Byla 2-436/2008

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų: Audronės Jarackaitės (pirmininkė ir pranešėja), Marytės Mitkuvienės ir Gintaro Pečiulio, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo atsakovų D. S. ir atsakovo likviduojamos Lietuvos ir Italijos uždarosios akcinės bendrovės ,,Lavestina“ atskiruosius skundus dėl Šiaulių apygardos teismo 2008 m. balandžio 23 d. nutarties dėl juridinio asmens veiklos tyrimo civilinėje byloje Nr. 2-186-372/2008 pagal ieškovo G. P. pareiškimą atsakovams Lietuvos ir Italijos uždarajai akcinei bendrovei ,,Lavestina“ ir D. S. dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, ir

Nustatė

2Ieškovas G. P. 2007-08-23 kreipėsi ikiteismine tvarka į atsakovus UAB ,,Lavestina“ ir D. S. , prašydamas nutraukti neteisėtą veiklą (1 t., b. l. 41, 42, 48, 49).

3Ieškovas G. P. kreipėsi teismą, prašydamas įstatymų nustatyta tvarka paskirti ekspertą, kuris ištirtų, ar juridinis asmuo ,,Lavestina“ ir juridinio asmens ,,Lavestina“ valdymo organo narys – administracijos vadovas D. S. veikė tinkamai, ar dėl jų veiklos nebuvo pažeisti juridinio asmens dalyvių turtiniai interesai, ar atsakovo veiklos rezultatus (pelno sumažėjimą, žalos bendrovei ir akcininkams atsiradimą ir pan.) lėmė atsakovų (bendrovės ir jos valdymo organo) veiksmai (neveikimas). Nurodė, kad viena pagrindinių juridinio asmens valdymo organo pareigų yra juridinio asmens veiklos organizavimas ir valdymo organas turi užtikrinti, kad šis valdymas būtų sąžiningas ir protingas, tačiau atsakovo vienasmenio valdymo organo – direktoriaus D. S. netinkamą veiklą, taip pat nesąžiningą pareigų vykdymą rodo tokie veiksmai: leidimas naujai įsteigtai konkuruojančiai įmonei UAB „Vilniaus Lavestina“ naudoti atsakovo UAB „Lavestina“ pavadinimą; šios konkuruojančios įmonės UAB „Vilniaus Lavestina“ Marijampolės filialo buvimas tuo pačiu juridiniu adresu ir vertimasis iš esmės ta pačia veikla, kaip ir UAB „Lavestina“ Marijampolės filialo - Uosupio g. 9, Marijampolėje; šios konkuruojančios įmonės UAB „Vilniaus Lavestina“ Šiaulių filialo buvimas tuo pačiu juridiniu adresu ir vertimasis iš esmės ta pačia veikla, kaip ir UAB „Lavestina“ - Rudės g. 21, Šiauliuose; išaugusios ir ekonomiškai nepagrįstos UAB „Lavestina“ veiklos sąnaudos 2000 - 2002 metais bei įmonei nenaudingi sandoriai, kai įmonės ilgalaikis turtas už labai mažą kainą buvo perleistas konkuruojančiai įmonei (ar jos filialui); prarasti UAB „Lavestina“ klientai ir darbuotojai; nuo 2002 m. praktiškai nebevykdoma UAB „Lavestina“ įstatuose numatyta veikla ir tuo pažeidžiami turtiniai akcininkų interesai; nelojalumas kompanijai, konfidencialios informacijos nesilaikymas; nesąžiningas siekimas perimti pelningas UAB „Lavestina“ veiklos sritis; akcijų pirkimo-pardavimo sandoriai su trečiaisiais asmenimis, pažeidžiant Akcinių bendrovių 47 straipsnyje įtvirtintą uždarosios akcinės bendrovės akcijų perleidimo tvarką; administracijos vadovo atsistatydinimas iš einamų pareigų, pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatyme bei UAB ,,Lavestina“ įstatuose įtvirtintą tvarką.

4Atsakovas UAB „Lavestina“ prašė atmesti ieškovo prašymą, nurodydamas, kad juridinio asmens veiklos tyrimas, kurį atliktų ekspertas, padarytų nuostolių atsakovams, kadangi reikėtų už jį apmokėti. Be to, ieškovas nesilaikė kreipimosi į atsakovą neteisminės tvarkos. UAB „Lavestina“ neliko darbuotojų, o direktorius atleistas iš darbo nuo 2007-08-06, todėl ieškovas privalėjo kreiptis bent į akcininkus, tačiau kreipėsi į neegzistuojančią administraciją ir neveikiančią bendrovę.

5Atsakovas D. S. prašė atmesti ieškovo prašymą, nurodydamas, kad bendrovės veikla buvo nepelninga jau nuo 2000 m., kuomet jis tapo UAB ,,Lavestina“ direktoriumi.

6Šiaulių apygardos teismas 2008 m. balandžio 23 d. nutartimi patenkino ieškovo prašymą, nutardamas atlikti UAB „Lavestina“ ir UAB „Lavestina“ valdymo organo nario - administracijos vadovo D. S. veiklos tyrimą ir nustatydamas šalims dvidešimties dienų terminą nuo nutarties įsiteisėjimo dienos sutarti dėl konkrečių ekspertų, kurie atliks atsakovų veiklos tyrimą, o šalims gera valia nesutarus, įpareigojo kiekvieną iš jų pateikti ne mažiau kaip dešimties ekspertų sąrašą (2 t., b. l. 61-65). Teismas nurodė, kad ieškovas G. P. yra UAB „Lavestina“ akcininkas, kurio turimų akcijų vertė sudaro 94 000 Lt. UAB „Lavestina“ įstatinis kapitalas sudaro 626 600 Lt (1 t., b. l. 22), kas reiškia, jog ieškovas turi teisę inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą, kadangi valdo 1/10 dalį įstatinio kapitalo (CK 2.125 str. 1 d. 1 p.).

7Teismo teigimu, UAB „Lavestina“ Įstatų 9.1 punkte nustatyta, kad bendrovės ūkinę veiklą organizuoja ir vykdo administracija, kuriai vadovauja direktorius (Įstatų 9.4 punktas). 2000 m. balandžio 28 d. paaiškinamajame rašte (1 t., b.l. 84) buvęs UAB ,,Lavestina“ direktorius Rimantas Plukas informavo akcininkus apie nepelningą bendrovės veiklą, o 2000 m. liepos 19 d. visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės administracijos vadovu išrinkto atsakovo D. S. (1 t., b. l. 85) vadovavimo metu - 2001 m. kovo 21 d. visuotiniame akcininkų susirinkime buvo konstatuota, kad bendrovės nuostoliai išaugo iki 406 810 Lt (1 t., b. l. 89), dėl ko akcininkai nutarė, kad bendrovės veikla turi būti sustabdyta, o turtas parduotas. 2007 m. spalio 5 d. neeiliniame akcininkų susirinkime buvo nutarta bendrovę likviduoti (1 t., b. l. 93-95).

8Teismas nurodė, kad D. S. pateikta UAB ,,Lavestina“ 2000 m. ūkinės veiklos ataskaita akcininkų susirinkimui sudarė vieną nepilną lapą, kuriame nėra jokios analizės (1 t., b. l. 87). D. S. pats sprendė, kokį bendrovės turtą reikia parduoti, kam ir kokiom kainom tai daryti, jis kaip juridinio asmens UAB „Lavestina“ valdymo organo narys turėjo veikti sąžiningai ir protingai (CK 1.5 str., 2.87 str.), tačiau byloje nėra duomenų, kad D. S. , parduodamas bendrovės turtą, elgėsi taip, kaip elgtųsi apdairus asmuo tokiomis pačiomis aplinkybėmis, gindamas visų akcininkų interesus, be to, byloje nėra įrodymų, kad jis pakankamai rūpinosi bendrovės veikla, siekiant gauti ekonominės naudos. D. S. patvirtino, kad ne tik pardavė turtą akcininkui G. P. nežinomomis sąlygomis, tačiau leido naudotis firmos vardu kitai įmonei, kuri įvardinta kaip UAB „Vilniaus Lavestina“ ir vykdo analogišką ūkinę veiklą, be kita ko, tose pačiose patalpose, kuriose buvo įsikūrusi UAB „Lavestina“. Juolab kad UAB „Vilniaus Lavestina“ 2003 m. gruodžio 31 d. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis (2 t., b. l. 9-11) ši įmonė gauna pelną.

9Teismo nuomone, akcininko G. P. atstovo reikalavimai (1 t., b. l. 48-49) pateikti tinkamai (CK 2.126 str. 2 d.), nes akcininkai nebuvo tinkamai informuojami apie visą bendrovės veiklą. Teismo teigimu, byloje nėra pateikta įrodymų, kada ir kokiu pagrindu D. S. buvo atleistas iš pareigų. Netgi tuo atveju, jeigu jis atleistas iš pareigų nuo 2007-08-06, kaip teigiama pranešime (1 t., b. l. 46), atsakovo kaip vadovo veikla būtų tiriama už ankstesnį laikotarpį, kai jis galėjo įvykdyti veiksmus, dėl kurių kilo abejonių akcininkui G. P. .

10Teismo teigimu, ieškovas G. P. sutinka savo lėšomis apmokėti išlaidas eksperto, kuris ištirtų atsakovų veiklą, todėl atsakovų teiginiai, kad jie dėl to gali turėti nuostolių, vertinami kaip jų pačių abejonės dėl bendrovės ir jos administracijos tinkamos veiklos.

11Kadangi ieškovo G. P. reikalavimas patenkintas, iš atsakovų priteisiamos jo turėtos bylinėjimosi išlaidos (CPK 93 str. 1 d.), kurias sudaro sumokėtas žyminis mokestis (1 t., b. l. 10). Iš atsakovų valstybei lygiomis dalimis taip pat priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, susijusios su procesinių dokumentų įteikimu (CPK 88 str. 1 d. 3 p.), kurias sudaro 68,55 Lt (1 t., b. l. 58).

12Atskiraisiais skundais atsakovai D. S. bei likviduojama Lietuvos ir Italijos UAB ,,Lavestina“ prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2008 m. balandžio 23 d. nutartį ir priimti naują nutartį atmesti ieškovo prašymą, taip pat solidariai priteisti iš atsakovų 8 206 Lt bylinėjimosi išlaidų (2 t., b. l. 72-97), motyvuodami tokiais argumentais:

131. Juridinio asmens veiklos tyrimas pradedamas, kai nėra aišku, ar jo veikla nėra tinkama ir įmonė negauna pelno, tačiau pagal finansinės atskaitomybės dokumentus šis faktas akivaizdus ir be papildomo tyrimo (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2005). Akcininkams dar 2001 m. buvo žinoma apie bendrovės patiriamą nuostolį ir jo priežastis, dėl kurio jiems nekilo abejonių, ką patvirtina UAB ,,Lavestina“ 2000 m. ūkinės veiklos ataskaita ir 2001 m. kovo 21 d. protokolas Nr. 21-03/01, kurių nepagrįstai netyrė teismas, pažeisdamas CPK 185 straipsnio antrąją dalį. Dėl šių aplinkybių nepagrįstas teismo sprendimas pradėti juridinio asmens veiklos tyrimą ir D. S. atžvilgiu, juolab kad administracijos vadovu jis dirbo vos šešis mėnesius (nuo 2000-10-06 iki 2001-03-21), kai buvo konstatuota, jog įmonė patyrė 406 819 Lt nuostolį.

142. Ieškovas nepateikė atsakovui D. S. pretenzijų dėl jo veiklos, tokiu būdu neįgyvendindamas įstatyme numatytos ikiteisminės privalomos savo teisių gynimo tvarkos, be to, D. S. jau nedirba LUAB ,,Lavestina“ direktoriumi, įmonei nuo 2007-10-05 paskirtas likvidatorius (CK 2.126 str. 2 d.). Tokia tvarka netinkamai buvo įgyvendinta ir LUAB ,,Lavestina“ atžvilgiu, dėl ko pareiškimas paliktinas nenagrinėtu (CPK 296 str. 1 d. 1 p.). Ieškovas pažeidė CK 2.126 straipsnio antrąją dalį nemotyvuodamas kreipimosi dėl neteisėtos veiklos nutraukimo atsakovams ir nenustatydamas protingo termino nutraukti nurodomus pažeidimus.

153. Nepagrįstas teismo argumentas, jog juridinio asmens tyrimo pagrindą nagrinėjamuoju atveju sudaro ta aplinkybė, kad UAB ,,Lavestina“ leido naudotis firmos vardu kitai įmonei UAB ,,Vilniaus Lavestina“, kadangi atsakovai dėl to negavo neteisėtos naudos.

164. Juridinio asmens tyrimas nėra tikslingas, kadangi nebėra buvusių įmonės valdymo organų, ji likviduojama, pasibaigęs ieškinio senaties terminas ir kt.

17Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas G. P. prašo palikti nepakeistą pirmosios instancijos teismo nutartį, motyvuodamas tuo, kad:

181. Abejones dėl tinkamos atsakovų veiklos pagrindžia šie faktai: pagal bendrovės 2000 m. gruodžio 31 d. balansą matyti, kad atsakovai klaidina teismą, jog įmonės turėti valymo įrenginiai nusidėvėjo: jie pirkti 1998 m., 1999 m. visiškai nauji; 1999 m. įmonė deklaravo 18 469 Lt grynojo pelno, tačiau jau 2000 m. deklaruojama 406 931 Lt nuostolio; tose pačiose patalpose kaip ir LUAB ,,Lavestina“ veikianti ,,Vilniaus Lavestina“, užsiimanti analogiška veikla, 2002 m. deklaravo materialaus ilgalaikio turto už 46 448 Lt, o 2003 m. už 187 690 Lt, ir bendrojo turto beveik už 1 mln litų.

192. Atsakovai be pagrindo teigia, jog ieškovas nesidomėjo įmonės veikla, informacija apie kurią nuo ieškovo Italijoje gyvenančio asmens buvo slepiama.

203. Atsakovai be pagrindo teigia, kad juridinio asmens veiklos tyrimas nėra tikslingas, papildomų galimų ieškinių senaties terminai nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas.

214. Atsakovas D. S. nepagrįstai teigia, jog jis nėra tinkamas atsakovas vien dėl to, kad atsistatydino iš įmonės direktoriaus pareigų, juolab kad atsakovo atsistatydinimas įvykdytas pažeidžiant Akcinių bendrovių įstatymą ir bendrovės įstatus. Be to, prašoma ištirti tik ta atsakovo veikla, kurios metu jis ėjo administracijos vadovo pareigas.

225. Nepagrįsti atsakovų argumentai, jog nebuvo tinkamai įgyvendinta ikiteisminė ginčo nagrinėjimo tvarka. Korespondencija skirta UAB ,,Lavestina“ nebuvo priimama, todėl ji persiųsta buvusiam administracijos vadovui. Pasiūlytas neteisėtų veiksmų nutraukimo terminas buvo protingas, juolab kad atsakovams buvo leista pasirinkti kitą pagrįstą terminą.

23Atskirieji skundai netenkintini.

24Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo) skundo faktinis ir teisinis pagrindai bei absoliučių sprendimo (nutarties) negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 338 str., 320 str. 1 d.), t. y. apeliacinės instancijos teismas patikrina, ar skundžiama pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta ir pagrįsta (CPK 263 str. 1 d., 338 str.). Apeliantų skundžiamos pirmosios instancijos teismo nutarties absoliučių negaliojimo pagrindų nenustatyta (CPK 338 str., 329 str. 2 d.).

25Įstatymų leidėjas, siekdamas suteikti juridinio asmens dalyviams teisinių priemonių ištirti juridinio asmens veiklą, CK antrosios knygos X skyriuje reglamentavo juridinio asmens veiklos tyrimo tvarką. CK 2.124 straipsnyje numatyta, kad CK 2.125 straipsnyje išvardyti asmenys turi teisę prašyti teismo paskirti ekspertus, kurie ištirtų, ar juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė tinkamai, ir jei nustatoma netinkama veikla, taikyti CK 2.131 straipsnio pirmojoje dalyje nurodytas priemones. Pagal CK suteikiamos juridinio asmens dalyviams teisinės priemonės, užtikrinančios, kad juridinio asmens valdymas būtų tinkamas.

26Pareiškimas teismui dėl veiklos tyrimo gali būti paduotas tik tuo atveju, jei prieš tai ieškovas kreipėsi į juridinį asmenį (juridinio asmens valdymo organą, jo narį), reikalaudamas nutraukti netinkamą veiklą, ir suteikė protingumo kriterijus atitinkantį laikotarpį aplinkybėms pašalinti, bei kreipimesi įvardijo netinkamą veiklą ar nesąžiningą pareigų vykdymą ir nurodė motyvus, kodėl veikla nėra tinkama (CK 2.126 str. 2 d.). Netinkama veikla pagal CK 2.124 straipsnį apima juridinio asmens valdymą ir jo dalyvių sprendimus, susijusius su juridinio asmens valdymu, priimtus pažeidžiant CK 2.86–2.87 straipsnius.

27Pagal CK 2.126 straipsnio ketvirtosios dalies bei 2.124 straipsnio nuostatas, teismas, gavęs pareiškimą dėl juridinio asmens veiklos tyrimo ir išklausęs šalių paaiškinimus, priima nutartį dėl juridinio asmens veiklos tyrimo, jeigu yra pagrindo manyti, kad juridinis asmuo, juridinio asmens valdymo organai ar jų nariai veikė netinkamai, todėl juridinio asmens veiklos tyrimo turinys - juridinio asmens, jo valdymo organų ar jų narių veiklos tinkamumas, o tokio tyrimo pagrindas - aplinkybės, sudarančios pagrindą manyti, kad tokia veikla yra netinkama.

28Pagal CK 2.124 straipsnio prasmę juridinio asmens veiklos tyrimas galimas tais atvejais, kai nėra akivaizdu, ar juridinio asmens veikla yra tinkama (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2002 m. spalio 23 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-1233/2002 m.). Toks veiklos tyrimas, esant abejonių dėl bendrovės veiklos tinkamumo, yra CK reglamentuotas teisinis būdas, kuriuo siekiama patikrinti ir nustatyti, ar iš tikrųjų atsakovo veiklos rezultatus (pelno sumažėjimą, žalos bendrovei ir akcininkams atsiradimą ir kt.) lėmė būtent atsakovo valdymo organo veiksmai (neveikimas).

29Teismo sprendimas atlikti veiklos tyrimą nėra bylos išnagrinėjimas iš esmės, o tik pagrindas pradėti veiklos tyrimą (Lietuvos apeliacinio teismo 2007 m. gegužės 3 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-281/2007). Ištyrus bendrovės ir jos valdymo organo veiklą bei nustačius, jog ji yra netinkama, teismas, įvertinęs ekspertų išvadas bei rekomendacijas, ir, esant pagrindui, gali taikyti vieną iš CK 2.131 straipsnyje numatytų priemonių.

30Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad ieškovas G. P. , būdamas UAB „Lavestina“ akcininkas, kurio turimų akcijų vertė sudaro 94 000 Lt, UAB „Lavestina“ įstatiniam kapitalui esant 626 600 Lt (1 t., b. l. 22, 24), turi teisę inicijuoti juridinio asmens veiklos tyrimą, nes jo turimų akcijų vertė yra ne mažesnė kaip 1/10 viso įmonės įstatinio kapitalo (CK 2.125 str. 1 d. 1 p.).

31Ieškovo atstovas 2007 m. rugpjūčio 23 d. reikalavime, adresuotame UAB ,,Lavestina“ (1 t., b. l. 41, 42), ir pareiškime teismui (1 t., b. l. 1-9) įvardijo bendrovės vienasmenio valdymo organo – direktoriaus netinkamą veiklą, susijusią su tuo, kad bendrovė negauna pelno, veikia nuostolingai, nurodydamas per protingą terminą, bet ne vėliau kaip iki 2007 m. rugsėjo 10 d., nutraukti nurodytos neteisėtos veiklos vykdymą. Šis reikalavimas, laikantis CPK 122 straipsnio antrosios dalies, 123 straipsnio ketvirtosios dalies sąlygų, 2007-08-23 išsiųstas UAB ,,Lavestina“ registracijos adresu Tilžės g. 103, Šiauliai, be to, ieškovo atstovas 2007-08-23 išsiuntė raštą, adresuotą atsakovui D. S. , kuriame išreiškė ir savo abejones dėl jo atsistatydinimo iš įmonės administracijos direktoriaus pareigų teisėtumo, papildomai pareikalaudamas nustatytu ar atsakovo nurodytu terminu nutraukti D. S. vykdomą neteisėtą veiklą (1 t., b. l. 48, 49). Todėl nepagrįsti apeliantų teiginiai, kad ieškovas nesilaikė privalomos ikiteisminės bylos nagrinėjimo tvarkos ar buvo nustatytas neteisėtos veiklos nutraukimo neprotingas terminas (CK 2.126 str., CPK 122 str. 2 d., 123 str. 4 d.). Tos aplinkybės, jog UAB ,,Lavestina“ realiai nebeveikianti įmonė, o jos direktorius D. S. nebevykdo administracijos direktoriaus pareigų, dėl ko reikalavimas nutraukti UAB ,,Lavestina“ neteisėtą veiklą buvo persiųstas UAB ,,Vilniaus Lavestina“, o vėliau grąžintas ieškovui, atsižvelgiant į teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principus, nesudaro pagrindo paneigti nurodytą teismo išvadą (1 t., 43-45; CK 1.5 str. 4 d., CPK 3 str. 1 d.).

32Minėta, kad ieškovas neprivalo įrodyti tikrai buvus konkrečius pažeidimus, tačiau privalo pateikti pakankamai duomenų, kurie leistų suabejoti juridinio asmens valdymo organo veiklos tinkamumu. Teisėjų kolegijos nuomone, pagal byloje esančius duomenis apygardos teismui buvo pagrindo abejoti UAB ,,Lavestina“ ir jos administracijos vadovo D. S. veiklos tinkamumu, dėl ko jis pagrįstai nusprendė atlikti atsakovų UAB ,,Lavestina“ ir D. S. veiklos tyrimą, o savo išvadas pagrindė motyvais. Teismas teisingai nurodė, kad atsakovų veiklos tinkamumu verčia abejoti tas faktas, jog 2000 m. spalio 6 d. visuotiniame akcininkų susirinkime bendrovės administracijos vadovu išrinkto atsakovo D. S. , kuris priimdavo svarbius įmonės veiklos sprendimus (1 t., b. l. 10-21, 83), vadovavimo metu - 2001 m. kovo 21 d. visuotiniame akcininkų susirinkime buvo konstatuota, kad bendrovės nuostoliai išaugo iki 406 810 Lt, dėl ko akcininkai nutarė, kad bendrovės veikla turi būti sustabdyta, o turtas parduotas (1 t., b. l. 88-90), nors dar 1999 metais UAB ,,Lavestina“ grynasis pelnas sudarė 181 Lt (1 t., b. l. 84). Pažymėtina, kad UAB ,,Lavestina“ 2000 m. ūkinės veiklos ataskaita, parengta jos administracijos direktoriaus ir pateikta akcininkų susirinkimui, sudarė vos vieną lapą, kuriame nurodyti abstraktūs ir konkrečiais skaičiavimais nepagrįsti samprotavimai dėl UAB ,,Lavestina“ veiklos nuostolingumo, nors akcininkai privalo būti tinkamai informuojami apie bendrovės veiklą (1 t., b. l. 87; LUAB ,,Lavestina“ įstatų 4.2 2 p.).

33Be to, apygardos teismas, pagrįsdamas abejones dėl UAB ,,Lavestina“ administracijos direktoriaus D. S. veiklos tinkamumo, turėjo pagrindo atsižvelgti į tai, kad jis pardavė turtą sąlygomis, kurios akcininkui G. P. buvo nežinomos, leido naudotis firmos vardu kitai įmonei, kuri įvardinta kaip UAB „Vilniaus Lavestina“ ir vykdo analogišką ūkinę veiklą tose pačiose patalpose, kuriose buvo įsikūrusi UAB „Lavestina“, juolab kad 2003 m. gruodžio 31 d. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos duomenimis UAB „Vilniaus Lavestina“ gauna pelną (2 t., b. l. 9-11).

34Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad D. S. veiklos tyrimas negali būti atliekamas, nes jis atleistas iš LUAB ,,Lavestina“ administracijos direktoriaus pareigų. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė, kad byloje nėra pakankamų įrodymų, susijusių su pagrindu, kuriuo D. S. 2007-08-06 buvo atleistas iš pareigų (1 t., b. l. 46), be to, atsakovo veikla tirtina už ankstesnįjį laikotarpį, kuomet jis, veikdamas kaip įmonės direktorius, galėjo įvykdyti veikas, dėl kurių teisėtumo kilo abejonių akcininkui G. P. .

35Apeliantai be pagrindo remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario 7 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-16/2005, netinkamai aiškindami joje nurodytą veiklos tinkamumo prasmę, siedami ją su pelno negavimo faktu. Juridinio asmens ir jo valdymo organo veiklos tyrimo nagrinėjamoje byloje pradėjimo pagrindas susijęs ne su pagrįsta abejone dėl to, kad įmonė negauna pelno, o pagrįstai suabejojus atsakovų veiklos tinkamumu (teisėtumu), dėl ko tiriamuoju laikotarpiu LUAB ,,Lavestina“ negavo šio pelno.

36Neturi pagrindo ir apeliantų motyvai, jog pirmosios instancijos netyrė byloje esančių įrodymų: UAB ,,Lavestina“ 2000 m. ūkinės veiklos ataskaitos ir 2001 m. kovo 21 d. protokolo Nr. 21-03/01, juolab kad šie dokumentai nepaneigia minėtų abejonių dėl atsakovų veiklos tinkamumo (1 t., b. l. 87-92).

37Teismas, nustatęs minėtas aplinkybes, neturėjo pagrindo atsisakyti atlikti atsakovų veiklos tyrimą dėl, apeliantų teigimu, tokio tyrimo netikslingumo, kadangi nurodytos aplinkybės, kurios siejamos su atsakovų tyrimo tikslingumu (LUAB ,,Lavestina“ valdymo organų nebuvimas, ieškinio senaties terminų ateityje galimose bylose taikymas ir kt.), nėra nagrinėjamos bylos dalykas. Juolab kad teismas, nagrinėdamas bylą, vykdo teisingumą, o ne tikslingumą (LR Konstitucijos 109 str. 1 d., CPK 3 str., 6 str.).

38Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas tinkamai aiškino ir taikė teisės normas, reglamentuojančias juridinio asmens ir jo valdymo organo nario veiklos tyrimą, ir teisingai nurodė, kad juridinio asmens UAB ,,Lavestina“ ir jos administracijos direktoriaus D. S. veiklos aplinkybės sudaro pagrindą abejoti šių asmenų veiklos teisėtumu ir tinkamumu, dėl ko pagrįstai nutarė atlikti atsakovų veiklos tyrimą (CK 2.126 str. 4 d., 2.87 str., CPK 3 str. 1 d.).

39Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirųjų skundų argumentais panaikinti skundžiamą pirmosios instancijos teismo nutartį, kuri pagrįsta ir teisėta, todėl paliktina galioti (CPK 338 str., 329 str.).

40Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 punktu,

Nutarė

41Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. balandžio 23 d. nutartį.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Ieškovas G. P. 2007-08-23 kreipėsi ikiteismine tvarka į atsakovus UAB... 3. Ieškovas G. P. kreipėsi teismą, prašydamas įstatymų nustatyta tvarka... 4. Atsakovas UAB „Lavestina“ prašė atmesti ieškovo prašymą, nurodydamas,... 5. Atsakovas D. S. prašė atmesti ieškovo prašymą, nurodydamas, kad bendrovės... 6. Šiaulių apygardos teismas 2008 m. balandžio 23 d. nutartimi patenkino... 7. Teismo teigimu, UAB „Lavestina“ Įstatų 9.1 punkte nustatyta, kad... 8. Teismas nurodė, kad D. S. pateikta UAB ,,Lavestina“ 2000 m. ūkinės veiklos... 9. Teismo nuomone, akcininko G. P. atstovo reikalavimai (1 t., b. l. 48-49)... 10. Teismo teigimu, ieškovas G. P. sutinka savo lėšomis apmokėti išlaidas... 11. Kadangi ieškovo G. P. reikalavimas patenkintas, iš atsakovų priteisiamos jo... 12. Atskiraisiais skundais atsakovai D. S. bei likviduojama Lietuvos ir Italijos... 13. 1. Juridinio asmens veiklos tyrimas pradedamas, kai nėra aišku, ar jo veikla... 14. 2. Ieškovas nepateikė atsakovui D. S. pretenzijų dėl jo veiklos, tokiu... 15. 3. Nepagrįstas teismo argumentas, jog juridinio asmens tyrimo pagrindą... 16. 4. Juridinio asmens tyrimas nėra tikslingas, kadangi nebėra buvusių įmonės... 17. Atsiliepimu į atskiruosius skundus ieškovas G. P. prašo palikti nepakeistą... 18. 1. Abejones dėl tinkamos atsakovų veiklos pagrindžia šie faktai: pagal... 19. 2. Atsakovai be pagrindo teigia, jog ieškovas nesidomėjo įmonės veikla,... 20. 3. Atsakovai be pagrindo teigia, kad juridinio asmens veiklos tyrimas nėra... 21. 4. Atsakovas D. S. nepagrįstai teigia, jog jis nėra tinkamas atsakovas vien... 22. 5. Nepagrįsti atsakovų argumentai, jog nebuvo tinkamai įgyvendinta... 23. Atskirieji skundai netenkintini.... 24. Bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio (atskirojo)... 25. Įstatymų leidėjas, siekdamas suteikti juridinio asmens dalyviams teisinių... 26. Pareiškimas teismui dėl veiklos tyrimo gali būti paduotas tik tuo atveju,... 27. Pagal CK 2.126 straipsnio ketvirtosios dalies bei 2.124 straipsnio nuostatas,... 28. Pagal CK 2.124 straipsnio prasmę juridinio asmens veiklos tyrimas galimas tais... 29. Teismo sprendimas atlikti veiklos tyrimą nėra bylos išnagrinėjimas iš... 30. Teisėjų kolegijos nuomone, pirmosios instancijos teismas pagrįstai nurodė,... 31. Ieškovo atstovas 2007 m. rugpjūčio 23 d. reikalavime, adresuotame UAB... 32. Minėta, kad ieškovas neprivalo įrodyti tikrai buvus konkrečius pažeidimus,... 33. Be to, apygardos teismas, pagrįsdamas abejones dėl UAB ,,Lavestina“... 34. Nepagrįsti apeliantų argumentai, kad D. S. veiklos tyrimas negali būti... 35. Apeliantai be pagrindo remiasi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2005 m. vasario... 36. Neturi pagrindo ir apeliantų motyvai, jog pirmosios instancijos netyrė byloje... 37. Teismas, nustatęs minėtas aplinkybes, neturėjo pagrindo atsisakyti atlikti... 38. Atsižvelgdama į išdėstytas aplinkybes, teisėjų kolegija konstatuoja, kad... 39. Dėl nurodytų motyvų nėra pagrindo atskirųjų skundų argumentais... 40. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso... 41. Palikti nepakeistą Šiaulių apygardos teismo 2008 m. balandžio 23 d....