Byla eB2-3687-640/2020
Dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „IT Saugumo sprendimai“ bankroto byloje

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta Veniulytė-Jankūnienė,

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždrosios akcinės bendrovės „Luminor Lizingas“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo bankrutuojančios uždarosios akcinės bendrovės „IT Saugumo sprendimai“ bankroto byloje,

Nustatė

31.

4Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 11 d. nutartimi iškėlė UAB „IT saugumo sprendimai“ bankroto bylą, nemokumo administratoriumi paskyrė V. R.. Ši nutartis įsiteisėjo 2020 m. gegužės 20 d.

52.

6Vilniaus apygardos teismas po bankroto bylos iškėlimo:

72.1.

82020 m. birželio 15 d. nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata.

92.2.

102020 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių reikalavimų sąrašas.

113.

12Pareiškėja UAB „Luminor lizingas“ kreipėsi į nemokumo administratorių su prašymu įtraukti ją į BUAB „IT Saugumo sprendimai“ kreditorių sąrašą su 85 796,17 Eur dydžio finansiniu reikalavimu reikalavimu. Prašyme nurodoma, kad 2017 m. gruodžio 15 d. UAB „Luminor lizingas“ ir UAB „IT Saugumo sprendimai“ sudarė nuomos sutartį Nr. F0000082, kurių pagrindu UAB „Luminor lizingas“ įsipareigojo įsigyti nuosavybės teise priklausančio turto 9 vnt. Dell Desktop OptiPlex 7040, 55 vnt. Dell Latitude E5270, 2 vnt. Dell Latitude E5270 i5-6200U/8, 149 vnt. Dell Latitude E5470, 17 vnt. Dell Latitude E5470 i5-6200U/8, 25 vnt. Dell LCD P2317H, 276 vnt. Dell P2317H, 15 vnt. Dell UltraSharp U3417W, 2 vnt. Dell UltraSharp U3417W 34. Sutartimi lizingo gavėjas buvo įsipareigojęs pasibaigus sutarčiai arba ją nutraukus nustatytais pagrindais, savo sąskaita grąžinti turtą Luminor techniškai tvarkingą, tokios būklės ir kompektiškumo, kokios turtas buvo perduotas, atsižvelgiant į normalų nusidėvėjimą. Vadovaujantis lizingo sutartimi, nutraukus ją, lizingo gavėjo įsiskolinimas yra lygus luminor nuostolių, kurie UAB „Luminor lizingas“ atstatytų į tokią padėtį, kurioje jis būtų buvęs, jei lizingo gavėjas būtų tinkamai vykdęs sutartį, sumai, tačiau tai neatleidžia lizingo gavėjo nuo pareigos grąžinti turtą Luminor. Iki šio kreditorinio reikalavimo pateikimo dienos turtas buvo grąžintas savininkui Luminor bei parduotas Estijos įmonei Bitbord OU (LLC). Bitbord OU (LLC) buvo išrašyta ne PVM sąskaita 31 998,30 Eur bendrai pardavimo sumai (priedas). Pareiškėja prideda prie prašymo išankstinę sąskaitą, kurioje matyti už kiek kiekvienas daiktas buvo parduotas bei kitus dokumentus. Nutarties dėl bankroto bylos iškėlimo dienai UAB „IT saugumo sprendimai“ įsiskolinimas Luminor sudarė 85 796,17 Eur, iš kurių 84 597,52 Eur skola pagal sąskaitas-faktūras ir 1 198,65 Eur nuostolis iš turto pardavimo. Taigi, pareiškėja teikia prašymą dėl bendro 85 796,17 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo.

134.

14Nemokumo administratorius nesutinka su pareiškėjos pareikštu reikalavimu. Nurodo, kad pareiškėja nepateikė kreditorinio reikalavimo pagrindimo: 1) nepateikė duomenų apie pareiškėjos atsiskaitymus priskaitymus pagal sutartį (jei tokie daryti), apskaitytus UAB „IT Saugumo sprendimai“ atsiskaitymus pagal sąskaitas-faktūras; 2) nepateikė sąskaitos 7056,99 Eur sumai pagrindo, bei nepagrindė šios sumos dydžio; 3) nepateikė duomenų, kurių pagrindu nurodo būtent 1198,65 Eur nuostolio iš turto pardavimo tiek pagrindo, tiek nurodomos sumos dydžio pagrindindimo.

15Prašymas atmestinas

165.

17Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo procedūra pagal savo teisinę prigimtį atitinka civilinės bylos nagrinėjimą, kurio metu siekiama išsiaiškinti, ar kreditorius turi reikalavimo teisę į bankrutuojančią įmonę, o priimta teismo nutartis dėl kreditoriaus reikalavimo patvirtinimo atitinka teismo sprendimą, kuriuo iš esmės atsakoma į kreditoriaus materialinį teisinį reikalavimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2011 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-160/2011; 2012 m. balandžio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-188/2012). Be to, kasacinio teismo teisės aiškinimo ir taikymo taisyklėse išaiškinta, kad kreditoriaus finansinis reikalavimas bankroto byloje gali būti tvirtinamas tuomet, kai jis yra pagrįstas įrodymais; neįrodyto reikalavimo patvirtinimas neatitiktų bankroto proceso tikslų bei pažeistų kitų bankrutuojančios įmonės kreditorių, pagrindusių savo reikalavimus ir turinčių teisėtą interesą į savo reikalavimo patenkinimą kuo didesne apimtimi, teisėtus interesus. Bylose dėl kreditorių finansinių reikalavimų tvirtinimo, bankroto proceso tikslas – per įstatyme nustatytų bankroto procedūrų vykdymą užtikrinti, kad būtų visiškai ar iš dalies tenkinti įrodymais pagrįsti bankrutuojančios įmonės kreditorių reikalavimai ir apsaugoti bankrutuojančios įmonės interesai. Kreditoriaus reikalavimo patvirtinimas ar atsisakymas jį tvirtinti lemia ne tik konkretaus kreditoriaus teisę visiškai ar iš dalies gauti savo reikalavimų tenkinimą iš bankrutuojančios įmonės turto, bet ir turi įtakos patvirtintų reikalavimų bendrai sumai bei proporcijoms, kuriomis buvo tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Dėl to kreditoriaus reikalavimas gali būti tvirtinamas tik patikrintas; pirminį kreditorių pareikštų reikalavimų patikrinimą atlieka bankroto administratorius ir (arba) teikia teismui tvirtinti konkretų reikalavimą arba jį ginčija teisme; nepriklausomai nuo administratoriaus pozicijos dėl konkrečių reikalavimų, teismas taip pat tvirtina kreditoriaus reikalavimą tik tokiu atveju, jei iš byloje esančių duomenų galima daryti išvadą, jog jis pagrįstas įrodymais, kurių nepaneigia kiti įrodymai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2014 m. balandžio 25 d. nutartis civilinėje byloje Nr.3K-3-233/2014).

186.

19Iš byloje esančių duomenų matyti, jog pareiškėja UAB „Luminor lizingas“ prašo patvirtinti jos 85796,17 Eur finansinį reikalavimą, kurį sudaro 84697,51 Eur skola pagal sąskaitas faktūras ir 1198,65 Eur nuostoliai iš turto pardavimo.

207.

21Pastebėtina, kad pareiškėja teigia, kad reikalavimas pagal sąskaitas faktūras kyla iš šalių 2017 m. gruodžio 15 d. sudarytos nuomos sutarties Nr. F0000082, kurios pagrindu pareiškėja įsipareigojo įsigyti atitinkamą įrangą, tačiau byloje tokia sutartis pateikta nėra – pareiškėja pateikia tik 2016 m. kovo 9 d. „AssetMaster IT &MEdi“ sutartį tuo pačiu Nr. F0000082, tačiau ši sutartis nėra pasirašyta, todėl neįrodo, kad tarp šalių buvo kokie nors sutartiniai santykiai. Taip pat, pareiškėja teigia, kad įsiskolinimas yra pagrįstas sąskaitomis faktūromis, tačiau vienintelė byloje pateikta sąskaita faktūra yra 2020 m. vasario 13 d. Nr. A49526 už su įrangos atsiėmimu susijusias paslaugas, tačiau ši sąskaita tik 7056,99 Eur sumai ir taip pat nėra pasirašyta, todėl negali būti vertintina, kaip skolos faktą įrodantis dokumentas. Be to, iš byloje pateiktų priedų nėra aišku, kokiu pagrindu galėjo būti išrašyta minėta sąskaita 7056,99 Eur sumai ir kaip ši suma buvo apskaičiuota. Taigi, nepateikus tarp šalių pasirašytos sutarties ir jos pagrindu išrašytų sąskaitų faktūrų, sutiktina su nemokumo administratoriaus prieštaravimuose nurodytais argumentais, kad pareiškėja neįrodė savo reikalavimo dalyje dėl skolos dydžio realumo, todėl jos prašymas dalyje dėl 84 597,52 Eur finansinio reikalavimo patvirtinimo atmestinas, kaip nepagrįstas.

228.

23Pareiškėja nurodo, jog atsakovė jai yra skolinga 1198,65 Eur nuostolius iš turto pardavimo. Pažymi, kad tokį reikalavimo dydį pagrindžia Estijos bendrovei, kuriai buvo parduota įranga, išrašytos sąskaitos, tačiau vėlgi pateikia sąskaitas, kurios nėra šalių pasirašytos. Taip pat, pareiškėja nepateikia jokių tokių sąskaitų apmokėjimą patvirtinančių rodytų, paaiškinimų kaip šios sąskaitos įtakoja nuostolių atsiradimą ir pačių nuostolių apskaičiavimo, t.y. neįrodo nuostolių pagrįstumo. Taigi, darytina išvada, kad pareiškėja neįrodė, jog atsakovė jai yra skolinga 1198,65 Eur atsiradusius dėl nuostolių.

249.

25Šiuo atveju, papildomai atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjai buvo sudaryta galimybė pateikti papildomus paaiškinimus, atsikirsti į nemokumo administratoriaus prieštaravimus. 2020 m. liepos 30 d. teisme gavus nemokumo administratoriaus prieštaravimus ir juos priėmus, pareiškėjai UAB „Luminor lizingas“ per EPP 2020 m. liepos 31 d. buvo išsiųstas lydraštis, kuriuo nurodoma, kad jį per 14 dienų turi teisę pateikti atsiliepimą. Taip pat, Vilniaus apygardos teismas dar kartą paragino pareiškėją pateikti atsiliepimą 2020 m. rugsėjo 9 d. nutartyje, kurią UAB „Luminor lizingas“ per EPP išsiuntė 2020 m. rugsėjo 9 d. Kaip matyti iš bylos medžiagos, pareiškėja jai sudaryta galimybe nepasinaudojo, jokių atsiliepimų, paaiškinimų ar papildomų įrodymų iki klausimo dėl finansinio reikalavimo tvirtinimo nagrinėjimo nepateikė, todėl turi priisimti su savo pasyvumu susijusias teisines pasekmes.

2610.

27Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjos UAB „Luminor Lizingas“ reikalavimas įtraukti ją į BUAB „IT Saugumo sprendimai“ kreditorių sąrašą yra nepagrįstas, todėl atmestinas.

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42 straipsniu, Lietuvos respublikos civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais, teismas

Nutarė

29UAB „Luminor lizingas“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo BUAB „IT Saugumo sprendimai“ bankroto byloje atmesti.

30Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos skundžiama atskiruoju skundu Lietuvos apeliaciniam teismui per Vilniaus apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Rūta... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjos uždrosios akcinės... 3. 1.... 4. Vilniaus apygardos teismas 2020 m. gegužės 11 d. nutartimi iškėlė UAB... 5. 2.... 6. Vilniaus apygardos teismas po bankroto bylos iškėlimo:... 7. 2.1.... 8. 2020 m. birželio 15 d. nutartimi patvirtinta administravimo išlaidų sąmata.... 9. 2.2.... 10. 2020 m. rugpjūčio 17 d. nutartimi patvirtintas kreditorių ir jų finansinių... 11. 3.... 12. Pareiškėja UAB „Luminor lizingas“ kreipėsi į nemokumo administratorių... 13. 4.... 14. Nemokumo administratorius nesutinka su pareiškėjos pareikštu reikalavimu.... 15. Prašymas atmestinas... 16. 5.... 17. Teismų praktikoje yra pripažįstama, kad kreditoriaus reikalavimo tvirtinimo... 18. 6.... 19. Iš byloje esančių duomenų matyti, jog pareiškėja UAB „Luminor... 20. 7.... 21. Pastebėtina, kad pareiškėja teigia, kad reikalavimas pagal sąskaitas... 22. 8.... 23. Pareiškėja nurodo, jog atsakovė jai yra skolinga 1198,65 Eur nuostolius iš... 24. 9.... 25. Šiuo atveju, papildomai atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad pareiškėjai... 26. 10.... 27. Esant nurodytoms aplinkybėms, teismas sprendžia, kad pareiškėjos UAB... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų nemokumo įstatymo 42... 29. UAB „Luminor lizingas“ prašymą dėl finansinio reikalavimo patvirtinimo... 30. Nutartis per 7 dienas nuo nutarties kopijos įteikimo dienos skundžiama...