Byla 2-1506-117/2015
Dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-56-257/2009

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė Milašienė teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjo V. K. atskirąjį skundą dėl Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutarties, kuria atsisakyta atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-56-257/2009, ir

Nustatė

2

  1. Ginčo esmė

3Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu patenkino ieškovo AB DnB NORD banko ieškinį - priteisė solidariai iš atsakovų V. K., M. K. 62193,77 Eur skolą, 8,90 proc. metines palūkanas nuo 130896,23 Eur negrąžinto kredito sumos nuo ieškinio pateikimo 2007 m. gruodžio 27 d. iki 2008 m. gegužės 13 d.; 8,90 proc. metines palūkanas nuo 111231,62 Eur negrąžinto kredito sumos nuo 2008 m. gegužės 14 d. iki 2009 m. birželio 15 d.; 8,90 proc. metines palūkanas nuo 62193,77 Eur negrąžinto kredito sumos nuo 2009 m. birželio 16 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Lietuvos apeliacinis teismas 2010 m. gruodžio 20 d. nutartimi Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimą paliko nepakeistą.

4Pareiškėjas V. K. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo minėtoje civilinėje byloje, kuriuo prašė atnaujinti procesą dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir ieškinio dalį dėl procesinių palūkanų atmesti. Nurodė, kad 2015 m. sausio 23 d. AB „Kanapa“ bankroto administratoriaus buvo informuotas, jog 2014 m. gruodžio 22 d. buvo parduotas BAB „Kanapa“ priklausantis turtas ir visiškai atsiskaityta su įkaito turėtoju AB DNB banku. Pareiškėjo nuomone, pagrindinio skolininko atsiskaitymas su kreditoriumi laikytina naujai paaiškėjusia aplinkybe, sudarančia pagrindą procesui atnaujinti. Taip pat nurodė, kad laiduotojas negali laiduoti didesne apimtimi negu skolininkas. Nors AB DNB banko finansinis reikalavimas AB „Kanapa“ bankroto byloje yra įvykdytas, kreditorius siekia palūkanų išieškojimo iš laiduotojų pagal ydingą teismo sprendimą. Pareiškėjas pažymėjo, kad proceso atnaujinimo tikslas – išvengti galbūt neteisėtai priimto teismo sprendimo teisinių padarinių ir taip įvykdyti teisingumą apginant ne tik privačių šalių, bet ir viešąjį interesą. Aiškių teisės normų taikymo klaidų, padarytų tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismų sprendimuose pašalinimas be kita ko yra ir viešasis interesas.

5Ieškovas AB DNB bankas prašė pareiškėjo prašymo netenkinti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad proceso atnaujinimas yra išimtinė civilinio proceso priemonė, pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti laikomos naujomis aplinkybėmis ir jos nekelia abejonių dėl įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrįstumo.

6II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

7Šiaulių apygardos teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi atsisakė atnaujinti procesą, priteisė iš pareiškėjo V. K. ieškovui 145,20 Eur bylinėjimosi išlaidų.

8Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindė naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis. Pagrindinis kriterijus, apibūdinantis naujai paaiškėjusią esminę bylos aplinkybė, yra reikalavimas, kad tokia aplinkybė būtų egzistavusi bylos, kurios procesą prašoma atnaujinti, nagrinėjimo metu. Teismas nurodė, kad teismo sprendimas byloje buvo priimtas 2009 m. gruodžio 17 d., įsiteisėjo 2010 m. gruodžio 20 d., o BAB „Kanapa“ priklausančio turto pardavimo sandoris sudarytas 2014 m. gruodžio 22 d., po to buvo atsiskaityta su įkaito turėtoju. Taigi, civilinės bylos Nr. 2-56-357/2009 nagrinėjimo metu ir teismų sprendimų priėmimo metu nebuvo BAB „Kanapa“ priklausančio turto 2014 m. gruodžio 22 d. pardavimo sandorio aplinkybių. Dėl to pareiškėjo nurodytos aplinkybės negali būti vertinamos kaip proceso atnaujinimo pagrindas užbaigtoje civilinėje byloje.

9III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai

10Atskirajame skunde pareiškėjas V. K. prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-56-357/2009 dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių ir ieškinio dalį dėl procesinių palūkanų priteisimo atmesti. Skunde apeliantas nurodo, kad procesą atnaujinti jis prašė ne vien dėl skolos sumokėjimo fakto, tačiau ir dėl to, kad buvo išplėstos laiduotojo atsakomybės ribos. Pažymi, kad laiduotojas negali laiduoti didesne apimtimi negu skolininkas skolingas (CK 6.76 str, 6.78 str. 2 d.). Pagrindiniam skolininkui iškėlus bankroto bylą, sumažėja laidavimu užtikrinta skolininko prievolė, kylanti iš laidavimo sutarties. Byloje priimtą sprendimą vykdant taip, kad laiduotojas atsako didesne suma negu pagrindinis skolininkas, iš esmės įteisinamas paminėtų imperatyvių teisės normų pažeidimas. Atsižvelgiant į tai, kad sprendimas byloje yra įsiteisėjęs ir kreditorius iš laiduotojo reikalauja procesinių palūkanų, t. y. daugiau negu pagrindinis skolininkas privalo jam sumokėti, tokiu būdu paneigiamos laiduotojo interesų apsaugą įtvirtinančios normos. Lietuvos teismų praktikoje pripažįstama, jog aiškių teisės normų taikymo klaidų, padarytų tiek pirmosios, tiek apeliacinės instancijos teismų sprendimuose pašalinimas be kita ko yra ir įstatyme įtvirtintas viešasis interesas, o teismo funkcija – teisingai išspręsti ginčą.

11Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AN DNB bankas prašo skundą atmesti, palikti skundžiamą teismo nutartį nepakeistą bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad 2014 m. gruodžio 22 d. įvykęs turto pardavimas ir 2015 m. sausio 6 d. piniginių lėšų pervedimas bankui neatitinka naujai paaiškėjusioms aplinkybėms keliamų kriterijų, nes tokios aplinkybės turėjo būti nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą. Nekilnojamojo turto pirkimo pardavimo sutartis buvo sudaryta praėjus beveik penkeriems metams nuo teismo sprendimo priėmimo. Kadangi apeliantas neįrodė naujų aplinkybių buvimo, teismas teisėtai ir pagrįstai atmetė apelianto prašymą atnaujinti procesą.

12IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

13Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo nutarties, kuria atmestas pareiškėjo prašymas dėl proceso atnaujinimo CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto pagrindu, teisėtumo ir pagrįstumo įvertinimas.

14Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas prašė atnaujinti procesą civilinėje byloje Nr. 2-56-357/2009 dėl naujai paaiškėjusios aplinkybės, t. y. apeliantas nurodė, kad 2014 m. gruodžio 22 d. buvo parduotas pagrindiniam skolininkui (BAB „Kanapa“) priklausantis turtas, o iš gautų lėšų atsiskaityta su įkaito turėtoju AB DNB banku. Apelianto vertinimu pagrindinio skolininko atsiskaitymas su kreditoriumi laikytinas naujai paaiškėjusia aplinkybe, sudarančia pagrindą proceso atnaujinimui, nes neatnaujinus proceso ir vykdant anksčiau priimtą teismo sprendimą, būtų įteisintas imperatyvių teisės normų pažeidimas, pagal kurias laiduotojo atsakomybės apimtis negali būti didesnė negu pagrindinio skolininko.

15Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto aiškinimo ir taikymo praktiką pagrindas procesui civilinėje byloje dėl naujai paaiškėjusių aplinkybių atnaujinti yra tada, kai pareiškėjas įrodo, kad tokios aplinkybės: 1) buvo nagrinėjant bylą ir priimant sprendimą; 2) pareiškėjui jos nebuvo ir negalėjo būti žinomos; 3) aplinkybės pareiškėjui tapo žinomos jau įsiteisėjus teismo sprendimui; 4) aplinkybės turi esminę reikšmę bylai, t. y. jeigu jos būtų buvusios žinomos nagrinėjant bylą, būtų priimtas visai kitas sprendimas (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. sausio 21 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje BAB „Statūna“ v. UAB „Parama“ ir kt., bylos Nr. 3K-7-57/2008; 2009 m. gruodžio 23 d. nutartį, priimtą civilinėje byloje Nr. 3K-3-598/2009; kt.). Jeigu prašyme nurodytos aplinkybės neatitinka nors vieno iš naujai paaiškėjusių aplinkybių požymio, jos negali būti pripažintos naujai paaiškėjusiomis aplinkybėmis CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkto prasme.

16Minėta, kad sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-56-357/2009 priimtas 2009 m. gruodžio 17 d., įsiteisėjo 2010 m. gruodžio 20 d., o apelianto nurodoma aplinkybė – pagrindinio skolininko atsiskaitymas su kreditoriumi, atsirado tik 2014 m. gruodžio 22 d. pardavus BAB „Kanapa“ nekilnojamąjį turtą ir iš gautų lėšų atsiskaičius su įkaito turėtoju AB DNB NORD banku. Taigi, akivaizdu, kad apelianto nurodyta aplinkybė neegzistavo bylą nagrinėjant ir priimant sprendimą, todėl tokia aplinkybė neatitinka CPK 366 straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodytos sąlygos ir negali būti vertinama kaip proceso atnaujinimo pagrindas, ką pagrįstai konstatavo ir pirmosios instancijos teismas. Pažymėtina, kad apeliantas atskirajame skunde iš esmės ir neginčija teismo išvados, kad jo nurodyta aplinkybė neatitinka naujai paaiškėjusioms aplinkybėms keliamų reikalavimų. Tačiau apeliantas nurodo, kad teismas neatsižvelgė į tai, jog kreditoriui iš laiduotojo reikalaujant sumokėti procesines palūkanas pagal įsiteisėjusį sprendimą, t. y. reikalaujant daugiau negu pagrindinis skolininkas privalo sumokėti, išplečiamos laiduotojo atsakomybės ribos. Apelianto manymu, byla buvo išnagrinėta neteisingai taikant teisės normas. Apeliacinės instancijos teismas su šiuo argumentu nesutinka. CPK 366 straipsnio 1 dalies 9 punkte yra įtvirtintas proceso atnaujinimo pagrindas, jeigu pirmosios instancijos teismo sprendime (nutartyje, įsakyme ar nutarime) yra padaryta aiški teisės normos taikymo klaida, kuri galėjo turėti įtakos priimant neteisėtą sprendimą (nutartį, įsakymą ar nutarimą), ir sprendimas (nutartis, įsakymas ar nutarimas) nebuvo peržiūrėti apeliacine tvarka. Nagrinėjamoje byloje Šiaulių apygardos teismo 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimas, kuriuo be kita ko iš apelianto buvo priteistos ir procesinės palūkanos, buvo peržiūrėtas apeliacine tvarka, 2010 m. gruodžio 20 d. nutartimi paliekant minėtą teismo sprendimą nepakeistą. Kita vertus, pažymėtina, kad pagrindas priteisti procesines palūkanas yra asmeninė skolininko atsakomybė už tai, jog jis prievolės nevykdė geruoju, o jo kreditorius dėl to kreipėsi į teismą. Šiuo atveju neturi teisinės reikšmės, ar skolininko prievolė grąžinti priteistą sumą kilo iš laidavimo, kaip šalutinės prievolės. Jos skaičiuojamos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir jų, kaip civilinės atsakomybės netesybų forma, mokėjimas kildintinas iš paties laiduotojo neteisėtų veiksmų – pinigų nesumokėjimo geruoju, esant jo galiojančiai papildomai prievolei grąžinti pinigus kreditoriui už kitą asmenį. Laiduotojui neįvykdžius prievolės už skolininką kreditoriui, atsiranda nauji prievoliniai teisiniai santykiai – sutartinės civilinės atsakomybės teisiniai santykiai, kurie tęsiasi iki laiduotojas įvykdo prievolę už skolininką. Laiduotojui neįvykdžius prievolės, kreditorius įgyja naują teisę – teisę reikalauti procesinių palūkanų, o laiduotojas įgyja naują pareigą – pareigą sumokėti kreditoriui palūkanas, atsiradusias dėl prievolės neįvykdymo. Tokių palūkanų mokėjimas nėra pagrindinio skolininko prievolė, o civilinė atsakomybė procesinių palūkanų forma, laiduotojui taikoma dėl jo paties neteisėtų veiksmų (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus plenarinės sesijos 2011 m. gruodžio 29 d. nutarimas, priimtas civilinėje byloje Nr. 3K-P-537/2011).

17Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos nutarties negaliojimo pagrindų, apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad pirmosios instancijos teismo nutartis yra teisėta bei pagrįsta, dėl ko ją keisti ar naikinti atskirajame skunde nurodytais motyvais nėra pagrindo (CPK 337 str. 1 d. 1 p., 329 str., 330 str., 338 str.).

18Dėl bylinėjimosi išlaidų

19Ieškovas AB DNB bankas patyrė 121 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai už atsiliepimo į atskirąjį skundą parengimą. Atmetus atskirąjį skundą, ieškovui atlygintinos jo patirtos bylinėjimosi išlaidos advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme, kurios yra ne didesnės, kaip yra nustatyta teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 (2015 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 1R-77 redakcija) patvirtintose rekomendacijose „Dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą maksimalaus dydžio“ (CPK 93 str. 1 d., 98 str.).

20Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

21Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartį palikti nepakeistą.

22Priteisti iš apelianto V. K. (a.k( - ) AB DNB bankui (j.a.k. 112029270) 121 Eur (vieną šimtą dvidešimt vieną eurą) advokato pagalbai apeliacinės instancijos teisme atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Danutė... 2.
  1. Ginčo esmė
...
3. Šiaulių apygardos teismas 2009 m. gruodžio 17 d. sprendimu patenkino... 4. Pareiškėjas V. K. pateikė teismui prašymą dėl proceso atnaujinimo... 5. Ieškovas AB DNB bankas prašė pareiškėjo prašymo netenkinti ir priteisti... 6. II. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 7. Šiaulių apygardos teismas 2015 m. birželio 25 d. nutartimi atsisakė... 8. Teismas nurodė, kad pareiškėjas prašymą atnaujinti procesą grindė naujai... 9. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimo į jį argumentai... 10. Atskirajame skunde pareiškėjas V. K. prašo panaikinti Šiaulių apygardos... 11. Atsiliepime į atskirąjį skundą ieškovas AN DNB bankas prašo skundą... 12. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 13. Nagrinėjamoje byloje apeliacijos dalyką sudaro pirmosios instancijos teismo... 14. Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėjas prašė atnaujinti procesą... 15. Pagal Lietuvos Aukščiausiojo Teismo suformuotą CPK 366 straipsnio 1 dalies 2... 16. Minėta, kad sprendimas civilinėje byloje Nr. 2-56-357/2009 priimtas 2009 m.... 17. Esant minėtoms aplinkybėms ir nenustačius absoliučių skundžiamos... 18. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 19. Ieškovas AB DNB bankas patyrė 121 Eur bylinėjimosi išlaidų advokato... 20. Lietuvos apeliacinis teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio... 21. Šiaulių apygardos teismo 2015 m. birželio 25 d. nutartį palikti... 22. Priteisti iš apelianto V. K. (a.k( - ) AB DNB bankui (j.a.k. 112029270) 121...