Byla 2S-568-260/2007

1Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininko Raimondo Buzelio, kolegijos teisėjų: Antano Burdulio ir Arvydo Žibo, teismo posėdyje rašytinio proceso apeliacine tvarka išnagrinėjo ieškovų D. K. ir V. K. atskirąjį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 27 d. nutarties, kuria nustatytas terminas žyminiam mokesčiui sumokėti, civilinėje byloje Nr.2-1801-638/2007 pagal ieškovų V. K. ir D. K. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, AB „Ūkio bankas“, Kėdainių rajono notarų biuro notarei Aušrai Rabačiauskienei, Z. M. , Teisingumo ministerijai, VĮ Registrų centrui, tretiesiems asmenims I. K. , AB „Lietuvos draudimas“ dėl pripažinimo statytojais, nuosavybės teisių į namo dalį pripažinimo, turto įkeitimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo,

Nustatė

22007-02-27 ieškovai D. K. ir V. K. pateikė apeliacinį skundą dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007-01-26 sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovų V. K. ir D. K. ieškinį atsakovams Kauno apskrities viršininko administracijai, AB „Ūkio bankas“, Kėdainių rajono notarų biuro notarei Aušrai Rabačiauskienei, Z. M. , Teisingumo ministerijai, VĮ Registrų centrui, tretiesiems asmenims I. K. , AB „Lietuvos draudimas“ dėl pripažinimo statytojais, nuosavybės teisių į namo dalį pripažinimo, turto įkeitimo sutarties pripažinimo negaliojančia, restitucijos taikymo.

32007 m. vasario 27 d. nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas nustatė ieškovams terminą iki 2007-03-13 sumokėti 1500,00 Lt žyminio mokesčio už apeliacinio skundo pateikimą, o nuo likusios 1524,79 Lt žyminio mokesčio sumokėjimo teismas ieškovus atleido. Teismas nurodė, jog ieškovai pateikė teismui pažymas apie gautas pajamas iš UAB „Rosagana“, tačiau kitų duomenų apie savo gaunamas pajamas ir turimą turtą ieškovai teismui nepateikė. Teismas padarė išvadą, jog ieškovai turi sumokėti dalį žyminio mokesčio 1500,00 Lt, kadangi bylos nagrinėjimo metu patys nurodė, jog gauna pajamas iš ūkio. Ieškovus proceso metu atstovavo teisininkai, kas taip pat patvirtina, jog ieškovai gali sumokėti žyminio mokesčio dalį.

4Atskiruoju skundu ieškovai D. K. ir V. K. prašo Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 27 d. nutartį panaikinti ir klausimą išspręsti iš esmės. Skunde nurodoma, kad ieškovai pateikė pirmosios instancijos teismui pažymas apie gaunamas pajamas, nurodė, jog šeimoje auga du nepilnamečiai mokyklinio amžiaus vaikai, viena dukra serga širdies liga, kiekvieną mėnesį būtina skirti lėšų jos medikamentiniam gydymui. Ieškovų turtinė padėtis nesikeitė per visą bylos nagrinėjimo laikotarpį. Teismo nutartyje nurodytas motyvas, jog ieškovai gyvena ūkiškai, augina gyvulius, gauna lėšų, kurios skirtos ne tik pragyvenimui, bet ir kitiems reikalams, neatitinka realios šios dienos situacijos. Visi šie parodymai buvo duoti atsakant į teismo bei šalių klausimus iš kur buvo gautos lėšos gyvenamojo namo priestato statybai, o ne tvirtinant apie dabartinę ieškovų turtinę padėtį. Ieškovų turtinę padėtį patvirtina teismui pateiktos pažymos apie gautas pajamas. Teismas, įpareigodamas sumokėti net 1500,00 Lt žyminį mokestį, nepagrįstai atima iš ieškovų teisę į apeliaciją. Teismas pažeidė tiek nacionalinės, tiek tarptautinės teisės normų reikalavimus, reglamentuojančius asmens teisę kreiptis su apeliacija. Sprendžiant procesinių teisės normų taikymo klausimus, susijusius su asmens teise į apeliaciją, teismai turi atsižvelgti į Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos septintojo protokolo 2 straipsnį, numatantį, jog kiekvienas asmuo turi teisę reikalauti, kad jo bylą peržiūrėtų aukštesnė teisminė instancija. Bylos peržiūrėjimas aukštesnės instancijos teisme užtikrina žemesniųjų instancijų teismų teisės taikymo ir aiškinimo teisingumą ir vienodumą visoje valstybinės teisės sistemoje. Ta aplinkybė, kad ieškovai bylinėjasi, neduoda pagrindo neatleisti jų nuo dalies žyminio mokesčio mokėjimo. LR CPK 5 straipsnis numato, jog kiekvienas suinteresuotas asmuo turi teisę įstatymu nustatyta tvarka kreiptis į teismą, kad būtų apginta pažeista ar ginčijama jo teisė ar įstatymų saugomas interesas. Ieškovai pasinaudojo teise turėti savo atstoves byloje, kurios sutiko atstovauti už ne itin didelį honorarą. Priimdamas skundžiamą nutartį, teismas nevertino pateiktų dokumentų esmės, nurodytų gaunamų pajamų dydžio. Pasiskolinus ir sumokėjus nurodyto dydžio žyminio mokesčio sumą, kelis mėnesius ieškovai liktų be pragyvenimo lėšų. Teismas prašymą atleisti nuo likusios dalies žyminio mokesčio (100,00 Lt sumokėta) atmetė be pagrindo, nes prie prašymo buvo pridėti nauji dokumentai, patvirtinantys ieškovų sunkią turtinę padėtį. Teismas nurodė, jog ieškovai nepateikė kitų duomenų, tačiau nenurodė kokių ir nereikalavo jų pateikti. Įstatymas suteikia teisę teismui pačiam įvertinti asmens turtinę padėtį ir spręsti prašymo pagrįstumą, atsižvelgiant ir į byloje surinktus įrodymus. Jei prašymas dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo neatitiko keliamų reikalavimų, ar teismas manė, jog nepakanka įrodymų, patvirtinančių ieškovų sunkią materialinę padėtį, vadovaujantis LR CPK 83 straipsnio 3 dalimi, 115 straipsnio 2 ir 3 dalimis, teismas turėjo įpareigoti pateikti papildomus duomenis ir tik po to spręsti klausimą dėl atleidimo iš dalies nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. Ieškovų šeima neturi nuosavo gyvenamojo būsto, gaunamos lėšos yra minimalios. Teismui įpareigojus ieškovus sumokėti ženklią žyminio mokesčio dalį, ko pasėkoje būtų atsisakyta priimti apeliacinį skundą, būtų užkirstas kelias tolimesnei bylos eigai apeliacinėje instancijoje, ieškovai negalėtų ginti savo pažeistų teisių.

5Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Z. M. prašo atskirąjį skundą atmesti ir Kauno miesto apylinkės teismo 2007-02-27 nutartį palikti nepakeistą, priteisti išlaidas advokato pagalbai apmokėti. Ši atsakovė mano, jog ieškovai turi galimybę sumokėti žyminį mokestį. Ieškovai turi ūkį ( - ) ( 15 ha žemės), įvairų kilnojamąjį turtą ir indėlį, kurie buvo paveldėti po O. M. K. mirties (2004-07-23). Ieškovams priklauso 2 kambarių butas, 5 ha žemės ( - ), žemės ūkio technika, gyvuliai (karvės, kiaulės), iš kurių jie turi pajamų. Apeliantas V. K. dirba ir gauna apie 2000,00 Lt per mėnesį.

6Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė Kauno apskrities viršininko administracija prašo atskirąjį skundą atmesti ir palikti nepakeistą Kauno miesto apylinkės teismo 2007-02-27 nutartį. Atsakovė mano, jog pirmosios instancijos tinkamai įvertino ieškovų pateiktus dokumentus, nurodytų gaunamų pajamų dydį, todėl skundžiama nutartis yra teisėta ir pagrįsta.

