Byla e2-9074-323/2017
Dėl palūkanų priteisimo

1Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė Vaizgėlienė, sekretoriaujant Ingridai Jušenkienei, dalyvaujant atsakovui A. S.,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo V. G. ieškinį atsakovui A. S. dėl palūkanų priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, ir prašo teismo priteisti iš atsakovo 1 107,34 Eur palūkanas, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad 2003-08-01 šalys sudarė paskolos sutartį, pagal kurią paskolino atsakovui 6 000 Lt, o atsakovas įsipareigojo mokėti 5 procentų metines palūkanas ir iki 2010-12-31 grąžinti skolą (6 000 Lt) su priklausančiomis palūkanomis (2 225,75 Lt), iš viso 8 225,75 Lt (2 382,34 Eur), tačiau prisiimtų įsipareigojimų nevykdė. Nuo 2011-01-01 iki 2016-12-31 prašo priteisti įstatyme nustatyto dydžio kompensuojamąsias palūkanas.

5Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su ieškiniu nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad iš pradžių tarp šalių buvo sudaryta žodinė paskolos sutartis, pagal kurią nebuvo tartasi dėl palūkanų mokėjimo. Tik po kurio laiko, atgaline data, buvo sudaryta rašytinė paskolos sutartis, kurioje buvo įrašyta sąlyga dėl palūkanų mokėjimo. Apie šios sąlygos egzistavimą sužinojo tik iškėlus bylą teisme.

6Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškinio reikalavimu dėl palūkanų priteisimo nesutinka, prašo atmesti kaip nepagrįstą. Nurodė, kad dėl palūkanų mokėjimo su ieškovu nesitarė, todėl laiko, kad neturi pareigos mokėti ieškovo prašomas palūkanas. Taip pat nurodė, kad tuo atveju, jei teismas tenkintų ieškinį, prašo priteistos sumos mokėjimą išdėstyti šešių mėnesių terminui, kadangi turi teikti išlaikymą dviem nepilnamečiams vaikams, turi kitų kreditorinių įsipareigojimų.

7Teismas

konstatuoja:

8Ieškinys tenkintinas.

9Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog 2003-08-01 šalys sudarė paskolos sutartį, pagal kurią ieškovas suteikė atsakovui 6 000 Lt (1 737,72 Eur) paskolą, o atsakovas įsipareigojo mokėti ieškovui 5 procentų metines palūkanas (Sutarties 3 punktas), ir iki 2010-12-31 grąžinti visą paskolos sumą su priklausančiomis palūkanomis (Sutarties 4 punktas). 2014-09-03 mokėjimo nurodymu atsakovas sumokėjo 400 Lt (115,85 Eur), 2014-11-06 - 500 Lt (144,81 Eur), 2015-04-20 – 130 Eur, o 2017-04-06 mokėjimo nurodymu sumokėjo 1 347,06 Eur sumą, ir tokiu būdu visiškai grąžino gautą paskolos sumą. Byloje kilo ginčas dėl palūkanų mokėjimo.

10Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 107,34 Eur palūkanų, paskaičiuotų už laikotarpį nuo paskolos suteikimo (2003-08-01) iki 2016-12-31, taikant 5 procentų metinę palūkanų normą.

11Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta, kad palūkanos pagal prievoles gali būti nustatytos įstatymuose arba šalių susitarimuose. CK 6.870 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje paskolos sutarties sampratoje nustatyta pagrindinė paskolos gavėjo pareiga – grąžinti paskolos davėjui paskolos sumą bei mokėti palūkanas, jeigu sutartis nenustato ko kita. Taigi mokėjimo (t. y. užmokesčio už pinigų skolinimąsi) funkciją atliekančias palūkanas paskolos gavėjas privalo mokėti tik tuo atveju, jei paskolos sutartis yra atlygintinė. CK 6.872 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad jeigu paskolos dalykas yra pinigai, preziumuojama, jog paskolos sutartis yra atlygintinė. Paskolos sutarties atlygintinumo prezumpcija gali būti paneigta byloje nustačius, kad paskolos sutarties šalys susitarė, jog paskola suteikiama neatlygintinai. Nagrinėjamu atveju šalių 2003-08-01 paskolos sutarties 4 punkte numatyta, kad paskolos gavėjas (atsakovas) įsipareigoja mokėti paskolos davėjui (ieškovui) 5 procentų metines palūkanas, t. y. 300 Lt per metus. Nors atsakovas tvirtina, jog su ieškovu žodžiu derinant paskolos sutarties sąlygas dėl palūkanų tartasi nebuvo, tačiau šių savo teiginių atsakovas nepagrindė (CK 6.875 straipsnis, CPK 178 straipsnis): šalių pasirašytos paskolos sutarties turinys, vertinant jį lingvistiškai, leidžia teigti, jog joje aiškiai ir nedviprasmiškai numatytas šalių susitarimas dėl palūkanų mokėjimo. Pažymėtina, kad civilinis procesas grindžiamas rungimosi principu, todėl šalys turi teikti įrodymus, patvirtinančius jų nurodomas aplinkybes arba paneigiančius priešingos ginčo šalies nurodomas aplinkybes, o ne vien reikšti abejones ar samprotavimus, nepagrindžiamus CPK 177 straipsnyje nurodytomis įrodinėjimo priemonėmis.

12CK 6.872 straipsnio 1 dalyje, kuri reglamentuoja paskolos sutarties palūkanų nustatymą ir skaičiavimą, nustatyta, kad palūkanų (pelno palūkanų) už naudojimąsi paskolos suma dydį ir mokėjimo tvarką nustato šalys susitarimu. Jeigu šalys nėra susitarusios dėl palūkanų dydžio, palūkanos nustatomos pagal paskolos davėjo gyvenamosios ar verslo vietos komercinių bankų vidutinę palūkanų normą, galiojusią paskolos sutarties sudarymo momentu. Šiuo atveju šalys, kaip minėta, 2003-08-01 paskolos sutartyje susitarė dėl 5 procentų metinių mokėjimo funkciją atliekančių palūkanų mokėjimo, todėl už laikotarpį nuo 2003-08-01 iki 2010-12-31 atsakovas turėtų sumokėti ieškovui 2 225,46 Lt (644,54 Eur) dydžio mokėjimo (pelno) funkciją atliekančias palūkanas:

  1. nuo 2003-08-01 iki 2003-12-31 125,46 Lt (((6 000 Lt x 5 proc.) / 365 dienos = 0,82 Lt) (0,82 Lt x 153 dienos = 125,46 Lt));
  2. nuo 2004-01-01 iki 2010-12-31 2 100 Lt ((6 000 Lt x 5 proc. = 300 Lt) (300 Lt x 7 metai = 2 100 Lt)).

13CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos įvykdymo termino praleidimas. Kai praleistas prievolės įvykdymo terminas, skolininkas atsako kreditoriui už dėl termino praleidimo padarytus nuostolius (CK 6.260 straipsnio 2 dalis), ir palūkanos turi būti mokamos dėl fakto, jog prievolė neįvykdyta laiku. Skolininkas, pažeidęs piniginę prievolę, naudojasi kreditoriaus lėšomis, todėl privalo už termino įvykdyti prievolę praleidimą mokėti sutartyje ar įstatymo nustatytas palūkanas, kurios laikomos minimaliais kreditoriaus nuostoliais (CK 6.210, 6.261 straipsniai). CK 6.874 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tais atvejais, kai paskolos gavėjas pažeidžia prievolę laiku grąžinti paskolą, jis privalo mokėti paskolos davėjui CK 6.210 straipsnyje nustatytas palūkanas arba sutartines palūkanas nuo tos dienos, kurią paskolos suma turėjo būti grąžinta iki jos grąžinimo dienos, neatsižvelgiant į palūkanų, nustatytų CK 6.37 straipsnyje, mokėjimą, jeigu paskolos sutartyje nenustatyta ko kita. Šios palūkanos kompensuoja minimalius kreditoriaus nuostolius dėl tolesnio naudojimosi pinigais po sutarties įvykdymo termino praleidimo. Tai ne kartą yra konstatavęs Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų teisėjų kolegijos 2003-09-18 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-751/2003; 2004-03-03 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-161/2004; 2005-08-28 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-434/2005; 2007-06-29 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-298/2007). Tokias palūkanas pagal įstatymą turi teisę gauti visi kreditoriai, kuriems piniginės prievolės nebuvo įvykdytos laiku ir kurie su skolininkais sutartyse nenumatė kitokių tokio prievolės nevykdymo padarinių.

14Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido nustatytą terminą skolai grąžinti (iki 2010-12-31), šalys nebuvo sutarusios šį terminą pratęsti. Atsižvelgdamas į nurodytas teisės normas ir kasacinio teismo išaiškinimus, teismas konstatuoja, kad paskolos gavėjas (atsakovas) negali būti atleistas nuo palūkanų kaip minimalių kreditoriaus nuostolių dėl termino grąžinti paskolą praleidimo mokėjimo, todėl yra pagrindas skaičiuoti kompensavimo funkciją atliekančias palūkanas už naudojimąsi pinigais už laikotarpį nuo 2011-01-01 iki 2016-12-31, iš viso 1 663,76 Lt (481,86 Eur):

  1. nuo 2011-01-01 iki 2014-09-02 1 100,90 Lt:
  • nuo 2011-01-01 iki 2013-12-31 ((6 000 Lt x 5 proc. = 300 Lt) (300 Lt x 3 metai = 900 Lt));
  • nuo 2014-01-01 iki 2014-09-02 (((6 000 Lt x 5 proc.) / 365 dienos = 0,82 Lt) (0,82 Lt x 245 dienos = 200,90 Lt));
  1. nuo 2014-09-03 iki 2014-11-05 49,28 Lt ((((6 000 Lt – 400 Lt) x 5 proc.) / 365 dienos = 0,77 Lt) (0,77 Lt x 64 dienos = 49,28 Lt));
  2. nuo 2014-11-06 iki 2015-04-19 115,50 Lt ((((6 000 Lt – 400 Lt – 500 Lt) x 5 proc.) / 365 dienos = 0,70 Lt) (0,70 Lt x 165 dienos = 115,50 Lt));
  3. nuo 2015-04-20 iki 2016-12-31 398,08 Lt ((((6 000 Lt – 400 Lt – 500 Lt – 448,86 Lt (130 Eur)) x 5 proc.) / 365 dienos = 0,64 Lt) (0,64 Lt x 622 dienos = 398,08 Lt)).

15Taigi, iš viso ieškovui iš atsakovo būtų pagrindas priteisti 3 889,22 Lt (1 126,40 Eur) palūkanų (2 225,46 Lt (644,54 Eur) mokėjimo (pelno) funkciją atliekančių palūkanų + 1 663,76 Lt (481,86 Eur) kompensacinių palūkanų). Kadangi ieškovas pareiškė reikalavimą dėl 1 107,34 Eur palūkanų priteisimo, ir teismas negali išeiti už ieškinio ribų, yra faktinis ir teisinis pagrindas ieškovo ieškinį tenkinti ir priteisti iš atsakovo 1 107,34 Eur palūkanų.

16Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5 procentų dydžio metines palūkanas, jei įstatymai ar sutartis nenustato kitokio palūkanų dydžio (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis). Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, ieškovo reikalavimas priteisti iš atsakovo 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, taip pat yra pagrįstas ir tenkintinas.

17Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Ieškovas pateikė duomenis apie patirtas 19 Eur bylinėjimosi išlaidas už žyminio mokesčio sumokėjimą. Patenkinus ieškinį, šios bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš atsakovo.

18Atsakovas prašo išdėstyti priteisto įsiskolinimo mokėjimą šešių mėnesių terminui. CPK 284 straipsnio 1 dalyje numatyta teismo teisė dalyvaujančių byloje asmenų prašymu ar savo iniciatyva, atsižvelgiant į turtinę abiejų šalių padėtį ar kitas aplinkybes, sprendimo įvykdymą atidėti ar išdėstyti, taip pat pakeisti sprendimo vykdymo tvarką. Aiškindamas ir taikydamas šią proceso teisės normą, kasacinis teismas yra nurodęs, kad sprendimo įvykdymas gali būti atidedamas arba išdėstomas išimtiniais atvejais, atsižvelgiant į šalių turtinę padėtį arba kai susidaro labai nepalankios aplinkybės jį įvykdyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004-10-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-495/2004; 2011-04-04 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011; kt.).

19Nagrinėjamu atveju atsakovas, pateikdamas prašymą dėl teismo sprendimo vykdymo išdėstymo, tokį prašymą pagrindžiančiu motyvu nurodė, jog turi išlaikyti du nepilnamečius vaikus, taip pat turi ir kitų finansinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, todėl neturi finansinių galimybių iš karto sumokėti visą reikalaujamą sumą. Šiems savo teiginiams pagrįsti atsakovas pateikė rašytinius įrodymus. Taigi, esant tokiems duomenims apie atsakovo turtinę padėtį, teismas spendžia, kad yra pagrindas atsakovui suteikti lengvatinį terminą teismo sprendimo įvykdymui. Todėl 1 126,34 Eur priteisto įsiskolinimo (1 107,34 Eur priteista palūkanų suma + 19 Eur bylinėjimosi išlaidų) ir 5 procentų metinių palūkanų ieškovui mokėjimas, vadovaujantis teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principais bei siekiant abiejų šalių interesų pusiausvyros, išdėstytinas trijų mėnesių laikotarpyje, įpareigojant atsakovą kas mėnesį mokėti po 370 Eur, paskutinį mėnesį – 386,34 Eur ir metines palūkanas. Teismas procesinio sprendimo vykdymą išdėsto tokiam laikotarpiui, kad atsakovas turėtų galimybę kiekvieną mėnesį ieškovui mokėti atsakovo finansines galimybes atitinkančią sumą, laikydamas, kad sprendimo vykdymo išdėstymas tokiam terminui nesuteiks nepagrįstą pranašumą skolininkui, o kreditorius nepatirs nepagrįstų nuostolių, įvertinant tai, kad atsakovas turi kitų įsipareigojimų, vykdomų priverstine tvarka, ir skolos išieškojimas priverstine tvarka ieškovui būtų apsunkintas, kad tokios trukmės priteistos sumos išdėstymas dalimis atitinka ieškovo ir atsakovo teisėtų interesų pusiausvyrą. Be to, teismas priteistų sumų mokėjimą išdėsto ne atsakovo prašomam šešių, o trijų mėnesių terminui, kadangi reikalavimai atsakovui pareikšti dar 2017-03-13, todėl atsakovas galėjo preliminariai numatyti tikėtinas išlaidas, ir imtis priemonių, kad sukauptų bent dalį sumos.

20Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 - 270, 284 straipsniais, teismas

Nutarė

21ieškinį tenkinti.

22Priteisti iš atsakovo A. S. 1 107,34 Eur palūkanas, 5 procentų metines palūkanas nuo priteistos 1 107,34 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-03-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 19 Eur bylinėjimosi išlaidas ieškovo V. G. naudai.

23Išdėstyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-11-27 sprendimo vykdymą 3 (trijų) mėnesių laikotarpiui, įpareigojant atsakovą A. S. mokėti ieškovui V. G. kas mėnesį po 370 Eur, paskutinį mėnesį – 386,34 Eur, ir 5 procentų metines palūkanas nuo 1 107,34 Eur sumos nuo bylos iškėlimo teisme (2017-03-13) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, įmokas mokant iki kiekvieno mėnesio paskutinės dienos, pradedant nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

24Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, skundą paduodant per Klaipėdos miesto apylinkės teismą.

Ryšiai
1. Klaipėdos miesto apylinkės teismo teisėja Genovaitė... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu, ir prašo teismo priteisti iš... 5. Atsakovas pateikė teismui atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodė, jog su... 6. Teismo posėdžio metu atsakovas su ieškinio reikalavimu dėl palūkanų... 7. Teismas... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Byloje esančiais duomenimis nustatyta, jog 2003-08-01 šalys sudarė paskolos... 10. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 1 107,34 Eur... 11. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.37 straipsnio 1 dalyje... 12. CK 6.872 straipsnio 1 dalyje, kuri reglamentuoja paskolos sutarties palūkanų... 13. CK 6.205 straipsnyje nustatyta, kad sutarties neįvykdymu laikomas ir jos... 14. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad atsakovas praleido nustatytą terminą... 15. Taigi, iš viso ieškovui iš atsakovo būtų pagrindas priteisti 3 889,22 Lt... 16. Terminą įvykdyti piniginę prievolę praleidęs skolininkas privalo mokėti 5... 17. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 18. Atsakovas prašo išdėstyti priteisto įsiskolinimo mokėjimą šešių... 19. Nagrinėjamu atveju atsakovas, pateikdamas prašymą dėl teismo sprendimo... 20. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 260, 265 -... 21. ieškinį tenkinti.... 22. Priteisti iš atsakovo A. S. 1 107,34 Eur palūkanas, 5 procentų metines... 23. Išdėstyti Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2017-11-27 sprendimo vykdymą 3... 24. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...