Byla 2-312-732/2012
Dėl įvaikinimo

1Molėtų rajono apylinkės teismo teisėjas Liudvikas Myško, sekretoriaujant Sigitai Saugūnienei, dalyvaujant pareiškėjai I. S., Molėtų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovei Edvilei Kralikevičienei uždarame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjos I. S. pareiškimą dėl įvaikinimo ir

Nustatė

2pareiškėja prašė įvaikinti nepilnametę A. K., gim. 2007-07-07, Molėtų raj. Nurodė, kad 2007-08-29 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.B6-293 ji yra paskirta laikinąja A. K. globėja ir nuo to laiko vaikas gyvena su ja. 2009-12-23 Molėtų rajono apylinkės teismo nutartimi patvirtintas tėvų I. K. ir S. K. sutikimas įvaikinti jų dukrą A. K.. Mergaitė pareiškėjos šeimoje adaptavosi, jaučiasi gerai ir saugiai, pareiškėja taipogi ją pamilo, nori ją auginti bei auklėti savo šeimoje. Pareiškėjos materialinė padėtis gera, nėra įstatyminių kliūčių, ribojančių jos galimybę įsivaikinti.

3Posėdžio metu pareiškėja pareiškimą palaikė, paaiškino, kad per penkis metus, kuriuos mergaitė gyvena pas ją, jie tapo tikra šeima. Su mergaitės socialine kilme, sveikatos būkle yra susipažinusi, daug dėmesio skiria jos sveikatos stiprinimui, ugdymui.

4Molėtų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus atstovė prašė tenkinti pareiškimą. Teigė, kad pareiškėja darniai gyvena, yra sudariusi puikias sąlygas vaikui augti. Mergaitė su pareiškėja jaučiasi saugiai. Pareiškėja yra pasirengusi įvaikinti mergaitę, atsakingai tam apsisprendusi, tad nėra jokių kliūčių įvaikinimui. Mergaitės tėvai S. K. ir I. K. mergaite nesirūpino, girtuokliaudavo, todėl 2006-09-29 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.B6-245 A. K. buvo nustatyta laikinoji globa ir globėju paskirti Molėtų vaikų globos namai. Nuo 2007-08-29 mergaitė gyvena su globėja I. S., kuri yra našlė ir neturi savo vaikų. Šiuo metu I. S. turi draugą su kuriuo ketina kurti šeimą. Mergaitės tėvai S. K. ir I. K. vaiku nesidomėjo ir nelankė. Vaikas savo motina laiko I. S. ir apie tikrus savo tėvus nieko nežino. Nesant jokių juridinių ar socialinių kliūčių dėl A. K. įvaikinimo, bei atsižvelgiant į tai, kad mergaitė pareiškėjos šeimoje jau gyvena, yra prižiūrima ir mylima, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrius prašė tenkinti pareiškimą

5Pareiškimas tenkintinas.

62007-08-29 Molėtų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr.B6-293 laikinąja A. K. globėja buvo paskirta I. S. (b.l. 25). Molėtų rajono apylinkės teismo 2009-12-23 d. nutartimi teismas patvirtino I. K. ir S. K. sutikimą įvaikinti jų dukrą A. K., gim. 2005-07-07 (b.l. 27). Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateikė išvada, kuria neprieštaravo dėl A. K. įvaikinimo I. S. šeimoje (b.l.39-44), I. S. yra Lietuvos Respublikos pilietė, našlė (b.l.5,19).

7Teismas nustatė, kad pareiškėjos sveikata leidžia įsivaikinti vaiką (b.l. 9), ji neteista (b.l. 56), ji turi pastovias pajamas, vaikui augti tinkančią gyvenamąją aplinką (b.l. 13-17). Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos savo duota išvada, Molėtų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriaus, atstovė neprieštaravo, kad A. K. būtų įvaikinta Lietuvos Respublikos pilietės I. S..

8Teismas konstatuoja, kad pareiškėja turi tinkamas sąlygas ir yra deramai pasirengusi įvaikinimui, ji atitinka CK 3.210 str. keliamus reikalavimus asmenims, turintiems teisę įvaikinti. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, laikytina, kad įvaikinimas atitiks vaiko interesus (CK 3.209 str.).

9Vadovaudamasis išdėstytu ir remdamasis LR CPK 185 str., 270 str., 487 str., teismas

Nutarė

10tenkinti pareiškėjos pareiškimą ir leisti I. S., a.k( - ) įvaikinti A. K., a.k. ( - )

11Pripažinti I. S. A. K. motina, o A. K. – jos dukra.

12Pakeisti A. K. pavardę į „Spranginaite“.

13Įsiteisėjusį teismo sprendimą per tris dienas išsiųsti Molėtų ir rajono civilinės metrikacijos skyriui.

14Sprendimas per 30 d. gali būti skundžiamas Panevėžio apygardos teismui per Molėtų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai