Byla 2-590-330/2018

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Gintaras Pečiulis, teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ ir pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ bankroto administratorės V. Š. atskiruosius skundus dėl Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties, priimtos civilinėje byloje Nr. B2-737-260/2017 pagal pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ bankroto administratorės V. Š. ir atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ skundus dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo; suinteresuoti asmenys (kreditoriai) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, valstybės įmonė Turto bankas, Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas, V. S., uždaroji akcinė bendrovė „Senamiesčio ūkis“, uždaroji akcinė bendrovė „Funkcinis dizainas“, uždaroji akcinė bendrovė „Glori“ ir Ko, uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų valdymo strategijos“, Kredito unija Centro taupomoji kasa,

Nustatė

2

 1. Klausimo esmė
 1. Pareiškėja bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „MAGESTA“ bankroto administratorė V. Š. (šiuo metu atstatydinta iš BUAB „MAGESTA“ bankroto administratorės pareigų Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartimi, kurioje nurodyta, kad nutartis dėl administratoriaus atstatydinimo yra skubiai vykdytina) kreipėsi į teismą su skundu dėl BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ panaikinimo. Skunde ji prašė: 1) panaikinti BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, priimtą pirmuoju darbotvarkės klausimu; 2) iš savo valią dėl BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkime priimto neteisėto ir nepagrįsto nutarimo konsolidavusių suinteresuotų asmenų priteisti V. Š. naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas; šias išlaidas priteisti pagal suinteresuotų asmenų 2017 m. rugsėjo 7 d. galiojusių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų proporciją.
 2. Skunde pareiškėja nurodė, kad 2017 m. rugsėjo 7 d. vykęs kreditorių susirinkimas pirmuoju darbotvarkės klausimu priėmė nutarimą, kuriuo pakeitė 2016 m. rugpjūčio 12 d. kreditorių susirinkime patvirtintą įmonės administravimo išlaidų sąmatą, išdėstydamas ją nauja redakcija. Šis kreditorių susirinkimo nutarimas yra nepagrįstas ir neteisėtas, kadangi šiuo nutarimu atlyginimo administratoriui dydis buvo pakeistas už administratoriaus praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas. Esant galiojančiu kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytam atlyginimo administratoriui dydžiui per visą įmonės bankroto administravimo procesą, dėl padaryto pakeitimo pablogėjo administratoriaus materialinė padėtis. Be to, ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotai teismų praktikai taikant teisės normas, reglamentuojančias kreditorių sprendimų dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo priėmimą.
 3. Į teismą su savarankišku skundu taipogi kreipėsi atsakovė BUAB „MAGESTA“, kuriuo prašė 1) panaikinti BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarkos pakeitimo“ priimtą nutarimą; 2)

  3iš savo valią dėl BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkime priimto neteisėto ir nepagrįsto nutarimo konsolidavusių suinteresuotų asmenų priteisti BUAB „MAGESTA“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas; bylinėjimosi išlaidas priteisti pagal suinteresuotų asmenų 2017 m. rugsėjo 7 d. galiojusių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų proporciją.

 4. Skundo pagrįstumą atsakovė įrodinėjo tokiomis aplinkybėmis: Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) 23 straipsnyje nenustatyta kreditoriams teisė keisti jau patvirtintą kreditorių ir įmonės savininkų informacijos apie įmonės bankroto eigą gavimo tvarką; kreditorių susirinkimo pirmininkas nenurodė, kodėl buvo būtina keisti 2016 m. vasario 5 d. kreditorių susirinkime priimtą nutarimą, kuriuo nustatyta informacijos teikimo tvarka; ginčijamu kreditorių nutarimu siekiama į tvarką įtraukti ir informaciją apie iki bankroto proceso pradžios atliktus BUAB „MAGESTA“ veiksmus ir tai patvirtinančius dokumentus, nors tokia teisė kreditorių susirinkimui nėra nustatyta, be to, tokia informacija yra konfidenciali ir jos teikimo tvarka aiškiai reglamentuota ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje.
 5. Atsiliepimus į abu skundus pateikęs suinteresuotas asmuo (kreditorius) Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius prašė ginčą spręsti teismo nuožiūra,
 6. Atsiliepimą į pareiškėjos V. Š. skundą pateikęs suinteresuotas asmuo (kreditorius) valstybės įmonė Turto bankas prašė atmesti jos skundą.
 7. Atsiliepimus į abu skundus pateikę suinteresuoti asmenys (kreditoriai) UAB „Funkcinis dizainas“, V. S. prašė atmesti abu skundus.
 8. Atsiliepimą į abu skundus pateikęs suinteresuotas asmuo (kreditorė) UAB „Investicijų valdymo strategijos“ prašė skundus tenkinti.
 9. Atsiliepimą į skundus pateikęs suinteresuotas asmuo (kreditorė) Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas nurodė, kad dėl pateiktų skundų prašo spręsti vadovaujantis galiojančiais įstatymais ir suformuota teismų praktika.
 10. Nagrinėjant skundus teismo posėdyje, pareiškėja V. Š., jos ir atsakovės BUAB „MAGESTA“ atstovė prašė skundus tenkinti, taip pat priteisti BUAB „MAGESTA“ bei V. Š. jų turėtas bylinėjimosi išlaidas. Teismo posėdyje dalyvavę suinteresuotų asmenų atstovai prašė skundus atmesti ir priteisti suinteresuotam asmeniui (kreditorei) V. S. jos turėtas bylinėjimosi išlaidas.
 1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė
 1. Kauno apygardos teismas 2017 m. gruodžio 21 d. nutartimi: netenkino pareiškėjos

  4BUAB „MAGESTA“ administratorės V. Š. skundą dėl BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ panaikinimo ir priteisė iš pareiškėjos V. Š. kreditorei V. S. 1 500,04 Eur bylinėjimosi išlaidų; netenkino atsakovės BUAB „MAGESTA“ skundo dėl BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarkos pakeitimo“ panaikinimo ir priteisė iš BUAB „MAGESTA“ kreditorei V. S. 1 500,04 Eur bylinėjimosi išlaidų.

 2. Teismas konstatavo, kad BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimus naikinti dėl to, kad būtų pažeista šio susirinkimo sušaukimo, vedimo ar sprendimų priėmimo tvarka, nėra pagrindo.
 3. Teismas, nuspręsdamas netenkinti pareiškėjos BUAB „MAGESTA“ administratorės V. Š. skundo dėl BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo „Dėl įmonės administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ panaikinimo, nurodė, kad ginčijamu nutarimu atlyginimo administratoriui dydis už praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas nėra pakeistas, kad teismo posėdyje dalyvavusių suinteresuotų asmenų atstovai pripažino, jog iki 2017 m. rugsėjo 7 d. už bankroto administravimo paslaugas atlyginimas skaičiuojamas remiantis 2016 m. rugpjūčio 12 d. kreditorių susirinkime patvirtinta tvarka. Teismas pažymėjo, kad bankroto proceso metu keisti administratoriaus atlyginimo dydį, skaičiuotiną ateityje po nutarimo tokiu klausimu priėmimo, kreditoriai turi teisę, o ĮBĮ to nedraudžia. Nurodė, kad kreditoriai, vertindami tai, jog administratorė netinkamai atlieka savo pareigas (neteikia kreditorių susirinkimui ataskaitų, nevykdo kai kurių pareigų), turėjo pagrįstą teisę nustatyti administratorei atlyginimą be priedų (iš esmės – sumažinti potencialiai gautiną administratoriaus atlyginimą).
 4. Atsižvelgęs į tai, kad kreditoriai priimtu nutarimu taip pat nustatė ir atlyginimo administratorei mokėjimo tvarką, ko anksčiau nebuvo padarę, o administratorė neginčijo šios nutarimo dalies, teismas nusprendė nevertinti šios kreditorių nutarimo dalies.
 5. Teismas nematė pagrindo tenkinti ir atsakovės BUAB „MAGESTA“ skundo dėl 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarkos pakeitimo“ panaikinimo. Nurodė, kad keisti informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarką (toliau tekste – Tvarka) kreditoriai teisę turi. Pažymėjo, kad iš ginčijamo nutarimo turinio matyti, jog visais atvejais informacijos besikreipiantis asmuo privalės pateikti dokumentus, patvirtinančius jo teisę tokią informaciją gauti. Kreditorius, siekdamas susipažinti su tokia informacija, kuri apibūdinta ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje, privalės pateikti administratoriui tiek teismo išduotą leidimą, tiek pasirašyti konfidencialumo sutartį bei laikytis kitų įstatymo įpareigojimų, nepaisant to, kad Tvarkoje tas nėra tiesiogiai įtvirtinta.
 6. Teismas nesutiko su atsakovės BUAB „MAGESTA“ atstovės teismo posėdžio metu išdėstyta pozicija, kad Tvarkos 4 punkte nurodytas terminas visiems įmonės kreditoriams pateikti kreditorių susirinkimų protokolus (su visais priedais) yra neįgyvendinamas. Atkreipė dėmesį, kad ĮBĮ 24 straipsnio 4 dalyje nenumatyta, per kokį trumpiausią terminą turi būti surašytas ir pasirašytas kreditorių susirinkimo protokolas, todėl kreditorių nustatytas 3 dienų terminas neprieštarauja įstatymui, nustatyti tokį terminą kreditoriai gali ir savo nuožiūra.
 7. Netenkinęs skundų dėl 2017 m. rugsėjo 7 d. BUAB „MAGESTA“ kreditorių susirinkimo nutarimų panaikinimo, teismas netenkino ir pareiškėjos bei atsakovės prašymų priteisti joms iš skunduose nurodytų suinteresuotų asmenų bylinėjimosi išlaidas. Teismas tenkino suinteresuoto asmens V. S. prašymus dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir priteisė jai iš V. Š. bei BUAB „MAGESTA“ po 1 500,04 Eur bylinėjimosi išlaidų.
 1. Atskirųjų skundų ir atsiliepimų į juos argumentai
 1. Atsakovė BUAB „MAGESTA“ atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas jos skundas dėl 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo, ir klausimą išspręsti iš esmės – tenkinti jos skundą dėl minėto kreditorių nutarimo panaikinimo, taip pat priteisti jai iš suinteresuotų asmenų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patirtas bylinėjimosi išlaidas, jas priteisiant pagal suinteresuotų asmenų 2017 m. rugsėjo 7 d. galiojusių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų proporciją. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas iš esmės sutiko su BUAB „MAGESTA“ argumentu, kad ginčijamu kreditorių nutarimu nustatytas informacijos apie įmonę ir dokumentus teikimas nesusijęs su informacijos teikimu apie bankroto procesą, todėl turi vykti ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka. Vadinasi, teismas turėjo panaikinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą, o ne apsiriboti vien tik informacijos apie įmonę ir dokumentų, nesusijusių su įmonės bankroto procesu, teikimo (gavimo) tvarkos išaiškinimu teismo nutarties motyvuojamojoje dalyje.
  2. Kreditorių susirinkimas, priimdamas ginčijamą nutarimą, pažeidė ĮBĮ 23 straipsnyje nustatytas savo kompetencijos ribas.
  3. Kreditorei V. S. iš BUAB „MAGESTA“ priteistos 1 500,04 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos yra neproporcingai didelės, įvertinus nagrinėjamo klausimo sudėtingumą ir faktines advokato darbo laiko sąnaudas.
 2. Pareiškėja BUAB „MAGESTA“ bankroto administratorė V. Š. atskirajame skunde prašo panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį, kuria buvo atmestas jos skundas dėl 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo, ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinus jos skundą panaikinti minėtą nutarimą, taip pat priteisti jai iš suinteresuotų asmenų pirmosios ir apeliacinės instancijos teismuose patirtas bylinėjimosi išlaidas, jas priteisiant pagal suinteresuotų asmenų 2017 m. rugsėjo 7 d. galiojusių teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų proporciją. Atskirasis skundas grindžiamas šiais pagrindiniais argumentais:
  1. Teismas bankroto administratorės skundą atmetė visgi pripažinęs, kad kreditoriai neturėjo teisės iki 2017 m. rugsėjo 7 d. keisti 2016 m. rugpjūčio 12 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime patvirtintą administratorės atlyginimo skaičiavimo tvarką. Vadinasi, teismas turėjo ne tik motyvuojamojoje nutarties dalyje nurodyti prejudicinį faktą, kad administratorės atlyginimo, skaičiuojamo 2016 m. rugpjūčio 12 d. pakartotiniame kreditorių susirinkime patvirtinta tvarka, dydis už administratorės iki 2017 m. rugsėjo 7 d. suteiktas paslaugas nėra pakeistas, bet ir rezoliucinėje teismo nutarties dalyje nurodyti, jog ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas dėl 2016 m. rugpjūčio 12 d. kreditorių susirinkime patvirtintos įmonės administravimo išlaidų sąmatos keitimo yra panaikinamas, tokiu būdu užkertant kelią tolimesniems ginčams.
  2. Ginčijamame kreditorių nutarime esant žodžiui „Jokios“ ir nesant tikslių nutarimo vykdymo terminų, gali atsirasti vertinimas, jog šiuo nutarimu administratorės atlyginimas pakeistas, nemokant administratorei papildomos priemokos už visą bankroto proceso laikotarpį.
  3. Teismo posėdyje dalyvavusių suinteresuotų asmenų atstovų sutikimas su teismo nutartyje konstatuotu (pripažintu) faktu nelemia galimybės ginčijamu kreditorių nutarimu pažeistą administratorės teisę apginti prejudicinio fakto konstatavimo forma, o ne ginčijamo nutarimo panaikinimu.
  4. Administratorės padaryti veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 26 d. iki 2016 m. vasario 5 d. (ataskaita kreditorių susirinkimo sprendimu patvirtinta vienbalsiai), BUAB „MAGESTA“ sandorių teisinės ataskaitos, veiklos ataskaitos už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. iki 2017 m. gegužės 22 d. trūkumai nelaikytini esminiais pažeidimais ir buvo ištaisyti pateikus kreditoriams patikslintą bankroto administratorės ataskaitą už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. iki 2017 m. gegužės 22 d. BUAB „MAGESTA“ 2017 m. gruodžio 15 d. kreditorių susirinkime didžioji dalis kreditorių pritarė administratorės veiklai. Nežymių, ištaisytinų administratorės veiklos pažeidimų konstatavimas neturėtų leisti kreditoriams susirinkimo nutarimo forma konsoliduoti valią dėl administratoriaus atlyginimo mažinimo.
 3. Suinteresuotas asmuo V. S. atsiliepime į pareiškėjos BUAB „MAGESTA“ administratorės V. Š. atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir priteisti iš šios apeliantės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Nagrinėjamu atveju buvo sprendžiamas klausimas dėl UAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo teisėtumo, o ne dėl nutarimo faktinio taikymo. Byloje nėra ginčo dėl to, kad aktualus kreditorių nutarimas gali būti taikomas tik į ateitį, o iki šio nutarimo priėmimo administratorės atlyginimas turi būti skaičiuojamas pagal iki tol galiojusios administravimo išlaidų sąmatos nuostatas.
  2. Ateityje ginčai dėl administratorei paskirto atlyginimo apskaičiavimo ir išmokėjimo hipotetiškai galėtų kilti tik tarp kreditorių ir administratorės, todėl skundžiama teismo nutartis jiems turės prejudicinę galią. Be to, teismų praktikoje yra pasisakyta, kad kreditoriams draudžiama retrospektyviai mažinti atlyginimą bankroto administratoriui, todėl jokios ginčijamu nutarimu patvirtintos sąmatos nuostatos negalės būti aiškinamos ir taikomos retrospektyviai.
  3. Kauno apygardos teismo 2018 m. sausio 24 d. nutartimi bankroto administratorė dėl padarytų pažeidimų vykdant įmonės bankroto procedūras buvo atstatydinta iš bankroto administratorės pareigų, šią nutartį leista vykdyti skubiai. Taigi, administratorės veiklos trūkumai (neveikimas), dėl kurių buvo inicijuotas įmonės administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo klausimas, buvo pripažinti kaip iš esmės pažeidžiantys įmonės kreditorių teises.
  4. BUAB „MAGESTA“ 2017 m. gruodžio 15 d. vykusiame kreditorių susirinkime teiktos svarstyti bankroto administratorės veiklos ataskaitos nebuvo patvirtintos. Po susirinkimo buvo atsiųstas kreditorių susirinkimo pirmininkės UAB „Funkcinis dizainas“ balsavimo raštu biuletenis, kuriame jis nepritarė administratorės teiktoms ataskaitoms.
 4. Suinteresuotas asmuo V. S. atsiliepime į atsakovės BUAB „MAGESTA“ atskirąjį skundą prašo skundą atmesti ir priteisti iš šios apeliantės bylinėjimosi išlaidas. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Teismas nenustatė, kad ginčijamu nutarimu patvirtindami informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarką, kreditoriai būtų siekę gauti informaciją ar dokumentus apie įmonę ignoruojant ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalies nuostatas.
  2. Nėra jokio pagrindo sutikti su apeliante, jog kreditoriai, priimdami ginčijamą nutarimą, pažeidė savo kompetencijos ribas. Ginčijamu nutarimu nebuvo apibrėžta nuostatų, pakeičiančių įstatyme nustatytą procedūrą ir reikalavimus, keliamus siekiant susipažinti su ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija.
  3. Teismas pagrįstai iš apeliantės priteisė V. S. 1 500,04 Eur bylinėjimosi išlaidų. Priešingai nei teigia apeliantė, suinteresuotam asmeniui buvo atstovaujama ne viename, o dviejuose teismo posėdžiuose, o prašomos priteisti bylinėjimosi išlaidos yra mažesnės nei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) maksimalaus dydžio nurodytas rekomenduojamus priteisti bylinėjimosi išlaidų dydžius.
  4. Nėra aišku, kodėl administratorė ginčija kreditorių susirinkimo nutarimą, nors ji, vadovaujantis ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalimi, bet kuriuo atveju turi teisę atsisakyti kreditoriams suteikti informaciją apie įmonę, jei jie nepateiktų visų įstatyme nustatytų dokumentų.
 5. Suinteresuotas asmuo UAB „Funkcinis dizainas“ atsiliepime į atsakovės BUAB „MAGESTA“ atskirąjį skundą prašo šios apeliantės atskirąjį skundą atmesti ir teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas neprieštarauja ĮBĮ 21 straipsnio 3 daliai.
  2. Ginčijamu kreditorių susirinkimo nutarimu siekiama įgyti teisę gauti platesnę informaciją apie bankroto procesą, gauti ją operatyviau, o tais atvejais, kai ji teikiama elektroniniu paštu, už ją papildomai nemokėti.
  3. Administratorė nėra pateikusi kreditoriams visos informacijos apie įmonės sudarytus sandorius, jų patikrinimo rezultatus, nepateikė įvertinimo, ar nėra įmonei žalingų sandorių ar net tyčinio bankroto požymių, todėl kreditoriai kelia prielaidas, kad ši informacija slepiama sąmoningai.
  4. Nėra pagrindo nepriteisti ar mažinti kreditorių patirtas bylinėjimosi išlaidas, jeigu jos yra pagrįstos įrodymais.
 6. Suinteresuotas asmuo UAB „Funkcinis dizainas“ atsiliepime į pareiškėjos BUAB „MAGESTA“ administratorės V. Š. atskirąjį skundą prašo šios apeliantės skundą atmesti ir teismo nutartį palikti nepakeistą. Atsiliepimas grindžiamas šiais esminiais argumentais:
  1. Bankroto bylos metu paaiškėjo daug administratorės padarytų įstatymo ir kreditorių teisių pažeidimų, dėl ko kreditoriai prarado pasitikėjimą administratore ir pateikė prašymą teismui dėl administratorės atstatydinimo, kurį teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartimi tenkino. Dėl šių priežasčių kreditorių susirinkime buvo inicijuotas klausimas dėl administratoriaus atlyginimo pakeitimo ir buvo priimtas 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pirmuoju darbotvarkės klausimu.
  2. Administratorė nepateikė argumentų, kurių pagrindu būtų galima naikinti apskųstą teismo nutartį. Administratorės padėtis nepablogėjo, nes niekas neginčija administratorės teisės iki 2017 m. rugsėjo 7 d. gauti atlyginimą pagal 2016 m. rugpjūčio 12 d. patvirtintą išlaidų sąmatą ir ši pozicija buvo išsakyta teismo 2017 m. gruodžio 14 d. posėdyje.
  3. Administratorė nesutinka su 2017 m. rugsėjo 7 d. susirinkime patvirtintos sąmatos formuluote „jokios papildomos priemokos administratoriui nenustatomos“, nes, administratorės nuomone, ji (formuluotė) gali klaidinti ir lemti skirtingą naujai patvirtintos sąmatos aiškinimą. Tačiau esant suformuotai teismų praktikai, draudžiančiai atgaline data keisti administratorės atlyginimą, ši formuluotė negalės būti aiškinama kitaip.
  4. Administratorė klaidina teismą nurodydama, kad daugumą kreditorių pritarė jos veiklos ataskaitoms 2017 m. gruodžio 15 d. vykusiame kreditorių susirinkime, kuriame jokie nutarimai nebuvo priimti. UAB „Funkcinis dizainas“ negalėjo dalyvauti 2017 m. gruodžio 15 d. susirinkime, tačiau po susirinkimo išsiuntė administratorei balsavimo raštu biuletenį, kuriame balsavo „prieš“ teiktų ataskaitų tvirtinimą. Šis balsas nebuvo įskaičiuotas į 2017 m. gruodžio 15 d. susirinkime gautų balsų sumą, jis turėjo būti įtrauktas pakartotiniame kreditorių susirinkime, kurio dėl neaiškių priežasčių administratorė nesušaukė.
 7. Lietuvos apeliaciniame teisme 2018 m. vasario 28 d. gauti atsakovės BUAB „MAGESTA“, pareiškėjos V. Š. prašymai dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo, taip pat kreditorės V. S. prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir papildomų dokumentų prijungimo.
 1. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados
 1. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – ir CPK) 320 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylos nagrinėjimo apeliacine tvarka ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą neperžengdamas apeliaciniame skunde nustatytų ribų, išskyrus kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai (CPK 320 straipsnio 2 dalis). Apeliacinės instancijos teismas ex officio (liet. savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos taisyklės, reglamentuojančios procesą apeliacinės instancijos teisme, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis (CPK 338 straipsnis).

5Dėl prašymų ir naujų rašytinių įrodymų priėmimo

 1. Apeliacinės instancijos teismas, vadovaudamasis CPK 314 straipsniu, priima ir prideda prie bylos 2018 m. vasario 28 d. gautus atsakovės BUAB „MAGESTA“, pareiškėjos V. Š. ir kreditorės V. S. prašymus bei prie jų pridėtus rašytinius įrodymus.

6Dėl ginčo esmės ir apeliacijos ribų

 1. Byloje nustatyta, kad BUAB „MAGESTA“ kreditorių susirinkimas, vykęs 2017 m. rugsėjo 7 d., pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ priėmė nutarimą: „Pakeisti 2016-08-12 Įmonės kreditorių susirinkime patvirtintą įmonės administravimo išlaidų sąmatą, išdėstant ją nauja redakcija: 1. Už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki Įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 10 MMA dydžio administravimo išlaidų sąmatą, į šią sumą įskaitant visus mokesčius (MMA - šios administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo dieną Lietuvos Respublikoje galiojanti minimali mėnesinė alga). Konkrečias patiriamas Įmonės administravimo išlaidas pagrindžiantys dokumentai kartu su administratoriaus veiklos ataskaita, motyvuotai pagrindžiančia tokių išlaidų poreikį, turi būti teikiami tvirtinti Įmonės kreditorių susirinkimui; 2. Už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki Įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 17 MMA dydžio administratoriaus atlyginimą už Įmonės bankroto administravimą, į šią sumą įskaitant visus mokesčius. Jokios papildomos priemokos administratoriui nenustatomos. Atlyginimas administratoriui gali būti išmokamas ne anksčiau kaip praėjus 14 (keturiolikai) kalendorinių dienų nuo paskutinės administratoriaus ataskaitos, parengtos už visą Įmonės bankroto procesą prieš administratoriui kreipiantis į Įmonės bankroto bylą nagrinėjantį teismą dėl sprendimo dėl Įmonės pabaigos priėmimo, patvirtinimo Įmonės kreditorių susirinkime ar teisme dienos“.
 2. Antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarkos pakeitimo“ kreditorių susirinkimas priėmė nutarimą: „Pakeisti 2016-02-05 Įmonės kreditorių susirinkime patvirtintą informacijos teikimo apie bankroto procesą tvarką, išdėstant ją nauja redakcija: 1. Administratorė informaciją apie Įmonės bankroto bylos eigą bei visą kitą informaciją Įmonę, Įmonės dokumentus (toliau - „Informacija“) teikia Įmonės kreditoriams, kurių finansiniai reikalavimai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos (toliau -„LR“) įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, visiems Įmonės savininkams, LR valstybinių institucijų atstovams, pateikusiems teisę gauti atitinkamą informaciją patvirtinančius dokumentus; 2) Informaciją norintis gauti asmuo pateikia raštišką prašymą administratoriui, nurodydamas, kokią Informaciją bei kokius Įmonės dokumentus administratorius turėtų pateikti; 3) Administratorius visą Informaciją jos reikalaujančiam asmeniui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo administratoriui elektroniniu paštu dienos, išskyrus šios tvarkos 4 punkte numatytus atvejus; 4) Kreditorių susirinkimų protokolai (su visais priedais) visiems Įmonės kreditoriams pateikiami be atskiro prašymo elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo kreditorių susirinkimo dienos; 5) Visa reikalaujama Informacija įteikiama pasirašytinai arba išsiunčiama registruotu laišku, elektroniniu paštu, faksu (Informacijos prašančio asmens nurodytu būdu); 6) Visa Informacija elektroniniu paštu teikiama nemokamai“.
 3. Kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą apskundė ir prašė jį panaikinti pareiškėja BUAB „MAGESTA“ bankroto administratorė V. Š. (minėta, kad Kauno apygardos teismas 2018 m. sausio 24 d. nutartimi atstatydino V. Š. iš BUAB „MAGESTA“ bankroto administratorės pareigų ir procesinį sprendimą dėl administratoriaus atstatydinimo nutarė vykdyti skubiai; ši nutartis yra apskųsta apeliacine tvarka). Kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtą nutarimą apskundė ir prašė jį panaikinti atsakovė BUAB „MAGESTA“.
 4. Apeliacine tvarka nagrinėjamas Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties dalių, kuriomis atmesti pareiškėjos V. Š. skundas dėl BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo „Dėl įmonės administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ panaikinimo ir atsakovės BUAB „MAGESTA“ skundas dėl to paties kreditorių susirinkimo nutarimo „Dėl informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarkos pakeitimo“ panaikinimo, taip pat teismo nutarties dalies, kuria iš atsakovės BUAB „MAGESTA“ priteistas kreditorei (suinteresuotam asmeniui) V. S. 1 500,04 Eur bylinėjimosi išlaidų atlyginimas, teisėtumo ir pagrįstumo klausimas.
 5. Pirmosios instancijos teismas, be kita ko, konstatavo, kad ginčijamus kreditorių susirinkimo nutarimus naikinti dėl to, jog būtų buvusi pažeista šio susirinkimo sušaukimo, vedimo ar sprendimų priėmimo tvarka, nėra pagrindo. Byloje nėra ginčo dėl šios teismo išvados, todėl apeliacinės instancijos teismas šios išvados nevertina.

7Dėl kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ priimto nutarimo

 1. ĮBĮ 23 straipsnyje apibrėžtos kreditorių susirinkimo teisės, tarp jų teisė tvirtinti administravimo išlaidų sąmatą, taip pat ją keisti, nustatyti administravimo išlaidų mokėjimo eilę ir tvarką (ĮBĮ 23 straipsnio 5 punktas) bei nustatyti administratoriui atlyginimą (ĮBĮ 23 straipsnio 9 punktas). ĮBĮ 36 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimas tvirtina, keičia ir nustato disponavimo administravimo išlaidomis tvarką. Kreditorių susirinkimo nutarimo pagrindu sudaroma pavedimo sutartis, kurioje nurodomas administratoriui nustatytas atlyginimas ir jo mokėjimo tvarka (ĮBĮ 36 straipsnio 5 dalis).
 2. Kaip matyti iš byloje pateiktos 2016 m. rugpjūčio 12 d. pavedimo sutarties, sudarytos tarp BUAB „MAGESTA“, atstovaujamos kreditorių susirinkimo pirmininkės UAB „Funkcinis dizainas“, ir bankroto administratorės V. Š., administratorės atlyginimas buvo nustatytas remiantis 2016 m. rugpjūčio 12 d. pakartotinio kreditorių susirinkimo nutarimu ir nurodant, kad: „Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016-04-27 d. nutarimu Nr. 415 „Dėl bankroto administravimo išlaidų rekomendacinių dydžių sąrašo ir atlyginimo administratoriui už bankroto administravimą nustatymo taisyklių patvirtinimo“ už pavedimo įvykdymą administratoriui nustatoma ir patvirtinama nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki bendrovės išregistravimo iš JAR 27 MMA administravimo išlaidų sąmata, į šią sumą įskaitant mokesčius, iš jos administratoriaus atlyginimas 17 MMA, plius priemokos už gautas įplaukas bankroto proceso metu, apskaičiuotos pagal formulę A=Amin+P5-Pb+Pt.“
 3. BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtu nutarimu, be kita ko, buvo sumažintas administratoriaus atlyginimas – buvo nutarta už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės (BUAB „MAGESTA“) išregistravimo iš Juridinių asmenų registro patvirtinti 17 MMA dydžio administratoriaus atlyginimą už įmonės bankroto administravimą, į šią sumą įskaitant visus mokesčius, taipogi nutarta nenustatyti administratoriui jokių papildomų priemokų.
 4. Apeliacinės instancijos teismas pažymi, kad bankroto administratorius yra verslu užsiimantis subjektas, savo rizika ir atsakomybe teikiantis administravimo paslaugas, todėl atlyginimo administratoriui mokėjimas kartu yra atlygis verslo subjektui už jo teikiamas paslaugas. Kasacinis teismas savo praktikoje yra pažymėjęs, kad atlyginimas administratoriui gali būti pakeistas ir naujas atlyginimas nustatomas tik nuo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo dienos. Kreditorių susirinkimas negali peržiūrėti ir pakeisti administratoriui nustatyto atlyginimo dydžio už jo praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas. Tuo atveju, jei atlyginimo administratoriui dydis būtų nustatytas fiksuota per visą įmonės bankroto administravimo procesą mokėtina pinigų suma, esant galiojančiam kreditorių susirinkimo nutarimui šiuo klausimu, administratoriaus atlyginimo dydis galėtų būti pakeistas kreditorių susirinkimo vėlesniu nutarimu tik tuo atveju, jei dėl tokio pakeitimo nepablogėtų administratoriaus padėtis, išskyrus tuos atvejus, jei administratorius sutiktų su priešingo nutarimo priėmimu. Tie patys reikalavimai taikytini ir kitoms administravimo išlaidoms, kurių maksimalaus leistino dydžio nustatymui kompetencija suteikta kreditorių susirinkimui. Šioms išlaidoms nors ir keliamas būtinumo bei pagrįstumo reikalavimas, tačiau joms taikytina taisyklė, kad administratorius negali viršyti maksimalaus kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytų kitų administravimo išlaidų dydžio, suponuoja, jog šio dydžio pakeitimą nustatantys kreditorių susirinkimo nutarimai taip pat galioja tik ateityje patirtinoms kitoms administravimo išlaidoms (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012 m. gruodžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-568/2012; 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-132-684/2015). Paskesnio nutarimo priėmimas rodo kreditorių susirinkimo valią tam tikrus klausimus po tokio nutarimo spręsti kitaip, tačiau tai nepašalina iki tol galiojusiu kreditorių susirinkimo nutarimu sukurtų teisinių padarinių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. spalio 4 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-468/2013).
 5. Kaip matyti iš apskųstos nutarties motyvuojamosios dalies, pirmosios instancijos teismas laikėsi kasacinio teismo išaiškinimų, nes nurodė, kad kreditoriai turi teisę keisti bankroto proceso metu administratoriaus atlyginimo dydį, skaičiuotiną ateityje po nutarimo tokiu klausimu priėmimo, ir kad ginčijamu kreditorių nutarimu atlyginimo administratoriui dydis už administratoriaus praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas nėra keičiamas. Teismas taip pat pažymėjo, kad tokią aplinkybę pripažino ir teismo posėdyje dalyvavusių asmenų atstovai. Tačiau apeliacinis teismas laikosi nuostatos, jog procesinio sprendimo rezoliucinėje dalyje nepateikus teisinio įvertinimo dėl ginčijamo kreditorių nutarimo formuluotės „už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro“ (tokia formuluotė ginčijamo nutarimo tekste fiksuojama du kartus) teisėtumo, išlieka galimybė dėl šio nutarimo nuostatų atgalinio taikymo laiko aspektu.
 6. Nagrinėjamu atveju vien rėmimasis pirmosios instancijos teismo posėdžio metu dalyvavusių kreditorių UAB „Funkcinis dizainas“ ir V. S. atstovų paaiškinimais, kad už iki 2017 m. rugsėjo 7 d. suteiktas administravimo paslaugas atlyginimas administratoriui skaičiuojamas ankstesne, t. y. 2016 m. rugpjūčio 12 d. kreditorių susirinkime patvirtinta tvarka, negalima daryti išvados, jog, pavyzdžiui, tokios pačios pozicijos laikosi ir kiti kreditoriai, balsavę už ginčijamą nutarimą. Kaip matyti iš bylos medžiagos, 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkime dalyvavo tik kreditorė UAB „Investicijų valdymo strategijos“ (turinti 2,89 proc. teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos), kiti kreditoriai, kurių kreditoriniai reikalavimai sudaro 58,40 proc. nuo teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos, susirinkime nedalyvavo, bet raštu pareiškė savo nuomonę dėl kiekvieno siūlyto nutarimo projekto. Balsavimui raštu biuletenyje kreditoriams buvo pateikti du pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtino nutarimo projektai: kreditorių susirinkimo pirmininkės pasiūlytas projektas, kurio formuluotė atitinka šioje byloje ginčijamo nutarimo formuluotę, taip pat bankroto administratorės pasiūlymas nekeisti 2016 m. rugpjūčio 12 d. įmonės kreditorių susirinkime patvirtintos įmonės administravimo išlaidų sąmatos.
 7. Daliai kreditorių raštu balsavus „už“ kreditorių susirinkimo pirmininkės pasiūlytą nutarimo projektą, kuriame, be kita ko, pateikta formuluotė, kad naujos redakcijos administravimo išlaidų sąmata (įskaitant atlyginimą administratoriui) apima laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos, tačiau nesant duomenų, patvirtinančių, jog kreditoriai buvo informuoti (žinojo), kad nors nutarimo projekte ir yra įrašyta tokia formuluotė, tačiau priimtas naujas nutarimas galės bus taikomas tik ateityje ir administratorės atlyginimo dydis už praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas bus nustatomas ir skaičiuojamas pagal 2016 m. rugpjūčio 12 d. kreditorių susirinkime patvirtintą išlaidų sąmatą, negalima daryti išvados, jog raštu balsavę kreditoriai, pritardami kreditorių susirinkimo pirmininkės pasiūlytam nutarimo projektui, suprato, kad nutarimo taikymas bus nukreiptas tik į ateitį ir neapims praėjusio laikotarpio.
 8. Šiame kontekste pažymėtina, kad ginčijamame nutarime pateikta formuluotė „už laikotarpį nuo bankroto bylos iškėlimo dienos iki įmonės išregistravimo iš Juridinių asmenų registro“ yra aiški, nedviprasmiška, neabejotina, apibrėžianti akivaizdų administravimo išlaidų sąmatos, o tuo pačiu ir atlyginimo bankroto administratoriui, taikymo laikotarpį. Todėl nepaisant suformuotos teisminės praktikos dėl kreditorių nutarimų, kuriais keičiamas administratoriaus atlyginimas ir/ar kitos administravimo išlaidos, taikymo tik ateityje, yra pagrindas sutikti su apeliante V. Š., jog palikus ginčijamame nutarime tokią formuluotę dėl išlaidų sąmatos (įskaitant atlyginimą administratoriui) taikymo pradžios laiko, išlieka objektyvi tikimybė, jog šis nutarimas galėtų būti taikomas netinkamai, tuo labiau, kad ne visi BUAB „MAGISTA“ kreditoriai išreiškė aiškią valią, jog nutarimas dėl administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo bus taikomas tik ateityje.
 9. Apeliantė V. Š. atskirajame skunde palaiko pirmosios instancijos teismui teikto skundo dalyką ir prašo panaikinti visą BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu priimtą kreditorių nutarimą. Apeliacinis teismas laikosi nuostatos, jog nagrinėjamu atveju pareiškėjos (bankroto administratorės) tikslai (užtikrinti, jog 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimu nustatytas administratoriaus atlyginimas ir jo mokėjimo sąlygos bei tvarka būtų taikomi tik nuo šio nutarimo priėmimo dienos, o ne retrospektyviai, be grįžtamosios galios) bus pasiekti pripažįstant neteisėtu ginčijamą nutarimą ta apimtimi, kiek tai susiję su galimybe naujai patvirtintą įmonės administravimo išlaidų sąmatą (tuo pačiu – ir dėl atlyginimo administratoriui) taikyti ne tik nuo nutarimo priėmimo dienos, bet ir už praėjusį laikotarpį nuo bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „MAGESTA“ iškėlimo dienos. Tokiu būdu pašalinamos ir apeliantės V. Š. iškeltos abejonės galimoms interpretacijoms dėl ginčijamo nutarimo formuluotės „Jokios papildomos priemokos administratoriui nenustatomos“ galiojimo laike.
 10. Iš bylos medžiagos galima spręsti, jog administratoriaus atlyginimą kreditoriai nusprendė sumažinti dėl to, kad V. Š., būdama BUAB „MAGESTA“ bankroto administratore, netinkamai atliko savo pareigas. Apeliantė V. Š. atskirajame skunde neneigia fakto, jog tam tikras pareigas iki 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo ji vykdė netinkamai (atskirajame skunde pripažįsta, kad veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2015 m. birželio 26 d. iki 2016 m. vasario 5 d., BUAB „MAGESTA“ sandorių teisinės analizės ataskaita, veiklos ataskaita už laikotarpį nuo 2016 m. rugsėjo 26 d. iki 2017 m. gegužės 22 d. buvo su trūkumais). Tai, kad ji vėliau taisė veiklos trūkumus, nesudaro pagrindo naikinti ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą visa apimtimi, nes, kaip teisingai konstatavo pirmosios instancijos teismas, kreditoriai, vertindami, kad administratorė netinkamai atlieka savo funkcijas ( neteikia kreditorių susirinkimui ataskaitų, nevykdo kai kurių pareigų), turėjo teisę mažinti anksčiau nustatytą administratoriaus atlyginimą, pavyzdžiui, nustatyti jį be priedų ar priemokų. Ginčai dėl administravimo išlaidų sąmatos tvirtinimo, jos keitimo teisėtumo ir pagrįstumo, sprendžiami bankroto bylą nagrinėjančiame teisme.
 11. Pareiškėja V. Š. atskirajame skunde suformulavo prašymą panaikinti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį, kuria atmestas jos skundas dėl

  8BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkime pirmuoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo, ir klausimą išspręsti iš esmės – patenkinti jos skundą ir panaikinti minėtą kreditorių nutarimą. Apeliacine tvarka nagrinėjant ginčą nebuvo nustatyti pagrindai, lemiantys ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimą visa apimtimi, todėl nėra pagrindo naikinti apeliacine tvarka apskųstą pirmosios instancijos teismo nutarties dalį dėl V. Š. paduoto atskirojo skundo. Šiuo atveju dalies ginčijamo kreditorių nutarimo pripažinimas neteisėta, sudaro pagrindą iš dalies pakeisti pirmosios instancijos teismo nutartį (CPK 337 straipsnio 1 dalies 4 punktas).

9Dėl kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarkos pakeitimo“ priimto nutarimo

 1. Kreditorių susirinkimas, be kitų ĮBĮ 23 straipsnyje išvardintų teisių, turi teisę nustatyti, kokia tvarka kreditoriai, įmonės savininkas (savininkai) gauna iš administratoriaus informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą (ĮBĮ 23 straipsnio 11 punktas). Šiame straipsnyje atskirai nenumatyta kreditorių susirinkimui teisė nustatyti kitos informacijos apie įmonę teikimo tvarką.
 2. Atskiram kreditoriui ar kreditorių grupei, siekiantiems ginčyti įmonės sudarytus sandorius (actio Pauliana), kreiptis į teismą dėl bankroto pripažinimo tyčiniu ir kreditorių susirinkimo priimtų nutarimų (ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punktas), informacijos apie įmonę ir įmonės dokumentų teikimo tvarka aiškiai reglamentuojama ĮBĮ 21 straipsnio 2 dalies 3 punkte. Šioje teisės normoje nustatyta, kad teismas, gavęs motyvuotą prašymą, gali leisti šio straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytas teises siekiančiam įgyvendinti kreditoriui (kreditoriaus įgaliotam atstovui, turinčiam aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą (teisės ar ekonomikos magistro kvalifikacinį laipsnį) ar teisininko profesinį kvalifikacinį laipsnį (vienpakopį teisinį universitetinį išsilavinimą), arba grupės kreditorių įgaliotiems ne daugiau kaip dviem šioje dalyje nurodytą išsilavinimą turintiems atstovams, jeigu kreditoriaus ar grupės kreditorių reikalavimų suma vertine išraiška kartu sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos), (toliau šiame straipsnyje – kreditorius) savomis lėšomis atlikti įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimą. Patikrinimas negali trukti ilgiau kaip 3 mėnesius nuo teismo nutartimi priimto sprendimo leisti atlikti patikrinimą dienos. Įmonės dokumentų ir kitos informacijos patikrinimas gali būti atliekamas tik su administratoriumi ir kreditorių susirinkimo pirmininku sudarius konfidencialumo sutartį, kurios formą tvirtina ĮBĮ 11 straipsnio 12 dalyje nurodyta Vyriausybės įgaliota institucija. Sudarius konfidencialumo sutartį, administratorius turi leisti kreditoriui administratoriaus darbo valandomis patekti į patalpas, kur saugomi įmonės dokumentai ir kita su tikrinamais sandoriais susijusi informacija, sudaryti sąlygas susipažinti su įmonės dokumentais, reikalingais sandoriams patikrinti, atsakyti į kreditorių ar jų atstovų klausimus, susijusius su patikrintų įmonės dokumentų ar kitos informacijos patikslinimu, ir per įmanomai trumpiausią laiką pateikti jam žinomą papildomą informaciją ir (ar) prašomas dokumentų kopijas. Dokumentų kopijos išduodamos sudarius perduodamų dokumentų kopijų sąrašą, kurį pasirašo administratorius ir kreditorius. Už kreditorių patikrinimui skirtą darbo laiką ir dokumentų kopijų pateikimą administratorius gali pareikalauti iš patikrinimą atliekančių kreditorių pagrįsto dydžio atlyginimo. Perduotos dokumentų kopijos negali būti kopijuojamos ir perduodamos kitiems asmenims. Baigus patikrinimą, dokumentų, pagrindžiančių prašymą pripažinti bankrotą tyčiniu ir (ar) susijusių su ginčijamais sandoriais, kopijos perduodamos teismui kartu su prašymu pripažinti bankrotą tyčiniu ar ginčijant sandorius. Jeigu patikrinimo metu tyčinio bankroto požymių nenustatoma, teismui ir kreditorių susirinkimui ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo teismo sprendimo leisti atlikti patikrinimą dienos pateikiama ataskaita apie atliktą patikrinimą. Baigus patikrinimą, administratoriui pasirašytinai grąžinamos pagal sąrašą išduotų ir teismui neperduotų dokumentų kopijos.
 3. BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimas antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarkos pakeitimo“ priėmė nutarimą: „Pakeisti 2016-02-05 Įmonės kreditorių susirinkime patvirtintą informacijos teikimo apie bankroto procesą tvarką, išdėstant ją nauja redakcija: 1. Administratorė informaciją apie Įmonės bankroto bylos eigą bei visą kitą informaciją (?) Įmonę, Įmonės dokumentus (toliau - „Informacija“) teikia Įmonės kreditoriams, kurių finansiniai reikalavimai yra patvirtinti Lietuvos Respublikos (toliau -„LR“) įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka, visiems Įmonės savininkams, LR valstybinių institucijų atstovams, pateikusiems teisę gauti atitinkamą informaciją patvirtinančius dokumentus; 2. Informaciją norintis gauti asmuo pateikia raštišką prašymą administratoriui, nurodydamas, kokią Informaciją bei kokius Įmonės dokumentus administratorius turėtų pateikti; 3. Administratorius visą Informaciją jos reikalaujančiam asmeniui privalo pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atitinkamo prašymo pateikimo administratoriui elektroniniu paštu dienos, išskyrus šios tvarkos 4 punkte numatytus atvejus; 4. Kreditorių susirinkimų protokolai (su visais priedais) visiems Įmonės kreditoriams pateikiami be atskiro prašymo elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 3 dienas nuo kreditorių susirinkimo dienos; 5. Visa reikalaujama Informacija įteikiama pasirašytinai arba išsiunčiama registruotu laišku, elektroniniu paštu, faksu (Informacijos prašančio asmens nurodytu būdu); 6. Visa Informacija elektroniniu paštu teikiama nemokamai“.
 4. Apeliantė BUAB „MAGESTA“ atskirajame skunde neginčija pirmosios instancijos teismo išvadų, susijusių su 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo 4 punkte nustatyta kreditorių susirinkimų protokolų (su visais priedais) teikimo kreditoriams tvarka, todėl apeliacine tvarka tos išvados nevertinamos.
 5. Atsakovė BUAB „MAGESTA“ pirmosios instancijos teismui teiktame skunde, be kita ko, įrodinėjo, kad ginčijamu nutarimu buvo nustatyta taip pat ir informacijos apie iki bankroto proceso pradžios atliktus BUAB „MAGESTA“ veiksmus ir tai patvirtinančių dokumentų teikimo tvarka, nors tokia teisė kreditorių susirinkimui nėra numatyta, kadangi tokia informacija yra konfidenciali ir jos teikimo tvarka aiškiai reglamentuota ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje.
 6. Kaip matyti iš apskųstos nutarties turinio, pirmosios instancijos teismas BUAB „MAGESTA“ skundą atmetė tokių motyvų pagrindu: keisti informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarką įmonės kreditoriai teisę turi; iš ginčijamo kreditorių nutarimo turinio matyti, kad visais atvejais informacijos besikreipiantis asmuo privalės pateikti dokumentus, patvirtinančius jo teisę tokią informaciją gauti, todėl kreditorius, siekdamas susipažinti su informacija, kaip tai numatyta ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje, privalės pateikti administratorei tiek teismo išduotą leidimą, tiek pasirašyti konfidencialumo sutartį bei laikytis kitų įstatyme numatytų įpareigojimų, nepaisant to, kad Tvarkoje tas nėra tiesiogiai įtvirtinta.
 7. Apeliantė BUAB „MAGESTA“ atskirajame skunde iš esmės nekvestionuoja pirmosios instancijos teismo motyvų dėl ginčijamo kreditorių nutarimo 1 punkte nustatytos informacijos teikimo tvarkos, tačiau deklaruoja, kad tokių motyvų pagrindu turėjo būti priimtas kitoks procesinis sprendimas, nei išdėstytas skundžiamos teismo nutarties rezoliucinėje dalyje. Apeliantės teigimu, teismas neturėjo apsiriboti vien tik informacijos, nesusijusios su įmonės bankroto procesu, teikimo (gavimo) tvarkos, kaip tai numatyta ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje, išaiškinimu skundžiamos teismo nutarties motyvuojamojoje dalyje, bet turėjo tenkinti skundą dėl BUAB „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo nutarimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarkos pakeitimo“ panaikinimo. Apeliacinės instancijos teismas tokiai apeliantės pozicijai nepritaria.
 8. Apeliacinės instancijos teismas sutinka su apeliante BUAB „MAGESTA“, jog ĮBĮ nėra numatyta kreditorių susirinkimo teisė nuspręsti, kokia tvarka bus teikiama informacija, nesusijusi su įmonės bankroto bylos eiga, tačiau šis įstatymas nedraudžia perkelti į kreditorių susirinkimo nutarimu nustatomos informacijos teikimo tvarkos turinį tas ĮBĮ nuostatas, kuriomis tokia tvarka yra įstatymiškai sureguliuota.
 9. Pirmosios instancijos teismas pripažino, kad ginčo atveju 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu priimtame nutarime nėra tiesiogiai įtvirtinta, jog siekiant gauti informaciją, nesusijusią su įmonės bankroto bylos eiga, bus privaloma gauti teismo leidimą, pasirašyti konfidencialumo sutartį ir laikytis kitų ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje numatytų reikalavimų. Tačiau, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tai iš tiesų nesudaro pagrindo naikinti ginčijamą nutarimą. Pažymėtina, kad nors į ginčijamą kreditorių susirinkimo nutarimą nėra pažodžiui perkeltas ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje nurodytas teisinis reguliavimas, tai nesuponuoja išvados, jog kreditorių susirinkimas šiuo nutarimu nustatė kitokią, nei numatyta ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje, informacijos teikimo tvarką, be to, kad bus galima nesilaikyti įstatyme įtvirtintų teisės normų. Taipogi nėra pagrindo teigti, jog ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas prieštarauja ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalies teisinei reglamentacijai, nes nutarime aiškiai nurodyta, kad administratorė informaciją apie įmonės bankroto bylos eigą bei visą kitą informaciją apie įmonę, įmonės dokumentus kreditoriams teikia tais atvejais, kai šie pateikia teisę gauti atitinkamą informaciją patvirtinančius dokumentus. Kokie dokumentai tokią teisę patvirtina, numatyta ĮBĮ 21 straipsnio 3 dalyje. Pažymėtina, kad ir įmonės savininkams, valstybės institucijų atstovams atitinkama informacija gali būti suteikti taip pat pateikus tokią teisę patvirtinantį dokumentą.
 10. Esant aiškiam informacijos bankroto proceso metu teikimo tvarkos įstatyminiam reguliavimui, administratorius, spręsdamas klausimą dėl informacijos teikimo besikreipiančiajam asmeniui, įvertinęs prašymo turinį, pirmiausia privalės vadovautis įstatymo reikalavimais. Kadangi nagrinėjamu atveju nebuvo nustatytas ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo prieštaravimas imperatyvioms ĮBĮ normoms, nėra pagrindo naikinti nutarimą, todėl apskųstos teismo nutarties dalis, kuria atmestas BUAB „MAGESTA“ skundas dėl 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkime antruoju darbotvarkės klausimu priimto nutarimo panaikinimo, paliekama nepakeista, o BUAB „MAGESTA“ atskirasis skundas netenkinamas (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

10Dėl bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme paskirstymo

 1. Kadangi dėl pareiškėjos V. Š. paduoto atskirojo skundo pirmosios instancijos teismo nutartis yra iš dalies pakeičiama, turi būti atitinkamai pakeičiamas bylinėjimosi išlaidų paskirstymas (CPK 93 straipsnio 5 dalies nuostatos).
 2. Nors šia nutartimi konstatuojama, kad pareiškėjos V. Š. skundas dėl jos ginčyto kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo yra tenkinamas iš dalies, bet sprendžiant pagal argumentų, kuriais remdamasi ji ginčijo tą nutarimą, turinį, pripažintina, kad teismine ginčo teisenos tvarka pagal bylos išsprendimo procesinį rezultatą pareiškėjos teisinis interesas yra patenkintas (apgintas). Vadinasi, pareiškėja V. Š. turi teisę į bylinėjimosi išlaidų pirmosios ir apeliacinės instancijų teisme atlyginimą.
 3. Pareiškėja V. Š. pirmosios instancijos teisme prašė priteisti 1 140 Eur bylinėjimosi išlaidų, skaičiuodama, kad 1000 Eur išlaidų susidarė už skundo paruošimą ir 140 Eur išlaidų – už pasirengimą bylos nagrinėjimui ir atstovavimą teismo 2017 m. lapkričio 22 d. posėdyje (8 t., b. l. 30-33). Kadangi ta pati advokatė teismo 2017 m. lapkričio 22 d. posėdyje atstovavo tiek pareiškėją V. Š., tiek atsakovę BUAB „MAGESTA“, o teismo posėdis truko apie valandą laiko, yra pagrindas pareiškėjai priteisti Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą maksimalaus dydžio (toliau – Rekomendacijos) nustatytą užmokestį už pusės valandos trukmės advokato atstovavimą minėtame teismo posėdyje. Kadangi nėra detalizuota (išskirta), kiek advokato darbo laiko (valandų) buvo skirta pasirengti bylos nagrinėjimui, nėra galimybės pareiškėjai priteisti konkrečias išlaidas už advokato pasirengimą teismo posėdžiui. Vadovaudamasis Rekomendacijų 8.16 ir 8.19 punktais, apeliacinis teismas laikosi nuostatos, kad už skundo parengimą ir atstovavimą teismo posėdyje pareiškėjai priteistina 369 Eur (327 + (84/2) bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme.
 4. Sprendžiant klausimą dėl bylos (ginčo) dalyvių, kurie turėtų atlyginti pareiškėjai bylinėjimosi išlaidas, apeliacinis teismas laikosi nuostatos, kad tokia pareiga turi tekti suinteresuotam asmeniui uždarajai akcinei bendrovei „Funkcinis dizainas“, kuris, kaip BUAB „MAGESTA“ kreditorių susirinkimo pirmininkas, 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimui pateikė pasiūlymą priimti pareiškėjos ginčytą kreditorių nutarimą, apeliacinio teismo nutartimi pripažįstamą iš dalies neteisėtu. Šioje byloje suinteresuotas asmuo, inicijavęs iš dalies neteisėto kreditorių nutarimo priėmimą, laikėsi priešingos pozicijos dėl pareiškėjos V. Š. paduoto skundo ir atskirojo skundo, todėl bylą dėl pareiškėjos ginčyto kreditorių nutarimo išsprendus iš esmės naudingai pareiškėjai, jos turėtos išlaidos priteistinos iš šio bylos dalyvio.
 5. Atsakovė BUAB „MAGESTA“ atskirajame skunde nesutiko su pirmosios instancijos teismo iš jos priteistu kreditorei V. S. bylinėjimosi išlaidų dydžiu. Jos nuomone, priteistos 1 500,04 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidos yra neproporcingai didelės, įvertinus nagrinėjamo klausimo sudėtingumą ir faktines advokato darbo laiko sąnaudas.
 6. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su atsakove, jog kreditorei neturi būti atlyginamos išlaidos, patirtos advokatui teikiant atstovavimo paslaugas abiejuose pirmosios instancijos teismo posėdžiuose. Nors pirmame teismo posėdyje BUAB „MAGESTA“ skundas nebuvo nagrinėtas iš esmės, tačiau jame buvo sprendžiami procesiniai klausimai, todėl apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, jog yra pagrindas atlyginti kreditorei išlaidas, kurios atsirado advokatui teikiant atstovavimo išlaidas ir pirmame teismo posėdyje.
 7. Apeliantė BUAB „MAGESTA“ akcentavo, kad kreditorės V. S. advokatas teismo posėdyje atstovavo nagrinėjant ne tik jos, bet ir pareiškėjos V. Š. skundą. Apeliacinis teismas sprendžia, jog yra pagrindas iš BUAB „MAGESTA“ priteisiant kreditorei V. S. atstovavimo išlaidų atlyginimą, atsižvelgti į šią aplinkybę (priteisti pusę turėtų išlaidų, susijusių su atstovavimu teisme).
 8. Apeliacinės instancijos teismas, atsižvelgdamas į tai, kad byloje spręstas ginčas nėra sudėtingas, laikosi nuostatos, jog yra pagrindas iš BUAB „MAGESTA“ kreditorei V. S. priteisti išlaidas, patirtas už atsiliepimo į BUAB „MAGESTA“ skundą rengimą ir atstovavimą abiejuose pirmosios instancijos teismo posėdžiuose, remiantis Rekomendacijų 8.16 ir 8.19 punktuose nustatytais rekomenduojamais maksimalaus užmokesčio dydžiais, t. y. iš viso priteisti 482 Eur (335,48 Eur už atsiliepimo į skundą rengimą + 83,87 Eur ir 209,68 Eur / 2 (už atstovavimą teisme)).

11Dėl apeliacinės instancijos teisme patirtų bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

 1. Atmetus atsakovės BUAB „MAGESTA“ atskirąjį skundą, jos prašymas priteisti apeliacinės instancijos teisme patirtas bylinėjimosi išlaidas netenkinamas (CPK 93 straipsnis).
 2. Šioje byloje pareiškėjos V. Š. atskirąjį skundą iš dalies patenkinus, tenkintinas jos prašymas priteisti 300 Eur išlaidų, susijusių su atskirojo skundo paruošimu. Šios išlaidos atitinka Rekomendacijose nustatytą užmokestį už tokio procesinio dokumento rengimą, todėl prašymas dėl bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme priteisimo tenkinamas visa apimtimi (CPK 93 straipsnis). Išlaidų atlyginimas priteisiamas iš suinteresuoto asmens uždarosios akcinės bendrovės „Funkcinis dizainas“.
 3. Kreditorė V. S. atsiliepimuose į atskiruosius skundus prašė ir BUAB „MAGESTA“, ir V. Š. atskiruosius skundus atmesti. Įvertinus šios bylos baigtį apeliacinės instancijos teisme, yra pagrindas iš apeliantės BUAB „MAGESTA“ priteisti V. S. 338,80 Eur išlaidų, susijusių su atsiliepimų į atskiruosius skundus rengimu (Rekomendacijų 8.16 punktas).

12Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 4 punktu,

Nutarė

13Pakeisti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį, kuria netenkintas pareiškėjos V. Š. skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ priimto nutarimo panaikinimo. Šioje dalyje išspręsti klausimą iš esmės: pareiškėjos V. Š. skundą tenkinti iš dalies – pripažinti neteisėtu bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ 2017 m. rugsėjo 7 d. kreditorių susirinkimo pirmuoju darbotvarkės klausimu „Dėl įmonės administravimo išlaidų sąmatos pakeitimo“ priimtą nutarimą ta apimtimi, kiek tai susiję su galimybe taikyti šiuo nutarimu patvirtintą įmonės administravimo išlaidų sąmatą (įskaitant atlyginimą bankroto administratoriui) ne tik nuo nutarimo priėmimo dienos, bet ir už praėjusį laikotarpį nuo bankroto bylos uždarajai akcinei bendrovei „MAGESTA“ iškėlimo dienos. Kitoje dalyje pareiškėjos V. Š. skundo dėl nurodyto kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo netenkinti.

14Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties dalį, kuria netenkintas atsakovės bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ skundas dėl 2017 m. rugsėjo 7 d. bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ kreditorių susirinkimo antruoju darbotvarkės klausimu „Dėl informacijos teikimo apie įmonės bankroto procesą tvarkos pakeitimo“ priimto nutarimo panaikinimo, palikti nepakeistą.

15Pakeisti Kauno apygardos teismo 2017 m. gruodžio 21 d. nutarties dalis dėl bylinėjimosi išlaidų priteisimo ir jas išdėstyti taip: „Priteisti V. Š. (a. k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Funkcinis dizainas“ (j.a.k. 133891185) 369 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme. Priteisti V. S. (a. k. ( - ) iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ (j. a. k. 123417267) 482 Eur bylinėjimosi išlaidų pirmosios instancijos teisme, išieškant šią sumą iš įmonės administravimui skirtų lėšų.“

16Priteisti V. Š. (a. k. ( - ) iš uždarosios akcinės bendrovės „Funkcinis dizainas“ (j.a.k. 133891185) 300 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme.

17Priteisti V. S. (a. k. ( - ) iš bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „MAGESTA“ (j. a. k. 123417267) 338,80 Eur bylinėjimosi išlaidų apeliacinės instancijos teisme, išieškant šią sumą iš įmonės administravimui skirtų lėšų.

Proceso dalyviai
Ryšiai