Byla I-227-513/2007
Dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo priėmimą

1Klaipėdos apygardos administracinio teismo teisėja Irma Čuchraj rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo pareiškėjų E. B. , D. D. , L. D. , R. L. , A. M. ir R. P. prašymus atsakovei – Tauragės priešgaisrinei gelbėjimo tarnybai su trečiuoju suinteresuotu asmeniu – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos dėl neišmokėto darbo užmokesčio priteisimo priėmimą ir

Nustatė

2Pareiškėjai kreipėsi į teismą su prašymu dėl darbo užmokesčio skirtumo, susidariusio tarp faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2004 m. kovo mėnesio buvo privalu mokėti, bei nuostolių priteisimo, nes mano, kad skaičiuojant darbo užmokestį taikomi antikonstituciniai bei prieštaraujantis tarptautiniams aktams Lietuvos Vyriausybės nutarimai.

3Pareiškėjai teigia, kad nuo 2003-07-24 nekinta gaunamo darbo užmokesčio dydis, nors per tuos metus smarkiai augo valstybės ekonomika, vidutinis darbo užmokestis, didėjo gyventojų perkamoji galia. Šuo metu minimali mėnesinė alga yra 600 litų, tačiau valstybės tarnautojams toliau taikomas 430 litų minimalios mėnesinės algos dydis. Nurodo, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 937 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo“ valstybės politikams, teisėjams, valstybės pareigūnams, kariams ir valstybės tarnautojams buvo nustatyta minimali mėnesinė alga - 430 litų ir 450 litų darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga. Mano, kad vėlesni minimalios algos patikslinimai neatitinka tarptautinių reikalavimų, nepagrįstai nebuvo didinama minimali mėnesinė alga, todėl atsakovas privalo išmokėti atlyginimo skirtumą, susidariusį tarp faktiškai išmokėto atlyginimo ir atlyginimo, kurį nuo 2004 m. kovo 28 d. buvo privalu mokėti, minimalią mėnesinę algą proporcingai didinant taip, kaip ir darbuotojams, dirbantiems įmonėse, įstaigose, organizacijose, nepaisant nuosavybės formos ir kitiems asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka taikoma minimalioji mėnesinė alga. Pareiškėja prašė sustabdyti bylą iki Konstitucinis Teismas priims sprendimą dėl byloje taikytinų nutarimų teisėtumo.

42006-10-09 Klaipėdos apygardos teismo pirmininkės įsakymu Nr. V-44 bylų, kuriuose valstybės tarnautojai ir pareigūnai padavė skundus dėl MMA taikymo paskaičiuojant atlyginimo dydį, pasiruošimo nagrinėjimui terminas pratęstas iki Konstitucinio Teismo sprendimo priėmimo (b.l. 37).

52006-10-31 nutartimi byla sustabdyta kol Lietuvos Konstitucinis Teismas ištirs Seimo narių grupės ir administracinių teismų pateiktus prašymus dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 187 straipsnio 1 dalies, 2003-07-18 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 937 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų, 2004-03-24 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 316 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų, 2005-04-04 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 361 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1 ir 2 punktų ir 2006-03-27 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 298 "Dėl minimaliojo darbo užmokesčio didinimo" 1.1, 1.2 ir 2 punktų atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijos 29 straipsnio 1 daliai, 48 straipsnio 1 daliai, konstituciniam teisinės valstybės principui (b.l. 3-5).

62007-03-20 nutarimu Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas pripažino, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, taikyti skaičiuojant darbo užmokestį valstybės pareigūnams ir tarnautojams, neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

7Pareiškėjai nuo prašymų atsisakė (b.l. 38-42, 45). Prašymus pateikė per teismo raštinę, todėl darytina išvada, kad pareiškėjams žinomos bylos nutraukimo pasekmės, numatytos Lietuvos Respublikos ABTĮ 102 straipsnio 3 dalyje. Prašymai tenkintini, nes pareiškėjai tokią teisę turi (Lietuvos Respublikos ABTĮ 52 straipsnis).

8Byla atnaujintina ir nutrauktina (ABTĮ 100 straipsnis, ABTĮ 101 straipsnio 3 punktas, 102 straipsnis).

9Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 105-106 straipsniais,

Nutarė

10Bylą atnaujinti, pareiškėjų E. B. , D. D. , L. D. , R. L. , A. M. ir R. P. prašymus priimti ir bylą nutraukti.

11Nutartį per 7 dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos galima apskųsti Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui atskiruoju skundu.

Proceso dalyviai