Byla 2-1662-485/2012
Dėl skolos, baudos ir delspinigių priteisimo

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Algirdas Remeika, sekretoriaujant Ramintai Samušytei, dalyvaujant ieškovo A. Š. atstovui advokatui Mindaugui Vasiliauskui, atsakovės UAB “Vanesos turtas” atstovei advokatei Sonatai Žukauskienei, viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo A. Š. ieškinį atsakovei UAB „Vanesos turtas“, trečiajam asmeniui UAB “Vanesa” dėl skolos, baudos ir delspinigių priteisimo ir

Nustatė

2Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 400 000 Lt skolą, 91 680 Lt baudą, 5 proc. metines palūkanas, skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4 458 Lt žyminį mokestį. Ieškovas nurodė, jog 2008-05-16 ieškovas su UAB „Vanesa“ sudarė pirkimo pardavimo sutartį, pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti jam nuosavybės teise priklausančią 5,4016 ha dalį iš 5,5300 ha žemės sklypo esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas( - ), o UAB „Vanesa“, atstovaujama direktoriaus O. N., savo turto dalį nupirkti už 1 087 520 Lt, iš kurių 687 520 Lt prieš pasirašydami minėtą sutartį už savo turto dalį sumokėjo ieškovui, o likusius 400 000 Lt UAB „Vanesa“ liko skolinga ir įsipareigojo juos sumokėti ieškovui iki 2009 m. sausio 1 d.. Be to, UAB „Vanesa“ praleidusi terminą atsiskaityti su ieškovu iki 2009-01-01 įsipareigojo mokėti 0,02 procentų dydžio baudą nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną iki pilno atsiskaitymo su ieškovu. 2010-10-01 Kauno m. 21-ojo notaro biure ieškovas parašė pareiškimą, Nr. reg. VL-3414, kuriuo sutiko, kad UAB „Vanesa“ 2010-10-01 sutartimi perleistų nuosavybės teise priklausantį turtą pilnai neatsiskaičius su ieškovu, išliekant įsiskolinimui, ir kad naujas nuosavybės teisių perėmėjas, UAB „Vanesos turtas“ perimtų visus įsipareigojimus pagal 2008-05-16 pirkimo pardavimo sutartį Nr. VL-1988. Minėta 2010-10-01 pirkimo pardavimo sutartimi UAB „Vanesos turtas“ ieškovui liko skolingi 400 000 Lt. Be to, atsakovė įsipareigojo sumokėti šią sumą iki 2009-01-01, o iki nurodyto termino neatsiskaičius sutarė mokėti 0,02 procento dydžio baudą nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną iki pilno atsiskaitymo, kas iki ieškinio pateikimo dienos sudaro 91 680 Lt (400 000 x 0,02 proc. = 80 Lt / 1 dienai x 1095 dienų (skaičiuojant nuo 2009-01-01 iki ieškinio pateikimo dienos) = 91 680 Lt). Tokiu būdu atsakovės įsiskolinimas ieškovui 2012-02-20 dienai sudaro 491 680,00 Lt (pagal sutartį skola 400 000 Lt ir 91 680 Lt bauda).Už vėlavimą vykdyti finansines prievoles iš atsakovės ieškovas prašo priteisti įstatyme nustatyto dydžio procesines palūkanas.

3Kauno apygardos teismas 2012 m. vasario 23 d. preliminariu sprendimu ieškinį tenkino.

4Atsakovė prieštaravimais prašo panaikinti 2012 m. vasario 23 d. Kauno apygardos teismo preliminarų sprendimą ir ieškinį atmesti, priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovė nurodo, jog 2010-01-01 sutartimi nebuvo nustatyti atsakovės UAB „Vanesos turtas“ įsipareigojimai sumokėti neįvykdytus UAB „Vanesa“ įsipareigojimus bei sumokėti baudą. Atsakovė už perkamą žemės sklypą sumokėjo sutartyje sudarėtą kainą – 600 000 Lt, o kreditoriaus A. Š. atžvilgiu atsakovė jokių įsipreigojimų neprisiėmė. Ieškovas turėjo pateikti duomenis, kad ieškovas reikalavo iš trečiojo asmens baudos sumokėjimo, tačiau jų nepateikė. Taip pat atsakovė, vadovaudamasi CPK 1.125 straipsniu, prašo taikyti ieškinio senatį ieškovo reikalavimui dėl 91 680 Lt baudos priteisimo.

5Ieškovas atsiliepimu į prieštaravimus prašo 2012 m. vasario 23 d. Kauno apygardos teismo preliminarų sprendimą palikti nepakeistą. Nurodo, jog atsakovė neginčija tarp ieškovo ir trečiojo asmens sudarytos 2008-05-16 Pirkimo – pardavimo sutaries. Atsakovė taip pat sutiko, kad ieškovas pasirašė pareiškimą, kuriuo sutiko, kad UAB „Vanesa“ 2010-10-01 sutartimi perleistų nuosavybės teise priklausantį turtą pilnai neatsiskaičiusi su ieškovu, ir kad naujasis teisių perėmėjas perimtų visus įsipareigojimus pagal 2008-05-16 Pirkimo – paradvimo sutartį. Pradinis ir naujas skolininkai paprastai sudaro skolos perkėlimo sutartį prieš gaudami kreditoriaus sutikimą. Nors be kreditoriaus sutikimo ši sutartis jam neturi jokios galios ir prieš jį negali būti panaudota, tačiau ji neturi įtakos pradinio ir naujojo skolininkų tarpusavio santykiams. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad ieškovas nėra teisinių įsipareigojimų sutarties šalis, kadangi be jo sutikimo 2010-10-01 sutartis neturėtų jokios juridinės galios. Pagal CK 6.115 str. trečiasis asmuo gali pagal sutartį su kreditoriumi perimti skolininko pareigas ir teises. Perkelti savo skolą kitam asmeniui skolininkas gali tik tuo atveju, kai kreditorius sutinka (CK 6.116 str. 1 d.). Kaip matyti iš į bylą pateiktos skolos perkėlimo sutarties, pradiniam skolininkui UAB „Vanesa“ perkeliant prievolę naujajam skolininkui - UAB „Vanesos turtas“, kreditorius, t.y. ieškovas, išreiškė savo sutikimą dėl tokio skolos perkėlimo, jį patvirtindamas parašu sutikimo sutartyje. Tokiu būdu, esant sudarytai ir galiojančiai sutarčiai, atitinkančiai įstatymo reikalavimus, nenuginčytai įstatymo nustatyta tvarka, bei patvirtinančiai skolos perkėlimo faktą naujam skolininkui, bei esant ieškovo sutikimui su tokiu skolos perkėlimu naujam skolininkui, teismas pagrįstai sprendė, kad atsakovei neįvykdžius šia sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, jai atsirado pareiga sumokėti ieškovui susidariusį įsiskolinimą. Atsakovė nepagrįstai teigia, kad nesulaukė iš ieškovo jokių pretenzijų dėl laiku neapmokėtos skolos. Pretenzijos buvo siunčiamos atsakovės buveinės adresu, tačiau atsakovė vengė jas priimti.

6Teismo posėdyje šalys savo prašymus bei atsikirtimus į juos palaikė. Ieškovo atstovas nurodė, jog ieškinys turi būti tenkinamas visiškai, kadangi visos aplinkybės yra pagrįįstos byloje surinktais rašytiniaiūs įrodymais. Atsakovės atstovė su ieškiniu nesutiko, nurodė, jog ieškovui sumokėti 400 000 Lt turi ne atsakovė, o UAB “Vanesa”, kadangi atsakovė nėra prisiėmusi jokių įsipareigojimų įvykdyti UAB “Vanesa” prievolių.

7Trečiojo asmens UAB “ Vanesa” atstovas į teismo posėdį neatvyko, savo nuomonės nepareiškė. Apie teismo posėdžio laiką ir vietą pranešta tinkamai.

8Preliminarų sprendmą pakeisti.

9Byloje surinkti rašytiniai įrodymai patvirtina, jog 2008-05-16 ieškovas su UAB „Vanesa“ sudarė pirkimo - pardavimo sutartį (toliau – Sutartis) (b. l. 6-18), pagal kurią ieškovas įsipareigojo parduoti jam nuosavybės teise priklausančią 5,4016 ha dalį iš 5,5300 ha žemės sklypo esančio ( - ) unikalus Nr. ( - ), kadastrinis adresas ( - ) , o UAB „Vanesa“, atstovaujama direktoriaus O. N., savo turto dalį nupirkti už 1 087 520 Lt. Sutartyje pažymėta, jog UAB “Vanesa” sumoka pardavėjui 687 520 Lt prieš pasirašydama Sutartį, o likusius 400 000 Lt UAB „Vanesa“ lieka skolinga ir įsipareigoja juos sumokėti ieškovui iki 2009 m. sausio 1 d. UAB “Vanesa” ir atsakovė UAB “Vanesos turas” 2010-10-01 sudarė pirkimo pradavimo sutartį (toliau Sutartis1), pagal kurią UAB “Vanesa” perleido UAB “Vanesos turtas” iš ieškovo įsigytą turtą. Sutartyje1 nurodoma, jog ieškovas A. Š. sutinka, kad UAB “Vanesa” perleistų turtą pilnai su juo neatsiskaičius ir sutinka, kad naujasis savininkas UAB “Vanesos turtas” perimtų visus įsipareigojimus pagal Sutartį. Toks ieškovo pareiškimas apie sutikimą buvo patvirtintas notaro bei įtrauktas į Sutarties1 tekstą, O UAB “Vanesa” ir UAB “vanesos turtas” su šia sąlyga sutiko ir tokį sutarties tekstą patvirtino savo įgaliotų asmenų parašais. Iš CK 6.154 ir 6.159 straipsniuose pateiktos sutarties apibrėžties darytina išvada, kad sutarties esmė – šalių susitarimas, t. y. valios sutapimas. Lietuvos sutarčių teisėje pripažįstama, kad sutartis galioja tokio turinio, kokio siekė jos šalys. Kasacinio teismo pabrėžta tai, kad, taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; kt.). Atsakovė, nesutikdama su ieškiniu, nurodo, jog jokių įsipareigojimų ieškovo atžvilgiu ji iš UAB “Vanesa” pasirašyta Sutartimi1 neperėmė. Teismas tokį atsakovės argumentą atmeta kaip nepagrįstą. Iš Sutarties1 turinio matyti, jog šalys aiškiai suprato savo teises ir pareigas pagal pasirašomą Sutartį1, t.y. ieškovas sutiko, kad jam UAB “Vanesa” neišmokėta skola, perleidžiant turtą, pereitų UAB “Vanesos turtas”, taip pat ir UAB “Vanesos turtas”, patvirtindama sutartį, sutiko perimti visus įsipareigojimus pagal Sutartį. Teismui nekyla jokių abejonių dėl Sutartyje1 aptartų sąlygų, kadangi akivaizdu, jog ieškovas, nebūdamas įsitikinęs, jog UAB “Vanesos turtas” perims įsipareigojimą iš UAB “Vanesa” sumokėti likusią skolos dalį, kaip kreditorius, nebūtų sutikęs su UAB “Vanesa” ir UAB “Vanesos turtas” sandoriu dėl turto perleidimo. CK 6.115 str. nustatyta, kad trečiasis asmuo gali pagal sutartį su kreditoriumi perimti skolininko pareigas ir teises. Šiuo atveju ieškovas sutiko dėl skolos perkėlimo, o skolos perėmėja UAB “Vanesos turtas” sutiko perimti skolininkės UAB „Vanesa“ 400 000 Lt skolą ieškovui (CK 6. 116 str. 1 d.). CK 6.200 str. įtvirtinta, kad šalys sutartį turi vykdyti tinkamai ir sąžiningai. Teisėtai sudaryta ir galiojanti sutartis jos šalims turi įstatymo galią, yra privaloma ir turi būti vykdoma (CK 6.189 straipsnio 1 dalis, 6.200 straipsnis). Atsakovė pagal Sutartį1 įsipraigojo atsiskaityti su ieškovu pagal Sutartį, kurios pasirašymo metu skolos mokėjimo terminas jau buvo suėjęs, tačiau nė viena iš šalių dėl šių aplinkybių pretenzijų nereiškė. Byloje nepateikta duomenų, jog atsakovė būtų savo prisiimtą prievolę įvykdžiusi, todėl konstatuotina, kad atsakovė nevykdė savo sutartinių įsipareigojimų pagal Sutartį1, kuriai galioja Sutartyje aptartos sąlygos. Nesant kitų įrodymų priešingą išvadą daryti nėra pagrindo (CPK 178 str. 185 str.). Atsižvelgiant į tai, teismas konstatuoja, jog šioje dalyje ieškovo ieškinys yra pagrįstas, todėl tenkintinas.

10Ieškovas ieškiniu prašė priteisti iš atsakovės 91 680 Lt baudą, kadangi atsakovė įsipareigojo sumokėti 400 000 Lt skolą iki 2009-01-01, o iki nurodyto termino neatsiskaičius sutarė mokėti 0,02 procento dydžio baudą nuo visos nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną iki pilno atsiskaitymo, kas iki ieškinio pateikimo dienos sudaro 91 680 Lt (400 000 x 0,02 proc. = 80 Lt / 1 dienai x 1095 dienų (skaičiuojant nuo 2009-01-01 iki ieškinio pateikimo dienos) = 91 680 Lt). Atsakovė dėl šio reikalavimo prašo taikyti ieškinio senatį. Ieškinio senatis – tai įstatymų nustatytas laiko tarpas (terminas), per kurį asmuo gali apginti savo pažeistas teises pareikšdamas ieškinį (CK 1.124 str.). Pagal CK 1.125 str. 5 d. 1 p. ieškiniams dėl netesybų (baudos, delspinigių) išieškojimo taikomas sutrumpintas šešių mėnesių ieškinio senaties terminas. Kaip jau byloje nustatyta, atsakovė UAB „Vanesos turtas“ Sutartį1, kuria prisiėmė visus UAB „Vanesa“ įsipareigojimus ieškovui, kylančius iš Sutarties, pasirašė 2010-10-01, t.y. praėjus Sutartyje nurodytam skolos mokėjimo terminui, t.y. 2009-01-01. Kadangi UAB „Vanesos turtas“ dėl to, kad mokėjimo terminas pagal Sutartį yra praleistas, pretenzijų UAB „Vanesa“ nereiškė, laikytina, jog atsakovė įsipareigojimus pagal Sutartį perėmė nuo 2010-10-01. Teismo manymu, nuo šio termino skaičiuotinas ir sutrumpintas 6 mėnesių ieškinio senaties terminas dėl baudos priteisimo. Kadangi ieškovas į teismą kreipėsi 2012-02-22, dėl to darytina išvada, kad byloje pareikštam ieškinio reikalavimui priteisti baudą ieškinio senaties terminas prasidėjo 2010-10-01 (CK 1.118 str. 1 d., 1.127 str. 2 d.) ir baigėsi 2011-04-01. Atsižvelgiant į tai, šis ieškovo reikalavimas dėl baudos priteisimo negali būti tenkinamas pilna apimtimi ir ieškovui priteistina iš atsakovės bauda, kuri skaičiuotina už 6 mėnesius, t.y. ((400 000*0,02)/100)*180=14 400 Lt.

11Tenkinant ieškinį iš dalies iš atsakovės ieškovui sutinkamai su CK 6.210, 6.37 straipsniui priteistinos procesinės palūkanos nuo ieškinio reikalavimų patenkintos sumos, t.y. nuo 414 400 Lt nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

12Proporcingai tenkintai ieškinio daliai, iš atsakovės ieškovui priteistinas ir žyminis mokestis, t. y. 4 072 Lt (CPK 93 str. 1 d.).

13.

14Vadovaudamasis CPK 430 straipsnio 6 dalies 3 punktu, teismas

Nutarė

15Kauno apygardos teismo 2012 m. vasario 23 d. preliminarų sprendimą pakeisti, jo rezoliucinę dalį išdėstant taip:

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti iš atsakovės UAB „Vanesos turtas“ (į. k. 300074740, reg. Kaune, Baltijos g. 96-27) ieškovui A. Š. (a. k. ( - ) reg. ( - )) 400 000 Lt (keturių šimtų tūkstančių litų) skolą, 14 400 Lt (keturiolikos tūkstančių keturių šimtų litų) baudą, 5 proc. metines palūkanas nuo priteistos sumos (414 400 Lt), skaičiuojant nuo bylos iškėlimo teisme (2012-02-22) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 4 072 Lt (keturių tūkstančių septyniasdešimt dviejų litų) žyminį mokestį.

18Galutinis sprendimas per 30 dienų nuo jo paskelbimo dienos apeliaciniu skundu skundžiamas Lietuvos Apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai