Byla 2S-38-258/2014
Dėl įpareigojimo įvykdyti pareigas natūra

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rita Kisielienė, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo J. N. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo civilinėje byloje pagal ieškovo J. N. ( toliau – ieškovas ) ieškinį atsakovui UAB „Veldė“ ( anksčiau VP GRUPĖ, UAB toliau – atsakovas ) dėl įpareigojimo įvykdyti pareigas natūra.

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3Ieškovas, ieškinio pareiškimu kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos pateikti ieškovui raštišką ataskaitą apie atstovavimo veiklą, paslaugų suteikimą ir teikimo eigą bei pavedimų vykdymą pagal 2006-09-01 ieškovo ir atsakovo sudarytą Paslaugų teikimo sutartį, kurioje būtų :

  1. išsamiai paaiškinta ekonominė logika sandorių grandinės, kuri pasibaigė 2005-12-30 paskolos sutarties tarp J. N. ir UAB „Vilniaus prekyba“ įvykdymu, UAB „Vilniaus prekyba“ 2007-2008 m. grąžinus J. N. 28 142 546 Lt dydžio paskolą ir sumokėjus 3 167 090,44 Lt dydžio palūkanas, įskaitant, bet neapsiribojant paaiškinimais, kodėl UAB „Vilniaus prekyba“ neskirstė akcininkams sukaupto pelno, kodėl UAB „Vilniaus prekyba“ perėmė kreditorinį įsipareigojimą J. N. iš UAB „VP Market“, taip pat paaiškinta ir visų kitų su minėta paskolos sutartimi susijusių sandorių ekonominė logika;
  2. išsamiai paaiškinta ekonominė logika 2008-05-06 paskolos sutarties, sudarytos tarp J. N. ir UAB „NDX energija“, bei su šia sutartimi susijusių kitų sandorių, įskaitant, bet neapsiribojant 2006-01-23 akcininkų sprendimu sumažinti UAB „NDX energija“ įstatinį kapitalą;
  3. išsamiai paaiškinta ekonominė logika J. N. su UAB „EVA Grupė“ sudarytos 2008-07-09 paskolos sutarties, bei su ja susijusio 2008-04-09 UAB „EVA GRUPĖ“ akcijų pardavimo sandorio ir su juo susijusių kitų sandorių, įskaitant, bet neapsiribojant, 2008-07-17 vykusios UAB „EVA GRUPĖ“ reorganizacijos sandoriais, bei 2008 m. vykusio UAB „EVA GRUPĖ“ įstatinio kapitalo mažinimo sandoriu;
  4. išsamiai paaiškinta, kodėl 2005-12-30 paskolos sutarties tarp J. N. ir UAB „Vilniaus prekyba“ 4.2 punkte, 2008-05-06 paskolos sutarties, sudarytos tarp J. N. ir UAB „NDX energija“, 4.2 punkte, 2008-07-09 paskolos sutarties, sudarytos tarp J. N. ir UAB „EVA Grupė“, 4.2 punkte, bei kitų paskolų sutarčių, kurių pagrindu paskolos buvo suteikiamos už palūkanas, 4.2. punkte paprastai buvo nurodoma, kad jeigu paskola ar jos dalis bus grąžinta anksčiau nei po 366 dienų nuo paskolos suteikimo dienos, paskola tampa neatlygintinė;
  5. išsamiai paaiškinta ekonominė logika ir kitų Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos 2013-08-01 patikrinimo akte Nr. (4.65)-480-20 nurodytų sandorių;
  6. išvardinti visi 2006-09-01 J. N. ir VP GRUPĖ, UAB sudarytos Paslaugų teikimo sutarties pagrindu atlikti veiksmai bei suteiktos konsultacijos, nurodant jų atlikimo datą (mėnesio tikslumu);
  7. išvardinti visi asmenys, kurie buvo pasitelkti atlikti konkrečius veiksmus pagal 2006-09-01 J. N. ir VP GRUPĖ, UAB sudarytą Paslaugų teikimo sutartį;
  8. išvardintas konkrečius veiksmus atlikti pagal 2006-09-01 J. N. ir VP GRUPĖ, UAB sudarytą Paslaugų teikimo sutartį užtrukęs laikas;
  9. nurodytas rezultatas, gautas vykdant atstovavimo veiklą ir pavedimus bei teikiant konkrečias paslaugas pagal 2006-09-01 J. N. ir VP GRUPĖ, UAB sudarytą Paslaugų teikimo sutartį;
  10. pateiktas sąrašas dokumentų, kurie buvo VP GRUPĖ, UAB rengiami, sukurti naudojami ir/ar gauti ieškovui J. N. pagal 2006-09-01 J. N. ir VP GRUPĖ, UAB sudarytą Paslaugų teikimo sutartį.
 1. Įpareigoti atsakovą nedelsiant, bet ne vėliau kaip per trisdešimt dienų nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos, perduoti ieškovui:
  1. 2006-09-19 UAB „M.M.M. projektai“ akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią J. N. įsigijo naujai išleistas UABB „M.M.M. projektai“ akcijas; taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją;
  2. 2006-10-02 paskolos sutartį, pagal kurią UAB „VP Market“ suteikė 163 183 539 Lt paskolą UAB „Vilniaus prekyba“; taip pat visas kitas su šia paskolos sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją;
  3. 2007-04-26 UAB „VP Market“ akcininko sprendimą, kuriuo nuspręsta UAB „VP Market“ 381 947 450,97 Lt pelno dalį paskirstyti dividendams išmokėti; taip pat visus kitus su šiuo sprendimu dokumentus ir korespondenciją;
  4. 2007-04-30 Įskaitymo sutartį, kuria UAB ,,Vilniaus prekyba“ mokėtina 211 283 346,33 Lt suma UAB „VP Market“ įskaitoma į UAB ,,VP Market“ mokėtiną tokią pačią sumą UAB „Vilniaus prekyba“; taip pat visas kitas su šia įskaitymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  5. 2007-04-30 Novacijos sutartį ir 2007-04-30 Paskolos sutartį, kuriomis UAB „VP Market“ prievolė sumokėti 175 967 090,31 Lt mokėtinų dividendų UAB „Vilniaus prekyba“ pakeista į prievolę grąžinti paskolą pagal 2007-04-30 paskolos sutartį; taip pat visas kitas su šiomis sutartimis susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  6. 2007-05-04 UAB „VYA“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria J. N. pardavė 2 171 568 vnt. UAB „VYA“ akcijas UAB „Vilniaus prekyba“; taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  7. UAB „Vilniaus prekyba“ išrašytas 2007-05-31 PVM sąskaitą faktūrą Serija EVS Nr. 1324 bei 2007-06-30 ir PVM sąskaitą faktūrą Serija EVS Nr. 1334, kuriomis UAB „Vilniaus prekyba“ išrašė UAB „VP Market“ 536 288,21 Lt; taip pat visus kitus su šiomis sąskaitomis susijusius dokumentus ir korespondenciją.
  8. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2007-06-04 UAB „Vilniaus prekyba“ 446 528,40 Lt sumos pervedimu J. N..
  9. 2007-07-17 UAB „Vilniaus prekyba“ akcijų pasirašymo sutartį, kuria D. N. įsigijo 39 397 838 vnt. naujai išleidžiamų UAB „Vilniaus prekyba“ akcijų; taip pat visas kitas su šia akcijų pasirašymo sutartimi bei atsiskaitymą už jas patvirtinančiais dokumentais susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  10. 2007-07-17 reikalavimo teisės perleidimo sutartį, kuria J. N. perleido D. N. reikalavimo teisę į UAB „Vilniaus prekybą“ 5 906 554,21 Lt skolą; taip pat visas kitas su šia reikalavimo teisės perleidimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  11. 2007-07-17 reikalavimo teisės perleidimo sutartį, kuria J. N. perleido D. N. reikalavimo teisę į UAB „Vilniaus prekybą“ 48 399, 60 Lt skolą; taip pat visas kitas su šia reikalavimo teisės perleidimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  12. 2007-07-17 įskaitymo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ prievolė sumokėti 5 906 554,21 Lt skolą bei 48 399,60 Lt skolą D. N. įskaityta į D. N. prievolę pagal 2007-07-17 UAB ,,Vilniaus prekyba“ akcijų pasirašymo sutartį, taip pat visas kitas su šia 2007-07-17 įskaitymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  13. 2007-08-01 paskolos sutartį ir novacijos sutartį, kuriomis UAB „VP Market“ prievolė sumokėti 4 756 074,40 Lt UAB ,,Vilniaus prekyba“ pakeista į prievolę grąžinti paskolą pagal 2007-08-01 paskolos sutartį; taip pat visas kitas su šiomis sutartimis susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  14. 2007-10-31 Novacijos ir 2007-04-30 Paskolos sutarties pakeitimo sutartį, kuria UAB „VP Market“ prievolė sumokėti 2 342 007,43 Lt UAB „Vilniaus prekyba“ pakeista į prievolę grąžinti paskolą pagal 2007-04-30 paskolos sutartį; taip pat visas kitas su šia sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentus ir korespondenciją.
  15. dokumentus, kurie atspindėtų faktą, jog 2007-12-22 1 100 vnt. UAB „VP Market“ konvertuotųjų obligacijų konvertuotos į 250 800 vnt. UAB „VP Market“ akcijų; taip pat visą kitą su šiais dokumentais susijusią dokumentaciją ir korespondenciją.
  16. 2007-12-31 UAB „VP Market“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB ,,Vilniaus prekyba“ pardavė 5 832 379 vnt. UAB „VP Market“ akcijų MAXIMA GRUPĖ, UAB už 5 756 827 000 Lt; taip pat visas kitas su akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  17. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2008-04-23 UAB „Vilniaus prekyba“ atliktu 208 429,32 Lt pavedimu J. N..
  18. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2008-05-21 UAB „Vilniaus prekyba“ atliktu 283 000 litų pavedimu J. N..
  19. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2008-06-09 UAB „Vilniaus prekyba“ atliktu 398 120,80 Lt pavedimu VP INVESTMENT, UAB bei tą pačią dieną atliktu 820 080,05 Lt pavedimu J. N..
  20. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su UAB „Vilniaus prekyba“ J. N. 2008-07-09 pervestomis 20 526 361 Lt bei 1 545 958,68 Lt sumomis.
  21. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „Vilniaus prekyba“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2006, 2007, 2008, 2009 metus.
  22. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „VP Market“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2006, 2007, 2008 metus.
  23. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su MAXIMA LT, UAB finansinių ataskaitų rinkiniais už 2009 metus.
  24. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-02-16 J. N. įsigytais Vokietijos vyriausybės vertybiniais popieriais (ISIN: ( - )).
  25. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-03-12 J. N. įsigytais Vokietijos vyriausybės vertybiniais popieriais (ISIN: ( - )).
  26. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-03-13 J. N. įsigytais Prancūzijos vyriausybės vertybiniais popieriais (ISIN: ( - )).
  27. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-03-17 J. N. įsigytais Vokietijos vyriausybės vertybiniais popieriais (ISIN: ( - ) ir ISIN: ( - )).
  28. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-03-23 J. N. įsigytais Vokietijos vyriausybės vertybiniais popieriais (ISIN: ( - )).
  29. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „NDX energija“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2006, 2007, 2008, 2009 metus.
  30. 2008-04-29 Sutartį dėl nacionalinio investuotojo sukūrimo, kuria LR Vyriausybė ir UAB ,,NDX energija“ susitarė įsteigti LEO LT, AB; taip pat visas kitas su šia sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  31. LEO LT, AB akcijų pasirašymo sutartį, kuria UAB ,,NDX energija“ įsigijo 19 150 vnt. LEO LT, AB akcijų; taip pat visas kitas su šia pasirašymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  32. visą dokumentaciją ir korespondenciją susijusią su 2008-04-30 UAB ,,NDX energija“ pervestais 191 500 Lt LEO LT, AB už įsigytas akcijas.
  33. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su UAB „NDX energija“ 1239 vnt. akcijų pardavimu UAB „RYT“ ir 159 040 830 Lt sumokėjimu J. N. laikotarpiu nuo 2008-12-23 iki 2008-12-24.
  34. 2009-12-04 LEO LT, AB panaikinimo ir nacionalinio investuotojo sukūrimo sutarčių nutraukimo sutartį, kuria anuliuotos LEO LT, AB akcijos priklausiusios UAB „NDX energija“; taip pat visas kitas su šia sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  35. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su UAB „NDX energija“ piniginių lėšų (paskolos pagal 2009-05-05 paskolos sutartį) 2009-12-21 išmokėjimo J. N. pajamų šaltinio pagrindimo.
  36. 2006-10-31 įskaitymo sutartį, kuria UAB „EVA GRUPĖ“ įskaitė 250 000 Lt sumą į UAB ,,Vilniaus prekyba“ 15 217 613,38 Lt prievolę UAB „EVA GRUPĖ“ pagal 2006-10-31 kreditorinio reikalavimo ir novacijos sutartį; taip pat visas kitas su šia įskaitymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  37. 2006-11-07 UAB „EVA GRUPĖ“ vienintelio akcininko sprendimą, kuriame nurodoma, jog UAB „Vilniaus prekyba“ nepiniginio įnašo – Lenkijos įmonės Euro-apteka Sp. Z o.o 27 450 dalių, kuriuo UAB „Vilniaus prekyba“ apmokėjo už naujas UAB „EVA GRUPĖ“ išleidžiamas akcijas, vertė 27 000 000 Lt; taip pat visas kitas su sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  38. 2006-11-27 paskolos sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ paskolino UAB „EVA GRUPĖ“ 82 558 106,61 Lt; taip pat visas kitas su šia paskolos sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  39. 2006-11-29 UAB „EVA GRUPĖ“ akcininkų sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo, kuriuo UAB „EVA GRUPĖ“ įstatinis kapitalas padidintas iki 27 010 000 Lt; taip pat visas kitas su sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  40. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2006-11-30 Eurolekarna s.r.o išmokėjimu 2212,53 eurų palūkanų J. N..
  41. 2006-12-06 AB „Vilniaus pergalė“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB „EVA GRUPĖ“ įsigijo 191 730 vnt. AB „Vilniaus pergalė“ akcijų iš devynių fizinių asmenų, tarp jų iš J. N. 16 332 vnt. akcijų; taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  42. 2007-01-05 UAB „Aibės mažmena“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ pardavė UAB „EVA GRUPĖ“ 1 000 vnt. UAB „Aibės mažmena“ akcijų; taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  43. 2007-01-05 UADBB „VP draudimas“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ pardavė UAB „EVA GRUPĖ“ 10 000 vnt. UADBB „VP draudimas“ (dabar – UADBB „Cito draudimas“) akcijų; taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  44. 2007-01-05 UAB „Statybos amatų centras“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ pardavė UAB „EVA GRUPĖ“ 1 000 vnt. UAB „Statybos amatų centras“ akcijų; taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  45. 2007-01-08 UAB „EVA GRUPĖ“ akcijų pasirašymo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ įsigijo naujai išleistas UAB „EVA GRUPĖ“ akcijas; taip pat visas kitas su šia akcijų pasirašymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  46. 2007-01-08 įskaitymo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ mokėtina 72 990 000 Lt suma už naujai išleistas akcijas įskaityta į UAB „EVA GRUPĖ“ mokėtiną 82 790 350,36 Lt sumą pagal 2006-11-27 paskolos sutartį; taip pat visas kitas su šia įskaitymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  47. 2007-01-18 UAB „EVA GRUPĖ“ akcininkų sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo, kuriuo UAB „EVA GRUPĖ“ įstatinis kapitalas padidintas iki 100 000 000 Lt; taip pat visas kitas su šiuo sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  48. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su laikotarpio nuo 2007-04-26 iki 2007-12-28 UAB „EVA GRUPĖ“ pervestais 57 298,91 Lt D. N. ir 3 092 643,01 Lt J. N..
  49. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2008-03-28 J. N. už 723 vnt. įsigytų EVA HOLDING, UAB akcijų sumokėjimu grynais pinigais.
  50. 2008-04-08 EVA HOLDING, UAB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, kuriame nurodoma, jog visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė, kad EVA HOLDING, UAB įsigytų 10 000 000 vnt. UAB „EVA GRUPĖ“ akcijų; taip pat visas kitas su šiuo dokumentu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  51. 2008-04-23 UAB „EVA GRUPĖ“ akcininko sprendimą pritarti UAB „EVA GRUPĖ“ reorganizavimo sąlygų rengimui; taip pat visas kitas su šiuo sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  52. 2008-07-11 UAB „EVA GRUPĖ“ vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo pritarta 2008-07-17 UAB „EVA GRUPĖ“ ir EVA HOLDING, UAB reorganizavimui, EVA HOLDING, UAB prijungiant prie UAB „EVA GRUPĖ“; taip pat visas kitas su šiuo sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  53. 2008-07-11 EVA HOLDING, UAB visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo pritarta 2008-07-17 UAB „EVA GRUPĖ“ ir EVA HOLDING, UAB reorganizavimui, EVA HOLDING, UAB prijungiant prie UAB „EVA GRUPĖ“; taip pat visas kitas su šiuo sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  54. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su EVA HOLDING, UAB finansinių ataskaitų rinkiniais už 2007 metus bei už 2008 metus.
  55. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „Aibės mažmena“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2006 metus, 2007 metus bei už 2008 metus.
  56. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su AB „Vilniaus pergalė“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2006 metus, 2007 metus bei už 2008 metus.
  57. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UADBB „Cito draudimas“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2006 metus, 2007 metus bei už 2008 metus.
  58. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „Statybos amatų centras“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2006 metus, 2007 metus bei už 2008 metus.
  59. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „Druskininkų rasa“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2008 metus.
  60. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2008 metų UAB „EVA GRUPĖ“ akcijų balansine verte, taip pat UAB „EVA GRUPĖ“ 2008 metais apskaityta UAB „Aibės mažmena“ akcijų verte, AB „Vilniaus pergalė“ akcijų verte, UAB „Druskininkų rasa“ akcijų verte, UADBB „Cito draudimas“ akcijų verte, UAB „Statybos amatų centras“ akcijų verte.
  61. 2009-01-09 J. N. prašymus UAB „EVA GRUPĖ“ grąžinti 327 234,91 Lt paskolą pagal 2006-10-09 paskolos sutartį ir 7 238 560 Lt paskolą pagal 2008-07-09 paskolos sutartį su EVA HOLDING, UAB, taip pat visas kitas su šiais prašymais susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  62. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-12-04 UAB „NDX energija“ 600 787 200 Lt paskola Estijos įmonei Klarus Finance OU, pervesta 2009-12-04.
  63. V. Č. turto vertinimo įmonės 2009-12-31 dienai UAB „EVA GRUPĖ“ akcijų vertinimo ataskaitą, kurioje nustatyta, jog 150 000 vnt. įmonės akcijų vertė – 6 275 000 Lt, taip pat visus kitus su šia vertinimo ataskaita susijusius dokumentus ir korespondenciją.
  64. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „EVA GRUPĖ“ konsoliduotų ir nekonsoliduotų finansinių ataskaitų rinkiniais už 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 metus.
  65. Laikotarpiu nuo 2006 metų iki 2010 metų UAB „EVA GRUPĖ“ akcininkų sprendimus dėl 2005 – 2009 metų UAB „EVA GRUPĖ“ pelno (nuostolio) skirstymo akcininkams, į kuriuos referuojant mokesčių inspekcija nustatė, jog UAB „EVA GRUPĖ“ akcininkams 2005-2009 m. nebuvo paskirti mokėtini dividendai; taip pat visas kitą su šiais akcininkų sprendimais susijusią dokumentaciją ir korespondenciją.
  66. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009 metų bei 2010 metų UAB „EVA GRUPĖ“ pelno mokesčio deklaracijose įmonės apskaičiuotų J. N. palūkanų priskyrimu kitoms sąnaudoms, kurios pelno mokesčio mokėjimo tikslais laikomos neleidžiamais atskaitymais.
  67. Klarus, UAB ataskaitas apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančiuosius vienetus bei asmenis (forma FR0438) už 2009 metus bei 2010 metus, taip pat visus kitus su šiomis ataskaitomis susijusius dokumentus ir korespondenciją.
  68. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su tuo, jog Klarus, UAB akcininkais 2009-12-31 buvo N. N., Ž. M., I. S., R. V., V. N., D. N..
  69. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su tuo, jog UAB „NDX energija“ akcininkais 2009-12-31 buvo N. N., Ž. M., I. S., R. V., V. N., D. N..
  70. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su tuo, jog UAB „EVA GRUPĖ“ akcininkais 2009-12-31 buvo N. N., Ž. M., I. S., R. V., V. N., D. N..
  71. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2010-01-01 UAB ,,EVA GRUPĖ“ banko sąskaitose turėta 55 036 955 Lt suma.
  72. 2010-01-07 J. N. ir UAB „EVA GRUPĖ“ susitarimą, kuriuo pakeistos 2009-01-09 paskolos sutarties tarp J. N. ir UAB „EVA GRUPĖ“ sąlygos; taip pat pateikti visas kitas su šiuo susitarimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  73. 2010-01-11 kreditavimo sutartį Nr. 11012010/KL-EVAG/A, kuria Estijos įmonė Klarus Finance OU paskolino UAB „EVA GRUPĖ“ 30 158 000 eurų; taip pat visas kitas su šiuo susitarimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
  74. UAB „VP MARKET“ (įmonės kodas 2303351, naujas įmonės kodas 123033512, pertvarkyta į MAXIMA LT, UAB), UAB „STURNUS“ (įmonės kodas 110736553), AB „LELIJA“ (įmonės kodas 122234918, pertvarkyta į UAB „Lelija“), UAB „VILNIAUS PREKYBOS“ MAŽMENA (įmonės kodas 2301469, naujas įmonės kodas 123014693, pertvarkyta į UAB „Rytų investicija“), AB „VILNIAUS PREKYBA“ (įmonės kodas 2342149, naujas įmonės kodas 302608755), AB „RUDALITA“ (įmonės kodas 2200373, naujas įmonės kodas 122003733), UAB FMĮ „NAUGVILDA“ (įmonės kodas 2228053, naujas įmonės kodas 122280538, pertvarkyta į VP GRUPĖ, UAB), UAB „KVAPNIOJI KAVA PLIUS“ (įmonės kodas 2442879, naujas įmonės kodas 124428793), UAB „VILNIAUS PREKYBOS“ NEKILNOJAMAS TURTAS (įmonės kodas 2463831, naujas įmonės kodas 124638311, pertvarkyta į UAB "Oktonedas"), UAB „KARUDA“ (įmonės kodas 2353673, naujas įmonės kodas 123536734), AB „TIREKSA“ (įmonės kodas 2264683, naujas įmonės kodas 122646836), UAB „SKABEIKIŲ AGROFIRMA“ (įmonės kodas 5302659, naujas įmonės kodas 153026598), RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVĖS „EIROPICA“ (įmonės kodas 40003566564), „EUROBALTICA HOLDING S.A.“ (įmonės kodas B76458), UAB „VAKARŲ INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2577115, naujas įmonės kodas 125771154), UAB „INVESTUTA“ (įmonės kodas 2576931, naujas įmonės kodas 125769317), UAB „VILNIAUS AKROPOLIS“ (įmonės kodas 2566824, naujas įmonės kodas 125668243, pertvarkyta į NIKOLA MUSHANOV PROJEKTAS, UAB), UAB „REGIONO INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2576927, naujas įmonės kodas 125769274), UAB „KEPIMO TECHNOLOGIJA“ (įmonės kodas 2499019, naujas įmonės kodas 124990191), UAB „EUROPICA“ (įmonės kodas 2554255, naujas įmonės kodas 125542554, pertvarkyta į UAB "DELANO"), UAB „EUROCOM“ (įmonės kodas 2545876, naujas įmonės kodas 125458768, pertvarkyta į EUROCOM PLIUS, UAB), UAB „TIKRAS KELIAS“ (įmonės kodas 2438846, naujas įmonės kodas 124388466), UAB „BIKIRAS“ (įmonės kodas 2456886, naujas įmonės kodas 224568860, pertvarkyta į UAB "Eurovaistinė"), UAB „ŠVENČIONĖLIŲ VAISVANDENIAI“ (įmonės kodas 7872591, naujas įmonės kodas 178725912), UAB „VP REKLAMA“ (įmonės kodas 2536985, naujas įmonės kodas 125369853), UAB „AIBĖS MAŽMENA“ (įmonės kodas 2482749, naujas įmonės kodas 124827493), UAB „OPTIMALI INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2576908, naujas kodas 125769089, pertvarkyta į UAB "Vestodija"), VP GRUPĖ, UAB (įmonės kodas 122280538), AKSO, UAB (įmonės kodas 302294710), UAB "RYT" (įmonės kodas 301144615), UAB „EAE“ (įmonės kodas 301144686), AGRO HOLDING, UAB (įmonės kodas 302338256), UAB "JJT" (įmonės kodas 302338249), UAB "ENTRITA" (įmonės kodas 302338270), UAB "PERONAS" (įmonės kodas 302297980), UAB "M.M.M. PROJEKTAI" (įmonės kodas 300555791), UAB "EVA GRUPĖ" (įmonės kodas 125930610), TAF ASSET 11 B.V. (įmonės kodas 34278514), FRANKPARK LIMITED (įmonės kodas HE246555), EQUIPARK LIMITED (įmonės kodas HE253184), LKIB „VILNIAUS INVALDA“ (įmonės kodas 2170706, naujas įmonės kodas 121707065), UAB “Vilniaus prekyba” (įmonės kodas 126168458, naujas įmonės kodas 302608755, pertvarkyta į LEKSITA, UAB), UAB “NDX Energija” (įmonės kodas 2621123, naujas įmonės kodas 126211233), UAB “Amžiaus Vingis” (įmonės kodas 2566858, naujas įmonės kodas 125668581), UAB “DELANO” (įmonės kodas 2554255, naujas įmonės kodas 125542554), AB “Vilniaus peRgalĖ” (įmonės kodas 2226232, naujas įmonės kodas 222262320), UAB “Junipola” (įmonės kodas 3526638, naujas įmonės kodas 135266385, pertvarkyta į UAB "Monilaite-Thomeko"), AB “Velga” (įmonės kodas 2266561, naujas įmonės kodas 122665612), AB “Kauno tiltai” (įmonės kodas 133729589), UAB “Naugvilda” (įmonės kodas 122280538, pertvarkyta į VP GRUPĖ, UAB), Balkan Trust, UAB (įmonės kodas 301002676), Kapitalis, UAB (įmonės kodas 301320547), VYA Projektai, UAB (įmonės kodas 300631958), UAB “JJN” (įmonės kodas 302414120, pertvarkyta į UAB „M.M.M. projektai“), UAB “Gres” (įmonės kodas 302338263), JNJ PROJEKTAI, UAB (įmonės kodas 302422619), Agile Investment Limited (įmonės kodas 471841), UAB „Vya“ (300631958), EVA HOLDING (įmonės kodas 301316538), UAB, Visuomeninė invalidų organizacija „Spindulio“ draugija (įmonės kodas 2578638, naujas įmonės kodas 125786380, pertvarkyta į Labdaros ir paramos fondą "Vilties spindulys“), UAB „Turto vystymo įmonė“ (įmonės kodas 2499535, naujas įmonės kodas 124995352), Klarus finance OU (įmonės kodas 11695554), UAB „Gegužių projektas“ (įmonės kodas 301316538, naujas įmonės kodas 301316538, pertvarkyta į EVA Holding, UAB), UAB „Pasvalio didžioji vaistinė“ (įmonės kodas 269152090), UAB „Jungtinė farmacija“ (įmonės kodas 125218424), UAB „Terapolis“ (įmonės kodas 125927977), UAB „Statybos amatų centras“ (įmonės kodas 125928011), SIA „VP GROUP LATVIA“ (įmonės kodas 400036575432), SIA „Eiroaptieka“ (įmonės kodas 400035581813), OU VP Market (įmonės kodas 10765896, pertvarkyta į MAXIMA Esti OU), OU NDX Development (įmonės kodas 10953971), OU Euroapteek (11036389), VP Market Sp. Z.o.o. (įmonės kodas 0000162035), NDX Development, Sp. Z.o.o. (įmonės kodas 0000162283), VP Market Bulgaria OOD (11832/2004), SC VP Market NDX SRL (įmonės kodas 16799614), SC Eurofarmacia SRL (įmonės kodas 16620882), SC Hyper Maxima SRL (įmonės kodas bus patikslintas bylos nagrinėjimo eigoje), Panbaltica Holding S.A. (įmonės kodas B81481) ) akcininkų (dalininkų) susirinkimų darbotvarkes, protokolus, sprendimus, akcininkų antraeiliškumo nustatymo aktus, metines finansinių atskaitomybių ataskaitas; taip pat Akcinės bendrovės „VST“ (įmonės kodas 110870748), EUROCASH1, UAB, (įmonės kodas 225329030), UAB “DELANO” (įmonės kodas 2554255, naujas įmonės kodas 125542554), UAB „M. M. M. projektai“ (įmonės kodas 300555791), UAB „NDX energija“ (įmonės kodas 2621123, naujas įmonės kodas 126211233), UAB „Panevėžio duona“ (įmonės kodas 147894889), uždarosios akcinės bendrovės „AIBĖS MAŽMENA“ (įmonės kodas 2482749, naujas įmonės kodas 124827493), uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus prekyba“ (įmonės kodas 126168458, naujas įmonės kodas 302608755, pertvarkyta į LEKSITA, UAB), VP Grupė, UAB (įmonės kodas 122280538), 891-oji individualių gyvenamųjų namų statybos bendrijos „l-2002“ (įmonės kodas 126026188) valdybų ar stebėtojų tarybų nutarimus ar sprendimus bei visų paminėtų bendrovių veiklos ataskaitas, auditorių išvadas bei ataskaitas.
  75. ieškovo J. N. turto, teisių, skolų ir jų apskaitos dokumentus: ieškovui priklausančių ar priklausiusių UAB „VP MARKET“ (įmonės kodas 2303351, naujas įmonės kodas 123033512, pertvarkyta į MAXIMA LT, UAB), UAB „STURNUS“ (įmonės kodas 110736553), AB „LELIJA“ (įmonės kodas 122234918, pertvarkyta į UAB „Lelija“), UAB „VILNIAUS PREKYBOS“ MAŽMENA (įmonės kodas 2301469, naujas įmonės kodas 123014693, pertvarkyta į UAB „Rytų investicija“), AB „VILNIAUS PREKYBA“ (įmonės kodas 2342149, naujas įmonės kodas 302608755), AB „RUDALITA“ (įmonės kodas 2200373, naujas įmonės kodas 122003733), UAB FMĮ „NAUGVILDA“ (įmonės kodas 2228053, naujas įmonės kodas 122280538, pertvarkyta į VP GRUPĖ, UAB), UAB „KVAPNIOJI KAVA PLIUS“ (įmonės kodas 2442879, naujas įmonės kodas 124428793), UAB „VILNIAUS PREKYBOS“ NEKILNOJAMAS TURTAS (įmonės kodas 2463831, naujas įmonės kodas 124638311, pertvarkyta į UAB "Oktonedas"), UAB „KARUDA“ (įmonės kodas 2353673, naujas įmonės kodas 123536734), AB „TIREKSA“ (įmonės kodas 2264683, naujas įmonės kodas122646836), UAB „SKABEIKIŲ AGROFIRMA“ (įmonės kodas 5302659, naujas įmonės kodas 153026598), RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVĖS „EIROPICA“ (įmonės kodas 40003566564), „EUROBALTICA HOLDING S.A.“ (įmonės kodas B76458), UAB „VAKARŲ INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2577115, naujas įmonės kodas 125771154), UAB „INVESTUTA“ (įmonės kodas 2576931, naujas įmonės kodas 125769317), UAB „VILNIAUS AKROPOLIS“ (įmonės kodas 2566824, naujas įmonės kodas 125668243, pertvarkyta į NIKOLA MUSHANOV PROJEKTAS, UAB), UAB „REGIONO INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2576927, naujas įmonės kodas 125769274), UAB „KEPIMO TECHNOLOGIJA“ (įmonės kodas 2499019, naujas įmonės kodas 124990191), UAB „EUROPICA“ (įmonės kodas 2554255, naujas įmonės kodas 125542554, pertvarkyta į UAB "DELANO"), UAB „EUROCOM“ (įmonės kodas 2545876, naujas įmonės kodas 125458768, pertvarkyta į EUROCOM PLIUS, UAB), UAB „TIKRAS KELIAS“ (įmonės kodas 2438846, naujas įmonės kodas 124388466), UAB „BIKIRAS“ (įmonės kodas 2456886, naujas įmonės kodas 224568860, pertvarkyta į UAB "Eurovaistinė"), UAB „ŠVENČIONĖLIŲ VAISVANDENIAI“ (įmonės kodas 7872591, naujas įmonės kodas 178725912), UAB „VP REKLAMA“ (įmonės kodas 2536985, naujas įmonės kodas 125369853), UAB „AIBĖS MAŽMENA“ (įmonės kodas 2482749, naujas įmonės kodas 124827493), UAB „OPTIMALI INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2576908, naujas kodas 125769089, pertvarkyta į UAB "Vestodija"), VP GRUPĖ, UAB (įmonės kodas 122280538), AKSO, UAB (įmonės kodas 302294710), UAB "RYT" (įmonės kodas 301144615), UAB „EAE“ (įmonės kodas 301144686), AGRO HOLDING, UAB (įmonės kodas 302338256), UAB "JJT" (įmonės kodas 302338249), UAB "ENTRITA" (įmonės kodas 302338270), UAB "PERONAS" (įmonės kodas 302297980), UAB "M.M.M. PROJEKTAI" (įmonės kodas 300555791), UAB "EVA GRUPĖ" (įmonės kodas 125930610), TAF ASSET 11 B.V. (įmonės kodas 34278514), FRANKPARK LIMITED (įmonės kodas HE246555), EQUIPARK LIMITED (įmonės kodas HE253184), LKIB „VILNIAUS INVALDA“ (įmonės kodas 2170706, naujas įmonės kodas 121707065), UAB “Vilniaus prekyba” (įmonės kodas 126168458, naujas įmonės kodas 302608755, pertvarkyta į LEKSITA, UAB), UAB “NDX Energija” (įmonės kodas 2621123, naujas įmonės kodas 126211233), UAB “Amžiaus Vingis” (įmonės kodas 2566858, naujas įmonės kodas 125668581), UAB “DELANO” (įmonės kodas 2554255, naujas įmonės kodas 125542554), AB “Vilniaus peRgalĖ” (įmonės kodas 2226232, naujas įmonės kodas 222262320), UAB “Junipola” (įmonės kodas 3526638, naujas įmonės kodas 135266385, pertvarkyta į UAB "Monilaite-Thomeko"), AB “Velga” (įmonės kodas 2266561, naujas įmonės kodas 122665612), AB “Kauno tiltai” (įmonės kodas 133729589), UAB “Naugvilda” (įmonės kodas 122280538, pertvarkyta į VP GRUPĖ, UAB), Balkan Trust, UAB (įmonės kodas 301002676), Kapitalis, UAB (įmonės kodas 301320547), VYA Projektai, UAB (įmonės kodas 300631958), UAB “JJN” (įmonės kodas 302414120, pertvarkyta į UAB „M.M.M. projektai“), UAB “Gres” (įmonės kodas 302338263), JNJ PROJEKTAI, UAB (įmonės kodas 302422619), Agile Investment Limited (įmonės kodas 471841), UAB „Vya“ (300631958), EVA HOLDING (įmonės kodas 301316538), UAB, Visuomeninė invalidų organizacija „Spindulio“ draugija (įmonės kodas 2578638, naujas įmonės kodas 125786380, pertvarkyta į Labdaros ir paramos fondą "Vilties spindulys“), UAB „Turto vystymo įmonė“ (įmonės kodas 2499535, naujas įmonės kodas 124995352), Klarus finance OU (įmonės kodas 11695554), UAB „Gegužių projektas“ (įmonės kodas 301316538, naujas įmonės kodas 301316538, pertvarkyta į EVA Holding, UAB), UAB „Pasvalio didžioji vaistinė“ (įmonės kodas 269152090), UAB „Jungtinė farmacija“ (įmonės kodas 125218424), UAB „Terapolis“ (įmonės kodas 125927977), UAB „Statybos amatų centras“ (įmonės kodas 125928011), SIA „VP GROUP LATVIA“ (įmonės kodas 400036575432), SIA „Eiroaptieka“ (įmonės kodas 400035581813), OU VP Market (įmonės kodas 10765896, pertvarkyta į MAXIMA Esti OU), OU NDX Development (įmonės kodas 10953971), OU Euroapteek (11036389), VP Market Sp. Z.o.o. (įmonės kodas 0000162035), NDX Development, Sp. Z.o.o. (įmonės kodas 0000162283), VP Market Bulgaria OOD (11832/2004), SC VP Market NDX SRL (įmonės kodas 16799614), SC Eurofarmacia SRL (įmonės kodas 16620882), SC Hyper Maxima SRL (įmonės kodas bus patikslintas bylos nagrinėjimo eigoje), Panbaltica Holding S.A. (įmonės kodas B81481) akcijų pirkimo-pardavimo, dovanojimo, kitokio perleidimo sutartis, išrašus iš akcininkų sąrašų; žemės sklypo ir namo, esančių adresu Laurų g. 36F, Vilnius, įsigijimo, statybos ir viso šio nekilnojamojo turto vertinimo dokumentus; skolų suderinimo, įskaitymo aktus, turto ir skolų balansus, taip pat detalius apskaitos išrašus metų pabaigai ir pamėnesiui (įskaitant, bet neapsiribojant atsargų likučiais, pirkėjų suvestinėmis ir t.t.), suteiktų ir gautų paskolų sutartis ir jų vykdymo dokumentaciją; įsigytų vertybinių popierių (įskaitant, bet neapsiribojant akcijas, obligacijas ir t.t.) vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sutartis, įsigijimo kainų analizės/palyginimus, išrašus iš vertybinių popierių sąskaitų metų pabaigai; sutartis su bankais bei banko sąskaitų išrašus.
  76. visus dokumentus, kurių pagrindu buvo paruoštos ieškovo pajamų bei turto deklaracijos, mokesčių paskaičiavimo išrašai, dokumentai pajamų, nekilnojamojo turto deklaravimui, užklausų valstybinei mokesčių inspekcijai ir gautų atsakymų dėl mokesčių įstatymų interpretavimo kopijos.
  77. ieškovui J. N. išduotus pažymėjimus, pažymas, sertifikatus, patvirtinimus, diplomus, rekomendacijas ir kitus analogiško pobūdžio dokumentus ir jų kopijas.
  78. ieškovui J. N. pagal 2006-09-01 J. N. ir VP GRUPĖ, UAB sudarytą Paslaugų teikimo sutartį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, visas sutartis ir kitus dokumentus dėl subrangovų pasitelkimo vykdyti 2006-09-01 J. N. ir VP GRUPĖ, UAB sudarytą Paslaugų teikimo sutartį, šių subrangovų ataskaitas, darbų perdavimo-priėmimo aktus, atsiskaitymo su subrangovais dokumentus, taip pat subrangovų parengtus bei gautus dokumentus, korespondenciją dėl J. N. reikalų ir visą elektroninį ir pašto susirašinėjimą, kuriuo buvo derinami bet kokių su J. N. susijusių dokumentų projektai, visą ieškovui skirtą arba dėl ieškovo reikalų gautą bei siųstą korespondenciją, įskaitant susirašinėjimą elektroniniu paštu.
  79. visus su ieškovu susijusių dokumentų projektus, esančius fizinėse ir elektroninėse laikmenose, taip pat visas kitų su ieškovu susijusių dokumentų kopijas, esančias fizinėse laikmenose ir elektroninėse laikmenose.
  80. viską, ką atsakovas gavo ieškovo vardu ar jo naudai.

4Ieškovas nurodė, kad atsakovas 2006-09-01d. Paslaugų teikimo sutarties pagrindu įsipareigojo atstovauti Ieškovui, rūpintis jo turtu ir reikalais, vykdyti įvairius pavedimus, teikti įvairias teisines, finansines, konsultacines ir pan. paslaugas, gavęs, sukaupęs bei saugojęs Ieškovui priklausančius dokumentus jo reikalų tvarkymo klausimais, nei nutraukdamas sutartį, nei ją nutraukus neperdavė ieškovui visos dokumentacijos bei korespondencijos, kurią gavo ir saugojo ieškovo vardu ar jo naudai, taip pat nepateikė jokios ataskaitos apie ieškovui suteiktas paslaugas, vykdytus pavedimus ir atstovavimo veiklą ieškovo reikalų tvarkymo klausimais. Kadangi atsakovas nevykdo savo įstatyminės pareigos, ieškovas kreipėsi į teismą dėl įpareigojimo pareigas įvykdyti natūra ir atsižvelgiant į tai, kad prašomi grąžinti ieškovui iš atsakovo dokumentai pagal savo prasmę yra lengvai sunaikinami, paslepiami ar perleidžiami, dėl ko jų neareštavus ir neperdavus saugoti ieškovui, galimai palankus teismo sprendimo įvykdymas taptų nebeįmanomas. Ieškovas prašė areštuoti atsakovo ar trečiųjų asmenų žinioje esančius dokumentus:

   1. 2006-09-19 UAB „M.M.M. projektai“ akcijų pasirašymo sutartį, pagal kurią J. N. įsigijo naujai išleistas UABB „M.M.M. projektai“ akcijas, taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   2. 2006-10-02 paskolos sutartį, pagal kurią UAB „VP Market“ suteikė 163 183 539 Lt paskolą UAB „Vilniaus prekyba“, taip pat visas kitas su šia paskolos sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   3. 2007-04-26 UAB „VP Market“ akcininko sprendimą, kuriuo nuspręsta UAB „VP Market“ 381 947 450,97 Lt pelno dalį paskirstyti dividendams išmokėti, taip pat visus kitus su šiuo sprendimu dokumentus ir korespondenciją.
   4. 2007-04-30 Įskaitymo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ mokėtina 211 283 346,33 Lt suma UAB „VP Market“ įskaitoma į UAB „VP Market“ mokėtiną tokią pačią sumą UAB „Vilniaus prekyba“, taip pat visas kitas su šia įskaitymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   5. 2007-04-30 Novacijos sutartį ir 2007-04-30 Paskolos sutartį, kuriomis UAB „VP Market“ prievolė sumokėti 175 967 090,31 Lt mokėtinų dividendų UAB „Vilniaus prekyba“ pakeista į prievolę grąžinti paskolą pagal 2007-04-30 paskolos sutartį, taip pat visas kitas su šiomis sutartimis susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   6. 2007-05-04 UAB „VYA" akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria J. N. pardavė 2 171 568 vnt. UAB „VYA“ akcijas UAB ,,Vilniaus prekyba“, taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   7. UAB „Vilniaus prekyba“ išrašytas 2007-05-31 PVM sąskaitą faktūrą Serija EVS Nr. 1324 bei 2007-06-30 ir PVM sąskaitą faktūrą Serija EVS Nr. 1334, kuriomis UAB „Vilniaus prekyba“ išrašė UAB „VP Market“ 536 288,21 Lt, taip pat visus kitus su šiomis sąskaitomis susijusius dokumentus ir korespondenciją.
   8. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2007-06-04 UAB „Vilniaus prekyba“ 446 528,40 Lt sumos pervedimu J. N..
   9. 2007-07-17 UAB „Vilniaus prekyba“ akcijų pasirašymo sutartį, kuria D. N. įsigijo 39 397 838 vnt. naujai išleidžiamų UAB „Vilniaus prekyba“ akcijų, taip pat visas kitas su šia akcijų pasirašymo sutartimi bei atsiskaitymą už jas patvirtinančiais dokumentais susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   10. 2007-07-17 reikalavimo teisės perleidimo sutartį, kuria J. N. perleido D. N. reikalavimo teisę į UAB „Vilniaus prekybą“ 5 906 554,21 Lt skolą, taip pat visas kitas su šia reikalavimo teisės perleidimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   11. 2007-07-17 reikalavimo teisės perleidimo sutartį, kuria J. N. perleido D. N. reikalavimo teisę į UAB „Vilniaus prekybą“ 48 399, 60 Lt skolą, taip pat visas kitas su šia reikalavimo teisės perleidimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   12. 2007-07-17 įskaitymo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ prievolė sumokėti 5 906 554,21 Lt skolą bei 48 399,60 Lt skolą D. N. įskaityta į D. N. prievolę pagal 2007-07-17 UAB „Vilniaus prekyba“ akcijų pasirašymo sutartį, taip pat visas kitas su šia įskaitymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   13. 2007-08-01 paskolos sutartį ir novacijos sutartį, kuriomis UAB „VP Market“ prievolė sumokėti 4 756 074,40 Lt UAB „Vilniaus prekyba“ pakeista į prievolę grąžinti paskolą pagal 2007-08-01 paskolos sutartį, taip pat visas kitas su šiomis sutartimis susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   14. 2007-10-31 Novacijos ir 2007-04-30 Paskolos sutarties pakeitimo sutartį, kuria UAB „VP Market“ prievolė sumokėti 2 342 007,43 Lt UAB „Vilniaus prekyba“ pakeista į prievolę grąžinti paskolą pagal 2007-04-30 paskolos sutartį, taip pat visas kitas su šia sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentus ir korespondenciją.
   15. dokumentus, kurie atspindėtų faktą, jog 2007-12-22 1 100 vnt. UAB „VP Market“ konvertuotųjų obligacijų konvertuotos į 250 800 vnt. UAB „VP Market“ akcijų, taip pat visą kitą su tuo susijusią dokumentaciją ir korespondenciją.
   16. 2007-12-31 UAB „VP Market“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ pardavė 5 832 379 vnt. UAB „VP Market“ akcijų MAXIMA GRUPĖ, UAB, taip pat visas kitas su akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   17. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2008-04-23 UAB „Vilniaus prekyba“ atliktu 208 429,32 Lt pavedimu J. N..
   18. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2008-05-21 UAB „Vilniaus prekyba“ atliktu 283 000 litų pavedimu J. N..
   19. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2008-06-09UAB „Vilniaus prekyba“ atliktu 398 120,80 Lt pavedimu VP INVESTMENT, UAB bei tą pačią dieną atliktu 820 080,05 Lt pavedimu J. N..
   20. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su UAB „Vilniaus prekyba“ J. N. 2008-07-09 pervestomis 20 526 361 Lt bei 1 545 958,68 Lt sumomis.
   21. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „Vilniaus prekyba“ finansinės atskaitomybės dokumentais už 2008 metus.
   22. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su MAXIMA LT, UAB finansinės atskaitomybės dokumentais už 2009 metus.
   23. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-02-16 J. N. įsigytais Vokietijos vyriausybės vertybiniais popieriais (ISIN: ( - )).
   24. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-03-12 J. N. įsigytais Vokietijos vyriausybės vertybiniais popieriais (ISIN: ( - )).
   25. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-03-13 J. N. įsigytais Prancūzijos vyriausybės vertybiniais popieriais (ISIN: ( - )).
   26. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-03-17 J. N. įsigytais Vokietijos vyriausybės vertybiniais popieriais (ISIN: ( - ) ir ISIN: ( - )).
   27. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-03-23 J. N. įsigytais Vokietijos vyriausybės vertybiniais popieriais (ISIN: ( - )).
   28. 2009-08-25 UAB „EAE“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria J. N. pardavė 7863 vnt. UAB „EAE“ akcijas N. N., taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   29. 2008-04-29 Sutartis dėl nacionalinio investuotojo sukūrimo, kuria LR Vyriausybė ir UAB „NDX energija“ susitarė įsteigti LEO LT, AB, taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   30. LEO LT, AB akcijų pasirašymo sutartį, kuria UAB „NDX energija“ įsigijo 19 150 vnt. LEO LT, AB akcijų, taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   31. visą dokumentaciją ir korespondenciją susijusią su 2008-04-30 UAB „NDX energija“ pervestais 191 500 Lt LEO LT, AB už įsigytas akcijas.
   32. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su UAB „NDX energija“ 1239 vnt. akcijų pardavimu UAB „RYT“ ir 159 040 830 Lt sumokėjimu J. N. laikotarpiu nuo 2008-12-23 iki 2008-12-24.
   33. 2009-12-04 LEO LT, AB panaikinimo ir nacionalinio investuotojo sukūrimo sutarčių nutraukimo sutartį, kuria anuliuotos LEO LT, AB akcijos priklausiusios UAB „NDX energija“, taip pat visas kitas su šia sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   34. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su UAB „NDX energija“ piniginių lėšų (paskolos pagal 2009-05-05 paskolos sutartį) 2009-12-21 išmokėjimo J. N. pajamų šaltinio pagrindimo.
   35. 2006-10-31 įskaitymo sutartį, kuria UAB „EVA GRUPĖ“ įskaitė 250 000 Lt sumą į UAB „Vilniaus prekyba“ prievolę pagal 2006-10-31 kreditorinio reikalavimo ir novacijos sutartį, taip pat visas kitas su šia įskaitymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   36. 2006-11-07 UAB „EVA GRUPĖ“ vienintelio akcininko sprendimą, kuriame nurodoma, jog UAB „Vilniaus prekyba“ nepiniginio įnašo – Lenkijos įmonės Euro-apteka Sp. Z o.o 27 450 dalių, kuriuo UAB „Vilniaus prekyba“ apmokėjo už naujas išleidžiamas akcijas, vertė 27 000 000 Lt, taip pat visas kitas su sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   37. 2006-11-27 paskolos sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ paskolino UAB „EVA GRUPĖ“ 82 558 106,61 Lt, taip pat visas kitas su šia paskolos sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   38. 2006-11-29 UAB „EVA GRUPĖ“ akcininkų sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo, kuriuo UAB ,,EVA GRUPĖ“ įstatinis kapitalas padidintas iki 27 010 000 Lt, taip pat visas kitas su sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   39. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2006-11-30 Eurolekarna s.r.o išmokėjimu 2212,53 eurų palūkanų J. N..
   40. 2006-12-06 AB „Vilniaus pergalė“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB „EVA GRUPĖ“ įsigijo 191 730 vnt. AB „Vilniaus pergalė“ akcijų iš devynių fizinių asmenų, tarp jų iš J. N. 16 332 vnt. akcijų, taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   41. 2007-01-05 UAB „Aibės mažmena“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ pardavė UAB „EVA GRUPĖ“ 1 000 vnt. UAB „Aibės mažmena“ akcijų, taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   42. 2007-01-05 UADBB „VP draudimas“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ pardavė UAB „EVA GRUPĖ“ 10 000 vnt. UADBB „VP draudimas“ (dabar – UADBB „Cito draudimas“) akcijų, taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   43. 2007-01-05 UAB „Statybos amatų centras“ akcijų pirkimo - pardavimo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ pardavė UAB „EVA GRUPĖ“ 1 000 vnt. UAB „Statybos amatų centras“ akcijų, taip pat visas kitas su šia akcijų pirkimo - pardavimo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   44. 2007-01-08 UAB „EVA GRUPĖ“ akcijų pasirašymo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ įsigijo naujai išleistas UAB „EVA GRUPĖ“ akcijas, taip pat visas kitas su šia akcijų pasirašymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   45. 2007-01-08 įskaitymo sutartį, kuria UAB „Vilniaus prekyba“ mokėtina 72 990 000 Lt suma už naujai išleistas akcijas įskaityta į UAB „EVA GRUPĖ“ mokėtiną 82 790 350,36 Lt sumą pagal 2006-11-27 paskolos sutartį, taip pat visas kitas su šia įskaitymo sutartimi susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   46. 2007-01-18 UAB „EVA GRUPĖ“ akcininkų sprendimą dėl įstatinio kapitalo didinimo, kuriuo UAB „EVA GRUPĖ“ įstatinis kapitalas padidintas iki 100 000 000 Lt, taip pat visas kitas su šiuo sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   47. visą dokumentaciją ir korespondenciją susijusią su laikotarpio nuo 2007-04-26 iki 2007-12-28 UAB „EVA GRUPĖ“ pervestais 57 298,91 Lt D. N. ir 3 092 643,01 Lt J. N. pagal D. N. ir J. N. 2007-07-11 akcijų pirkimo - pardavimo sutartį.
   48. visą dokumentaciją ir korespondenciją susijusią su 2008-03-28 J. N. už 723 vnt. įsigytų EVA HOLDING, UAB akcijų sumokėjimu grynais pinigais.
   49. 2008-04-08 EVA HOLDING, UAB neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo protokolą, kuriame nurodoma, jog visuotinis akcininkų susirinkimas pritarė, kad EVA HOLDING, UAB įsigytų 10 000 000 vnt. UAB „EVA GRUPĖ“ akcijų, taip pat visas kitas su šiuo dokumentu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   50. 2008-04-23 UAB „EVA GRUPĖ“ akcininko sprendimą pritarti UAB „EVA GRUPĖ“ reorganizavimo sąlygų rengimui, taip pat visas kitas su šiuo sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   51. 2008-07-11 UAB „EVA GRUPĖ“ vienintelio akcininko sprendimą, kuriuo pritarta 2008-07-17 UAB ,,EVA GRUPĖ“ ir EVA HOLDING, UAB reorganizavimui, EVA HOLDING, UAB prijungiant prie UAB „EVA GRUPĖ“, taip pat visas kitas su šiuo sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   52. 2008-07-11 EVA HOLDING, UAB visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimą, kuriuo pritarta 2008-07-17 UAB „EVA GRUPĖ“ ir EVA HOLDING, UAB reorganizavimui, EVA HOLDING, UAB prijungiant prie UAB „EVA GRUPĖ“, taip pat visas kitas su šiuo sprendimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   53. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su EVA HOLDING, UAB finansinių ataskaitų rinkiniais už 2007 metus bei už 2008 metus.
   54. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „Aibės mažmena“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2007 metus bei už 2008 metus.
   55. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su AB „Vilniaus pergalė“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2007 metus bei už 2008 metus.
   56. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UADBB „Cito draudimas“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2007 metus bei už 2008 metus.
   57. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „Statybos amatų centras“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2007 metus bei už 2008 metus.
   58. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2008 metų UAB „EVA GRUPĖ“ akcijų balansine verte, taip pat UAB „EVA GRUPĖ“ 2008 metais apskaityta UAB „Aibės mažmena“ akcijų verte, AB „Vilniaus pergalė“ akcijų verte, UAB „Druskininkų rasa“ akcijų verte, UADBB „Cito draudimas“ akcijų verte, UAB „Statybos amatų centras“ akcijų verte.
   59. 2009-01-09 J. N. prašymus UAB „EVA GRUPĖ“ grąžinti 327 234,91 Lt paskolą pagal 2006-10-09 paskolos sutartį ir 7 238 560 Lt paskolą pagal 2008-07-09 paskolos sutartį su EVA HOLDING, UAB, taip pat visas kitas su šiais prašymais susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   60. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009-12-04 UAB „NDX energija“ 600 787 200 Lt paskola Estijos įmonei Klarus Finance OU, pervesta 2009-12-04.
   61. V. Č. turto vertinimo įmonės 2009-12-31 dienai UAB „EVA GRUPĖ“ akcijų vertinimo ataskaitą, kurioje nustatyta, jog 150 000 vnt. įmonės akcijų vertė – 6 275 000 Lt, taip pat visus kitus su šia vertinimo ataskaita susijusius dokumentus ir korespondenciją.
   62. visą dokumentaciją ir korespondenciją (įskaitant teikiamą išimtinai akcininkams ir jų interesams atstovaujantiems asmenims), susijusią su UAB „EVA GRUPĖ“ finansinių ataskaitų rinkiniais už 2009 metus.
   63. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su 2009 metų bei 2010 metų UAB „EVA GRUPĖ“ pelno mokesčio deklaracijose įmonės apskaičiuotų J. N. palūkanų priskyrimu kitoms sąnaudoms, kurios pelno mokesčio mokėjimo tikslais laikomos neleidžiamais atskaitymais.
   64. Klarus, UAB ataskaitas apie kontroliuojamuosius ir kontroliuojančiuosius vienetus bei asmenis (forma FR0438) už 2009 metus bei 2010 metus, taip pat visus kitus su ataskaitomis susijusius dokumentus ir korespondenciją.
   65. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su tuo, jog Klarus, UAB akcininkais 2009-12-31 buvo N. N., Ž. M., I. S., R. V., V. N., D. N..
   66. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su tuo, jog UAB „NDX energija“ akcininkais 2009-12-31 buvo N. N., Ž. M., I. S., R. V., V. N., D. N..
   67. visą dokumentaciją ir korespondenciją, susijusią su tuo, jog UAB „EVA GRUPĖ“ akcininkais 2009-12-31 buvo N. N., Ž. M., I. S., R. V., V. N., D. N..
   68. visą dokumentaciją ir korespondenciją ,susijusią su 2010-01-01 UAB „EVA GRUPĖ“ banko sąskaitose turėta 55 036 955 Lt suma.
   69. 2010-01-07 J. N. ir UAB „EVA GRUPĖ“ susitarimą, kuriuo pakeistos 2009-01-09 paskolos sutarties tarp J. N. ir UAB „EVA GRUPĖ“ sąlygos, taip pat pateikti visas kitas su šiuo susitarimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   70. 2010-01-11 kreditavimo sutartį Nr. 11012010/KL-EVAG/A, kuria Estijos įmonė Klarus Finance OU paskolino UAB „EVA GRUPĖ“ 30 158 000 eurų, taip pat visas kitas su šiuo susitarimu susijusias sutartis (sandorius), dokumentaciją ir korespondenciją.
   71. UAB „VP MARKET“ (įmonės kodas 2303351, naujas įmonės kodas 123033512, pertvarkyta į MAXIMA LT, UAB), UAB „STURNUS“ (įmonės kodas 110736553), AB „LELIJA“ (įmonės kodas 122234918, pertvarkyta į UAB „Lelija“), UAB „VILNIAUS PREKYBOS“ MAŽMENA (įmonės kodas 2301469, naujas įmonės kodas 123014693, pertvarkyta į UAB „Rytų investicija“), AB „VILNIAUS PREKYBA“ (įmonės kodas 2342149, naujas įmonės kodas 302608755), AB „RUDALITA“ (įmonės kodas 2200373, naujas įmonės kodas 122003733), UAB FMĮ „NAUGVILDA“ (įmonės kodas 2228053, naujas įmonės kodas 122280538, pertvarkyta į VP GRUPĖ, UAB), UAB „KVAPNIOJI KAVA PLIUS“ (įmonės kodas 2442879, naujas įmonės kodas 124428793), UAB „VILNIAUS PREKYBOS“ NEKILNOJAMAS TURTAS (įmonės kodas 2463831, naujas įmonės kodas 124638311, pertvarkyta į UAB "Oktonedas"), UAB „KARUDA“ (įmonės kodas 2353673, naujas įmonės kodas 123536734), AB „TIREKSA“ (įmonės kodas 2264683, naujas įmonės kodas 122646836), UAB „SKABEIKIŲ AGROFIRMA“ (įmonės kodas 5302659, naujas įmonės kodas 153026598), RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVĖS „EIROPICA“ (įmonės kodas 40003566564), „EUROBALTICA HOLDING S.A.“ (įmonės kodas B76458), UAB „VAKARŲ INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2577115, naujas įmonės kodas 125771154), UAB „INVESTUTA“ (įmonės kodas 2576931, naujas įmonės kodas 125769317), UAB „VILNIAUS AKROPOLIS“ (įmonės kodas 2566824, naujas įmonės kodas 125668243, pertvarkyta į NIKOLA MUSHANOV PROJEKTAS, UAB), UAB „REGIONO INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2576927, naujas įmonės kodas 125769274), UAB „KEPIMO TECHNOLOGIJA“ (įmonės kodas 2499019, naujas įmonės kodas 124990191), UAB „EUROPICA“ (įmonės kodas 2554255, naujas įmonės kodas 125542554, pertvarkyta į UAB "DELANO"), UAB „EUROCOM“ (įmonės kodas 2545876, naujas įmonės kodas 125458768, pertvarkyta į EUROCOM PLIUS, UAB), UAB „TIKRAS KELIAS“ (įmonės kodas 2438846, naujas įmonės kodas 124388466), UAB „BIKIRAS“ (įmonės kodas 2456886, naujas įmonės kodas 224568860, pertvarkyta į UAB "Eurovaistinė"), UAB „ŠVENČIONĖLIŲ VAISVANDENIAI“ (įmonės kodas 7872591, naujas įmonės kodas 178725912), UAB „VP REKLAMA“ (įmonės kodas 2536985, naujas įmonės kodas 125369853), UAB „AIBĖS MAŽMENA“ (įmonės kodas 2482749, naujas įmonės kodas 124827493), UAB „OPTIMALI INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2576908, naujas kodas 125769089, pertvarkyta į UAB "Vestodija"), VP GRUPĖ, UAB (įmonės kodas 122280538), AKSO, UAB (įmonės kodas 302294710), UAB "RYT" (įmonės kodas 301144615), UAB „EAE“ (įmonės kodas 301144686), AGRO HOLDING, UAB (įmonės kodas 302338256), UAB "JJT" (įmonės kodas 302338249), UAB "ENTRITA" (įmonės kodas 302338270), UAB "PERONAS" (įmonės kodas 302297980), UAB "M.M.M. PROJEKTAI" (įmonės kodas 300555791), UAB "EVA GRUPĖ" (įmonės kodas 125930610), TAF ASSET 11 B.V. (įmonės kodas 34278514), FRANKPARK LIMITED (įmonės kodas HE246555), EQUIPARK LIMITED (įmonės kodas HE253184), LKIB „VILNIAUS INVALDA“ (įmonės kodas 2170706, naujas įmonės kodas 121707065), UAB “Vilniaus prekyba” (įmonės kodas 126168458, naujas įmonės kodas 302608755, pertvarkyta į LEKSITA, UAB), UAB “NDX Energija” (įmonės kodas 2621123, naujas įmonės kodas 126211233), UAB “Amžiaus Vingis” (įmonės kodas 2566858, naujas įmonės kodas 125668581), UAB “DELANO” (įmonės kodas 2554255, naujas įmonės kodas 125542554), AB “Vilniaus peRgalĖ” (įmonės kodas 2226232, naujas įmonės kodas 222262320), UAB “Junipola” (įmonės kodas 3526638, naujas įmonės kodas 135266385, pertvarkyta į UAB "Monilaite-Thomeko"), AB “Velga” (įmonės kodas 2266561, naujas įmonės kodas 122665612), AB “Kauno tiltai” (įmonės kodas 133729589), UAB “Naugvilda” (įmonės kodas 122280538, pertvarkyta į VP GRUPĖ, UAB), Balkan Trust, UAB (įmonės kodas 301002676), Kapitalis, UAB (įmonės kodas 301320547), VYA Projektai, UAB (įmonės kodas 300631958), UAB “JJN” (įmonės kodas 302414120, pertvarkyta į UAB „M.M.M. projektai“), UAB “Gres” (įmonės kodas 302338263), JNJ PROJEKTAI, UAB (įmonės kodas 302422619), Agile Investment Limited (įmonės kodas 471841), UAB „Vya“ (300631958), EVA HOLDING (įmonės kodas 301316538), UAB, Visuomeninė invalidų organizacija „Spindulio“ draugija (įmonės kodas 2578638, naujas įmonės kodas 125786380, pertvarkyta į Labdaros ir paramos fondą "Vilties spindulys“), UAB „Turto vystymo įmonė“ (įmonės kodas 2499535, naujas įmonės kodas 124995352), Klarus finance OU (įmonės kodas 11695554), UAB „Gegužių projektas“ (įmonės kodas 301316538, naujas įmonės kodas 301316538, pertvarkyta į EVA Holding, UAB), UAB „Pasvalio didžioji vaistinė“ (įmonės kodas 269152090), UAB „Jungtinė farmacija“ (įmonės kodas 125218424), UAB „Terapolis“ (įmonės kodas 125927977), UAB „Statybos amatų centras“ (įmonės kodas 125928011), SIA „VP GROUP LATVIA“ (įmonės kodas 400036575432), SIA „Eiroaptieka“ (įmonės kodas 400035581813), OU VP Market (įmonės kodas 10765896, pertvarkyta į MAXIMA Esti OU), OU NDX Development (įmonės kodas 10953971), OU Euroapteek (11036389), VP Market Sp. Z.o.o. (įmonės kodas 0000162035), NDX Development, Sp. Z.o.o. (įmonės kodas 0000162283), VP Market Bulgaria OOD (11832/2004), SC VP Market NDX SRL (įmonės kodas 16799614), SC Eurofarmacia SRL (įmonės kodas 16620882), SC Hyper Maxima SRL (įmonės kodas bus patikslintas bylos nagrinėjimo eigoje), Panbaltica Holding S.A. (įmonės kodas B81481) akcininkų (dalininkų) susirinkimų darbotvarkes, protokolus, sprendimus, akcininkų antraeiliškumo nustatymo aktus, metines finansinių atskaitomybių ataskaitas, taip pat Akcinės bendrovės „VST“ (įmonės kodas 110870748), EUROCASH1, UAB, (įmonės kodas 225329030), UAB “DELANO” (įmonės kodas 2554255, naujas įmonės kodas 125542554), UAB „M. M. M. projektai“ (įmonės kodas 300555791), UAB „NDX energija“ (įmonės kodas 2621123, naujas įmonės kodas 126211233), UAB „Panevėžio duona“ (įmonės kodas 147894889), uždarosios akcinės bendrovės „AIBĖS MAŽMENA“ (įmonės kodas 2482749, naujas įmonės kodas 124827493), uždarosios akcinės bendrovės „Vilniaus prekyba“ (įmonės kodas 126168458, naujas įmonės kodas 302608755, pertvarkyta į LEKSITA, UAB), VP Grupė, UAB (įmonės kodas 122280538), 891-oji individualių gyvenamųjų namų statybos bendrijos „l-2002“ (įmonės kodas 126026188) valdybų ar stebėtojų tarybų nutarimus ar sprendimus bei visų paminėtų bendrovių veiklos ataskaitas, auditorių išvadas bei ataskaitas.
   72. ieškovo turto, teisių, skolų ir jų apskaitos dokumentus: ieškovui priklausančių ar priklausiusių UAB „VP MARKET“ (įmonės kodas 2303351, naujas įmonės kodas 123033512, pertvarkyta į MAXIMA LT, UAB), UAB „STURNUS“ (įmonės kodas 110736553), AB „LELIJA“ (įmonės kodas 122234918, pertvarkyta į UAB „Lelija“), UAB „VILNIAUS PREKYBOS“ MAŽMENA (įmonės kodas 2301469, naujas įmonės kodas 123014693, pertvarkyta į UAB „Rytų investicija“), AB „VILNIAUS PREKYBA“ (įmonės kodas 2342149, naujas įmonės kodas 302608755), AB „RUDALITA“ (įmonės kodas 2200373, naujas įmonės kodas 122003733), UAB FMĮ „NAUGVILDA“ (įmonės kodas 2228053, naujas įmonės kodas 122280538, pertvarkyta į VP GRUPĖ, UAB), UAB „KVAPNIOJI KAVA PLIUS“ (įmonės kodas 2442879, naujas įmonės kodas 124428793), UAB „VILNIAUS PREKYBOS“ NEKILNOJAMAS TURTAS (įmonės kodas 2463831, naujas įmonės kodas 124638311, pertvarkyta į UAB "Oktonedas"), UAB „KARUDA“ (įmonės kodas 2353673, naujas įmonės kodas 123536734), AB „TIREKSA“ (įmonės kodas 2264683, naujas įmonės kodas122646836), UAB „SKABEIKIŲ AGROFIRMA“ (įmonės kodas 5302659, naujas įmonės kodas 153026598), RIBOTOS ATSAKOMYBĖS BENDROVĖS „EIROPICA“ (įmonės kodas 40003566564), „EUROBALTICA HOLDING S.A.“ (įmonės kodas B76458), UAB „VAKARŲ INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2577115, naujas įmonės kodas 125771154), UAB „INVESTUTA“ (įmonės kodas 2576931, naujas įmonės kodas 125769317), UAB „VILNIAUS AKROPOLIS“ (įmonės kodas 2566824, naujas įmonės kodas 125668243, pertvarkyta į NIKOLA MUSHANOV PROJEKTAS, UAB), UAB „REGIONO INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2576927, naujas įmonės kodas 125769274), UAB „KEPIMO TECHNOLOGIJA“ (įmonės kodas 2499019, naujas įmonės kodas 124990191), UAB „EUROPICA“ (įmonės kodas 2554255, naujas įmonės kodas 125542554, pertvarkyta į UAB "DELANO"), UAB „EUROCOM“ (įmonės kodas 2545876, naujas įmonės kodas 125458768, pertvarkyta į EUROCOM PLIUS, UAB), UAB „TIKRAS KELIAS“ (įmonės kodas 2438846, naujas įmonės kodas 124388466), UAB „BIKIRAS“ (įmonės kodas 2456886, naujas įmonės kodas 224568860, pertvarkyta į UAB "Eurovaistinė"), UAB „ŠVENČIONĖLIŲ VAISVANDENIAI“ (įmonės kodas 7872591, naujas įmonės kodas 178725912), UAB „VP REKLAMA“ (įmonės kodas 2536985, naujas įmonės kodas 125369853), UAB „AIBĖS MAŽMENA“ (įmonės kodas 2482749, naujas įmonės kodas 124827493), UAB „OPTIMALI INVESTICIJA“ (įmonės kodas 2576908, naujas kodas 125769089, pertvarkyta į UAB "Vestodija"), VP GRUPĖ, UAB (įmonės kodas 122280538), AKSO, UAB (įmonės kodas 302294710), UAB "RYT" (įmonės kodas 301144615), UAB „EAE“ (įmonės kodas 301144686), AGRO HOLDING, UAB (įmonės kodas 302338256), UAB "JJT" (įmonės kodas 302338249), UAB "ENTRITA" (įmonės kodas 302338270), UAB "PERONAS" (įmonės kodas 302297980), UAB "M.M.M. PROJEKTAI" (įmonės kodas 300555791), UAB "EVA GRUPĖ" (įmonės kodas 125930610), TAF ASSET 11 B.V. (įmonės kodas 34278514), FRANKPARK LIMITED (įmonės kodas HE246555), EQUIPARK LIMITED (įmonės kodas HE253184), LKIB „VILNIAUS INVALDA“ (įmonės kodas 2170706, naujas įmonės kodas 121707065), UAB “Vilniaus prekyba” (įmonės kodas 126168458, naujas įmonės kodas 302608755, pertvarkyta į LEKSITA, UAB), UAB “NDX Energija” (įmonės kodas 2621123, naujas įmonės kodas 126211233), UAB “Amžiaus Vingis” (įmonės kodas 2566858, naujas įmonės kodas 125668581), UAB “DELANO” (įmonės kodas 2554255, naujas įmonės kodas 125542554), AB “Vilniaus PergalĖ” (įmonės kodas 2226232, naujas įmonės kodas 222262320), UAB “Junipola” (įmonės kodas 3526638, naujas įmonės kodas 135266385, pertvarkyta į UAB "Monilaite-Thomeko"), AB “Velga” (įmonės kodas 2266561, naujas įmonės kodas 122665612), AB “Kauno tiltai” (įmonės kodas 133729589), UAB “Naugvilda” (įmonės kodas 122280538, pertvarkyta į VP GRUPĖ, UAB), Balkan Trust, UAB (įmonės kodas 301002676), Kapitalis, UAB (įmonės kodas 301320547), VYA Projektai, UAB (įmonės kodas 300631958), UAB “JJN” (įmonės kodas 302414120, pertvarkyta į UAB „M.M.M. projektai“), UAB “Gres” (įmonės kodas 302338263), JNJ PROJEKTAI, UAB (įmonės kodas 302422619), Agile Investment Limited (įmonės kodas 471841), UAB „Vya“ (300631958), EVA HOLDING (įmonės kodas 301316538), UAB, Visuomeninė invalidų organizacija „Spindulio“ draugija (įmonės kodas 2578638, naujas įmonės kodas 125786380, pertvarkyta į Labdaros ir paramos fondą "Vilties spindulys“), UAB „Turto vystymo įmonė“ (įmonės kodas 2499535, naujas įmonės kodas 124995352), Klarus finance OU (įmonės kodas 11695554), UAB „Gegužių projektas“ (įmonės kodas 301316538, naujas įmonės kodas 301316538, pertvarkyta į EVA Holding, UAB), UAB „Pasvalio didžioji vaistinė“ (įmonės kodas 269152090), UAB „Jungtinė farmacija“ (įmonės kodas 125218424), UAB „Terapolis“ (įmonės kodas 125927977), UAB „Statybos amatų centras“ (įmonės kodas 125928011), SIA „VP GROUP LATVIA“ (įmonės kodas 400036575432), SIA „Eiroaptieka“ (įmonės kodas 400035581813), OU VP Market (įmonės kodas 10765896, pertvarkyta į MAXIMA Esti OU), OU NDX Development (įmonės kodas 10953971), OU Euroapteek (11036389), VP Market Sp. Z.o.o. (įmonės kodas 0000162035), NDX Development, Sp. Z.o.o. (įmonės kodas 0000162283), VP Market Bulgaria OOD (11832/2004), SC VP Market NDX SRL (įmonės kodas 16799614), SC Eurofarmacia SRL (įmonės kodas 16620882), SC Hyper Maxima SRL (įmonės kodas bus patikslintas bylos nagrinėjimo eigoje), Panbaltica Holding S.A. (įmonės kodas B81481) akcijų pirkimo-pardavimo, dovanojimo, kitokio perleidimo sutartis, išrašus iš akcininkų sąrašų; žemės sklypo ir namo, esančių adresu Laurų g. 36F, Vilnius, įsigijimo, statybos ir viso šio nekilnojamojo turto vertinimo dokumentus; skolų suderinimo, įskaitymo aktus, turto ir skolų balansus, taip pat detalius apskaitos išrašus metų pabaigai ir pamėnesiui (įskaitant, bet neapsiribojant atsargų likučiais, pirkėjų suvestinėmis ir t.t.), suteiktų ir gautų paskolų sutartis ir jų vykdymo dokumentaciją; įsigytų vertybinių popierių (įskaitant, bet neapsiribojant akcijas, obligacijas ir t.t.) vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sutartis, įsigijimo kainų analizės/palyginimus, išrašus iš vertybinių popierių sąskaitų metų pabaigai; sutartis su bankais bei banko sąskaitų išrašus.
   73. visus dokumentus, kurių pagrindu buvo paruoštos ieškovo pajamų bei turto deklaracijos, mokesčių paskaičiavimo išrašai, dokumentai pajamų, nekilnojamojo turto deklaravimui, užklausų valstybinei mokesčių inspekcijai ir gautų atsakymų dėl mokesčių įstatymų interpretavimo kopijos.
   74. ieškovui išduotus pažymėjimus, pažymas, sertifikatus, patvirtinimus, diplomus, rekomendacijas ir kitus analogiško pobūdžio dokumentus ir jų kopijas.
   75. ieškovui pagal 2006-09-01 J. N. ir VP GRUPĖ, UAB sudarytą Paslaugų teikimo sutartį atliktų darbų perdavimo-priėmimo aktus, visas sutartis ir kitus dokumentus dėl subrangovų pasitelkimo vykdyti 2006-09-01 J. N. ir VP GRUPĖ, UAB sudarytą Paslaugų teikimo sutartį, šių subrangovų ataskaitas, darbų perdavimo-priėmimo aktus, atsiskaitymo su subrangovais dokumentus, taip pat subrangovų parengtus bei gautus dokumentus, korespondenciją dėl Ieškovo reikalų ir visą elektroninį ir pašto susirašinėjimą, kuriuo buvo derinami bet kokių su Ieškovu susijusių dokumentų projektai, visą ieškovui skirtą arba dėl ieškovo reikalų gautą bei siųstą korespondenciją, įskaitant susirašinėjimą elektroniniu paštu.
   76. visus su ieškovu susijusių dokumentų projektus, esančius fizinėse ir elektroninėse laikmenose, taip pat visas kitų su ieškovu susijusių dokumentų kopijas, esančias fizinėse laikmenose ir elektroninėse laikmenose.
   77. viską, ką atsakovas gavo ieškovo vardu ar jo naudai.

5Prašė pavesti nutarties vykdymą ieškovo pasirinktam antstoliui ar antstoliams (antstolių padėjėjams ar specialistams) bei leisti ieškovo pasirinktam antstoliui ar antstoliams (antstolių padėjėjams ar specialistams) patekti į visas patalpas (atsakovės UAB „Veldė“ (kodas: 122280538) ir bet kokių trečiųjų asmenų, kuriose gali būti laikomi areštuoti dokumentai ir viskas, ką atsakovas gavo ieškovo vardu ar jo naudai. Taip pat pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui ar antstoliams surasti, aprašyti, paimti iš atsakovo ir bet kokių trečiųjų asmenų ar kopijuoti (ir į elektronines laikmenas) areštuotus dokumentus, jų kopijas bei informacijos apdorojimo sistemose (įskaitant buhalterinės apskaitos programas) saugomus duomenis apie juos, taip pat viską, ką atsakovas gavo ieškovo vardu ar jo naudai; leisti ieškovo pasirinktam antstoliui ar antstoliams pradėjus vykdyti nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo darbo dieną iki 22.00 valandos, pabaigti šiuos vykdymo veiksmus vykdyti ir po darbo dienos 22.00 valandos bei ne darbo dienomis; pavesti areštuotus dokumentus, jų kopijas ir informacijos apdorojimo sistemose (įskaitant buhalterinės apskaitos programas) saugomus duomenis apie juos bei viską, ką atsakovas gavo ieškovo vardu ar jo naudai, saugoti ieškovo pasirinktam antstoliui (antstoliams) ieškovo sąskaita iki teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos.

6Vilniaus miesto apylinkės teismas 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartimi prašymo netenkino.

7Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad laikinųjų apsaugos priemonių paskirtis yra užtikrinti galbūt ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymą. Pagrindas taikyti laikinąsias apsaugos priemones yra realios grėsmės būsimam teismo sprendimui įvykdyti egzistavimas, kurį privalo įrodyti prašantis taikyti laikinąsias apsaugos priemones asmuo. Nurodė, kad prašymą ieškovas grindžia aplinkybe, kad atsakovas atsisako perduoti (grąžinti) ieškovui ieškinyje išvardintus dokumentus bei viską, ką atsakovas gavo ieškovo vardu ir jo naudai. Be to disponuoja minėtais dokumentais, naudoja juos savo interesais, nors ieškovas nėra davęs tam sutikimo. Teigia, kad ieškiniu prašomi grąžinti dokumentai pagal savo prasmę yra lengvai sunaikinami, paslepiami ar perleidžiami kilnojamieji daiktai, dėl ko šių dokumentų neareštavus ir neperdavus saugoti, teismo sprendimo įvykdymas taptų nebeįmanomas. Atsisakęs taikyti prašomas laikinąsias apsaugos priemones pirmosios instancijos teismas nurodė, jog ieškovas nurodė nepakankamai motyvų, kurie patvirtintų būtinumą atsakovui taikyti laikinąsias apsaugos priemones, iš kurių būtų galima daryti išvada, jog jų nesiėmus pasunkės arba pasidarys negalimas galimai palankus ieškovui teismo sprendimo įvykdymas. Ieškovo argumentai, susiję su prievolių jam nevykdymu, yra teisminio nagrinėjimo dalykas. Nėra pateikta duomenų apie atsakovo ketinimą sunaikinti, perleisti ar kitaip apsunkinti ieškovo prašomų duomenų gavimą, pasisakė dėl dokumentų ir galimos korespondencijos paieškos byloje neįvardintų trečiųjų asmenų atžvilgiu, taip pat nurodė, kad ieškovo prašyme dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo 8, 17, 18, 20, 23-27, 39-40 punktai suformuluoti nekonkrečiai, kad jų vykdymas būtų apsunkintas.

8Ieškovas J. N. atskiruoju skundu prašo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį panaikinti ir ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo patenkinti. Skunde nurodė, jog jo prašymas taikyti laikinąsias apsaugos priemones atitinka sąlygas, keliamas šio instituto taikymui. Būtinybę taikyti laikinąsias apsaugos priemones dėl grėsmės ginčo objektui pagrindžia ir konfliktiški ginčo šalių santykiai, ginčai tarp ieškovo ir atsakovo dėl jo teiktų konsultacijų vyksta ne tik Lietuvoje. Ieškovas pagrįstai baiminasi dėl jam priklausančių, tačiau atsakovo žinioje esančių dokumentų saugumo ir galimybės šiuos dokumentus gauti palankaus ieškovui teismo sprendimo šioje civilinėje byloje atveju. Atsakovas ieškovo prašomais grąžinti dokumentais ne tik disponuoja, bet ir naudoja juos savo interesais Vilniaus apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. 2-3484-881/2013, nors tokiems veiksmams ieškovas nėra davęs sutikimo. Ieškovas atskirajame skunde nurodo kai kurių dokumentų ryšį su ieškovu. Ieškovas taip pat nesutinka, kad laikinųjų apsaugos priemonių taikymas galėtų reikšti ginčo a priori išsprendimą, nes proceso teisės normos nenumato draudimo taikyti tokias apsaugos priemones, kurios galėtų sutapti su priemonėmis, kurias teismas gali nustatyti sprendime. Pažymėjo, kad ginčo objektas, o kartu ir prašomų taikyti laikinųjų apsaugos priemonių objektas yra apibrėžtas pakankamai konkrečiai. Ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos atlikto mokestinio tyrimo. Siekdamas pagrįstai įvertinti Valstybinės mokesčių inspekcijos tyrimo išvadas, taip pat siekdamas realiai ir efektyviai pasinaudoti teise į gynybą nuo jam nepalankių ir nepagrįstų Valstybinės mokesčių inspekcijos išvadų, ieškovas pareikštu ieškiniu prašo teismo įpareigoti atsakovą pateikti ne tik tuos ieškovui priklausančius ir su juo susijusius dokumentus, kuriuos ieškovas konkrečiai prisimena, tačiau ir kitus dokumentus, kurie gali būti susiję su Valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo akte nurodytomis aplinkybėmis.

9Atsakovas UAB „Veldė“ atsiliepimu į atskirąjį skundą, prašė jį atmesti, Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013-09-18 nutartį palikti nepakeistą, nurodė, kad galimybės įeiti į atsakovo patalpas ir gauti prieigą prie atsakovo dokumentų ieškovas jau siekė Vilniaus apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2-3484-881/2013, prašymai buvo atmesti, inter alia nurodant, kad tai nepagrįstai ir neproporcingai pažeistų tiek atsakovo, tiek trečiųjų asmenų teises ir interesus, kadangi taip būtų sudaromos sąlygos užfiksuoti aplinkybes, kurios susijusios ne su nagrinėjama civiline byla, bet su kitų asmenų privataus gyvenimo ir kitomis su byla nesusijusiomis aplinkybėmis. Mano, kad atskirasis skundas negali būti tenkinamas, nes:1) ieškovas visiškai neįrodė grėsmės būsimo teismo sprendimo įvykdymui, įskaitant ir aplinkybių, kad atsakovas galėtų turėti prašomus „areštuoti“ dokumentus, korespondenciją dėl ieškovui teiktų paslaugų pagal Paslaugų sutartį. 2) ieškinys yra prima facie nepagrįstas, o laikinųjų apsaugos priemonių taikymas nepagrįstai ir neproporcingai pažeistų atsakovo ir trečiųjų asmenų teises, kadangi sudarytų sąlygas nepagrįstam konfidencialiuos informacijos, komercinių paslapčių bei asmens duomenų atskleidimui, privataus gyvenimo apsaugos principo pažeidimui, taip pat laikinosios apsaugos priemonės pažeistų proporcingumo reikalavimą ir dėl to, kad didžiąją dalį dokumentų ne teismo tvarka Ieškovas galėtų be jokių suvaržymų gauti iš trečiųjų asmenų; 3) pritaikius laikinąsias apsaugos priemones, būtų iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių esmė, nes ginčas būtų išspręstas a priori; 4) ieškovo prašymai suformuluoti pernelyg abstrakčiai, todėl nėra aišku, kokiems dokumentams, korespondencijai būtų taikoma laikinoji apsaugos priemonė ir, atitinkamai, kaip būtų vykdoma nutartis dėl tokių laikinųjų apsaugos priemonių taikymo. Atskirasis skundas atmestinas.

10Pagal Civilinio proceso kodekso (toliau CPK) 320 str. bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Ši taisyklė taikoma ir atskirųjų skundų dėl teismo priimtų nutarčių nagrinėjimo tvarkai (CPK 338 straipsnis). Absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų, numatytų CPK 329 straipsnio 2 dalyje nenustatyta.

11Pagal CPK 144 str. 1d. teismas dalyvaujančių byloje ar kitų suinteresuotų asmenų prašymu gali taikyti laikinąsias apsaugos priemones, jeigu šie asmenys tikėtinai pagrindžia savo ieškinio reikalavimą ir nesiėmus šių priemonių teismo sprendimo įvykdymas gali pasunkėti arba pasidaryti nebeįmanomas. Įstatymas teismui suteikia teisę spręsti, ar būtina imtis civilinėje byloje laikinųjų apsaugos priemonių, kurių taikymo poreikį nulemia prielaida, jog egzistuoja tam tikra grėsmė galimai ieškovui palankaus teismo sprendimo įvykdymo realumui. Galimų grėsmių įvertinimas priskirtas bylą nagrinėjančio teismo kompetencijai, pasireiškiančiai besikreipiančio asmens nurodytų argumentų įvertinimu. Civiliniame procese vyrauja rungimosi principas, reiškiantis, kad kiekviena šalis privalo įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu (CPK 12 ir 178 straipsniai). Pažymėtina, kad sprendžiant laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal ieškinį klausimą, teismas nevertina ieškinio reikalavimų pagrįstumo, o vertina kitas aplinkybes- grėsmę jog ateityje galimas palankus ieškovui teismo sprendimas gali būti neįvykdytas, tuo pačiu vertinamas ir taikytinų laikinųjų apsaugos priemonių proporcingumas siekiamiems tikslams.

12Pirmosios instancijos teismas nurodė, kad patenkinus ieškovo prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo pagal pareikštus reikalavimus, būtų iškreipta laikinųjų apsaugos priemonių esmė, paskirtis ir tikslai, o teismas, spręsdamas tarpinį procesinį klausimą byloje, neteisėtai ir nepagrįstai a priori išspręstų šalių ginčą, t.y. iki bylos išnagrinėjimo iš esmės įsiterptų į materialiuosius teisinius santykius bei sutarties šalių tarpusavio teisių ir pareigų pagal sutartį vykdymą. Pažymėtina, kad laikinosios apsaugos priemonės yra procesinės priemonės, padedančios geriau užtikrinti kai kurių materialiųjų teisių gynybą, bet nėra materialiojo teisinio pobūdžio teisinės gynybos priemonė. Laikinosios apsaugos priemonės pagal savo prigimtį galioja iki galutinio ginčo išsprendimo, jos neturi nei prejudicinės, nei res judicata galios, todėl jas taikant byla negali būti išnagrinėta iš esmės, nes tokių priemonių tikslas yra ne ginčo išsprendimas ir teisinės taikos atkūrimas tarp šalių, o siekis užkirsti kelią aplinkybėms, kurios vienaip ar kitaip galėtų įtakoti būsimo teismo sprendimo, priimto patenkinus ieškinį, tinkamą įvykdymą. Kitaip tariant, laikinosios apsaugos priemonės turi būti taikomos užtikrinant teismo sprendimo įvykdymą, jeigu ieškinys būtų patenkintas, o ne jo vykdymo apsunkinimą ir neturi sutapti su pareikštais reikalavimais, t.y. ieškinio dalyku. Apeliacinės instancijos teismas pritaria pirmos instancijos teismo išvadai, jog taikant laikinąsias apsaugos priemones būtina nustatyti realų pavojų, jog teisės priverstinai vykdant teismo sprendimą gali būti pažeistos, t.y. šiuo atveju pripažintina, jog nepakanka deklaratyviai nurodyti grėsmę, kad atsakovas, sužinojęs apie pareikštą ieškinį, gali imtis nesąžiningų veiksmų, sunkinančių ar darančių visai nebeįmanomą realų jam nepalankaus teismo sprendimo įvykdymą, bet ir galimybę „lengvai sunaikinti ar perduoti tretiesiems asmenims“ prašomus areštuoti dokumentus, korespondenciją ir jų negalimumą gauti ne teismo tvarka iš trečiųjų asmenų. Byloje nėra duomenų apie atsakovo ketinimą naikinti, perleisti ar kitaip apsunkinti ieškovo prašomų duomenų gavimą. Atsakovas atsiliepime į atskirąjį skundą nurodo, kad ieškovas klaidina teismus dėl neva konfliktinių santykių tarp šalių. Visų pirma atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovas, o ne atsakovas yra iniciavęs Vilniaus apygardos teisme civilinę bylą dėl žalos atlyginimo. Tai jog UAB „Veldė“ minėtoje byloje yra atsakovas, yra paties ieškovo sukelta pasekmė. Kartu atsakovas atkreipia dėmesį, jog iki kreipdamasis į teismą dėl žalos atlyginimo ieškovas nė karto tiesiogiai nesikreipė į atsakovą, nesiekė ginčo spręsti taikiai. Kaip nurodo atsakovas, ieškovas po trijų metų po Paslaugų sutarties pasibaigimo, nesant jokių užuominų apie neva netinkamą Paslaugų sutarties vykdymą, kreipėsi į teismą dėl žalos atlyginimo. Tai, kad atsakovas įstatymų nustatyta tvarka dalyvauja iškeltoje byloje bei teikia procesinius dokumentus, nepatvirtina atsakovo siekio ir/ar noro konfliktuoti su ieškovu. Atsakovas tik įgyvendina procesinę teisę gintis nuo jam pareikšto ieškinio. Ieškovas kartu su ieškiniu pateikė atsakovo jam teiktus atsakymus į ieškovo prašymus dėl dokumentų perdavimo ir informacijos suteikimo. Pateikti atsakymai nepatvirtina „konfliktinių santykių“. Atsakovas yra paaiškinęs ieškovui, jog jokių ieškovui priklausančių dokumentų, kuriais ieškovas nedisponuotų, atsakovas neturi. Šiuo konkrečiu atveju ieškovui nepateikus įrodymų, kad egzistuoja konkretus ryšys tarp reikalaujamų areštuoti dokumentų ir atsakovo teiktų paslaugų pagal paslaugų sutartį, apeliacinės instancijos teismas daro išvada, jog ieškovo prašomų laikinųjų apsaugos priemonių taikymas byloje pažeistų proporcingumo principą, galimai pažeistų trečiųjų asmenų teises ir interesus. Tai, kad ieškovas, kaip pats teigia, buvo jo nurodytų juridinių asmenų akcininkas, stebėtojų tarybos ir/ar valdybos narys, reiškia, kad jis pats turi turėti prašomus jo nurodytų juridinių asmenų organų sprendimus, bei kitus dokumentus, kurie buvo skirti organų nariams. Ieškovas nenurodė tokių dokumentų perdavimo atsakovui aplinkybių. Tai, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos mokestinio patikrinimo metu buvo nagrinėjami ieškovo reikalaujami dokumentai, reiškia, kad ieškovas pats gali kreiptis į Valstybinę mokesčių inspekciją dėl tokių dokumentų, kurių pagrindu atliktas mokestinis patikrinimas pateikimo. Atsakovas atkreipia dėmesį, jog Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimo akte Nr. (4.65)-480-20 nėra nurodyta, kad atsakovas būtų teikęs paslaugas ieškovui dėl sandorių ar sprendimų, kurie yra minimi patikrinimo akte ar, kad atsakovas būtų teikęs Valstybinei mokesčių inspekcijai tokių sandorių ar sprendimų dokumentus.

13Šalių teisės civiliniame procese yra grindžiamos lygiateisiškumo principu (Konstitucijos 29 straipsnio 1 dalis, CPK 17 straipsnis). Nė viena proceso šalis nėra labiau privilegijuota, vienos šalies procesinės teisės atitinka kitos šalies teises (CPK 42 straipsnis). Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, kad pirmos instancijos teismas pagrįstai vertino aplinkybę, kad ieškovas prašydamas areštuoti prašyme nurodytus dokumentus, nepateikė teismui duomenų, kaip ieškovas yra susijęs su trečiaisiais asmenimis. Ieškovas prašo leisti ieškovo pasirinktam antstoliui ar antstoliams patekti į visas atsakovo bet kokių trečiųjų asmenų patalpas, kuriose gali būti laikomi „areštuotini“ dokumentai, visa dokumentacija ir korespondencija. Šiuo atveju tik antstoliui priklausytų teisė spręsti ar pas atsakovą ir bet kuriuos trečiuosius asmenis esanti dokumentacija ar korespondencija susijusi su ginčo dalyku. Apelianto prašomų areštuoti dokumentų bei korespondencijos neapibrėžtumas lemtų ir tai, kad būtų iš esmės leidžiama ieškoti bet kokių dokumentų, susipažinti su visa korespondencija, esančią tiek pas atsakovą, tiek pas trečiuosius asmenis. Pažymėtina, kad laikinosiomis apsaugos priemonėmis negalima tiesiogiai varžyti asmenų, kurie nėra atsakovai byloje, teisių, įskaitant konstitucines teises, kurių ribojimui apskritai keliami griežtesni proporcingumo reikalavimai.

14Nagrinėjamu atveju svarbu pažymėti, jog prievolinio teisinio santykio teisę turintis subjektas turi tik reikalavimo teisę į kitą teisinio santykio dalyvį (šalį) ir jo teisės įgyvendinamos kito asmens veiksmais. Civilinių teisių įgyvendinimo ribos draudžia piktnaudžiauti teise, t.y. įgyvendinti savo civilines teises tokiu būdu ir priemonėmis, kurios be teisinio pagrindo pažeistų ar varžytų kitų asmenų teises ar įstatymų saugomus interesus. Kai asmuo piktnaudžiauja subjektine teise, teismas gali atsisakyti ją ginti. Teismo sprendimas ginčo teisenos tvarka pagal ieškovo pareikštą reikalavimą atsakovui gali būti priimtas tik byloje dalyvaujančių šalių atžvilgiu. Kaip matyti iš prašymo areštuoti dokumentus, nėra nurodoma, kad atsakovas yra sandorių, kurių dokumentus prašoma areštuoti šalis ir kad ieškovas pats ne teismo tvarka jų negali gauti iš trečiųjų asmenų. Esant prašomų areštuoti dokumentų sąsajoms su ieškovo reiškiamu ieškiniu, pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nebus galima įvykdyti ieškovo reikalavimo įvykdyti pareigas natūra, nes visa dokumentacija ir korespondencija susijusi su pareigos vykdymu būtų areštuota ir perduota ieškovo pasirinktiems antstoliams. Be to, šioje byloje būtina atkreipti dėmesį į tai, jog ieškinio pareiškimu ieškovo keliamas įpareigojimo įvykdyti pareigas natūra reikalavimas yra siejamas su reikalavimu pateikti raštišką ataskaitą apie atstovavimo veiklą, paslaugų suteikimą ir teikimo eigą bei pavedimų vykdymą „išsamiai paaiškinta ekonomine logika“. Pažymėtina, jog antstolis nėra kompetentingas nustatyti, patvirtinti ar pripažinti, jog teismo sprendimas yra įvykdytas „išsamiai paaiškinta ekonomine logika“. Apeliacinės instancijos teismas daro išvada, jog pritaikius ieškovo prašomas laikinąsias apsaugos priemones, nebus pasiektas ieškovo prašomo sprendimo įvykdymo užtikrinimas, kurio įvykdymo pripažinimui gali būti būtinas teismo sprendimas „dėl pripažinimo“, kuris savo esme nėra vykdomas priverstine tvarka.

15Esant šioms išvardytoms aplinkybėms, teismas daro išvadą, kad apelianto atskirasis skundas nėra pagrįstas, todėl atmestinas, o Vilniaus miesto apylinkės 2013-09-18 nutartis paliktina nepakeista (CPK 337 str. 1 d.).

16Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 337 str. 1 p., apeliacinės instancijos teismas

Nutarė

17Vilniaus miesto apylinkės teismo 2013 m. rugsėjo 18 d. nutartį palikti nepakeistą, atskirąjį skundą atmesti.

Proceso dalyviai