Byla 2-2850-399/2014
Dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Marijampolės apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasi CPK 142 straipsnio ketvirtąja dalimi, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovui R. K. dėl skolos, delspinigių, ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo,

Nustatė

2Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo R. K. 384,38Lt skolą, 710,33Lt delspinigius, 44,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas, 5 proc. metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo bei bylinėjimosi išlaidas.

3Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas arba parengiamasis procesinis dokumentas.

4Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2014-07-15, teisme atsiliepimas negautas, todėl laikoma, kad yra visos sąlygos priimti sprendimą už akių.

5Ieškinys tenkintinas iš dalies.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų bvloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2002-05-15 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovo R. K. buvo sudaryta mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio paslaugų sutartis Nr. V81A671249901442 pagal kurią UAB ,,TELE2” įsipareigojo teikti klientui mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio tinklo paslaugas ir už atitinkamą atlygį suteikti teisę naudotis mobiliojo ryšio techninėmis priemonėmis, o klientas įsipareigojo naudotis šiomis paslaugomis bei apmokėti už teikiamas paslaugas sutartyje numatyta tvarka. UAB „Tele2“ už suteiktas paslaugas atsakovui išrašė ir pateikė apmokėjimui PVM sąskaitas-faktūras, laikotarpiu nuo 2005-07-31 iki 2007-01-31, tačiau atsakovas jų neapmokėjo.

82009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21, pagal kurią UAB „TELE2“ perleido ieškovui reikalavimo teisę į atsakovą. Ieškovas ieškinyje nurodo, jog rašytiniu pranešimu informavo atsakovą apie reikalavimo perleidimą. Teikia pranešimo dėl reikalavimo perleidimo kopiją, tačiau neteikia duomenų ar šis pranešimas buvo įteiktas atsakovui. Tačiau iš byloje esančių duomenų matyti, jog procesiniai dokumentai, tarp kurių buvo ir 2009-03-31 sudarytos reikalavimo perleidimo sutarties Nr. 09-20-21 kopija, atsakovui 2014-07-15 buvo įteikti tinkamai, o tai atsakovo teisių nevaržo labiau negu apie cesiją jis būtų informuotas atskiru pranešimu ar jai įteikiant cesijos sutartį iki ieškinio pareiškimo (Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2011-03-14 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-105/2011).

9Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina ieškovo pateikti teismui dokumentai –ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų išklotinė (b.l.6), Reikalavimo perleidimo sutartis Nr.09-20-21 (b.1.12-15), pranešimas (b.l.16), Mobiliojo skaitmeninio korinio ryšio (GSM) paslaugų sutartis Nr. V81A671249901442 (b.l.17-18), PVM sąskaitos-faktūros (b.l.21-33).

10Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str. 1 d., klientas privalo sumokėti paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas sutartyje nustatytu laiku ir tvarka. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie atsakovo sutartinių įsipareigojimų įvykdymą nėra, ieškovui iš atsakovo priteistina 384,38 Lt skola.

11Vadovaujantis sutartimi, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc. dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną, kurie ieškovo paskaičiavimu už laikotarpį nuo 2009-03-31 iki 2014-04-22 sudaro 710,33 Lt (b.l. 5). CK 6.73 str. 2 d. įtvirtina, kad, jei netesybos yra aiškiai per didelės ar prievolė iš dalies įvykdyta, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau tiek, kad jos netaptų mažesnės už nuostolius. Lietuvos A. T. 2007 m. spalio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-304/2007 yra konstatavęs, jog, remdamasis CK 6.73 str. 2 d. nuostatomis, teismas turi kontroliuoti netesybų dydį, kad nebūtų sudaryta pagrindo piktnaudžiauti teise ir nepagrįstai praturtėti. Netesybų dydžio klausimas turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į konkrečios bylos faktines ir teisiškai reikšmingas aplinkybes: į prievolės pobūdį, padarytą pažeidimą, jo padarinius, prievolės sumą, palyginus su delspinigių suma, ir kitus kriterijus (Lietuvos A. T. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-107/2006).

12Atsižvelgiant į skolos dydį, į tai, jog atsakovas yra vartotojas, fizinis asmuo, neturintis patirties verslo bei derybų srityje, jis sutartį su pradiniu kreditoriumi sudarė prisijungdamas prie jo parengtų standartinių sutarčių sąlygų ir turėjo ribotas galimybes dėl jų derėtis bei įvertinus tai, jog ieškovas ilgą laiką nepagrįstai nesikreipė į teismą dėl susidariusio įsiskolinimo priteisimo, todėl laikytina, kad ieškovo nurodyti ir paskaičiuoti delspinigiai yra aiškiai per dideli, todėl yra mažintini. Atsižvelgiant į tai, ieškovo prašomi priteisti delspinigiai mažintini iki 350 Lt. Tokia delspinigių suma, įvertinus laikotarpį, per kurį neįvykdyti įsipareigojimai, bei kreditoriaus ilgą delsimą kreiptis į teismą, yra adekvati faktiškai kreditoriaus patirtiems nuostoliams.

13Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 44,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidas (b.l.6). Iš minėtų išlaidų išklotinės matyti, kad jas sudaro darbo priemonės, kompiuterių nusidėvėjimas, darbuotojo darbo užmokestis ir kt. Tačiau ieškovas nepateikė įrodymų, kuriais būtų pagrįstos minėtos išlaidos (CPK 178 straipsnis). Atkreiptinas dėmesys, kad ieškovo vykdomai veiklai, t. y. skolų išieškojimui ir prevencijai (www.gelvora.lt), kaip ir bet kuriai kitai ūkinei – komercinei veiklai, būtini žmogiškieji ir materialiniai ištekliai, todėl išlaidos ieškovo tiesioginei ūkinei – komercinei veiklai vykdyti negali būti laikomos CK 6.249 straipsnio 4 dalies 3 punkte nurodytomis išlaidomis. Atsižvelgiant į išdėstytą, ieškovo reikalavimas dalyje dėl 45,45 Lt ikiteisminio skolos išieškojimo išlaidų priteisimo yra netenkintinas.

14LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už laikotarpį nuo civilinės bylos iškėlimo iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. LR CK 6.210 str. 1 d. numatytas 5 procentų įstatyminių palūkanų dydis, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato kitokio palūkanų dydžio. Todėl ieškovo reikalavimu iš atsakovo priteistinos įstatymo numatytos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistiną sumą nuo bylos iškėlimo teisme, tai yra nuo 2014-06-19, iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

15Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo ieškovui priteistina išlaidos proporcingos teismo patenkintų reikalavimų daliai, t.y. 72 Lt bylinėjimosi išlaidos (žyminis mokestis).

16Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovo R. K. (a.k. ( - ) gyv. K. D. g. 5-18, K. R.) ieškovui UAB „GELVORA“ (į.k. 125164834, Vilnius, Juozapavičiaus g. 7, a.s. Nr. ( - ), AB SEB bankas) 384,38 Lt (tris šimtus aštuoniasdešimt keturis litus 38 ct) skolą, 350 Lt (tris šimtus penkiasdešimt litų) delspinigius, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2014-06-19 iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 72Lt (septyniasdešimt du litus) bylinėjimosi išlaidas.

19Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos gali paduoti pareiškimą Marijampolės rajono apylinkės teismui, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

20Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Marijampolės rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Marijampolės apylinkės teismo teisėja Janina Zaržeckienė, vadovaudamasi... 2. Ieškovas UAB „Gelvora“ prašo priteisti iš atsakovo R. K. 384,38Lt... 3. Ieškovas prašo priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas... 4. Atsakovei procesiniai dokumentai įteikti 2014-07-15, teisme atsiliepimas... 5. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 6. Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų bvloje pateiktų... 7. Bylos aplinkybėmis nustatyta, kad 2002-05-15 tarp UAB ,,TELE2” ir atsakovo... 8. 2009-03-31 buvo sudaryta reikalavimo perleidimo sutartis Nr. 09-20-21, pagal... 9. Nurodytas aplinkybes įrodo ir patvirtina ieškovo pateikti teismui dokumentai... 10. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.716 str. 1 d.,... 11. Vadovaujantis sutartimi, ieškovas prašo priteisti iš atsakovo 0,1 proc.... 12. Atsižvelgiant į skolos dydį, į tai, jog atsakovas yra vartotojas, fizinis... 13. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovo 44,45 Lt ikiteisminio skolos... 14. LR CK 6.37 str. 2 d. yra numatyta skolininko pareiga mokėti palūkanas už... 15. Sutinkamai su LR CPK 93 str. 2 d., ieškinį patenkinus iš dalies iš atsakovo... 16. Vadovaudamasis LR CPK 142 str. 4 d., 285 str., teismas... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovo R. K. (a.k. ( - ) gyv. K. D. g. 5-18, K. R.) ieškovui... 19. Šalis, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, per 20 d. nuo šio... 20. Ieškovas turi teisę per 30 d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį...