Byla e2-393-212/2016
Dėl neteisėtų viešojo pirkimo Nr. 261639 sąlygų ir neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo pagal UAB „Sosdiagnostika“ ieškinį atsakovei VšĮ Molėtų ligoninė, trečiajam asmeniui UAB „Invitro diagnostika“

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina Mickevičiūtė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą dėl neteisėtų viešojo pirkimo Nr. 261639 sąlygų ir neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo pagal UAB „Sosdiagnostika“ ieškinį atsakovei VšĮ Molėtų ligoninė, trečiajam asmeniui UAB „Invitro diagnostika“,

Nustatė

2Ieškovė prašo:

3• pripažinti nepagrįstu bei neteisėtu ir panaikinti Pirkimo Nr. 261639 sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punkto reikalavimą;

4• pripažinti nepagrįstais bei neteisėtais ir panaikinti Pirkimo Nr. 261639 sąlygų 13 punkte, Sutarties projekto 4.2 punkte bei Sutarties projekto tęsinio 4.3 punkte nustatytus reikalavimus medicininius laboratorinius tyrimus atlikti ir tyrimų rezultatus pateikti pacientui arba jį siuntusiam gydytojui per 20 bei 60 minučių nuo tyrimo pristatymo tyrimo mėginio (kraujo) paėmimo momento;

5• pripažinti nepagrįstais bei neteisėtais ir panaikinti Pirkimo Nr. 261639 sąlygų 11.1, 11.2 punktus, Sutarties projekto ir Sutarties projekto tęsinio 4.1 punktus, taip pat Atsakovo 2016 m. vasario 12 d. raštą Nr. S-81 šių Pirkimo Nr. 261639 sąlygų patikslinimo apimtimi, o taip pat pripažinti nepagrįstomis ir neteisėtomis Pirkimo Nr. 261639 sąlygas ta apimtimi, kuria jose nenumatyta Pirkimo objekto suteikimui reikalingų patalpų nuoma;

6• pripažinti nepagrįstu ir neteisėtu atsakovo 2016 m. vasario 12 d. raštu Nr. S-80 įformintą sprendimą atmesti ieškovo UAB „Sosdiagnostika“ 2016 m. vasario 5 d. pretenziją ta apimtimi, kuria atsisakyta patikslinti Pirkimo sąlygas, suteikiant tiekėjams galimybę išsinuomoti patalpas atitinkamuose objektuose, kad būtų įgyvendinami Pirkimo sąlygų 11.1 ir 11.2 punktai; Pirkimo sąlygas, atsisakant (iš Pirkimo sąlygų pašalinant) Pirkimo sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punkte nustatyto tiekėjų kvalifikacijos reikalavimo; Pirkimo sąlygų 13 punktą (atitinkamai patikslinant Sutarties projektą ir Sutarties tęsinio projektą), vietoje 20 bei 60 minučių, nustatant 2 valandų tyrimo atlikimo nuo tyrimo pristatymo į laboratoriją terminą, kaip tai numato atitinkamas poįstatyminis teisės aktas.

7Priteisti iš atsakovo VšĮ Molėtų ligoninės ieškovės naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas – 217 Eur žyminį mokestį ir 2‘032 Eur advokato pagalbai apmokėti.

8Nurodo, kad atsakovė, vykdydama supaprastintą atvirą konkursą „Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimas“ (pirkimo Nr. 261639), konkurso sąlygose nustatė eilę nepagrįstų ir neadekvačių, neproporcingų ir neteisėtų sąlygų, ribojančių konkurenciją. Ieškovė, ketindama dalyvauti pirkime, įvertino pirkimo sąlygas ir padarė išvadas, kad pirkimo sąlygos dirbtinai suvaržo dalyvavimą pirkime dėl neproporcingo ir perteklinio pirkimo objektui kvalifikacinio reikalavimo bei nepagrįstų pirkimo sąlygų, kurios daro sunkiai įsivaizduotinu pirkimo sutarties vykdymą.

9Mano, kad pirkimo sąlygų 18.7 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas tiekėjams, kad „tiekėjas per paskutinius 3 veiklos metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei trejus metus) turi būti įvykdęs arba vykdo bent vieną sutartį, susijusią su pirkimo objektu – medicininių laboratorinių tyrimų atlikimą II lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 24 val. per parą, 7 d. per savaitę, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės“, yra nepagrįstas. Teigia, kad šį kvalifikacijos reikalavimą iš maždaug dešimties šiuo metu Lietuvos rinkoje veikiančių tiekėjų atitinka tik viena privati įmonė, kuri šiuo metu atlieka medicininius laboratorinius tyrimus II lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 24 val. per parą, 7 d. per savaitę. Todėl mano, kad ši sąlyga pažeidžia lygiateisiškumo, nediskriminavimo bei skaidrumo principus, nes bet kurių kitų tiekėjų dalyvavimas pirkime tampa objektyviai neįmanomas, o pirkimas – apsimestinis bei verčiantis abejoti atsakovės nešališkumu. Pirkimo sąlyga, kurią gali atitikti vienintelis tiekėjas, pažeidžia viešųjų pirkimų tikslą racionaliai naudoti tam skirtas lėšas. Taip pat mano, kad tai, jog tiekėjas iki šiol nėra teikęs medicininių laboratorinių tyrimų būtent II lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje 24 val. per parą, 7 d. per savaitę, nereiškia, kad jis nebūtų pajėgus užtikrinti tinkamą pirkimo objekto tiekimą.

10Nurodo, kad pirkimo sąlygų 11.1, 11.2, 13 bei sutarties projekto ir sutarties projekto tęsinio 4.1, 4. 2 ir 4. 3 punktų reikalavimai yra nepagrįsti, neprotingi ir nelogiški. Atsakovė, siekdama įsigyti medicininių laboratorinių tyrimų paslaugas, kurios būtų teikiamos 24 val., 7 dienas per savaitę ligoninėje ir VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centre, nustatydama tyrimų atlikimo trukmę, nenumatė atitinkamų gydymo įstaigų patalpų nuomos.

11Nesutikdama su minėtomis pirkimo sąlygomis, pateikė atsakovei pretenziją, prašydama patikslinti pirkimo sąlygas, suteikiant tiekėjams galimybę išsinuomoti patalpas VšĮ Molėtų ligoninėje ir VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centre, kad būtų įgyvendinami pirkimo sąlygų 11.1 ir 11.2 punktai; patikslinti pirkimo sąlygų13 punktą (atitinkamai patikslinant pirkimo sąlygų 2 priedą ir jo tęsinį), vietoje 20 bei 60 minučių, nustatant 2 valandų tyrimo atlikimo nuo tyrimo pristatymo į laboratoriją terminą, kaip tai numato atitinkamas poįstatyminis teisės aktas; patikslinti pirkimo sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punkte nustatytą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą.

12Atsakovė pretenziją patenkino iš dalies ir nurodė, kad negali organizuoti patalpų perdavimo tiekėjui, nes nėra minėtų patalpų savininkė, o yra patalpų panaudos gavėja pagal patalpų su įstaigos steigėju sutartį, kad patalpų nuomojimo konkursus organizuos Molėtų rajono savivaldybė. Nurodė, kad pirkimo sąlygos, susijusios su tyrimų atlikimu atitinkamų gydymo įstaigų patalpose, bus patikslintos ir paskelbtos CVP IS. Atsakovė patikslino pirkimo sąlygų 11.1, 11.2, Sutarties projekto ir Sutarties projekto tęsinio 4.1 punktus ir nurodė naują minėtų punktų redakciją. Atsakovė nesutiko tikslinti pirkimo sąlygų 13 punkto, nesutiko, kad pirkimo sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punkte nustatytas tiekėjų kvalifikacinis reikalavimas yra perteklinis.

13Mano, kad atsakovė nepagrįstai nepatenkino ieškovės pretenzijos, nepagrįstai nepakeitė pirkimo sąlygų nuostatų, adekvačiai pirkimo sąlygose nustatytam pirkimo objektui, jo apimtims, nepatikslino ir (ar) nepanaikino pirkimo sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punkto, Pirkimo sąlygų 13 punkto ir, atitinkamai, Sutarties projekto 4.2 punkto bei Sutarties projekto tęsinio 4.3 punkto.

14Atsakovės pirkimo sąlygų 13 punkte, sutarties projekto 4.2 punkte ir sutarties projekto tęsinio 4.3 punkte paslaugų teikimui nustatytas reikalavimas didelę dalį nurodytų tyrimų atlikti ir tyrimų rezultatus pateikti pacientui arba jį siuntusiam gydytojui per 20 bei 60 minučių nuo tyrimo mėginio (kraujo) paėmimo momento prieštarauja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-12-09 įsakymu Nr. V-1242, kuris nustato reikalavimą tik tam tikrus antrinio lygio laboratorinius tyrimus, kurių atlikimas vidaus ligų stacionarines antrinio lygio paslaugas teikiančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose turi būti užtikrinimas visą parą, atlikti ne vėliau kaip per 2 valandas po jų paskyrimo.

15Nurodo, kad atsakovės pirkimo sąlygų pakeitimai, nustatantys, kad paslaugos turės būti teikiamos tiekėjo patalpose, nutolusiose ne toliau kaip 500 metrų spinduliu nuo atitinkamų gydymo įstaigų, yra netinkami ir ydingi, nes per trumpą laiką surasti talpas ir jas įsigyti valdymui nuosavybės ar kita teise, yra neįmanoma. Atsakovė, siekdama konkurso būdu įsigyti jai reikalingas paslaugas, turėjo kreiptis į savo steigėją ir informuoti jį apie ketinimą įsigyti atitinkamas paslaugas bei būtinybę turėti atitinkamas patalpas. Mano, kad į pirkimo sąlygas turėjo būti įtrauktos nuostatos dėl nuomojamų patalpų.

16Dublike ieškovė nurodo, kad palaiko išdėstytus argumentus ir reikalavimus, kadangi atsakovė jų nepaneigė.

17Atsakovė VšĮ Molėtų ligoninė prašo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą.

18Nurodo, kad atsakovė pirkimu siekia įsigyti medicinos laboratorines paslaugas ypatingiems tikslams ir nustatydama ginčijamą pirkimo sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punkto kvalifikacinį reikalavimą, siekia užtikrinti žmonių sveikatą bei gyvybę, kad atliekami tyrimai būtų kokybiški. Atsakovė siekia įsigyti I ir II lygio medicininių laboratorinių tyrimų paslaugas, kurios bus teikiamos 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę ir todėl ginčijamas kvalifikacinis reikalavimas atitinka pirkimo objekto reikalavimus ir nėra perteklinis. Nurodo, kad ligoninėje yra Geriatrijos ir vidaus ligų, priėmimo – skubios pagalbos bei slaugos ir palaikomo gydymo skyriai, kurių veikla turi būti užtikrinta 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę. Mano, kad ieškovė, ginčydama kvalifikacinį reikalavimą, nepateikė įrodymų ir argumentų, kad šis reikalavimas nesusijęs su pirkimo objektu. Be to, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008-12-09 įsakymo Nr. V-1242, 4 punkte nurodyta, kad asmens sveikatos priežiūros įstaigos, teikiančios vidaus ligų stacionarines antrinio lygio paslaugas, privalo užtikrinti laboratorinių tyrimų atlikimą visą parą. Perkančiosios organizacijos teisę nustatyti tiekėjų kvalifikaciją apibūdinančius kriterijus įtvirtinta Tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų, patvirtintų Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2003-10-20 įsakymu Nr. 1S-100, 4 punkte. Nesutinka su ieškovės argumentu, kad ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą atitinka tik viena privati įmonė Lietuvoje. Šį argumentą paneigia faktinės aplinkybės, nes atsakovė gavo 4 pasiūlymus dėl medicininių laboratorinių tyrimų paslaugų pirkimo. Viešųjų pirkimų komisijos preliminariu vertinimu šį kvalifikacinį reikalavimą atitinka ne vienas dalyvis. Mano, kad tiekėjais gali būti ne tik privačios įmonės ar uždarosios akcinės bendrovės, bet ir kiti ūkio subjektai, galintis pasiūlyti paslaugas ar darbus. Pirkimo sąlygų 20 punkte atsakovė nustatė ūkio subjektų grupės galimybes ir sąlygas dalyvauti pirkime. Ginčijamo kvalifikacinio reikalavimo sąlygas turi atitikti bent vienas ūkio subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu. Pirkimo sąlygų 21 punkte nustatyti reikalavimai subtiekėjų pasitelkimui. Atsakovė nereikalavo, kad ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti tik tiekėjas ir kad šios sąlygos negali įvykdyti subtiekėjas.

19Nesutinka su ieškovės argumentais dėl ginčijamų pirkimo sąlygų 11.1, 11.2, Sutarties projekto ir Sutarties projekto tęsinio 4.1 punkto. Priešingai, nei nurodo ieškovė, atsakovė dar 2015-05-14 kreipėsi į Molėtų rajono savivaldybę, informuodama apie planus įsigyti medicinos laboratorinių tyrimų paslaugas ir prašydama inicijuoti patalpų laboratorijai nuomos galimybes. Molėtų rajono savivaldybė 2015-08-20 sprendimu Nr. B1-188 bei Molėtų rajono savivaldybės taryba 2015-08-20 sprendimu Nr. B1-189 nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias patalpas, esančias VšĮ Molėtų ligoninės ir Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro pastatuose, klinikinės diagnostikos laboratorijos veiklai. Molėtų rajono savivaldybė nesuteikė atsakovei leidimo nuomoti patalpas, nes būtent savivaldybė išnuomos minėtas patalpas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo pagrindu.

20Ieškovė reikalauja, kad būtų pakeisti esminiai reikalavimai pirkimo objektui – pakeisti turimo atlikimo terminai, nustatyti pirkimo sąlygų 13 punkte, sutarties projekto 4.2 punkte ir sutarties projekto tęsinio 4.3 punkte. Toks ieškovės reikalavimo patenkinimas iš esmės pakeistų perkamą objektą ir jis neatitiktų atsakovės poreikių. Mano, kad ieškovės reikalavimas pripažinti neteisėtais ir panaikinti pirkimo sąlygų 13 punktą, sutarties projekto 4.2 punktą, sutarties projekto tęsinio 4.3 punktą, atmestinas kaip nepagrįstas.

21Triplike atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovės išdėstytais argumentais ir reikalavimais, prašo jų netenkinti. Atsakovės viešųjų pirkimų komisija 2016-03-23 vykusiame posėdyje vertino pirkimo pasiūlymus pateikusių tiekėjų kvalifikaciją ir nustatė, kad UAB „Invitro diagnostika“ atitinka pirkimo sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punkto kvalifikacinį reikalavimą, o UAB „Medicinos practica laboratorija“ pateikė dokumentus, patvirtinančius bendrovės patirtį teikiant pagal sutartis II lygio stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose laboratorinių tyrimų paslaugas 24 val. per parą ir 7 d. per savaitę. Priešingai, nei nurodo ieškovė, UAB „Invitro diagnostika“ ginčijamą kvalifikacinį reikalavimą yra įgijusi pati, be subtiekėjų išteklių. Pažymi, kad nei vienas iš kandidatų, dalyvaujančių pirkime, neginčijo pirkimo sąlygose nustatytų laboratorinių tyrimų atlikimo terminų, todėl daro išvadą, kad toks terminų nustatymas pagrįstas ir nėra per trumpas.

22Trečiasis asmuo UAB „Invitro diagnostika“ prašo ieškinį atmesti.

23Nurodo, kad visi ieškovės reikalavimai siejami su menamais imperatyvių teisės aktų ar viešųjų pirkimų principų pažeidimais. Ieškovė ginčija atsakovės sprendimus, bet nenurodo, kaip šie sprendimai riboja jos teises ar teisėtus interesus daugiau nei kitų pirkimo dalyvių. Pritaria atsakovės argumentams, kad ieškovės reikalavimas pripažinti nepagrįstu, neteisėtu ir panaikinti pirkimo sąlygų 18 punkto I lentelės 18.7 punkto reikalavimą, yra nepagrįstas. Atsakovė nereikalavo, kad 18.7 punkte nustatytą kvalifikacinį reikalavimą turi atitikti tik pats tiekėjas, nebuvo draudžiama pasitelkti subtiekėjus.

24Mano, kad atsakovės pirkimo sąlygų 13 punkte, sutarties projekto 4.2 punkte ir sutarties projekto tęsinio 4.3 punkte nustatyti laboratorinių tyrimų atlikimo terminai yra visiškai pagrįsti, pateisinami ir įmanomi atlikti. Be to, toks reikalavimas nustatytas visiems tiekėjams, o ne kuriam nors vienam.

25Nesutinka, kad pirkimo sąlygų 11.1, 11.2, Sutarties projekto ir Sutarties projekto tęsinio 4.1 punktai yra nelogiški ir nepriimtini. Atsakovės 2016-02-12 pirkimo sąlygų patikslinimas trečiajam asmeniui priimtinas ir nekelia jokių abejonių. Šie reikalavimai nepažeidžia tiekėjų lygiateisiškumo ir nediskriminuoja jų. Pakeitus šių punktų sąlygas konkrečiai nurodyta, kad paslaugos turės būti teikiamos patalpose, nutolusiose ne toliau kaip 500 metrų atstumų nuo įstaigų.

26Viešųjų pirkimų tarnybą (toliau – VPT) 2016-03-29 pateikė byloje išvadą, iš kurios matyti, kad iš esmės pažeidimų nėra. Perkančiajai organizacijai suteikta teisė pasirinkti ir viešojo pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, nepažeidžiant viešųjų pirkimų vykdymo tvarkos, pasiekti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnio 2 dalyje nustatytą viešųjų pirkimų tikslą. Perkančioji organizacija iš tiekėjo gali pareikalauti tokios informacijos, kuri yra būtina nustatyti, ar tiekėjas atitinka teisės verstis atitinkama veikla, finansinius, ekonominius, techninius ir profesinius reikalavimus, ar nėra sąlygų, draudžiančių ir ribojančių tiekėjų dalyvavimą viešajame pirkime. Kalbant apie draudimą riboti konkurenciją, pažymėjo, kad visiško jos ribojimo objektyviai negalima išvengti, nes bet koks reikalavimas kvalifikacijai tam tikra dalimi riboja konkurenciją ir visada atsiras tiekėjų, kurie netenkins vieno ar kito reikalavimo. Šiuo atveju draudžiamu konkurencijos ribojimu laikytini pernelyg aukšti arba specifiniai, neadekvatūs viešojo pirkimo pobūdžiui ar neproporcingi jo sąlygoms reikalavimai, kurie atima galimybę viešojo pirkimo procedūrose dalyvauti viešojo pirkimo-pardavimo sutartį gebantiems įvykdyti kandidatams ar dalyviams. Nurodo, jei bylos nagrinėjimo metu bus nustatyta, kad kvalifikacijos reikalavimas nepagrįstai apribojo tiekėjų konkurenciją ar yra neproporcingas pirkimo objektui, toks reikalavimas turėtų būti pripažintas nepagrįstu.

27Viešojo pirkimo objektą taip pat nustato pati perkančioji organizacija. Viešųjų pirkimų įstatymo 18 straipsnio 6 dalies 5 punkte imperatyviai nustatyta, jog „Pirkimo sutartyje, kai ji sudaroma raštu, turi būti nustatyta <...> prievolių įvykdymo terminai“, o Viešųjų pirkimų įstatymo 24 straipsnio 9 dalyje - kad „Perkančioji organizacija pirkimo dokumentus rengia vadovaudamasi šio įstatymo nuostatomis. Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia“. Šio imperatyvaus reikalavimo perkančiosios organizacijos turi laikytis ir viešojo pirkimo sąlygose aprašydamos viešojo pirkimo objektą - tam, kad tiekėjai galėtų įsivertinti savo kaštus, pajėgumus, galimybes ir norą dalyvauti viešajame pirkime.

28Tarnybos nuomone, nors perkančioji organizacija ir patikslino Pirkimo sąlygų 11.1 ir 11.2 punktus, sąlygos liko neaiškios ir dviprasmiškos: numatyta, kad paslaugos teikėjas paslaugas turės teikti savo patalpose, nutolusiose ne toliau kaip 500 metrų nuo sveikatos įstaigų, tačiau taip pat palikta nuostatos dalis, kad ketinama organizuoti patalpų nuomos konkursą.

29Ieškinys atmestinas.

30Byloje nustatyta, kad VšĮ Molėtų ligoninė 2016 m. sausio 29 d. paskelbė supaprastintą atvirą konkursą „Medicinos laboratorinių tyrimų paslaugos pirkimas“ (pirkimo Nr. 261639). Pasiūlymus teikti perkamas paslaugas pateikė UAB „Invitro diagnostika“, UAB „Medicinos practica laboratorija“, UAB „Sosdiagnostika“ ir UAB „Antėja“ (t. 2, b. l. 19-21).

31Ieškovė UAB „Sosdiagnostika“ 2016-02-05 pateikė pretenziją, prašydama patikslinti pirkimo sąlygų 11.1 ir 11.2 punktų reikalavimus, suteikiant tiekėjams galimybę išsinuomoti patalpas, esančias VšĮ Molėtų ligoninėje bei VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centre (toliau – PSPC); patikslinti pirkimo sąlygų 13 punktą ir vietoje nustatytų 30 ir 60 minučių tyrimų atlikimo terminų, nustatyti 2 valandų tyrimo atlikimo terminą nuo tyrimo pristatymo į laboratoriją; patikslinti pirkimo sąlygas, pašalinant iš jų 18 punkte 1 lentelėje 18.7 punkte nustatytą tiekėjų kvalifikacijos reikalavimą; patikslinti pirkimo sąlygų 14.2 punktą, papildant perkančiosios organizacijos įsipareigojimu užtikrinti tiekėjo duomenų suderinimą su ESPBI IS ir ESIS; patikslinti pirkimo sąlygų 2 priedo ir jo tęsinio „Medicinos laboratorinių tyrimų pirkimo – pardavimo sutartis” 6 punktą, sumažinant sutarties įvykdymo užtikrinimo vertės dydį iki 3 proc. nuo bendrosios pasiūlymų sumos vertės; patikslinti konkurso ir sutarties sąlygas dėl VšĮ Molėtų ligoninė ir VšĮ Molėtų r. PSPC patalpų, esančių adresais Graužinių g. 3, Molėtai ir Graužinių g. 2, Molėtai perleidimo bei pirkimo sutarties įsigaliojimo arba paslaugų teikimo pradžios terminą susiejant su licencijos, suteikiančiomis teisę teikti kraujo ir kitų mėginių paėmimo bei laboratorinės diagnostikos paslaugas VšĮ Molėtų ligoninė ir VšĮ Molėtų r. PSPC, išdavimo tiekėjui datos; pagrįsti kuo remiantis buvo nustatytos pateiktos kainos (t. 1, b. l. 40-47).

32Atsakovė VšĮ Molėtų ligoninė 2016-02-12 raštu Nr. S-80 UAB „Sosdiagnostika“ pretenziją patenkino iš dalies, patikslindama pirkimo sąlygų 11.1, 11.2, 32, 47, 73 punktus bei konkurso sąlygų 2 priedo bei jo tęsinio 4.1 ir 19 punktus (t. 2, b. l. 1-7).

33Atsakovė išdėstė šių punktų naują redakciją:

34„11.1. VšĮ Molėtų ligoninė pacientams veninio kraujo, kapiliarinio kraujo mėginius ir kitą medžiagą tyrimams ima ir laboratorinius tyrimus atlieka teikėjas savo patalpose, nutolusiose ne toliau kaip 500 metrų atstumu nuo VšĮ Molėtų ligoninė (įstaigos steigėjas numato teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti konkurso sąlygas atitinkančias patalpas), pagal poreikį, 24 val. per parą;

3511.2. VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau – VšĮ Molėtų r. PSPC) pacientams veninio kraujo, kapiliarinio kraujo mėginius ir kitą medžiagą tyrimams ima ir laboratorinius tyrimus atlieka teikėjas savo patalpose, nutolusiose ne toliau kaip 500 metrų atstumu nuo VšĮ Molėtų r. PSPC (įstaigos steigėjas numato teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti konkurso sąlygas atitinkančias patalpas) įstaigos darbo valandomis (pirmadieniais - penktadieniais nuo 7.00 iki 17.00 ir šeštadieniais nuo 8.00 iki 12.00);

3632. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016-02-24 13 val. 00 min. (Lietuvos Respublikos laiku) tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant CVP IS;

3747. Pradinis susipažinimas su teikėjų pasiūlymais, gautais CVP IS priemonėmis prilyginamas vokų atplėšimui. Vokai su pasiūlymais atplėšiami Komisijos posėdyje – 2016-02-24 13 val. 00 min. adresu VšĮ Molėtų ligoninė, Graužinių g. 3, Molėtai, 207 kab.;

3873. Ši sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir paslaugų teikėjas pateikia sutarties įvykdymo užtikrinimą bei gavus licenciją, suteikiančią teisę paslaugų teikėjui teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros (vieninio ir kapiliarinio kraujo ir kt. tiriamosios medžiagos paėmimo) paslaugas, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo sutarties pasirašymo datos;

394.1. Užtikrinti VšĮ Molėtų ligoninė pacientams veninio kraujo, kapiliarinio kraujo mėginių ir kt. mėginių tyrimams paėmimą ir laboratorinių tyrimų atlikimą savo patalpose, nutolusiose ne toliau kaip 500 metrų atstumu nuo VšĮ Molėtų r. PSPC (įstaigos steigėjas numato teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti konkurso sąlygas atitinkančias patalpas), pagal poreikį, 24 val. per parą, 7 dienas per savaitę“;

404.1. Užtikrinti VšĮ Molėtų r. PSPC pacientams veninio kraujo, kapiliarinio kraujo mėginių ir kt. mėginių tyrimams paėmimą ir laboratorinių tyrimų atlikimą savo patalpose, nutolusiose ne toliau kaip 500 metrų atstumu nuo VšĮ Molėtų r. PSPC (įstaigos steigėjas numato teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti konkurso sąlygas atitinkančias patalpas) įstaigos darbo valandomis (pirmadieniais - penktadieniais nuo 7.00 iki 17.00 ir šeštadieniais nuo 8.00 iki 12.00)“ (t. 1, b. l. 56-58).

41VšĮ Molėtų ligoninė 2010 m. kovo 2 d. sudarė Panaudos sutartį Nr. 15-T6 su Molėtų rajono savivaldybe, kurios pagrindu pastaroji perdavė VšĮ Molėtų ligoninė neatlygintinai 10 metų naudotis nuosavybės teise valdomą ilgalaikį materialųjį turtą (t. 1, b. l. 81-83).

42VšĮ Molėtų ligoninė 2015-05-14 Molėtų rajono savivaldybės administracijai pateikė raštą Nr. S-203 „Dėl medicininės laboratorijos paslaugų teikimo projekto“, prašydama inicijuoti reikiamų sprendimų priėmimą, siekiant išnuomoti VšĮ Molėtų ligoninėje esančias laboratorijos patalpas tretiesiems asmenims (t. 1, b. l. 92).

43Molėtų rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimais Nr. B1-188 ir Nr. B1-189 nusprendė išnuomoti viešo konkurso būdu Molėtų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančias negyvenamąsias patalpas, esančias VšĮ Molėtų ligoninė ir VšĮ Molėtų r. PSPC pastatuose, klinikinės diagnostikos laboratorijos veiklai.

44Ieškovė ginčija supaprastinto konkurso šiuos pirkimo sąlygų reikalavimus: 18 punkto 1 lentelės 18.7 punktą; 13 punkto, Sutarties projekto 4.2 punkto ir Sutarties projekto tęsinio 4.3 punkto nustatytus reikalavimus medicininius laboratorinius tyrimus atlikti ir tyrimų rezultatus pateikti pacientui arba jį siuntusiam gydytojui per 20 bei 60 minučių nuo tyrimo pristatymo tyrimo mėginio (kraujo) paėmimo momento; 11.1, 11.2 punktus, Sutarties projekto ir Sutarties projekto tęsinio 4.1 punktus; 2016-02-12 d. raštu Nr. S-81 pirkimo sąlygų patikslinimą ta apimtimi, kuria jose nenumatyta pirkimo objekto suteikimui reikalingų patalpų nuoma.

45Dėl pirkimo sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punkto reikalavimų.

46Pirkimo sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punktas nustato tokį kvalifikacijos reikalavimą tiekėjams: „Tiekėjas turi turėti patirties vykdant laboratorinių tyrimų atlikimo paslaugą II lygio stacionarinėse asmens sveikatos priežiūros įstaigose (laboratorijos veiklą užtikrinant 24 val. per parą, 7 d. per savaitę), t. y. per paskutinius 3 veiklos metus arba per laiką nuo jo įregistravimo dienos (jeigu teikėjas vykdė veiklą mažiau nei 3 metus) turi būti įgyvendinęs bent vieną sutartį, kurios vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pasiūlymo vertės“ (t. 1, b. l. 115-116).

47Ieškovės nuomone, toks kvalifikacijos reikalavimas tiekėjams riboja galimybę pirkime dalyvauti pirkime, yra diskriminuojantis.

48Teismas nesutinka su ieškovės motyvais.

49Kaip minėta, pasiūlymus teikti atsakovės perkamas paslaugas pateikė net 4 dalyviai ir viešojo pirkimo komisija 2016-03-23 ir 2016-03-29 posėdžiuose pripažino, kad kvalifikacinius reikalavimus atitinka du dalyviai - UAB „Invitro diagnostika“ ir UAB „Medicinos practica laboratorija“.

50Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) nustato, kad perkančioji organizacija privalo išsiaiškinti, ar tiekėjas yra kompetentingas, patikimas ir pajėgus įvykdyti pirkimo sąlygas, todėl ji turi teisę skelbime apie pirkimą ar kituose pirkimo dokumentuose nustatyti minimalius kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos (teisės verstis atitinkama veikla, finansinio, ekonominio ir techninio pajėgumo) reikalavimus ir pareikalauti, kad kandidatai ar dalyviai pateiktų pirkimo dokumentuose nurodytą informaciją ir kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus. Minimalūs kvalifikacijos reikalavimai nustatomi vadovaujantis šio įstatymo 35–37 straipsnių nuostatomis. Perkančiosios organizacijos nustatyti minimalūs kandidatų ar dalyvių kvalifikacijos reikalavimai negali dirbtinai riboti konkurencijos. Jie turi būti pagrįsti ir proporcingi pirkimo objektui, tikslūs ir aiškūs (VPĮ 32 str. 1, 2 d.).

51Taigi, atsakovei, kaip perkančiajai organizacijai, įstatymas suteikia teisę pasirinkti ir viešojo pirkimo dokumentuose nustatyti kvalifikacijos reikalavimus tiekėjams, kad pasiektų viešųjų pirkimų tikslą ir galėtų sudaryti pirkimo sutartį, leidžiančią įsigyti reikalingas paslaugas. Byloje nustatytos faktinės aplinkybės paneigia ieškovės argumentus, kad ginčijamas kvalifikacinis reikalavimas yra diskriminuojantis, kad tokį reikalavimą atitinka tik viena privati įmonė Lietuvoje.

52Dėl pirkimo sąlygų 13 punkto, Sutarties projekto 4.2 punkto ir Sutarties projekto tęsinio 4.3 punkto reikalavimų.

53Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija pirkimo objekto reikalavimus turi suformuluoti taip, kad visiems dalyviams būtų sudarytos vienodos sąlygos (lygiateisiškumas) ir kad nebūtų ribojama konkurencija, siekdama įsigyti reikiamą perkamą objektą, turi nustatytų tik pagrįstus ir būtinus reikalavimus. Jos nuomone, atsakovės pirkimo sąlygų 13 punkte bei Sutarties projekto 4.2 punkte ir Sutarties projekto tęsinio 4.3 punkte paslaugų teikimui nustatytas reikalavimas dalį nurodytų tyrimų atlikti ir tyrimų rezultatus pateikti pacientui arba jį siuntusiam gydytojui per 20 bei 60 minučių nuo tyrimo mėginio (kraujo) paėmimo momento yra neproporcingas ir nepagrįstas.

54Konkurso pirkimo sąlygų 13 punkte, taip pat Sutarties projekto 4.2 punkte ir Sutarties projekto tęsinio 4.3 punkte nurodyti terminai per kuriuos turi būti atliekami tam tikri tyrimai. Dalis tyrimų turi būti atliekama per 20 minučių nuo mėginio paėmimo, kita dalis - per 60 minučių nuo mėginio paėmimo, dar kita dalis - per 2 valandas nuo mėginio paėmimo. Neišvardinti prie cito tyrimų rezultatai turi būti pateikiami per 24-72 valandas nuo mėginių paėmimo.

55Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad perkančiosios organizacijos pirkimo objekto reikalavimai turi būti suformuluoti taip, kad visiems dalyviams būtų sudarytos vienodos sąlygos. Nagrinėjamu atveju nenustatyta, kad ieškovei, skirtingai nuo kitų dalyvių atsakovė suformulavo ypatingai aukštus reikalavimus. Iš pateiktų į bylą dokumentų matyti, kad visiems dalyviams nustatyti vienodi reikalavimai ir, kaip minėta, pirkimo sąlygas atitiko net du dalyviai.

56Atsakovė nurodo, kad paslaugų teikimo terminus nustatė vadovaudamasi Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004-04-08 įsakymu Nr. V-208 „Dėl būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“, kuriame ir nurodyti reikalavimai per kiek laiko turi būti suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos.

57Pažymėtina, kad minėtame įsakyme nustatyta, kad skubioji medicinos pagalba – tai tokia medicinos pagalba, kuri teikiama nedelsiant (1 kategorija), arba neatidėliotinai (2, 3 kategorijos), kai dėl ūmių klinikinių būklių, nurodytų šios tvarkos Skubios medicinos pagalbos masto lentelės 4 skiltyje, gresia pavojus paciento ir/ar aplinkinių gyvybei arba tokios pagalbos nesuteikimas laiku sukelia sunkių komplikacijų grėsmę pacientams.

58Be to, pagal teisinį reglamentavimą būtent perkančiajai organizacijai, kiek tai nesukuria prielaidų diskriminacijai ir konkurencijos iškraipymui, įstatyme įtvirtinta diskrecija apibūdinti pirkimo objektą, nustatyti prievolių įvykdymo terminus ir pan. (VPĮ 18, 25 str.).

59Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamos pirkimo sąlygos yra priimtinos visiems pirkimo dalyviams, išskyrus ieškovę, nėra pagrindo daryti išvadą, kad šios sąlygos yra neproporcingos ir nepagrįstos. Ieškovės siekis sudaryti jai priimtinas pirkimo sąlygas, negali būti pagrindu pakeisti atsakovei reikalingą pirkimo objektą.

60Dėl pirkimo sąlygų 11.1, 11.2 punktų, Sutarties projekto 4. 1 punkto ir Sutarties projekto tęsinio 4.2 punktų reikalavimų.

61Atsakovė pirkimo sąlygų 11.1 ir 11.2 punktuose nustatė, kad VšĮ Molėtų ligoninė pacientams veninio kraujo, kapiliarinio kraujo mėginius ir kitą medžiagą tyrimams ima ir laboratorinius tyrimus atlieka teikėjas VšĮ Molėtų ligoninė patalpose pagal poreikį, 24 val. per parą, o VšĮ Molėtų r. SPSC pacientams tokius pat tyrimus tiekėjas atlieka VšĮ Molėtų r. PSPC patalpose įstaigos darbo valandomis (pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 iki 17.00 ir šeštadieniais nuo 8.00 iki 12.00). Analogiška tvarka nustatyta Sutarties projekto 4.1 punkte bei Sutarties projekto tęsinio 4. 2 punkte.

62Kaip minėta, ieškovei pateikus pretenziją, atsakovė pakeitė šių punktų redakciją, nustatydama, kad tyrimus atliks tiekėjas savo patalpose, nutolusiose ne toliau kaip 500 metrų atstumu nuo VšĮ Molėtų ligoninė ir nuo VšĮ Molėtų r. PSPC bei nurodė, kad „...įstaigos steigėjas numato teisės aktų nustatyta tvarka nuomoti konkurso sąlygas atitinkančias patalpas“ (t. 2, b. l. 8-11).

63Ieškovės nuomone, šie pirkimo sąlygų reikalavimai yra nepagrįsti ir neteisėti, todėl turi būti panaikinti.

64Byloje nustatyta, kad atsakovė, kurios steigėju ir dalininku yra Molėtų rajono savivaldybė, nėra ligoninės bei poliklinikos patalpų savininkė, patalpomis naudojasi Panaudos sutarties pagrindu (t. 1, b. l. 81-87). Molėtų rajono savivaldybės taryba, atsižvelgdama į viešosios įstaigos Molėtų ligoninės 2015 m. gegužės 14 d. raštą Nr. S-203 „Dėl medicininės laboratorijos paslaugų teikimo projekto“, 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimais Nr. B1-188 ir Nr. B1-189 „Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio Molėtų m., Graužinių g. 3, išnuomojimo viešojo konkurso būdu“ ir Dėl savivaldybės nekilnojamojo turto, esančio Molėtų m., Graužinių g. 2, išnuomojimo viešojo konkurso būdu“ nusprendė išnuomojimo patalpas (84,54 kv. m. bendro ploto) poliklinikos pastate esančiame Molėtų m., Graužinių g. 2 bei patalpas (23,29 kv. m. bendro ploto) ligoninės pastate, esančiame Molėtų m., Graužinių g. 3 klinikinės diagnostikos laboratorijos veikla (žiūr.: http://www.moletai.lt/go.php/lit/Del-savivaldybes-nekilnojamojo-turto-esancio-Moletu-m-Grauziniu-g-2-inuomojimo-vieojo-konkurso-budu/9895; http://www.moletai.lt/go.php/lit/Del-savivaldybes-nekilnojamojo-turto-esancio-Moletu-m-Grauziniu-g-3-inuomojimo-vieojo-konkurso-budu/9896).

65Duomenų, kad šie sprendimai negalioja, atšaukti ar panaikinti nepateikta. Atsakovė, rengdamasi viešajam pirkimui pasirūpino, kad nekilnojamojo turto savininkas, Molėtų rajono savivaldybė, priimtų atitinkamus sprendimus ir būtent tiekėjui, nes patalpos nuomojamos klinikinės diagnostikos laboratorijos veiklai, būtų išnuomotos patalpos VšĮ Molėtų ligoninė ir VšĮ Molėtų r. PSPC patalpose. Sutiktina su atsakovės argumentu, kad nebūdama patalpų savininkė, negali į pirkimo sąlygas įtraukti nekilnojamojo turto išnuomojimo sąlygų. Teismo nuomone, ginčijamos sąlygos, esant nustatytoms aplinkybėms, negali būti vertinamos kaip neaiškios ir dviprasmiškos. Pažymėtina, kad kitiems Konkurse dalyvavusiems tiekėjams šios sąlygos taip pat yra aiškios. Dėl to, kas pasakyta, nėra pagrindo sutikti su ieškovės argumentais ir naikinti pirkimo sąlygų 11.1 ir 11.2 punktuose bei Sutarties projekto 4.1 punkte ir Sutarties projekto tęsinio 4. 2 punkte.

66Aukščiau išdėstytais motyvais, teismas ieškinį atmeta kaip nepagrįstą.

67Sprendimui įsiteisėjus, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi, panaikinamos (CPK 149 str.).

68Kadangi atsakovė ir trečiasis asmuo nepateikė duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas, jos iš ieškovės nepriteisiamos (CPK 79, 88, 93, 98 str.).

69Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 149, 259, 270, 4238 straipsniais teismas

Nutarė

70Uždarosios akcinės bendrovės „Sosdiagnostika“ ieškinį dėl neteisėtų viešojo pirkimo Nr. 261639 sąlygų ir neteisėto perkančiosios organizacijos sprendimo panaikinimo, atmesti.

71Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas Panevėžio apygardos teismo 2016 m. kovo 1 d. nutartimi.

72Sprendimą per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos galima skųsti apeliaciniu skundu Lietuvos apeliaciniam teismui. Apeliacinis skundas paduodamas Panevėžio apygardos teisme.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Zina... 2. Ieškovė prašo:... 3. • pripažinti nepagrįstu bei neteisėtu ir panaikinti Pirkimo Nr. 261639... 4. • pripažinti nepagrįstais bei neteisėtais ir panaikinti Pirkimo Nr. 261639... 5. • pripažinti nepagrįstais bei neteisėtais ir panaikinti Pirkimo Nr. 261639... 6. • pripažinti nepagrįstu ir neteisėtu atsakovo 2016 m. vasario 12 d. raštu... 7. Priteisti iš atsakovo VšĮ Molėtų ligoninės ieškovės naudai patirtas... 8. Nurodo, kad atsakovė, vykdydama supaprastintą atvirą konkursą „Medicinos... 9. Mano, kad pirkimo sąlygų 18.7 punkte nustatytas kvalifikacijos reikalavimas... 10. Nurodo, kad pirkimo sąlygų 11.1, 11.2, 13 bei sutarties projekto ir sutarties... 11. Nesutikdama su minėtomis pirkimo sąlygomis, pateikė atsakovei pretenziją,... 12. Atsakovė pretenziją patenkino iš dalies ir nurodė, kad negali organizuoti... 13. Mano, kad atsakovė nepagrįstai nepatenkino ieškovės pretenzijos,... 14. Atsakovės pirkimo sąlygų 13 punkte, sutarties projekto 4.2 punkte ir... 15. Nurodo, kad atsakovės pirkimo sąlygų pakeitimai, nustatantys, kad paslaugos... 16. Dublike ieškovė nurodo, kad palaiko išdėstytus argumentus ir reikalavimus,... 17. Atsakovė VšĮ Molėtų ligoninė prašo ieškinį atmesti, kaip nepagrįstą.... 18. Nurodo, kad atsakovė pirkimu siekia įsigyti medicinos laboratorines paslaugas... 19. Nesutinka su ieškovės argumentais dėl ginčijamų pirkimo sąlygų 11.1,... 20. Ieškovė reikalauja, kad būtų pakeisti esminiai reikalavimai pirkimo... 21. Triplike atsakovė nurodė, kad nesutinka su ieškovės išdėstytais... 22. Trečiasis asmuo UAB „Invitro diagnostika“ prašo ieškinį atmesti.... 23. Nurodo, kad visi ieškovės reikalavimai siejami su menamais imperatyvių... 24. Mano, kad atsakovės pirkimo sąlygų 13 punkte, sutarties projekto 4.2 punkte... 25. Nesutinka, kad pirkimo sąlygų 11.1, 11.2, Sutarties projekto ir Sutarties... 26. Viešųjų pirkimų tarnybą (toliau – VPT) 2016-03-29 pateikė byloje... 27. Viešojo pirkimo objektą taip pat nustato pati perkančioji organizacija.... 28. Tarnybos nuomone, nors perkančioji organizacija ir patikslino Pirkimo sąlygų... 29. Ieškinys atmestinas.... 30. Byloje nustatyta, kad VšĮ Molėtų ligoninė 2016 m. sausio 29 d. paskelbė... 31. Ieškovė UAB „Sosdiagnostika“ 2016-02-05 pateikė pretenziją, prašydama... 32. Atsakovė VšĮ Molėtų ligoninė 2016-02-12 raštu Nr. S-80 UAB... 33. Atsakovė išdėstė šių punktų naują redakciją:... 34. „11.1. VšĮ Molėtų ligoninė pacientams veninio kraujo, kapiliarinio... 35. 11.2. VšĮ Molėtų r. pirminės sveikatos priežiūros centro (toliau –... 36. 32. Pasiūlymas turi būti pateiktas iki 2016-02-24 13 val. 00 min. (Lietuvos... 37. 47. Pradinis susipažinimas su teikėjų pasiūlymais, gautais CVP IS... 38. 73. Ši sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi sutarties šalys ir... 39. 4.1. Užtikrinti VšĮ Molėtų ligoninė pacientams veninio kraujo,... 40. 4.1. Užtikrinti VšĮ Molėtų r. PSPC pacientams veninio kraujo, kapiliarinio... 41. VšĮ Molėtų ligoninė 2010 m. kovo 2 d. sudarė Panaudos sutartį Nr. 15-T6... 42. VšĮ Molėtų ligoninė 2015-05-14 Molėtų rajono savivaldybės... 43. Molėtų rajono savivaldybės taryba 2015 m. rugpjūčio 20 d. sprendimais Nr.... 44. Ieškovė ginčija supaprastinto konkurso šiuos pirkimo sąlygų reikalavimus:... 45. Dėl pirkimo sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punkto reikalavimų.... 46. Pirkimo sąlygų 18 punkto 1 lentelės 18.7 punktas nustato tokį... 47. Ieškovės nuomone, toks kvalifikacijos reikalavimas tiekėjams riboja... 48. Teismas nesutinka su ieškovės motyvais.... 49. Kaip minėta, pasiūlymus teikti atsakovės perkamas paslaugas pateikė net 4... 50. Viešųjų pirkimų įstatymas (toliau – VPĮ) nustato, kad perkančioji... 51. Taigi, atsakovei, kaip perkančiajai organizacijai, įstatymas suteikia teisę... 52. Dėl pirkimo sąlygų 13 punkto, Sutarties projekto 4.2 punkto ir Sutarties... 53. Ieškovė teigia, kad perkančioji organizacija pirkimo objekto reikalavimus... 54. Konkurso pirkimo sąlygų 13 punkte, taip pat Sutarties projekto 4.2 punkte ir... 55. Teismas sutinka su ieškovės argumentu, kad perkančiosios organizacijos... 56. Atsakovė nurodo, kad paslaugų teikimo terminus nustatė vadovaudamasi... 57. Pažymėtina, kad minėtame įsakyme nustatyta, kad skubioji medicinos pagalba... 58. Be to, pagal teisinį reglamentavimą būtent perkančiajai organizacijai, kiek... 59. Atsižvelgiant į tai, kad ginčijamos pirkimo sąlygos yra priimtinos visiems... 60. Dėl pirkimo sąlygų 11.1, 11.2 punktų, Sutarties projekto 4. 1 punkto ir... 61. Atsakovė pirkimo sąlygų 11.1 ir 11.2 punktuose nustatė, kad VšĮ Molėtų... 62. Kaip minėta, ieškovei pateikus pretenziją, atsakovė pakeitė šių punktų... 63. Ieškovės nuomone, šie pirkimo sąlygų reikalavimai yra nepagrįsti ir... 64. Byloje nustatyta, kad atsakovė, kurios steigėju ir dalininku yra Molėtų... 65. Duomenų, kad šie sprendimai negalioja, atšaukti ar panaikinti nepateikta.... 66. Aukščiau išdėstytais motyvais, teismas ieškinį atmeta kaip nepagrįstą.... 67. Sprendimui įsiteisėjus, laikinosios apsaugos priemonės, taikytos Panevėžio... 68. Kadangi atsakovė ir trečiasis asmuo nepateikė duomenų apie patirtas... 69. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 149, 259, 270, 4238 straipsniais... 70. Uždarosios akcinės bendrovės „Sosdiagnostika“ ieškinį dėl neteisėtų... 71. Sprendimui įsiteisėjus, panaikinti laikinąsias apsaugos priemones, taikytas... 72. Sprendimą per 14 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos galima skųsti...