Byla eB2-4130-864/2019
Dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo

1Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal bankrutavusios UAB „Europa Group“ kreditoriaus R. B. skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo,

Nustatė

21.

3Kreditorius R. B. (toliau ir kreditorius) pateikė teismui skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, kuriuo prašo teismo panaikinti 2019 m. birželio 6 d. BUAB „Europa Group“ kreditorių susirinkimo priimtus nutarimus 8-uoju ir 11-uoju darbotvarkės klausimais bei priteisti bylinėjimosi išlaidas.

42.

5Pažymi, jog 2019 m. rugpjūčio 22 d. galutinai išsprendus kreditoriaus finansinio reikalavimo BUAB „Europa Group“ bankroto byloje tvirtinimo klausimą, kreditorius įgijo teisę skųsti jo ir kitų kreditorių teises pažeidžiančius BUAB „Europa Group“ kreditorių susirinkimų nutarimus.

63.

7Paaiškina, jog 2019 m. birželio 6 d. vykusiame pirmajame BUAB „Europa Group“ kreditorių susirinkime, be kitų, buvo priimti šiuo skundu ginčijami nutarimai: 1) patvirtinta bankroto administratoriaus pateikta informacijos teikimo apie bankroto bylos eigą tvarka (toliau ir Informacijos teikimo tvarka), ją papildant tekstu „Kreditorių susirinkimo pirmininkas medžiagą gauna nemokamai“ (8-asis darbotvarkės klausimas); 2) tęsti BUAB „Europa Group“ ūkinę komercinę veiklą, už ūkinės komercinės veiklos vykdymą mokėti bankroto administratoriui 1 500 Eur/mėn. atlyginimą, o kreipiantis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, įpareigoti bankroto administratorių kartu teismui pateikti prašymą leisti vykdyti jau sudarytas įmonei nuosavybės teise priklausančių prekės ženklų naudojimo sutartis iki šio turto realizavimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka (11-asis darbotvarkės klausimas) (toliau kartu ir ginčijami nutarimai).

84.

9Anot kreditoriaus, ginčijami nutarimai ne tik pažeidžia Įmonių bankroto įstatymo nuostatas, Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintus bendruosius sąžiningumo, protingumo bei proporcingumo principus, bet ir buvo priimti siekiant akivaizdžiai nesąžiningų tikslų – siekiant užkirsti kelią kreditoriams dalyvauti bankroto procese bei imtis aktyvių teisėtų veiksmų savo teisėms ir teisėtiems interesams apginti.

105.

11Kreditoriaus nuomone, 8-uoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu patvirtinta Informacijos teikimo tvarka faktiškai riboja kreditorių galimybes gauti informaciją apie bankrutuojančią įmonę, kadangi: 1) Informacijos teikimo tvarkoje yra nepagrįstai apribota informacijos teikimo apimtis – patvirtinta Informacijos teikimo tvarka riboja kreditorių teises susipažinti su informacija apie įmonės iki bankroto bylos pradžios vykdyta veikla ir su ta veikla susijusios apskaitos bei kitais dokumentais; 2) Informacijos teikimo tvarkoje yra nustatyti nepagrįstai dideli įkainiai už informacijos pateikimą, kadangi patvirtinta vieno kopijuoto lapo egzemplioriaus kaina (0,50 Eur už vieną lapą) yra akivaizdžiai neprotinga, daugiau nei šešis kartus viršijanti dokumentų kopijavimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius; dokumentų skenavimas apskritai neturėtų būti apmokestinamas, nes dėl dokumentų skenavimo bankroto administratorius nepatiria jokių papildomų išlaidų; patvirtinta video ir/ar garso medžiagos įrašymo kaina (25 Eur už įrašymą) yra nepagrįstai apmokestinama, kadangi video ir/ar garso medžiagos įrašymas yra techninis darbas, už kurį bankroto administratorius ir taip gauna atlyginimą; apmokėjimas už bankroto administratoriaus ar jo darbuotojo darbą ieškant, kopijuojant, išsiunčiant kreditoriaus prašomus dokumentus ar įrašant prašomą įrašyti informaciją yra įskaičiuotas į bankroto administratoriui mokamą atlyginimą, todėl nėra jokio pagrindo reikalauti papildomo atlygio už informacijos pateikimą; į Informacijos teikimo tvarką nepagrįstai įtraukti įkainiai už bankroto administratoriaus darbo laiką bei darbo vietos nuomos valandą. Kreditorius pažymi, jog jei būtų patvirtinta bankroto administratoriaus pateikta Informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo tvarka, bankroto administratorius iš esmės nieko neveikdamas galėtų gauti dešimtis tūkstančių eurų siekiantį atlyginimą. Atkreipia dėmesį, jog, anot kreditoriaus, yra akivaizdus šiuo atveju bankroto administratoriaus palankumas A. B. ir su juo susijusiems įmonės kreditoriams.

126.

13Nurodo, jog, savo ruožtu, ginčijamas nutarimas 11-uoju darbotvarkės klausimu pažeidžia kreditorių teises tuo aspektu, jog sudaro sąlygas bankroto administratoriui gauti papildomą atlyginimą realiai nevykdant jokios ūkinės komercinės veiklos. Kreditoriaus teigimu, iki BUAB „Europa Group“ bankroto bylos iškėlimo sudarytų franšizės sutarčių tolesnis vykdymas (jų nenutraukimas) negali būti laikomas ūkine-komercine veikla, už kurią bankroto administratoriui būtų mokamas papildomas atlyginimas. Pažymi, jog siekiant gauti pajamas iš franšizės sutarčių, bankroto administratoriui nereikia vykdyti jokios ūkinės komercinės veiklos, užtenka tik nenutraukti BUAB „Europa Group“ iki bankroto bylos iškėlimo užmegztų santykių ir sudarytų sutarčių. Kreditoriaus teigimu, franšizės sutarčių administravimas iki prekių ženklų realizavimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka yra įprastinė bankroto administratoriaus veikla (turto administravimas ir pajamų iš jo gavimas), o ne ūkinės komercinės veiklos vykdymas, už kurį būtų mokamas papildomas atlyginimas. Atkreipia dėmesį, jog jeigu franšizės sutarčių nenutraukimas bus laikomas ūkinės komercinės veiklos vykdymu, bankroto administratoriaus atlyginimas išaugs net 1 500 Eur/mėn. suma.

147.

15Bankroto administratorius V. J. (toliau ir bankroto administratorius) pateikė teismui atsiliepimą, kuriame prašo teismo kreditoriaus skundo netenkinti ir priteisti iš kreditoriaus patirtas bylinėjimosi išlaidas.

168.

17Nurodo, jog nei Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 11 punkte, nei kituose teisės aktuose nėra numatyta kreditorių susirinkimo teisė nuspręsti, kokia tvarka bus teikiama informacija, nesusijusi su įmonės bankroto bylos eiga, t. y. įstatyme atskirai nėra numatyta kreditorių susirinkimo teisė nustatyti kitos, nesusijusios su įmonės bankroto byla, informacijos teikimo tvarkos, kadangi teisė kreditoriams susipažinti su įmonės dokumentais, sudarytais iki bankroto bylos iškėlimo įmonei, yra tiesiogiai ir aiškiai įtvirtinta Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje. Atsižvelgiant į tai, bankroto administratoriaus nuomone, esant aukščiau nurodytam teisiniam reglamentavimui, suteikiančiam teisę įmonės bankroto byloje patvirtintam kreditoriui susipažinti su įmonės dokumentais, sudarytais iki bankroto bylos iškėlimo įmonei, atlikti jų patikrinimą, gauti dokumentų kopijas, akivaizdu, kad ginčijamu nutarimu įmonės kreditorių daugumos patvirtinta Informacijos apie bankroto bylos eigą teikimo tvarka atitinka įstatymo reikalavimus ir nepažeidžia kreditorių teisių ir teisėtų interesų. Pažymi, jog nepaisant to, kad ginčijamu nutarimu patvirtintoje Informacijos teikimo tvarkoje nėra tiesiogiai numatyta galimybė kreditoriams gauti iki bankroto bylos sudarytus įmonės dokumentus, tačiau tai jokiu būdu negali reikšti ir nereiškia, kad tokia galimybė kreditoriams yra panaikinta. Atkreipia dėmesį, jog tokios pačios pozicijos laikosi ir Lietuvos apeliacinis teismas 2018 m. kovo 8 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-590-330/2018. Nurodo, jog nagrinėjamu atveju skunde cituojama Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. gruodžio 9 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-488/2011 ir Lietuvos apeliacinio teismo 2012 m. rugpjūčio 30 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 2-1087/2012 šioje byloje nagrinėjamu klausimu nėra aktuali ir minėta praktika negali būti vadovaujamasi, kadangi ši praktika buvo suformuota laikotarpiu nuo 2011 metų iki 2012 metų, t. y. tuo metu, kai dar negaliojo Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 3 dalis, numatanti, kokia tvarka kreditoriai turi teisę susipažinti su įmonės dokumentais, sudarytais iki bankroto bylos iškėlimo.

189.

19Paaiškina, jog bankroto administratoriaus teisė gauti atlyginimą už kreditoriaus atliekamam įmonės dokumentų patikrinimui skirtą darbo laiką ir dokumentų kopijų pateikimą yra tiesiogiai reglamentuota Įmonių bankroto įstatyme. Nurodo, kad, priešingai nei teigia kreditorius, bankroto administratoriaus darbas jokiu būdu negali būti tapatinamas su kopijavimo paslaugas teikiančių subjektų veikla ir/ar jų taikomais įkainiais. Teigia, jog vieno kreditoriaus prašomo pateikti dokumento lapo kopijos kainą lemia keletas dedamųjų - popierius, spausdintuvo dažai bei darbuotojo darbas, darant kopijas, o tiksliau - dokumentų paieška, dokumentų išsegimas/susegimas, kopijų susegimas bei patvirtinimas jos tikrumo ir pan. (techninis informacijos parengimas). Pažymi, jog net ir tuo atveju, jeigu kreditorius prašo dokumentų kopijas pateikti elektroniniu būdu, yra išvengiama tik popieriaus, dažų ir kopijų susegimo ir tvirtinimo kaštų, tačiau darbuotojo, t. y. administratoriaus, darbas, kuris sudaro iš esmės didžiąją kainos dalį, vis tiek lieka analogiškas. Atkreipia dėmesį, jog bankroto administratoriui patalpos, kuriose yra vykdomos bankroto administratoriaus funkcijos bei gali būti sudaryta galimybė kreditoriams susipažinti su įmonės dokumentais ir/ar atlikti dokumentų patikrinimą, nepriklauso administratoriui nuosavybės teise, jis jas nuomojasi iš trečiųjų asmenų. Nurodo, jog atitinkamai, kreditoriams suteikiant galimybę susipažinti su bankroto bylos medžiaga ir/ar atlikti įmonės iki bankroto bylos iškėlimo sudarytų dokumentų patikrinimą, bankroto administratorius atskirai nuomojasi tam skirtą patalpą ir privalo mokėti įkainį patalpų savininkui, kuris buvo nurodytas ginčijamu nutarimu patvirtintoje Informacijos teikimo tvarkoje. Pažymi, kad atlygį bankroto administratoriui už laiką, kurio metu kreditoriai atlieka bendrovės dokumentų patikrinimą, tiesiogiai įtvirtina Įmonių bankroto įstatymas. Bankroto administratoriaus teigimu, kreditoriui pageidaujant atlikti bankrutavusios įmonės dokumentų patikrinimą, pastarojo darbo apimtis ir ekonominės sąnaudos ženkliai padidėja, todėl bankroto administratoriui turi būti teisingai atlyginama už jo panaudojamus žmogiškuosius išteklius bei papildomai patirtas laiko ir ekonomines sąnaudas. Bankroto administratorius paaiškina, kad atsiliepimo pateikimo dieną įmonės bankroto administratoriui dar nėra paskirta administravimo išlaidų sąmata; be to, bankroto administratorius pirmajam kreditorių susirinkimui siūlydamas tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, į šią sąmatą neįtraukė išlaidų, susijusių su kreditorių atliekamam patikrinimui skirtą darbo laiką, dokumentų kopijų pateikimą ir pan. Pažymi, kad jeigu kreditoriams dokumentų patikrinimo/kopijų gavimo paslauga būtų teikiama neatlygintinai, nepagrįstai padidėtų patiriamos administravimo išlaidos, nes kreditorių dokumentų patikrinimo metu bankroto administratoriaus patirtos išlaidos už papildomą darbą ir kreditoriams darytas dokumentų kopijas, turėtų būti dengiamos iš bankroto administratoriui skirtos administravimo išlaidų sąmatos. Bankroto administratoriaus teigimu, įkainių už informacijos gavimą nustatymas atlieka prevencinę funkciją, užtikrinančią sklandų, operatyvų bankroto procesą ir tik pagrįstų (turinčių teismo leidimą) prašymų, susijusių su informacijos gavimu, tenkinimą.

2010.

21Atkreipia dėmesį į tai, jog bankroto administratoriui šio atsiliepimo pateikimo dieną dar nėra paskirtas nei 1 500 Eur dydžio, nei kitas atlyginimas už įmonės ūkinės komercinės veiklos vykdymą. Bankroto administratoriaus teigimu, nėra tikslinga šioje civilinėje byloje nagrinėti klausimo dėl bankroto administratoriaus atlyginimo už ūkinės komercinės veiklos vykdymą, kai toks atlyginimas bankroto administratoriui dar nėra paskirtas. Pažymi, jog kreditorius visiškai nepagrįstai ignoruoja faktą, jog nutarimas 11-uoju darbotvarkės klausimu jau yra įvykdytas. Bankroto administratoriaus nuomone, kreditorius šiuo atveju neįrodė ginčijamo nutarimo 11-uoju darbotvarkės klausimu tariamo nepagrįstumo, nes vien aplinkybė, kad kreditorius mano, jog franšizės sutarčių vykdymas neva nėra ūkinė komercinė veikla, tačiau nenurodo jokių konkrečių argumentų, kas, pasak kreditoriaus, galėtų būti laikoma ūkine komercine veikla, negali būti ir jokiu būdu nėra pagrįstas pagrindas panaikinti ginčijamą nutarimą, kurio teisėtumą ir pagrįstumą ne tik jau yra patikrinęs Vilniaus apygardos teismas įsiteisėjusia nutartimi, bet ir suteikęs leidimą vykdyti ūkinę komercinę veiklą. Paaiškina, jog bankroto proceso metu vykdomos franšizės sutartys yra ekonomiškai naudingos įmonei, todėl franšizės sutarčių vykdymas, anot bankroto administratoriaus, negali būti vertinamas kitaip nei ūkinė komercinė veikla pagal Įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 7 dalies 5 punkto reglamentavimą. Pažymi, jog sudarytų franšizės sutarčių sklandus ir efektyvus vykdymas be bankroto administratoriaus aktyvaus darbo ir pastangų būtų neįmanomas.

2211.

23Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius pateikė teismui atsiliepimą, kuriame nurodo, kad sutinka, jog 8-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas būtų panaikintas, o dėl 11-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo prašo teismo spręsti teismo nuožiūra.

2412.

25Kreditorius A. B. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo teismo atmesti kreditoriaus skundą.

2613.

27Pažymi, kad kreditorius kreditorių susirinkimo metu net nebuvo kreditoriumi, todėl jis, anot kreditoriaus A. B., neturi teisės skųsti įmonės kreditorių susirinkime priimtų nutarimų. Nurodo, kad kreditorius niekada neprašė teismo atnaujinti praleistą terminą, o teismas tokio termino neatnaujino. Atsižvelgiant į šias aplinkybes, kreditoriaus A. B. nuomone, vien dėl šių priežasčių egzistuoja formalūs pagrindai atmesti skundą kaip nepagrįstą.

2814.

29Teigia, jog informacija apie bankroto bylos eigą, akivaizdu, kad nėra informacija, susijusi su iki bankroto bylos iškėlimo atsiradusia informacija (dokumentais). Atkreipia dėmesį, jog Lietuvos apeliacinis teismas yra nurodęs, kad informacijos teikimo tvarka gali būti atlygintinė – gali būti numatyti mokesčiai už kopijas. Pažymi, jog, savo ruožtu, kreditorius gali pasinaudoti savo Akcinių bendrovių įstatyme numatyta neturtine teise gauti informaciją apie įmonę. Pažymi, jog mokestis už kopijų ar kitos informacijos gavimą buvo įmonėje dar iki bankroto bylos iškėlimo. Nurodo, jog Vilniaus apygardos teismas civilinėje byloje Nr. eB2-3586-852/2019 nurodė, kad Informacijos teikimo tvarka (dėl informacijos teikimo apimties kreditoriams) neriboja kreditorių teisių.

3015.

31Kreditoriaus A. B. nuomone, iš skundo neįmanoma suprasti, dėl kokių priežasčių yra skundžiamas 11-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas. Pažymi, kad kreditoriai 11-uoju darbotvarkės klausimu nenutarė bankroto administratoriui mokėti papildomą atlygį už sutarčių vykdymą.

3216.

33Atkreipia dėmesį, jog kreditorių susirinkime buvo patvirtinta bankroto administratoriaus atlyginimo sąmata bei įmonės ūkinės-komercinės veiklos išlaidų sąmata, o šių nutarimų kreditorius neskundžia.

34Skundas tenkintinas iš dalies.

35Dėl skundo pateikimo termino (ne)praleidimo

3617.

37Pagal Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas gali būti apskųstas teismui ne vėliau kaip per 14 dienų nuo dienos, kurią kreditorius sužinojo arba turėjo sužinoti apie nutarimo priėmimą. Savo ruožtu, teismas pažymi, jog Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalies nuostatos, įtvirtinančios kreditorių susirinkimo nutarimo apskundimo terminą, šio termino nesieja su kreditorių susirinkimo nutarimo nuorašo ar kito atitinkamo dokumento gavimu – termino pradžia skaičiuojama nuo sužinojimo ar turėjimo sužinoti apie atitinkamo turinio nutarimo priėmimą, t. y. kai asmuo turi pakankamai informacijos, kad galėtų suvokti savo teisių pažeidimą. Nagrinėjamu atveju kreditorius laikytina, jog teisinį suinteresuotumą skųsti kreditorių susirikimo nutarimus BUAB „Europa Group“ bankroto procese įgijo tik 2019 m. rugpjūčio 22 d., Lietuvos apeliaciniam teismui civilinėje byloje Nr. 2-1275-781/2019 palikus galioti Vilniaus apygardos teismo 2019 m. liepos 4 d. nutartį dėl kreditoriaus 850 876,03 Eur dydžio finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „Europa Group“ bankroto byloje. Taigi, vertinant aplinkybę, jog skundas dėl 2019 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimo nutarimų 8-uoju ir 11-uoju darbotvarkės klausimais panaikinimo pateiktas 2019 m. rugsėjo 6 d., darytina išvada, jog terminas skundui pateikti nėra praleistas.

38Faktinės bylos aplinkybės

3918.

40Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 22 d. nutartimi UAB „Europa Group“ iškelta bankroto byla, įmonės bankroto administratoriumi paskirtas V. J.; nutartis įsiteisėjo 2019 m. sausio 10 d.

4119.

422019 m. vasario 8 d. nutartimi patvirtinta 50 000 Eur (neįskaitant mokesčių) suma, kurią bankroto administratorius turi teisę naudoti administravimo išlaidoms apmokėti, kol kreditorių susirinkimas patvirtins administravimo išlaidų sąmatą.

4320.

442019 m. balandžio 29 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai reikalavimai, kurie patikslinti 2019 m. birželio 6 d., 2019 m. birželio 11 d., 2019 m. liepos 4 d., 2019 m. rugpjūčio 7 d., 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartimis.

4521.

462019 m. gegužės 15 d. nutartimi panaikinti visi BUAB „Europa Group“ turtinėms teisėms, turtui, tame tarpe piniginėms lėšoms, esančioms kredito įstaigų sąskaitose, pritaikyti areštai ir apribojimai.

4722.

482019 m. birželio 20 d. nutartimi UAB ,,Europa Group“ pripažinta bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto.

4923.

502019 m. liepos 1 d. nutartimi tenkintas bankroto administratoriaus prašymas ir leista BUAB „Europa Group“ bankroto byloje vykdyti jau sudarytas BUAB „Europa Group“ nuosavybės teise priklausančių prekių ženklų naudojimo sutartis iki šio turto realizavimo Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka.

5124.

52Byloje yra pateikti įrodymai, jog 2019 m. birželio 6 d. buvo sušauktas pirmasis BUAB „Europa Group“ kreditorių susirinkimas, kurio metu 8-uoju darbotvarkės klausimu (dėl informacijos teikimo apie bankroto bylos eigą) buvo priimtas nutarimas „Patvirtinti bankroto administratoriaus pateiktą informacijos teikimo apie bankroto bylos eigą tvarką, ją papildant tekstu „Kreditorių susirinkimo pirmininkas medžiagą gauna nemokamai“, 11-uoju darbotvarkės klausimu (dėl kreipimosi į teismą leisti vykdyti ūkinę komercinę veiklą) priimtas nutarimas „Tęsti BUAB „Europa Group“ ūkinę komercinę veiklą, o kreipiantis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, įpareigoti administratorių kartu teismui pateikti prašymą leisti vykdyti jau sudarytas įmonei nuosavybės teise priklausančių prekės ženklų naudojimo sutartis iki šio turto realizavimo ĮBĮ nustatyta tvarka“. Kadangi pateiktu skundu skundžiami būtent šie nutarimai, teismas toliau pasisako būtent dėl šių nutarimų (ne)teisėtumo.

53Dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su ginčo nutarimų priėmimu, (ne)buvimo

5425.

55Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatymo ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms Įmonių bankroto įstatymo, kitų įstatymų normoms, Civilinio kodekso 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, panaikina kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

5626.

57Tai reiškia, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem alternatyviais pagrindais, t. y. dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, arba dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Civilinio kodekso 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir/ar bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu.

5827.

59Nagrinėjamu atveju kreditorius nenurodo aplinkybių ir neginčija kreditorių susirinkimo sušaukimo/nutarimų priėmimo tvarkos. Teismas taip pat nenustatė aplinkybių, kurios leistų spręsti esant kreditorių susirinkimo sušaukimo ir (ar) nutarimų priėmimo tvarkos pažeidimų. Atsižvelgdamas į tai, teismas sprendžia, kad nagrinėjamu atveju nebuvo padaryta esminių procedūrinių pažeidimų sušaukiant 2019 m. birželio 6 d. kreditorių susirinkimą ir (ar) priimant ginčo nutarimus, kurie būtų nulėmę galimai neteisėtų nutarimų priėmimą (tuo labiau, kad byloje dėl to ginčo nekilo).

60Dėl ginčo nutarimų materialinių aspektų (turinio) (ne)teisėtumo

61Dėl 8-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo

6228.

63Kreditoriaus teigimu, 8-uoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu patvirtinta Informacijos teikimo tvarka faktiškai riboja kreditorių galimybes gauti informaciją apie bankrutavusią įmonę. Įvertinus skundo turinį, nustatyta, jog kreditorius šį nutarimą skundžia keliais aspektais, t. y. nesutinka su Informacijos teikimo tvarkos 2 punkte nurodytu informacijos apie bankroto eigą apibrėžimu, pagal kurį visi dokumentai ir duomenys, kurie buvo sukurti ir/ar naudoti bankrutuojančios įmonės veikloje iki bankroto bylos iškėlimo momento, nėra laikoma informacija apie bankroto bylos eigą ir gali būti suteikiama tik Įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka; ginčija Informacijos teikimo tvarkos 3 ir 7 punktuose nurodytus vieno skenuoto ar kopijuoto lapo egzemplioriaus įkainį (0,50 Eur) ir video ir/ar garso medžiagos įrašymo įkainį (25 Eur už įrašymą), už kiekvieną kreditorių atliekamam patikrinimui skirtą darbo valandą nustatytą užmokestį bankroto administratoriui (40 Eur) ir mokestį už kiekvieną kreditorių patikrinimui skirtos darbo vietos nuomos valandą (90 Eur). Taigi, ginčas spręstinas skundo ribose, vertinant ir pasisakant tik dėl nurodytų nutarimo dalių pagrįstumo.

6429.

65Kreditorių susirinkimas, be kitų Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnyje išvardintų teisių, turi teisę nustatyti, kokia tvarka kreditoriai, įmonės savininkas (savininkai) gauna iš bankroto administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą (Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 11 punktas). Be to, pažymėtina, jog šiame straipsnyje atskirai nenumatyta kreditorių susirinkimui teisė nustatyti kitos informacijos apie įmonę teikimo tvarką. Taigi, akivaizdu, jog ginčijamu nutarimu kreditoriai patvirtindami informacijos apie įmonės bankroto bylos eigą teikimo tvarką ta apimtimi, kuri nurodyta Informacijos teikimo tvarkos 2 punkte, veikė savo turimų įgaliojimų ribose, iš esmės net neturėdami jokių įstatyme įtvirtintų teisių spręsti dėl kitokios informacijos apie įmonę teikimo tvarkos, t. y. nustatyti ir informacijos teikimo tvarką, kuri apimtų dokumentų ir duomenų, kurie buvo sukurti ir/ar naudoti bankrutuojančios įmonės veikloje iki bankroto bylos iškėlimo momento, pateikimą. Savo ruožtu, ši aplinkybė dėl kreditorių susirinkimui nepriskirtinos įstatyme teisės nustatyti kitokios informacijos apie įmonę teikimo tvarkos, jokiu būdu nesąlygoja išvados, jog tokiu atveju kreditoriams yra panaikinama galimybė tokią informaciją apie įmonę gauti bei atitinkamai įgyvendinti įstatyme suteiktas teises. Atkreiptinas dėmesys, jog atskiram kreditoriui ar kreditorių grupei, siekiantiems ginčyti įmonės sudarytus sandorius (actio Pauliana), kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 1 dalies 3 punktas), informacijos apie įmonę ir įmonės dokumentų teikimo tvarka aiškiai reglamentuojama Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog ginčijamu nutarimu patvirtinta Informacijos teikimo tvarka toje dalyje, kuri apibrėžia konkrečios teiktinos informacijos apimtį, priešingai nei nurodo kreditorius, neriboja kreditorių galimybės gauti informaciją apie bankrutavusią įmonę.

6630.

67Teismas pažymi, jog pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies 15 punktą bankroto administratorius teikia informaciją kreditoriams kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka. T. Į. bankroto įstatymo nustatytas teisinis reguliavimas leidžia teigti, kad kreditoriaus teisė gauti informaciją priklauso nuo kreditorių susirinkimo nutarimų šiuo klausimu ir yra įgyvendinama kreditorių susirinkimo nustatyta tvarka bei sąlygomis, t. y. būtent kreditorių susirinkimui deleguojama teisė nustatyti, kokia tvarka kreditoriai gauna iš bankroto administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą, įstatymo normomis to nereglamentuojant. Taigi, iš esmės kreditorių susirinkime patvirtintoje Informacijos teikimo tvarkoje gali būti nurodyti ir atitinkami įkainiai už kopijavimą, skenavimą ar video ir/ar garso medžiagos įrašymą. Teismo vertinimu, nagrinėjamu atveju ginčijamu nutarimu nustatytas skenuoto ar kopijuoto lapo egzemplioriaus įkainis (0,50 Eur) bei video ir/ar garso medžiagos įrašymo įkainis (25 Eur už įrašymą), nelaikytini akivaizdžiai neadekvačiais, ypač, kad atitinkamiems įkainių dydžiams pritarė beveik visi kreditorių susirinkime dalyvavę kreditoriai. Teismas pažymi, jog nėra pagrindo kitokiai išvadai ir esant byloje pateiktiems įrodymams apie tai, jog ginčijami įkainiai yra šešis kartus didesnis už dokumentų kopijavimo paslaugas teikiančių įmonių įkainius, kadangi, kaip teisingai pastebėjo bankroto administratorius, pastarasis nėra dokumentų kopijavimo paslaugas teikiantis asmuo, dėl ko nėra pagrindo ir spręsti dėl Informacijos teikimo tvarkoje nustatytų įkainių pagrįstumo lyginant šiuos įkainius su kopijavimo paslaugas teikiančių įmonių įkainiais.

6831.

69Tuo tarpu, pasisakant dėl Informacijos teikimo tvarkos 7 punkto, pažymėtina, kad minėtoje Įmonių bankroto įstatymo 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad už kreditorių patikrinimui skirtą darbo laiką ir dokumentų kopijų pateikimą administratorius gali pareikalauti iš patikrinimą atliekančių kreditorių pagrįsto dydžio atlyginimo. Atsižvelgiant į tai, laikytina, kad kreditorius nepagrįstai teigia, jog šis papildomas bankroto administratoriaus darbas apskritai neturėtų būti apmokestinamas. Savo ruožtu, bankroto administratorius nepateikė kriterijų, kuriais vadovaujantis nustatytas būtent 40 Eur užmokestis už kiekvieną kreditorių atliekamam patikrinimui skirtą darbo valandą, bei nepateikė įrodymų, patvirtinančių, kad nuomos mokestis už vieną patalpų nuomos valandą yra 90 Eur. Taigi, šiuo atveju teismas neturi galimybės spręsti dėl šių įkainių pagrįstumo, dėl ko šioje dalyje nutarimas naikintinas.

7032.

71Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog egzistuoja teisinis pagrindas panaikinti BUAB „Europa Group“ pirmajame kreditorių susirinkime, vykusiame 2019 m. birželio 6 d., 8-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalį – šiuo nutarimu patvirtintos Informacijos teikimo tvarkos 7 punkte įtvirtintą už kiekvieną kreditorių atliekamam patikrinimui skirtą darbo valandą nustatytą užmokestį (40 Eur) ir mokestį už kiekvieną kreditorių patikrinimui skirtos darbo vietos nuomos valandą (90 Eur).

72Dėl 11-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo

7333.

74Kreditoriaus teigimu, 11-uoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu pažeidžiamos kreditorių teisės, nes sudaromos sąlygos bankroto administratoriui gauti papildomą atlyginimą realiai nevykdant jokios ekonominės veiklos.

7534.

76Bylos duomenimis, 11-uoju darbotvarkės klausimu (dėl kreipimosi į teismą leisti vykdyti ūkinę komercinę veiklą) priimtas nutarimas „Tęsti BUAB „Europa Group“ ūkinę komercinę veiklą, o kreipiantis į teismą dėl įmonės pripažinimo bankrutavusia ir likviduojama dėl bankroto, įpareigoti administratorių kartu teismui pateikti prašymą leisti vykdyti jau sudarytas įmonei nuosavybės teise priklausančių prekės ženklų naudojimo sutartis iki šio turto realizavimo ĮBĮ nustatyta tvarka“.

7735.

78Pažymėtina, jog šiuo ginčijamu nutarimu, priešingai negu teigia kreditorius, nebuvo sprendžiamas bankroto administratoriui skirtino papildomo atlyginimo klausimas, dėl ko, teismas sprendžia, jog skunde išdėstyti argumentai dėl didesnio bankroto administratoriaus atlyginimo patvirtinimo ginčijamu nutarimu atmestini kaip nepagrįsti bei atitinkamai nesuponuojantys išvados apie nutarimo neteisėtumą šiuo aspektu.

7936.

80Savo ruožtu, klausimas dėl to, ar egzistavo pagrindai ginčijamo nutarimo priėmimo momentu ūkinės komercinės veiklos tęstinumui užtikrinti, yra iš esmės jau išspręstas, kadangi Vilniaus apygardos teismas 2019 m. liepos 1 d. nutartimi jau yra išsprendęs bankroto administratoriaus prašymo dėl leidimo vykdyti ūkinę komercinę veiklą pagrįstumą.

8137.

82Taigi, Vilniaus apygardos teismui 2019 m. liepos 1 d. nutartimi tenkinus bankroto administratoriaus prašymą dėl leidimo vykdyti ūkinę komercinę veiklą, nėra jokio teisinio pagrindo spręsti, jog ginčijamas nutarimas 11-uoju darbotvarkės klausimu yra neteisėtas ar juo akivaizdžiai siekiama pasipelnyti įmonės kreditorių sąskaita, kaip skunde nurodo kreditorius.

8338.

84Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog šis ginčijamas nutarimas yra teisėtas ir pagrindo jį naikinti nėra.

85Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo

8639.

87Bankroto administratorius atsiliepime prašė teismo priteisti iš kreditoriaus patirtas bylinėjimosi išlaidas ir pateikė teismui įrodymus, jog turėjo iš viso 1 815 Eur išlaidų teisinei pagalbai apmokėti. Nagrinėjamu atveju skundo reikalavimai panaikinti nutarimus 8-uoju ir 11-uoju darbotvarkės klausimais buvo tenkinti iš dalies, t. y. panaikintas 8-uoju darbotvarkės klausimu priimtas nutarimas dalyje, kurioje įtvirtintas už kiekvieną kreditorių atliekamam patikrinimui skirtą darbo valandą nustatytas užmokestis (40 Eur) ir mokestis už kiekvieną kreditorių patikrinimui skirtos darbo vietos nuomos valandą (90 Eur). Taigi, įvertinus, jog nutarimas 8-uoju darbotvarkės klausimu buvo ginčijamas dėl 5 aspektų, iš kurių dėl dviejų aspektų šis nutarimas buvo panaikintas, konstatuotina, jog iš kreditoriaus turėtų būti priteista iš viso 80 proc. bylinėjimosi išlaidų (30 proc. esant teismo padarytai išvadai dėl ginčo nutarimo 8-uoju darbotvarkės klausimu 3 iš 5 aspektais pagrįstumo bei teisėtumo, 50 proc. esant teismo padarytai išvadai dėl ginčo nutarimo 11-uoju darbotvarkės klausimu pagrįstumo bei teisėtumo). Atsižvelgiant į tai, iš kreditoriaus priteistina BUAB „Europa Group“ 1 452 Eur (Civilinio proceso kodekso 98 straipsnis).

88Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,

Nutarė

89bankrutavusios UAB „Europa Group“ kreditoriaus R. B. skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo tenkinti iš dalies.

90Panaikinti BUAB „Europa Group“ pirmajame kreditorių susirinkime, vykusiame 2019 m. birželio 6 d., 8-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo dalį – šiuo nutarimu patvirtintos Informacijos teikimo tvarkos 7 punkte įtvirtintą už kiekvieną kreditorių atliekamam patikrinimui skirtą darbo valandą nustatytą užmokestį (40 Eur) ir mokestį už kiekvieną kreditorių patikrinimui skirtos darbo vietos nuomos valandą (90 Eur).

91Priteisti iš kreditoriaus R. B., a. k. ( - ) BUAB „Europa Group“, į. k. 124666595, naudai 1 452 Eur bylinėjimosi išlaidų.

92Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo teisėja Ramunė Mikonienė, teismo posėdyje... 2. 1.... 3. Kreditorius R. B. (toliau ir kreditorius) pateikė teismui skundą dėl... 4. 2.... 5. Pažymi, jog 2019 m. rugpjūčio 22 d. galutinai išsprendus kreditoriaus... 6. 3.... 7. Paaiškina, jog 2019 m. birželio 6 d. vykusiame pirmajame BUAB „Europa... 8. 4.... 9. Anot kreditoriaus, ginčijami nutarimai ne tik pažeidžia Įmonių bankroto... 10. 5.... 11. Kreditoriaus nuomone, 8-uoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu... 12. 6.... 13. Nurodo, jog, savo ruožtu, ginčijamas nutarimas 11-uoju darbotvarkės klausimu... 14. 7.... 15. Bankroto administratorius V. J. (toliau ir bankroto administratorius) pateikė... 16. 8.... 17. Nurodo, jog nei Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnio 11 punkte, nei... 18. 9.... 19. Paaiškina, jog bankroto administratoriaus teisė gauti atlyginimą už... 20. 10.... 21. Atkreipia dėmesį į tai, jog bankroto administratoriui šio atsiliepimo... 22. 11.... 23. Kreditorius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius... 24. 12.... 25. Kreditorius A. B. pateikė teismui atsiliepimą, kuriuo prašo teismo atmesti... 26. 13.... 27. Pažymi, kad kreditorius kreditorių susirinkimo metu net nebuvo kreditoriumi,... 28. 14.... 29. Teigia, jog informacija apie bankroto bylos eigą, akivaizdu, kad nėra... 30. 15.... 31. Kreditoriaus A. B. nuomone, iš skundo neįmanoma suprasti, dėl kokių... 32. 16.... 33. Atkreipia dėmesį, jog kreditorių susirinkime buvo patvirtinta bankroto... 34. Skundas tenkintinas iš dalies.... 35. Dėl skundo pateikimo termino (ne)praleidimo... 36. 17.... 37. Pagal Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 5 dalį kreditorių susirinkimo... 38. Faktinės bylos aplinkybės... 39. 18.... 40. Vilniaus apygardos teismo 2018 m. vasario 22 d. nutartimi UAB „Europa... 41. 19.... 42. 2019 m. vasario 8 d. nutartimi patvirtinta 50 000 Eur (neįskaitant mokesčių)... 43. 20.... 44. 2019 m. balandžio 29 d. nutartimi patvirtinti įmonės kreditorių finansiniai... 45. 21.... 46. 2019 m. gegužės 15 d. nutartimi panaikinti visi BUAB „Europa Group“... 47. 22.... 48. 2019 m. birželio 20 d. nutartimi UAB ,,Europa Group“ pripažinta... 49. 23.... 50. 2019 m. liepos 1 d. nutartimi tenkintas bankroto administratoriaus prašymas ir... 51. 24.... 52. Byloje yra pateikti įrodymai, jog 2019 m. birželio 6 d. buvo sušauktas... 53. Dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su ginčo nutarimų... 54. 25.... 55. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 56. 26.... 57. Tai reiškia, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem... 58. 27.... 59. Nagrinėjamu atveju kreditorius nenurodo aplinkybių ir neginčija kreditorių... 60. Dėl ginčo nutarimų materialinių aspektų (turinio) (ne)teisėtumo... 61. Dėl 8-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo... 62. 28.... 63. Kreditoriaus teigimu, 8-uoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu... 64. 29.... 65. Kreditorių susirinkimas, be kitų Įmonių bankroto įstatymo 23 straipsnyje... 66. 30.... 67. Teismas pažymi, jog pagal Įmonių bankroto įstatymo 11 straipsnio 5 dalies... 68. 31.... 69. Tuo tarpu, pasisakant dėl Informacijos teikimo tvarkos 7 punkto, pažymėtina,... 70. 32.... 71. Atsižvelgiant į aukščiau nurodytas aplinkybes, darytina išvada, jog... 72. Dėl 11-uoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo... 73. 33.... 74. Kreditoriaus teigimu, 11-uoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu... 75. 34.... 76. Bylos duomenimis, 11-uoju darbotvarkės klausimu (dėl kreipimosi į teismą... 77. 35.... 78. Pažymėtina, jog šiuo ginčijamu nutarimu, priešingai negu teigia... 79. 36.... 80. Savo ruožtu, klausimas dėl to, ar egzistavo pagrindai ginčijamo nutarimo... 81. 37.... 82. Taigi, Vilniaus apygardos teismui 2019 m. liepos 1 d. nutartimi tenkinus... 83. 38.... 84. Atsižvelgiant į tai, konstatuotina, jog šis ginčijamas nutarimas yra... 85. Dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo... 86. 39.... 87. Bankroto administratorius atsiliepime prašė teismo priteisti iš kreditoriaus... 88. Teismas, vadovaudamasis Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais,... 89. bankrutavusios UAB „Europa Group“ kreditoriaus R. B. skundą dėl... 90. Panaikinti BUAB „Europa Group“ pirmajame kreditorių susirinkime, vykusiame... 91. Priteisti iš kreditoriaus R. B., a. k. ( - ) BUAB „Europa Group“, į. k.... 92. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos gali būti...