Byla 2A-191-280/2008

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų kolegijos pirmininkės Laimutės Sankauskaitės, Zinos Mickevičiūtės, Rimanto Savicko viešame teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjos antstolės Valentinos Žydelienės atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 d. nutarties civilinėje byloje Nr.2-639-589/2008 pagal pareiškėjos antstolės Valentinos Žydelienės pareiškimą skolininkui AB „Panevėžio keliai“ dėl teismo sprendimo, įpareigojančio atlikti tam tikrus veiksmus, neįvykdymo ir baudos skyrimo, suinteresuotas asmuo išieškotojas M. V. ir

Nustatė

2

3Pareiškėja , vadovaudamasi CPK 771 straipsniu, prašo už Panevėžio m. apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-2508-223/2006 (2006-09-27) dėl įpareigojimo AB "Panevėžio keliai" Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomąjį oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingo emitento AB "Ukmergės keliai", į/k 8281698, vertybinius popierius -paprastąsias vardines akcijas nevykdymą įstatymo nustatyta tvarka skirti baudą. Pareiškime nurodo, kad antstolė Valentina Žydelienė vykdydama Panevėžio m. apylinkės teismo vykdomąjį raštą Nr. 2-2508-223/2006 (2006-09-27) dėl įpareigojimo AB "Panevėžio keliai" Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomąjį oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingo emitento AB "Ukmergės keliai" į/k 8281698, vertybinius popierius-paprastąsias vardines akcijas nustatė, kad skolininkas sprendimo neįvykdė (prie pareiškimo teismui prideda jos 2007-12-17 surašytą aktą Nr113/07/83, kuriame nurodyta, kad ji, vadovaudamasi CPK 771 straipsnio 1 dalimi patikrinusi sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu rezultatus, nustatė, kad AB „Panevėžio keliai“ neįvykdė Panevėžio miesto apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-25-08-223/2006 (išduotas 2006-12-29), tai yra Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka nepateikė privalomojo oficialaus pasiūlymo supirkti likusius atskaitingo emitento AB „Ukmergės keliai“ į/k 8281698 vertybinius popierius-paprastąsias vardines akcijas, b.l. 4).

4Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008m. kovo 12d. nutartimi antstolės pareiškimą atmetė. Pirmosios instancijos teismas konstatavo, kad Panevėžio apygardos teismas, priimdamas sprendimą pakeisti Panevėžio m. apylinkės teismo sprendimą ir ieškinį tenkinti, nenurodė kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo. Todėl pirmos instancijos teismas atsižvelgdamas į LR Konstitucinio Teismo suformuotą praktiką, kad privalomas pasiūlymas supirkti atskaitingo emitento vertybinius popierius yra smulkiųjų akcininkų teisių užtikrinimo priemonė, asmuo arba kartu veikiančių asmenų grupė, įgijusi akcijų, suteikiančių daugiau kaip 40 procentų balsų, gali nulemti svarbiausių bendrovės valdymo sprendimų priėmimą, taip pat blokuoti tų bendrovės sprendimų priėmimą, kuriems priimti pagal Akcinių bendrovių įstatymą reikia kvalifikuotos balsų daugumos, darė išvadą, jog atsakovas AB „Panevėžio keliai“ dar iki LR Aukščiausiojo Teismo 2007 m. birželio 27 d. nutarties priėmimo jau buvo perleidęs dalies akcijų, viršijančios leistiną ribą, nuosavybės teises, taip pašalindamas kitų bendrovės akcininkų teisių pažeidimą, todėl antstolės Valentinos Žydelienės pareiškimą dėl sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nevykdymo skolininkui UAB „Panevėžio keliai“, išieškotojas M. V., atmetė.

5Atskiruoju skundu antstolė V. Žydelienė prašo panaikinti nutartį ir grąžinti bylą pirmos instancijos teismui nagrinėti iš naujo. Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismas 2006 rugsėjo 27 d. priėmė sprendimą, kuriuo įpareigojo atsakovus G.D. ir AB „Panevėžio keliai“ Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomą oficialų pasiūlymą supirkti likusias atskaitingo emitento AB „Ukmergės keliai“ vertybinius popierius – paprastąsias vardines akcijas. Šio teismo pagrindu išduotas vykdomasis raštas. Nurodė, jog sprendimas yra aiškus ir suprantamas – skolininkas privalo pateikti oficialų pasiūlymą. Sprendimo vykdymui neturi jokios reikšmės ta aplinkybė, jog skolininkas perleido savas akcijas. Kadangi skolininkas laiku neperleido vertybinių popierių (per 30 dienų nuo balsų ribos peržengimo), vėlesnis vertybinių popierių perleidimas nebeturi jokios įtakos skolininko pareigai pateikti oficialų pasiūlymą, o tuo labiau vykdyti priimtą ir įsiteisėjusį teismo sprendimą. Teigia, jog skolininkas privalo įvykdyti sprendimą per sprendime nustatytą laiką, tačiau tuo atveju, kai įvykdymo laikas nenustatytas, skolininkas privalo įvykdyti sprendimą per antstolio nustatytą laiką, o sprendimo neįvykdžius per antstolio nustatytą laiką – taikoma bauda

6Atsiliepimu į antstolės atskirąjį skundą išieškotojas M. V. prašo atskirąjį skundą patenkinti, panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-03-12 nutartį ir grąžinti klausimą nagrinėti iš naujo pirmosios instancijos teismui. Nurodo, kad skundžiama teismo nutartis neteisėta ir nepagrįsta. Sutinka su antstolės nurodytais argumentais atskirajame skunde ir juos palaiko. Nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006 m. rugsėjo 27 d. sprendimu buvo patenkintas jo apeliacinis skundas ir nuspręsta-panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006 m. gegužės lld. Sprendimą, o kolegija priėmė naują sprendimą, kuriuo ieškinį patenkino įpareigojant atsakovus G. D. ir AB „Panevėžio keliai" Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomą oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingo emitento AB „Ukmergės keliai" vertybinius popierius - paprastąsias vardines akcijas. Šis teismo sprendimas įsiteisėjo, jo pagrindu išduotas yra vykdomasis raštas. Sprendimo teisėtumas ir pagrįstumas buvo patikrintas kasacine tvarka Lietuvos Aukščiausiajame teisme ir teismo sprendimas paliktas nepakeistu. Skolininkas per antstolio nustatytą terminą, teismo sprendimo neįvykdė, todėl pagrįstai antstolė kreipėsi į teismą su prašymu taikyti skolininkui baudą. CPK 18 str. nustato, kad įsiteisėjęs teismo sprendimas yra privalomas visiems asmenims ir turi būti vykdomas visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tas pats nustatyta CPK 588 str. Teismas negali revizuoti priimto įsiteisėjusio teismo sprendimo jokiu kitu būdu kaip tik atnaujinant bylos nagrinėjimą ( CPK XVIII skyrius).Panevėžio apygardos teismo 2006-09-27 sprendime nėra numatyta alternatyvi skolininko pareiga. Sprendimas yra aiškus ir suprantamas- skolininkas privalo pateikti oficialų pasiūlymą. Šio teismo sprendimo vykdymui neturi jokios reikšmės ta aplinkybė, kad skolininkas perleido savo akcijas. Neturi įtakos ir tai kada skolininkas perleido savo akcijas. Teismui priėmus sprendimą įpareigojantį atlikti tam tikrą veiksmą, skolininkas negali jo atlikti kitu būdu, negu nustatyta teismo sprendimu, nes kitu atveju būtų pažeistas sprendimo privalomumo vykdyti principas. Kad skolininkas akcijas perleido buvo žinoma ir LAT nagrinėjant bylą kasacine tvarka, tačiau ta aplinkybė nebuvo pagrindu pakeisti Panevėžio apygardos teismo sprendimą.

7Skolininkas AB „Panevėžio keliai“ atsiliepimu į antstolės atskirąjį skundą prašo Panevėžio 2008-04-12 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartį palikti nepakeistą, o antstolės V.Žydelienės 2008-03-13 atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

8Antstolė nurodo, jog Panevėžio apygardos teismo civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2006-09-27 sprendimu buvo patenkintas ieškovo apeliacinis skundas ir apygardos teismo priimtas sprendimas įpareigojantis atsakovus G. D. ir AB „Panevėžio keliai" vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomą oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingo emitento AB „Ukmergės keliai" vertybinius popierius-paprastąsias vardines akcijas. Antstolis taip pat nurodo, kad teismo sprendimas įsiteisėjo, todėl jo pagrindu yra išduotas vykdomasis raštas ir jį vykdyti yra privalu tik paskelbiant privalomąjį oficialų pasiūlymą.

9Tokie antstolio argumentai, skolininko nuomone, yra nepagrįsti bei prieštaraujantys LR įstatymams bei Aukščiausio teismo sprendimams. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2007-06-27 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2007 bei 2007-06-27 nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2007 yra aiškiai pasisakyta, jog asmenys peržengę įstatymo numatytą balsų ribą turi alternatyvią pareigą perleisti viršijančius nustatytą balsų ribą vertybinius popierius arba teikti privalomą oficialų pasiūlymą supirkti likusius balsavimo teisę suteikiančius vertybinius popierius. Toks Lietuvos Aukščiausiojo teismo išaiškinimas yra logiškas ir aiškus. Įvykdžius nors vieną iš alternatyvių pareigų, yra užtikrinamos smulkiųjų akcininkų teisės, nes perleidus dalį akcijų ir nebeturint balsų daugumos (sprendžiamojo balso), smulkieji akcininkai pilnai gali dalyvauti įmonės valdyme, tuo ir yra užtikrinamas įstatymo pagrindinis tikslas, kad smulkieji akcininkai nėra pašalinami iš įmonės valdymo. Lietuvos Aukščiausio teismo argumentai 2007-06-27 nutartyje, civilinėje byloje Nr. 3K-3-176/2007, jog atsakovams neįgyvendinus vienos iš alternatyvių pareigų, ieškovas, kaip smulkusis akcininkas, įgijo teisę reikalauti oficialaus pasiūlymo paskelbimo yra aiški ir suprantama, o antstolės argumentai atskirajame skunde, iškraipant Lietuvos Aukščiausio teismo motyvus yra neteisėti ir nepagrįsti. Visų pirma, Lietuvos Aukščiausiasis teismas yra aiškiai pasisakęs, jog pareigos yra alternatyvios ir priešingai nei teigia antstolė, minėtoje nutartyje nieko nėra pasisakyta, kad praėjus 30 d. atsakovams lieka tik vienintelė pareiga-oficialaus pasiūlymo paskelbimas. Nutartyje yra tik paminėta, jog ieškovas tik turi teisę reikalauti įpareigojimo pateikti oficialų pasiūlymą, tačiau jokiu būdų nėra panaikinama atsakovų teisė pasirinkti vieną iš alternatyvių pareigų ir jį įvykdyti vykdymo procese, taip užtikrinant įstatymo nuostatas. Neatsižvelgiant į aukščiau pasakytą, antstolio argumentai, kad privalu įvykdyti Panevėžio apygardos teismo 2006-09-27 nutartį, skelbiant tik privalomąjį oficialų pasiūlymą yra neteisėti ir tuo, jog minėtoje nutartyje yra pasisakyta, kad atsakovai privalo pateikti privalomąjį oficialų pasiūlymą vadovaujantis LR vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka (šis įstatymas nebegalioja). Visų pirma, Panevėžio apygardos teismo nutartis buvo priimta dar galiojant minėtam įstatymui, tačiau nuo 2007-02-08 įsigaliojo 2007-01-18 LR vertybinių popierių įstatymas, o tuo pačiu buvo panaikintas LR vertybinių popierių rinkos įstatymas. LR vertybinių popierių įstatyme yra aiškiai pasisakyta, jog galioja ir yra taikomos minėto įstatymo nuostatos ir nebegalioja bei netaikomos LR vertybinių popierių rinkos įstatymo nuostatos. Atsižvelgiant į tai, yra neįmanoma įvykdyti 2006-09-27 Panevėžio apygardos teismo sprendimą paskelbiant privalomąjį oficialų pasiūlymą, nes jame yra numatyta, kad sprendimas turi būti įvykdytas LR vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka, kuris šiuo metu yra panaikintas ir nebegalioja, o galioja LR Vertybinių popierių įstatymas. Pagal LR vertybinių popierių įstatymo 31 str. yra aiškiai matyti, kad atsakovai turi dvi alternatyvias pareigas ir jame nėra numatytas joks 30 d. terminas, kaip buvo numatyta ankstesniame įstatyme ir dėl kurio aiškinimo yra kilę daug diskusijų, todėl pagal minėto įstatymo nuostatas, atsakovai bet kada gali pasirinkti vieną iš alternatyvių prievolių, kas atitinka ir aukščiau paminėtus Lietuvos Aukščiausiojo teismo argumentus.

10Be to, atkreiptinas dėmesys, kad pagal LR vertybinių popierių įstatymą AB „Ukmergės keliai" nėra laikomas emitentu, nes jo akcijos nėra ir niekuomet nebuvo kotiruojamos biržos oficialiame sąraše bei AB „Ukmergės keliai" akcininkai nėra priėmę sprendimo tapti emitentu, todėl jo akcininkams nebetaikomos nurodyto įstatymo nuostatos, numatančios privalomojo oficialaus pasiūlymo skelbimą, todėl vien ir šiuo atveju, Panevėžio apygardos teismo 2006-09-27 sprendimo įvykdymas, paskelbiant privalomąjį oficialų pasiūlymą, yra neįmanomas įvykdyti, nes tokios prievolės nenumato galiojantys įstatymai. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą ir esant aplinkybėms, jog G. D., po Panevėžio apygardos teismo sprendimo, perleido savo turėtas AB „Ukmergės keliai" akcijas, o AB „Panevėžio keliai" neviršija įstatymo numatytos ribos bei šiuo metu galiojant LR vertybinių popierių įstatymo nuostatoms, jog AB „Ukmergės keliai" nėra laikomas emitentu ir jo akcininkams nebereikia skelbti privalomojo oficialaus pasiūlymo, 2008-04-12 Panevėžio miesto apylinkės teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta, o antstolės atskirasis skundas yra atmestina kaip nepagrįstas. Kadangi, susipažinus su teismui pateikta byla buvo pastebėta, jog antstolė Valentina Žydelienė Panevėžio apygardos teismui nėra pateikusi visos vykdomosios bylos, o joje nėra skolininko antstolei pateikto 2007-12-03 rašto su prašymu dėl reikalavimo peržiūrėjimo, nėra 2007-12-07 rašto su rašytiniu įrodymu - išrašo iš sąskaitos, todėl minėti dokumentai yra išreikalautini iš antstolės Valentino Žydelienės, nes jie yra svarbūs nagrinėjant bylą.

11Be to, yra žinoma, kad Panevėžio miesto apylinkės teisme buvo nagrinėjama analogiška byla dėl baudos skyrimo už antstolės V.Žydelienės reikalavimų nevykdymą G. D. ir šiuo metu yra pateiktas atskirasis skundas Panevėžio apygardos teismui (civilinė byla Nr. 2S-201-338/2008). Prievolės yra kildinamos iš to paties 2006-09-27 Panevėžio apygardos teismo sprendimo tiek G. D., tiek AB „Panevėžio keliai", sprendimą vykdantis asmuo yra tas pats - antstolis Valentina Žydelienė, šalys yra tos pačios, todėl yra tikslinga šias abi bylas sujungti į vieną (CPK 136 str. 4 d.), kad jos būtų kartu išnagrinėtos, nes taip sujungus bylas bus greičiau ir teisingiau išnagrinėtas ginčas bei bus pilnai pateikti visi įrodymai iš abiejų atskirų bylų, nes prievolės yra kildinamos pagal tą patį 2006-09-27 Panevėžio apygardos teismo sprendimą.

12Atskirasis skundas tenkintinas ( CPK 337 str. 3 p.).

13Nustatyta, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotu vykdomuoju raštu AB „Panevėžio keliai“ įpareigota Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomąjį oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingo emitento AB „Ukmergės keliai“, į.k. 8281698, vertybinius popierius – paprastąsias vardines akcijas. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad AB„Panevėžio keliai“ 2007-01-12 buvo siųstas raginimas įvykdyti sprendimą, tačiau teismo sprendimas įvykdytas nebuvo. 2007-12-17 surašytas sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrus veiksmus, nesusijusius su turto ar lėšų perdavimu neįvykdymo aktas, kuriuo konstatuota, kad AB „Panevėžio keliai“ neįvykdė Panevėžio miesto apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-2508-223/2006, išduoto 2006-12-29 dieną.

14LR CPK 771 str. 5 d. nustato, kad teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą išieškotojo naudai ir nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti. Teismo sprendimas, kurio pagrindu išduotas vykdomasis raštas ir kurį vykdo antstolė V. Žydelienė, yra nepakeistas ir turi būti vykdomas, nepriklausomai nuo skolininko valios. AB „Panevėžio keliai“ pateikti argumentai, nurodytos aplinkybės negali būti pagrindu atleisti nuo teismo sprendimo vykdymo. Įpareigojimas pateikti privalomą oficialų pasiūlymą supirkti AB „Ukmergės keliai“ paprastąsias vardines akcijas priimtas teismams išaiškinus visas svarbias bylos aplinkybes ir naujai jų vertinti vykdant sprendimą negalima. Dėl šių priežasčių teismas daro išvadą, kad nėra pagrindo rinkti įrodymus ir reikalauti skolininko raštų, rašytų antstolei dėl reikalavimų peržiūrėjimo. Antstolei nesuteikta teisė keisti sprendimo vykdymo būdą, tai sprendžia tik teismas. Teismo sprendimas aiškus ir nedviprasmiškas, jį gali įvykdyti tik skolininkas.

15Reikalavimų sujungimas ar išskyrimas yra teismo teisė, bet ne pareiga ( CPK 136 4 d.). Šis klausimas gali būti sprendžiamas tik pirmosios instancijos teisme, o ne apeliacinėje instancijoje.

16Kolegija nesutinka su apylinkės teismo motyvais, kuriais remiantis antstolės pareiškimas atmestas. Įsiteisėjęs teismo sprendimas, nutartis yra privalomi valstybės ar savivaldybių institucijoms, tarnautojams ar pareigūnams, fiziniams bei juridiniams asmenims ir turi būti vykdomi visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (CPK 18 str.). Todėl pirmos instancijos teismas privalėjo spręsti sprendimo neįvykdymo klausimą CPK 771 str. 3 ir 5 d . tvarka.

17Dėl netinkamai taikytų ir aiškintų procesinės teisės normų skundžiama nutartis, kuria atmestas antstolės V.Žydelienės pareiškimas dėl sprendimo neįvykdymo, naikintina ir klausimas perduodamas pirmosios instancijos teismui nagrinėti iš naujo (CPK 337 str. 3p.).

18Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 337 str. 3 p. CPK 771 str. 3 d., 5 d.

Nutarė

20

21Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008 m. kovo 12 dienos nutartį panaikinti ir antstolės V. Žydelienės pareiškimą dėl sprendimo neįvykdymo perduoti Panevėžio miesto apylinkės teismui spręsti iš naujo.

Proceso dalyviai
Ryšiai