Byla e2-45513-960/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei L. J. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 300,00 Eur negrąžintą paskolos sumą, 81,59 Eur palūkanų sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 130 straipsnyje nustatyta tvarka viešo paskelbimo būdu buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovė per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakove 2015 m. spalio 9 d. sudarė Vartojimo kredito sutartį Nr. 9879017002, kurios pagrindu atsakovei buvo suteikta 300,00 Eur paskola, o atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą paskolą ir sumokėti palūkanas (toliau – Sutartis) (e.b.l. 8-12). Pagal 2015 m. spalio 9 d. Sutarties specialiąsias sąlygas bendra vartojimo kredito suma sudarė 300,00 Eur, terminas – 3 mėn., galutinė kredito grąžinimo data – 2016 m. sausio 9 d., vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 103,43 proc., bendra Kredito kainos metinė norma – 169,70 proc., bendra vartojimo kredito kaina – 53,13 Eur. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovė sutartyje nustatytu laiku ir tvarka negrąžino ieškovui paskolos. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė grąžino paskolą (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovei nevykdant pareigos grąžinti jai suteiktą paskolą, iš jos priteisiama 300,00 Eur negrąžinta paskolos suma (CK 6.886 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, 6.200 straipsnis, CK 6.205 straipsnis).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 81,59 Eur palūkanas, kurias sudaro fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 53,13 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2015 m. spalio 9 d. iki 2017 m. kovo 1 d. (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 103,43 proc.) ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 28,46 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2017 m. kovo 2 d. iki 2017 m. gegužės 9 d. (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma – 169,70 proc.).

10Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punkte buvo numatyta, jog už naudojimąsi kreditu kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra kredito kainos metine norma ir kurios procentinė išraiška yra pateikiama sutarties specialiosiose sąlygose. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti ieškovo paskaičiuotas 53,13 Eur palūkanas, kaip mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, tenkintinas (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 28,46 Eur palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą. Sutarties bendrųjų sąlygų (e.b.l. 10-11) 7.1 punkte nustatyta, kad kredito gavėjui praleidus kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovė yra vartotoja, sudarydama sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Sutarties bendrųjų sąlygų skyriuje „Atsakomybės sąlygos ir jos taikymo tvarka“ 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi (Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis, redakcija nuo 2012 m. sausio 1 d. iki 2016 m. vasario 1 d.). Dėl to darytina išvada, kad tokios ieškovo prašomos priteisti palūkanos (169,70 proc.) nepagrįstai didelės, be to pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo nuostatas palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną arba iki 18,25 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis). Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteisiama 12,18 Eur (353,13 Eur x 0,05 proc. x 69 d.) šių palūkanų suma. Norėdamas, kad būtų priteisti didesni nei minimalūs nuostoliai, ieškovas privalo juos įrodyti. Ieškovas į bylą tokių įrodymų nepateikė (CPK 178 str.). Taigi laikytina, jog tokia palūkanų suma laikytina pagrįsta atlyginti turėtus nuostolius dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

12Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovės priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 365,31 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. spalio 23 d., iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

13Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (96 proc.), ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 14,40 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

14Atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 1 dalis, 6 dalis).

15Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės L. J., asmens kodas ( - ) 300,00 Eur (trijų šimtų eurų 00 ct) negrąžintos paskolos sumą, 53,13 Eur (penkiasdešimt trijų eurų 13 ct) palūkanas, kaip mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, 12,18 Eur (dvylikos eurų 18 ct) kompensuojamąsias palūkanas, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą (365,31 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. spalio 23 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 14,40 Eur (keturiolikos eurų 40 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, naudai.

18Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

19Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

20Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

21Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Dariuš Lučinski... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas,... 4. Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 300,00 Eur... 5. Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 130... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakove... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 81,59 Eur palūkanas, kurias... 10. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punkte buvo numatyta, jog už naudojimąsi... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 28,46 Eur palūkanas, kurios... 12. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 13. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 14. Atsižvelgiant į tai, kad procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija... 15. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti iš atsakovės L. J., asmens kodas ( - ) 300,00 Eur (trijų šimtų... 18. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 19. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 20. Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti... 21. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...