Byla 2-22802-435/2015
Dėl žalos atlyginimo

1Kauno apylinkės teismo teisėja Rūta Jankauskaitė-Jocė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės AB „Lietuvos draudimas“ patikslintą ieškinį atsakovei D. K. P. dėl žalos atlyginimo,

Nustatė

2Ieškovė AB „Lietuvos draudimas“ patikslintu ieškiniu prašo priteisti jai iš atsakovės D. K. P. 334,51 Eur žalos atlyginimą, 5 % palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir 20 Eur žyminį mokestį (39-40 b. l.).

3Ieškovė nurodo, jog 2012-08-28 buvo aplietas butas esantis ( - ), Kaune. Butas buvo apdraustas draudimo bendrovėje AB „Lietuvos draudimas“ (draudimo liudijimo Nr. 112676082). AB „Lietuvos draudimas“, kompensuodama apliejimo metu padarytą žalą išmokėjo draudėjui 334,51 Eur (1155 Lt) dydžio draudimo išmoką ir įgijo reikalavimo teisę į atsakingą už padarytą žalą asmenį (CK 6.1015 str.). ( - ), Kaune, esantis butas aplietas vandeniu iš aukščiau esančio buto, kurio adresas ( - ), Kaunas. Butas adresu ( - ), Kaune, nuosavybės teise priklauso B. S.. B. S. 2011-11-02 mirė. Mirusiosios įpėdiniai nesikreipė į notarą dėl palikimo priėmimo ir palikimo priėmimo faktas neregistruotas. B. S. mirė ištuokoje. Paveldint pagal įstatymą pirmos eilės įpėdiniai yra palikėjo vaikai. Palikėjos duktė yra D. K. P. (gim. ( - )). Užlieto buto savininkas S. V. nurodė, kad ( - ), Kaune gyvena B. S. duktė. D. K. P. neatsisakė priimti palikimo bei paliktą turtą faktiškai valdo. D. K. P. yra vienintelė įstayminė B. S. įpėdinė.

4Atsakovei adresuoti patikslinto ieškinio, jo priedų kopijos ir teismo pranešimas, kuriame nustatytas 14 dienų terminas atsiliepimui į ieškinį pateikti, buvo įteikti 2015-10-23, CPK 123 str. nustatyta tvarka (47 b. l.). Atsakovė per teismo nustatytą terminą atsiliepimo į ieškinį nepateikė. Ieškovė sutiko dėl sprendimo už akių priėmimo, jei per teismo nustatytą terminą nebus pateiktas atsiliepimas į ieškinį. Esant šioms aplinkybėms, priimtinas sprendimas už akių, bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, neinformavus šalių apie rašytinį procesą (CPK 142 str. 4 d., 153 str. 2 d., 285 str., 286 str.).

5Ieškinys tenkintinas visiškai.

6Teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (LR CPK 285 straipsnio 2 dalis).

7Atlikus pateiktų byloje rašytinių įrodymų: Būsto draudimo liudijimo kopijos (5-6 b. l.); Centrinės Hipotekos įstaigos Testamentų registro išrašo kopijos (7 b. l.); 2015-08-28 Gyventojų registro tarnybos pažymos kopijos (8 b. l.); Gyventojų registro tarnybos prie VRM pažymos kopijos (9 b. l.); 2015-08-19 Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopijos (10 b. l.); 2015-08-24 prašymo ir 2015-08-25 patikslinto prašymo kopijų (11, 12 b. l.); Lokalinės sąmatos kopijos (13 b. l.); 2012-09-17 pranešimo apie nuostolių atlyginimą kopijos (14 b. l.); 2012-09-12 Draudimo išmokos apskaičiavimo kopijos (15 b. l.); 2012-08-31 Turto sunaikino, sugadinimo akto ir akto priedo kopijų (16-17, 18-19 b. l.); 2012-09-17 pranešimo apie nuostolių atlyginimą kopijos (20 b. l.); 2012-09-21 City Service AS rašto kopijos (21 b. l.); 2015-09-01 Gyventojų registro tarnybos prie VRM pažymos kopijos (28 b. l.); 2015-10-01 Gyventojų registro tarnybos pažymos apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą kopijos (37 b. l.); 2015-08-08 Gyventojų registro tarnybos pažymos apie asmens duomenis kopijos (41 b. l.); 2015-10-02 Gyventojų registro tarnybos pažymos apie asmens duomenis kopijos (42 b. l.) 2015-09-15 City Service AS rašto kopijos (43 b. l.) – vertinimą, bei atsakovei nepateikus įrodymų, patvirtinančių jos prievolės atlyginti išlaidas įvykdymą, darytina išvada, jog pasitvirtinus paminėtų ieškovės pateiktų įrodymų turiniui, būtų pagrindas priimti ieškovės prašomą sprendimą už akių.

8Lietuvos Aukščiausiojo teismo 2014-04-16 nutartyje Nr. 3K-3-204/2014 konstatuota, kad kasacinio teismo praktikoje, sprendžiant civilinės atsakomybės klausimą turto sugadinimo atveju (kai nustatoma, kad butas užpilamas vandeniu iš viršuje esančių patalpų) yra būtina nustatyti tris civilinės atsakomybės sąlygas: žalą, neteisėtus atsakovo veiksmus ir priežastinį ryšį tarp atsakovo neteisėtų veiksmų ir padarytos žalos. Asmens neteisėti veiksmai tokiu atveju turi būti suprantami kaip viršuje esančių patalpų savininko nesugebėjimas naudotis savo turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims. Atsakovo veiksmai yra neteisėti, jei nustatomas pavojingas, gadinantis turtą poveikis iš atsakovo valdomo buto, o ne iš kitų šaltinių. Dėl kokios priežasties užpylimo atveju teka vanduo iš atsakovo buto, ieškovė neprivalo įrodinėti. Ji privalo įrodyti tik tą aplinkybę, kad buto užpylimo židinys yra viršuje esantis atsakovo butas, o ne kiti šaltiniai (LAT 2008 m. gegužės 29 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-299/2008).

9Pažymėtina, kad šioje byloje buto savininkė yra miręs asmuo. 2015-08-28 Gyventojų registro tarnybos pažyma (8 b. l.) patvirtina, kad buto savininkė mirė 2011-11-02, t. y. dar prieš užliejant AB ,,Lietuvos draudimas“ draudimo bendrovėje apdraustą butą. Dėl B. S. palikimo priėmimo niekas nesikreipė. Velionė mirė išsituokusi, vienintelė pirmos eilės įstatyminė jos turto paveldėtoja yra atsakovė. Aplinkybę, kad atsakovė po B. S. mirties valdo velionės turtą patvirtina ieškovės ieškinyje nurodyti paaiškinimai, bei aplinkybė, kad šaukimas jai įteiktas velionės buto adresu (47 b. l.).

10Kiekvienas asmuo turi pareigą laikytis tokio elgesio taisyklių, kad savo veiksmais (veikimu, neveikimu) nepadarytų kitam asmeniui žalos. Žalą, padarytą asmeniui, turtui, o įstatymų numatytais atvejais - ir neturtinę žalą privalo visiškai atlyginti atsakingas asmuo (CK 6.263 str.).

11Ieškovė atlygino kito asmens, dėl nesugebėjimo naudotis valdomu turtu taip, kad nebūtų daroma žalos kitiems asmenims, padarytą žalą, nukentėjusiam asmeniui išmokant 334,51 Eur draudimo išmoką, todėl ieškovė, įvykdžiusi prievolę už kitus asmenis, įgyja regreso teisę reikalauti jos atlyginimo iš atsakovės (CK 6.266 str. 1 d., 6.280 str. 1 d.).

12Atsakovė praleido terminą įvykdyti piniginę prievolę, todėl iš jos priteistinos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą sumą (334,51 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2015-10-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

13Patenkinus ieškinį, ieškovei iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 20 Eur žyminio mokesčio (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnis, 93 straipsnio 1 dalis).

14Procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės valstybei nepriteistinos, nes jos neviršija minimalios 3 Eur dydžio valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos (CPK 96 straipsnio 6 dalis, Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011m. lapkričio 7 d. įsakymas „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (Žin., 2011, Nr. 134-6373)).

15Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 285 straipsniu,

Nutarė

16Ieškinį tenkinti visiškai.

17Priteisti iš atsakovės D. K. P., gim. ( - ), 334,51 Eur (tris šimtus trisdešimt keturis eurus, 51 ct.) žalos atlyginimą, 5 (penkių) procentų dydžio metines palūkanas nuo priteistos sumos (334,51 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme (2015-10-19) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas – 20,00 Eur (dvidešimt eurų) žyminį mokestį ieškovės AB „Lietuvos draudimas“, į. k. 110051834, buv. J. Basanavičiaus g. 12, Vilnius, atsiskaitomosios sąskaitos Nr. LT77 7300 0100 0054 3713, AB Swedbank, banko kodas 73000, naudai.

18Atsakovė, dėl kurios buvo priimtas sprendimas už akių, negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka, tačiau ji turi teisę sprendimą už akių priėmusiam teismui per 20 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos paduoti pareiškimą, atitinkantį CPK 287 straipsnio 2 ir 3 dalių reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

19Ieškinį pateikusi šalis turi teisę per 30 dienų nuo šio sprendimo priėmimo dienos skųsti jį apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Kauno apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai