Byla e2A-333-577/2016
Dėl įpareigojimo užtikrinti karšto vandens tiekimą; trečiasis asmuo – V. D

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Liudos Uckienės ir Neringos Švedienės, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo N. J. apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo N. J. ieškinį atsakovams daugiabučio namo savininkų bendrijai „26 Pylimėliai“, A. R., D. M., K. P. ir R. G. dėl įpareigojimo užtikrinti karšto vandens tiekimą; trečiasis asmuo – V. D..

2Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

4Ieškovas N. J. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti atsakovus užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui nuosavybės teise priklausantį butą ( - ). Nurodė, kad ieškovas yra DNSB „26 Pylimėliai“ narys. Atsakovas D. M., kuris yra DNSB „26 Pylimėliai“ valdybos narys ir administruoja namo katilinę, 2014-03-31 priėmė sprendimą išjungti bendrą namo katilinę ir nutraukti karšto vandens tiekimą namo gyventojams ir 2014-04-01 nutraukė karšto vandens tiekimą ieškovui. Pasak ieškovo, valdybos nariai atsakovai A. R., D. M. ir R. G., nesant Bendrijos visuotinio narių susirinkimo sprendimų atsijungė nuo namo bendros katilinės ir savo butuose įsirengė boilerius, todėl jiems neaktualus karšto vandens tiekimas iš bendros katilinės. Kadangi tuo metu vidutinė paros temperatūra Vilniuje buvo + 5 C, o su karšto vandens tiekimu buvo nutrauktas ir šilumos tiekimas ieškovui, tai kelia grėsmę ieškovo sveikatai, pažeidžia higienos normas, sukelia emocinius pergyvenimus, neigiamai veikia darbingumą. Atsakovų veiksmus laiko neteisėtais.

5Atsakovai DNSB „26 Pylimėliai“ ir A. R. prašė atmesti ieškinį kaip nepagrįstą. Atsiliepime nurodė, kad DNSB „26 Pylimėliai“ niekada nebuvo atsisakiusi tiekti karšto vandens ieškovui, bet buvo priversta imtis priemonių dėl apmokėjimo už karštą vandenį užtikrinimo, nes ieškovas teikė neteisingus duomenis apie suvartotą karštą vandenį ir pareiškė, kad už karštą vandenį nemokės ir nemokėjo. Pasak atsakovo, namo administratorius neturi galimybės surinkti ir patikrinti butų karšto vandens skaitiklių duomenų tikrumo, nes jie įrengti butuose ir šiuos duomenis deklaruoja butų savininkai (gyventojai). Paaiškino, kad pagaminto karšto vandens vieno kubo kaina šildymo sezono metu sumažėja, o mėnesiais, kuriais netiekiamas šildymas, ženkliai išauga dėl namo autonominės katilinės ir karšto vandens tiekimo sistemos neefektyvumo. Dėl šios priežasties iš visų name esančių 23 butų, 21 bute įrengti elektriniai boileriai karštam vandeniui pašildyti, o dviejuose butuose (ir ieškovo bute), tokių boilerių nėra. Teigė, kad ne šildymo sezono metu 567,42 Lt/kub.m. karšto vandens kaina yra neprotingai didelė, todėl mano, jog asmuo, siekdamas pirkti tokį brangų vandenį, turėtų pateikti bendrijai (tiekėjui) prašymą jį tiekti ir įsipareigojimą už tai sumokėti. Atsiliepime nurodoma, kad ieškovui atsisakius sumokėti už karštą vandenį, o DNSB „26 Pylimėliai“ nesugebėjus atsiskaityti su dujų tiekėju, pastarasis nutrauktų dujų tiekimą, bendrija nebeturėtų galimybės tiekti šildymo namui ir karšto vandens, katilinė sugestų. Atsakovo įsitikinimu, ieškovas siekia gauti karšto vandens kitokia, negu faktinė kaina. Pažymi, kad 2014 m. kovo mėn. duomenimis, ieškovo skola DNSB „26 Pylimėliai“ buvo 3255,38 Lt, 2014 m. balandžio mėn. duomenimis – 967,33 Lt. Pasak atsakovo, reikalavimai fiziniams asmenims, kaip DNSB „26 Pylimėliai“ valdybos nariams yra ydingas ir neįgyvendinamas, nes jie netiekia ir negali užtikrinti karšto vandens tiekimo ieškovui. Be to, minėti fiziniai asmenys gali atsistatydinti iš bendrijos valdybos narių.

6Atsakovas K. P. su ieškiniu jo atžvilgiu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad ieškinyje jam asmeniškai nėra pareikšta konkrečių reikalavimų. Teigia nedalyvavęs jokiame namo valdybos posėdyje, kuriame svarstytas klausimas dėl namo bendros katilinės išjungimo ir karšto vandens tiekimo nutraukimo namo gyventojams. Jo žiniomis, DNSB „26 Pylimėliai“ valdyba nėra priėmusi sprendimo šiuo klausimu. Mano, jog nėra techninių kliūčių tiekti karštą vandenį ieškovui.

7Atsakovai D. M. ir R. G. bei trečiasis asmuo V. D. atsiliepimo nepateikė.

8II.

9Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinį atmetė. Teismas, atsižvelgęs į tai, kad atsakovė DNSB „Pylimėliai 26“, administruodama daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektus, taip pat ir namo katilinę, kartu gamina karštą vandenį ir tiekia jį namo gyventojams, padarė išvadą, kad ieškovą ir atsakovę DNSB „Pylimėliai 26“ sieja karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartis, kuri sudaryta nuo ieškovo įrenginių prijungimo prie karšto vandens tiekimo tinklo. Atsakovės DNSB „Pylimėliai 26“ nelaikė profesionalia karšto vandens tiekėja CK 6.383 str. 1 d. prasme, nes ji nėra savo srities profesionalas. Atsižvelgdamas į nurodytas aplinkybes, į tai, kad pareigą užtikrinti daugiabučio namo gyventojams karšto vandens tiekimą šiuo atveju turi namo bendrą katilinę administruojanti DNSB „Pylimėliai 26“, į tai, kad DNSB „Pylimėliai 26“ veikia per savo valdymo organą – bendrijos valdybą, teismas padarė išvadą, kad pagal ieškinio reikalavimą įpareigoti užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovo butą tinkama atsakovė yra DNSB „Pylimėliai 26“. Ieškinio reikalavimus atsakovams A. R., D. M., K. P. ir R. G., kaip DNSB „Pylimėliai 26“ valdybos nariams, atmetė, kaip teisiškai nepagrįstus.

11Ieškovo elgesį, kuomet jis nesilaikydamas nustatyto laiko ir periodiškumo deklaruodavo karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis, taip pat ne iki galo atsiskaitydavo su atsakovu už patiektą karštą vandenį, teismas laikė nesąžiningu. Pažymėjo, kad DNSB „Pylimėliai 26“ valdyba dar 2013-08-30 išplatino gyventojams pranešimą, jog nuo 2013-09-16 iki šildymo sezono pradžios katilinė bus išjungta ir kad asmenys, kurie pageidauja, jog nuo 2013-09-16 būtų atnaujintas katilinės darbas, privalo iki 2013-09-02 pateikti prašymus. Nurodytame valdybos pranešime gyventojai informuoti, kad aptartus prašymus pateikusiems asmenims teks pareiga atlyginti visas karšto vandens ruošimo ir tiekimo išlaidas. Kadangi ieškovas žinojo informaciją, kad tam, jog toliau būtų tiekiamas karštas vanduo, jis turi pateikti prašymą, bet to nepadarė, teismas atsakovės DNSB „Pylimėliai 26“ prievolės tiekti karštą vandenį ieškovui sustabdymą laikė adekvačiu ir proporcingu ieškovo padarytam jo prievolės tinkamai atsiskaityti už karštą vandenį ir deklaruoti karšto vandens apskaitos prietaiso rodmenis pažeidimui (Šilumos ūkio įstatymo 14 str., 26 str. 1 d.). Teismo vertinimu, tai, kad sprendimą sustabdyti bendrijai įsiskolinusiam gyventojui (ieškovui) priėmė ne atsakovės DNSB „Pylimėliai 26“ visuotinis narių susirinkimas, bet bendrijos valdyba balsų dauguma, nėra pagrindas pripažinti atsakovės įvykdytą karšto vandens tiekimo ieškovui sustabdymą neteisėtu, nes bendrijos valdyba ir bendrijos primininkas, kaip valdymo organai, yra atsakovės DNSB „Pylimėliai 26“ atstovai pagal įstatymą ir laikytini tinkamais atsakovės, kaip karšto vandens tiekėjos, atstovais vykdyti įstatymuose karšto vandens tiekėjui nustatytas teises ir pareigas (DNSBĮ 9 str. 2, 3 d., 14–16 str.; Šilumos ūkio įstatymo 14, 26 str.). Teismo manymu, tai, kad minėtas DNSB „Pylimėliai 26“ valdybos narių 2013-08-30 sprendimas dėl karšto vandens tiekimo priimtas susirašinėjant SMS žinutėmis, neteikia pagrindo nesivadovauti šiuo bendrijos valdybos sprendimu, nes jis priimtas valdybos narių dauguma ir galioja (DNSBĮ 16 str. 4 d.). Teismas konstatavo, kad nėra pagrindo ieškinyje išdėstytais argumentais tenkinti ieškinio dalies, kiek ieškinio reikalavimas pareikštas atsakovei DNSB „Pylimėliai 26“.

  1. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

12Ieškovas N. J. apeliaciniu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas atsakovams DNSB „26 Pylimėliai“, A. R., D. M., R. G. dėl įpareigojimo užtikrinti karšto vandens tiekimą ir šioje dalyje priimti naują sprendimą – ieškinį tenkinti visiškai, priteisti bylinėjimosi išlaidas lygiomis dalimis. Nurodė, kad bylos nagrinėjimo metu valdybos ir jos narių teisė veikti Bendrijos vardu nutraukiant karšto vandens tiekimą apeliantui, esant pasibaigusiems valdybos įgaliojimams (2007-07-26), buvo kvestionuojami, tačiau pirmosios instancijos teismas sprendime šiuo klausimu nepasisakė, nemotyvavo, kodėl buvo atmesti argumentai dėl valdybos narių veiksmų neteisėtumo. Apelianto įsitikinimu, įrodinėjimo dalyku byloje buvo atsakovų pareiga užtikrinti karšto vandens tiekimą ir pateiktas reikalavimas įpareigoti atsakovus šią pareigą vykdyti. Kadangi priešieškinis nebuvo pareikštas daro išvadą, jog pirmosios instancijos teismas, konstatuodamas duomenų deklaravimo tvarkos pažeidimus ir nustatydamas apelianto įsiskolinimus, peržengė įrodinėjimo ir ginčo nagrinėjimo ribas. Taip pat pažymėjo, kad Šilumos ūkio įstatymo, kuriuo rėmėsi pirmosios intsancijos teismas, nuostatos Bendrijai nėra taikomos. Pasak apelianto, teismas sprendime nurodydamas, kad apeliantas nepateikė prašymo Bendrijai tiekti karštą vandenį, yra nenuoseklus ir prieštarauja savo paties 2014-04-17 nutarčiai. Be to, mano, jog pats reikalavimas pateikti prašymą tiekti karštą vandenį yra neteisėtas, nes tokio prašymo pateikimas nėra reglamentuotas teisės aktuose, Bendrijos vidaus dokumentuose. Apelianto nuomone, apsikeitimas SMS žinutėmis negali prilyginamas Bendrijos valdybos posėdžiui ir laikomas Bendrijos valdybos sprendimu, o SMS žinučių tekstas - Bendrijos valdybos posėdžių protokolu, galinčiu sukelti teisines pasekmes. Atkreipė dėmesį, kad į bylą nepateikta įrodymų, susiejančių 2014-04-01 įvykdytą karšto vandens tiekimo nutraukimą apeliantui su teismo sprendime nurodymais teiginiais apie duomenų deklaravimo tvarkos pažeidimus ir įsiskolinimus. Taip pat nurodė, įsirengiant karšto vandens pašildymo boilerius bei nutraukiant karšto vandens naudojimą iš bendros namo katilinės buvo pakeista karšto vandens tiekimo sistema ir jos naudojimo tvarka šiltuoju metų periodu. Apelianto nuomone, Įstatymo 10 str. 1 d. 4 p. pagrindu, toks sprendimas priklauso visuotinio bendrijos narių susirinkimo kompetencijai, tačiau pirmosios instancijos teismas šį sprendimą priskyrė valdybos kompetencijai. Apelianto vertinimu, atsakovai veikė ne kaip Bendrijos valdybos nariai ir neteisėtai, jie kontroliuoja bendros namo katilinės raktus, todėl mano, jog įpareigojimas užtikrinti karšto vandens tiekimą turi būti taikomas ir šiems fiziniams asmenims. Kadangi atsakovui K. P. nebuvo ir nėra žinomos aplinkybės, susijusios su karšto vandens tiekimo nutraukimu apeliantui, jis savo veiksmais prie neteisėtų kitų atsakovų veiksmų neprisidėjo, prieigos prie bendros namo katilinės šis asmuo neturi, dėl šio atsakovo skundo neteikia.

13Atsakovas DNSB „26 Pylimėliai“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą, kuriame informavo, kad 2015-03-15 visuotiniame bendrijos narių susirinkime išrinkta nauja Bendrijos „26 Pylimėliai“ valdyba, kurią sudaro S. D., (pirmininkas), V. J., N.K. ir D. M.. Kadangi Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 3 str. 3 p. 1 d. bendrijai draudžiama bendrijos lėšas naudoti sprendžiant teisminius ginčus tarp bendrijos valdymo organo ir bendrijos narių dėl bendrijos valdymo klausimų ir kitiems tikslams, negu nustatyta bendrijos įstatuose, todėl bendrija neturi galimybės pirkti teisines paslaugas bei pateikti atsakymą į apeliacinio skundo 1-19 dalis. Prašo atmesti apeliacinio skundo reikalavimus dėl bendrijos pareigos apmokėti dalį bylinėjimosi išlaidų.

14Atsakovai A. R., D. M., K. P. ir R. G. bei trečiasis asmuo V. D. atsiliepimo į apeliacinį skundą nepateikė.

15IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

16Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 str. nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų.

17Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovui N. J. asmeninės nuosavybės teise priklauso butas ( - ). Šiame daugiabučiame name įrengta autonominė šildymo ir karšto vandens tiekimo sistema, karštas vanduo ruošiamas ir tiekiamas į butus naudojant bendrą namo dujinę katilinę. Namo patalpų savininkų bendrųjų teisių, pareigų ir interesų, susijusių su šio namo bendrojo naudojimo objektų ir įstatymu nustatyta tvarka namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir tvarkymu, įgyvendinimui įsteigta bendrija – DNSB „26 Pylimėliai“. Juridinių asmenų registre jos valdybos nariais ginčijamų veiksmų atlikimo metu įregistruoti atsakovai - A. R. (valdybos pirmininkas), D. M., K. P. ir R. G.. DNSB „Pylimėliai 26“ valdyba 2013-08-30 išplatino gyventojams pranešimą, kad nuo 2013-09-16 iki šildymo sezono pradžios katilinė bus išjungta ir kad asmenys, kurie pageidauja, jog nuo 2013-09-16 būtų atnaujintas katilinės darbas, privalo iki 2013-09-02 pateikti prašymus. Nurodytame pranešime gyventojai informuoti, kad prašymus pateikusiems asmenims teks pareiga proporcingai su kitais prašymus pateikusiais asmenimis atlyginti visas karšto vandens ruošimo ir tiekimo išlaidas. Šalių paaiškinimais nustatyta, jog karšto vandens tiekimas buvo nutrauktas, tačiau vėliau atnaujintas. Atsakovas D. M. 2014-03-31 elektroniniu laišku informavo namo gyventojus apie susidariusias skolas 2014-03-31 dienai, ir pranešė, jog nuo 2014-04-01 dienos bus sustabdytas katilinės darbas, šildymas atjungiamas; karštas vanduo bus tiekiamas tik 11 butui pagal šio buto gyventojo prašymą. Ginčo dėl to, kad nuo 2014-04-01 nutrauktas tiekti karštas vanduo į ieškovo butą iš namo bendros katilinės, nėra. Ieškovas 2014-04-11 el. laišku kreipėsi į bendrijos pirmininką bei valdybos narius, prašydamas skubiai pajungti karšto vandens tiekimą. Atsakovas D. M. el. laišku atsakė, jog karštas vanduo bus pajungtas ieškovui parašius prašymą pirmininkui dėl apmokėjimo.

18Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovus, t.y. DNSB „26 Pylimėliai“ bei fizinius asmenis, kurie ginčo metu buvo įregistruoti bendrijos valdybos nariais/valdybos pirmininku, užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui priklausantį butą. Pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė. Ieškovas su šiuo teismo sprendimu iš dalies nesutinka.

19Šalys neginčija aplinkybės, kad autonominė dujinė katilinė yra namo ( - ) butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektas. CK 4.75 str. 1 d. įtvirtinta, kad bendrosios dalinės nuosavybės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu. Daugiabučio namo savininkų bendrija (toliau ir DNSB) yra viena iš bendrosios dalinės nuosavybės objektų valdymo formų (CK 4.83 straipsnio 3 dalis, Daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo 3 straipsnis, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. lapkričio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-345/2007; 2009 m. spalio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-376/2009, 2013 m. balandžio 17 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-228/2013). Tokios bendrijos valdymą, veiklą, bendrijos narių teises ir pareigas reglamentuoja Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymas.

20Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo (toliau ir Įstatymo) 9 str. 1 d. - aukščiausiasis bendrijos organas yra bendrijos narių visuotinis susirinkimas. Visuotinis susirinkimas, be kitų sprendimų, priima sprendimus dėl bendrijos administravimo būdo ir bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ir naudojimo organizavimo (10 str. 1 d. 4 p.); tvirtina įmokų, skirtų bendrijos administravimo, bendrojo naudojimo objektų nuolatinės techninės priežiūros (eksploatavimo) ar kitoms išlaidoms apmokėti, tarifus; įmokas arba jų apskaičiavimo tvarką kaupiamajam pastato ar jo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo fondui arba investiciniam naujų bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektų sukūrimo fondui sudaryti ir nustato šių lėšų naudojimo tvarką (10 str. 1 d. 8 p.); tvirtina kitas įmokas, susijusias su bendrijos administravimu, bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip (10 str. 1 d. 12 p.), taip pat gali priimti sprendimus ir kitais pagal bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais (10 str. 2 d.).

21Šio įstatymo 12 str. 1 d. numato, kad sprendimai dėl daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų), kuriame (kuriuose) yra įsteigta bendrija, butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų bendrų interesų tenkinimo (karšto vandens tiekėjo, šilumos paskirstymo metodo, pastato (pastatų) šildymo būdo, atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo, tiekimo vartojimo ribos nustatymo, patalpų (pastatų) savininkų sutarčių su paslaugų teikėjais sudarymo ar nutraukimo ir pan.), taip pat dėl priemonių, nesusijusių su pastato (pastatų) naudojimo ir priežiūros privalomųjų reikalavimų įgyvendinimu, dėl pastato (pastatų) atnaujinimo, lėšų šiam tikslui kaupimo ar skolinimosi ir kredito sutarčių sąlygų priimami visų to daugiabučio namo (daugiabučių namų) ar kitos paskirties pastato (pastatų), kuriame (kuriuose) yra įsteigta bendrija, savininkų balsų dauguma.

22Valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas yra bendrijos valdymo organai, per kuriuos bendrija įgyja civilines teises, prisiima civilines pareigas ir jas įgyvendina (Įstatymo 9 str. 2 d.). Įstatymo 15 str. 2 d. numatyta, kad bendrijos valdybą renka visuotinis susirinkimas (įgaliotinių susirinkimas) bendrijos įstatuose nustatytam, bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui. Bendrijos valdyba atlieka šias funkcijas: 1) šaukia visuotinius susirinkimus (įgaliotinių susirinkimus) šiame įstatyme ir bendrijos įstatuose nustatyta tvarka; 2) svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti bendrijos ūkinės veiklos metinius ir ilgalaikius planus, pajamų ir išlaidų sąmatas, finansinių ataskaitų rinkinius ir kiekvienų metų veiklos ataskaitą; 3) svarsto ir tvirtina bendrijos valdymo struktūrą, darbuotojų (išskyrus bendrijos valdymo organų) pareigybes ir jų darbo užmokestį; 4) svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti bendrojo naudojimo objektų aprašą, bendrijos valdomo pastato (pastatų) vidaus tvarkos taisykles; 5) svarsto ir teikia visuotiniam susirinkimui (įgaliotinių susirinkimui) tvirtinti pasiūlymus dėl lėšų kaupimo, kaupiamųjų įmokų dydžio ir lėšų skolinimosi pastatui (pastatams) atnaujinti; 6) analizuoja ir vertina bendrijos finansinę būklę ir bendrijos ūkinės veiklos rezultatus; 7) tvirtina paslaugų ir rangos darbų pirkimo sąlygas ir pirkimo ataskaitas; 8) kitas bendrijos įstatuose valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas (Įstatymo 16 str. 1 d.). Tiek Bendrijos pirmininkas, tiek valdyba atsako už jiems visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) pavestų ir teisės aktuose nustatytų funkcijų tinkamą atlikimą.

23Taigi, išanalizavus paminėtas įstatymo nuostatas, akivaizdu, jog sprendimą dėl bendrijos naudojimo objektų naudojimo organizavimo, įmokų, susijusių su bendrojo naudojimo objektų naudojimu ir priežiūra, tvirtinimu turi priimti visuotinis bendrijos narių susirinkimas, o tokius svarbius sprendimus, t.y. sprendimus dėl karšto vandens tiekėjo, atsiskaitymo tvarkos pasirinkimo, kt. - daugiabučio namo savininkai. Teisėjų kolegija pritaria apeliacinio skundo argumentams, kad pirmosios instancijos teismas šiuo atveju be pakankamo pagrindo sprendė, kad karšto vandens tiekimas ieškovui buvo nutrauktas taikant Šilumos ūkio įstatymo nuostatas (14 str., 26 str.), reglamentuojančias šilumos tiekėjo teisę sutartyse nustatyta tvarka sustabdyti karšto vandens pristatymą į įsiskolinusio vartotojo karšto vandens prietaisus. Pažymėtina, kad iš byloje esančių dokumentų (2013-08-30 DNSB „26 Pylimėliai“ valdybos pranešimo gyventojams, A. R. 2013-09-16 el. laiško V. D., D. M. 2014-03-31 el. laiško) turinio matyti, kad katilinės darbas buvo apskritai stabdomas, o karšto vandens pajungimas siejamas ne su tokių įsiskolinimų padengimu, o siekiant gauti butų savininkų rašytinį įsipareigojimą proporcingai su kitais prašymus pateikusiais asmenimis padengti šilto vandens paruošimo bei pateikimo, dujų įsigijimo, katilinės priežiūros ir kitas išlaidas. Tokią išvadą patvirtina ir teismo posėdžio metu atsakovo D. M. paaiškinimai, jog valdyba priėmė sprendimą, siekdama užsitikrinti karšto vandens tiekimo kaštų apmokėjimą.

24Kaip minėta, pagal aukščiau aptartą teisinį reglamentavimą, esminius klausimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų naudojimu, įkainiais, atsiskaitymo būdu ir pan., sprendžia visuotinis bendrijos narių susirinkimas arba visų butų (patalpų) savininkai. Ir jeigu byloje nustatytos faktinės aplinkybės, kad dauguma namo gyventojų įsirengė individualius boilerius butuose, sudaro pagrindą prielaidai, jog 2012-07-22 įvykusiame DNSB „26 Pylimėliai“ narių visuotiniame susirinkime, kuriame dalyvavo daugiau nei pusė namo gyventojų, buvo spręsta dėl individualių boilerių butuose įsirengimo, tačiau, atsižvelgiant į byloje surinktus įrodymus, į atsakovų D. M., R. G. bei K. P. paaiškinimus (kurie patvirtino, jog minėto susirinkimo metu buvo siūlymas savo lėšomis įsirengti boilerius, tačiau susirinkimo protokolas nebuvo rašomas) spręsti, kad susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas dėl katilinės naudojimo (nenaudojimo) vasaros sezono metu, boilerių įrengimo terminų, jų neįrengimo pasekmių, atsiskaitymo būdo, dėl karšto vandens apmokėjimo kaštų užtikrinimo, karšto vandens tiekimo nutraukimo, nėra pagrindo. Iš D. M. paaiškinimo matyti, kad dėl karšto vandens apmokėjimo kaštų užtikrinimo, gyventojams pateikus rašytinius prašymus, sprendė valdyba, valdybos pirmininko iniciatyva.

25Atsakovai neneigia, jog sprendimą tiekti karštą vandenį vasaros sezono metu tik tiems gyventojams, kurie raštu pateiks atsakovų nustatytos formos prašymus, priėmė bendrijos valdybos nariai (sms forma). Duomenų, kad valdybai ar atsakovams (fiziniams asmenims) buvo suteikta teisė priimti tokį sprendimą, byloje nėra. Atsižvelgiant į išdėstytas aplinkybes, apeliacinės intstancijos teismas ieškovo argumentus, kad jam karšto vandens tiekimas nutrauktas neteisėtai, laiko pagrįstais. Tačiau teisėjų kolegijos nuomone, ieškovo reikalavimo formuluotė – „įpareigoti atsakovus užtikrinti karšto vandens tiekimą į ieškovui priklausantį butą“, vykdymo procese gali būti aiškinama plečiamai (t.y. sudarytų teisę reikalauti vykdyti sprendimą ir pasikeitus faktinėms aplinkybėms, nutrūkus tiekimui dėl kitų priežasčių ir pan.). Ieškovas siekia, kad būtų atnaujintas karšto vandens tiekimas, kuris sustabdytas dėl konkrečių ieškinyje nurodytų atsakovų veiksmų, todėl darytina išvada, kad pakeitus reikalavimo žodį „užtikrinti“ į „atnaujinti“, ieškovo teisių pažeidimas būtų pašalintas.

26Ieškovas apeliacinį skundą pateikė dėl teismo sprendimo atsakovų Bendrijos ir fizinių asmenų A. R., D. M., R. G. atžvilgiu. Teigia, kad būtent jie veikė neteisėtai, pasibaigus valdybos įgaliojimams, t.y. kaip fiziniai asmenys; šie asmenys kontroliuoja bendros namo katilinės raktus, todėl mano, kad įpareigojimas užtikrinti karšto vandens tiekimą apeliantui turi būti taikomas ne tik Bendrijai, bet ir šiems fiziniams asmenims. Su šiais apelianto argumentais teisėjų kolegija nesutinka.

27Kaip minėta, autonominė dujinė katilinė yra butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės objektas, o bendrojo namo bendrojo naudojimo objektų valdymui naudojimui ir priežiūrai namo, esančio ( - ), patalpų savininkai įsteigė bendriją. Ieškovas pats įrodinėja, kad atsakovai, kaip fiziniai asmenys, neturi teisės savarankiškai priimti sprendimo dėl karšto vandens tiekimo ieškovui, ir tokių duomenų byloje nenustatyta. Be to, atsakovas Daugiabučio namo savininkų bendrija „26 Pylimėliai“ atsiliepime į apeliacinį skundą nurodė, jog šiuo metu išrinkta nauja bendrijos valdyba. Taigi, atsakovai (fiziniai asmenys) šiuo metu net nėra bendrijos valdybos nariai (išskyrus D. M.). Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, teisėjų kolegija pritaria pirmosios instancijos teismo išvadai, kad ieškinio reikalavimas atsakovams A. R., D. M. bei R. G., yra teisiškai nepagrįstas (K. P. atžvilgiu apeliacinis skundas nėra reiškiamas).

28Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas iš dalies, o Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimas keistinas, panaikinant sprendimo dalį, kuria atmestas ieškinys atsakovui daugiabučio namo savininkų bendrijai „26 Pylimėliai“, ieškovo ieškinys tenkintinas iš dalies, atsakovas DNSB „26 Pylimėliai“ įpareigotinas atnaujinti karšto vandens tiekimą į ieškovui N. J. nuosavybės teise priklausantį butą ( - ). Kitoje dalyje sprendimas paliktinas nepakeistas (CPK 326 str. 1 d. 3 p.).

29Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo pareiga tinkamai motyvuoti priimtą teismo sprendimą (nutartį) neturi būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną šalių byloje išsakytą ar pateiktą argumentą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-27 nutartis civilinėje Nr. 3K-3-219/2009; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010-06-22 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-287/2010 ir kt.). Tokia teismo sprendimo (nutarties) motyvavimo pareigos tinkamo įvykdymo samprata pateikiama ne vien kasacinio teismo, bet ir Europos Žmogaus Teisių Teismo praktikoje (Van de Hurk v. the Netherlands, judgement of 19 April 1994, par. 61).

30Bylinėjimosi išlaidos.

31Ieškovas už ieškinį sumokėjo 62,56 Eur (turėjo sumokėti 31 Eur), o už apeliacinį skundą – 31 Eur žyminį mokestį. Apeliaciniame skunde ieškovas prašo iš atsakovų priteisti bylinėjimosi išlaidas. Atsakovas Daugiabučio namo savininkų bendrija „26 Pylimėliai“ prašo šio ieškovo reikalavimo netenkinti.

32Šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimai reglamentuojami CPK 93 straipsnyje. Pagal šio straipsnio 1 dalį - šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą. Jeigu ieškinys patenkintas iš dalies, šiame straipsnyje nurodytos išlaidos priteisiamos ieškovui proporcingai teismo patenkintų reikalavimų daliai, o atsakovui – proporcingai teismo atmestų ieškinio reikalavimų daliai (CPK 93 str. 2 d.). Kadangi pirmosios instancijos teismas ieškinį atmetė, ieškovo patirtos bylinėjimosi išlaidos nebuvo priteistos. CPK 93 str. 5 d. numato, kad jeigu apeliacinės instancijos teismas ar kasacinis teismas, neperduodamas bylos iš naujo nagrinėti, pakeičia teismo sprendimą arba priima naują sprendimą, jis atitinkamai pakeičia bylinėjimosi išlaidų paskirstymą.

33Nagrinėjamu atveju, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „26 Pylimėliai“ ieškovui priteistina 15,50 Eur žyminio mokesčio, sumokėto pirmosios instancijos teisme. Kadangi ieškovo apeliacinis skundas patenkintas taip pat iš dalies, iš atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „26 Pylimėliai“ ieškovui priteistina 15,50 Eur žyminio mokesčio už apeliacinį skundą. Už ieškinį permokėta žyminio mokesčio dalis – 31,56 Eur, grąžintina ieškovui (CPK 87 str. 1 d. 1 p.). Atsakovo atsiliepime nurodyta DNSB įstatymo 3 str. 3 d. 1 p. nuostata nesudaro pagrindo atleisti bendriją nuo Civilinio proceso įstatyme numatytos pareigos atlyginti ieškovui jo turėtas bylinėjimosi išlaidas.

34Vadovaudamasis CPK 326 str. 1d.3p., 331 straipsniais, teismas

Nutarė

35Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimą pakeisti.

36Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo N. J. ieškinys atsakovui Daugiabučio namo savininkų bendrijai „26 Pylimėliai“ dėl įpareigojimo užtikrinti karšto vandens tiekimą, ir šioje dalyje priimti naują sprendimą.

37Ieškovo N. J. ieškinį tenkinti iš dalies - įpareigoti atsakovą Daugiabučio namo savininkų bendriją „26 Pylimėliai“ (j.a.k. 300038744) atnaujinti karšto vandens tiekimą į ieškovui N. J. (a.k. ( - ) nuosavybės teise priklausantį butą ( - ).

38Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

39Priteisti iš atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „26 Pylimėliai“ ieškovui N. J. 31 Eur (trisdešimt vieną eurą) žyminio mokesčio, sumokėto už ieškinį bei apeliacinį skundą.

40Grąžinti ieškovui N. J. (a.k. ( - ) dalį, t.y. 31,56 Eur (trisdešimt vieną eurą 56 ct) žyminio mokesčio, sumokėto 2014-04-07 banke AB Swedbank (dokumento Nr. 339).

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija, susidedanti iš... 2. Teismas, išnagrinėjęs civilinę bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. Ieškovas N. J. pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašė įpareigoti... 5. Atsakovai DNSB „26 Pylimėliai“ ir A. R. prašė atmesti ieškinį kaip... 6. Atsakovas K. P. su ieškiniu jo atžvilgiu nesutiko. Atsiliepime nurodė, kad... 7. Atsakovai D. M. ir R. G. bei trečiasis asmuo V. D. atsiliepimo nepateikė.... 8. II.... 9. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2015 m. vasario 11 d. sprendimu ieškinį... 11. Ieškovo elgesį, kuomet jis nesilaikydamas nustatyto laiko ir periodiškumo... 12. Ieškovas N. J. apeliaciniu prašo panaikinti Vilniaus miesto apylinkės teismo... 13. Atsakovas DNSB „26 Pylimėliai“ pateikė atsiliepimą į apeliacinį... 14. Atsakovai A. R., D. M., K. P. ir R. G. bei trečiasis asmuo V. D. atsiliepimo... 15. IV. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai... 16. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 str. įtvirtintų bylos... 17. Iš bylos medžiagos matyti, kad ieškovui N. J. asmeninės nuosavybės teise... 18. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas įpareigoti atsakovus, t.y. DNSB... 19. Šalys neginčija aplinkybės, kad autonominė dujinė katilinė yra namo ( - )... 20. Pagal Lietuvos Respublikos daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties... 21. Šio įstatymo 12 str. 1 d. numato, kad sprendimai dėl daugiabučio namo... 22. Valdyba ir (arba) bendrijos pirmininkas yra bendrijos valdymo organai, per... 23. Taigi, išanalizavus paminėtas įstatymo nuostatas, akivaizdu, jog sprendimą... 24. Kaip minėta, pagal aukščiau aptartą teisinį reglamentavimą, esminius... 25. Atsakovai neneigia, jog sprendimą tiekti karštą vandenį vasaros sezono metu... 26. Ieškovas apeliacinį skundą pateikė dėl teismo sprendimo atsakovų... 27. Kaip minėta, autonominė dujinė katilinė yra butų ir kitų patalpų... 28. Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, ieškovo apeliacinis skundas tenkintinas... 29. Taip pat pažymėtina, kad pagal kasacinio teismo praktiką įstatyminė teismo... 30. Bylinėjimosi išlaidos. ... 31. Ieškovas už ieškinį sumokėjo 62,56 Eur (turėjo sumokėti 31 Eur), o už... 32. Šalių patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo klausimai reglamentuojami... 33. Nagrinėjamu atveju, proporcingai patenkintų reikalavimų daliai iš atsakovo... 34. Vadovaudamasis CPK 326 str. 1d.3p., 331 straipsniais, teismas... 35. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2015 m. vasario 11 d. sprendimą pakeisti.... 36. Panaikinti sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo N. J. ieškinys atsakovui... 37. Ieškovo N. J. ieškinį tenkinti iš dalies - įpareigoti atsakovą... 38. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.... 39. Priteisti iš atsakovo Daugiabučio namo savininkų bendrijos „26... 40. Grąžinti ieškovui N. J. (a.k. ( - ) dalį, t.y. 31,56 Eur (trisdešimt...