Byla 2-1924-524/2011
Dėl viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo

1Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Erika Misiūnienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės UAB „RTS INFRA CONSTRUCTION“ atstovui advokatui K. K., atsakovės UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“ atstovui S. S., advokatui V. S., viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės UAB „RTS INFRA CONSTRUCTION“ ieškinį atsakovei UAB „Telšių regiono atliekų tvarkymo centras“, trečiasis asmuo UAB „Keluva“, dėl viešųjų pirkimų įstatymo pažeidimo ir

Nustatė

2ieškovė UAB „RTS INFRA CONSTRUCTION“ ieškiniu prašė: išreikalauti iš atsakovės UAB „Keluva“ pateiktą Konkurso pasiūlymą bei visus atsakovės sprendimus, kuriais buvo sudaryta UAB „Keluva“ galimybė pakoreguoti savo pasiūlymo kainą, bei atsakovės viešųjų pirkimų komisijos 2011 m. gegužės 5 d. protokolinį sprendimą Nr. 9; tuo atveju, jeigu išreikalauti dokumentai parodytų, kad atsakovė sudarė galimybę UAB „Keluva“ keisti savo pasiūlymo kainą, panaikinti atsakovės sprendimą dėl pasiūlymų eilės sudarymo ir atmesti UAB „Keluva“ pasiūlymą; pripažinti negaliojančiais atsakovės sprendimus (įskaitant atsakovės viešųjų pirkimų komisijos posėdžio 2011 m. gegužės 5 d. protokolinį sprendimą Nr. 9) atmesti ieškovės pasiūlymą pateiktą 2010 m. gruodžio 10 d. paskelbtam atviram konkursui „Smulkintuvas projektui „Telšių regiono kompostavimo aikštelių įrengimas, Dargių sąvartyno uždarymas“ (pirkimo Nr. 98224), ir sudaryti naują pasiūlymų eilę įtraukiant ieškovo pasiūlymą, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė dalyvavo atsakovės organizuojamame konkurse „Smulkintuvas projektui „Telšių regiono kompostavimo aikštelių įrengimas, Dargių sąvartyno uždarymas“, tačiau jos pateiktas pasiūlymas buvo atmestas. Atsakovė nurodė tokias atmetimo priežastis: nepakankamai aiškius atsakymus į atsakovės pateiktus klausimus apie siūlomas prekes anksčiau įsigijusius pirkėjus bei negalėjimu įsitikinti ES atitikties deklaracijas pasirašiusio asmens parašo autentiškumu. Paaiškina, kad paskelbto konkurso sąlygose nebuvo reikalavimo pateikti siūlomos įrangos pirkėjų sąrašą bei šių pirkėjų kontaktinius duomenis, nepaisydama to ieškovė nurodė pirkėjų pavadinimus ir kilmės šalis. Priduria, kad konkurso sąlygose taip pat nebuvo reikalavimo, kad ieškovo siūloma įranga apskritai būtų jau pagaminta, nes remiantis konkurso dokumentais, siūloma įranga galėjo būti pagaminta ir pagal individualius perkančiosios organizacijos reikalavimus. Pažymi, kad ieškovė pateikė visus duomenis, kurie pašalina bet kokias abejones dėl atitikties deklaraciją pasirašiusio asmens parašų autentiškumo, todėl šiuo pagrindu negalėjo būti atmestas ieškovės pasiūlymas.

3Ieškovė 2011-08-23 atsisakė ieškinio dalies dėl sudarymo galimybės UAB „Keluva“ keisti savo pasiūlymo kainą (t.4, b.l. 13).

4Atsakovė atsiliepimu prašo ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad atsakovė vertindama pasiūlymus siekė įsitikinti perkamo įrenginio atitikti konkurso sąlygoms. Tuo tikslu konkurso dalyviams buvo pateikta namaža paklausimų, prašyta paaiškinimų. Komisijai sunkiai sekėsi kontaktuoti su pasiūlymą pateikusia ieškove, kuri neatsakydavo į paklausimus, nepateikdavo prašomų dokumentų, paaiškinimų. Atsižvelgdama į aplinkybių visumą, komisija konstatavo, kad pasiūlymą pateikusios ieškovės kai kurie dokumentai ir atsakymai į klausimus kelia abejonių dėl jų tikrumo, todėl priėmė sprendimą konkurso dalyvio UAB „RTS INFRA CONSTRUCTION“ pasiūlymą atmesti. Paaiškino, kad ieškovės pateiktame pasiūlyme ir prieduose skyrėsi smulkintuvo įvardijimas. Atsakovei paprašius, ieškovė papildomai pateikė ES atitikties deklaraciją 2011-02-08, kur smulkintuvas įvardytas FORUS HB 186/205 KW. Paaiškina, kad konkurso medžiagoje yra dvi ES atitikties deklaracijos su skirtingais smulkintuvo įvardijimais. Taigi, atsakovė norėjo įsitikinti, kad siūlomas smulkintuvas atitinka nurodytą specifikaciją. Atsakovei palyginus ieškovės pateiktas dvi ES atitikties deklaracijas, datuotas 2011-02-08 ir 2011-01-11, kilo įtarimų dėl jų tikrumo. Paprašius paaiškinimų ieškovė pateikė 2011-04-14 patvirtinimą, tačiau šių dokumentų originalai nebuvo pateikti, jų autentiškumu neturėjo galimybės susipažinti. Pridūrė, kad smulkintuvas turi kaip gaminys egzistuoti rinkoje, būti atitinkamai sertifikuotas, turėti visus reikiamus sertifikavimo dokumentus. Pirkimo objektas atsakovės atveju negali būti individualiai pagamintas smulkintuvas, kurį atsakovė turės išbandyti, sertifikuoti. Šios aplinkybės sudarė pagrindą konstatuoti, kad ieškovės pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.

5Trečiasis asmuo atsiliepimu prašo ieškinį atmesti. Nurodė, kad skelbdama pasiūlymų kainas atsakovė padarė klaidą, nes trečiojo asmens pasiūlymo kainą paskelbė su PVM. Šią klaidą vėliau ištaisė ir 2011-06-02 paskelbtoje pasiūlymų eilėje UAB „Keluva“ pateikto pasiūlymo kaina buvo nurodyta jau be PVM. Pažymėjo, kad perkančioji organizacija, prieš sudarydama pirkimo sutartį su tiekėju, privalo dėti visas pastangas įsitikinti, ar tiekėjas galės tinkamai realiai įvykdyti pirkimo sutartį, ar jo tiekiama prekė (paslauga, darbai) atitiks perkančiosios organizacijos teisėtus lūkesčius, kuriuos ji turėjo išreikšdama ketinimą ją (jas, juos) pirkti, ar prekė bus kokybiška, tinkamai sukomplektuota, galima naudoti pagal jos tiesioginę paskirtį be jokių papildomai atliktinų veiksmų ir kt. Dėl šių aplinkybių atsakovė turėjo teisę prašyti ieškovės pateikti jos siūlomo smulkintuvo pirkėjų kontaktinius duomenis Trečiojo asmens nuomone, atsakovė, nustačiusi, kad ieškovės pateiktose gamininio atitikties deklaracijose esantys parašai to paties gamintojo atstovo pagrįstai CVP IS priemonėmis 2011-04-13 paprašė ieškovę pateikti Dr. Grewatsch originalaus parašo pavyzdį. Kadangi ieškovė neįvykdė šio prašymo ir nepateikė originalaus minėto asmens parašo pavyzdžio, ieškovės pasiūlymas pagrįstai atmestas.

6Teismo posėdyje ieškovės atstovas paaiškino, kad neaiškus konkretus pasiūlymo atmetimo pagrindas, nes atsakyme į pretenziją nebuvo konkrečiai įvardyta, kokių reikalavimų ieškovas neįvykdė. Atsakovė pati kreipėsi į ieškovės nurodytą gamintoją ir gavo patvirtinimą, kad toks gamintojas egzistuoja. Trečiojo asmens atitikties deklaracija nėra pasirašyta.

7Atsakovo atstovas teismo posėdyje paaiškino, kad jos tikslas buvo pamatyti perkamą agregatą. Deklaracija nėra taip svarbu, svarbu pamatyti gaminį. Atmetė pasiūlymą, nes nepasitikėjo ieškovu, kuris nepateikė gamintojo adreso, pateikė deklaracijas su skirtingais parašais, nepateikė net agregato bukleto. Be to, nurodytos deklaracijoje agregato markės 186 variklis yra 129 kW galios, o pirkimo dokumentuose buvo nurodyta agregato galia 150 kW. Susisiekus su gamintoju jis patvirtino, kad agregato markė yra 186. Ieškovo pasiūlymo atmetimo pagrindas buvo tas, kad pirkimo procedūrų metu nebuvo atsakyta į visus klausimus.

8Ieškinys atmestinas.

9Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2005 m. rugsėjo 21 d. nutartyje (civilinė byla UAB „Sigma Telas“ v. AB „Rytų skirstomieji tinklai“, bylos Nr. 3k-3-295/2005) bei Viešųjų pirkimų reglamentavimo ir teismų praktikos apžvalgoje (Teismų praktika Nr. 31) nurodė, kad „pirkimų komisijos sprendimo panaikinimas pateisinamas tik dėl esminių pažeidimų, kuriais pažeidžiamos imperatyviosios Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos. Imperatyviųjų teisės normų pažeidimas vykdant viešuosius pirkimus gali reikštis esminių įstatyme nustatytų principų, dėl kurių buvo pažeistos sąžiningos konkurencijos sąlygos, pažeidimu. Taigi sprendimas naikinamas tik tada, jei nustatomi imperatyvaus pobūdžio viešųjų pirkimų tvarkos pažeidimai, t. y. tiek konkrečių Viešųjų pirkimų įstatyme nustatytų taisyklių, tiek pirkimų, kuriais būtina laikytis Viešųjų pirkimų įstatyme įtvirtintų principų, esminiai pažeidimai“. Šioje byloje ieškovė neįrodė, kad atsakovė pažeidė imperatyvias Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas, galiojusias ginčo pirkimo metu.

10Byloje nustatyta, kad atsakovė viešai paskelbė apie pirkimą, kuris buvo vykdomas atviro konkurso būdu pagal atsakovės patvirtintus pirkimo dokumentus ( t.1, b. l.19). Šie pirkimo dokumentai buvo pateikti su priedais, kuriuos tiekėjai privalėjo užpildyti nurodydami siūlomo pirkti smulkintuvo technines charakteristikas ( t.1, b.l.41). Atsakovės paruošta techninė specifikacija įrodo, jog atsakovė ketino įsigyti naują 2009-2010 metų gamybos smulkintuvą, kurio dyzelinio variklio galia ne mažiau kaip 150 kW. Iš ieškovės siūlomos įrangos techninės charakteristikos (t.1, b.l.120) nustatyta, kad ieškovė siūlė pirkti HB 186 markės 205 kW smulkintuvą, be to, nurodė, kad smulkintuvas bus pateiktas po sutarties pasirašymo. Atsakovė 2011-05-12 viešųjų pirkimų komisijos protokolu atmetė ieškovės pasiūlymą ir nurodė, kad ieškovės atsakymai į atsakovės pateiktus klausimus kelia abejonių dėl jų tikrumo. Bylos medžiaga įrodo, kad atsakovė, gavusi ieškovės pasiūlymą, susirašinėjo su ieškove (t.1, b.l. 67-193), nes pirkimo sąlygų 23.3 p. (t.1, b.l.32) buvo nustatyta, jog komisija turi teisę atlikti bet kurios konkurso dalyvio pasiūlyme esančios informacijos patikrinimą. Iš šio susirašinėjimo nustatyta, kad atsakovė aiškinosi siūlomo smulkintuvo galingumą ir gamintoją. Iš atsakovo paaiškinimo nustatyta, jog ieškovės pasiūlymas abejotinas buvo tuo, kad nurodytos markės HB 186 smulkintuvai yra tik 129 kW galingumo, o ieškovė planavo įsigyti ne mažesnį kaip 150 kW galingumo smulkintuvą. Be to, atsakovas laiko esmine aplinkybe, jog ieškovė nesudarė sąlygų apžiūrėti perkamo smulkintuvo iki sutarties pasirašymo. Atsakovo 2001-06-21 atsakymas į paskutinę ieškovo pretenziją (t.2, b.l.34) įrodo, kad ieškovo pasiūlymas buvo atmestas vadovaujantis konkurso sąlygų 26.1.5 p. (t.1, b.l.33), todėl šioje byloje ginčas vyksta dėl ieškovo pasiūlymo atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams. Įvertinus atsakovės susirašinėjimą su ieškove (t.1, b.l. 67-193) darytina išvada, jog atsakovė įrodė, jog ieškovės pasiūlymas neatitiko pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų. Ieškovė pasiūlė atsakovei pirkti atliekų smulkintuvą HB 186 Forus 205 kW GmbH(Vokietija) (t.1, b.l.120). Prie šio pasiūlymo pateiktoje smulkintuvo techninėje charakteristikoje buvo nurodytas smulkintuvas HB 186 (t.1, b.l.123-128) ir nors šio agregato aprašyme ( t.1, b.l.125, vertimas 129) buvo jis aprašomas kaip 205 kW smulkintuvas ,,FORUS HB 186‘‘, tekste buvo aprašomas smulkintuvas ,,HB 186‘‘ ir ieškovo pateiktoje atitikties deklaracijoje (t.1, b. l.161) buvo nurodytas smulkintuvas ,,Forus‘‘ HB 186. Atsakovės veiksmai aiškinantis perkamo objekto galingumą nepažeidė ieškovės teisių, priešingai, atsakovė suteikė ieškovei galimybę patikslinti savo pasiūlymą ( t.1, b.l.166-190). Taigi, atsakovė vertino dvi skirtingas perkamo smulkintuvo atitikties deklaracijas- pirminę, joje buvo nurodytas smulkintuvas Forus HB 186 (t.1, b.l.164) ir pateiktą po atsakovės paklausimų, kurioje nurodytas smulkintuvas 205 Kw Forus HB 186 (t.1, b.l. 190). Įvertinus tai, jog atsakovė ketino pirkti mechaninę transporto priemonę bei iš atsakovės atstovo paaiškinimo nustatyta, kad smulkintuvo esminis reikalavimas keliamas jo galingumui, todėl pagrįsta atsakovės pozicija dėl ypatingų reikalavimų kėlimo smulkintuvo galingumui. Ieškovė nepaneigė atsakovės atsiliepimo motyvų, jog atsakovė ieškovės nurodyto gamintojo internetiniame puslapyje nustatė siūlomo smulkintuvo ,,Forus HB 186‘‘ galingumą - 129 kW, nors pirkimo sąlygose buvo nurodytas galingumas ne mažesnis kaip 150 kW. Ieškovo raštiškas patvirtinimas (t.1, b.l.183), jog smulkintuvo ,,Forus HB‘‘ bazėje galima montuoti 205 kW variklį, patvirtina atsakovės abejones, jog ieškovės pirminis pasiūlymas (t.1, b. l. 120) neatitiko pirkimo sąlygų, nes tokios markės smulkintuvo su nurodytu ieškovės galingumu -205 Kw- nėra. Atsakovė yra šios verslo srities specialistė, todėl ji pagrįstai atsisakė ieškovės siūlomo ,,Forus HB 186‘‘ bazėje nepritaikyto, o atskirai sumontuoto galingesnio variklio. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 39 str.1d. numato, kad perkančioji organizacija gali prašyti, jog dalyviai paaiškintų savo pasiūlymus, todėl toks viešųjų pirkimų komisijos sprendimas apžiūrėti perkamą didelės vertės smulkintuvą neprieštarauja CK 1.5 str. įtvirtintam protingumo principui, todėl naikinti ginčo sutarties nėra pagrindo. Byloje nustatyta, kad trečiojo asmens pasiūlytas smulkintuvas buvo apžiūrėtas. Paminėti rašytiniai įrodymai dėl atsakovės veiksmų siekiant realiai išsiaiškinti ieškovės siūlomo smulkintuvo technines charakteristikas įrodo, kad atsakovė ieškovei sudarė visas sąlygas ieškovei pateikti smulkintuvą pagal atsakovės paskelbtas jo technines charakteristikas. Byloje nėra įrodymų, kad atsakovė būtų pažeidusi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 3 str. įtvirtintus lygiateisiškumo ir skaidrumo principus, ar buvo sudariusi nevienodas sąlygas tiekėjams.

11Ieškovės atstovas teismo posėdyje pateikė pareiškimą dėl atsisakymo nuo ieškinio dalies (t.4, b.l.13).

12Prašymas tenkintinas ir ši bylos dalis nutrauktina, nes ieškovas tokią teisę turi ir tai nepažeidžia imperatyviųjų teisės normų bei viešo intereso ( CPK 42 str. 2d., 140 str.).

13Priteistini iš ieškovės atsakovei 2601,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 93 str. 1d., 98 str.).

14Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259–270 str.,

Nutarė

15priimti ieškovės UAB ,,RTS INFRA CONSTRUCTION‘‘ atsisakymą nuo ieškinio dalies dėl sudarymo galimybės UAB,,Keluva‘‘ keisti savo pasiūlymo kainą ir šią bylos dalį nutraukti.

16Grąžinti UAB ,,RTS INFRA CONSTRUCTION‘‘ 102,75 Lt sumokėto žyminio mokesčio už šią ieškinio dalį 2011-07-07 mokėjimo nurodymu.

17Kitą ieškinio dalį atmesti.

18Priteisti UAB ,,Telšių regiono atliekų tvarkymo centras‘‘ iš UAB ,,RTS INFRA CONSTRUCTION‘‘ 2601,50 Lt išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

19Sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai