reikalavimais E. P. iš esmės ginčija valstybės garantijos suteikimą tik vienai R. P., manydamas, kad dalis garantijos jam taip pat priklauso, nes ginčo bute jis faktiškai gyvena iki šiol, o jo deklaravimo duomenys šiame bute panaikinti neteisėtai.

13Sprendžiant byloje kilusį teisinį ginčą, svarbu nustatyti realią ir faktinę E. P. gyvenamąją vietą po 2005-05-26 nuomos sutarties sudarymo, teisiškai įvertinti policijos pasų poskyrio 2005-07-13 sprendimą dėl E. P. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo bei E. P. nuomos teisę į ginčo butą. Tik nustačius bei įvertinus šias bylos aplinkybes, bus galima spręsti dėl kitų ieškovės ieškinio ir trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais E. P. patikslinto ieškinio reikalavimų, kurie, teismo manymu, yra išvestiniai.

14Ieškovė R. P. atsikirsdama į trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais E. P. patikslintą ieškinį nurodė, kad E. P. CK 6.588 straipsnio 4 dalies prasme nėra šeimos narys, todėl neturi teisės gyventi ginčo bute. Teismo vertinimu, šis ieškovės argumentas nepagrįstas. Ieškovės minimas CK 6.588 straipsnis nustato, kas yra nuomininko šeimos nariai. R. P. ir E. P. yra brolis ir sesuo, t.y. jie yra artimieji giminaičiai. Nežiūrint to, nuomininko šeimos nario statusas E. P. išlieka. Ši išvada darytina įvertinus byloje nustatytą aplinkybę, kad pagrindinis ginčo buto nuomininkas buvo ne R. P., o B. P., kuris mirė 2004-06-02. Būtent šio pagrindinio nuomininko šeimos nariais buvo R. P. ir E. P., ką patvirtina ir notarinis jų 2002-05-13 susitarimas (t.1, b.l. 47). Mirus pagrindiniam nuomininkui, toks šeimos narių teisinis statusas negali pasikeisti, todėl R. P. bei E. P. ir šiuo metu yra laikomi nuomininko šeimos nariais. Šiam statusui neturi įtakos ir tas faktas, kad pakeista 2005-05-26 gyvenamosios patalpos nuomos sutartis buvo sudaryta tik R. P. vardu. Ši nuomos sutartis buvo sudaryta įgyvendinant CK 6.602 straipsnio 2 dalies nuostatas bei 2005-04-13 sudarius notarinį susitarimą tarp nuomininko šeimos narių, kad nuomos sutartis, mirus pagrindiniam nuomininkui B. P., bus sudaryta R. P. vardu. Taigi, 2005-05-17 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-1730 2 punkte esanti nuoroda, jog šeimoje yra R. P. ir jos brolis E. P. bei šio įsakymo pagrindu 2005-05-26 sudarytos gyvenamosios patalpos nuomos sutarties 1 punkte esantis įrašas, kad ginčo butas išnuomojamas dviems asmenims, yra teisinga, atitinkanti CK 2.17 straipsnyje įtvirtintus fizinio asmens gyvenamosios vietos nustatymo kriterijus ir jų naikinti nėra pagrindo. Atsižvelgiant į tai, ieškovės R. P. ieškinio reikalavimai atmestini.

15Vertinant E. P. patikslinto ieškinio reikalavimą dėl pasų poskyrio sprendimo panaikinimo, pažymėtina, kad CK 6.590 straipsnio 1 dalis nustato, jog pagal nuomos sutartį gyvenamojoje patalpoje turi teisę apsigyventi tie nuomininko šeimos nariai ir buvę šeimos nariai, kurie yra įvardinti sutartyje. Jei šie asmenys per šešis mėnesius nuo sutarties sudarymo gyvenamojoje patalpoje neapsigyvena, teisę apsigyventi joje praranda. Šiuo atveju E. P. yra nuomininko šeimos narys, kuris yra nurodytas naujai sudarytoje 2005-05-26 nuomos sutartyje. Taigi, nuo šios sutarties sudarymo dienos jis turėjo teisę toliau gyventi arba apsigyventi ginčo bute ir šią teisę turėjo realizuoti per 6 mėnesius, priešingu atveju tokia teisė prarandama. Ieškovės žodiniais ir rašytiniais paaiškinimais E. P. ginčo bute negyveno nuo 1999 metų, tik formaliai buvo registruotas ginčo bute, todėl ieškovė iniciavo ne tik civilinę bylą, bet ir SĮ Centro butų tarnybai pateikė prašymą E. P. išdeklaruoti iš ginčo buto (t.1, b.l. 178). Prie šio prašymo R. P. pridėjo kaimynystėje gyvenusių asmenų E. M. ir D.R. K. paliudijimus, kad E. P. ginčo bute negyvena nuo 1999 m. Šių asmenų liudijimuose esančius parašus patvirtino Centro butų ūkio viršininkas (t.1 , b.l. 179-180). Gavęs ieškovės minėtą prašymą su priedais, Centro butų ūkio viršininkas kreipėsi į Kauno miesto VPK Centro policijos komisariato Pasų poskyrį dėl E. P. išdeklaravimo iš ginčo buto (t.1, b.l. 182). Pasų poskyris apie šį kreipimąsi surašė pažymą, jog pranešė E. P. bei policijos nuovados tyrėjui pavedė patikrinti, ar E. P. tikrai negyvena ginčo bute, adresu Kaunas, ( - ) . Iš policijos nuovados tyrėjo tarnybinio pranešimo matyti, kad vykdydamas šį pavedimą, jis kalbėjosi tik su R. P., kuri paaiškino, jog E. P. minėtu adresu negyvena (t.1, b.l. 185), daugiau patikrinimo duomenų nebuvo surinkta. Atsižvelgiant į šiuos duomenis, policijos pasų poskyrio specialistė surašė teikimą dėl E. P. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo, o policijos pasų poskyrio viršininkė 2005-07-13 sprendimu šį teikimą patenkino (t.1, b.l. 186-187).

16Iš šių faktinių aplinkybių matyti, kad SĮ „Centro butų ūkio“ viršininkas į pasų poskyrį su prašymu panaikinti E. P. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenis CK 6.590 straipsnio 1 dalies pagrindu (negyvena ilgiau kaip 6 mėnesius) kreipėsi 2005-06-23. Kadangi nuo 2005-05-26 gyvenamosios patalpos nuomos sutarties sudarymo dienos nebuvo praėję 6 mėnesiai, tai SĮ „Centro butų ūkio“ viršininkas į pasų poskyrį su minėtu prašymu kreiptis neturėjo teisės. Ši teisė galėjo būti realizuota tik objektyviais duomenimis nustačius, kad E. P. nuo 2005-05-26 nuomos sutarties sudarymo dienos per 6 mėnesius nepradėjo gyventi ginčo bute. Šiuo atveju neturi teisinės reikšmės ieškovės R. P. prašyme išdeklaruoti E. P. iš ginčo buto ir E. M., kuri teismo posėdyje duotais parodymais paneigė faktą, nurodytą liudijime, bei D.R. K. paliudijimuose nurodyti duomenys, kad E. P. ginčo bute negyvena nuo 1999 m. Teismo vertinimu, nuo 2005-05-26 nuomos sutarties sudarymo dienos E. P. 6 mėnesių apsigyvenimo terminas, skaičiuojamas pagal CK 6.590 straipsnio 1 dalį, prasidėjo iš naujo. Be to, Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui 2005-05-17 priėmus įsakymą Nr. A-1730 dėl nuomos sutarties pakeitimo, nurodant, kad šeimoje yra E. P., ir sudarius gyvenamosios patalpos nuomos sutartį, net ir prarastoji teisė į nuomojamą gyvenamąją patalpą yra laikoma atnaujinta. Tiek savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo priėmimo metu, tiek 2005-05-26 nuomos sutarties sudarymo metu E. P. gyvenamąją vietą ginčo bute buvo deklaravęs. Nežiūrint to, SĮ „Centro butų ūkio“ viršininkas, atstovaujantis Kauno miesto savivaldybę, nesulaukęs minėto 6 mėnesių termino, neteisėtai kreipėsi į pasų poskyrį dėl E. P. išdeklaravimo iš ginčo buto. Iš to darytina išvada, kad jeigu administracinis procesas dėl E. P. išdeklaravimo iš ginčo buto buvo pradėtas neteisėtai, tai ir pasų poskyrio 2005-07-13 sprendimas „Dėl E. P. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo“ yra taip pat neteisėtas. Šio pasų poskyrio sprendimo pagrindu E. P. nuo 2005-07-13 iki šiol liko niekur nedeklaravęs gyvenamosios vietos, nors realiai gyvena ginčo bute, adresu ( - ) , Kaune. Tai, kad E. P. faktinė gyvenamoji vieta, net ir po pasų poskyrio 2005-07-13 sprendimo, yra ginčo bute, patvirtina Gyventojų registro tarnybos prie LR VRM 2005-10-04 pažyma (t.1, b.l. 104), šiuo adresu E. P. teismo siunčiama pašto korespondencija (t.2, b.l. 26), E. P. metinė pajamų mokesčio deklaracija (t.3, b.l. 59). Be to, iš pareikalautos baudžiamosios bylos Nr. PK-1707/2006 medžiagos matyti, kad baudžiamajame procese E. P. žmona S. P. teismo 2006-10-17 prašė E. P. adresu ( - ) Kaunas, nesiųsti jokios korespondencijos, nes šiuo adresu jis negyvena ir nėra deklaravęs gyvenamos vietos (baudžiamosios bylos l. 76, 78). Šioje baudžiamojoje byloje visa pašto korespondencija E. P. taip pat buvo siunčiama ginčo buto adresu ir buvo laikoma tinkamai įteikta. Visi šie duomenys rodo, kad pasų poskyrio sprendimas priimtas nuodugniai neištyrus tikrosios E. P. faktinės gyvenamosios vietos. E. P. apie pasų poskyrio priimtą sprendimą pakeisti jo deklaravimo duomenis nebuvo informuotas, ką pripažino ir Kauno miesto VPK viršininkas atsiliepime į E. P. ieškinį (t.2, b.l. 48-49). Taigi, E. P. apie šį pasų poskyrio sprendimą iki nagrinėjamos bylos iškėlimo nežinojo, todėl laiku jo apskųsti negalėjo. Tai reiškia, kad pasų poskyrio 2005-07-13 sprendimo apskundimo terminą jis praleido dėl svarbių priežasčių ir pagrįstai ieškiniu nagrinėjamoje byloje prašo apskundimo terminą atnaujinti bei šį sprendimą panaikinti. Atsižvelgiant į tai, kad pasų poskyrio sprendimas negali būti laikomas teisėtu, o jo apskundimo terminas praleistas dėl svarbių priežasčių, šis sprendimas naikintinas, o E. P. ieškinys šioje dalyje tenkintinas.

17Kiti E. P. ieškinio reikalavimai dėl 2005-12-21 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-4908 1 punkto pripažinimo negaliojančiu, įpareigojimo Kauno miesto savivaldybę išduoti jam valstybės garantiją bei dėl pripažinimo negaliojančia ½ ieškovei R. P. išduotos valstybės garantijos taip pat tenkintini. Jau minėta, kad Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005-10-17 įsakymu Nr. A-3778 atkūrė piliečių M. Š. ir V. Š. nuosavybės teises lygiomis dalimis į ginčo butą ir grąžino jiems šį turtą natūra. LR kompensacijų už valstybės išperkamą nekilnojamąjį turtą dydžio, šaltinių, mokėjimo terminų bei tvarkos, taip pat valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad savivaldybės vykdomoji institucija savininkams ir nuomininkams, gyvenantiems savininkui (piliečiui, religinei bendruomenei ar bendrijai) grąžintiname gyvenamajame name, jo dalyje, bute privalo išduoti valstybės garantinį dokumentą. Kauno miesto savivaldybės administracijos direktorius 2005-12-21 įsakymu Nr. A-4908 nusprendė išduoti R. P., gyvenančiai savininkams grąžintiname bute, valstybės garantinį dokumentą, kuriuo valstybė įsipareigojo iki 2009-01-01 LR Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuoti gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidas, neviršijančias nuomotų patalpų rinkos vertės. Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo ir valstybės garantijos priėmimo dieną savivaldybė turėjo oficialius duomenis iš Centro seniūnijos, Kauno miesto VPK Viešosios policijos Migracijos skyriaus bei SĮ „Centro butų ūkio tarnybos“ apie tai, kad savininkams grąžintiname ginčo bute, ( - ) , Kaune, gyvenamosios sutarties pagrindu nuomos teisiniai santykiai savivaldybę sieja ne tik su ieškove, bet ir su trečiuoju asmeniu. Nustačius, jog tretysis asmuo E. P. buvo išdeklaruotas iš ginčo buto neteisėtai, bei savivaldybei disponuojant duomenimis apie ginčo bute turėjusių teisę nuomos sutarties pagrindu gyventi asmenų skaičių, tik R. P. vienai valstybės garantijos Nr. 1670 išdavimas negali būti pripažintas teisėtu. Teismo vertinimu, savivaldybė netinkamai įvykdė valstybės garantijos suteikimo R. P. procedūrą, nes turėjo pareigą įsitikinti E. P. apsigyventi ginčo patalpoje teisės praradimu. Taigi valstybės garantinis dokumentas R. P., gyvenančiai savininkams grąžintiname natūra bute, ( - ) , Kaune, 2005-12-21 buvo išduotas pažeidžiant LR kompensacijų už valstybės garantijų ir lengvatų, numatytų Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatyme, įstatymo 9 straipsnio 1 dalies nuostatas. Kadangi savivaldybė, ieškovei R. P. išduodama valstybės garantiją Nr. 1670, pažeidė įstatymo reikalavimus, tai Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2005-12-21 įsakymo Nr. A-4908 1 punktas, bei pusė R. P. išduotos valstybės garantijos turi būti pripažinti negaliojančiais, kaip to ieškiniu reikalauja E. P..

18Nustačius, kad E. P., kaip nuomininko šeimos narys, turi teisę gyventi ginčo bute, o jo nuomos teisė nėra nutrūkusi, tai jis turi teisę įgyvendinti valdymą į ginčo butą ir šiuo butu naudotis. E. P. ieškinio reikalavimas, kuriuo jis prašo įpareigoti ieškovę R. P. netrukdyti patekti ir naudotis ginčo butu, yra teisėtas, nes tokią teisę numato CK 4.34 straipsnio 1 dalis. Vien tik ieškovės R. P. pareikštas ieškinys negali būti pagrindas pažeisti ar riboti E. P. valdymo daiktinę teisę ar kokiu nors būdu trukdyti E. P. patekti į ginčo butą ir juo naudotis. Šią teisę turi abu buto gyventojai – tiek R. P., tiek E. P.. Todėl tenkintinas E. P. ieškinio reikalavimas įpareigoti ieškovę R. P. netrukdyti jam patekti ir naudotis butu, esančiu ( - ) , Kaune.

19Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais E. P. naudai priėmus sprendimą, jo turėtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš ieškovės R. P. (P.). Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais E. P. sumokėjo 1200 žyminio mokesčio (t.1, b.l. 83; t.2, b.l. 24, 128). Atsižvelgiant į tai, kad E. P. nuo dalies žyminio mokesčio atleistas, tai 2090 Lt žyminio mokesčio ir 30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, iš ieškovės priteistina valstybei.

20Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu,

Nutarė

21Ieškovės R. P. (P.) ieškinį atmesti.

22Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais E. P. ieškinį patenkinti pilnai.

23Įpareigoti ieškovę R. P. (P.), a.k. ( - ) gyvenančią ( - ) , Kaune, netrukdyti E. P., a.k. ( - ) patekti ir naudotis butu, esančiu ( - ) , Kaune.

24Panaikinti Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Centro policijos komisariato Viešosios policijos Pasų poskyrio 2005 m. liepos 13 d. sprendimą Nr. 22-PP-574 „Dėl E. P. gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pakeitimo“.

25Atnaujinti terminą skundui dėl Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Centro policijos komisariato Viešosios policijos pasų poskyrio 2005-07-13 sprendimą Nr. 22-PP-5-74 „Dėl E. P. gyvenamosios virtos deklaravimo duomenų pakeitimo“ panaikinimo, paduoti.

26Pripažinti negaliojančiais 2005-12-21 Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. A-4908 1 punktą, įpareigojant atsakovą Kauno miesto savivaldybę išduoti E. P., gyvenančiam savininkams grąžintiname 4 bute ( - ) , Kaune, valstybės garantinį dokumentą, kuriuo valstybė įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2009 m. sausio 1 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka kompensuoti gyvenamųjų patalpų įsigijimo išlaidas, neviršijant nuomotų patalpų rinkos vertės ir 2 punktą, įpareigojant Nuosavybės teisių atkūrimo skyrių atsižvelgiant į 1 punktą papildyti nuomininkų – valstybės garantijos turėtojų sąrašus.

27Pripažinti negaliojančia 1/2 dalį atsakovo Kauno miesto savivaldybės administracijos išduotos ieškovei R. P. Valstybės garantijos nuomininkui, gyvenančiam savininkui grąžintame gyvenamajame name, jo dalyje, bute, Nr. 1670.

28Priteisti iš ieškovės R. P. (P.), a.k. ( - ) 1200 Lt žyminio mokesčio trečiajam asmeniui su savarankiškais reikalavimais E. P. a.k. ( - ) bei 2090 Lt žyminio mokesčio ir 30 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, valstybei.

29Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Apeliaciniams teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Egidijus Tamašauskas, sekretoriaujant Diletai... 3. Ieškovė ieškiniu prašo atnaujinti terminą skundui dėl Kauno m.... 4. Atsakovas Kauno miesto savivaldybė prašo ieškinį atmesti. Atsakovo atstovė... 5. Tretysis asmuo E. P. prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą. Nurodo, jog po... 6. Tretysis asmuo su savarankiškais reikalavimais E. P. pateikė ieškinį,... 7. Ieškovė trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais ieškinį prašo... 8. Trečiųjų asmenų M. Š. ir V. Š. atstovas nurodo, kad nepanaikinus Kauno... 9. Tretysis asmuo E. A. P. ieškovės ieškinį prašo tenkinti, trečiojo asmens... 10. Ieškovės R. P. (P.) ieškinys atmestinas, trečiojo asmens su savarankiškais... 11. Byloje neginčijamai nustatyta, kad butas, esantis ( - ) , Kaune, (pagal... 12. Visų šių faktinių aplinkybių bylos šalys ir tretieji asmenys neginčija.... 13. Sprendžiant byloje kilusį teisinį ginčą, svarbu nustatyti realią ir... 14. Ieškovė R. P. atsikirsdama į trečiojo asmens su savarankiškais... 15. Vertinant E. P. patikslinto ieškinio reikalavimą dėl pasų poskyrio... 16. Iš šių faktinių aplinkybių matyti, kad SĮ „Centro butų ūkio“... 17. Kiti E. P. ieškinio reikalavimai dėl 2005-12-21 Kauno miesto savivaldybės... 18. Nustačius, kad E. P., kaip nuomininko šeimos narys, turi teisę gyventi... 19. Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais E. P. naudai priėmus... 20. Teismas, vadovaudamasis LR CPK 270 straipsniu,... 21. Ieškovės R. P. (P.) ieškinį atmesti.... 22. Trečiojo asmens su savarankiškais reikalavimais E. P. ieškinį patenkinti... 23. Įpareigoti ieškovę R. P. (P.), a.k. ( - ) gyvenančią ( - ) , Kaune,... 24. Panaikinti Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato Centro policijos... 25. Atnaujinti terminą skundui dėl Kauno miesto Vyriausiojo policijos komisariato... 26. Pripažinti negaliojančiais 2005-12-21 Kauno miesto savivaldybės... 27. Pripažinti negaliojančia 1/2 dalį atsakovo Kauno miesto savivaldybės... 28. Priteisti iš ieškovės R. P. (P.), a.k. ( - ) 1200 Lt žyminio mokesčio... 29. Sprendimas per 30 dienų nuo priėmimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos...