Byla 2YT-24450-964/2018
Dėl antstolio Arminio Naujokaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Arminas Naujokaitis, BUAB „Yglė“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Loreta Šiškienė

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal pareiškėjo A. Š. skundą dėl antstolio Arminio Naujokaičio veiksmų, suinteresuoti asmenys antstolis Arminas Naujokaitis, BUAB „Yglė“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Draugo petys“.

3Teismas

Nustatė

4pareiškėjas skundu prašo panaikinti antstolio Arminio Naujokaičio 2018-05-30 patvarkymą „Dėl išskaičiavimų iš darbo užmokesčio“ Nr. B15-1693. Nurodė, kad antstolis vykdo Vilniaus apygardos teismo 2018-05-16 nutartį civilinėje byloje Nr. e2-2903-431/2018 dėl laikinųjų apsaugos priemonių, kuria ieškovo BUAB „Yglė“ reikalavimams užtikrinti nutarta areštuoti pareiškėjui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, šio turto nesant, areštuoti pareiškėjo pinigines lėšas ir turtines teises. Nurodyta nutartis perduota vykdyti antstolio Armino Naujokaičio kontorai. 2018-05-30 antstolis priėmė patvarkymą Nr. B151693, kuriuo pareikalavo trečiųjų asmenų UAB „BEI Capital“, UAB „Urban inventors“, UAB „Global enterprises“ iš pareiškėjo darbo užmokesčio atlikti patvarkyme nurodyto dydžio išskaitas ir išskaičiuotas sumas pervesti saugoti iki atskiro antstolio nurodymo. Pareiškėjo manymu, antstolis, iš karto areštuodamas darbo užmokestį, nesilaikė turto arešto eiliškumo tvarkos, nenustatinėjo, ar pareiškėjas turi kilnojamojo, nekilnojamojo turto. Darbo užmokestį antstolis areštavo nepaisydamas to, kad teismas nutartyje nenurodė jį areštuoti. Antstolio pažeidimai dėl nutartyje dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo nurodyto eiliškumą ir pareigos patikrinti, surasti, aprašyti, įvertinti ir pan. skolininko turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, gali lemti, kad skolininko turto apribojimą daugiau, negu jo reikia išieškotinai sumai padengti.

52018-06-13 patvarkymu antstolis Arminas Naujokaitis pareiškėjo skundą atmetė. Nurodė, kad atlikdamas vykdymo veiksmus antstolis nustatė, kad pareiškėjas neturi nekilnojamojo turto, akcijų, skolininko naudai nėra vykdomą jokių vykdomųjų bylų, jis neturi transporto priemonių, ginklų, tačiau gauna pajamas iš darbinės veiklos ir nėra sudaręs vedybų sutarčių. Kadangi pareiškėjas neturi jokio registruotino turto, kuriuo būtų galima užtikrinti išieškotojo reikalavimą, siekdamas bent dalinai užtikrinti išieškotojui palankaus teismo sprendimo įvykdymą, 2018-05-30 patvarkymu dėl išskaičiavimų iš darbo užmokesčio įpareigojo skolininko darbovietes atlikti įstatyme nustatyto dydžio išskaitas. Minėtame patvarkyme padaryta loginė klaida, per klaidą nurodant išskaičiuotas sumas pervesti iki antstolio nurodymo. Paaiškėjus šiai aplinkybei, antstolis nedelsiant ištaisė klaidą ir 2018-06-06 patvarkymu dėl išskaičiavimų iš darbo užmokesčio nurodė išskaičiuotas sumas saugoti iki atskiro antstolio nurodymo.

6Suinteresuotas asmuo BUAB „Yglė“ teismo nustatytu terminu atsiliepimo į skundą nepateikė.

7Skundas netenkintinas.

8Remiantis teismui pateikta rašytine medžiaga nustatyta, kad antstolis Arminas Naujokaitis vykdomojoje byloje Nr. 0157/18/01565 vykdo Vilniaus apygardos teismo 2018-05-16 nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. e2-2903-431/2018, kuria nutarta areštuoti pareiškėjui A. Š. nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą ir kilnojamąjį turtą, uždraudžiant šiuo turtu disponuoti, o nesant ar esant nepakankamai atsakovui priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštuoti atsakovo pinigines lėšas ir turtines teises, esančias pas pareiškėją ar trečiuosius asmenis, leidžiant atsakovui atsiskaityti su ieškovu, naudoti jo sąskaitose bankuose esančias lėšas pragyvenimui ir specialiesiems poreikiams tenkinti; bendra atsakovo areštuoto turto ir piniginių lėšų suma neturi viršyti 543 820,38 eurų ieškinio kainos; surasti ir aprašyti areštuojamą atsakovo turtą ar pinigines lėšas pavesti ieškovo pasirinktam antstoliui. Pavesti nutartį vykdančiam antstoliui nustatyti konkrečią sumą, kurią pareiškėjas per vieną kalendorinį mėnesį gali naudoti pragyvenimui ir specialiesiems poreikiams tenkinti (v.b.l. 2-4, 49).

9Vykdymo proceso metu nustatyta, kad pareiškėjas neturi jam nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto, transporto priemonių, ginklų, juridinių asmenų akcijų, nėra sudaręs pensijų kaupimo sutarčių (v.b.l. 16, 24, 31-34). Pareiškėjas registruotas transporto priemonės Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ), naudotoju (v.b.l. 34). Sutarčių, Vedybų sutarčių, Hipotekos registruotuose nėra registruota įrašų, susijusių su pareiškėju (v.b.l. 28-30). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos duomenimis pareiškėjas dirba UAB „BEI Capital“, UAB „Urban Inventors“, UAB „Global Enterprises“, gauna darbo užmokestį (v.b.l. 47). 2018-05-30 Turto aprašu antstolis aprašė pareiškėjo turtinę teisę naudotis transporto priemone Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) (v.b.l. 55). 2018-05-30 antstolis priėmė Patvarkymą dėl išskaičiavimų iš darbo užmokesčio Nr. B-151693, kuriuo kreipėsi į pareiškėjo darbovietes UAB „BEI Capital“, UAB „Urban Inventors“, UAB „Global Enterprises“ ir įpareigojo iš pareiškėjo darbo užmokesčio ar jam prilygtinų išmokų bei davimų sumos kiekvieną mėnesį išskaičiuoti 70 proc. nuo pareiškėjo darbo užmokesčio dalies viršijančios vieną MMA ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA; išskaičiuotas sumas pervesti saugoti iki atskiro antstolio nurodymo (v.b.l. 57). 2018-06-06 antstolis priėmė Patvarkymą dėl išskaičiavimų iš darbo užmokesčio, patikslinantį 2018-05-30 patvarkymą dėl išskaičiavimo iš darbo užmokesčio, kuriuo kreipėsi į pareiškėjo darbovietes UAB „BEI Capital“, UAB „Urban Inventors“, UAB „Global Enterprises“ ir įpareigojo iš pareiškėjo darbo užmokesčio ar jam prilygtinų išmokų bei davinių sumos išskaičiuoti 70 proc. nuo pareiškėjo darbo užmokesčio dalies viršijančios vieną MMA ir 20 proc. nuo darbo užmokesčio dalies, neviršijančios vieno MMA; išskaičiuotas sumas pavesti saugoti iki atskiro antstolio nurodymo (v.b.l. 59).

10Byloje esantys duomenys patvirtina, kad iki priimdamas patvarkymą dėl pareiškėjo darbo užmokesčio arešto, antstolis, visų pirma, užklausė Nekilnojamojo turto registrą (v.b.l. 45), Juridinių asmenų registrą (v.b.l. 43), VĮ Regitra (v.b.l. 32-34), Ginklų fondo (v.b.l. 32), Hipotekos (v.b.l. 30), Vedybų sutarčių (v.b.l. 28), Sutarčių (v.b.l. 29), Pensijų kaupimo sutarčių registrus duomenų apie pareiškėjui priklausantį registruotiną turtą, turtines teises. Tik nustatęs, kad pareiškėjas nekilnojamojo, registruotino kilnojamojo turto, kitų turtinių teisių neturi, 2018-05-30 Turto aprašu aprašė pareiškėjo turtinę teisę naudotis transporto priemone Mercedes Benz, valst. Nr. ( - ) bei 2018-05-30 Patvarkymu dėl išskaičiavimų iš darbo užmokesčio Nr. B-151693 kreipėsi į pareiškėjo darbovietes UAB „BEI Capital“, UAB „Urban Inventors“, UAB „Global Enterprises“ ir įpareigojo iš pareiškėjo darbo užmokesčio atlikti nurodyto dydžio išskaitas, nurodant jas saugoti iki atskiro antstolio nurodymo. Remiantis išdėstytu, pareiškėjo teiginys, kad antstolis nesilaikė vykdomoje nutartyje nurodyto turto arešto eiliškumo tvarkos, neatitinka faktinės situacijos ir yra nepagrįstas.

11Pareiškėjo manymu, antstolis neturėjo teisės apriboti pareiškėjo teisių į darbo užmokestį, kadangi tokių pajamų apribojimas antstolio vykdomoje nutartyje nebuvo numatytas. Bylos duomenys patvirtina, kad Vilniaus apygardos teismo 2018-05-16 nutartyje civilinėje byloje Nr. e2-2903-431/2018, be kita ko, buvo numatyta, kad nesant ar esant nepakankamai atsakovui priklausančio nekilnojamojo ir kilnojamojo turto, areštuotinos atsakovo pinigines lėšos ir turtinės teisės, esančios pas pareiškėją ar trečiuosius asmenis. Darbo užmokestis savo esme yra piniginės lėšos, mokamos periodiškai, taigi esant teismo nutartyje nurodymui areštuoti pinigines lėšas, esančias pas trečiuosius asmenis, antstolis, vykdydamas tokį teismo nurodymą, turi teisę aprašyti skolininko darbo užmokestį. Remiantis išdėstytu, 2018-05-30 patvarkymas dėl išskaičiavimų iš darbo užmokesčio Nr. B-151693, kuriuo antstolis pareiškėjo darbdaviams apribojo teises, susijusias su darbo užmokesčio išmokėjimui pareiškėjui, lykytinas veiksmu, kuriuo antstolis neperžengė vykdomos nutarties ribų.

12Pasak pareiškėjo, antstolis, apribodamas pareiškėjo darbo užmokestį ir nurodydamas jį pervesti, atliko išieškojimo veiksmą, kuris vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo yra negalimas. Su tokiu pareiškėjo teiginiu nėra pagrindo sutikti.

13Teismų praktikoje pasisakyta, kad svarbu teisiškai atskirti antstolio veiksmus, kuriuos jis turi atlikti taikydamas turto areštą, kaip laikinąją apsaugos priemonę (CPK 145 str.), ir veiksmus, kuriuos jis atlieka vykdydamas galutinį teismo sprendimą, kuriuo ginčas išspręstas iš esmės (CPK 667 str.). Ginčas, kilęs tarp šalių, galutinai išsprendžiamas tik įsiteisėjusiu teismo sprendimu ir tik tokio galutinio sprendimo pagrindu, patenkinus reikalavimus, kurie yra užtikrinti laikinosiomis apsaugos priemonėmis, antstolio patvarkymu piniginės lėšos galėtų būti pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą ir antstolis jas pervestų išieškotojui. Tuo tarpu vykdant nutartį dėl laikinųjų apsaugos priemonių, antstolis tik suranda areštuojamą turtą ir jį aprašo CPK 677 str. numatyta tvarka (CPK 147 str. 6 d., CPK 675 str. 3 d.), bet neturi teisės reikalauti pervesti areštuotų lėšų į antstolio depozitinę sąskaitą. Darbdavys, gavęs tokį antstolio patvarkymą dėl darbo užmokesčio išmokėjimo apribojimo, privalo saugoti areštuotą pinigų sumą iki antstolio atskiro patvarkymo. Jei teismo sprendimu, kurio įvykdymas užtikrintas laikinosiomis apsaugos priemonėmis, yra patenkinami ieškovo reikalavimai, tokiu atveju, gavus antstolio patvarkymą pervesti pinigines lėšas į antstolio depozitinę sąskaitą, piniginės lėšos pervedamos į antstolio depozitinę sąskaitą ir antstolis jas perveda išieškotojui. Jei teismo sprendimu ieškinio reikalavimai atmetami, antstolio patvarkymu taikyti minėti apribojimai skolininkui disponuoti piniginėmis lėšomis panaikinami (Vilniaus apygardos teismo 2014 m. kovo 3 dienos nutartis civilinėje byloje Nr. 2S-733-577/2014).

14Nustatyta, kad antstolis skundžiamu 2018-05-30 patvarkymu dėl išskaičiavimų iš darbo užmokesčio nurodė išskaičiuotas sumas pervesti saugoti iki atskiro antstolio nurodymo, tačiau 2018-06-06 patvarkymu dėl išskaičiavimų iš darbo užmokesčio, patikslinančiu skundžiamą patvarkymą, pavedė išskaičiuotas sumas saugoti iki atskiro antstolio nurodymo, t.y. aukščiau nurodytą klaidą dėl nurodymo pervesti pinigines lėšas ištaisė. Kaip minėta, teismo nutarties dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo vykdymą reglamentuojančios teisės normos nedraudžia antstoliui skolininko darbdaviams apriboti darbo užmokesčio išmokėjimo, tačiau nesuteikia teisės antstoliui šias sumas reikalauti pervesti į antstolio depozitinę sąskaitą. Nagrinėjamu atveju antstolis padarytą klaidą ištaisė ir galiojant skundžiamą patvarkymą patikslinančiam patvarkymui nėra pagrindo pirmąjį naikinti. Be to, skundžiamo patvarkymo turinyje yra aiškiai nurodyta, jog vykdoma teismo nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo, o ne piniginių lėšų išieškojimas. Duomenų, kad skundžiamu patvarkymu antstolis siekė pradėti priverstinio išieškojimo veiksmus iš pareiškėjo lėšų, byloje nėra (CPK 178 str.). Vien tai, kad skundžiamame patvarkyme nurodytos teisės normos, reglamentuojančios piniginių sumų išieškojimą, savaime nesudaro pagrindo teigti, kad antstolis skundžiamu patvarkymu pradėjo priverstinio išieškojimo procedūrą iš pareiškėjo darbo užmokesčio, juo labiau, kad pagal CPK 152 str. 6 d., nutartis dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo antstoliai vykdo teismo sprendimams vykdyti nustatyta tvarka. Pažymėtina ir tai, kad pareiškėjas nepagrįstai nuogąstauja dėl to, kad jo turto gali būti apribota daugiau, negu to reikia išieškotinai sumai padengti, nes skundžiamame 2018-05-30 patvarkyme ir jį patikslinančiame 2018-06-06 patvarkyme aiškiai nurodytas apribojimų mastas - 543 820,38 Eur.

15Pareiškėjas neįrodė skundžiamų antstolio veiksmų neteisėtumo, todėl pareiškėjo skundas dėl antstolio veiksmų atmestinas.

16Vadovaudamasis CPK 290, 291, 510-513 str., teismas

Nutarė

17pareiškėjo A. Š. skundą dėl antstolio Armino Naujokaičio veiksmų atmesti.

18Nutartis per septynias dienas nuo jos kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama Vilniaus apygardos teismui, atskirąjį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai