Byla I-10031-821/2015
Dėl prašymo nagrinėjimo Nr. 1SS-1456-(9.5); įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos tenkinti pareiškėjo prašymą patikslinti sudarytą valstybinio žemės sklypo (kadastro Nr. (duomenys neskelbtini)) pirkimo-pardavimo sutartį parduodant žemės sklypą pagal 2005 m. nustatytą vertę; priteisti bylinėjimosi išlaidas

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėja Iveta Pelienė, rašytinio proceso tvarka susipažinusi su pareiškėjo AB „Pagirių šiltnamiai“ skundu,

Nustatė

2Teisme 2015-07-09 gautas pareiškėjo AB „Pagirių šiltnamiai“ skundas, kuriuo prašoma: pripažinti neteisėtu ir panaikinti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2015-06-09 atsakymą dėl prašymo nagrinėjimo Nr. 1SS-1456-(9.5); įpareigoti Nacionalinės žemės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos tenkinti pareiškėjo prašymą patikslinti sudarytą valstybinio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) pirkimo-pardavimo sutartį parduodant žemės sklypą pagal 2005 m. nustatytą vertę; priteisti bylinėjimosi išlaidas.

3Skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną administracinių teismų kompetencijai.

4Iš pateikto skundo turinio matyti, kad ginčas tarp pareiškėjo ir Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NŽT) kilo dėl valstybinės žemės sklypų 2008-05-13 pirkimo-pardavimo sutarties, kuria pareiškėjui išsimokėtai parduotas valstybinės žemės sklypas, esantis ( - ), ( - ), Vilniaus rajono savivaldybėje (kadastro Nr. ( - )), sąlygų pakeitimo (žemės sklypo kainos patikslinimo).

5Pagal Žemės įstatymo 5 straipsnio nuostatas valstybine žeme gali būti disponuojama ją perleidžiant nuosavybėn neatlygintinai, parduodant, išnuomojant ar perduodant neatlygintinai naudotis, sudarant sandorius dėl žemės konsolidacijos, žemės servitutų Civilinio kodekso, šio ir kitų įstatymų nustatyta tvarka. Specialioji teisėjų kolegija nuosekliai laikosi pozicijos, jog valstybei nuosavybes teise priklausančios žemės pardavimo ir nuomos santykiai, nepaisant pardavimo ar nuomos subjektų teisinio statuso ir to, jog sutarties dalykas yra valstybinis žemės sklypas, yra reguliuojami privatinės, bet ne viešosios teisės normų (pvz. Specialiosios teisėjų kolegijos 2014 m. spalio 8 d. nutartis byloje Nr. T-113-2014, priimta byloje P. K. v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; 2014-08-01 nutartis Nr. T-94-2014, priimta byloje Kauno apygardos prokuratūra v. uždaroji akcinė bendrovė „Stamita“, Nacionalinė žemės tarnyba prie žemės ūkio ministerijos; 2014-07-21 nutartis Nr. T-93-2014, priimta byloje O. G. v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos; 2014-04-29 nutartis Nr. T-60-2014, priimta byloje Z. K. U. v. A. S. ir kt.; 2013-07-10 nutartis Nr. T-84, priimta byloje A. Ž.-Montrimas v. Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Širvintų žemėtvarkos skyrius; 2013-07-09 nutartis Nr. T-74, priimta byloje A. K. v. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Kėdainių skyrius). Nagrinėjamu atveju pareiškėjas nesutinka su 2008-05-13 pirkimo-pardavimo sutarties pagrindu įsigyto valstybinio žemės sklypo (kadastro Nr. ( - )) kaina, prašydamas tikslinti sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį ir žemės pardavimo kainą skaičiuoti pagal 2005 m. nustatytą žemės vertę, todėl konstatuotina, kad ginčas kilęs iš žemės sklypo pirkimo-pardavimo teisinių santykių. Keliamas ginčas nėra susijęs su viešojo administravimo teisiniais santykiais, nėra ginčijami viešojo administravimo subjektų priimti teisės aktai. Ginčai kylantys iš pirkimo-pardavimo sandorio yra civilinio teisinio pobūdžio ir pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 22 straipsnio 1 dalį priskirtini nagrinėti bendrosios kompetencijos teismams.

6Administracinių bylų teisenos įstatymo (toliau – ABTĮ) 3 straipsnio 1 dalis nustato, kad administracinis teismas sprendžia ginčus dėl teisės viešojo administravimo srityje. ABTĮ 16 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad administraciniai teismai nesprendžia bylų, kurios priskirtos bendrosios kompetencijos teismams.

7Remiantis nurodytu teisiniu reglamentavimu ir vadovaujantis ABTĮ 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, pareiškėjo skundą atsisakytina priimti, kaip nepriskirtiną administracinio teismo kompetencijai.

8Pareiškėjui išaiškintina, kad jis su ieškiniu turi kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

9Pareiškėjas už pateiktą skundą sumokėjo 28 EUR žyminio mokesčio, todėl atsisakius priimti jo skundą, vadovaujantis ABTĮ 42 straipsnio 1 dalies 3 punktu, sumokėtas žyminis mokestis pareiškėjui grąžintinas. Pareiškėjui išaiškintina, kad žyminį mokestį grąžina Valstybinė mokesčių inspekcija, remdamasi teismo nutartimi (ABTĮ 42 straipsnio 3 dalis).

10Teisėja, vadovaudamasi Administracinių bylų teisenos įstatymo 10 straipsniu, 37 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 105-106 straipsniais, 149 straipsniu,

Nutarė

11Atsisakyti priimti pareiškėjo AB „Pagirių šiltnamiai“ skundą.

12Pareiškėjui AB „Pagirių šiltnamiai išaiškinti, kad jis su ieškiniu turi teisę kreiptis į bendrosios kompetencijos teismą Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

13Nutarčiai įsiteisėjus, skundą ir 2015 m. liepos 9 d. sumokėtą 28 EUR žyminį mokestį (mokėtojas UAB „Vilniaus Žalgirio Dengtas Plaukimo Baseinas“) grąžinti pareiškėjui.

14Dėl nutarties per 7 dienas nuo jos kopijos gavimo dienos gali būti paduotas atskirasis skundas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai