Byla 2-875/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Danutės Gasiūnienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Konstantino Gurino ir Nijolės Piškinaitės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovų V. M. ir S. M. atskirąjį skundą dėl Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutarties, kuria atsisakyta priimti ieškinį civilinėje byloje Nr. 2-1211-343/2008 pagal V. M. ir S. M. ieškinį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tretieji asmenys Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyrius, bankroto administratorius uždaroji akcinė bendrovė ,,Audersima“, dėl sprendimo panaikinimo, įpareigojimo priimti naują sprendimą dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo pasibaigusia.

2Teisėjų kolegija

Nustatė

3V. M. ir S. M. 2008 birželio 25 d. kreipėsi su skundu į Kauno apygardos teismą, prašydami: 1) atnaujinti dėl svarbių priežasčių praleistą terminą skundui paduoti; 2) Valstybinės socialinio draudimo fondo valdybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau - VSDFV) 2008-05-12 sprendimą Nr. (9.8) I-3173 panaikinti; 3) priimti naują sprendimą - mokestinę 77 136,13 Lt mokesčių ir nuo jų apskaičiuotų 259 173,53 Lt delspinigių nepriemoką pripažinti pasibaigusia; 4) nustatyti IĮ V. ir S. Mačiulių prekybos centro finansinę prievolę Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Marijampolės skyriui (toliau - VSDFV Marijampolės skyrius) 40 228,21 Lt sumai.

4Kauno apygardos teismas 2008 m. liepos 2 d. nutartimi nustatė minėto skundo trūkumus ir paskyrė pareiškėjams 10 dienų nuo nutarties nuorašo gavimo dienos terminą nutartyje nurodytiems trūkumams pašalinti.

52007 m. liepos 21 d. Kauno apygardos teismas gavo V. M. ir S. M. ieškinį, kuriuo ieškovai prašo: 1) panaikinti VSDFV 2008-05-12 sprendimą Nr. (9.8) I-3173 ir įpareigoti atsakovą VSDFV priimti naują sprendimą; 2) atsakovo VSDFV apskaičiuotą 336 309,66 Lt mokestinę nepriemoką (77 136,13 Lt mokesčių ir 259 173,53 Lt delspinigių) pripažinti pasibaigusia.

62008 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi Kauno apygardos teismas atsisakė pareiškėjų skundą priimti ir grąžino jį padavusiems asmenims. Teismas konstatavo, kad pareiškėjai Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 2 d. nutartyje nurodytų procesinio dokumento trūkumų nustatytu terminu nepašalino, nes nepateikė duomenų apie minėtos nutarties nuorašo gavimo datą, nepateikė prašomo panaikinti VSDFV sprendimo nuorašo, be to, paduoto ieškinio reikalavimas nėra aiškus. Teismas taip pat pažymėjo, kad IĮ V. ir S.Mačiulių prekybos centrui yra iškelta bankroto byla, kurioje yra patvirtintas VSDFV Marijampolės skyriaus finansinis reikalavimas, kurios dalį pareiškėjai ginčija.

7Atskiruoju skundu ieškovai V. M. ir S. M. prašo Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartį panaikinti, ieškinio priėmimo klausimą išspręsti iš esmės ir ieškinį perduoti nagrinėti pirmosios instancijos teismui. Skunde nurodo, kad Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 2 d. nutarties nuorašą gavo 2008 m. liepos 9 d., nutartyje nurodytus procesinio dokumento trūkumus pašalino, ieškinio reikalavimus patikslino, pateikė teismui 2008 m. liepos 16 d. ieškinį, atitinkantį CPK 135 straipsnyje numatytus reikalavimus, bei teismo nurodytus trūkstamus ieškinio priedus. CPK 124 straipsnis reglamentuoja šalių ir teismo procesinių dokumentų įteikimo patvirtinimą, todėl skundžiamoje nutartyje teismas nepagrįstai nurodė, kad ieškovai turėjo pateikti dokumentus, liudijančius 2008 m. liepos 2 d. nutarties nuorašo įteikimo gavėjams faktą. Su skundu ir su ieškiniu ieškovai pateikė teismui VSDFV 2008 m. gegužės 12 d. raštą Nr. (9.8) I-3173, kuriame išdėstytą VSDFV sprendimą ir prašo panaikinti. Vadovaudamiesi 2007 m. vasario 15 d. Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM informacinio pranešimo 3 punktu, kuriame nurodyta, kad mokesčių administratoriaus iniciatyva perskaičiuojami delspinigiai, kurių nepriemoka atsirado iki Konstitucinio Teismo nutarimo įsigaliojimo ir yra nesumokėti (įskaityti) ar neišieškoti, ieškovai prašo panaikinti VSDFV 2008-05-12 sprendimą Nr. (9.8) I-3173 ir įpareigoti atsakovą VSDFV priimti naują sprendimą, todėl teismas nepagrįstai nurodė, kad pareiškėjų reikalavimas nėra aiškus. Apeliantai taip pat nurodė, kad V. ir S. Mačiulių individualios įmonės bankroto byloje patvirtintas VSDFV Marijampolės skyriaus finansinis reikalavimas gali būti tikslinamas iki teismo nutarties nutraukti bankroto bylą arba įmonę likviduoti dėl bankroto priėmimo dienos.

8Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.

9Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d., 338 str.). Apeliacinės instancijos teismas tikrina teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą dėl apskųstos dalies ir analizuoja atskirajame skunde nurodytus argumentus, išskyrus įstatyme numatytas išimtis. Absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų apeliacinės instancijos teismas nenustatė (CPK 329 str., 338 str.).

10Nagrinėjamoje byloje apeliantai skundžia Kauno apygardos teismas 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartį, kuria teismas atsisakė V. M. ir S. M. ieškinį priimti ir grąžino jį padavusiems asmenims. Atskirajame skunde apeliantai teigia, kad teismo paskirtu terminu ieškinio trūkumus pašalino.

11Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13 straipsniuose, Lietuvos Respublikos Konstitucijos 30 straipsnio pirmojoje dalyje yra įtvirtintas teisminės gynybos prieinamumo ir universalumo principas, kurio esmė yra ta, jog kiekvienam asmeniui, manančiam, kad jo teisės yra pažeistos, yra garantuojama ir prieinama teisminė gynyba. Tačiau ši teisė negali būti aiškinama kaip asmens galimybė kreiptis į teismą bet kokiu būdu, nes teisė kreiptis į teismą yra realizuojama tam tikra Civilinio proceso kodekse nustatyta tvarka, kuri yra privaloma kiekvienam besikreipiančiam į teismą asmeniui. Asmens teisė kreiptis į teismą ginčo teisenos tvarka realizuojama ieškinio instituto pagalba. Teismas, spręsdamas suinteresuoto asmens pateikto ieškinio priėmimo klausimą, turi patikrinti, ar egzistuoja visos teisės kreiptis į teismą prielaidos ir šios teisės įgyvendinimo sąlygos, ar nėra procesinių kliūčių priimti ieškinį (pareiškimą). Nustatęs, kad nėra bent vienos iš CPK 137 straipsnio antrojoje dalyje nurodytos teisės kreiptis į teismą prielaidos ar šios teisės įgyvendinimo sąlygos, teismas turi atsisakyti priimti ieškinį. Nesant pagrindo atsisakyti priimti ieškinį, teismas patikrina, ar nėra ieškinio (pareiškimo) formos ir turinio trūkumų. Ieškinio turinio ir formos reikalavimai nustatyti CPK 135 ir 111 straipsniuose. Šie reikalavimai įstatyme suformuluoti imperatyvia forma, todėl jų privalo laikytis visi asmenys, siekiantys pasinaudoti teisminės gynybos teise. Jeigu ieškinys neatitinka CPK 135 straipsnio reikalavimų, ieškinio trūkumai šalinami Civilinio proceso kodekse nustatyta procesinių dokumentų trūkumams pašalinti tvarka (CPK 138 str.). Pareiškėjui per teismo nustatytą terminą nepašalinus ieškinio trūkumų, ieškinys laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.). Tik tuomet, jeigu suinteresuoto asmens pateiktas ieškinys atitinka įstatymų reikalavimus, teismas priima jį nagrinėti (CPK 137 str. 1 d.).

12Nagrinėjamoje byloje 2008 m. liepos 2 d. nutartimi Kauno apygardos teismas nustatė pareiškėjams 10 dienų nuo nutarties nuorašo gavimo dienos terminą nutartyje išdėstytiems skundo trūkumams pašalinti. Teismas nurodė, kad pareiškėjų pateiktas procesinis dokumentas neatitinka CPK 135 straipsnyje nurodytiems ieškinio turiniui keliamiems reikalavimams – teismui pateiktas ne ieškinys, o skundas, pareiškėjų reikalavimas priimti naują sprendimą dėl mokestinės nepriemokos pripažinimo pasibaigusia nepriskirtinas teismų kompetencijai, nepateikti skunde nurodyti priedai, t. y. 2008 m. gegužės 12 d. sprendimo Nr. (9.8) I-3173 nuorašai, voko kopija bei 2008 m. balandžio 28 d. Marijampolės apskrities VMI rašto Nr. (13.2-09)-R-263 su priedais kopijos.

13Vykdydami teismo įpareigojimą, 2008 m. liepos 17 d. ieškovai išsiuntė teismui ieškinį, kuriuo prašė panaikinti VSDFV 2008-05-12 sprendimą Nr. (9.8) I-3173; įpareigoti atsakovą VSDFV priimti naują sprendimą; atsakovo VSDFV apskaičiuotą 336 309,66 Lt mokestinę nepriemoką (77 136,13 Lt mokesčių ir 259 173,53 Lt delspinigių) pripažinti pasibaigusia (b. l. 60-66). Kartu su ieškiniu ieškovai pateikė procesinio dokumento priedus - VSDFV 2008-05-12 rašto Nr. (9.8) I-3173 ir voko kopijas (b. l. 67-68, 69); 2008 m. balandžio 28 d. Marijampolės apskrities VMI rašto Nr. (13.2-09)-R-2654 su priedais kopijas. Ieškinyje ieškovai nurodė, kad 2008 birželio 25 d. teismui pateiktame skunde buvo nurodytas klaidingas 2008 m. balandžio 28 d. Marijampolės apskrities VMI rašto numeris.

14Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad 2008 m. liepos 21 d. teisme gautu ieškiniu bei jo priedais Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 2 d. nutartyje nurodytus ieškinio trūkumus ieškovai ištaisė. Teismui pateiktuose procesiniuose dokumentuose ieškovų prašomas panaikinti VSDFV 2008-05-12 sprendimas išdėstytas rašte Nr. (9.8) I-3173, pareiškėjai šį dokumentą įvardija ir raštu, ir sprendimu, todėl šis netikslumas nelaikytinas ieškinio trūkumu, sąlygojančiu jo nepriėmimą. Ieškinyje ieškovai patikslino reikalavimus ir prašo panaikinti VSDFV 2008-05-12 sprendimą Nr. (9.8) I-3173; 2) ir įpareigoti atsakovą VSDFV priimti naują sprendimą bei atsakovo VSDFV apskaičiuotą 336 309,66 Lt mokestinę nepriemoką (77 136,13 Lt mokesčių ir 259 173,53 Lt delspinigių) pripažinti pasibaigusia. Teisėjų kolegijos nuomone, nenurodydamas pagrįstų motyvų, pirmosios instancijos teismas nepagrįstai konstatavo, kad pareiškėjų reikalavimai dubliuojasi ir nėra aiškūs.

15Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su atskirajame skunde išdėstytais argumentais apie teismo skirto termino ieškinio trūkumams pašalinti pabaigą. CPK 124 straipsnyje reglamentuojamas procesinių dokumentų, kuriuos būtina įteikti adresatui asmeniškai, įteikimo įforminimas. Šioje procesinės teisės normoje numatyta, kad įteikiant procesinį dokumentą adresatas pasirašo teisingumo ministro nustatytos formos pažymoje, kurios viena dalis lieka adresatui, o kita su parašu bei nurodyta įteikimo data grąžinama teismui. Nagrinėjamu atveju 2008 m. liepos 2 d. nutartimi teismas paskyrė terminą procesinio dokumento trūkumams pašalinti, todėl, siekdamas nustatyti nutarties nuorašo įteikimo adresatams datą, nutarties nuorašą turėjo įteikti (siųsti įteikimui) kartu su teisingumo ministro nustatytos formos pažyma, kurios dalis, su pareiškėjų parašais bei nurodyta įteikimo data, turėjo būti grąžinta teismui (CPK 124 str. 1 d.). Nagrinėjamoje byloje nėra jokių duomenų apie Kauno apygardos teismo 2008 m. liepos 2 d. nutarties išsiuntimą ir įteikimą ieškovams ar jų atstovams. Esant išdėstytoms aplinkybėms, teisėjų kolegija sprendžia, kad skundžiamoje nutartyje pirmosios instancijos teismas nepagrįstai nurodė, kad duomenis apie trūkumų šalinimo nutarties nuorašo įteikimo datą turi pateikti ieškovai, todėl be jokio teisinio ir faktinio pagrindo konstatavo procesinio dokumento trūkumų paskirtu terminu nepašalinimą.

16Konstatavęs procesinio dokumento trūkumų nepašalinimą nustatytu terminu, teismas atsisakė priimti ieškinį. Atsisakymo priimti ieškinį pagrindai, tvarka ir padariniai reglamentuoti CPK 137 straipsnio 2-5 dalyse. Tuo tarpu procesinio dokumento trūkumų ištaisymą bei tokio teismo reikalavimo neįvykdymo pasekmes reglamentuojančios procesinės teisės normos, kurios pagal CPK 138 straipsnį taikytinos ir ieškiniui, numato, kad jeigu pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu procesinį dokumentą pateikęs asmuo ieškinio trūkumų nepašalina, tai toks dokumentas laikomas nepaduotu ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui (CPK 115 str. 3 d.). Nagrinėjamoje byloje pirmosios instancijos teismas, 2008 m. liepos 2 d. nutartimi nustatęs ieškovams terminą ištaisyti procesinio dokumento trūkumus, be jokio teisinio ir faktinio pagrindo teismo reikalavimo neįvykdymo padariniu nurodė CPK 296 straipsnio 1 dalies 7 punkte numatytą pareiškimo palikimo nenagrinėto pagrindą, o konstatavęs teismo reikalavimų neįvykdymą skundžiama nutartimi neteisėtai nusprendė atsisakyti priimti ieškinį.

17Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su apeliantų argumentais dėl skundžiamoje nutartyje išdėstytų pirmosios instancijos teismo motyvų, susijusių su ieškovams priklausančios individualios įmonės bankroto byloje patvirtintu atsakovo VSDFV kreditoriniu reikalavimu.

18Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad pirmosios instancijos teismas, atsisakydamas priimti ieškinį, tinkamai neįvertino pateikto ieškinio turinio bei šio procesinio dokumento pateikimo aplinkybių, netinkamai taikė procesinės teisės normas (CPK 115 str. 3 d.), todėl galėjo neteisingai išspręsti ieškinio priėmimo klausimą. Dėl nurodytų priežasčių, pagal CPK 329 straipsnio 1 dalį, 338 straipsnį, skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis naikintina, o ieškinio priėmimo klausimas perduotinas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo.

19Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 3 punktu,

Nutarė

20Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartį panaikinti ir V. M. ir S. M. ieškinio priėmimo klausimą perduoti Kauno apygardos teismui nagrinėti iš naujo.

Proceso dalyviai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Teisėjų kolegija... 3. V. M. ir S. M. 2008 birželio 25 d. kreipėsi su skundu į Kauno apygardos... 4. Kauno apygardos teismas 2008 m. liepos 2 d. nutartimi nustatė minėto skundo... 5. 2007 m. liepos 21 d. Kauno apygardos teismas gavo V. M. ir S. M. ieškinį,... 6. 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartimi Kauno apygardos teismas atsisakė... 7. Atskiruoju skundu ieškovai V. M. ir S. M. prašo Kauno apygardos teismo 2008... 8. Atskirasis skundas tenkintinas iš dalies.... 9. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro atskirojo skundo faktinis ir... 10. Nagrinėjamoje byloje apeliantai skundžia Kauno apygardos teismas 2008 m.... 11. Europos žmogus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 ir 13... 12. Nagrinėjamoje byloje 2008 m. liepos 2 d. nutartimi Kauno apygardos teismas... 13. Vykdydami teismo įpareigojimą, 2008 m. liepos 17 d. ieškovai išsiuntė... 14. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 15. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su atskirajame skunde išdėstytais... 16. Konstatavęs procesinio dokumento trūkumų nepašalinimą nustatytu terminu,... 17. Teisėjų kolegija neturi pagrindo nesutikti su apeliantų argumentais dėl... 18. Įvertinusi išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija sprendžia, kad... 19. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 20. Kauno apygardos teismo 2008 m. rugpjūčio 28 d. nutartį panaikinti ir V. M....