Byla e2-7507-1051/2018
Dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Kietaviškių statyba“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ ir atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ prašymą dėl taikos sutarties patvirtinimo ir bylos nutraukimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ ieškinį atsakovui UAB „Kietaviškių statyba“ dėl skolos, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo, ir

Nustatė

2Ieškovas UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ ieškiniu teismo prašė iš atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ priteisti 3018,21 Eur skolą, 217,61 Eur palūkanas, 8 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

32018 m. gegužės 14 d. teisme gautas ieškovo UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ ir atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ prašymas dėl taikos sutarties patvirtinimo, kuriuo prašo patvirtinti šalių sudarytą taikos sutartį, sutartį tvirtinti rašytinio proceso tvarka bei grąžinti ieškovui 75 procentus jo sumokėto žyminio mokesčio dalį. Be to, prašyme pažymėjo, kad taikos sutarties patvirtinimo teisinės pasekmės šalims yra žinomos.

4Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.

5Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad bet kurioje proceso stadijoje šalys gali baigti bylą taikos sutartimi, rašytinės šalių taikos sutarties tekstas pridedamas prie bylos. Šalims žinomos ir suprantamos nuostatos, kad teismo patvirtinta taikos sutartis jos šalims turi galutinio sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Šalių sudaryta taikos sutartis neprieštarauja imperatyvioms įstatymo nuostatoms ir viešajam interesui, atitinka kitas taikos sutarčių galiojimo sąlygas, todėl šalių prašymas tenkintinas ir taikos sutartis tvirtintina.

6Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punktą teismas nutraukia bylą, jeigu šalys sudarė taikos sutartį ir teismas ją patvirtino. Todėl civilinė byla Nr. e2-7507-1051/2018 nutrauktina.

7Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalį, jeigu šalys sudaro taikos sutartį, šalims grąžinama 75 procentai pirmosios instancijos teismui sumokėto žyminio mokesčio sumos. Pareikšdamas pareiškimą bei ieškinį, ieškovas sumokėjo 73,00 Eur žyminį mokestį. Bylą užbaigus šalių sudaryta taikos sutartimi, Valstybinė mokesčių inspekcija įpareigotina grąžinti ieškovui UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ 75 proc., t. y. 54,75 Eur, jo sumokėto žyminio mokesčio dalį (CPK 87 straipsnio 2 dalis).

8Taikos sutarties 7 punkte šalys susitarė, jog teismo išlaidos, susijusios su teisminiu šios civilinės bylos nagrinėjimu, atsiradusios nuo bylos iškėlimo teisme iki šios Sutarties patvirtinimo, priteistos valstybės biudžetui, įskaitant ir pašto išlaidas, bus padengtos atsakovo lėšomis, todėl atsižvelgiant į tai, jog išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu, yra 3,32 Eur, t. y. didesnės už Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ nustatytą minimalią (3,00 Eur) valstybei priteistiną bylinėjimosi išlaidų sumą, todėl jos priteistinos iš atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ (CPK 88 straipsnio 1 dalies 3 punktas).

9Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, 290–291 straipsniais, 293 straipsnio 5 punktu, teismas

Nutarė

10Patvirtinti ieškovo UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ (juridinio asmens kodas 302626372), ir atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ (asmens kodas 302687293) 2018 m. gegužės 10 d. sudarytą taikos sutartį šiomis sąlygomis:

11„Ieškovas UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“, į. k. 302626372, buv. Priestočio g. 1a, Klaipėda, atstovaujama advokato padėjėjo D. J. ir atsakovas UAB „Kietaviškių statyba“, į. k. 302687293, buv. Plento g. 5A, Trakai, atstovaujama advokato Aleksander Višnevski, veikiančio pagal teisinių paslaugų sutartį Nr. 170310-07, sudarė šią taikos sutartį.

121. Šalys susitarė užbaigti taikos sutartimi Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmuose nagrinėjamą civilinę bylą Nr. e2-7507-1051/2018, pagal ieškovo reikalavimą priteisti iš atsakovo 3018,21 Eur skolą, 217,61 Eur palūkanų, 8 proc. metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir ieškovo patirtas bylinėjimosi išlaidas.

132. Šalys susitarė, kad atsakovas UAB „Kietaviškių statyba“ sutinka atsiskaityti su ieškovu ir sumokėti ieškovui įmokas šiais terminais: 2018-05-30 - 1000 (vieną tūkstantį) Eur; 2018-06-29 - 1000 (vieną tūkstantį) Eur; 2018-07-30 - 1168,21 Eur (vieną tūkstantį vieną šimtą šešiasdešimt aštuonis eurus ir 21 euro centą) skolos, pavedimu į ieškovo nurodytą banko sąskaitą.

143. Atsakovui atsiskaičius su ieškovu, šalys laikys, kad tarpusavyje yra visiškai atsiskaičiusios.

154. Atsakovui neįvykdžius įsipareigojimo sumokėti skolos sumą, numatytą šios Sutarties 2 punkte, ieškovas įgyja teisę prašyti teismo išduoti vykdomąjį raštą, kad įsipareigojimai būtų įvykdyti priverstinai, o atsakovas įsipareigoja mokėti - 8 proc. metines palūkanas, nuo nesumokėtos sumos, už laikotarpį nuo Sutarties patvirtinimo teisme dienos iki visiško prievolės įvykdymo.

165. Ieškovas atsisako visų likusių ieškinio reikalavimų, o atsakovas sutinka su šiuo ieškovo reikalavimų atsisakymu.

176. Šalys sutinka užbaigti ginčą taikiai, šioje Sutartyje nurodytomis sąlygomis, ir pareiškia, kad jokių kitų turtinių ar neturtinių reikalavimų, viena kitai neturi ir ateityje neturės.

187. Šalys susitaria, kad teismo išlaidos, susijusios su teisminiu šios civilinės bylos nagrinėjimu, atsiradusios nuo bylos iškėlimo teisme iki šios Sutarties patvirtinimo, priteistos valstybės biudžetui, įskaitant ir pašto išlaidas, bus padengtos atsakovo lėšomis.

198. Šalys išsprendė atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidų klausimą, todėl atsakovas lieka prie savo patirtų bylinėjimosi išlaidų ir jų iš ieškovo nereikalauja. Ieškovo bylinėjimosi išlaidos įskaičiuotos į šios sutarties 2 punkte nurodytas sumas.

209. Teismui patvirtinus šią Sutartį Ieškovas prašo teismo grąžinti jam 75 proc. nuo sumokėto žyminio mokesčio sumos.

2110. Šalys patvirtina, kad yra susipažinusios su šios Sutarties sąlygomis ir reikalavimais, bei įsipareigoja jų laikytis.

2211. Šalys patvirtina, jog joms yra išaiškintos Sutarties sudarymo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punkte, 294 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.985 straipsnyje.

2312. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus bei kitus teisės aktus ir nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų įstatymo ginamų teisių ar teisėtų interesų.

2413. Šalys prašo teismą patvirtinti Sutartį ir civilinę bylą nutraukti.

2514. Teismo patvirtinta Sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo galią ir yra priverstinai vykdytinas dokumentas. Teismui nepatvirtinus ir/ar atsisakius tvirtinti Sutartį, ji laikoma negaliojančia nuo jos sudarymo momento ir jokių teisinių pasekmių ją pasirašiusioms Šalims nesukuria.

2615. Šalys susitaria ir sutinka, kad ieškovas ar jo atstovas pateiktų pasirašytą Sutartį tvirtinti teismui per EPP. Šalys sutinka tiek su visomis Sutarties sąlygomis, tiek su jos patvirtinimu teisme.

2716. Kiekviena šios Sutarties sąlyga yra Šalių individualiai aptarta, šią Sutartį prieš jos pasirašymą abi Šalys perskaitė, suprato visų jos nuostatos turinį ir neverčiamos, neįkalbėtos ir kitaip nepaveiktos ją sudarė kaip teisiškai įpareigojantį dokumentą, visiškai atitinkantį jų valią ir tikruosius ketinimus.

2817. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalimi, prašo teismą Sutarties tvirtinimo klausimą išspręsti rašytinio proceso tvarka, Šalims nedalyvaujant.

2918. Ši Sutartis pasirašyta apsikeičiant pasirašytais Sutarties egzemplioriais, elektroninių ryšių priemonėmis, pateikiant teismui per EPP elektroninį sutarties variantą su abiejų šalių parašais“.

30Civilinę bylą Nr. e2-7507-1051/2018 (teisminio proceso Nr. 2-70-3-01806-2018-8) nutraukti.

31Priteisti iš atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ (asmens kodas 302687293), 3,32 Eur (tris eurus 32 centus) išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu, sumokant į pasirinktą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, kodas 188659752, biudžeto pajamų surenkamąją sąskaitą, įmokos kodas 5660, įrodymą pateikiant teismui.

32Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ (juridinio asmens kodas 302626372), mokėjimo nurodymais: Nr. 462, 2018 m. kovo 13 d. ir Nr. 486, 2018 m. gegužės 8 d., sumokėto žyminio mokesčio dalį – 54,75 Eur (penkiasdešimt keturių eurų 75 centų).

33Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos.

34Nutarties kopijas išsiųsti šalims.

35Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių apygardos teismui per Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Šiaulių apylinkės teismo Šiaulių rūmų teisėja Irma Valiuškienė,... 2. Ieškovas UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ ieškiniu teismo prašė iš... 3. 2018 m. gegužės 14 d. teisme gautas ieškovo UAB „Projektų įgyvendinimo... 4. Taikos sutartis tvirtintina, byla nutrauktina.... 5. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3 dalyje... 6. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 293 straipsnio 5 punktą... 7. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 87 straipsnio 2 dalį,... 8. Taikos sutarties 7 punkte šalys susitarė, jog teismo išlaidos, susijusios su... 9. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140 straipsnio 3... 10. Patvirtinti ieškovo UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“ (juridinio asmens... 11. „Ieškovas UAB „Projektų įgyvendinimo grupė“, į. k. 302626372, buv.... 12. 1. Šalys susitarė užbaigti taikos sutartimi Šiaulių apylinkės teismo... 13. 2. Šalys susitarė, kad atsakovas UAB „Kietaviškių statyba“ sutinka... 14. 3. Atsakovui atsiskaičius su ieškovu, šalys laikys, kad tarpusavyje yra... 15. 4. Atsakovui neįvykdžius įsipareigojimo sumokėti skolos sumą, numatytą... 16. 5. Ieškovas atsisako visų likusių ieškinio reikalavimų, o atsakovas... 17. 6. Šalys sutinka užbaigti ginčą taikiai, šioje Sutartyje nurodytomis... 18. 7. Šalys susitaria, kad teismo išlaidos, susijusios su teisminiu šios... 19. 8. Šalys išsprendė atstovavimo ir bylinėjimosi išlaidų klausimą, todėl... 20. 9. Teismui patvirtinus šią Sutartį Ieškovas prašo teismo grąžinti jam 75... 21. 10. Šalys patvirtina, kad yra susipažinusios su šios Sutarties sąlygomis ir... 22. 11. Šalys patvirtina, jog joms yra išaiškintos Sutarties sudarymo pasekmės,... 23. 12. Šalys patvirtina, kad ši Sutartis atitinka Lietuvos Respublikos... 24. 13. Šalys prašo teismą patvirtinti Sutartį ir civilinę bylą nutraukti.... 25. 14. Teismo patvirtinta Sutartis jos Šalims turi galutinio teismo sprendimo... 26. 15. Šalys susitaria ir sutinka, kad ieškovas ar jo atstovas pateiktų... 27. 16. Kiekviena šios Sutarties sąlyga yra Šalių individualiai aptarta, šią... 28. 17. Šalys, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 140... 29. 18. Ši Sutartis pasirašyta apsikeičiant pasirašytais Sutarties... 30. Civilinę bylą Nr. e2-7507-1051/2018 (teisminio proceso Nr.... 31. Priteisti iš atsakovo UAB „Kietaviškių statyba“ (asmens kodas... 32. Įpareigoti Valstybinę mokesčių inspekciją grąžinti ieškovui UAB... 33. Nutartį dalyje dėl žyminio mokesčio grąžinimo pavesti vykdyti Valstybinei... 34. Nutarties kopijas išsiųsti šalims.... 35. Nutartis per 7 dienas gali būti skundžiama atskiruoju skundu Šiaulių...