Byla 2-2785-656/2011
Dėl turto pardavimo viešose varžytinėse akto pripažinimo negaliojančiu

1Vilniaus apygardos teismo teisėjas Andrius Ignotas, sekretoriaujant Eglei Berželionytei, dalyvaujant atsakovo BUAB „Kamintras“ administratoriaus UAB „Bankroto administravimo paqslaugos“ įgaliotam asmeniui I. J. bei atstovui advokatui Arturui Kalyčiui, trečiojo asmens AB „Montuotojas“ atstovui M. B., nedalyvaujant ieškovui A. K., tretiesiems asmenims AB SEB bankui, Valstybinei mokesčių inspekcijai prie LR FM ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai, išnagrinėjęs ieškinį dėl turto pardavimo viešose varžytinėse akto pripažinimo negaliojančiu,

Nustatė

2ieškovas ieškinyje nurodė, kad 2010-11-16 10 val. buvo paskelbtos bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „Kamintras" turto varžytinės. Pranešime apie varžytines buvo nurodyta, kad yra parduodama degalinė, adresu ( - ). Pradinė turto pardavimo kaina 4 300 Lt. Varžytinėse parduodamą turtą nupirko UAB „Rukma". 2010-11-26 buvo surašytas turto varžytinių aktas Nr. 03, kuris 2011-12-02 buvo patvirtintas kreditorių susirinkimo. Varžytinės pripažintinos neteisėtomis, o pardavimo viešose varžytinėse aktas naikintinas, kaip prieštaraujantis imperatyvioms įstatymo nuostatoms. Ieškinys grindžiamas LR CK 1.80 str. bei LR CK 1.81 str. pagrindu. Apie varžytines buvo paskelbta viešame bankroto departamento tinklalapyje „bankrotodep.lt". Kadangi ieškovas šalia minėto sklypo turi kitą nekilnojamąjį turtą, jam gerai žinoma vieta, adresu ( - ). Minėtu adresu jokios degalinės nėra. Todėl jis pagrįstai manė, kad skelbimas neatitinka realios situacijos. Tačiau norėdamas išsiaiškinti dėl parduodamo turto, ieškovas, tiek pats asmeniškai, tiek ir per kitus asmenis, ne kartą kreipėsi skelbime nurodytu telefonu, tačiau jam buvo paaiškinta, kad administratorės I. J. nėra, o jo prašomą informaciją gali suteikti tik ji. Buvo nuvykta į administratoriaus buveinės vietą tačiau I. J. rasti nepavyko ir ieškovui nebuvo suteikta informaciją apie parduodamą turtą, nors skelbime buvo nurodyta, kad parduodamo turto apžiūra vykdoma iš anksto susitarus. Varžytinių dieną susiekus su administratore, ji paaiškino, kad minėtu adresu yra degalinės pamatai, kurių nematyti, tačiau taip pat nurodė, kad turtas jau parduotas. Šios aplinkybės suklaidino ieškovą, bei sukliudė jam dalyvauti parduodamo turto varžytinėse. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831 Dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo (toliau aprašas) 8 punktas numato, kad varžytynių vykdytojas ne vėliau kaip likus 30 dienų iki varžytynių dienos perduoda Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau vadinama - Įmonių bankroto valdymo departamentas) šio Aprašo 9 punkte nurodytus duomenis, kuriuos Įmonių bankroto valdymo departamentas paskelbia leidinio "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai". Informacija apie varžytynes leidinio "Valstybės žinios" priede "Informaciniai pranešimai" turi būti paskelbti duomenys: 9.1. varžytynių vieta, data ir laikas; 9.2. įmonės pavadinimas ir kodas; 9.3. varžytynių vykdytojo vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai, el. pašto adresas; 9.4. banko pavadinimas ir sąskaitos, į kurią mokamas varžytynių dalyvio mokestis ir (ar) sumokama už varžytynėse nupirktą turtą numeris; 9.5. parduodamo turto pavadinimas, trumpas apibūdinimas, o jeigu turtas įkeistas - įkeitimo žyma "Įkeista"; 9.6. pradinė pardavimo kaina ir pradinė pardavimo kaina antrosiose varžytynėse, jeigu pirmosios ir antrosios varžytynės skelbiamos, kaip nurodyta šio Aprašo 10 punkte; 9.7. parduodamo turto apžiūros vieta ir laikas; 9.8. varžytynių dalyvių registravimo pradžia ir pabaiga. Analogiški reikalavimai yra nustatyti ir LR Vyriausybės 1997-10-01 nutarimu Nr. 1074 patvirtintuose Bankrutuojančių ir bankrutavusių įmonių turto pardavimo viešose varžytynėse nuostatų 11 punkte. Administratorius nesilaikė imperatyvių teisės aktų reikalavimų neteisingai ir netiksliai nurodydamas skelbime duomenis apie parduodamą turtą. Sutinkamai su nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašu pastato- degalinės būklė yra nebaigtas statyti pastatas, baigtumas 17 procentų. Šių nekilnojamojo turto duomenų skelbime nurodyta nebuvo. Be to, sutinkamai su aprašo 14 punktu išsamesnę informaciją apie varžytynėse parduodamą turtą teikia varžytynių vykdytojas. Informacija apie varžytynes ir jose parduodamą turtą skelbiama Įmonių bankroto valdymo departamento interneto svetainėje. Tokia informacija ieškovui nebuvo suteikta ir tuo pažeista varžytinių vedimo tvarka, todėl varžytinės pripažintinos neteisėtomis. Iš varžytynių parduodamas įmonės turtas kreditorių susirinkimo sprendimu gali būti įvertintas pagal Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymą. Skelbime nurodyta, kad turtas parduodamas už 4 300 Lt. kainą. Tokia kaina yra ženkliai mažesnė, nei nurodyta Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išraše. Byloje pateikta UAB „RK matavimai“ nekilnojamojo turto vertinimo pažyma Nr. V-10-22 neatitinka LR Turto ir verslo vertinimo pagrindų įstatymo 23 str. ir 24 str. reikalavimų, todėl negali būti laikoma tinkamu įrodymu parduodamo turto vertei pagrįsti. Šioje pažymoje nėra nurodyti turto vertinimo metodai, kiti privalomi rekvizitai, imperatyviai išvardinti prieš tai nurodytuose materialinės teisės normose. Ieškovas kreipėsi į UAB „Krivita“ dėl turto adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), vertės nustatymo. Remiantis 2011-02-15 turto vertės nustatymo pažyma 2010 m. lapkričio 26 d. turto vertė buvo 21 000 Lt., t.y. daugiau kaip keturis kartus didesnė, negu buvo nustatyta pradinė turto kaina. Varžytinės buvo vedamos pažeidžiant teisės aktų reikalavimus, skelbime apie varžytines nurodant netikslią informaciją o varžytinių vykdytojo rasti tikslu gauti išsamią informaciją ir apžiūrėti turtą nepavyko. Tuo buvo suvaržytos potencialių pirkėjų teisės dalyvauti varžytinėse. Varžytinėse dalyvaujant didesniam skaičiui pirkėjų, turto kaina būtų padidinta. Ieškovui dalyvaujant varžytinėse, jis būtų pasiūlęs ženkliai didesnę kainą negu pasiūlė varžytines laimėjęs pirkėjas, todėl varžytinių vykdytojo veiksmais buvo pažeisti kreditorių interesai gauti už parduodamą turtą didesnę kainą ir tokiu būdu patenkinti kreditorių reikalavimus. Ieškovas buvo ir yra pasirengęs mokėti žymiai didesnę kainą už parduodamą kainą todėl varžytinių akto nuginčijimas atitiktų viešą interesą - bankrutuojančios įmonės kreditorių interesus. Be to, reiškiamas reikalavimas yra susijęs ir su viešo intereso gynimu, turto pardavimo iš varžytinių aktas prieštarauja gerai moralei ir viešai tvarkai, nes bankrutuojančios įmonės turtas varžytinėse buvo parduotas už kainą kuri yra daugiau kaip keturis kartus mažesnė negu reali to turto vertė.

3Ieškovas ieškiniu prašo teismo:

  1. Pripažinti degalinės, adresu ( - ), unikalus ( - ), 2010-11-16 varžytines neteisėtomis.
  2. 2. 3.
  1. Pripažinti negaliojančiu 2010-11-26 turto varžytinių aktą Nr. 03, dėl turto- degalinės, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), pardavimo viešose varžytinėse.
  2. Taikyti abišalę restituciją: grąžinti degalinę, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), BUAB „Kamintras“ nuosavybėn, iš BUAB '“Kamintras“ atsakovui UAB „Rukma“ priteisti 4 800 Lt.

4Atsakovas BUAB „Kamintras“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad ieškovas nėra ginčijamo materialinio teisinio santykio dalyvis, kuris neturi reikalavimo teisės. Ieškovas nėra BUAB „Kamintras“ kreditorius, todėl jis neturi teisės reikšti ieškinį vien formaliais pagrindais. Patys BUAB „Kamintras“ kreditoriai nusprendė dėl degalinės pardavimo kainos ir būdo. Pats ieškovas pripažįsta, kad jam gerai žinoma degalinės vieta, nes ieškovas šalia turi kitą nekilnojamąjį turtą, todėl varžytinių faktas buvo tinkamai išviešintas. Ieškovas prieš varžytines skambino įgaliotam asmeniui I. J., kuri paaiškino, kur yra degalinė. Po to ieškovas pranešė, kad rado degalinės statinį. Ieškovas skambino I. J. po varžytinių, klausė, kas nupirko, sakė, kad pats nespėjo atvykti, todėl skųs varžytinių aktą. Ieškovas elgiasi nesąžiningai ir siekia vilkinti procesą. Varžytinių procedūra atitiko Įmonių bankroto įstatymo nustatytus reikalavimus, paskelbta tinkamu būdu ir laikantis tvarkos, nustatytos LR Vyriausybės nutarimu Nr. 831 Dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo reikalavimų. Pirkėjas UAB „Rukma“ varžytinių dalyvio mokestį, o po to visą kainą, sumokėjo. Parduodamo turto kaina nustatyta turto vertintojų, o Nekilnojamojo turto registre nurodyta kaina nustatyta masinio vertinimo būdu prieš šešis metu - 2004-11-11 ir nepaneigia individualaus vertinimo metu nustatytos kainos. Degalinės pirkėjas UAB „Rukma“ yra sąžiningas įgijėjas, todėl taikyti restituciją degalinę išreikalaujant ją iš sąžiningo trečiojo asmens grąžinant BUAB „Kamintras“ nėra pagrindo.

5Atsakovas UAB „Rukma“ prašė ieškinį atmesti ir nurodė, kad pats ieškovas buvo nepakankamai rūpestingas ir neatitiko suinteresuoto varžytinių dalyvio elgesio reikalavimų. Vienkartinis skambutis ar atvykimas pas administratorę nesusitarus dėl atvykimo laiko negali būti laikomas tinkamu ir rūpestingu elgesiu. Pranešime apie varžytines nurodyta visa teisės aktų reikalaujama informacija. Ieškovo teiginys, kad jis dalyvaudamas varžytinėse būtų pasiūlęs didesnę kainą, yra tik hipotetinis. Degalinės pastato kaina, atsižvelgiant į jo būklę, buvo teisinga ir atitiko kreditorių interesus. Ieškovas po varžytinių skambino UAB „Rukma“ direktoriui ir prašė perparduoti degalinę, nes tai yra jam vienintelė galimybė plėstis teritorijoje, sakė, kad turtas jau areštuotas ir žadėjo, kad teismas sandorį pripažins negaliojančiu.

6Tretysis asmuo AB SEB bankas, kurio atstovas yra kreditorių komiteto pirmininkas prašė bylą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad mažą objekto kainą lėmė objektyvios priežastys: priverstinis pardavimas ir tai, kad faktiškai buvo parduodami tik pastato pamatai.

7Tretysis asmuo Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Vilniaus skyrius, kurio atstovas yra kreditorių komiteto narys, prašė bylą spręsti teismo nuožiūra. Nurodė, kad mažą objekto kainą lėmė objektyvios priežastys: priverstinis pardavimas ir tai, kad faktiškai buvo parduodami pastato pamatai. Turi būti ginamos sąžiningo įgijėjo teisės.

8Tretysis asmuo AB „Montuotojas“, kurio atstovas buvo kreditorių komiteto narys, prašė bylą spręsti teismo nuožiūra.

9Byla išnagrinėta nedalyvaujant ieškovui ir atstovui, nes ieškovo atstovei apie 2011-05-05 teismo posėdį pranešta 2011-03-18. Ieškovo atstovė 2011-05-03 pranešė teismui, kad posėdyje negali dalyvauti, nes išvyksta su šeima į iš anksto suplanuotas atostogas, ir prašė teismo posėdį atidėti. Ieškovas į teismo posėdį neatvyko ir prašė teismo posėdį atidėti, nes atstovė negali dalyvauti atstovė (t.1 b.l.162-164). Atsakovai prašė bylą nagrinėti nedalyvaujant ieškovui. Teismas nepripažino ieškovo ir jo atstovės neatvykimo priežastis svarbiomis ir bylą nagrinėjo nedalyvaujant ieškovui.

10Ieškinys atmetamas.

11Ieškovas, būdamas kaimyninio sklypo savininku, turėjo pagrįstą interesą dalyvauti varžytinėse ir jo interesus galėjo pažeisti netinkamas informacijos apie varžytines atskleidimas. Ieškovas neįrodė, kad paskelbta informacija apie varžytines yra neteisinga ar jos turinys neatitinka LR Vyriausybės 2001-07-03 nutarimu Nr. 831 Dėl bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtinto bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytinių tvarkos aprašo reikalavimų (t.1 b.l.55). Pagal nekilnojamojo turto registro duomenų banko išrašą pastato- degalinės būklė yra nebaigtas statyti pastatas, kurio baigtumas 17 procentų. Šių nekilnojamojo turto duomenų skelbime nurodyta nebuvo, tačiau šios informacijos viešas neatskleidimas nepažeidė ieškovo teisių. Pagal bylos duomenis nustatyta, kad ieškovas, būdamas kaimyninio sklypo savininkas gerai žinojo informaciją apie pastato būklę. Nėra pagrindo netikėti administratoriaus įgalioto asmens I. J. paaiškinimu, kad ieškovas telefonu gavo visą norimą informaciją ir pats suradęs apžiūrėjo degalinės pamatus. Ieškovas nėra BUAB „Kamintras“ kreditorius, todėl ieškovo nurodyta galimai pernelyg maža degalinės kaina nepažeidė jo interesų, o jam buvo naudinga. Ieškovo pateikta 2011-02-15 UAB „Krivita“ atlikto vertinimo turto vertės pažyma ir ataskaita (t.1 b.l.88) negali būti vertinama kaip patikimas įrodymas, nes nustatyta rinkos vertė sudarant tiesioginį komercinį sandorį, o ne parduodant priverstinai. Ataskaitos bendrojoje dalyje 1.7. skyriuje nurodyta, kad vertintojas neatliko pastato būklės tyrimo, neapžiūrėjo paslėptų konstrukcijų ir daro prielaidą, kad šios konstrukcijos yra geroje būklėje. BUAB „Kamintras“ administratoriaus pateiktoje 2011-03-25 UAB „Informacijos ir Investicijų centro“ atlikto vertinimo ataskaitoje nustatyta, kad likvidacinė (priverstinio pardavimo) vertė yra 4300 Lt (t.1 b.l.218). Prieš ginčijamas varžytines administratoriaus užsakymu atlikto vertinimo (t.1 b.l.100-115), kurį atliko licencijuotas UAB „RK matavimai“ turto vertintojas, metu nustatyta 3000 Lt priverstinio pardavimo (likvidacinė) vertė, paskaičiuota atkuriamosios vertės metodu (36 kub. metrai betono blokeliai, kurių nusidevėjimo koeficientas 15 proc.). Kreditoriai (kreditorių komiteto nariai), kurių tiesioginis interesas yra brangesnis turto pardavimas pripažįsta, kad kaina buvo teisinga. Byloje nepaneigti atsakovų argumentai, kad ieškovas dėl savo paties kaltės nedalyvavęs varžytinėse, reikšdamas ieškinį, tik siekia atkurti iki varžytinių buvusią padėtį.

12Teismas, vadovaudamasis CPK 270 str., 88 str. ir 93 str. 1 d., 150 str. 4 d.,

Nutarė

13Ieškinį atmesti visiškai.

14Priteisti BUAB „Kamintras“, kodas 123946078, iš ieškovo A. K., asmens kodas ( - ) 4598 Lt bylinėjimosi išlaidų.

15Panaikinti teismo 2010-12-09 nutartimi pritaikytą degalinės, adresu ( - ), unikalus Nr. ( - ), areštą.

16Priteisti valstybės naudai iš ieškovo A. K., asmens kodas ( - ) 68 Lt procesinių dokumentų įteikimo išlaidų, kurios turi būti mokamos į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie LR Finansų ministerijos sąskaitą LT24 7300 0101 1239 4300, įmokos kodas 5660.

17Sprendimas per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai