Byla e2-11-393/2015
Dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo

1Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant Nijolei Jarmalienei, dalyvaujant ieškovės atstovei D. G., atsakovei R. J., trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovei R. J., trečiojo asmens Veisiejų regioninio parko direkcijos atstovei L. Ž., išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovės Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos ieškinį atsakovei R. J., su trečiaisiais asmenimis Lazdijų rajono savivaldybės administracija, Nacionalinės žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos ir Veisiejų regioninio parko direkcija dėl savavališkos statybos padarinių šalinimo,

Nustatė

2Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo prašo įpareigoti atsakovę R. J. per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai perstatytas, pertvarkytas gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ( - ) dalis ir sutvarkyti statybvietę. Jei atsakovė R. J. per 1 p. nustatytą terminą neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti R. J. mokėti 28,96 Eur baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. LT477300010126228899, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo. Įpareigoti R. J., per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti garažą su malkine, ( - ) ir sutvarkyti statybvietę. Jei šių įpareigojimų atsakovas per teismo nustatytą terminą neįvykdys, suteikti teisę Inspekcijai atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

3Ieškovo atstovė paaiškino, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (toliau inspekcija) Alytaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros skyrius (toliau Alytaus skyrius) 2013 m. rugpjūčio 28 d. gavo Veisiejų regioninio parko direkcijos pranešimą apie galimai vykdomą savavališką statybą ( - ) Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas (toliau Vyriausiasis specialistas) 2013 m. rugsėjo 13 d. atliko patikrinimą ir surašė statybos patikrinimo aktą, kuriame nurodė, kad statytoja R. J. be statybą leidžiančio dokumento rekonstruoja gyvenamąjį namą. Rekonstrukcijos darbai pradėti 2013 m. rugpjūčio 5 d. taip pat Inspekcijos Alytaus skyriaus Vyriausiasis specialistas nustatė, atsakovė be statybą leidžiančio dokumento 2006 m. pastatė garažą su malkine, ( - ), Veisiejų regioninio parko teritorijoje. Atsakovė pateikė paaiškinimą, kuriame nurodė, kad 2013 m. rugpjūčio 5 d. pradėjo rekonstruoti Gyvenamąjį namą nesuderinusi su Veisiejų regioninio parko direkcija. Atsakovė pripažino padarytus pažeidimus ir labai gailisi. Inspekcijos Alytaus skyriaus Vyriausiasis specialistas surašė savavališkos statybos aktą, kad atsakovė savavališkai, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, rekonstruoja gyvenamąjį namą, kurį po savavališkos rekonstrukcijos pagal techninius parametrus, pavertė į neypatingą statinį. Rekonstruojant gyvenamąjį namą buvo nugriautas gyvenamojo namo priestatas, namo praplėtimui išlieti nauji pamatai, sutvirtinti nauji pamatai, įrengtas naujas karkasas, įrengta nauja stogo konstrukcija, pakeista stogo danga į skardos, įrengta atvira terasa, namo sienos apšiltintos vata ir apkaltos dailylentėmis. Statinio statybos rūšis rekonstravimas. Tą pačią dieną Inspekcijos Alytaus skyriaus Vyriausiasis specialistas surašė dar vieną savavališkos statybos aktą, kad atsakovė savavališkai, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, pastatė garažą su malkine. Statybos rūšis – nauja statyba. Atsakovė buvo patraukta administracinėn atsakomybėn pagal ATPK 1591 str. 3 d. ir nubausta 250 Lt bauda, kurią ji sumokėjo. Inspekcijos Alytaus skyrius surašė privalomą nurodymą, kuriuo iš atsakovės pareikalavo ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 21 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius: išardyti savavališkai perstatytas gyvenamojo namo dalis. Taip pat surašė dar vieną privalomąjį nurodymą nugriauti savo lėšomis garažą su malkine. Inspekcijos Alytaus skyrius tenkindamas atsakovės prašymą įvykdymo terminą pratęsė iki 2014 m. liepos 21 d. Inspekcijos Alytaus skyriaus Vyriausiasis specialistas 2014 m. liepos 25 d. patikrino nurodymų įvykdymą ir nustatė, kad atsakovė įpareigojimų neįvykdė gyvenamojo namo dalių neišardė ir garažo su malkine nenugriovė. Pagal teisinę reglamentaciją garažo su malkine statybai reikalingas pritarimas supaprastintam projektui. Be Statybos įstatymo taikomas taip pat Saugomų teritorijų įstatymas, nes žemės sklypas patenka į Veisiejų regioninio parko teritoriją. Savavališkos statybos padariniams taikytini statybos metu galioję teisės aktai. Šiuo metu atsakovei nereikia dokumentų derinti su Nacionaline žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos, nes atsakovė turi nuosavybę į žemės sklypą, pateikė Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašą. Prašo ieškinį tenkinti ir priteisti proceso išlaidas, kurios atsirado atstovui vykstant į teismo posėdžius pagal pateiktus dokumentus.

4Atsakovė su ieškiniu sutinka. Su ieškovės atstovės nurodytais faktais taip pat.

5Trečiasis asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija teismo nustatytu terminu pateikė atsiliepimą į ieškinį, kuriame nurodo, kad su ieškiniu sutinka.

6Trečiojo asmens Veisiejų regioninio parko direkcijos direktorė su ieškiniu sutinka. Sutinka su ieškovės atstovės išdėstytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis. Savavališkos statybos faktas įrodytas. Faktas buvo fiksuotas atlikto reido metu. Taip pat buvo informuota statybos inspekcija. Dokumentai iki galo dėl statybos nesutvarkyti atsakovės, o žemės nuosavybės dokumentai šiuo metu sutvarkyti, atsakovė turi žemės nuosavybę.

7Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos atstovė su ieškiniu sutinka. Sutinka su ieškovės atstovės išdėstytomis teisinėmis ir faktinėmis aplinkybėmis. Savavališkos statybos faktas įrodytas.

8Byloje nustatyta, kad Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės priežiūros poskyrio vyriausiasis specialistas 2013 m. rugsėjo 13 d. atliko statybos teisėtumo patikrinimą ( - ). Patikrinimo metu nustatyta, kad atsakovė savavališkai, neturėdama statybą leidžiančio dokumento, rekonstruoja gyvenamąjį namą, taip pat, kad 2006 m. be statybą leidžiančio dokumento pastatė garažą su malkine, dėl ko 2013 m. rugsėjo 24 d. buvo surašyti savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-130924-00054-(14.12) ir kitas aktas Nr. SSA-10-130924-00055-(14.12). 2013 m. spalio 21 d. surašyti reikalavimai pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-131021-00055-(14.29) ir Nr. REI-10-131021-00056-(14.29), kuriais iš atsakovės pareikalauta ne vėliau kaip iki 2014 m. balandžio 21 d. savo lėšomis pašalinti savavališkos statybos padarinius. Patenkinus atsakovės prašymą, įvykdymo terminas buvo pratęstas iki 2014 m. liepos 21 d., tačiau 2014 m. liepos 25 d. patikrinus privalomųjų nurodymų įvykdymą nustatyta, kad atsakovė reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius neįvykdė.

9Ieškinys tenkintinas visiškai.

10Ieškovė pateikė šias aplinkybes patvirtinančius rašytinius įrodymus – Statybos patikrinimo, nagrinėjant skundą aktas 2013-09-13 Nr. SPA-1605-(14.2) su priedais, R. J. 2013-09-10 paaiškinimas, Namų valdos techninės apskaitos byla, R. J. 2013-09-23 paaiškinimas, 2013-09-24 savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-130924-00054-(14.12), 2013-09-24 savavališkos statybos aktas Nr. SSA-10-130924-00055-(14.12) 2013-04-24 atsakovo paaiškinimą, 2013-10-21 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-131021- 00055-(14.29), 2013-10-21 reikalavimą pašalinti savavališkos statybos padarinius Nr. REI-10-131021- 00056-(14.29), sprendimą dėl reikalavimų pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo termino pratęsimo 2014-07-25 privalomojo nurodymo pašalinti savavališkos statybos padarinius įvykdymo patikrinimo aktą Nr. NPA-10-140725-00058-(14.29), Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimas 2009 m. balandžio 22 d. Nr. 328 „Dėl Veisiejų regioninio parko ir jo zonų bei buferinės apsaugos zonos ribų plano patvirtinimo“.

11Atsakovė pateikė Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko 2015-02-24 išrašą, kad žemės sklypas, unikalus Nr. ( - ), esantis ( - ), su jame esančiais pastatais: gyvenamuoju namu, kiemo rūsiu bei ūkiniais pastatais priklauso asmeninės nuosavybės teise R. J..

12Vadovaujantis Statybos įstatymu, teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje turi Lietuvos bei užsienio valstybių fiziniai ir juridiniai asmenys (Statybos įstatymo 3 straipsnio 1 dalis). Statytojo teisė įgyvendinama, kai statytojas turi statybą leidžiantį dokumentą (kai jis privalomas) (Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 2 punktas). Įgyvendindamas statytojo teisę, statytojas, be kita ko, privalo turėti nustatyta tvarka parengtą ir patvirtintą (kai tai privaloma) statinio projektą ir šio Įstatymo nustatyta tvarka gauti statybą leidžiantį dokumentą (Statybos įstatymo 12 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktai). Pagal Statybos įstatymo 2 straipsnio 71 dalį savavališka statyba – statinio ar jo dalies statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento arba turint galiojantį statybą leidžiantį dokumentą, tačiau pažeidžiant esminius statinio projekto sprendinius. Statybos įstatymo 2 straipsnio 92 dalyje ir 23 straipsnio 1 dalyje yra numatyti visi statybą leidžiantys dokumentai, o 23 straipsnio 28 dalyje nustatyta, jog statyba be galiojančio statybą leidžiančio dokumento, kai jis yra privalomas, draudžiama.

13Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-812 ir statybos techninį reglamentą STR 1.01.06:2010 „Ypatingi statiniai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-813, rekonstruojamas gyvenamasis namas nepriskiriamas ypatingam ar nesudėtingam statiniui, todėl pagal Statybos įstatymo 2 str. 94 d. priskiriamas neypatingų statinių kategorijai. Garažas su malkine pagal techninius parametrus priskiriamas II grupės nesudėtingų statinių kategorijai (STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi statiniai“ priedo 1 lentelės 5 eilutė).

14R. S. įstatymo 20 str. 1 d.2 p., 23 str. 1 d. 2 p., kai nesudėtingas statinys rekonstruojamas į neypatingą statinį, rengiamas statinio rekonstravimo projektas bei privalomas statybą leidžiantis dokumentas – leidimas rekonstruoti statinį.

15R. S. įstatymo 20 str. 1 d. 6 p., 23 str. 1 d. 4 p., statybos techninio reglamento STR 1.07.01:2010 „Statybą leidžiantys dokumentai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. D1-826, 6 priedo 2.2 papunkčiu statant II grupės nesudėtingą statinį konservacinio prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje privalomas statybą leidžiantis dokumentas - rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui.

16Statant garažą su malkine 2006 m., taip pat buvo privalomas statybą leidžiantis dokumentas – rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui.

17Nesudėtingiems statiniams saugomoje teritorijoje rengiamas supaprastintas projektas kurį tvirtina savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ir valstybinio parko direkcijos įgaliotas atstovas. Šie statiniai turi atitikti specialius projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose, jei juose nustatyti griežtesni statinių matmenų ir kitų sprendinių apribojimai.

18Veisiejų regioninio parko direkcijos 2013 m. rugpjūčio 28 raštas Nr. 288 patvirtina faktinę aplinkybę, kad ( - ), patenka į Veisiejų regioninio parko teritoriją. Atsakovė savavališkai statydama garažą su malkine, pažeidė statybos metu galiojusios Statybos įstatymo 23 str. 24 d. nuostatas bei to paties įstatymo 2 str. 71 d., 3 str. 2 d. 2 ir 3 p., 12 str. 1 d. 3 ir 4 p. reikalavimus.

19Atsakovės atlikti gyvenamojo namo statybos darbai priskirtini statinio rekonstrukcijai, o aplinkybė, kad Inspekcijai nebuvo pateiktas gyvenamojo namo rekonstravimo projektas bei leidimas rekonstruoti gyvenamąjį namą, patvirtina savavališkos statybos faktą. Atsakovės atlikti garažo su malkine statybos darbai priskirtini naujo statinio statybai, o aplinkybė, kad inspekcijai nebuvo pateiktas rašytinis įgaliotų valstybės tarnautojų pritarimas supaprastintam garažo su malkine projektui patvirtina savavališkos statybos faktą.

20Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovei nuosavybės teise priklausantis žemės sklypas, patenka į Veisiejų regioninio parko teritoriją.

21Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė savavališkai rekonstruodama gyvenamąjį namą bei savavališkai statydama garažą su malkine Veisiejų regioninio parko teritorijoje, pažeidė Statybos įstatymo 12 str. 1 d. 3 ir 4 p., 23 str. 28 d. Atsakovė gera valia per nustatytą terminą pagal statybos valstybinę priežiūrą atliekančių pareigūnų nurodymus nepašalino savavališkos statybos padarinių, todėl vienintelė tokių privalomų nurodymų neįvykdymo pasekmė yra ieškinio tenkinimas.

22Statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinės teisinės pasekmės numatytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 4.103 straipsnyje. Šiame straipsnyje nustatyta, jog jeigu statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai arba ne savavališkai, tačiau pažeidžiant statinio projekto sprendinius ar teisės aktų reikalavimus, tai tokiu statiniu (jo dalimi) naudotis ar juo disponuoti (parduoti, padovanoti, išnuomoti ar pan.) draudžiama. Koks statinys (jo dalis) yra pastatytas ar statomas savavališkai, nustato įstatymai. Teismas statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, padarinių šalinimo klausimą išsprendžia įstatymų nustatyta tvarka.

23Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos padariniai šalinami Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka. Šio Įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje nustatyta, kad jeigu asmuo per nustatytą privalomojo nurodymo įvykdymo terminą šio straipsnio 2 dalyje nurodyto nurodymo neįvykdo arba negauna statybą leidžiančio dokumento, Inspekcija kreipiasi į teismą dėl įpareigojimo vykdyti šį nurodymą. Teismas savo sprendimu gali įpareigoti asmenį, kuriam surašytas privalomasis nurodymas, šio asmens lėšomis per nustatytą terminą nugriauti statinį ir sutvarkyti statybvietę (Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros įstatymo 14 straipsnio 7 dalies 2 punktas). Pabrėžtina, kad tiek Konstitucinis Teismas, tiek Aukščiausiasis Teismas pripažįsta, jog sprendimas įpareigoti statytoją statomą statinį nugriauti ar jį reikiamai pertvarkyti tais atvejais, kai atlikti statybos darbai toje vietoje yra apskritai negalimi, o nustatyti pažeidimai objektyviai gali būti pašalinami tik nugriaunant ar perstatant statinį, yra proporcingas (adekvatus) padarytam pažeidimui ir atitinkantis siekiamus teisėtus ir visuotinai svarbius tikslus apginti pažeistas asmenų teises, išlaikyti teisingą visuomenės ir asmens interesų pusiausvyrą, užtikrinti aplinkos, saugomų teritorijų ir vertingų vietovių, kitų gamtos objektų apsaugą, tinkamą, racionalų teritorijų naudojimą, ir vertintinas kaip konstituciškai pagrįstas (Konstitucinio Teismo 2011 m. sausio 31 d. nutarimas, Aukščiausiojo Teismo nutartis 3K-3-270/2012).

24Esant nurodytoms aplinkybėms bei teisiniam reglamentavimui, ieškovės reikalavimas dėl įpareigojimo pašalinti savavališkos statybos padarinius tenkintinas, atsakovė įpareigotina per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos likviduoti savavališkos statybos padarinius – nugriauti garažą su malkine, esančius Barčių k., Veisiejų sen. Lazdijų r. ir sutvarkyti statybvietę, o jei atsakovė šio įpareigojimo neįvykdys suteikti teisę tai padaryti inspekcijai, išieškant išlaidas iš atsakovės.

25Tenkintinas kitas reikalavimas, dėl įpareigojimo likviduoti savavališkos statybos padarinius, atsakovė įpareigotina per tris mėnesius nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis– išardyti savavališkai perstatytas gyvenamojo namo dalis ir sutvarkyti statybvietę.

26Atsakovei per tris mėnesius neįvykdžius šio įpareigojimo, ieškovė prašo įpareigoti atsakovę mokėti 28,96 Eur baudą ieškovės naudai už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

27CPK 273 straipsnio 3 dalis, kurios pagrindu atsakovui už teismo sprendimo nevykdymą galima nustatyti baudą, numato, kad jeigu teismo sprendime nurodytus veiksmus gali atlikti tik atsakovas, tai teismas sprendime nustato terminą, per kurį sprendimas turi būti įvykdytas, ir nurodo, kokio dydžio bauda atsakovui yra skiriama, jeigu jis per nustatytą terminą neįvykdys sprendimo. Teismo sprendime nurodytus veiksmus, dėl gyvenamojo namo savavališkos statybos padarinių šalinimo, išardyti savavališkai pastatytas gyvenamojo namo dalis ir sutvarkyti statybvietę, gali atlikti tik pati atsakovė, todėl jai gali būti skiriama bauda už teismo sprendime nurodytų veiksmų neįvykdymą. Todėl ieškovės reikalavimas įpareigoti atsakovę mokėti 28,96 Eur baudą ieškovės naudai už kiekvieną uždelstą įpareigojimo nevykdymo dieną tenkintinas.

28Ieškinys tenkinamas (CPK 93 straipsnio 2 dalis), todėl iš atsakovės valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidos – žyminis mokestis (41 Eur), nuo kurio mokėjimo ieškovė yra atleista (CPK 79 straipsnis, 80 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 82 straipsnis, 83 straipsnio 1 dalies 5 punktas, 96 straipsnio 1 dalis).

29Ieškovės ieškinys tenkinamas, išlaidos vykimui į teismo posėdį pripažintinos pagrįstomis (kvitai, įsakymai, kelionės lapai) ir būtinomis (CPK 79 straipsnio 2 dalis, 88 straipsnio 1 dalies 9 punktas), todėl 41,94 Eur priteistini iš atsakovės.

30Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais, teisėja

Nutarė

31Ieškinį tenkinti visiškai.

32Įpareigoti atsakovę R. J., a. k. ( - ) per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius – išardyti savavališkai perstatytas, pertvarkytas gyvenamojo namo (unikalus Nr. ( - )) ( - ) dalis ir sutvarkyti statybvietę.

33Jei atsakovė R. J. per tris mėnesiu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos neįvykdys nustatytų įpareigojimų, įpareigoti R. J. mokėti 28,96 Eur baudą į Inspekcijos sąskaitą Nr. LT477300010126228899, esančią AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5445, už kiekvieną uždelstą įpareigojimo neįvykdymo dieną, skaičiuojant nuo termino, per kurį turės būti pašalinti savavališkos statybos padariniai, pasibaigimo.

34Įpareigoti R. J., a. k. ( - ) per tris mėnesius nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos savo lėšomis likviduoti savavališkos statybos padarinius - nugriauti garažą su malkine, ( - ) ir sutvarkyti statybvietę. Jei šių įpareigojimų atsakovė per teismo nustatytą terminą neįvykdys, suteikti teisę Inspekcijai atlikti šiuos veiksmus išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės.

35Priteisti iš atsakovės R. J., a. k. ( - ) 41 Eur žyminio mokesčio valstybei, jas sumokant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR FM sąskaitą Nr. LT247300010112394300, „Swedbank“, AB, arba į sąskaitą Nr. LT12 2140 0300 0268 0220, esančią banke Nordea Bank Finland Plc Lietuvos skyriuje, įmokos kodas 5660.

36Priteisti iš atsakovės R. J., a. k. ( - ) 41,94 Eur (keturiasdešimt vieną eurą 94 euro centus) bylinėjimosi išlaidų ieškovei Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.

37Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas apeliaciniu skundu Kauno apygardos teismui per Lazdijų rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lazdijų rajono apylinkės teismo teisėja Irma Blekaitienė, sekretoriaujant... 2. Ieškovė elektroninių ryšių priemonėmis pateikė teismui ieškinį, kuriuo... 3. Ieškovo atstovė paaiškino, kad Valstybinės teritorijų planavimo ir... 4. Atsakovė su ieškiniu sutinka. Su ieškovės atstovės nurodytais faktais taip... 5. Trečiasis asmuo Lazdijų rajono savivaldybės administracija teismo nustatytu... 6. Trečiojo asmens Veisiejų regioninio parko direkcijos direktorė su ieškiniu... 7. Trečiojo asmens Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos... 8. Byloje nustatyta, kad Inspekcijos Alytaus skyriaus Statybos valstybinės... 9. Ieškinys tenkintinas visiškai.... 10. Ieškovė pateikė šias aplinkybes patvirtinančius rašytinius įrodymus –... 11. Atsakovė pateikė Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko... 12. Vadovaujantis Statybos įstatymu, teisę būti statytoju Lietuvos Respublikoje... 13. Pagal statybos techninį reglamentą STR 1.01.07:2010 „Nesudėtingi... 14. R. S. įstatymo 20 str. 1 d.2 p., 23 str. 1 d. 2 p., kai nesudėtingas statinys... 15. R. S. įstatymo 20 str. 1 d. 6 p., 23 str. 1 d. 4 p., statybos techninio... 16. Statant garažą su malkine 2006 m., taip pat buvo privalomas statybą... 17. Nesudėtingiems statiniams saugomoje teritorijoje rengiamas supaprastintas... 18. Veisiejų regioninio parko direkcijos 2013 m. rugpjūčio 28 raštas Nr. 288... 19. Atsakovės atlikti gyvenamojo namo statybos darbai priskirtini statinio... 20. Iš bylos duomenų matyti, kad atsakovei nuosavybės teise priklausantis... 21. Įvertinus byloje esančius įrodymus, darytina išvada, kad atsakovė... 22. Statybos, pažeidžiančios teisės aktų reikalavimus, civilinės teisinės... 23. Statybos įstatymo 28 straipsnyje nustatyta, kad savavališkos statybos... 24. Esant nurodytoms aplinkybėms bei teisiniam reglamentavimui, ieškovės... 25. Tenkintinas kitas reikalavimas, dėl įpareigojimo likviduoti savavališkos... 26. Atsakovei per tris mėnesius neįvykdžius šio įpareigojimo, ieškovė prašo... 27. CPK 273 straipsnio 3 dalis, kurios pagrindu atsakovui už teismo sprendimo... 28. Ieškinys tenkinamas (CPK 93 straipsnio 2 dalis), todėl iš atsakovės... 29. Ieškovės ieškinys tenkinamas, išlaidos vykimui į teismo posėdį... 30. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos CPK 259, 268, 270, 273 straipsniais,... 31. Ieškinį tenkinti visiškai.... 32. Įpareigoti atsakovę R. J., a. k. ( - ) per tris mėnesius nuo teismo... 33. Jei atsakovė R. J. per tris mėnesiu nuo sprendimo įsiteisėjimo dienos... 34. Įpareigoti R. J., a. k. ( - ) per tris mėnesius nuo teismo sprendimo... 35. Priteisti iš atsakovės R. J., a. k. ( - ) 41 Eur žyminio mokesčio... 36. Priteisti iš atsakovės R. J., a. k. ( - ) 41,94 Eur (keturiasdešimt vieną... 37. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos gali būti apskųstas...