7Atsiliepime į atskirąjį skundą atsakovė AB Ūkio bankas mano, jog atskirasis skundas atmestinas. Jos nuomone, šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus (CPK 178 str.), ir ši byla nepriskiriama tai bylų kategorijai, kurioje teismas gali būti aktyvus ir pats rinkti įrodymus (CPK 179 str. 2 d.). Teismas vertino ir savo nutartyje rėmėsi tik byloje pateiktais įrodymais, kurių pagrindu priėmė teisingą sprendimą. Apeliantai siekia įgyti didelės vertės turtą, tačiau visiškai nenori mokėti net dalies jiems priklausančio žyminio mokesčio, todėl apeliuoti į protingumo ir sąžiningumo principus apeliantai neturi pagrindo.

8Atskirasis skundas dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 27 d. nutarties tenkintinas.

9Kolegija, išnagrinėjo atskirąjį skundą neperžengdama atskirajame skunde nustatytų ribų, patikrino ir nenustatė absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų. Tačiau teisėjų kolegija sprendžia, jog Kauno miesto apylinkės teismas 2007 m. vasario 27 d. nutartimi netinkamai išsprendė atleidimo nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo klausimą (CPK 329 str. 1 d.), todėl nutartis naikintina ir klausimas išspręstinas iš esmės.

10LR CPK 83 straipsnio 3 dalis numato, kad, esant asmens prašymui, teismui paliekama teisė, atsižvelgiant į tokio asmens turtinę padėtį, iš dalies atleisti jį nuo žyminio mokesčio sumokėjimo. CPK nenurodo, nuo kokios dalies žyminio mokesčio teismas gali asmenį atleisti. Tik teismas, įvertinęs jam pateiktus įrodymus apie asmens gaunamas pajamas, turimą nekilnojamąjį ir kilnojamąjį turtą, galutinai nustato, nuo kokios dalies žyminio mokesčio turi būti atleidžiamas šito prašantis asmuo. Prašymas iš dalies atleisti nuo žyminio mokesčio turi atitikti procesinio dokumento turiniui keliamus reikalavimus (CPK 111 str.), prie jo turi būti pridėti įrodymai, patvirtinantys prašymo pagrįstumą. CPK 115 straipsnio 2 ir 3 dalyje numatyta, jog tuo atveju, kai procesiniai dokumentai neatitinka jų formai ir turiniui keliamų reikalavimų, teismas priima nutartį, nustatydamas pakankamą terminą trūkumams pašalinti, ir tik tokiu atveju, jeigu asmuo pagal teismo nurodymus ir nustatytu terminu trūkumų nepašalina, tas procesinis dokumentas laikomas nepaduotu. Taigi akivaizdu, kad tuo atveju, kai prašymas atleisti nuo dalies žyminio mokesčio nėra reikiamai pagrįstas pateiktais įrodymais ir dėl to neatitinka jo turiniui ir formai keliamų reikalavimų, teismas pirmiausia turi nustatyti terminą trūkumams pašalinti, o ne spręsti apie pareikšto prašymo pagrįstumą.

11Apeliantai, pateikdami apeliacinį skundą, nurodė, jog jų materialinė padėtis nuo kreipimosi į teismą dienos nepasikeitė, yra labai sunki, nes jie augina du nepilnamečius vaikus, dukra V. K. serga įgimta širdies liga, jai būtinas nuolatinis gydymas, todėl ir prašo atsižvelgti į sunkią materialinę padėtį ir atleisti iš dalies nuo žyminio mokesčio mokėjimo. Prie skundo apeliantai pateikė pažymą apie šeimos sudėtį ir pažymas apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį (b.l. 121-123, t. 6). Kauno miesto apylinkės teismas 2007-02-27 nutartimi nustatė terminą iki 2007-03-13 sumokėti 1500 Lt žyminio mokesčio. Teismas nurodė, jog kitų duomenų apie savo gautas pajamas ir turimą turtą ieškovai nepateikė, o išvadą, jog ieškovai yra pajėgūs sumokėti 1500 Lt žyminio mokesčio, teismas padarė remdamasis ieškovų pateiktomis pažymomis, ieškovų posėdžiuose duotais paaiškinimais, jog gyvena ūkiškai, bei, kad ieškovus teismo proceso metu atstovavo teisininkai.

12Įvertinusi byloje esančius įrodymus, kolegija konstatuoja, jog ieškovų materialinė padėtis nuo ieškinio pateikimo dienos pasikeitė nežymiai, ir yra sunki. Teismui pateiktos pažymos (b.l. 122-123, t. 6) apie priskaičiuotą ir išmokėtą darbo užmokestį patvirtina, jog ieškovo V. K. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis yra 409 Lt, o ieškovės D. K. vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 502 Lt. Šeima susideda iš keturių asmenų, dukra V. K. serga įgimta širdies liga, jai būtinas nuolatinis gydymas (b.l. 138-139, t.2). Byloje yra duomenų apie V. K. priklausančius ūkinius pastatus ir žemės sklypus, esančius ( - ) (b.l. 123-133, t.2), tačiau nėra įrodymų, patvirtinančių apie ieškovų gaunamas pajamas, naudojant minėtą turtą. Kauno miesto apylinkės teismas, pripažinęs, jog ieškovų pateiktų įrodymų neužtenka spręsti apie pareikšto prašymo pagrįstumą, turėjo įpareigoti ieškovus pateikti papildomus įrodymus, o tik po to spręsti ar ieškovai pajėgūs sumokėti įstatymu nustatytą žyminį mokestį.

13Kaip matyti iš bylos medžiagos, ieškovų materialinė padėtis nuo ieškinio pateikimo iki apeliacinio skundo padavimo dienos išliko sunki. 2004-07-12 Kauno miesto apylinkės teismo nutartimi (b.l. 100, t.3) ieškovai D. K. ir V. K. buvo atleisti nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo paduodant ieškinį. 2005-01-21 nutartimi (b.l. 27, t.1) ieškovė D. K. atleista nuo dalies žyminio mokesčio sumokėjimo. Kauno apygardos teismas 2006-01-16 nutartimi (b.l. 192-194, t. 2) panaikino Kauno miesto apylinkės teismo 2005-09-06 nutartį, kuria D. K. buvo įpareigota sumokėti 2000 Lt žyminio mokesčio. 2006-10-30 nutartimi Kauno miesto apylinkės teismas ieškovams atidėjo žyminio mokesčio už proceso atnaujinimą sumokėjimą iki teismo sprendimo priėmimo (b.l. 34-35, t. 6).

14Atsižvelgiant į tai, kad apylinkės teismas, nenustatęs termino trūkumams pašalinti, pažeidė nurodytą (CPK 115 str. 2 d.) procesinės teisės normą, kas sąlygojo neteisingą pareikšto prašymo išsprendimą, nes konstatuotina, kad ieškovų turtinė padėtis yra sunki ir jie nepajėgūs sumokėti įstatymo numatyto žyminio mokesčio, kolegija panaikina apskųstąją apylinkės teismo nutartį ir, klausimą išsprendžia iš esmės, t.y. patenkina ieškovų prašymą ir atleidžia juos nuo likusios žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą sumokėjimo (CPK 329 str. 1 d., 338 str., 337 str. 2 p.). Kadangi iš viso ieškovai turėtų sumokėti 3024,79 Lt žyminio mokesčio, yra sumokėję 100 Lt žyminio mokesčio (b.l. 126, t. 6), nuo likusios 2924,79 Lt dalies žyminio mokesčio sumokėjimo ieškovai atleistini.

15Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio pirmosios dalies 2 punktu, teisėjų kolegija

Nutarė

16Atskirąjį skundą patenkinti.

17Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. vasario 27 d. nutartį panaikinti ir atleisti ieškovus D. K. ir V. K. nuo likusios 2924,79 Lt žyminio mokesčio dalies už apeliacinį skundą sumokėjimo.

18Nutartis įsiteisėja nuo jos priėmimo dienos.

Proceso dalyviai
Ryšiai