Byla 2KT-44/2007
Dėl Kauno apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui

1Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas Vytas Milius, susipažinęs su pareiškėjų V. K. , D. K. , I. K. prašymu dėl Kauno apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui,

Nustatė

2Lietuvos apeliaciniame teisme 2007 m. birželio 7 d. gautas pareiškėjų V. K. , D. K. , I. K. prašymas, kuriuo prašoma Kauno apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamas civilines bylas Nr. 2S-568-260/2007 ir 2A-727-601/2007 perduoti nagrinėti kitam apygardos teismui (prašymo įžanginėje dalyje nurodoma ir civilinė byla Nr. 2S-581-378/2007). Nurodo, kad Kauno apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas į pareiškėjų apeliaciniam skundui dėl Kauno miesto apylinkės teismo 2007 m. sausio 26 d. sprendimo civilinėje byloje Nr. 2-1801-638/2007 nagrinėti sudarytą kolegiją įtraukė teisėjus, kurie Kauno apygardos teisme nagrinėtose kitose bylose yra priėmę pareiškėjams nepalankius procesinius sprendimus. Paaiškina, jog visi Kauno apygardos teismo teisėjai apeliacine tvarka yra nagrinėję civilines bylas, kuriose kaip dalyvaujantys byloje asmenys buvo įtraukti pareiškėjai, tačiau apeliacinės instancijos teismo priimti procesiniai sprendimai buvo nepalankūs pareiškėjams. Pažymi, kad nepasitiki nei vienu Kauno apygardos teismo teisėju ir reiškia nušalinimą visam teismui, pakartotinai reiškia nušalinimą teisėjai G. Davidonienei bei atkreipia dėmesį į šio teismo teisėjų priimtus pareiškėjams nepalankius procesinius sprendimus.

3Prašymas dėl apeliacine tvarka teisme nagrinėjamų civilinių bylų perdavimo nagrinėti kitam teismui atmestinas.

4Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas turi teisinį pagrindą nagrinėti šį prašymą, kadangi pareiškėjai reiškia nušalinimą visiems Kauno apygardos teismo teisėjams ir šiuo pagrindu prašo apeliacine tvarka nagrinėjamas civilines bylas iš vieno apygardos teismo perduoti kitam (CPK 35 str. 2 d.).

5Teisingumo vykdymas Lietuvos Respublikos vardu yra išimtinė įstatymų nustatyta tvarka paskirtų ir bylas nagrinėjančių teisėjų teisė bei pareiga (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 5 str. 3 d., 109 str.). Teisingumas turi būti vykdomas ne pagal asmenų pageidavimus, o vadovaujantis teisinėje valstybėje vyraujančiais teisės principais ir griežtai laikantis įstatymų reikalavimų (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 109 str., 135 str. 1 d.). Konstitucijoje įtvirtinta teismų instancinė sistema garantuoja asmenims teisę skųsti neteisėtus ir nepagrįstus teismų procesinius sprendimus bei padeda iki minimumo sumažinti žemesnės instancijos teismų daromas faktines bei teisines klaidas.

6Iš atlikus tyrimą gautų duomenų matyti, kad Kauno apygardos teismo teisėjai apeliacine tvarka ne kartą nagrinėjo civilines bylas, kuriose pareiškėjai buvo dalyvaujantys byloje asmenys (2A-1192/11998, 2A-2127/2001, 2A-1332/2003, 2A-324/2004, 2A-285-390/2006, 2A-73-555/2007 ir kitos). Daugelyje šių bylų apeliacinės instancijos teismas panaikino pirmosios instancijos teismo priimtus procesinius sprendimus. Tokie aukštesnės instancijos teismo procesiniai veiksmai, kai naikinami žemesnės instancijos teismų sprendimai (nutartys) yra sudėtinė teisingumo vykdymo dalis, kuri užtikrina asmenų pažeistų teisių gynybą ir nereiškia bylą nagrinėjusių teisėjų suinteresuotumo bylos baigtimi. Šiuo metu Kauno apygardos teismas apeliacine tvarka nagrinėja dvi civilines bylas, kuriose V. K. , D. K. ir I. K. yra dalyvaujantys byloje asmenys (Nr. A2-581-378/2007 ir 2A-727-601/2007). Pareiškėjų prašyme nurodyta civilinė byla Nr. 2S-568-260/2007 yra išnagrinėta ir Kauno apygardos teismas 2007 m. balandžio 17 d. joje yra priėmęs pareiškėjams palankią nutartį, o civilinė byla Nr. 2S-581-378/2007 apskritai nėra nagrinėjama teisme. Esant tokioms aplinkybėms, galima manyti, kad pareiškėjai prašyme dėl bylų perdavimo nagrinėti kitam teismui turėjo omenyje ne civilines bylas Nr. 2S-581-378/2007 ir 2S-568-260/2007, o kitą šiame teisme nagrinėjamą civilinę bylą Nr. A2- 581-378/2007. Tiek apeliacine tvarka nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. 2A-727-601/2007, tiek ir byloje Nr. A2-581-378/2007 V. K. , D. K. , I. K. pasinaudojo procesine teise ir pareiškė nušalinimus bylą nagrinėjantiems teisėjams, tačiau Kauno apygardos teismo pirmininkas 2007 m. birželio 6 d. nutartimis atmetė pareiškėjų pareiškimus dėl teisėjų nušalinimo bei pateikė išsamius paaiškinimus į jų argumentus, kurie yra analogiški šiame prašyme išdėstytiems pareiškėjų argumentams. Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas neturi įgaliojimų tikrinti šios teismo nutarties teisėtumo bei pagrįstumo ar spręsti klausimą dėl atskirų bylą nagrinėjančių teisėjų nušalinimo, kadangi šis klausimas turi būti sprendžiamas CPK 69 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka.

7Nesant naujų aplinkybių ir pareiškėjams nepateikus objektyvių duomenų, kurie leistų atsirasti pagrįstoms abejonėms dėl visų Kauno apygardos teismo teisėjų šališkumo pareiškėjų atžvilgiu, tenkinti pareiškimo dėl teismo nušalinimo ir pagal prašymą perduoti bylą nagrinėti kitam teismui, nėra pagrindo.

8Vadovaudamasis CPK 35 straipsnio antrąja dalimi ir 69 straipsniu, Lietuvos apeliacinio teismo pirmininkas

Nutarė

9Pareiškėjų V. K. , D. K. , I. K. prašymą dėl Kauno apygardos teisme apeliacine tvarka nagrinėjamų civilinių bylų Nr. 2A-727-601/2007 ir A2-581-378/2007 perdavimo nagrinėti kitam apygardos teismui atmesti.

Proceso dalyviai
Ryšiai