Byla 1S-100
Dėl 2008-04-24 Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimo

1

2Kauno apygardos teismo Baudžiamuju bylu skyriaus teiseja Svetlana Jurgaitiene, sekretoriaujant Simonai Penkauskaitei, dalyvaujant prokurorei Raimondai Jaciauskienei, pareiškejui V. Š., jo advokatui Antanui Danieliui, vertejai Veronikai Rybalcenko, teismo posedyje išnagrinejo V. Š. skunda del 2008 m. gegužes 27 d. Kauno miesto apylinkes teismo nutarties, kuria atmestas pareiškejo V. Š. skundas del 2008-04-24 Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimo, ir

3n u s t a t e :

42005-02-25 pradetas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-0421-05, pagal požymius nusikalstamo veikos, numatytos LR BK 182 str. 1 d., t.y. del to, kad 2004-01-06 UAB „( - )“ administracija bei R. S. apgaule sudare salygas R. M. isigyti V. Š. priklausiancias 162 akcijas (810 Lt. vertes).

52006-05-05 Kauno apylinkes prokuraturos prokurore nutarimu nutrauke ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-0421-05, nesant nusikalstamu veiku, numatytu LR BK 182 str. 1 d., 300 str. 1 d. požymiu. Nutarime nurodyta, kad atliekant ikiteismini tyrima nustatyta, kad R. S. ir V. Š. 1996-01-01 buvo UAB „ ( - )“ akcininkai. Tuo metu R. S. turejo 1283 akcijas. 1996 m. kovo menesi didinant istatini kapitala proporcingai 1996-01-01 turimoms akcijoms kiekvieno akcininko akcijoms išleistos papildomos akcijos. Tokiu budu R. S. papildomai igijo 175 akcijas. 1996-07-02 R. S. V. Š. pardave 1283 akcijas. Šia aplinkybe parvirtino liudytojai M. Ž., J.R. G., R. S., 1996-07-02 pažyma buhalterijai, kurioje nurodyta, kad V. Š. iš R. S. pereme 1283 vienetus mokymo centro paprastuju vardiniu akciju ir už jas sumokejo. V. Š. savo paties parašo po šia pažyma negincija ir nurodo, kad 1996-07-02 iš R. S. isigijo 1283 akcijas. Todel papildomos 175 (sumažinus istatini kapitala 162) akcijos, kurios V. Š. manymu turejo atitekti jam, 2004-11-05 sudarant dovanojimo sutarti priklause paciam R. S., nes buvo išleistos akcininkams, kurie 1996-01-01 buvo bendroves akcininkas. R. S. tuo metu buvo bendroves akcininku, todel akcijas igijes teisetai, šiu akciju 1996-07-02 V. Š. nepardave, todel jomis galejo disponuoti savo nuožiura, t.y. galejo akcijas tiek parduoti kitiems asmenims, tiek dovanoti. Todel nera ir nusikalstamos veikos, numatytos, LR BK 182 str. 1 d. Be to, R. S. nurode, kad perraše 1996-07-02 prašyma del akciju pardavimo V. Š., taciau tai dare siekdamas patikslinti jo turini. R. S. padaryti pataisymai 1996-07-02 prašyme jokiu neigiamu pasekmiu V. Š. nenukele. Jo ir R. S. akciju pardavimo sandoris buvo detaliai iformintas laisvos formos perdavimo akte. Tai patvirtino ir pats V. Š., todel R. S. veiksmuose, pakeiciant 1996-07-02 prašymo turini, nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 300 str. 1 d. požymiu nera.

62006-12-18 Kauno miesto apylinkes prokuraturos prokurore nutarimu ikiteisminis tyrimas atnaujintas ir atlikti papildomi ikiteisminio tyrimo veiksmai.

72007-04-24 Kauno apylinkes prokuraturos prokurore nutarimu pakartotinai nutrauke ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-0421-05.

82008-03-04 Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas nutarimu atmete V. Š. 2008-01-31 ir 2008-03-04 skundus del Kauno miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2007-04-24 nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-0421-05.

92008-04-15 Kauno miesto apylinkes teismas nutartimi patenkino V. Š. skunda iš dalies ir panaikino Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo 2008-03-04 nutarima. Pasiulyta Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiajam prokurorui prieš iš naujo nagrinejant V. Š. 2008-01-31 ir 2008-03-04 skundus, kuriais nesutinta su prokurores 2007-04-24 nutarimu nutraukti ikiteismini tyrima, visu pirma išspresti LR BPK 214 str. 5 d. ir 99 str. reglamentuotus klausimus.

102008-04-25 Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas nutarimu atmete V. Š. 2008-01-31 ir 2008-03-04 skundus del Kauno miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2007-04-24 nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-0421-05.

112008-05-27 Kauno miesto apylinkes teismas nutartimi atmete pareiškejo V. Š. skunda del 2008-04-24 Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo nutarimo, kuriuo atmete V. Š. 2008-01-31 ir 2008-03-04 skundus del Kauno miesto apylinkes prokuraturos prokurores 2007-04-24 nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-0421-05, motyvuojant tuo, kad ikiteisminis tyrimas atliktas išsamiai ir objektyviai, o ji atlike pareigunai surinko visus galimus duomenis bei išaiškino visas reikšmingas aplinkybes.

12V. Š. skundu prašo panaikinti Kauno miesto apylinkes teismo 2008-05-27 nutarti, ikiteisminio tyrimo byloje Nr. 20-1-0421-05, patraukti kaltus asmenis baudžiamojon atsakomyben, pripažinti ji nukentejusiuoju ir civiliniu ieškovu, kad butu atlyginta jam padaryta žala.

13Skunde nurodo, kad teismas nutartyje šabloniškai kartoja tuos pacius prokuroro nutarimo motyvus, kad laikinas akcininko pažymejimas Nr. 20, išrašytas R. S. 1996-03-05, taciau nepatvirtintas tuo laiku galiojusiu antspaudu, nes jis neatvyko jo atsiimti, nors šie faktai neatitinka tikroves. Taip pat nutartyje neteisingai nurodoma, kad jis nenurode nauju aplinkybiu kurias dar reiketu ištirti, nes jis akcentuoja esmines aplinkybes, kurios iki šio laiko paviršutiniškai, atmestinai nagrinejamos ir savaip interpretuojamos ir taip iki galo neištiriamos. Tyrima atliekantys pareigunai, neatkreipe demesio i bendroves istatu 42 str. 5 p., kad parduoti ar kitaip perleisti akcijas ne akcininkams galima tik gavus administracijos leidima, taciau toks leidimas nebuvo gautas. Be to, parduodant akcijas ne akcininkui (jeigu neperka mokymo centro akcininkai), visuotinis akcininku susirinkimas per 40 dienu priima sprendima duoti sutikima, bet toks sprendimas nebuvo priimtas. Tai yra akivaizdu klastojimo faktai, todel ikiteisminis tyrimas nutrauktas nepagristai.

14V. Š. skundas atmetamas.

15Iš ikiteisminio tyrimo medžiagos baudžiamoje byloje Nr. 22-1-0421-05 matyti, kad 2005-02-25 Kauno m. VPK Centro PK buvo pradetas ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-0421-05 pagal požymius nusikalstamos veikos, numatytos LR BK 182 str. 1 d., del to, kad 2004-01-06 UAB „( - )" administracija bei R. S. apgaule sudare salygas R. M. isigyti V. Š. priklausancias 162 akcijas 810,00 Lt vertes.

16Kauno miesto apylinkes prokuraturos prokurore Raimonda Janciauskiene 2006-05-05 prieme nutarima nutraukti ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-0421-05. 2006-12-18 minetos prokurores nutarimu ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje buvo atnaujintas ir atlikti papildomi ikiteisminio tyrimo veiksmai. Ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-0421-05 2007-04-24 nutarimu buvo pakartotinai nutrauktas. Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas J. B. 2008-04-04 nutarimu pareiškejo V. Š. 2008-01-31 skunda bei 2008-03-04 skunda atmete. 2008-04-15 Kauno miesto apylinkes teismo nutartimi 2008-04-04 Kauno miesto apylinkes prokuraturos nutarimas buvo panaikintas, remiantis tuo, kad Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas, prieš pradedamas nagrineti pareiškejo 2008-01-31 bei 2008-03-04 skundus, neišsprende termino jiems paduoti atnaujinimo klausimo. Atsižvelgiant i tai, mineti skundai buvo gražinti Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojui spresti termino jiems paduoti atnaujinimo klausima, o ji atnaujinus - nagrineti minetus skundus pakartotinai. 2008-04-28 nutarimu pareiškejui buvo atnaujintas terminas skundui del 2007-04-24 Kauno miesto apylinkes prokuraturos nutarimo nutraukti ikiteismini tyrima baudžiamojoje byloje Nr. 1-1-0421-05 paduoti. Taip pat, šiuo nutarimu pareiškejo V. Š. 2008-01-31 skundas bei 2008-03-04 skundas buvo išnagrineti iš esmes pakartotinai ir atmesti kaip nepagristi.

17Susipažinus su ikiteisminio tyrimo baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-0421-05 medžiaga, Kauno miesto apylinkes prokuraturos prokurores Raimondos Jaciauskienes bei Kauno miesto apylinkes prokuraturos vyriausiojo prokuroro pavaduotojo J. B. priimtais nutarimais, 2008m. gegužes 27d. Kauno miesto apylinkes teismo nutartimi, apygardos teismas sutinka su juose išdestytais motyvais bei argumentais, o pareiškejo skunda laiko nepagristu. Teismo nuomone, ikiteisminis tyrimas baudžiamojoje byloje Nr. 20-1-0421-05 buvo atliktas išsamiai ir objektyviai, o ji atlike pareigunai surinko visus galimus duomenis bei išsiaiškino visas reikšmingas aplinkybes. Ikiteisminio tyrimo metu nustatyta, kad 1996-07-02 V. Š. iš R. S. isigijo 1283 vienetu paprastuju vardiniu akciju sudarant akciju. 1996m. kovo men. didinant istatini kapitala, proporcingai 1996-01-01 turetom akcijom, kiekvieno akcininko akcijoms išleistos papildomos akcijos. Tokiu budu R. S. papildomai igijo 175 akcijas. Sumažinus istatini kapitala, R. S. papildomai turejo 162 akcijas, kuriomis galejo laisvai disponuoti, nes akcijas buvo igijes teisetai, budamas bendroves akcininku. 2004m. lapkricio 05d. R. S. papildomai jam atitekusias 162 akcijas padovanojo R. M.. Kadangi bendroves istatinis kapitalas buvo didinamas 1996m. kovo 01d., o akcijas iš R. S. V. Š. pirko 1996m. liepos 02d., todel po indeksacijos papildomai išleistos akcijos priklauso R. S., o ne V. Š.. 2008m. vasario 06d. Kauno miesto apylinkes teismo sprendimu buvo atmestas V. Š. ieškinys atsakovei M. Ž. del žalos 810 Lt.( 162 vienetu akciju verte) priteisimo. Sprendimas isiteisejes.

18Iš to daroma išvada, kad R. S. 162 akcijas R. M. perleido nepažeisdamas teises aktu. Prokuroras pagristai vadovavosi 2004-11-05 galiojusio Lietuvos Respublikos Akciniu bendroviu istatymo pakeitimo istatymo 47 str. 8p., nes šis istatymas turi aukštesne galia nei imones teises aktas. Teismas sutinka ir su prokuroro sprendimu del antspaudo, esancio ant 1996-03-05 Laikinojo akcininko pažymejimo Nr. 20, nes nusikalstama veika, numatyta LR BK 300 str. 1 d., padaryta nebuvo. Skirti dokumentu ekspertize baudžiamojoje byloje Nr. 22-1-0421-05 nebuvo pagrindo, kadangi liudytojai M. Ž. ir Jurgis R. G. nurode, kad Laikinojo akcininko pažymejimas Nr. 20 R. S. buvo išrašytas 1996-03-05, taciau nepatvirtintas tuo metu galiojusiu antspaudu, nes R. S. jo pasiimti neatejo. Kadangi del Laikinojo akcininko pažymejimo R. S. kreipesi tik po kurio laiko, o 1996-03-05 galiojes antspaudas jau buvo pakeistas, todel dokumenta patvirtino turetu galiojanciu antspaudu, ko pasekoje Laikinojo akcininko pažymejimo Nr. 20 turinys laikomas teisingu.

19Pažymetina, kad pareiškejo V. Š. skundai, adresuoti Kauno miesto vyriausiajam prokurorui buvo išnagrineti istatyme nustatytais terminais ir V. Š. duotas išsamus atsakymas. Abu skundai paduoti tais paciais pagrindais ir del to paties dalyko, todel i juos buvo duotas vienas atsakymas. Dalyvaudamas teismo posedyje, V. Š. akcentavo ne skunde nurodytus argumentus, bet tai, kad jis nepripažistamas teisetu 162 vienetu akciju savininku.

20Esant tokiom aplinkybem, pareiškejo V. Š. 2008-05-08 skundas atmetamas kaip nepagristas ir neteisetas.

21Teismas, vadovaudamasis LR BPK 214 str. 4d., 440, 441,442 str. str.,

Nutarė

22Pareiškejo V. Š. skunda atmesti ir palikti galioti 2008m. gegužes 27d. Kauno miesto apylinkes teismo nutarti.

23Nutartis galutine ir neskundžiama.