Byla I-2390-208/2014
Dėl sprendimų pakeitimo

1Vilniaus apygardos administracinio teismo teisėjas Donatas Vansevičius rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjos UAB „Serneta“ skundą atsakovei Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, trečiajam suinteresuotam asmeniui Vilniaus apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai dėl sprendimų pakeitimo.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3UAB „Serneta“ (toliau – ir pareiškėja) kreipėsi į teismą su patikslintu skundu (b. l. 28–30), prašydama pakeisti Mokestinių ginčų komisijos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – ir MGK) 2013-09-09 sprendimo Nr. S-140(7-145/2013) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – ir atsakovė, VMI) 2013-05-10 sprendimo Nr. (20.16-06)-331-33189 dalis, kuriomis buvo atsisakyta jai grąžinti 7 187,00 Lt nekilnojamojo turto mokesčio (toliau – ir NTM) permoką.

4Pareiškėja paaiškino, kad ji pateikė prašymą grąžinti 119 425,00 Lt NTM permoką. Vilniaus apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – ir Vilniaus apskrities VMI) atliko pareiškėjos mokestinį tyrimą dėl NTM permokos grąžinimo už laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2006-12-31. VMI 2013-05-10 sprendimu Nr. (20.16-06)-331-33189 nutarė negrąžinti jai 119 425,00 Lt NTM permokos. MGK 2013-09-09 sprendimu Nr. S-140(7-145/2013) pakeitė VMI 2013-05-10 sprendimą Nr. (20.16-06)-331-33189 ir nurodė negrąžinti 116 465,00 Lt NTM permokos. Mano, kad skundžiamų sprendimų dalys, kuriomis buvo atsisakyta jai grąžinti 7 187,00 Lt NTM permoką už patalpas, esančias ( - ) (1 610,00 Lt) ir ( - ) (5 577,00 Lt), yra nepagrįstos. Dėl patalpų, esančių ( - ), pažymėjo, kad iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matosi, kad tik 2008-05-12 buvo atlikti galutiniai buto kadastriniai matavimai, tai yra butas buvo pilnai įrengtas, todėl ginčo laikotarpiu pareiškėja NTM už šias patalpas neturėjo mokėti. Dėl patalpų, esančių ( - ), paaiškino, kad nors 2006-03-21 pastatas (prekybos centras) buvo pripažintas tinkamu naudoti, tačiau pastato antras aukštas dar nebuvo įrengtas, todėl už minėtą objektą ji turėjo mokėti ne 18 135,00 Lt, o 12 558,00 Lt (69,25 proc.). Iš Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo matosi, kad iki šiol pastato būklė yra nebaigtas statyti.

5Atsakovė su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą (b. l. 85–87).

6VMI nurodė, kad fakto dėl aritmetinio mokesčio apskaičiavimo pagrįstumo pareiškėja neginčija. Dėl buto, esančio ( - ), paaiškino, kad šio buto statybos pabaigos metai yra 2002 m., baigtumas 100 proc., tinkamu naudoti butas pripažintas 2003-04-15 aktu Nr. ( - ). 2008-05-15 buvo sutvarkyta Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kuri jokios lemiamos reikšmės nekilnojamojo turto apmokestinimui NTM neturi. Dėl prekybos centro, esančio ( - ), paaiškino, kad 2006-03-21 aktu prekybos centras buvo pripažintas tinkamu naudoti, 2006-03-14 buvo išnuomotas UAB „Norfos mažmena“, vadinasi, pastatas buvo naudojamas. Pareiškėja įrodymų, patvirtinančių jos poziciją, nepateikė. Kadangi pareiškėjai nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas – butas ir pastatas (prekybos centras) buvo pripažinti tinkamais naudoti, pareiškėjai pagrįstai apskaičiuotas NTM.

7Vilniaus apskrities VMI su pareiškėjos skundu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą, palaikydama VMI atsiliepime išdėstytus argumentus (b. l. 69).

8Skundas atmestinas.

9Byloje ginčas kilo dėl 7 187,00 Lt NTM permokos grąžinimo už du objektus – butą, esantį ( - ), ir prekybos centrą, esantį ( - ).

10Iš bylos medžiagos matyti, kad pareiškėja Vilniaus apskrities VMI 2011-12-30 pateikė patikslintą 2006 m. NTM deklaraciją (MGK b. l. 16–22). Pareiškėja Vilniaus apskrities VMI 2011-12-30 pateikė prašymą grąžinti 119 425,00 Lt NTM permoką už 2006 m. (MGK b. l. 15). Vilniaus apskrities VMI atliko pareiškėjos mokestinį tyrimą dėl NTM permokos grąžinimo už laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2006-12-31 ir parengė 2013-04-05 mokestinio tyrimo rezultatų ataskaitą Nr. 91-72 (MGK b. l. 26–40) bei 2013-04-05 pranešimą Nr. (4.65)-89-274 (MGK b. l. 41–53). Vilniaus apskrities VMI 2013-05-06 parengė išvadą Nr. 2228916 dėl 119 425,00 Lt NTM negrąžinimo (MGK b. l. 14). VMI 2013-05-10 sprendimu Nr. (20.16-06)-331-33189 nusprendė negrąžinti pareiškėjai 119 425,00 LT NTM permokos (MGK b. l. 12). Pareiškėja su 2013-06-11 skundu kreipėsi į MGK, prašydama grąžinti 66 340,00 Lt NTM permoką (MGK b. l. 2–5), kuri 2013-09-09 sprendimu Nr. S-140(7-145/2013) pakeitė VMI 2013-05-10 sprendimą Nr. (20.16-06)-331-33189 negrąžinti 119 425,00 Lt NTM permokos į sprendimą negrąžinti 116 465,00 Lt NTM permokos (MGK b. l. 98–108).

11Pagal ginčo laikotarpiu galiojusio Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo (toliau – ir NTM įstatymas) 4 str. 2 p., mokesčio objektas yra juridiniams asmenims nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas, esantis Lietuvos Respublikoje; pagal minėto įstatymo 7 str. 3 d., mokesčiu neapmokestinami tinkamais naudoti nepripažinti statiniai, jeigu jie nėra faktiškai naudojami.

12Dėl buto, esančio ( - )

13Bylos medžiaga patvirtina, kad butas tinkamu naudoti pripažintas 2003-04-15 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu Nr. ( - ), baigtumas – 100 proc. (MGK b. l. 83–87), vadinasi, pagal ginčo laikotarpiu galiojusio NTM įstatymo nuostatas, nuo šios datos, t. y. nuo 2003-04-15, pareiškėjos nuosavybės teise turimas butas turėjo būti apmokestinamas NTM. Pareiškėjos nurodyta aplinkybė, jog tik 2008-05-12 buvo atlikti galutiniai buto kadastriniai matavimai, reikšmės NTM skaičiavimui neturi.

14Dėl prekybos centro, esančio ( - )

15Bylos medžiaga patvirtina, kad prekybos centras tinkamu naudoti pripažintas 2006-03-21 statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktu, baigtumas – 100 proc. (b. l. 94–95, MGK b. l. 66–72), vadinasi, pagal ginčo laikotarpiu galiojusio NTM įstatymo nuostatas, nuo šios datos, t. y. nuo 2006-03-21, pareiškėjos nuosavybės teise turimas pastatas turėjo būti apmokestinamas NTM. Kadangi prekybos centro pastatas 2006-03-14 buvo išnuomotas UAB „Norfos mažmena“ (MGK b. l. 66–72), vadinasi, pastatas buvo faktiškai naudojamas, kas pagal NTM įstatymo nuostatas yra pagrindas mokėti NTM. Dėl būklės – nebaigtas statyti – VĮ Registrų centro Šiaulių filialas 2013-12-10 rašte Nr. (8.4.3.)G-1821 teismui (b. l. 93) paaiškino, kad 2005 m. gruodžio 29 dienai pastato cokolinio aukšto, I aukšto bei II aukšto patalpų (2-18 ir 2-32) baigtumas – 100 proc., likusio II aukšto baigtumas – 98 proc., viso pastato baigtumas – 99 proc., II etapo apdailos darbus pareikalauta užbaigti iki 2006-05-01, 2006-03-21 priimtas statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas (b. l. 94-95), 2008-02-12 pažyma Nr. ( - ) patvirtina pastato rekonstravimą, kapitalinį remontą (b. l. 91), duomenų apie jo užbaigimą byloje nėra, tačiau ginčas kyla dėl NTM permokos grąžinimo už laikotarpį nuo 2006-01-01 iki 2006-12-31, vadinasi, pareiškėjos nurodoma šiuo metu esanti pastato būklė – nebaigtas statyti – neturi jokios įtakos pastato apmokestinimui NTM laikotarpyje nuo 2006-01-01 iki 2006-12-31.

16Remiantis tuo, kas išdėstyta, atmetamas kaip nepagrįstas pareiškėjos teiginys, kad tiek butas, esantis ( - ), tiek prekybos centras, esantis ( - ), 2006 metais nebuvo baigti statyti, todėl jai nepagrįstai apskaičiuotas NTM.

17Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis nurodytų teisės normų sistemine analize, remdamasis ištirtų bylos rašytinių įrodymų visuma, teisingumo ir protingumo kriterijais, teismas daro išvadą ir konstatuoja, kad pareiškėjos skundžiamos MGK 2013-09-09 sprendimo Nr. S-140(7-145/2013) ir VMI 2013-05-10 sprendimo Nr. (20.16-06)-331-33189 dalys, kuriomis buvo atsisakyta jai grąžinti 7 187,00 Lt NTM permoką, yra teisėtos ir pagrįstos, todėl jų naikinti nėra pagrindo.

18Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 85–88 str. 1 p., 127 str. 1 d., teismas

Nutarė

19pareiškėjos UAB „Serneta“ skundą atmesti kaip nepagrįstą.

20Sprendimas per 14 dienų nuo jo paskelbimo apeliacine tvarka gali būti skundžiamas Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui, paduodant skundą tiesiogiai šiam teismui arba per Vilniaus apygardos administracinį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai