Byla e2-4795-833/2016
Dėl teisės naudotis butu pripažinimo ir raktų perdavimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Bieliauskienė,

2sekretoriaujant J. G.,

3dalyvaujant:

4atsakovų atstovui adv. P. J.,

5trečiojo asmens G. K. atstovui adv. R. B.,

6viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo A. K. ieškinį atsakovams M. P., I. P., dalyvaujant byloje tretiesiems asmenims G. K., Danske Bank A/S Lietuvos filialui, Vilniaus rajono 2 notarų biuro notarei O. Ž. dėl teisės naudotis butu pripažinimo ir raktų perdavimo,

Nustatė

7Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti ieškovo teisę naudotis butu su terasa, esančiais ( - ), bei garažu, esančiu ( - ); 2) įpareigoti atsakovus per 3 dienas nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos perduoti ieškovui raktus nuo buto, esančio ( - ), bei garažo, esančio ( - ), durų.

8Ieškovas teigė, kad butą, esantį ( - ), įgijo santuokoje su G. K. 2004 m. birželio 17 d., kurį leido naudotis dukrai Ingai ir jos sutuoktiniui M. P.. Nurodė, kad butas ir garažas buvo areštuoti antstolio R. V., vykdant išieškojimą UAB „NIF Lietuva“ naudai. Kadangi ieškovo ir jo sutuoktinės finansinė padėtis buvo sunki, jie turėjo finansinių įsipareigojimų kitiems kreditoriams, atsakovai pasisiūlė paimti kreditą iš banko ir panaudoti jį buto su garažu nupirkimui, taip siekiant išvengti turto pardavimo iš varžytynių. Pasak ieškovo, po 2015 m. balandžio 24 d. pirkimo-paravimo sutarties sudarymo, kurios metu minėtas butas buvo parduotas atsakovams, nei ieškovas nei jo sutuoktinė iš minėto buto neišsikraustė ir neatliko jokių buto perdavimo veiksmų. Tokiu būdu teigė, kad jis turi teisę gyventi minėtame bute ir juo naudotis kaip savo turtu, nes tokia buvo šalių valia sudarant pirkimo-pardavimo sutartį.

9Atsiliepimu atsakovai prašo ieškinį atmesti.

10Atsakovai nurodė, kad sudarant pirkimo-pardavimo sandorį tarp atsakovų ir ieškovo, nebuvo aptarta atpirkimo teisė, o pats ieškovas buvo suinteresuotas kuo greičiau parduoti ginčo butą su garažu. Pažymėjo, kad ieškovas ir jo sutuoktinė apie Danske Bank A/S Lietuvos filialo suteikto kredito sąlygas buvo informuoti 2015 m. kovo 28 d., tačiau jokių komentarų dėl imamo kredito paskirties nereiškė. Pasak atsakovų, ieškovas po banko priimto sprendimo suteikti atsakovams paskolą el. paštu kreipėsi į notarė dėl pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo, įrašant sąlygą dėl atpirkimo teisės. Tačiau notarė nurodė, kad minėta sąlyga į sutartį negalės būti įtraukta, kadangi bankui netiks atpirkimo teise suvaržytas turtas kaip kredito sutarties vykdymo užtikrinimo priemonė. Atsakovų teigimu, ieškovas, sužinojęs, kad jie nesutinka su pirkimo-pardavimo sutartyje nurodyta atpirkimo teisės sąlyga, daugiau pretenzijų nereiškė ir 2015 m. balandžio 27 d. pasirašė minėtą sutartį, kuria pardavė atsakovams ginčo butą su garažu.

11Trečiasis asmuo G. K. atsileipimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.

12Trečiasis asmuo nurodė, kad 2015 m. balandžio 27 d. pirkimo-pardavimo sutartis atspindi tikrąją šalių valią ir jos sudarymo metu nebuvo tartasi, kad ieškovas pasinaudos atpirkimo teise. Pažymėjo, kad tiek ieškovas, tiek ji pati neturėjo finansinės galimybės atpirkti butą ir neturėjo tikslo pardavus ginčo butą toliau juo naudotis.

13Tretieji asmenys Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir Vilniaus rajono 2 notarų biuro notarė O. Ž. atsiliepimų į ieškinį nepateikė.

14Ieškinys atmestinas.

15Bylos duomenimis nustatyta, kad butas su terasa, esantis ( - ), bei garažas, esantis ( - ), nuo 2004 m. birželio 17 d. priklausė ieškovui ir trečiajam asmeniui G. K. pagal pirkimo-pardavimo sutartį (I tomas, el. b. l. 43-46). Iš 2015 m. balandžio 1 d. Turto arešto akto matyti, kad minėtas butas su garažu buvo areštuoti antstolio R. V. (I tomas, el. b. l. 21-22). 2015 m. balandžio 27 d. buvo sudaryta buto su terasa, esančio ( - ), bei garažo, esančio ( - ), pirkimo-pardavimo sutartis, kuria ieškovas kartu su trečiuoju asmeniu G. K. pardavė atsakovams ginčo butą (I tomas, el. b. l. 71-83). Hipotekos kreditorius AS „Reverta“, atstovaujamas UAB „NIF Lietuva“, suteikė leidimą įkeisti Danske Bank A/S Lietuvos filialui ginčo butą ir perleisti jį tretiesiems asmenims su sąlyga, kad ne mažiau kaip 65 510 EUR iš turto pardavimo sandorio bus pervesta hipotekos kreditoriui (I tomas, el. b. l. 9). Iš Vilniaus miesto 7-ojo notarų biuro 2016 m. gegužės 30 d. liudijimo matyti, kad ieškovas visiškai atsiskaitė už prievoles pagal 2004 m. birželio 17 d. buto pirkimo-pardavimo sutartį (I tomas, el. b. l. 28). Byloje pateikti mokėjimai pagal atsakovų 2015 m. balandžio 14 d. sudarytą kredito sutartį patvirtina, jog atsakovai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus bankui, o pateiktos sutartys su komunalines paslaugas teikiančiomis įmonėmis bei sutartys dėl elektros ir šilumos energijos tiekimo kartu su atliktais mokėjimais įrodo, jog atsakovai valdo ginčo butą kaip savo, moka mokesčius, rūpinasi buto priežiūra ir išlaikymu (III tomas, el. b. l. 1-81).

16Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl buto su garažu valdymo teisės. Ieškovas nori nustatyti valdymo teisę į butą su terasa, esančius ( - ), bei garažą, esantį ( - ). Atsakovai teigė, kad ginčo butas su garažu priklauso jiems nuosavybės teise pagal 2015 m. balandžio 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį.

17Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad nuosavybė neliečiama, o 2 dalyje – kad nuosavybės teises saugo įstatymai. Aiškindamas šias nuostatas Konstitucinis Teismas pažymėjo, kad pagal Konstituciją savininkas turi teisę su jam priklausančiu turtu atlikti bet kokius veiksmus, išskyrus uždraustus įstatymu, naudoti savo turtą ir lemti jo likimą bet kuriuo būdu, kuriuo nepažeidžiamos kitų asmenų teisės ir laisvės. Kiti asmenys turi nepažeisti šių savininko teisių, o valstybė turi pareigą ginti ir saugoti nuosavybę nuo neteisėto kėsinimosi į ją, kitų pažeidimų (Konstitucinio Teismo 2006 m. kovo 14 d. nutarimas). Lietuvos Aukščiausiasis Teismas yra konstatavęs, kad Konstitucijos 23 straipsnio nuostata, jog nuosavybės teises saugo įstatymai, lemia teisinį nuosavybės santykių reglamentavimą, reiškiantį nuosavybės teisių įgyvendinimo tam tikrų taisyklių nustatymą, laikantis Konstitucijos reikalavimo, jog įstatymu turi būti garantuojama nuosavybės teisių apsauga. Ši Konstitucijos nuostata išreikšta CK 4.37 straipsnio 1 dalyje įtvirtintoje nuosavybės teisės apibrėžtyje, pagal kurią nuosavybės teisė yra išimtinė daiktinė savininko teisė savo nuožiūra nepažeidžiant įstatymų ir kitų asmenų teisių ir interesų, valdyti, naudoti nuosavybės teisės objektą ir juo disponuoti.

18CK 4.98 straipsnyje, kuriame įtvirtintas savininko teisių gynimo būdas – negatorinis ieškinys, nustatyta, kad savininkas gali reikalauti pašalinti bet kuriuos jo teisių pažeidimus, net ir nesusijusius su valdymo netekimu. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, pasisakydamas dėl šios teisės normos aiškinimo ir taikymo, yra konstatavęs, kad ieškovas, pareiškęs negatorinį ieškinį, turi įrodyti du dalykus: 1) kad jis yra turto savininkas; 2) kad jo teisės yra pažeistos. Savininkas neturi įrodinėti, kad jo teises pažeidžiantis asmuo elgiasi neteisėtai. Priešingai, atsakovas turi įrodyti, jog jo elgesys visiškai atitinka teisės aktų reikalavimus. Faktinės bylos aplinkybės pripažįstamos nustatytomis, kai yra pasiekiamas įstatyme įtvirtintas įrodinėjimo tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir įvertinimu, kad tam tikros su ginčo dalyku susijusios aplinkybės egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnis).

19Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė pripažinti jam valdymo teisę naudotis ginčo butu, kuris jam bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė nuo 2004 m. birželio 17 d. iki 2015 m. balandžio 27 d. Ieškovas savo teisę į butą įrodinėja aplinkybe, jog 2015 m. balandžio 27 d. pasirašant pirkimo-pardavimo sutartį tikroji šalių valia buvo susitarimas, jog ieškovas po pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo turės atpirkimo teisę į minėtą butą. Pažymėtina, kad 2015 m. balandžio 27 d. pirkimo-pardavimo sutartyje sąlygos dėl atpirkimo teisės nėra. Be to, minėta prikimo-pardavimo sutartis nėra nuginčyta ar pripažinta negaliojančia. Iš byloje esančio ieškovo 2016 m. kovo 15 d. pasiūlymo dėl 2015 m. balandžio 27 d. pirkimo-pardavimo sutarties sąlygų papildymo ir pakeitimo matyti, jog ieškovas po ginčo buto pardavimo siekė inicijuoti pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimą ir įtraukti punktą dėl atpirkimo teisės (II tomas, el. b. l. 50), kas sudaro pagrindą manyti, jog šalys, sudarydamas minėtą sutartį, neturėjo tikslo susitarti dėl buto atpirkimo teisės. Mintą aplinkybę patvirtino ir trečiasis asmuo G. K., kuriai kaip ir ieškovui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė ginčo butas, ir kuri pagal įgaliojimą pasirašė už ieškovą 2015 m. balandžio 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį. Trečiasis asmuo nurodė, jog sudarant pirkimo-pardavimo sutartį nebuvo tartasi dėl atpirkimo teisės ir nebuvo tikslo pardavus ginčo butą toliau juo naudotis. Be to, įvertintina ir ta aplinkybė, jog notarė, tvirtinusi šalių sudarytą pirkimo-pardavimo sutartį, 2015 m. balandžio 24 d. el. laišku atsakydama į ieškovo užklausą, informavo, jog atpirkimo teisė į sutartį negalės būti įtraukta, kadangi bankui, kaip hipotekos kreditoriui, netiks minėta sąlyga (I tomas, el. b. l. 32). Tokiu būdu teismas sprendžia, jog ieškovas neįrodė, kad šalys, sudarydamos ginčo buto 2015 m. balandžio 27 d. pirkimo-pardavimo sutartį, turėjo tikslą taikyti ieškovui atpirkimo teisę, todėl toks ieškovo argumentas atmestinas kaip nepagrįstas.

20Vertinant, ar ieškovo ieškinys atitinka negatoriniam ieškiniui keliamas reikalavimus, pažymėtina, kad byloje nustatyta, jog ginčo butas ieškovui bendrosios jungtinės nuosavybės teise priklausė nuo 2004 m. birželio 17 d. iki 2015 m. balandžio 27 d. Iš byloje pateiktos 2015 m. balandžio 27 d. pirkimo-pardavimo sutarties matyti, jog ieškovas ginčo butą pardavė atsakovams, kurie savo nuosavybės teisę yra išviešinę viešuose registruose. Tokiu būdu darytina išvada, jog ieškinio padavimo metu ieškovas nebe buvo ginčo buto savininku. Be to, aplinkybę, jog atsakovai ginčo butą valdo kaip teisėti savininkai patvirtina ir byloje pateiktos sutartys su komunalinių paslaugų teikėjais, atsiskaitymai už elektros ir šilumos energiją bei sunaudotą vandenį (III tomas, el. b. l. 1-81).

21Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes teismas sprendžia, kad ieškovas nepateikė įrodymų, patvirtinančių, jog jis yra ginčo buto savininkas ir kad jo teisės buvo pažeistos, todėl neįrodžius negatoriniam ieškiniui keliamų sąlygų, ieškovo ieškinys atmestinas kaip nepagrįstas.

22Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas teismas priteisia iš antrosios šalies, nors ši ir būtų atleista nuo bylinėjimosi išlaidų mokėjimo į valstybės biudžetą (CPK 93 straipsnio 1 dalis). Nustatyta, kad atsakovai patyrė 665,50 EUR bylinėjimosi išlaidų (III tomas, el. b. l. 111-112, 154-155), o trečiasis asmuo G. K. patyrė 802,50 EUR bylinėjimosi išlaidų (III, el. b. l. 156-162), todėl ieškovas privalo jas atlyginti.

23Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259, 265, 268, 269, 270, 293, 307 straipsniais,

Nutarė

24Ieškinį atmesti.

25Priteisti atsakovams M. P. (a. k. ( - ) ir I. P. (a. k. ( - ) iš ieškovo A. K. (a. k. ( - ) 665,50 EUR (šešis šimtus šešiasdešimt penkis eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

26Priteisti trečiajam asmeniui G. K. (a. k. ( - ) iš ieškovo A. K. (a. k. ( - ) 802,50 EUR (aštuonis šimtus du eurus 50 ct) bylinėjimosi išlaidų.

27Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Sonata Bieliauskienė,... 2. sekretoriaujant J. G.,... 3. dalyvaujant:... 4. atsakovų atstovui adv. P. J.,... 5. trečiojo asmens G. K. atstovui adv. R. B.,... 6. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę... 7. Ieškovas kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydamas: 1) pripažinti ieškovo... 8. Ieškovas teigė, kad butą, esantį ( - ), įgijo santuokoje su G. K. 2004 m.... 9. Atsiliepimu atsakovai prašo ieškinį atmesti.... 10. Atsakovai nurodė, kad sudarant pirkimo-pardavimo sandorį tarp atsakovų ir... 11. Trečiasis asmuo G. K. atsileipimu prašo ieškinį atmesti kaip nepagrįstą.... 12. Trečiasis asmuo nurodė, kad 2015 m. balandžio 27 d. pirkimo-pardavimo... 13. Tretieji asmenys Danske Bank A/S Lietuvos filialas ir Vilniaus rajono 2 notarų... 14. Ieškinys atmestinas.... 15. Bylos duomenimis nustatyta, kad butas su terasa, esantis ( - ), bei garažas,... 16. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl buto su garažu valdymo teisės.... 17. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 23 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad... 18. CK 4.98 straipsnyje, kuriame įtvirtintas savininko teisių gynimo būdas –... 19. Nagrinėjamu atveju ieškovas prašė pripažinti jam valdymo teisę naudotis... 20. Vertinant, ar ieškovo ieškinys atitinka negatoriniam ieškiniui keliamas... 21. Atsižvelgdamas į nustatytas aplinkybes teismas sprendžia, kad ieškovas... 22. Šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi... 23. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 259,... 24. Ieškinį atmesti.... 25. Priteisti atsakovams M. P. (a. k. ( - ) ir I. P. (a. k. ( - ) iš ieškovo A.... 26. Priteisti trečiajam asmeniui G. K. (a. k. ( - ) iš ieškovo A. K. (a. k. ( -... 27. Teismo sprendimas gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos...