Byla 2S-201-338/2008
Dėl sprendimo neįvykdymo skolininkui G. D

2Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Rimanto Savicko (pranešėjas), kolegijos teisėjų: Zinos Mickevičiūtės, Laimutės Sankauskaitės teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal skolininko G. D. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. kovo 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-640-452/2008, kuria patenkintas antstolės Valentinos Žydelienės pareiškimas dėl baudos skyrimo dėl sprendimo neįvykdymo skolininkui G. D., ir

Nustatė

3

4Antstolė Valentina Žydelienė pateikė teismui pareiškimą „Dėl sprendimo, įpareigojančio skolininką atlikti arba nutraukti tam tikrų veiksmų neįvykdymo“, kuriuo prašė už Panevėžio miesto apylinkės teismo vykdomojo rašto dėl įpareigojimo G. D. Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomąjį oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingo emitento AB „Ukmergės keliai“, į.k. 8281698, vertybinius popierius - paprastąsias vardines akcijas, nevykdymą, skirti baudą.

5Panevėžio miesto apylinkės teismas 2008m. kovo 27 d. nutartimi pareiškimą tenkino. Už sprendimo nevykdymą G. D. skyrė 500 Lt baudą ir nustatė terminą iki 2008-04-28 Panevėžio miesto apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-2508-223/2006 įvykdymui. Teismas nustatė, kad Panevėžio miesto apylinkės teismo išduotu vykdomuoju raštu G. D. įpareigotas Lietuvos Respublikos Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomąjį oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingo emitento AB „Ukmergės keliai“ vertybinius popierius - paprastąsias vardines akcijas. Iš vykdomojoje byloje esančių duomenų matyti, kad G. D. buvo siųsti raginimai įvykdyti sprendimą, tačiau teismo sprendimas įvykdytas nebuvo. 2007-12-17 surašytas sprendimo neįvykdymo aktas, kuriuo konstatuota, kad G. D. neįvykdė Panevėžio miesto apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-2508-223/2006. CPK 771 str. 5 d. nustato, kad teismas, nustatęs, kad skolininkas sprendimo neįvykdė, gali jam skirti iki vieno tūkstančio litų dydžio baudą išieškotojo naudai ir nustatyti naują terminą sprendimui įvykdyti. Kadangi G. D. nevykdė Panevėžio miesto apylinkės teismo vykdomojo rašto Nr. 2-2508-223/2006, todėl jam už sprendimo nevykdymą skirta 500 Lt bauda ir nustatytas naujas terminas teismo sprendimo įvykdymui (CPK 586 str., 771 str. 5 d., 6 d.).

6Skolininkas G. D. atskiruoju skundu prašo panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-03-27 nutartį ir antstolės V.Žydelienės pareiškimą dėl sprendimo neįvykdymo ir baudos skyrimo atmesti. Nesutinka su teismo nutartimi dėl sekančių motyvų. CPK 273 str. numatyta, kad teismas priimdamas sprendimą įpareigoti atsakovą atlikti tam tikrus veiksmus ar juos nutraukti, kada nurodytus veiksmus gali atlikti tik atsakovas, sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo ar nenutrauks nurodytų veiksmų. 2006-07-17 LR Vertybinių popierių komisijos nutarimo „Dėl LR Vertybinių popierių komisijos 2002-04-12 nutarimo Nr. 7 „dėl oficialaus pasiūlymo pateikimo, registravimo ir įgyvendinimo taisyklių“ pakeitimo“ pakeitimas Nr. 1K-9, numato, kad pateikti privalomąjį oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingo emitento vertybinius popierius gali tik atsakovas. Atsižvelgiant į tai, jog Panevėžio apygardos teismo 2006-09-27 sprendime civilinėje byloje Nr. 2A-338-30/2006, kurio pagrindu buvo išduotas vykdomasis raštas Nr. 2-2508-223/2006, nebuvo nurodytas terminas per kurį atsakovas G. D. būtų įpareigotas atlikti veiksmus ir nenustatyta bauda už sprendimo neįvykdymą bei į tai, kad G. D. yra perleidęs paprastąsias vardinės AB „Ukmergės keliai“ akcijas, taip įvykdydamas LR VPRĮ 19 str. 1 d. įtvirtintą pareigą ir pašalinęs kitų bendrovės akcininkų teisių pažeidimą ir apie šių veiksmų atlikimą yra pranešęs antstolei, Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-03-27 nutartis, kuria G. D. skirta bauda dėl įpareigojimo atlikti veiksmus neįvykdymo ir nustatytas terminas vykdomojo rašto Nr. 2-2508-223/2006 įvykdymui yra nepagrįsta, todėl neteisėta.

7Atsiliepimu į atskirąjį skundą išieškotojas M. V. prašo skundą palikti nenagrinėtu ir bylą nutraukti arba skundą atmesti. Nurodo, kas skolininko ginčijama Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008-03-27 nutartis yra priimta ne rašytinio proceso tvarka, todėl ji galėjo būti apskųsta per 7 dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Skundo padavimo termino paskutinė diena – 2008-04-03. Skolininkas atskirąjį skundą teismui pateikė 2008-04-08, tai yra praleidęs įstatymu nustatytą 7 dienų terminą atskirajam skundui paduoti, todėl skundas turėtų būti paliktas nengrinėtu, o civilinės bylos nagrinėjimas nutrauktas (CPK 75 str., 338 str., 307 str.). Išieškotojas M. V. nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2006-09-27 sprendime nėra numatyta alternatyvi skolininko pareiga. Sprendimas yra aiškus ir suprantamas - skolininkas privalo pateikti oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingo emitento AB „Ukmergės keliai“ vertybinius popierius – paprastąsias vardines akcijas. Šio teismo sprendimo vykdymui neturi jokios reikšmės ta aplinkybė, kad skolininkas perleido savo akcijas ir tai kada skolininkas perleido savo akcijas. Teismui priėmus sprendimą įpareigojantį atlikti tam tikrą veiksmą, skolininkas negali jo atlikti kitu būdu, negu nustatyta teismo sprendimu, nes kitu atveju būtų pažeistas sprendimo privalomumo vykdyti principas. Skolininko aiškinimas, kad terminą įvykdyti sprendimą turi nustatyti Panevėžio apygardos teismas CPK 273 str. pagrindu yra nepagrįstas. Panevėžio apygardos teismas 2006-09-27 sprendimu nenustatė termino, per kurį skolininkai turi pateikti oficialų pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, kad Panevėžio apygardos teismo priimtas sprendimas įsiteisėjo iš karto, terminas per kurį skolininkai privalo įvykdyti sprendimą nenustatytas, todėl sprendimas turėjo būti vykdomas iš karto, t.y. skolininkai privalėjo iš karto vykdyti teismo sprendimą ir pateikti oficialų pasiūlymą.

8Atsiliepimu į atskirąjį skundą Antstolė Valentina Žydelienė prašo skundą palikti nenagrinėtu ir bylą nutraukti arba skundą atmesti. Nurodo, kad skolininko G. D. atstovės advokatės D.Tarvainytės atskirasis skundas teismui buvo pateiktas praleidus CPK 335 straipsnyje nustatytą 7 dienų terminą atskirajam skundui paduoti, todėl skundas turėtų būti paliktas nenagrinėtu, o bylos nagrinėjimas nutrauktas (CPK 75 str., 338 str. 307 str.). Antstolė nurodo, kad Panevėžio apygardos teismo 2006-09-27 sprendimu tenkintas ieškovo M. V. apeliacinis skundas ir nuspręsta panaikinti Panevėžio miesto apylinkės teismo 2006-05-11 sprendimą bei priimti naują sprendimą, kuriuo ieškinį tenkinti, įpareigojant atsakovus G. D. ir AB „Panevėžio keliai“ Vertybinių popierių rinkos įstatymo nustatyta tvarka pateikti privalomą oficialų pasiūlymą supirkti likusius atskaitingo emitento AB „Ukmergės keliai“ vertybinius popierius - paprastąsias vardines akcijas. Šis teismas sprendimas įsiteisėjo, jo pagrindu išduotas vykdomasis raštas. Skolininkas per antstolės nustatytą terminą teismo sprendimo neįvykdė. Panevėžio apygardos teismo 2006-09-27 sprendime nėra numatyta alternatyvi skolininko pareiga. Sprendimas yra aiškus ir suprantamas - skolininkas privalo pateikti oficialų pasiūlymą supirkti vertybinius popierius. Šio teismo sprendimo vykdymui neturi jokios reikšmės ta aplinkybė, kad skolininkas perleido savo akcijas ir tai kada skolininkas perleido savo akcijas. Teismui priėmus sprendimą įpareigojantį atlikti tam tikrą veiksmą, skolininkas negali jo atlikti kitu būdu, negu nustatyta teismo sprendimu, nes kitu atveju būtų pažeista sprendimo privalomumo vykdyti principas. Skolininko aiškinimas, kad terminą įvykdyti sprendimą turi nustatyti Panevėžio apygardos teismas CPK 273 str. pagrindu yra nepagrįstas. Panevėžio apygardos teismas 2006-09-27 sprendimu nenustatė termino, per kurį skolininkai turi pateikti oficialų pasiūlymą. Atsižvelgiant į tai, kad Panevėžio apygardos teismo priimtas sprendimas įsiteisėjo iš karto, terminas per kurį skolininkai privalo įvykdyti sprendimą nenustatytas, todėl sprendimas turėjo būti vykdomas iš karto, t.y. skolininkai privalėjo iš karto vykdyti teismo sprendimą ir pateikti oficialų pasiūlymą. Antstolė, gavusi vykdomąjį dokumentą, nustatė skolininkui terminą geruoju įvykdyti teismo sprendimą. Skolininkas to nepadarė, todėl pagrįstai buvo nubaustas.

9Apeliacinis procesas nutrauktinas.

10Atskiruoju skundu skundžiamoji nutartis priimta 2008m. kovo 27d. teismo posėdyje žodinio proceso tvarka. CPK 335 str. numatyta, kad atskirieji skundai paduodami per tą teismą, kurio nutartis yra skundžiama, per septynias dienas nuo nutarties priėmimo dienos. Atskirasis skundas skolininko G. D. atstovės advokatės D.Tarvainytės surašytas 2008m. balandžio 7d. ir tą pačią dieną įteiktas Lietuvos paštui. Skundo surašymo data nurodyta ant paties atskirojo skundo, o jo įteikimo pašto įstaigai datą patvirtina spaudas ant voko. Skundžiamos nutarties apskundimo terminas pasibaigė 2008m. balandžio 3d. CPK 338 str. nurodyta, kad atskiriesiems skundams paduoti ir nagrinėti taikomos taisyklės reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme. CPK 315 str. 2d. nurodyta - apeliacinis skundas nepriimamas ir grąžinamas jį padavusiam asmeniui, jeigu skundas paduotas praleidus terminą, nustatytą jam paduoti ir neprašoma šio termino atnaujinti. Byloje nėra duomenų, kad skundas būtų paduotas anksčiau, nei pašto spaudo data ant voko ir nėra duomenų, kad būtų prašyta atnaujinti terminą atskirąjam skundui paduoti. Jau minėto CPK 315 str. 5d. nurodyta, jeigu paaiškėja atskirojo skundo padavimo termino praleidimas nagrinėjant bylą apeliacine tvarka, tai apeliacinis procesas nutraukiamas.

11Apeliacinės instancijos teismui buvo pateiktas skolininko atstovės advokatės D.Tarvainytės prašymas dėl bylų sujungimo, nagrinėjamų Panevėžio apygardos teisme. Prašoma sujungti šią bylą su civiline byla, nagrinėjama apeliacine tvarka pagal antstolės V.Žydelienės atskirąjį skundą taip pat dėl sprendimo nevykdymo pagal vykdomąjį raštą, išduotą to paties teismo sprendimo pagrindu tik kitam skolininkui. Sujungti nurodytas bylas nėra pagrindo. CPK 136 str. 4d. nuostata numato galimybę sujungti kelias vienarūšes bylas tuo tikslu, kad jos būtų kuo greičiau išnagrinėtos. Šiuo atveju bylos yra išnagrinėtos, todėl operatyvaus nagrinėjimo galimybės yra išnaudotos. Be to, nurodyta įstatymo norma numato, kad vienarūšės b ylos sujungiamos tuomet, kai dėl reikalavimų sąsajos bylų negalima išnagrinėti skyrium. Šiuo atveju bylos išnagrinėtos.

12Vadovaudamasi CPK 315 str. 5d.,

Nutarė

14Apeliacinį procesą pagal skolininko G. D. atskirąjį skundą dėl Panevėžio miesto apylinkės teismo 2008m. kovo 27 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-640-452/2008, nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai