Byla 2-8618-476/2018
Dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo ir materialinio išlaikymo priteisimo

1Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant Linai Indilienei, dalyvaujant ieškovei I. J., ieškovės atstovei advokatei Raimondai Klimienei, atsakovo atstovei advokatei Lionei Užubalienei, institucijos, teikiančios išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovei Marijai Muchambetalijevai,

2viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. J. ieškinį atsakovui K. K., institucija, teikianti išvadą byloje (toliau – Institucija) Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Kauno apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius Raseinių rajone, dėl nepilnamečių vaikų gyvenamosios vietos, bendravimo tvarkos nustatymo ir materialinio išlaikymo priteisimo.

3Teismas

Nustatė

4ieškovė I. J. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti nepilnamečių vaikų J. K. ir E. K., gyvenamąją vietą su motina jos gyvenamojoje vietoje, bendravimo tvarką su tėvu K. K., priteisti iš atsakovo materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams periodinėmis, kas mėnesį mokamomis išmokomis po 170,00 Eur kiekvienam vaikui, išlaikymo įsiskolinimą 2040 Eur už laikotarprį nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. birželio 1 d.

5Ieškovė I. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad tėvystę dukrai Justinai ir sūnui E. atsakovas pripažino bendru pareiškimu. Vaikai auga ir didėja jų poreikiai. Jai vienai sunku išlaikyti du nepilnamečius vaikus. Dėl šių priežasčių kreipėsi į teismą su prašymu priteisti materialinį išlaikymą, nustatyti bendravimo tvarką su tėvu ir nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą. Dėl nedidelio sūnaus amžiaus ji negali dirbti, todėl jų šeimos gaunamos pajamos nedidelės – išmoka už vaikus ir socialinė pašalpa. Prašė iš atsakovo priteisti po 170,00 eurų kiekvienam vaikui nuo kreipimosi į teismą dienos. Ryšium su tuo, kad atsakovas prie vaikų išlaikymo neprisidėjo nuo 2017 m. gruodžio 1 d. prašė priteisti 2040,00 eurų materialinio išlaikymo įsiskolinimą. Patvirtino, kad per šį laikotarpį iš atsakovo gavo 300,00 eurų, todėl prašomo materialinio išlaikymo dydį mažina 300,00 eurų. Atsakovo atsiliepime nurodyta transporto priemonė jau parduota. Supranta, kad atsakovas negali su vaikais susitikti pagal nustatytą grafiką, nes dirba užsienyje. Dėl šių priežasčių ji suteiks jam galimybes bendrauti su vaikais grįžus iš užsienio, jam patogiu ir vaikams priimtinu laiku.

6Atsakovo atstovė advokatė Lionė Užubalienė su ieškiniu sutiko iš dalies. Savo poziciją ieškovas išdėstė atsiliepime į ieškinį. Atsakovas sutinka mokėti vaikams išlaikymą po 170,00 eurų kas mėnesį. K. K. ieškovei iki kreipimosi į teismą dienos pervedė 300,00 eurų, tai posėdžio metu patvirtino ir ieškovė, todėl prašė sumažinti įsiskolinimo dydį 300,00 eurų. Prieš posėdį ją atsakovas informavo, kad įsiskolinimui padengti pasiūlyta transporto priemonė jau parduota. Atsakovas sutiko, kad nepilnamečių vaikų gyvenamoji vieta būtų nustatyta su ieškove. Su vaikais bendraus kai grįš atostogų.

7Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Marija Muchambetalijeva ieškinį palaikė, prašė jį tenkinti. Teismo posėdžio metu nurodė, kad ieškovė su mažamečiais vaikais gyvena jos tėvams nuosavybės teise priklausančiame keturių kambarių su virtuve name. Vaikai turi savo lovytes, būtiniausius reikmenis, žaislus. Tarnyba neturi duomenų, kad ieškovė I. J. netinkamai vykdytų motinos pareigas nepilnamečių vaikų atžvilgiu, negebėtų užtikrinti socialinio, fizinio ir emocinio saugumo, saugios namų aplinkos, palankios vaikų teigiamo požiūrio į vertybes, tinkamo gyvenimo būdo formavimui. Dėl šių priežasčių Tarnyba mano, kad Justinos ir E. K. gyvenamosios vietos nustatymas su motina atitiktų jų interesus.

8Ieškinys tenkintinas.

9Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei atsikirtimus (Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 178 straipsnis). Bendroji įrodinėjimo pareigos paskirstymo taisyklė nustato, kad įrodinėjimo pareiga tenka tam asmeniui, kuris teigia. Įrodinėjimo civilinėje byloje tikslas – teismo įsitikinimas, pagrįstas byloje esančių įrodymų tyrimu ir vertinimu, kad tam tikros aplinkybės, susijusios su ginčo dalyku, egzistuoja arba neegzistuoja (CPK 176 straipsnio 1 dalis). Lietuvos Aukščiausiojo Teismo formuojamoje praktikoje nurodyta, kad bet kokios ginčui išspręsti reikšmingos informacijos įrodomąją vertę nustato teismas pagal savo vidinį įsitikinimą, pagrįstą visapusišku ir objektyviu aplinkybių, kurios buvo įrodinėjamos proceso metu, išnagrinėjimu, vadovaudamasis įstatymais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartys civilinėse bylose Nr. 3K-3-177/2006, 3K-3-398/2006, 3K-3-416/2007, 3K-3-427/2008).

10Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad nepilnamečiai J. K. gim. ( - ) ir E. K. gim. ( - ) yra ieškovės I. J. ir atsakovo K. K. vaikai (b. l. 7,8). Vaikai šiuo metu gyvena kartu su mama (ieškove), jos gyvenamojoje vietoje. Ieškovei Raseinių rajono savivaldybės administracijos Švietimo iš socialinių reikalų departamento socialinės paramos skyriaus sprendimu skirta 219,60 Eur. socialinė pašalpa, išmoka vaikams ir parama mokinio reikmėms įsigyti. Šeimos mėnesio pajamos 323,34 Eur. Ieškovė šiuo metu nedirba, nes E. dar neturi 3 m..

11Atsakovas K. K. dirba, gauna nuolatines pajamas. Su prašomu priteisti materialinio išlaikymo dydžiu sutiko. Iš atsakovo priteistinas 170,00 eurų materialinis išlaikymas kiekvienam vaikui kas mėnesį ir materialinio išlaikymo įsiskolinimas nuo 2017-12-01 iki 2018-05-31. Šis materialinio išlaikymo įsiskolinimas mažintinas per šį laikotarpį sumokėta pinigine suma – 300,00 eurų. Atliktas byloje esančių ir teismo posėdžių metu išdėstytų aplinkybių, įrodymų, vertinimas leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad šalys gali savo nepilnamečiams vaikams teikti išlaikymą po 170,00 Eur periodinėmis išmokomis kas mėnesį kiekvienam vaikui. Teismas laiko, kad šiuo konkrečiu atveju, atsižvelgiant į tėvų turtinę padėtį, kiekvieno iš ieškovės ir atsakovo nepilnamečių vaikų išlaikymui reikalinga suma sudaro 340,00 Eur.

12Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovės reikalavimas pilnai pagrįstas, todėl tenkintinas. Ieškovė I. J. skirtina lėšų, skirtų nepilnamečių vaikų išlaikymui, tvarkytoja uzufrukto teise.

13Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1 punktas).

14Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl išlaikymo dydžio pakeitimo (CK 3.201 straipsnis).

15Dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su juo tvarkos nustatymo

16Vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas savo tėvų šeimoje, bendrauti su tėvais, nesvarbu, ar tėvai gyvena kartu, ar skyrium, bendrauti su giminaičiais, jei tai nekenkia vaiko interesams (CK 3.161 straipsnio 3 dalis). Ši įstatyme įtvirtinta vaiko teisė į šeimos ryšius yra pamatinė, nes visapusiška ir darni vaiko raida galima tik augant šeimoje, jaučiant meilę ir supratimą (Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencijos preambulė). Vaiko šeima visų pirma yra jo tėvai, nepriklausomai nuo jų tarpusavio santykio kvalifikavimo (sutuoktiniai, buvę sutuoktiniai, partneriai, atskirai gyvenantys asmenys ir pan.). Tėvai turi pirmumo teisę prieš kitus asmenis atlikti savo tėviškąsias pareigas – dorai auklėti ir prižiūrėti savo vaikus, rūpintis jų sveikata, išlaikyti juos, atsižvelgdami į jų fizinę ir protinę būklę sudaryti palankias sąlygas visapusiškai ir harmoningai vystytis, kad vaikas būtų parengtas savarankiškam gyvenimui visuomenėje (CK 3.155 straipsnio 2 dalis, 3.165 straipsnio 1 dalis). Visus klausimus, susijusius su vaikų auklėjimu, sprendžia abu tėvai tarpusavio susitarimu (CK 3.165 straipsnio 3 dalis), nes vaiko saugumui ir ugdymui užtikrinti reikalingas tėvų bendradarbiavimas tarpusavyje ir su vaiku. Būtent todėl tėvai turi siekti spręsti visus su vaiku susijusius klausimus taikiai.

17Ieškovė prašė teismo, nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą kartu su ja, jos gyvenamojoje vietoje, taip pat nustatyti atsakovo K. K. bendravimo su vaikais tvarką.

18Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių nepilnamečiai vaikai gyveno ir šiuo metu gyvena su savo motina (ieškove). Per šį laikotarpį ieškovės (motinos) ir vaikų J. K. ir E. K. ryšys yra stipresnis nei su tėvu K. K... Taigi, akivaizdu, kad ieškovė I. J. yra sudariusi normalias sąlygas vaikams augti ir vystytis. Atsižvelgiant į byloje esančius įrodymus, šalių paaiškinimus, bei į tai, kad tėvas K. K. gyvena ir dirba užsienyje, teismas daro išvadą, kad nepilnamečio vaikų gyvenamosios vietos nustatymas su jo motina (ieškove) atitiktų vaikų interesus.

19CK 3.175 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nustato skyrium gyvenančio tėvo ar motinos bendravimo su vaiku tvarką, atsižvelgdamas į vaiko interesus ir sudarydamas galimybę skyrium gyvenančiam tėvui ar motinai maksimaliai dalyvauti auklėjant vaiką. Minimalus bendravimas gali būti nustatomas tik tuomet, jei nuolatinis maksimalus bendravimas kenkia vaiko interesams. CK 3.156 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad tėvo ir motinos teisės ir pareigos savo vaikams yra lygios, nesvarbu, ar vaikas gimė susituokusiems, ar nesusituokusiems tėvams, jiems santuoką nutraukus, teismui pripažinus ją negaliojančia ar tėvams gyvenant skyrium.

20Nagrinėjamu atveju atsakovas byloje elgiasi pasyviai, nuomonės dėl bendravimo tvarkos su nepilnamečiais vaikais neišreiškė. Ieškovė nurodė, kad leis bendrauti atsakovui jam patogiu laiku. Įgyvendinant įstatymo nuostatas bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka turi būti nustatyta. Atsižvelgiant į tai, kad teismas tokio pobūdžio bylose yra aktyvus, todėl bendravimo su nepilnamečiais vaikais tvarka nustatytina teismo iniciatyva.

21Dėl išlaikymo įsiskolinimo

22Tėvams (vienam jų) nevykdant pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką, įstatyme nustatyta galimybė teismui priteisti iš jų (vieno jų) išlaikymą, kurį jie (jis) turės pareigą teikti ateityje (nuo teismo sprendime nurodytos datos), taip pat priteisti išlaikymo skolą. Nors teisė reikalauti išlaikymo atsiranda nuo tada, kai vaiko tėvas (motina) jo nebeteikia, tačiau įstatyme nustatytas ribojimas išlaikymo skolai priteisti, t. y. išlaikymo skola negali būti išieškota daugiau kaip už trejus metus iki ieškinio pateikimo dienos (CK 3.200 straipsnis). Ieškovė ieškiniu taip pat prašo iš atsakovo priteisti išlaikymo įsiskolinimą, susidariusį nuo 2017-12-01 iki 2018-06-01, kas sudaro 2040,00 Eur. Atsižvelgiant į tai, kad atsakovas per šį laikotarpį ieškovei pervedė 300,00 eurų, prašoma priteisti įsiskolinimo suma mažintina.

23Dėl bylinėjimosi išlaidų

24Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei ir atsakovui Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos sprendimu buvo suteikta 100 procentų apmokama antrinė teisinė pagalba ir jie 100 procentų atleista nuo žyminio mokesčio ir kitų bylinėjimosi išlaidų mokėjimo, todėl iš šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos nepriteistinos(b. l. 5,6,20,21).

25Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.169 str., 3.192 str., 3.196 str., 3.200 str. ir civilinio proceso kodekso 268-270 straipsniais,

Nutarė

26ieškinį tenkinti iš dalies.

27Nustatyti nepilnamečių vaikų: J. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir E. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) gyvenamąją vietą su motina I. J., jos gyvenamojoje vietoje.

28Nustatyti atsakovo K. K. bendravimo su nepilnamečiais vaikais J. K. ir E. K. tvarką: kiekvieno mėnesio pirmą ir trečią savaitgalį šeštadienį nuo 10 val. iki 17 val., sekmadienį nuo 10 val. iki 17 val. vaikų nuolatinėje gyvenamojoje vietoje iki E. sukaks 5 (penki) metai. Nuo 2021-01-01 bendravimas pirmą ir trečią mėnesio savaitgalį gali vykti atsakovo pageidaujamoje vietoje, vaikus išsivežant iš nuolatinės gyvenamosios vietos 10 val. ir grąžinant į nuolatinę gyvenamąją vietą 18 val.

29Priteisti iš K. K., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą nepilnamečiams vaikams: dukteriai J. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir sūnui E. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) periodinėmis, kas mėnesį mokamomis 170 Eurų dydžio išmokomis kiekvienam vaikui nuo 2018 m. birželio 1 d. iki vaikų pilnametystės.

30Teikiamą išlaikymą uzufrukto teise valdyti ir tvarkyti pavesti vaikų motinai I. J..

31Sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti skubiai.

32Priteisti iš K. K., a.k. ( - ) materialinio išlaikymo nepilnamečiams vaikams: dukteriai J. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir sūnui E. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) įsiskolinimą už laikotarpį nuo 2017 m. gruodžio 1 d. iki 2018 m. gegužės 31d. sumoje po 870,00 eurų kiekvienam vaikui, bendra įsiskolinimo suma 1740,00 eurų.

33Ieškinį likusioje dalyje atmesti.

34Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas apeliaciniu skundu Šiaulių apygardos teismui per Raseinių rajono apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Raseinių rajono apylinkės teismo teisėja Irena Narbutienė, sekretoriaujant... 2. viešame teismo posėdyje išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės I. J.... 3. Teismas... 4. ieškovė I. J. kreipėsi į teismą ieškiniu, prašydama nustatyti... 5. Ieškovė I. J. teismo posėdžio metu paaiškino, kad tėvystę dukrai... 6. Atsakovo atstovė advokatė Lionė Užubalienė su ieškiniu sutiko iš dalies.... 7. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės... 8. Ieškinys tenkintinas.... 9. Šalys turi įrodyti aplinkybes, kuriomis grindžia savo reikalavimus bei... 10. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad nepilnamečiai J. K. gim. ( - ) ir... 11. Atsakovas K. K. dirba, gauna nuolatines pajamas. Su prašomu priteisti... 12. Esant nustatytoms faktinėms bylos aplinkybėms konstatuotina, kad ieškovės... 13. Sprendimas išlaikymo dalyje vykdytinas skubiai (CPK 282 straipsnio 2 dalies 1... 14. Šalys informuotinos, kad pasikeitus aplinkybėms jos turi teisę kreiptis dėl... 15. Dėl vaiko gyvenamosios vietos ir bendravimo su juo tvarkos nustatymo... 16. Vaikas turi teisę gyventi kartu su tėvais, būti auklėjamas ir aprūpinamas... 17. Ieškovė prašė teismo, nustatyti nepilnamečių vaikų gyvenamąją vietą... 18. Bylos duomenimis nustatyta, kad šalių nepilnamečiai vaikai gyveno ir šiuo... 19. CK 3.175 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad teismas nustato skyrium gyvenančio... 20. Nagrinėjamu atveju atsakovas byloje elgiasi pasyviai, nuomonės dėl... 21. Dėl išlaikymo įsiskolinimo... 22. Tėvams (vienam jų) nevykdant pareigos išlaikyti nepilnametį vaiką,... 23. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 24. Iš byloje esančių duomenų matyti, kad ieškovei ir atsakovui Valstybės... 25. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.169 str.,... 26. ieškinį tenkinti iš dalies.... 27. Nustatyti nepilnamečių vaikų: J. K., gim. ( - ), a.k. ( - ) ir E. K., gim. (... 28. Nustatyti atsakovo K. K. bendravimo su nepilnamečiais vaikais J. K. ir E. K.... 29. Priteisti iš K. K., a.k. ( - ) materialinį išlaikymą nepilnamečiams... 30. Teikiamą išlaikymą uzufrukto teise valdyti ir tvarkyti pavesti vaikų... 31. Sprendimą dėl išlaikymo nepilnamečiams vaikams priteisimo vykdyti skubiai.... 32. Priteisti iš K. K., a.k. ( - ) materialinio išlaikymo nepilnamečiams... 33. Ieškinį likusioje dalyje atmesti.... 34. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...