Byla 2-135-544/2012
Dėl 352 233,11 Lt skolos pagal sutartį priteisimo

1Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant Loretai Talžūnienei, dalyvaujant ieškovo atstovui advokatui Laimonui Pivorui, atsakovo atstovui advokatui Jonui Sakalauskui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą Nr. 2-135-544/2012 pagal ieškovo AB DnB bankas (ankstesnis pavadinimas AB DnB NORD bankas) ieškinį atsakovui D. J., esant trečiajam asmeniui, nepareiškiančiam savarankiškų reikalavimų BUAB „Elbeka“, dėl 352 233,11 Lt skolos pagal sutartį priteisimo ir

Nustatė

3Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 99 838,19 Lt skolos pagal 2008-09-22 Overdrafto sutartį ir 8,37 proc. metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos (96 676,55 Lt) nuo bylos iškėlimo teisme iki visiško teismo sprendimo įvykdymo, taip pat 73 098,62 EUR (252 394,92 Lt) skolos pagal 2005-02-07 Kredito linijos sutartį ir 4,64 proc. metinių palūkanų nuo negrąžinto kredito sumos (72 405 EUR) nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

4Ieškiniui pagrįsti nurodė, kad 2008-09-22 tarp AB DnB NORD bankas (toliau - Bankas) ir kredito gavėjo UAB „Elbeka" buvo sudaryta Overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutartis Nr. K-1900-2008-106, pagal kurią UAB „Elbeka" suteikta 200 000 Lt overdrafto limito suma su 8,37 metų palūkanų norma overdrafto limito galiojimo terminui iki 2009-08-30 (specialiosios dalies 3, 6, 8 p.). Šios prievolės įvykdymo užtikrinimui sudaryta 2008-09-22 Laidavimo sutartis Nr. 1 tarp Banko ir atsakovo bei laiduotojo D. J., kuris tuo metu buvo UAB „Elbeka" direktorius. Laidavimo sutartimi laiduotojas įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jei skolininkas UAB „Elbeka" neįvykdys visų, dalies ar įvykdys netinkamai prievoles pagal Overdrafto sutartį (laidavimo sutarties 1.1 p.). 2005-02-07 tarp Banko ir kredito gavėjo UAB „Elbeka" buvo sudaryta Kredito linijos sutartis Nr. 024P su vėlesniais pakeitimais, pagal kuriuos kredito gavėjui UAB „Elbeka" suteiktas 250 000 Lt kredito limitas jo grąžinimo terminą pratęsiant 2010-01-05. Šios prievolės įvykdymo užtikrinimui tarp minėtų šalių buvo sudaryta 2008-09-22 Laidavimo sutartis Nr. 2, kuria atsakovas (laiduotojas) įsipareigojo atsakyti solidariai visu savo turtu, jei skolininkas UAB „Elbeka" neįvykdys visų, dalies ar įvykdys netinkamai prievoles pagal Kredito linijos sutartį (laidavimo sutarties 1.1 p.). 2009-09-18 Panevėžio apygardos teismo nutartimi UAB „Elbeka" iškelta bankroto byla. Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę (ĮBĮ 16 str.). Nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai UAB „Elbeka" skola Bankui pagal abi minėtas sutartis sudarė 352 233,11 Lt, šis reikalavimas yra patvirtintas bankroto byloje teismo nutartimi ir iki šiol nepatenkintas. Pagal CK 6.81 str., 2008-09-22 Laidavimo sutarčių Nr. 1 ir Nr. 2 1.1, 2.1.1 p., atsakovas atsako solidariai visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, tokia pačia apimtimi kaip ir skolininkas, jeigu šis neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievoles Bankui. Skolininkas UAB „Elbeka" savo prievoles Bankui įvykdė netinkamai. Iškėlus bankroto bylą, liko negrąžinta 352 233,11 Lt skola. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Bankas 2009-11-12 pateikė UAB „Elbeka" bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą, bet jis iki šiol nepatenkintas, nes nėra turto pajamų, iš kurių skolą būtų galima apmokėti. Atsižvelgiant į Lietuvos Aukščiausiasis teismo išaiškinimą 2009-05-18 nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-229/2009 dėl LR CK 6.88 str. 1 d. taikymo, nurodė, kad tuo atveju, jei laidavimo sutartimi yra nustatyta, kad laiduota iki visiškos pagrindinės prievolės pabaigos, tai kreditorius neprivalo per 3 mėnesius nuo prievolės įvykdymo termino suėjimo pareikšti laiduotojui ieškinio. Todėl nepraleido termino pareikšti ieškinį atsakovui pagal Laidavimo sutartis. Be to, Panevėžio apygardos teismo nutartis dėl bankroto bylos iškėlimo UAB „Elbeka" įsiteisėjo 2009-09-28, todėl ieškinį atsakovui turėjo pareikšti iki 2009-12-28. 2009-12-03 buvo pateikę teismui pareiškimą dėl skolos iš atsakovo priteisimo, bet šis pareiškimas 2009-12-15 teismo nutartimi buvo nepriimtas, kadangi bylose dėl teismo įsakymo išdavimo negali būti trečiųjų asmenų, todėl trijų mėnesių termino pareikšti ieškinį laiduotojui nepraleido. Nurodė, kad atsakovo atsakomybė pagal laidavimo sutarčių sąlygas yra solidarioji ir nei vienas įstatymas nenumato, kad skolą reikia pirmiausiai išieškoti iš pagrindinio skolininko ar prisiteisti iš kito solidaraus skolininko ir tik tada, kai vieno iš skolininkų atžvilgiu baigiamas priverstinio vykdymo procesas. Priešingai, CK 6.6 str. 4 d. numato, kad kreditoriui (ieškovui/išieškotojui) priklauso teisė pasirinkti į kurio skolininko turtą nukreipti išieškojimą. Vieno iš skolininko bankrotas (nemokumas) yra ne pagrindas atleisti kitus solidarius skolininkus nuo prievolės vykdymo ar jį atidėti, o būtent nukreipti išieškojimą į mokumo problemų neturinčius skolininkus (CK 6.8 str. 4 d.). Dėl palūkanų dydžio nurodė, kad sutartys numatė atitinkamai 8.37 procento ir 4.64 procento sutartines procesines palūkanas, kurios mokamos už suteiktus kreditus. Laiduotojas įsipareigojo atsakyti už skolininką tokiomis pat sąlygomis ir apimtimi kaip ir skolininkas (laidavimo sutarčių 2.1.1 p.). Todėl šalys sutartimi nustatė kitokio dydžio palūkanas už sumą, kuriai įvykdyti praleistas terminas, kas atitinka LR CK 6.210 str., 6.37 str. 2 d. reikalavimus.

5Atsakovas prašo ieškinį atmesti, nes 2008-09-22 šalių sudarytos laidavimo sutartys yra pasibaigusios. CK 6.88 str. 1 d. numatyta, kad, kai buvo laiduota tik tam tikram laikui arba užtikrinta terminuota prievolė, laidavimas baigiasi, jeigu kreditorius per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią suėjo laidavimo terminas ar prievolės įvykdymo terminas, nepareiškia laiduotojui ieškinio. Kreditoriaus neveikimas tris mėnesius terminuotos prievolės atveju rodo jį esant nebesuinteresuotą, kad ji būtų įvykdyta. 2008-09-22 laidavimo sutartimi Nr. 1 atsakovas užtikrino 2008-09-22 tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Elbeka" sudarytos Overdrafto sutarties Nr. K-1900-2008-106, kurios galiojimo terminas buvo iki 2009-08-30 imtinai, įvykdymą. Overdrafto sutarties Bendrosios dalies sąvokose nurodoma, kad jos galiojimo terminas yra Specialiojoje dalyje nurodytas terminas, kuriam suėjus Kredito gavėjas privalo padengti visą įsiskolinimą Bankui pagal Sutartį ir Kredito gavėjo teisė naudotis Overdrafto limitu pasibaigia. Vadinasi, 2008-09-22 laidavimo sutartimi Nr. 1 atsakovas užtikrino terminuotą prievolę, kurios įvykdymo terminas baigėsi 2009-08-30. Todėl teigia, kad nuo 2009-08-30 ir turi būti skaičiuojamas CK 6.88 str. 1 d. numatytas 3 mėnesių terminas, kuris baigėsi 2009-11-30, o ieškinys surašytas 2009-12-30. Todėl ieškovas praleido įstatymo nustatytą terminą savo reikalavimui laiduotojui pareikšti. 2008-09-22 laidavimo sutartimi Nr. 2 atsakovas užtikrino 2008-09-22 tarp ieškovo ir trečiojo asmens UAB „Elbeka" sudaryto susitarimo Nr. 024P/4 dėl 2005-02-07 Kredito linijos sutarties Nr. 024P su jos vėlesniais papildomais susitarimais sąlygų pakeitimo įvykdymą. 2005-02-07 Kredito linijos sutarties Nr. 024P sąvokose numatyta, kad kredito linijos limito grąžinimo terminas yra sutarties specialiojoje dalyje nurodytas terminas, kuriam suėjus arba Kredito gavėjas privalo sugrąžinti tokią kredito sumą, kad likusi negrąžinta kredito suma neviršytų Sutarties specialiojoje dalyje nustatyto sumažinto Kredito linijos limito, arba Kredito linijos limito galiojimo terminas pasibaigia, o Kredito gavėjas privalo sugrąžinti visą gautą sumą. Vadinasi, laidavimo sutartimi atsakovas taip pat užtikrino terminuotą prievolę. ĮBĮ 16 straipsnis numato, kad nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę. Panevėžio apygardos teismo nutartis, kuria UAB „Elbeka" iškelta bankroto byla, yra priimta 2009-09-18, įsiteisėjo – 2009-09-28, ir nuo šios dienos turi būti skaičiuojamas CK 6.88 straipsnio 1 dalyje numatytas 3 mėnesių terminas, kuris baigėsi 2009-12-28. Kadangi ieškovas per įstatymo nustatą terminą laiduotojui ir pagal laidavimo sutartį Nr. 2 reikalavimų nepareiškė, todėl laiduotojo atsakomybė už skolininko UAB „Elbeka" Kredito linijos sutartį baigėsi 2009-12-28 iki ieškinio pareiškimo teisme dienos. Mano, kad ieškovas neįrodė, jog BUAB „Elbeka“ neįvykdys ir neįvykdė prievolės, nors CK 6.76 str. 1 d. numato, kad laidavimo sutartimi laiduotojas už atlyginimą ar neatlygintinai įsipareigoja atsakyti kito asmens kreditoriui, jeigu tas asmuo, už kurį laiduojama, neįvykdys visos ar dalies savo prievolės. ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. imperatyviai numato, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Todėl ieškovas nepagrįstai teigia, kad, suėjus prievolės įvykdymo terminui (iškėlus bankroto bylą), skolininkas UAB „Elbeka" savo prievoles kreditoriui įvykdė netinkamai, kadangi prievolių vykdymą draudžia įstatymas. CK 6.82 str. 2 d. numato, kad laiduotojas turi teisę pareikšti kreditoriaus reikalavimui visus atsikirtimus, kuriuos galėtų reikšti pats skolininkas. Šio straipsnio 4 dalyje taip pat numatyta, kad prievolės vykdymo atidėjimas, kurį kreditorius suteikia skolininkui, taikomas ir laiduotojui. Todėl mano, kad atsakovas, kaip laiduotojas, turi teisę reikalauti taikyti prievolės įvykdymo suspendavimą ir jo atžvilgiu (ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p.). Ieškovas savo reikalavimus pirmiausia turėtų tenkinti Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, ir, tik pasibaigus bankroto procedūrai bei paaiškėjus, kad dalis prievolių liko neįvykdyta, įgytų teisę reikalauti iš laiduotojo įvykdyti likusią prievolės dalį. Dėl reikalavimo priteisti atitinkamai 8,37 proc. ir 4.64 proc. dydžio metines procesines palūkanas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (procesines palūkanas), nurodė, kad pagal CK 6. 37 str. 2 d. procesinių palūkanų didį nustato įstatymas, o ne šalių sutartis, kaip teigia ieškovas. Įstatymas numato 5 proc. dydžio procesines palūkanas, todėl reikalavimas priteisti didesnes procesines palūkanas negu numato įstatymas yra nepagrįstas. Tvirtina, jog ieškovo pateikiamas CK 6.88 str. 1 d. ir Sutarčių 4.2 p. nuostatų aiškinimas prieštarauja sutarčių aiškinimo principams (CK 6.193 str. 4 d., 6.182 str.) ir yra nepagrįstas. Nors ieškovas teigia, kad Sutarties 4.2 p. šalys susitarė netaikyti CK 6.88 str. 1 d. numatytų terminuoto laidavimo pabaigos pasekmių, tačiau tai turėtų būti esminė, aiškiai ir nedviprasmiškai išreikšta laidavimo sutarties sąlyga. Šiuo atveju minėta sutarties sąlyga neleidžia teigti, jog šalys aiškiai susitarė netaikyti CK 6.88 str. 1 p. nuostatų. Sutartis turi būti aiškinama atsižvelgiant į tikruosius šalių ketinimus. Atsakovas, sudarydamas laidavimo sutartis, neturėjo tikslo atsisakyti galimybės taikyti jam įstatymo suteikiamą teisę remtis terminuoto laidavimo pabaigos pasekmėmis, nes laidavo už juridinį asmenį, besiverčiantį ūkine komercine veikla. Bankas, kaip specifinis verslo srities profesionalas, turėjo visas galimybes per įstatymo nustatytą 3 mėnesių terminą pareikšti ieškinį laiduotojui, o to nepadarius - privalo prisiimti atsiradusias neigiamas pasekmes. Pagal 2009-12-15 Kauno apygardos teismo nutarties turinį, ieškovo 2009-12-03 pareiškimą dėl skolos priteisimo teismas atsisakė priimti, kadangi nustatė, jog į bylą trečiuoju asmeniu turi būti įtraukta UAB „Elbeka". Todėl pagal analogiją taikant CK 1.130 str. 4 d. turi būti nustatyta, kad naikinamasis trijų mėnesių ieškinio senaties terminas nenutrauktas, jis baigėsi ir negali būti atnaujintas. Ieškovas yra pareiškęs 352 233,11 Lt dydžio kreditorinį reikalavimą, kylantį iš pagrindinių prievolių, už kurias laidavo atsakovas, ir Panevėžio apygardos teismo 2010-02-12 nutartimi yra įtrauktas į kreditorių sąrašą. Pagal teismų praktiką, kreditoriaus pareikštas prašymas dėl reikalavimo patvirtinimo bankroto byloje yra tapatus ginčo teisenos nustatyta tvarka pareikštam ieškinio reikalavimui dėl pinigų sumos priteisimo. Vadinasi, ieškovo prašoma priteisti skola jau yra priteista iš pagrindinio skolininko bankroto byloje ir turi būti tenkinama ĮBĮ 34-35 str. nustatytu eiliškumu ir tvarka. Įvykdžiusiam prievolę laiduotojui pereina visos kreditoriaus teisės pagal šią prievolę (CK 6.83 str. 1 d.), tačiau šiuo atveju galima situacija, kai įvykdęs prievolę atsakovas praras regreso teisę į BUAB „Elbeka", kuri bus jau bankrutavusi (CK 2.106 str. 2 p., CK 6.128 str. 3 d.). Todėl tik paaiškėjus, kad dalis prievolių liko neįvykdyta, ieškovas įgytų teisę reikalauti iš laiduotojo įvykdyti likusią prievolės dalį. Šalys sutartyje gali nustatyti sutartinių palūkanų dydį, tačiau procesinių palūkanų, kurios skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, dydį nustatyto įstatymas (CK 6.37 str. 2 d., CK 6.210 str.). Todėl ieškovas visiškai nepagrįstai reikalauja priteisti didesnes procesines palūkanas, negu nustato įstatymas.

6Trečiojo asmens BUAB „Elbeka“ atstovas į teismo posėdį, apie kurio laiką ir vietą pranešta nustatyta tvarka, neatvyko, atsiliepimo nepateikė (b. l. 95, 160).

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad ieškovas AB DnB bankas (buvęs pavadinimas AB DnB NORD bankas) 2008-09-22 su kredito gavėja UAB „Elbeka" sudarė Overdrafto (sąskaitos kreditavimo) sutartį Nr. K-1900-2008-106, pagal kurią UAB „Elbeka" suteikta 200 000 Lt overdrafto limito suma su 8,37 metų palūkanų norma overdrafto limito galiojimo terminui iki 2009-08-30 (specialiosios dalies 3, 6, 8 p.). Praleidus sutartyje nustatytus kreditų grąžinimo terminus už laiku nesugrąžintą kredito sumą kredito gavėjas privalo papildomai prie sutartyje numatytų palūkanų mokėti bankui 0,01 procento dydžio delspinigius nuo laiku negrąžintos kredito sumos už kiekvieną pradelstą dieną (bendrosios dalies 14 p.). Už laiku nesumokėtas Bankui palūkanas, įsipareigojimo mokestį, UAB „Elbeka" įsipareigojo Bankui mokėti po 0,05 % dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (bendrosios dalies 37 p.). Prievolių pagal Overdrafto sutartį įvykdymo užtikrinimui sudaryta 2008-09-22 Laidavimo sutartis Nr. 1 tarp Banko ir laiduotojo D. J., pagal kurią jis įsipareigojo atsakyti ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas su juo solidariai visu savo turtu, jei skolininkas UAB „Elbeka" neįvykdys visų, dalies ar įvykdys netinkamai prievoles pagal Overdrafto sutartį (laidavimo sutarties „sąvokos“, 1.1 p., 2.1.1p.,4.2 p., b. l. 10-14). ). Pagal 2009-12-03 banko pažymą, 2009-09-29 dienai skola pagal bankui pagal Overdrafto sutartį sudarė: 96 676,55 Lt negrąžintos paskolos, 2096,96 Lt nesumokėtų palūkanų, 1064,68 Lt delspinigių, viso – 99 838,19 Lt (b. l. 24).

92005-02-07 tarp Banko ir kredito gavėjo UAB „Elbeka" buvo sudaryta Kredito linijos sutartis Nr. 024P su vėlesniais pakeitimais ir papildymais, pagal kuriuos kredito gavėjui UAB „Elbeka" suteikta 250 000 Lt kredito limito suma su kintama metų palūkanų norma kreditą grąžinant iki 2010-01-05 07-01-31 (specialiosios dalies 3, 4, 5 p.). Už laiku nesumokėtas Bankui palūkanas, papildomas palūkanas, įsipareigojimo mokestį, UAB „Elbeka" įsipareigojo Bankui mokėti po 0,05 % dydžio delspinigių už kiekvieną praleistą dieną nuo laiku nesumokėtos sumos (bendrosios dalies 33 p.). Prievolių pagal kredito linijos sutartį įvykdymo užtikrinimui sudaryta 2008-09-22 Laidavimo sutartis Nr. 2 tarp Banko ir laiduotojo D. J., kuria laiduotojas įsipareigojo atsakyti ta pačia apimtimi kaip ir skolininkas su juo solidariai visu savo turtu, jei skolininkas UAB „Elbeka" neįvykdys visų, dalies ar įvykdys netinkamai prievoles pagal Kredito linijos sutartį (laidavimo sutarties 1.1 p., b. l. 15-23). Pagal 2009-12-03 banko pažymą, 2009-09-29 dienai bankui skola pagal kredito linijos sutartį sudarė 72 405 EUR negrąžintos paskolos, 673,53 EUR nesumokėtų palūkanų, 20,09 EUR delspinigių, viso – 73 098,62 EUR (252 394,92 Lt pagal oficialų lito ir euro santykį 1 EUR - 3,4528 Lt, b. l. 24, 25).

10CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus. Pagal 2008-09-22 Laidavimo sutarčių Nr. 1 ir Nr. 2 1.1, 2.1.1 p., laiduotojas (atsakovas) D. J. atsako solidariai visu savo turtu, kur jis bebūtų ir iš ko besusidarytų, tokia pačia apimtimi kaip ir skolininkas, jeigu skolininkas UAB „Elbeka" neįvykdo ar netinkamai įvykdo prievoles Bankui, nes ko kita laidavimo sutartys nenumatė (CK 6.76 str. 1 d., 6.81 str.). Skolininkas UAB „Elbeka" savo prievoles Bankui įvykdė netinkamai. 2009-09-18 Panevėžio apygardos teismo nutartimi UAB „Elbeka" iškelta bankroto byla. Nuo bankroto bylos iškėlimo dienos laikoma, kad visi bankrutuojančios įmonės skolų mokėjimo terminai yra pasibaigę (ĮBĮ 16 str.). Bankroto bylos iškėlimo dienai liko negrąžintos nuodytos pinigų sumos. Jeigu skolininkų pareiga yra solidari, tai kreditorius turi teisę reikalauti, kad prievolę įvykdytų tiek visi ar keli skolininkai bendrai, tiek bet kuris iš jų skyrium, be to, tiek ją visą, tiek jos dalį (CK 6.6 str. 4 d.). Bankas 2009-11-12 pateikė UAB „Elbeka" bankroto administratoriui kreditorinį reikalavimą, bet jis iki šiol nepatenkintas, nes nėra turto ir pajamų, iš kurių skolą būtų galima išieškoti. Kadangi prievolės įvykdymo terminas suėjo, o skola negrąžinta, ieškovas turi teisę kreiptis į teismą dėl minėtų skolų priteisimo iš atsakovo ir laiduotojo D. J.. Laidavimas yra prievolinės teisės institutas, padedantis užtikrinti prievolių įvykdymą. Juo prisiimama rizika, todėl laiduotojai privalo domėtis asmeniu, už kurį laiduoja ir kokiomis sąlygomis už jį laiduoja. Svarbi aplinkybė, kad atsakovas buvo UAB „Elbeka“ akcininkas ir administracijos vadovas, atstovavo bendrovę kredito sutarčių sudarymo metu, todėl jam buvo žinoma apie nesavalaikį įsipareigojimų vykdymą pagal kredito sutartį ir būtent jis buvo atsakingas už bendrovės ūkinę-komercinę veiklą ir tinkamą bendrovės prievolių įvykdymą. Todėl atsakovo argumentai, kad, vadovaujantis CK 6.193 str. 4 d., 6.182 str., laidavimo sutarties sąlygos turi būti aiškinamos tik atsakovo naudai, vertintini nepagrįstais.

11Nors Panevėžio apygardos teismo 2009-09-18 nutartimi UAB „Elbeka“ buvo iškelta bankroto byla, tačiau šiuo atveju vieno iš solidarių skolininkų nemokumas nedaro įtakos prievolei, nes už nemokų bendraskolį visą prievolę privalo įvykdyti mokus solidarusis bendraskolis (CK 6.8 str.). Kadangi atsakovas laidavimo sutartimis įsipareigojo ieškovui atsakyti visu savo turtu, jei kredito gavėjas laiku ir tinkamai nevykdys visų savo prievolių ar dalies jų pagal minėtas sutartis, todėl ieškovas turi teisę reikalauti iš atsakovo grąžinti paskolą bei nesumokėtas palūkanas, delspinigius CK 6.38 str., 6.872 str. 1 d., 6.874 str. 1 d. pagrindais. Ieškovas yra įtrauktas į BUAB „Elbeka“ kreditorių sąrašą su 352 233,11 Lt finansiniu reikalavimu, kuris kilęs iš virš minėtų kredito linijų sutarčių ir kurio dydis nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienai yra nustatytas įsiteisėjusia teismo nutartimi ir administratoriaus nebuvo ginčijamas. Taigi, atsakovo laidavimu užtikrintos prievolės neįvykdymo mastas nustatytas ir užfiksuotas įsiteisėjusiu teismo procesiniu sprendimu. 2010-04-06 nutartimi BUAB „Elbeka“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, ieškovo kreditorinis reikalavimas nepatenkintas (b. l. 26-27, 32, 79-82, 167-170). Atsakovas neginčijo skolos dydžio, todėl laikoma, kad jis apskaičiuotas teisingai. Atsakovas nurodo, jog ieškovas neturi pagrindo šiuo metu reikalauti skolos priteisimo iš atsakovo, nes išieškojimą pirmiausia turi nukreipti į įkeistą UAB “Elbeka“ turtą bei laukti, ar iš tų pačių sutarčių kilę finansiniai reikalavimai nebus patenkinti bankroto byloje. Argumentas vertintinas nepagrįstu, nes minėtose sutartyse šalys yra sutarusios, jog kredito davėjas (bankas), negavęs tinkamo skolininko prievolių įvykdymo pagal sutartis, turi teisę pasirinkti, kokiu eiliškumu, kokias ir kelias kredito gavėjo prievolių įvykdymo užtikrinimo priemones realizuoti (b. l. 14, 23 – 2.3 punktai). Todėl atsakovas, būdamas solidarus skolininkas, neturi pagrindo reikalauti kokia eiliškumo tvarka nukreipti išieškojimą. Be to, ĮBĮ 34 str. nustato, kad pagal įkeitimą kreditorius turi teisę patenkinti savo reikalavimą iš įkeisto turto vertės pirmiau už kitus kreditorius. Lėšos, gautos už ieškovui įkeistą turtą, yra skirstomos pagal ĮBĮ reikalavimus ir kreditorių sprendimus.

12Teismo nuomone, nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentu, kad laidavimo sutartys yra pasibaigusios. Pagal bendrąją taisyklę laidavimas pasibaigia tuo pačiu metu, kada pasibaigia juo užtikrinta prievolė (CK 6.76 str. 2 d., 6.87 str. 1 d.). CK 6.88 ir 6.89 straipsniuose nustatyti terminuoto ir neterminuoto laidavimo pabaigos terminai. CK nedraudžiama šalių susitarimu pakeisti nurodytus terminus. Dėl to, kai paskolos ar kreditavimo sutartyje nustatytu terminu prievolė neįvykdyta, o laiduotojas ir kreditorius yra susitarę, jog laidavimas galioja iki visiško paskolos grąžinimo, tai CK 6.88 str. 1 d. nustatytas laidavimo pabaigos terminas netaikomas. Tokia laidavimo sutartyje nustatyta sąlyga neprieštarauja CK nuostatoms, atsižvelgiant į sutarties laisvės ir šalių dispozityvumo principą, sutarties šalims sukuria atitinkamas teises ir pareigas (CK 1.136, 6.3 str., 6.70 str. 1 d., 6.156 str. 4, 5 d.). Šiuo atveju minėtų laidavimo sutarčių 4.2 punktuose yra numatyta, kad jos galioja nuo jų pasirašymo momento iki visiško skolininko prievolių įvykdymo. Pagal minėtose laidavimo sutartyse nurodytas sąvokas, skolininko prievolė – tai visi Kredito linijos sutartyje numatyti mokėjimai (kreditų grąžinimas, palūkanų, įsipareigojimo mokesčio, baudų, delspinigių, nuostolių ir kiti mokėjimai), kuriuos privalo įvykdyti skolininkas (b. l. 14, 23). Byloje neginčijama, kad skolininkė BUAB “Elbeka“ 2009-09-28 dienai, kada įsiteisėjo nutartis iškelti bankroto bylą, nebuvo įvykdžiusi įsipareigojimų ir prievolių pagal minėtas kredito linijos sutartis (b. l. 24, 32). Todėl ieškovui 2009-12-03 pateikus pareiškimą dėl skolos išieškojimo ir 2010-01-07 pateikus ieškinį dėl skolos priteisimo, darytina išvada, jog ieškovas nepraleido termino ieškinio laiduotojui pareikšti (CK 6.89 str. 1 d., v. l. 2, 29-31, 43). Kadangi kredito linijos sutartys neįvykdytos, tai ieškovo reikalavimas atsakovui priteisti ieškinio sumą pagal jas yra pagrįstas ir tenkintinas (CK 6.81 str., 6.205 str.).

13Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepagrįstai prašo priteisti kreditavimo sutartyse numatytas atitinkamai 8.37 procento ir 4.54 procento dydžio metines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, nes CK 6.37 str. 2 d. numato, kad skolininkas privalo mokėti įstatyme numatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą, kurios šiuo atveju atsakovui, kaip fiziniam asmeniui, yra 5 procentų dydžio, nes laidavimo sutartys nenumato kitokio procesinių palūkanų dydžio (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str. 1 d., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-7-61/2011). Argumentas vertintinas pagrįstu. ĮBĮ 10 str. 7 d. 3 p. numato, kad, įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą, draudžiama vykdyti visas finansines prievoles, neįvykdytas iki bankroto bylos iškėlimo, įskaitant palūkanų, netesybų, mokesčių ir kitų privalomųjų įmokų mokėjimą, išieškoti skolas iš šios įmonės teismo ar ne ginčo tvarka. Skolininkei pagal sutartis BUAB „Elbeka“ iškėlus bankroto bylą ir pritaikius minėtą teisės normą, sutartinių metinių palūkanų skaičiavimas baigėsi. Atsakovas (laiduotojas) atsako ieškovui ta pačia apimtimi kaip ir pagrindinis skolininkas, kadangi prievolės iki šiol pilnai neįvykdytos. Skolininkas (atsakovas), pažeidęs kreditoriaus interesus, privalo mokėti įstatymo nustatytas palūkanas, kurios vertinamos kaip minimalūs kreditoriaus nuostoliai, nes laidavimo sutartyse nenumatytas kitoks palūkanų dydis negu nustatytas įstatymuose. (CK 6.37 str. 2 d.). Atsakovas laidavimo sutartimi užtikrindamas juridinio asmens kredito prievolės savalaikį ir tinkamą įvykdymą veikė kaip fizinis, o ne juridinis asmuo, todėl iš atsakovo ieškovui priteistinos 5 % procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-01-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 str. 2 d., 6.210 str.). Šios procesinės palūkanos skaičiuojamos nuo ieškovės ieškinyje prašomų priteisti ir priteisiamų sumų. Todėl šioje dalyje ieškinys tenkinamas iš dalies.

14CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies. Kadangi priimamas teismo sprendimas ieškinį dėl pagrindinių reikalavimų, nuo kurių mokamas žyminis mokestis, tenkinti visiškai, tai ieškovui iš atsakovo priteisiama 7522 Lt už ieškinį sumokėto žyminio mokesčio (CPK 80 str. 1 d. 1 p., 85 str. 1 d, 1 p., b. l. 6, 7). Byloje buvo 53 Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p., b. l. 1). Ieškovo išlaidos advokato pagalbai apmokėti šioje byloje sudaro 3388 Lt (b. l. 8, 9, 44, 45, 96, 145). Jų dydis yra mažesnis už 2004-04-02 LR Teisingumo Ministro įsakymu Nr. IR-85 „Dėl rekomendacijų dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo“ patvirtintus maksimalius tokių paslaugų dydžius. Teismo nuomone, minėta išlaidų advokato pagalbai apmokėti suma atitinka minėtų Rekomendacijų, CPK 98 str. reikalavimus, nes byloje be procesinių trūkumų yra parengtas ieškinys, dublikas, prašymas sustabdyti bylą, atskirasis skundas, ieškinio suma yra didelė, norint paruošti ieškinį reikėjo analizuoti kelias sutartis ir jų sąlygas, vykdymo eigą, tačiau iš kitos pusės, byla nėra sudėtinga teisės taikymo ar faktinių aplinkybių vertinimo aspektu bei nėra didelės apimties.

15Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 260, 263, 270 straipsniais

Nutarė

16Ieškinį tenkinti iš dalies.

17Priteisti ieškovui „AB DnB bankas (į. k. 112029270, buveinė – Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a. s. Nr. LT59 40100 495 000 47 594 AB DnB Bankas, b. k, 40100) iš atsakovo D. J. (a. k. ( - ) Saulės g. 9, Pelėdnagių km, Kėdainių rajonas): 99 838 (devyniasdešimt devynis tūkstančius aštuonis šimtus trisdešimt aštuonis) Lt 19 ct skolos pagal 2008-09-22 overdrafto sutartį, 5 % dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos 96 676,55 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-01-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Priteisti ieškovui „AB DnB bankas (į. k. 112029270, buveinė – Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a. s. Nr. LT59 40100 495 000 47 594 AB DnB Bankas, b. k, 40100) iš atsakovo D. J. (a. k. ( - ) Saulės g. 9, Pelėdnagių km, Kėdainių rajonas): 252 394 (du šimtus penkiasdešimt du tūkstančius tris šimtus devyniasdešimt keturis) Lt 92 ct skolos pagal 2005-02-07 kredito sutartį, 5 % dydžio metines palūkanas nuo negrąžintos 249 999 Lt sumos nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2010-01-07) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

19Priteisti ieškovui „AB DnB bankas (į. k. 112029270, buveinė – Basanavičiaus g. 26, Vilnius, a. s. Nr. LT59 40100 495 000 47 594 AB DnB Bankas, b. k, 40100) iš atsakovo D. J. (a. k. ( - ) Saulės g. 9, Pelėdnagių km, Kėdainių rajonas) 7522 (septynis tūkstančius penkis šimtus dvidešimt du) Lt žyminio mokesčio ir 3388 (tris tūkstančius tris šimtus aštuoniasdešimt aštuonis) Lt išlaidų advokato teisinei pagalbai apmokėti.

20Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija, juridinio asmens kodas - 188659752, biudžeto pajamų surenkamoji sąskaita LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660) iš atsakovo atsakovo D. J. (a. k. ( - ) Saulės g. 9, Pelėdnagių km, Kėdainių rajonas) 53 (penkiasdešimt tris) Lt išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu.

21Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

22Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos Apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo teisėja Ramunė Čeknienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 99 838,19 Lt skolos pagal 2008-09-22... 4. Ieškiniui pagrįsti nurodė, kad 2008-09-22 tarp AB DnB NORD bankas (toliau -... 5. Atsakovas prašo ieškinį atmesti, nes 2008-09-22 šalių sudarytos laidavimo... 6. Trečiojo asmens BUAB „Elbeka“ atstovas į teismo posėdį, apie kurio... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Byloje esančių įrodymų visuma nustatyta, kad ieškovas AB DnB bankas... 9. 2005-02-07 tarp Banko ir kredito gavėjo UAB „Elbeka" buvo sudaryta Kredito... 10. CK 6.38 straipsnio 1 dalis nustato, kad prievolės turi būti vykdomos... 11. Nors Panevėžio apygardos teismo 2009-09-18 nutartimi UAB „Elbeka“ buvo... 12. Teismo nuomone, nėra pagrindo sutikti su atsakovės argumentu, kad laidavimo... 13. Atsakovas nurodo, kad ieškovas nepagrįstai prašo priteisti kreditavimo... 14. CPK 93 str. 1 d. nustatyta, kad šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos... 15. Vadovaujantis išdėstytu ir CPK 259, 260, 263, 270 straipsniais... 16. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 17. Priteisti ieškovui „AB DnB bankas (į. k. 112029270, buveinė –... 18. Priteisti ieškovui „AB DnB bankas (į. k. 112029270, buveinė –... 19. Priteisti ieškovui „AB DnB bankas (į. k. 112029270, buveinė –... 20. Priteisti valstybei (išieškotojas – Valstybinė mokesčių inspekcija,... 21. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 22. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas Lietuvos...