Byla B2-1778-658/2017
Dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Demeta“ iškėlimo

1Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovės uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ direktoriaus Z. S. pareiškimą dėl bankroto bylos atsakovei uždarajai akcinei bendrovei „Demeta“ iškėlimo,

Nustatė

2UAB „Demeta“ administracijos vadovas kreipėsi į teismą prašydamas iškelti bankroto bylą atsakovei. Nurodė, kad bendrovė negali atsiskaityti su kreditoriais, skoliniai įsipareigojimai didžiąja dalimi yra pradelsti, žymiai viršija turimą turtą, todėl UAB „Demeta“ keltina bankroto byla.

3Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.

4Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau tekste – ĮBĮ) bei Civilinio proceso kodekso nuostatos. ĮBĮ 9 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad įmonei bankroto byla iškeliama, jeigu teismas nustatė, kad yra bent viena iš šių sąlygų: 1) įmonė yra nemoki arba įmonė vėluoja išmokėti darbuotojui (darbuotojams) darbo užmokestį ir su darbo santykiais susijusias išmokas; 2) įmonė negali arba negalės vykdyti įsipareigojimų. Įmonės nemokumas yra įmonės būsena, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės (ĮBĮ 2 str. 8 d.). Įmonės vadovas turi teisinę pareigą kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo, jei įmonė nepajėgi atsiskaityti su kreditoriais ir faktiškai yra nemoki (ĮBĮ 8 str. 1 d.).

5Bylos ir viešųjų registrų duomenimis nustatyta, kad UAB „Demeta“ įsteigta 2008 metais vykdyti veiklą, susijusią su drabužių prekyba. Pareiškėjas nurodo, kad bendrovės apyvarta paskutiniais metais ženkliai sumažėjo, bendrovė tapo nepajėgi atsiskaityti su darbuotojais ir kreditoriais. Iš pateiktų finansinės atskaitomybės dokumentų matyti, kad 2015 metais bendrovė turėjo turto už 94 553 Eur, 2016 metais – už 28 835 Eur, jį didžiąja dalimi sudarė atsargos (pardavimui skirtos prekės) (21 549 Eur) (b. l. 6, 9). Iš finansinės ataskaitos duomenų ir kreditorių sąrašo matyti, kad bendrovės įsiskolinimai kreditoriams 2015 metais sudarė 107 905 Eur, 2016 metais – 121 442 Eur (b. l. 6, 10), visi jie – trumpalaikiai. Pradelsti įsipareigojimai pareiškimo dėl bankroto bylos iškėlimo dieną sudarė 121 259,65 Eur (iš jų VMI – 20 842 Eur, SODRAI – 13 018 Eur (b. l. 12-13), t. y. viršijo turimą bendrovės turtą 6 kartus. Debitoriniai reikalavimai sudaro 334,5 Eur (b. l. 14). Įmonė nekilnojamojo turto neturi (tik patalpų nuomos teisę), turi vieną automobilį (2002 metų gamybos Mercedes Benz) (VĮ „Registrų centras“ ir VĮ „Regitra“ duomenys). VSDFV viešais duomenimis bendrovėje dirba 24 darbuotojai, skola bankroto bylos iškėlimo dienai sudaro ne 13 018 Eur, kaip nurodo pareiškėjas, tačiau 22 789,95 Eur. Lietuvos teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis, nėra iškeltų bylų dėl skolų priteisimo iš UAB „Demeta“.

6Iš nustatytų faktinių aplinkybių, t. y. iš bendrovės pradelstų įsipareigojimų ir turimo turto santykio spręstina, kad UAB „Demeta“ būsena atitinka Įmonių bankroto įstatymo 2 straipsnio 8 dalyje reglamentuotą įmonės nemokumo sąvoką: jos skoliniai įsipareigojimai viršija pusę įmonės turimo turto dalį, su darbuotojais ir kreditoriais neatsiskaitoma (ĮBĮ 4 str. 1 d. 1 ir 2 p.), bendrovė laiku nemoka įstatymų nustatytų mokesčių, kitų privalomųjų įmokų (ĮBĮ 4 str. 1 d. 3 p.). Dėl nurodytų priežasčių UAB „Demeta“ keltina bankroto byla Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 punkto pagrindu, t. y. esant nustatytam įmonės nemokumui.

7Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius UAB „Vadybos apskaita“ (sąrašo eilės Nr. B-JA014), kurios kandidatūra atrinkta naudojantis Bankroto administratorių atrankos kompiuterine programa (ĮBĮ 11 str. 2, 4 d.).

8Iškėlus UAB „Demeta“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos (ĮBĮ 10 str. 4 d. 2 p.).

9Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2 punktais, 10 straipsniu, teismas,

Nutarė

10iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Demeta“ (juridinio asmens kodas 301817595, registracijos adresas Kauno r. sav. Raudondvario k., Topolių g. 2).

11Uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ administratoriumi paskirti uždarąją akcinę bendrovę „Vadybos apskaita“ (asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sąrašo Nr. B-JA014, adresas Gedimino pr. 32-5, Vilnius, el. p. vadybosapskaita@gmail.com).

12Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ (juridinio asmens kodas 301817595) turtui ir piniginėms lėšoms areštą, galiojantį iki šios nutarties įsiteisėjimo dienos, draudžiant bet kokius atsiskaitymus.

13Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, iki kada kreditoriai turi teisę pareikšti savo reikalavimus bankrutuojančiai uždarajai akcinei bendrovei „Demeta“.

14Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo dienos, per kurį uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ valdymo organai privalo perduoti administratoriui įmonės turtą pagal finansinę atskaitomybę, sudarytą nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos duomenimis ir visus dokumentus.

15Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų registro tvarkytojui, Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, ieškovui, atsakovei.

16Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties įsiteisėjimą pranešti Turto arešto registrų tvarkytojui.

17Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ administratoriui atlikti veiksmus, numatytus ĮBĮ 10 straipsnio 4 dalies 3 punkte, 7 dalies 8 punkte.

18Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą sušaukti pirmąjį uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ kreditorių susirinkimą.

19Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per 10 dienų nuo jos priėmimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Kauno apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Kauno apygardos teismo teisėjas Nerijus Meilutis, rašytinio proceso tvarka... 2. UAB „Demeta“ administracijos vadovas kreipėsi į teismą prašydamas... 3. Pareiškimas dėl bankroto bylos iškėlimo tenkintinas.... 4. Bankroto teisinius santykius reglamentuoja Įmonių bankroto įstatymo (toliau... 5. Bylos ir viešųjų registrų duomenimis nustatyta, kad UAB „Demeta“... 6. Iš nustatytų faktinių aplinkybių, t. y. iš bendrovės pradelstų... 7. Administruoti įmonės bankroto procedūrą skirtinas bankroto administratorius... 8. Iškėlus UAB „Demeta“ bankroto bylą, areštuotinas įmonės turtas iki... 9. Vadovaudamasis Įmonių bankroto įstatymo 9 straipsnio 7 dalies 1 ir 2... 10. iškelti bankroto bylą uždarajai akcinei bendrovei „Demeta“ (juridinio... 11. Uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ administratoriumi paskirti... 12. Uždėti uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ (juridinio asmens kodas... 13. Nustatyti 30 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 14. Nustatyti 10 dienų laikotarpį nuo šios teismo nutarties įsiteisėjimo... 15. Apie bankroto bylos iškėlimą nedelsiant pranešti Juridinių asmenų... 16. Apie turtui ir piniginėms lėšoms taikytą areštą bei apie šios nutarties... 17. Pavesti uždarosios akcinės bendrovės „Demeta“ administratoriui atlikti... 18. Pavesti administratoriui per ĮBĮ 22 straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą... 19. Nutartis, išskyrus jos dalį dėl administratoriaus kandidatūros skyrimo, per...