Byla e2-20673-934/2017
Dėl projektavimo darbų sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir projektavimo darbų sutarties pakeitimo arba nutraukimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas Terebeiza, sekretoriaujant Rasai Jakubovskajai, dalyvaujant ieškovo UAB „Dujų sfera“ vadovui Romualdui Vėlykiui, atstovui pagal įgaliojimą Arūnui Ginkevičiui, atstovui advokato padėjėjui Pauliui Gaveliui, atsakovo Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos atstovui advokatui Tomui Šedbarui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal ieškovo UAB „Dujų sfera“ ieškinį atsakovui Pasienio kontrolės punktų direkcijai prie Susisiekimo ministerijos dėl projektavimo darbų sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu ir projektavimo darbų sutarties pakeitimo arba nutraukimo.

3Teismas,

Nustatė

4I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų santrauka

51. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, su vėlesniais patikslinimais, prašydama pripažinti atsakovės vienašališką projektavimo darbų sutarties Nr. 4-7 nutraukimą neteisėtu ir negaliojančiu; pakeisti 2013-09-23 projektavimo darbų sutartį Nr. 4-7 proporcingai nustatant, jog jos kaina yra 56 542,30 Eur be pridėtinės vertės mokesčio, o šio reikalavimo netenkinus – pripažinti 2013-09-23 projektavimo darbų sutartį Nr. 4-7 nutraukta (1 t., b. l. 1-13; 2 t., b. l. 100-111). Ieškinys iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

61.1. 2013-09-23 UAB „Dujų sfera“ (toliau – Ieškovas ir/arba UAB „Dujų sfera“) ir Pasienio kontrolės punktų direkcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Atsakovas) sudarė projektavimo darbų sutartį Nr. 4-7 (toliau – Sutartis) bei 2014-12-31 ir 2015-11-06 papildomus susitarimus prie Sutarties;

71.2. Atsakovas vykdė Sutartį tinkamai ir yra įvykdžiusi didžiąją dalį sutartinių įsipareigojimų. Vykdant sutartį UAB „Dujų sfera iki šios dienos atliko šiuos darbus: užbaigė Medininkų kaimo dalies teritorijos prie Medininkų pasienio kontrolės punkto, esančio Vilniaus r. sav., Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26, detalųjį planą; atliko žemės paėmimo visuomenės poreikiams (toliau – ŽPVP) parengiamuosius darbus. Visiškai įvykdyti Sutartį Ieškovui liko atlikti šiuos veiksmus: Esamų ir atidalijamų teritorijų kadastriniai matavimai; ŽPVP sklypų vertės nustatymas; ŽPVP projekto parengimas, viešinimas, derinimas ir tvirtinimas; Apjungto sklypo kadastriniai matavimai; Apjungto sklypo įregistravimas VĮ ,,Registrų centras“;

81.3. Pažymėjo, kad vykdant Sutartį neplanuotai ženkliai padidėjo planuojama teritorija, atsirado papildomi darbai, tai nebuvo numatyta Sutartyje, Sutarties prieduose, techninėje specifikacijoje. Šios aplinkybės atsirado po Sutarties pasirašymo, Sutarties vykdymas pasikeitė iš esmės ir Atsakovui tapo nuostolingas, Atsakovas tokių aplinkybių nenumatė, negalėjo numatyti ir kontroliuoti. Atsižvelgiant į minėtas aplinkybes Atsakovas ne kartą prašė Ieškovo susitarti dėl Sutarties pakeitimo ar nutraukimo, tačiau Atsakovas atsisakė keisti Sutartį, šalims nepavyko susitarti;

91.4. Ieškovas yra gavęs 2017-01-18 Atsakovo raštą dėl projektavimo darbų sutarties nutraukimo Nr. 2-40, kuriuo Atsakovas laiko Sutartį nutrauktą dėl esminių sutarties nuostatų pažeidimo nuo 2017-01-26. 2017-02-01 raštu Ieškovas pareiškė, jog laiko Atsakovo vienašališką sutarties nutraukimą niekiniu ir siūlė išspęsti kilusį ginčą dėl Sutarties bendradarbiaujant;

101.5. Nors Ieškovas laikė Atsakovo vienašališką nutraukimą niekiniu ir apie tai pranešė Atsakovui ir toliau vykdė Sutartį, Atsakovas apie Sutarties nutraukimą pranešė Viešųjų pirkimų tarnybai, jokio pranešimo, kaip įpareigoja teisės aktai dėl Sutarties nutraukimo nedelsdamas, tačiau ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, Atsakovas Ieškovui nepateikė. Atsakovas žinojo, jog Ieškovas vienašališką Sutarties nutraukimą laiko niekiniu. Ieškovas tik 2017-03-20 sužinojo, kad Sutartį Atsakovas neteisėtai laiko nutraukta, o Ieškovas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Akcentuotina, kad Ieškovas aiškiai pabrėžė, kad jokių esminių Sutarties pažeidimų nepadarė, Sutartis yra vykdoma, pabrėžtina, jog Sutarties vykdymas buvo apsunkinta būtent dėl Atsakovo kaltės. Atsižvelgiant į šias aplinkybes Ieškovas nepraleisdamas įstatyme nustatyto termino, sužinojęs apie Sutarties nutraukimą, nedelsdamas kreipiasi į Teismą su ieškiniu dabar reikalaudamas Teismo pripažinti Atsakovo vienašališką Sutarties nuraukimą niekiniu. Nors Ieškovas Atsakovui ne kartą pareiškė, kad tokį vienašališką Sutarties nutraukimą lako neteisėtu ir niekiniu, Atsakovas jokių veiksmų nesiėmė ir Sutarties neginčijo Teisme, pažeidinėdamas teisės norminius aktus apie vienašališką Sutarties nutraukimą pranešė Viešųjų pirkimų tarnybai;

111.6. Atsakovas su Ieškovu ne kartą dalyvavo derybose, Ieškovas prašė pakeisti Sutartį 2016-09-20 raštu Nr. 2016/0368, 2016-10-11 raštu, tačiau Atsakovas kategoriškai atsisakė keisti Sutartį ir nurodė, jog Ieškovas turėjo numatyti planuojamos teritorijos plotą. Vėliau gautas Atsakovo 2017-01-18 raštas, kuriuo Atsakovas nuo 2017-01-26 laiko Sutartį nutraukta dėl esminių sutarties pažeidimų;

121.7. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartį Ieškovas beveik įvykdė, bei į tai, kad iš esmės pasikeitus aplinkybės Sutarties vykdymas tapo itin nenaudingas, Ieškovo įsitikinimu, Sutartis privalėjo būti pakeista arba nutraukta šalių susitarimu. Ieškovas laiko vienašališką Sutarties nutraukimą neteisėtų ir niekiniu, todėl prašo teismo vienašališką Sutarties nutrukimą pripažinti negaliojančiu bei pakeisti Sutartį;

131.8. Rengiant detalųjį planą ir ŽPVP projektą dėl atsiradusių papildomų darbų, teritorijos padidėjimo ir teisės aktų pakeitimų (pateikta žemiau), ženkliai padidėjo tiek detaliojo plano, tiek ŽPVP projekto parengimo kaštai, tolesnis Sutarties vykdymas Ieškovui tapo nuostolingas, kadangi dėl būtinumo įtraukti į detaliojo plano teritoriją visus sklypus, iš kurių paimama žemė visuomenės poreikiams. Planuojama teritorija padidėjo net iki 40 ha, tai yra daugiau nei dvigubai daugiau nei buvo numatyta Techninėje specifikacijoje.

141.9. Vykdant Sutartį paaiškėjo, jog prijungiamo žemės sklypo plotas ženkliai padidėjo ne dėl Ieškovo veiksmų, šių aplinkybių Ieškovas nenumatė ir negalėjo numatyti, pažymėjo, jog kitokiu būdu Sutarties neįmanoma įvykdyti. Prijungiamo žemės sklypo plotas, nuo numatyto Techninėje specifikacijoje (apie 7,5-8 ha) padidėjo tris kartus, iki 24 ha. Toks žemės sklypo ploto padidėjimas ženklus, todėl tolesnis Sutarties vykdymas Ieškovui yra nuostolingas. UAB „Dujų sfera“ sudarydama Sutartį Sutarties sudarymo metu nenumatė ir negalėjo protingai numatyti, jog Sutartyje nustatytus darbus reikės atlikti su ženkliai didesnio ploto žemės sklypu negu įtvirtinta Sutartyje. Atsižvelgiant į šias aplinkybes Sutarties įvykdymo kaštai ženkliai išaugo, todėl UAB „Dujų sfera“ prašė atsakovo pakeisti Sutartį, įvertinant padidėjusius Sutarties vykdymo kaštus, kadangi šių aplinkybių Ieškovas Sutarties sudarymo metu nežinojo ir negalėjo protingai numatyti. Nagrinėjamu atveju Sutartyje numatytas užmokesti nepadengia UAB „Dujų sfera“ Sutarties vykdymo sąnaudų, ženkliai išaugo kadastrinių matavimų atlikimo kaštai bei kiti kaštai, todėl tolesnis Sutarties vykdymas prieštarautų UAB „Dujų sfera“ veiklos tikslams bei ribotų sąžiningą konkurenciją;

151.10. Ieškovo įsitikinimu, Atsakovas ir Ieškovas turėjo susitarti dėl Sutarties keitimo arba nutraukimo, tačiau su Atsakovu susitarti nepavyko, Atsakovas reikalavo Ieškovo įvykdyti Sutartį nuostolingai, vėliau nepasiekus susitarimo Atsakovas neteisėtai vienašališkai nutraukė Sutartį, nutraukimą Ieškovas laikė niekiniu;

161.11. Ieškovo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju Atsakovas vienašališkai Sutartį nutraukė neteisėtai, kadangi Ieškovas neatliko Atsakovų nurodomų jokių esminių Sutarties pažeidimų, Atsakovas visą laiką vykdė jam itin dėl pasikeitusių aplinkybių nenaudingą Sutartį, siekė ją pakeisti, o Ieškovas galėjo tikėtis, jog Sutartis bus įvykdyta visiškai, kadangi didžioji Sutarties dalis yra įvykdyta, Ieškovas ne kartą pateikė pasiūlymus Atsakovui dėl Sutarties įvykdymo galimybių, tačiau su jokiais pasiūlymais Atsakovas nesutiko;

171.12. Nagrinėjamu atveju Sutarties vykdymo aplinkybės akivaizdžiai pasikeitė, šiuo atveju akivaizdu, jog buvo galimybė pakeisti Sutarties sąlygas, Ieškovas siūlė kelis variantus, tačiau su Atsakovu susitarti nepavyko, tada Atsakovas visiškai neteisėtai, vienašališkai nutraukė ginčo Sutartį;

181.13. Vykdant Sutartį netikėtai paaiškėjo, jog kaimyninius sklypus ir sklypus, iš kurių paimama žemė visuomenės poreikiams, dėl ko planuojama teritorija neišvengiamai padidėjo nuo 15 - 16 ha iki 40 ha, planuojama teritorija padidėjo daugiau nei dvigubai. Dėl šių aplinkybių, kurių Ieškovas nenumatė ir negalėjo numatyti, kurių nenumatė ir pats Atsakovas, žymiai išaugo Sutarties vykdymo kaštai: ženkliai išaugo detaliojo plano parengimo kaštai; ženkliai išaugo turto vertinimo kaštai; ženkliai išaugo kadastrinių matavimų atlikimo kaštai; ženkliai išaugo pačio Ieškovo darbo sąnaudų kaštai;

191.14. Sutartyje nebuvo numatyta, kad Ieškovui reikės suplanuoti daugiau nei dvigubai didesnį plotą ir su šiuo plotu atlikti eilę kitų Sutartyje numatytų veiksmų, todėl išaiškėjus tokioms aplinkybėms Ieškovas tiek raštu, tiek žodžiu ne kartą prašė Atsakovo bendru sutarimu pakeisti Sutartį, pratęsiant Sutarties įvykdymo terminą ir nustatant papildomą apmokėjimą Ieškovui už padidėjusią Sutarties apimtį. Ieškovas visais būdais siekė susitarti dėl Sutarties pakeitimo, tačiau Atsakovas kategoriškai atsisakė papildomai sumokėti už ženkliai išaugusios planuojamos teritorijos plotą ir ženkliai išaugusią Sutarties vykdymo apimtį, papildomus darbus. Ieškovas nereikalavo papildomai sumokėti už darbus, Ieškovas reikalavo pakeisti Sutartį, jog galėtų ją įvykdyti, nes iš esmės pasikeitė Sutarties vykdymo aplinkybės, kurių Ieškovas nenumatė ir negalėjo numatyti. Akcentuojame, kad Ieškovo siūlymas keisti Sutartį nelaikytinas reikalavimu sumokėti už darbus, toks Atsakovo pareiškimas negali būti laikomas esminiu Sutarties pažeidimu. Toks Atsakovo argumentas net neatitinka tikrovės, yra visiškai nepagrįstas ir neteisėtas. Nei Sutartis, ne teisės aktai nenumato, kad tokios Atsakovo nurodomos tikrovės neatitinkančios aplinkybės būtų pagrindas vienašališkai nutraukti Sutartį, tai liudija Atsakovo nesąžiningumą ir vienašališko sutarties nutraukimo neteisėtumą;

201.15. Nagrinėjamu atveju Sutarties vykdymo termino praleidimas nėra laikomas esminiu pažeidimu, kadangi Ieškovas su Atsakovu ilgą laikė tarėsi dėl Sutarties pakeitimo, be to, Sutarties 5.1.2. punkte numatyta, kad Sutarties vykdymo terminas gali būti koreguojamas Sutarties šalių, iš to seka, kad Sutarties vykdymo terminas tikrai nėra esminis Sutarties pažeidimas. Didžiąja dalimi Ieškovas Sutartį įvykdė laiku, Atsakovas didžiąją dalimi gavo tai, ką tikėjosi gauti iš Ieškovo, Ieškovas ne kartą siūlė Ieškovui pakeisti Sutartį, tačiau, tai atlikti Atsakovas kategoriškai atsisakė. Iš to seka, kad Sutartis didžiąja dalimi įvykdyta tinkamai, rezultatus Atsakovas naudoja, Atsakovas pagrįstai galėjo tikėtis, kad Ieškovas Sutartį, ją pakeitus, įvykdys visiškai, tačiau keisti sutarties nesutiko ir visiškai be jokio teisėto pagrindo, nesant esminių sutarties pažeidimų Sutartį vienašališkai nutraukė;

211.16. Papildomas terminas nagrinėjamu atveju Ieškovui nebuvo suteiktas. Pažymėtina, jog šalys Sutartimi susitarė Sutarties įvykdymo termino, nors Atsakovas nevykdė Sutarties per Sutartyje numatytą terminą, tačiau tai atsitiko išskirtinai dėl Atsakovo kaltės, todėl vienašališkai nutraukti Sutartį Atsakovas neturėjo jokio teisinio pagrindo. Pažymėjo, jog atsakovas pirkimo dokumentuose netinkamai nurodė planuojamos teritorijos plotą, kuris buvo kelis kartus mažesnis nei realus, kurį teko suplanuoti Atsakovui. Sutartimi Atsakovas užsakė kelis kartus mažesnį planuojamos teritorijos plotą, Ieškovas Paslaugas turėjo suteikti būtent už Sutartyje numatytą planuojamos teritorijos plotą; Atsakovas nebendradarbiavo, kategoriškai atsisakė keisti Sutartį dėl pasikeitusių aplinkybių, neteisėtai vienašališkai nutraukė Sutartį nesuteikdamas jokio termino įvykdytą ją. Be to Atsakovas neteisėtai ir nepagrįstai neatsižvelgė į Ieškovo pareiškimą, jog vienašališką Sutarties nutraukimą Ieškovas laiko niekiniu. Ieškovas laiku Sutarties negalėjo įvykdyti būtent dėl Atsakovo kaltės, Atsakovas nenumatė kokios apimties paslaugas Sutartimi perka, nesutiko apmokėti už papildomus darbus, nesutiko keisti Sutarties, todėl dėl Atsakovo nurodomo tarimo Sutarties praleidimo termino yra kaltas būtent Atsakovas. 2015-10-27 protokole Atsakovas pats pripažino, jog detaliojo plano rengimas užtruko dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos bei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos pozicijos keitimųsi, kad turi didelę įtaką detaliojo plano rengimo terminams. Taigi, ieškovo įsitikinimu, jokio esminio sutarties pažeidimo neįvykdė, Atsakovas Sutartį nutraukė neteisėtai ir nepagrįstai, nes nagrinėjamu atveju tariamas Sutarties įvykdymo termino perleidimas nėra esminis Sutarties pažeidimas, terminas buvo praleistas būtent dėl Atsakovo kaltės;

221.17. Pasikeitus Paslaugų sutarties vykdymo aplinkybėms iš esmės pasikeitė sutartinių prievolių pusiausvyra, Ieškovas atsidūrė tokioje padėtyje, jog jam Paslaugų teikimo sutartį tapo vykdyti itin nenaudinga. Vienas tokios pusiausvyros pažeidimo variantų – iš esmės padidėjusi įvykdymo kaina (CK 6.204 straipsnio 2 dalis). Kadangi planuojamos teritorijos plotas padidėjo nuo ~16 ha iki ~40 ha, t. y. 2,5 karto, prijungimų žemės sklypų plotas padidėjo nuo 7,5-8 ha iki 24 ha, 3 kartus, prisidėjus darbų apimčiai, išlaidoms vykdant sutartį Atsakovui Sutartį vykdyti tapo ekonomiškai nenaudinga, toks Sutarties vykdymas pažeistų konkurenciją reguliuojančias teisės normas, protingumo, teisingumo, sąžiningumo principus. Vien planuojamos teritorijos vertinimas pagal gautą mažiausią pasiūlymą buvo 4 840,00 Eur, tai yra apie 23 proc. visos Sutarties kainos. Prašė pakeisti Paslaugų teikimo sutartį nustatant, jog Sutarties kaina yra 56542,30 Eur be PVM, kaina skaičiuojama proporcingai teritorijos padidėjimui.

232. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su vėlesniais patikslinimais, prašė taikyti ieškinio senatį bei ieškinį atmesti (2 t., b. l. 1-8; 3 t., b. l. 193-196). Atsiliepimas į ieškinį iš esmės grindžiamas šiomis aplinkybėmis ir argumentais:

242.1. Sutartis sudaryta supaprastinto atviro konkurso tvarka. Fiksuota paslaugų kaina – 27.369,38 Eur su PVM. Ši kaina jau iki Sutarties sudarymo, kitų konkurso dalyvių atžvilgiu, PKPD atrodė neįprastai maža; PKPD viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatyta tvarka pasiūlytą kainą prašė pagrįsti. Ieškovas patikino, kad už pasiūlytą kainą atliks visus Atsakovo siekiamus projektavimo darbus. 2014-12-31 Atsakovas su Ieškovu sudarė papildomą Sutarties susitarimą Nr. 4-156. Susitarimas sudarytas dėl Sutartyje nustatytų įsipareigojimų įvykdymo termino pratęsimo iki 2015-03-23. 2015-11-06 Atsakovas su Ieškovu sudarė papildomą Sutarties susitarimą Nr. 4-142. Susitarimas sudarytas dėl papildomų Medininkų pasienio kontrolės punkto teritorijos detaliojo plano rengimo paslaugų. Sutartinių įsipareigojimų įvykdymas pagal prie Papildomo susitarimo Vykdytojo pridėtą kalendorinį grafiką – 2016-08-12. Fiksuota paslaugų kaina – 8.210,00 Eur su PVM. Svarbi aplinkybė ta, jog PKPD Konkurso sąlygos, CK 6.167 straipsnio prasme, laikomos oferta, kurioje išsamiai buvo apibūdintas ir išreikštas PKPD ketinimas sudaryti sutartį Konkurso sąlygose nustatyta tvarka ir sąlygomis, o Ieškovas, sudarydamas tokią Sutartį, akceptavo Konkurso sąlygose išvardintas sąlygas;

252.2. Konkurso sąlygose Atsakovas aprašė siekiamus įsigyti projektavimo darbus, t. y.: teisės aktų nustatyta tvarka Tiekėjas (UAB „Dujų sfera“) turės parengti naują Medininkų PKP teritorijos detalųjį planą, apjungiant esamą Medininkų PKP žemės sklypą ir plėtrai reikalingus žemės sklypus į vieną teritoriją, nustatyti naujas žemės sklypo ribas, paskirtį (kitos paskirties žemė), naudojimo būdą ir pobūdį (teritorija valstybės sienos apsaugos tikslams, valstybės sienos apsaugos tikslų), specialiąsias žemės naudojimo sąlygas, servitutus. Konkurso sąlygų 2.3 punkte Atsakovas nurodė, jog skaičiuodamas pasiūlymo kainą, Tiekėjas (UAB „Dujų sfera“) turi įvertinti visas išlaidas, būtinas perkamoms paslaugoms atlikti. Paslaugų pirkimas apima dokumentaciją ir procedūras reikalaujamas Techninėje specifikacijoje, įskaitant reikalingas atlikti procedūras ir dokumentus, kurie (-ios) nebuvo paminėti Techninėje specifikacijoje, bet remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais jie yra reikalingi galutiniam pirkimo objekto tikslui pasiektu Konkurso sąlygose Atsakovo buvo pažymėta, jog Konkurso dalyvis (Tiekėjas) (UAB „Dują sfera“) privalės apžiūrėti vietoje planuojamą teritoriją prieš pateikdamas pasiūlymą ir įvertinti situaciją, kad galėtą parengti pasiūlymą. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą Medininką PKP plėtrai reikalingos teritorijos suplanavimą ir įforminimą Perkančiosios organizacijos (PKPD) nuosavybėn (naudojimui), privalo būti numatyti atliekamų paslaugų ir darbų apimtyje, net jeigu tai nėra atskirai paminėta šioje Techninėje specifikacijoje. Neįvertintų paslaugų apimties riziką prisiima Tiekėjas (UAB „Dujų sfera“). Bet kokios papildomos paslaugos, skirtos įvardintiems Perkančiosios organizacijos tikslams pasiekti, turi būti atliktos be jokių papildomų Perkančiosios organizacijos išlaidų. Šio punkto sąlyga yra esminė. Sutarties kaina, kuri, remiantis Konkurso sąlygomis yra fiksuota bei darbų atlikimo terminas – esminės Sutarties sąlygos, kurių keitimas Sutartyje nėra numatytas;

262.3. Ieškovas nesilaikė Sutartimi akceptuotų Konkurso sąlygose nustatytų esminių reikalavimų, ko pasėkoje, Atsakovas, vadovaudamasis Sutarties 8.3.3 p., nuo 2017-01-26 nutraukė Sutartį su UAB „Dujų sfera“, t. y.: UAB „Dujų sfera“ nepagrįstai siekė padidinti Sutarties ir jos papildomų susitarimų kainą iki 56.542,30 EUR su PVM (Sutarties kainą padidinti 2,5 karto), nors PKPD nekeitė projektinės medžiagos, užsakymo apimties, neatliko jokių kitų savavalių veiksmų, kurie būtų pasunkinę UAB „Dujų sfera“ padėtį Sutarties vykdymo apimtyje; UAB „Dujų sfera“ Sutartyje nustatytu laiku – iki 2016-08-12 pagal PKPD įgaliojimą neatliko numatytų žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūrų, neparengė kadastrinių matavimo bylų ir neįformino Medininkų pasienio kontrolės punkto teritorijos žemės sklypo valstybės ir PKPD nuosavybėn;

272.4. Po 2017-01-26, kai Sutartis su UAB „Dujų sfera“ buvo nutraukta, Ieškovas, priešingai nei teigia savo ieškinio 5 pastraipoje Sutarties įsipareigojimų nevykdė (prie ieškinio neprideda jokių įrodymų pagrindžiančių jo teiginius). Ieškovas Atsakovui nėra siūlęs jokių susitarimų, kaip tai nurodo savo ieškinio 13, 15 pastraipose, dėl tolesnio bendradarbiavimo, kurie neprieštarautų Sutarties vykdymą reglamentuojantiems teisės aktams. Priešingai, nei nurodo ieškinio 19 pastraipoje, Ieškovas reikalavo padidinti Sutartie kainą;

282.5. Esminę reikšmę turinti aplinkybė nagrinėjamu atveju yra ta, kad viešasis konkursas skelbtas projektavimo paslaugoms pirkti (CK 6.700 straipsnis). Tokios rangos sutarties pagrindu atsiradę teisiniai santykiai išskiriami dėl sutarties dalyko – užsakomų darbų ir jų rezultato pobūdžio: projektavimo rangos sutarties atveju statinys projektuojamas individualios užduoties pagrindu, tokio projekto sukūrimui vykdomos leistinų sprendinių paieškos darant brėžinius, o darbo rezultatas matyti dokumentuose – techniniame projekte. Projektavimo paslaugų pobūdis lemia tai, kad jas perkantis užsakovas negali nurodyti tikslių projektuojamų darbų apimčių, plotų ir pan., nes šie dydžiai paaiškėja tik atlikus projektavimo darbus, t. y., jau vykdant tokio pobūdžio rangos sutartį ir suteikiant užsakovui paslaugas;

292.6. Atsakovo Konkurso sąlygos ir Pirkimo objekto apibrėžtis pirkimo dokumentuose buvo pakankami, Ieškovui, prieš pateikiant pasiūlymą, kilo pareiga apžiūrėti vietoje planuojamą teritoriją ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti pasiūlymą, todėl UAB „Dujų sfera“, kaip profesionalus savo srities verslo dalyvis, turėjo visas galimybes suvokti, kad konkretūs ir galutiniai darbų kiekiai ir apimtys objekte, kuriam PKPD skelbė Konkursą, paaiškės tik atlikus projektavimo darbus, t. y., Konkurso laimėtojui pradėjus vykdyti sutartį, sudarytą Konkurso sąlygų pagrindu. Esant konkrečiai apibrėžtam objektui – Medininką pasienio kontrolės punkto teritorijos detaliojo plano parengimas ir žemės sklypo įforminimas – jo darbų apimtis nustatyti ir pagal tai pateikti kainos pasiūlymą Konkursui buvo Konkurso dalyvių užduotis ir rizika;

302.7. Kadangi VPĮ yra lex specialis, CK 6.382 str. yra įtvirtinta taisyklė, kad viešojo pirkimo-pardavimo sutartims CK normos taikomos tiek, kiek kiti įstatymai nenustato ko kita. Atsižvelgiant į tai, kad viešųjų pirkimų teisiniai santykiai reguliuojami specialaus įstatymo, CK, CPK ir kitų teisės aktų nuostatos turi būti taikomos subsidiariai specialiųjų viešųjų pirkimų teisės normų atžvilgiu. CK, CPK ir kitų teisės aktų nuostatų subsidiarus taikymas VPĮ pirmumo naudai pasireiškia tuo, kad pirmiausia reikia taikyti galiojančias VPĮ nuostatas, o visos kitos teisės normos bus taikytinos tais atvejais, kai VPĮ nereguliuoja atitinkamo klausimo arba VPĮ normose įtvirtintos blanketinės nuostatos. Teismai, nagrinėdami tiekėjų ir perkančiųjų organizacijų ginčus, privalo vadovautis kitų teisės aktų nuostatomis tiek, kiek tokio proceso nereguliuoja VPĮ;

312.8. Sutarties pažeidimas gali būti laikomas esminiu dviem pagrindais: pirma, pažeidimas gali būti laikomas esminiu pagal įstatymą; antra, šalys gali pačios susitarti, ką jos laikys esminiu pažeidimu;

322.9. VPĮ 18 straipsnio 8 dalis reglamentuoja, jog pirkimo sutarties sąlygos sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti VPĮ 3 str. nustatyti principai bei tikslai ir kai tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pats VPĮ neapibrėžta, kokių pirkimo sutarties sąlygų pakeitimas būtų laikomas esminis, tačiau Viešųjų pirkimų tarnybos rekomendacijose ir Europos Teisingumo sprendimuose iškristalizuota, jog galiojantys viešojo pirkimo sutarties nuostatų pakeitimai yra naujos sutarties sudarymas Direktyvos 92/50 prasme, jei jie numato iš esmės skirtingas sąlygas nei nustatytosios pradinėje sutartyje ir taip parodo šalių valią sudaryti naują susitarimą dėl esminių tokios sutarties sąlygų, t. y., Europos Teisingumo sprendimuose nurodyta, jog galiojančios viešojo pirkimo sutarties pakeitimas gali būti laikomas esminiu, jei juo: nustatomos sąlygos, kurios, jei būtų nurodytos pradinės sutarties sudarymo procedūros metu, būtų suteikusios galimybę dalyvauti kitiems, nei dalyvavo, konkurso dalyviams arba konkurso nugalėtoju pripažinti kito, nei pasirinktasis, asmens pasiūlymą; pvz.. ilsesnis projektavimo darbu atlikimo terminas; pakeičiama pirkimo apimtis, įtraukiant anksčiau nenumatytą pirkimo objektą; ekonominė sutarties pusiausvyra pasikeičia asmens, su kuriuo sudaryta sutartis, naudai taip, kaip nebuvo nustatyta pirminės sutarties sąlygose; pvz., projektavimo darbų kainos padidinimas: pakeičiamas viešojo pirkimo sutarties kontrahentas (ar jo subrangovas, jei jo nurodymas pasiūlyme lėmė šio pasiūlymo pripažinimą laimėjusiu), su kuriuo iš pradžių sudaryta viešojo pirkimo sutartis;

332.10. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas lemia tai, kad kainos, kaip vienos iš pagrindinių tiekėjo pasiūlymo ir viešojo pirkimo sutarties sąlygų, nebegalima keisti nei sudarant viešojo pirkimo sutartį, nei ją vykdant (išimtis numatyta tik iš anksto nustatytoms kainodaros taisyklėms, pvz., kainų pokytis, remiantis Statistikos departamentų duomenimis, pridėtinės vertės mokesčio pasikeitimas ir kt.);

342.11. tiek Sutarties kaina, tiek termino pratęsimas projektavimo darbų sutarties atveju yra esminiai Sutarties pakeitimai, pažeidžiantis skaidrumo bei lygiateisiškumo principus (VPĮ 3 straipsnio 1 dalis) bei iš esmės nesuderinami su viešųjų pirkimų direktyvų tikslais, todėl Ieškovo ieškinys neturi jokio teisinio pagrindo ir turi būti atmetamas.

352.12. Tiekėjas (UAB „Dujų sfera“), manydamas, kad perkančioji organizacija (PKPD) nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo (VPĮ 94 straipsnio 5 dalis).

362.13. 2017-01-18 pranešimu Nr. 2-40 Atsakovas Ieškovą informavo, jog dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo, vadovaujantis Sutarties 8.3.3 p., nuo 2017-01-26 Sutartis laikoma nutraukta. Su šiuo pranešimu Ieškovas susipažino tą pačią dieną ir 2017-02-01 pranešimu Nr. 2017/0033 pareiškė nesutikimą dėl vienašališko sutarties nutraukimo, pažymėjo, jog jei PKPD netenkins UAB „Dujų sfera“ reikalavimų, UAB „Dujų sfera“ per 20 darbo dienų bus priversta su ieškiniu kreiptis į teismą. Net jei ir ieškinio pareiškimo terminas būtų skaičiuojamas nuo antrojo 2017 m. vasario 14 d. PKPD pranešimo Nr. 2-119, pakartotinai patvirtinančio apie Sutarties nutraukimą (tokiu atveju, ieškinio pareiškimo paskutinė diena būtų 2017-03-01 imtinai), pareikštas ieškinys turi būti laikomas pateiktu, pradelstus teisės aktuose nustatytus jo pateikimo terminus, t. y., ieškiniui turi būti taikoma senatis.

373. Teismo posėdžio metu ieškovo vadovas, atstovas iš esmės palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė ieškinį tenkinti. Ieškovo vadovas iš esmės papildomai paaiškino, jog atliktus darbus atsiskaityta, tačiau padidėjus teritorijos apimčiai nuo 16 ha iki 40 ha, negavus papildomo apmokėjimo, atsisakė vykdyti sutartį. Padidėjus sklypo plotui atsakovas turėjo papildomai sumokėti arba sutartis turėjo būti nutraukta abipusiu šalių sutarimu, tačiau tai daryti atsisakė. Nesikreipė į atsakovą dėl pirkimo sąlygų paaiškinimo (4 t., b. l. 18, 91-92).

384. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas iš esmės palaikė ieškinyje nurodytas aplinkybes, prašė taikyti ieškinio senatį bei ieškinį atmesti (4 t., b. l. 18, 91-92).

39Ieškinys atmestinas.

40II. Ginčo esmė

415. Ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl vienašalio sutarties nutraukimo, sąlygojusio ieškovo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Ieškovas iš esmės įrodinėjo, jog pagal pirkimo dokumentus orientacinis žemės sklypo plotas turėjo būti apie 16 ha, tačiau sutarties vykdymo eigoje padidėjo iki 40 ha. Atsakovui atsisakius padidinti sutarties kainą, ieškovas atsisakė vykdyti likusius žemės sklypo paėmimo visuomenės poreikiams ir kadastrinių matavimų atlikimo darbus. Iš ieškovo vadovo duotų paaiškinimų bei ieškinio dalyko matyti, jog ieškovas iš esmės siekia, jog būtų pripažintas sutarties nutraukimas neteisėtų tam, kad būtų išbrauktas iš nepatikimų tiekėjų sąrašo. Ginčo dėl to, kad atsakovui nesutikus pakeisti sutarties kainą ieškovas atsisakė toliau vykdyti Sutartį (atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, parengti kadastrinių matavimų bylas ir perduoti Medininkų pasienio kontrolės punkto teritoriją valstybės ir atsakovo nuosavybėn), tarp šalių nekilo.

426. Atsakovas iš esmės įrodinėjo, jog teritorijos dydis nebuvo sutarties dalykas, o konkretūs ir galutiniai darbų kiekiai ir apimtys objekte, kuriam buvo skelbtas konkursas, turėjo paaiškėti tik atlikus projektavimo darbus, t. y., konkurso laimėtojui pradėjus vykdyti sutartį, sudarytą konkurso sąlygų pagrindu. Be to, viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas lemia tai, kad kainos, kaip vienos iš pagrindinių tiekėjo pasiūlymo ir viešojo pirkimo sutarties sąlygų, nebegalima keisti nei sudarant viešojo pirkimo sutartį, nei ją vykdant, tiek Sutarties kaina, tiek termino pratęsimas projektavimo darbų sutarties atveju yra esminiai Sutarties pakeitimai, pažeidžiantis skaidrumo bei lygiateisiškumo principus.

437. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12 ir 13 straipsniai), be kita ko, reiškia, jog tik šalys nustato įrodinėjimo dalyką bei nurodo aplinkybes, kuriomis jos grindžia pareikštus reikalavimus, teismas negali vykdyti įrodinėjimo naštą už šalis. Kiekviena šalis turi procesinę naštą įrodyti tas aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra remiamasi aplinkybėmis, kurių nereikia įrodinėti. Šio principo esmę sudaro tai, kad nešališkas teismas nagrinėja privačių šalių ginčą, todėl šalys negali būti tik abejingos stebėtojos. Be to, pasitelkus aptariamą taisyklę užtikrinamas šalių lygiateisiškumo principo tinkamas įgyvendinimas, sudarant šalims vienodas galimybes įgyvendinti procesines teises. Šalių pasyvumas procese, nepasinaudojimas teise, kartu ir našta įrodinėti, sukelia tam tikrus neigiamus procesinius padarinius – teismas laiko tam tikras aplinkybes neįrodytomis, o tai gali lemti nepalankaus teismo sprendimo priėmimą, šalies, kuri neįrodė savo reikalavimų ar atsikirtimų pagrindo, atžvilgiu.

448. Teismas, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, priminė šalių naštą įrodinėti, siūlė šalims išspręsti ginčą taikiai, buvo atidėjęs bylos nagrinėjimą, suteikdamas šalims teisę papildomai pateikti įrodymus, kurie pagrįstų procesiniuose dokumentuose nurodytas aplinkybes, tenkino prašymus dėl įrodymų išreikalavimo (4 t., b. l. 18, 50, 91).

45III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų teisinis vertinimas ir teismo išvados

46Dėl ieškinio senaties termino taikymo

479. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas prasideda nuo teisės į ieškinį atsiradimo dienos. Teisė į ieškinį atsiranda nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo arba turėjo sužinoti apie savo teisės pažeidimą. Taigi ieškinio senaties termino eiga prasideda tik po to, kai asmuo subjektyviai suvokia arba turi suvokti apie savo teisės pažeidimą. Pagal CK 1.131 straipsnio 1 dalį, ieškinio senaties termino pabaiga iki ieškinio pareiškimo yra pagrindas ieškinį atmesti.

4810. Vienašalio sutarties nutraukimo momentu galiojusi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 94 straipsnio 5 dalis (redakcija, galiojusi nuo 2016-01-01 iki 2017-07-01) numatė, jog tiekėjas, manydamas, kad perkančioji organizacija nepagrįstai nutraukė pirkimo sutartį dėl esminio pirkimo sutarties pažeidimo, turi teisę pareikšti ieškinį teismui per 15 dienų nuo pirkimo sutarties nutraukimo.

4911. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, jog itin trumpi ieškinio senaties terminai įstatymo leidėjo nustatyti siekiant viešojo pirkimo procedūrų operatyvumo, tai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2012-04-18 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-170/2012).

5012. Nagrinėjamu atveju byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta, jog 2017-01-18 pranešimu Nr. 2-40 Atsakovas Ieškovą informavo, jog dėl esminių Sutarties sąlygų pažeidimo, vadovaujantis Sutarties 8.3.3 punktu, nuo 2017-01-26 Sutartis laikoma nutraukta (2 t., b. l. 73-75). Pranešimas Ieškovui įteiktas tą pačią dieną ir 2017-02-01 pranešimu Nr. 2017/0033 pareiškė nesutikimą dėl vienašališko sutarties nutraukimo. Pranešime nurodė, jog su sutarties nutraukimu nesutinka ir negavusi sutikimo nutraukti sutartį šalių susitarimu, ieškovas kreipsis į teismą (2 t., b. l. 70-72). Taigi, įvertinus atsakovo pranešimo turinį, o būtent tai, kad atsakovas aiškiai ir nedviprasmiškai nurodė, jog sutartis bei susitarimai laikomi nutrauktais nuo 2017-01-26 dėl esminio sutarties pažeidimo, spręstina, jog ieškovui apie vienašalį sutarties nutraukimą tapo žinoma 2017-01-18. Tačiau ieškinys teismui pateiktas 2017-04-04, t. y. praleidus įstatyme nustatytą terminą ieškiniui dėl vienašalio sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu pareikšti. Pažymėtina ir tai, kad atsakovas 2017-02-14 pranešimu Nr. 2-119 pakartotinai 2017-02-15 informavo, jog sutartis nutraukta nuo 2017-01-26 (2 t., b. l. 69). Taigi, jeigu skaičiuoti terminą ir nuo pakartotino pranešimo gavimo, ieškovas taip pat yra praleidęs 15 dienų terminas ieškiniui pateikti, t. y. ieškinys vėliausiai turėjo būti pateiktas iki 2017-03-02, tačiau pateiktas 2017-04-04. Duomenų, kurių pagrindu teismas galėtų spręsti, jog termino praleidimo priežastys būtų objektyviai pateisinamos, ieškovas nepateikė. Priešingai, byloje nustatytos aplinkybės įrodo, jog atsakovas buvo aiškiai ir nedviprasmiškai išreiškęs poziciją dėl vienašalio sutarties nutraukimo, tačiau ieškovas savo teisės į teisminę gynybą nerealizavo per įstatymo nustatytą terminą, o vien tai, kad ieškovas nesutiko su sutarties nutraukimu, laikė ji niekiniu, savaime nesudaro pagrindo spręsti, jog yra pagrindas atnaujinti praleistą terminą. Minėta, jog įstatymo leidėjo nustatyti itin trumpi ieškinio senaties terminai įpareigoja tiekėjus ginčų dėl viešojo pirkimų procedūrų metu elgtis apdairiai ir laiku imtis priemonių savo interesų apsaugai bei teisių gynybai. Be to, pažymėtina ir tai, kad aplinkybę, jog tarp šalių buvo kilęs ginčas dėl sutarties vykdymo bei sutarties nutraukimo abipusiu šalių sutarimu, pagrindžia 2016-08-05 raštas Nr. 2-454, 2016-10-11 raštas Nr. 2016/0414 (1 t., b. l. 52-56; 3 t., b. l. 158-159), o tai papildomai įrodo, jog informavimas apie sutarties nutraukimą ieškovui nebuvo netikėtas. Todėl ieškovas, gavęs pranešimą apie sutarties nutraukimą, turėjo galimybę per įstatymo nustatytą terminą skųsti vienašalį sutarties nutraukimą, tačiau to nepadarė, elgėsi nepakankami apdairiai ir rūpestingai.

5113. Taigi, teismui konstatavus, jog yra praleistas ieškinio senaties terminas, savaime yra pagrindas ieškovo reikalavimą dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, atmesti (CK 1.131 straipsnio 1 dalis). Papildomai teismas pažymi, jog ieškovo reikalavimas dėl sutarties pakeitimo yra išvestinis reikalavimas, t. y. atmestus reikalavimą dėl sutarties nutraukimo pripažinimo neteisėtu, nėra pagrindo spręsti dėl sutarties, kuri yra nutraukta, pakeitimo. Todėl plačiau nepasisakytina dėl ieškinio senaties termino taikymo išvestinio reikalavimo atžvilgiu.

5214. Nepaisant to, kad praleidus ieškinio senaties terminą savaime yra pagrindas ieškinį atmesti, teismas iš esmės pasisako dėl ieškovo reiškiamų reikalavimų pagrįstumo.

53Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pagrįstumo

5415. Ginčas iš esmės tarp šalių kilo dėl atsakovo atsisakymo nutraukti sutartį abipusiu šalių sutarimu bei atsakovo vienašalio sutartis nutraukimo pagrįstumo, sąlygojusio ieškovo įtraukimą į nepatikimų tiekėjų sąrašą. Ieškovas įrodinėjo, jog vykdant sutartį pasikeitė paslaugų apimtis, kurių negalėjo šalys numatyti, todėl atsakovui nesutikus sumokėti už padidėjusią darbų apimtį, ieškovui tapo finansiškai nenaudinga vykdyti sutartį. Atsakovas įrodinėjo, jog buvo nurodytas orientacinis sklypo plotas, o galutinis sklypo plotas turėjo paaiškėti detaliojo plano rengimo metu. Taigi, nagrinėjamu atveju bylai reikšmingos aplinkybės, susijusios su paslaugų, kurias turėjo suteikti ieškovas, apimtimi, todėl dėl jų teismas pasisako.

5516. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta:

5616.1. Medininkų pasienio kontrolės punkto detaliojo plano rengimo ir žemės sklypo įforminimo paslaugų pirkimo Supaprastintų atviro konkurso sąlygų (toliau – Konkurso sąlygos) 2.2. punktas numatė, jog perkamų paslaugų apimtis ir savybės nustatytos Techninėje specifikacijoje (2 t., b. l. 9-24). Techninėje specifikacijoje numatyta, kad Direkcija 2011 metais yra parengusi perspektyvinio Medininkų PKP infrastruktūros išvystymo planą – programą laikotarpiui iki 2020 m., su kurio sprendiniais konkursą laimėjęs Tiekėjas bus supažindintas. Minėtas Planas – Programa nėra galutinai išbaigtas, todėl Tiekėjas ne tik galės, bet ir privalės pateikti savo šio punkto plėtros variantus (Techninės specifikacijos 21 psl. 4 pastraipa); Atsižvelgiant į suinteresuotų asmenų ir pasienio tarnybų siūlymus bei Plano-programos projektinius sprendinius, infrastruktūros plėtrai būtina padidinti esamą Medininkų PKP teritorijos žemės sklypą. Numatoma prie esamos medininkų PKP teritorijos prijungti besiribojančius laisvos valstybinės žemės fondo ir privačios nuosavybės teise valdomus žemės sklypus, kurių bendras plotas sudarytų apie 7,5 – 8 ha (orientacinė formuojamos teritorijos schema pridedama). Šiuo metu Direkcija Medininkų PKP patikėjimo teise valdo 7,0985 ha žemės sklypą (Techninės specifikacijos 21 psl. 7 pastraipa, 22 psl. 2 pastraipa); Teritorijos detaliojo planavimo metu Tiekėjas turės pasiūlyti ir parengti planavimo sprendinius dėl konkrečių perspektyvinei Medininkų PKP plėtrai reikalingų žemės sklypų prijungimo (Techninės specifikacijos 22 psl. 3 pastraipa); Išsiaiškinti Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje klausimus, susijusius su detaliojo planavimo organizavimu. Pagal Direkcijos įgaliojimą parengti prašymą ir reikiamus dokumentus Administracijai dėl detaliojo teritorijų planavimo organizatoriaus teisių ir pareigų perdavimo Direkcijai. Tuo atveju, jeigu detaliojo planavimo organizatoriumi būtų Administracija, atstovauti Direkciją ir teikti Administracijai reikiamus dokumentus Medininkų PKP teritorijos detaliojo planavimo organizavimui (Techninės specifikacijos 23 psl. 1 pastraipa); Kiti spręstini paruošiamojo etapo klausimai: parengti (patikslinti) planavimo užduotį. Gauti Administracijoje planavimo sąlygų sąvadą detaliojo planavimo dokumentui rengti (Techninių sąlygų 23 psl. 2 pastraipa) (2 t., b. l. 29-32).

5716.2. Tarp šalių sudaryta Sutartis bei papildomi 2014 m. gruodžio 31 d. ir 2015 m. lapkričio 6 d susitarimai prie Sutarties. Pagal Sutarties 2.1. punktą Sutartimi vykdytojas įsipareigojo atlikti visus sutartinius darbus, įvardintus Techninėje specifikacijoje (1 t., b. l. 14-17);

5817. Įvertinus Techninėje specifikacijoje nurodytą pirktų paslaugų apimtį, kurias turėjo suteikti ieškovas pasirašydamas Sutartį (žr., 16 punktą), spręstina, jog pirkimo dokumentacijoje buvo nurodytas preliminarus teritorijos plotas, o tiksli galima kvartalo arba detaliojo plano rengimo teritorija turėjo paaiškėti detaliojo plano rengimo metu, atsižvelgiant į surinktus duomenis, atitinkamai ieškovui pateikiant savo siūlymus dėl teritorijos galimos plėtros. Taigi, paskelbus pirkimą – „Medininkų pasienio kontrolės punkto teritorijos detaliojo plano parengimo ir žemės sklypo įforminimo bei paskelbto pirkimo“ – nustatyti darbų apimtį ir pagal tai pateikti kainos pasiūlymą buvo ieškovo užduotis ir rizika. Pažymėtina tai, kad Konkurso sąlygose aiškiai ir nedviprasmiškai nurodyta, jog skaičiuodamas pasiūlymo kainą, Tiekėjas turi įvertinti visas išlaidas, būtinas perkamoms paslaugoms atlikti. Paslaugų pirkimas apima dokumentaciją ir procedūras reikalaujamas Techninėje specifikacijoje, įskaitant reikalingas atlikti procedūras ir dokumentus, kurie nebuvo paminėti techninėje specifikacijoje, bet remiantis teisės aktais reikalingi galutiniam pirkimo objekto tikslui pasiekti (Konkurso sąlygų 2.3. punktas) (2 t., b. l. 9-24). Techninėje specifikacijos nurodyta, jog konkurso dalyvis privalės apžiūrėti vietoje planuojamą teritoriją prieš pateikdamas pasiūlymą ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti pasiūlymą. Visos paslaugos ir darbai, užtikrinantys reikiamą Medininkų PKP plėtrai reikalingos teritorijos suplanavimą ir įforminimą Perkančiosios organizacijos nuosavybėn (naudojimui), privalo būti numatyti atliekamų paslaugų ir darbų apimtyje, net jeigu tai nėra atskirai paminėta šioje Techninėje specifikacijoje. Neįvertintų paslaugų apimties riziką prisiima Tiekėjas. Bet kokios papildomos paslaugos, skirtos įvardintiems Perkančiosios organizacijos tikslams pasiekti, turi būti atliktos be jokių papildomų Perkančiosios organizacijos išlaidų. Šio punkto sąlyga yra esminė (Techninės specifikacijos 24 psl. 2 pastraipa) (2 t., b. l. 29-32).

5918. Be to, ieškovas, teikdamas detalų paslaugų kainos paskaičiavimą bei papildomą pagrindimą dėl neįprastai mažos kainos, jų negrindė konkrečiu numatomos projektuoti teritorijos plotu (2 t., b. l. 41-42, 79-80), o tai tik papildomai įrodo, jog tiksli projektuojama teritorija nebuvo žinoma bei paslaugų kaina tiesiogiai nebuvo siejama su planuojamos teritorijos plotu. Techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, jog ieškovas prieš teigdamas siūlymus turi apžiūrėti vietoje planuojamą teritoriją ir įvertinti situaciją, kad galėtų parengti pasiūlymą. Todėl ieškovas, apskaičiuodamas kainą, prisiėmė galimų patirti išlaidų, neįtrauktų į pasiūlymo kainą, riziką. Atsakovui nekilo pareiga apmokėti ieškovui didesnę pirkimo kainą, nei ji buvo numatyta Sutartyje. Tai, kad ieškovui Sutarties vykdymo metu pasidarė finansiškai nenaudinga ją vykdyti, teismo vertinimu, sąlygojo ne aplinkybės, kurių ieškovas negalėjo numatyti, o paties ieškovo nepakankamas atidumas ir rūpestingumas preliminariai įvertinat paslaugų apimtis bei apskaičiuojant paslaugų kainą. Aplinkybę, jog ieškovas elgėsi nepakankamai atidžiai ir rūpestingai preliminariai įvertinat paslaugų apimtis bei apskaičiuojant paslaugų kainą, taip pat netiesiogiai įrodo byloje nustatytos aplinkybės, jog ieškovo pasiūlyta kaina (94 501,00 Lt) buvo ženkliai mažesnė nei kitų tiekėjų pasiūlytos kainos (UAB „Taem urbonistai“ – 176 660,00 Lt; IĮ „Atkulos projektai“ – 239 580,00 Lt) (4 t., b. l. 62-66), taip pat atsakovo pateikti duomenys, kurių pagrindu ieškovas teikiant konkursinį pasiūlymą galėjo numatyti, jog preliminari paslaugų teikimo teritorija gali apimti daugiau kaip 33 ha (4 t., b. l. 51-61).

6019. Pažymėtina ir tai, kad teismas sutinka su atsakovo argumentais (4 t., b. l. 51-61), kad pagal pirkimo sąlygas detalusis planas turėjo būti rengiamas ne statinio teritorijai ar konkretizuojamų sprendinių teritorijai, o visam kvartalui, t. y., ieškovui teikiant paslaugas reikės vadovautis Teritorijų planavimo įstatymo pakeitimo įstatymu Nr. XII-407 patvirtintu Teritorijų planavimo įstatymo nauja redakcija. Šias aplinkybes patvirtina Techninės specifikacijos skiltyje „2. Žemės sklypo detaliojo plano rengimas“ išvardintos teisės aktų nuorodos, įskaitant ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 2013, Nr. 76-38244 redakciją (Techninės specifikacijos 23 psl.) (2 b., b. l. 31). Todėl ieškovo argumentai, jog teikdamas konkursinį pasiūlymą negalėjo įvertinti pasikeitusio teisinio reguliavimo galimos įtakos paslaugų apimčiai bei kainai, atmestini kaip nepagrįsti.

6120. Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog ieškovui Sutarties vykdymo eigoje iš esmės atsisakius vykdyti prisiimtus įsipareigojimus, susijusius su žemės paėmimo visuomenės poreikiams ir kadastrinių matavimu atlikimu, buvo pažeistos Sutarties sąlygos, t. y. iki 2016-08-12 atlikti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras, parengti kadastrinių matavimų bylas ir perduoti Medininkų pasienio kontrolės punkto teritoriją valstybės ir atsakovo nuosavybėn (Sutarties 2.1.4. punktas, 8.8.3. punktas, 2015-11-06 papildomo susitarimo Nr. 4-142 priedas „Detaliojo planavimo darbų atlikimo kalendorinis grafikas“) (2 t., b. l. 49-50). Atsižvelgiant į tai, atsakovas pagrįstai ir teisėtai vienašališkai nutraukė su Sutartį (CK 6.217 straipsnio 5 dalis), todėl ieškovo reikalavimas dėl vienašalio sutarties pripažinimo neteisėtu atmestinas kaip nepagrįstas.

6221. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl tariamo atsakovo netinkamo bendradarbiavimo, atsisakant nutraukti sutartį šalių sutarimu arba susitarti dėl apmokėjimo už papildomus darbus dėl padidėjusios darbų apimties, nepagrįsti. Byloje konstatuota, jog ieškovui Sutartį vykdyti pasidarė finansiškai nenaudinga ne dėl to, kad atsirado aplinkybės, kurių jis negalėjo numatyti, o dėl to, kad pats ieškovas buvo nepakankamas atidumas ir rūpestingumas preliminariai įvertindamas paslaugų apimtis bei apskaičiuojant paslaugų kainą. Todėl atsakovas pagrįstai atsisakė keisti esminę Sutarties sąlygą – kainą, priešingu atveju būtų sudarytos sąlygos pažeisti skaidrumo bei lygiateisiškumo principus (Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnis). Tai, kad atsakovas nesutiko nutraukti sutartį šalių susitarimu, teismo vertinimu, savaime nesudaro pagrindo konstatuoti atsakovo nebendradarbiavimą. Priešingai, esant situacijai, kuomet pats ieškovas neteikia pasaugų dėl paties nepakankamo atidumo parengiant konkursinį pasiūlymą, Sutarties nutraukimas šalių susitarimu sudarytų prielaidas pateisinti konkursinį pasiūlymą rengusio subjekto neatidumą bei būtų nesąžiningas konkurse dalyvavusių ir tinkamus konkursinius pasiūlymus teikusių, tačiau dėl kainos nelaimėjusių, asmenų atžvilgiu. Atsakovo elgesys, įvertinus ieškovo atsisakymą vykdyti prisiimtus įsipareigojimus bei nepakankamą apdairumą teikiant konkursinį pasiūlymą, teismo vertinimu, buvo proporcingas susiklosčiusių faktinių aplinkybių kontekste.

6322. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog remiantis ieškovo nurodytomis aplinkybėmis teismas neturi pagrindo spręsti, jog atsakovas, nesutikdamas su sutarties nutraukimu abipusiu šalių sutarimu bei sutarties kainos pakeitimu, elgėsi nepagrįstai bei pažeidė bendradarbiavimo pareigą.

6423. Teismui konstatavus, jog ieškovas pagrįstai nutraukė Sutartį, nėra pagrindo tenkinti ieškovo reikalavimo dėl sutarties pakeitimo, todėl šis išvestinis ieškovo reikalavimas taip pat atmestinas.

6524. Ieškovo nurodytos aplinkybės susijusios su Detaliojo plano parengimu, vykdymo eiga, nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, kadangi tiek dėl darbų atlikimo, tiek dėl atsiskaitymo už detaliojo plano rengimo darbus ginčo tarp šalių nekilo. Priešingai, ieškovas pripažino, jog už atliktus darbus atsakovas pilnai atsiskaitė. Nagrinėjamu atveju ieškovas taip pat nereiškė reikalavimo dėl ieškovo įrašymo į nepatikimų tiekėjų sąrašą pagrįstumo, todėl teismas plačiau nepasisako dėl šių aplinkybių.

6625. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai bei aplinkybės yra teisiškai nereikšmingi sprendžiant tarp šalių kilusį ginčą, todėl dėl jų teismas nepasisako. Europos Žmogaus Teisių Teismo jurisprudencijoje ne kartą pažymėta, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą (Europos Žmogaus Teisių Teismo 1994 m. balandžio 19 d. sprendimas, priimtas byloje van de Hurk v. Netherlands, bylos Nr. 16034/90; Europos Žmogaus Teisių Teismo 2013 m. lapkričio 12 d. sprendimas, priimtas byloje Jokšas v. Lietuvą, bylos Nr. 25330/07).

67Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

6826. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas sprendimas, jos turėtas bylinėjimosi išlaidas priteisia iš antrosios šalies (CPK 93 straipsnis).

6927. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip Rekomendacijoje dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę paslaugą (paslaugas) maksimalaus dydžio patvirtinimo, patvirtintoje Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004-04-02 įsakymu Nr. 1R-85 (2015-03-19 redakcija), patvirtinti užmokesčio dydžiai. Tačiau tai nereiškia, kad teismas privalo priteisti maksimalų rekomendacijose nurodytą dydį, nes ne visos sumos, skirtos advokato pagalbai apmokėti, teismo gali būti pripažintos pagrįstomis, kadangi teismas neturi toleruoti pernelyg didelio ir nepagrįsto šalies išlaidavimo. Jeigu realiai išmokėtos sumos neatitinka pagrįstumo kriterijaus, tai teismas nustato jų pagrįstą dydį, o dėl kitos dalies išlaidų nepriteisia. Tai reiškia, jog teismui yra suteikta teisė, vadovaujantis sąžiningumo, teisingumo principais bei realumo, būtinumo ir pagrįstumo kriterijais, įvertinti šalių patirtas išlaidas advokato pagalbai apmokėti bei nustatyti jų dydį, kad nebūtų pažeistas šalių lygiateisiškumo principas (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2009-05-11 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-212/2009).

7028. Atsakovas nurodė, jog patyrė 1439,90 Eur išlaidų advokato pagalbai apmokėti (4 t., b. l. 84-88), tačiau iki baigiamųjų kalbų pradžios pateikė tik 847,00 Eur apmokėjimą pagrindžiančius įrodymus. 592,90 Eur sumokėjimą pagrindžiančių įrodymų tiek iki baigiamųjų kalbų pradžios, tiek iki sprendimo priėmimo atsakovas nepateikė. Atsižvelgiant į tai, pasisakytina dėl patirtos 847,00 Eur išlaidų sumos priteisimo. Atsakovo prašoma priteisti atstovavimo išlaidų suma mažintina iki 750,00 Eur. Mažinant atsakovo patirtas išlaidas atsižvelgta į tai, kad atsiliepimą į ieškinį rengė atsakovas, o ne jo atstovas (2 t., b. l. 2-8); atsakovo atstovo atsiliepime į patikslintą ieškinį iš esmės pakartotos tos pačios aplinkybės ir argumentai (3 t., b. l. 193-196); teismo posėdžio metu atsakovo atstovas iš esmės palaikė atsakovo darbuotojų atsiliepime nurodytas aplinkybes. Atsakovo atstovas pateikė papildomus rašytinius paaiškinimus (4 t., b. l. 51-61), tačiau tokios apimties ir turinio dokumentui parengti, teismo vertinimu, nereikėjo skirti daug pastangų ir laiko sąnaudų, o priteista 750,00 Eur bylinėjimosi išlaidų suma, įvertinus bylos sudėtingumą faktinių aplinkybių ir teisės taikymo požiūriu, teismo vertinimu, yra protinga ir teisinga. Viršijančios priteistų bylinėjimosi išlaidų dydį ieškovo patirtos išlaidos vertinamos kaip neatitinkančios išlaidų kriterijų – būtinumo, pagrįstumo, ir protingumo, todėl nepaisant jų (išlaidų) realumo, tai yra pernelyg didelis ieškovo išlaidavimas, tenkantis jam pačiam.

7129. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 4,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu pirmosios instancijos teisme. Atmestus ieškinį, nurodytos išlaidos priteistinos iš ieškovo (CPK 96 straipsnis).

72Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 263-270 straipsniais, 279 straipsnio 1 dalimi, 307 straipsnio 1 dalimi, teismas

Nutarė

73Ieškinį atmesti.

74Priteisti iš ieškovo UAB „Dujų sfera“, juridinio asmens kodas 1245588566, atsakovo Pasienio kontrolės punktų direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, juridinio asmens kodas 300147455, naudai 750,00 Eur bylinėjimosi išlaidų.

75Priteisti valstybės naudai iš ieškovo UAB „Dujų sfera“, juridinio asmens kodas 1245588566, 4,17 Eur išlaidų, susijusių su procesinių dokumentų įteikimu bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme. Priteista suma mokėtina į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atsiskaitomąją sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, esančią banke AB „Swedbank“, banko kodas 73000, įmokos kodas 5660.

76Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo (sprendimo) priėmimo dienos gali būti skundžiamas Vilniaus apygardos teismui, apeliacinį skundą paduodant per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Žilvinas... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę pagal... 3. Teismas,... 4. I. Dalyvaujančių byloje asmenų reikalavimų, atsikirtimų ir paaiškinimų... 5. 1. Ieškovė kreipėsi į teismą su ieškiniu, su vėlesniais patikslinimais,... 6. 1.1. 2013-09-23 UAB „Dujų sfera“ (toliau – Ieškovas ir/arba UAB... 7. 1.2. Atsakovas vykdė Sutartį tinkamai ir yra įvykdžiusi didžiąją dalį... 8. 1.3. Pažymėjo, kad vykdant Sutartį neplanuotai ženkliai padidėjo... 9. 1.4. Ieškovas yra gavęs 2017-01-18 Atsakovo raštą dėl projektavimo darbų... 10. 1.5. Nors Ieškovas laikė Atsakovo vienašališką nutraukimą niekiniu ir... 11. 1.6. Atsakovas su Ieškovu ne kartą dalyvavo derybose, Ieškovas prašė... 12. 1.7. Atsižvelgiant į tai, kad Sutartį Ieškovas beveik įvykdė, bei į tai,... 13. 1.8. Rengiant detalųjį planą ir ŽPVP projektą dėl atsiradusių papildomų... 14. 1.9. Vykdant Sutartį paaiškėjo, jog prijungiamo žemės sklypo plotas... 15. 1.10. Ieškovo įsitikinimu, Atsakovas ir Ieškovas turėjo susitarti dėl... 16. 1.11. Ieškovo įsitikinimu, nagrinėjamu atveju Atsakovas vienašališkai... 17. 1.12. Nagrinėjamu atveju Sutarties vykdymo aplinkybės akivaizdžiai... 18. 1.13. Vykdant Sutartį netikėtai paaiškėjo, jog kaimyninius sklypus ir... 19. 1.14. Sutartyje nebuvo numatyta, kad Ieškovui reikės suplanuoti daugiau nei... 20. 1.15. Nagrinėjamu atveju Sutarties vykdymo termino praleidimas nėra laikomas... 21. 1.16. Papildomas terminas nagrinėjamu atveju Ieškovui nebuvo suteiktas.... 22. 1.17. Pasikeitus Paslaugų sutarties vykdymo aplinkybėms iš esmės pasikeitė... 23. 2. Atsakovas pateikė atsiliepimą į ieškinį, su vėlesniais patikslinimais,... 24. 2.1. Sutartis sudaryta supaprastinto atviro konkurso tvarka. Fiksuota paslaugų... 25. 2.2. Konkurso sąlygose Atsakovas aprašė siekiamus įsigyti projektavimo... 26. 2.3. Ieškovas nesilaikė Sutartimi akceptuotų Konkurso sąlygose nustatytų... 27. 2.4. Po 2017-01-26, kai Sutartis su UAB „Dujų sfera“ buvo nutraukta,... 28. 2.5. Esminę reikšmę turinti aplinkybė nagrinėjamu atveju yra ta, kad... 29. 2.6. Atsakovo Konkurso sąlygos ir Pirkimo objekto apibrėžtis pirkimo... 30. 2.7. Kadangi VPĮ yra lex specialis, CK 6.382 str. yra įtvirtinta taisyklė,... 31. 2.8. Sutarties pažeidimas gali būti laikomas esminiu dviem pagrindais: pirma,... 32. 2.9. VPĮ 18 straipsnio 8 dalis reglamentuoja, jog pirkimo sutarties sąlygos... 33. 2.10. Viešųjų pirkimų teisinis reglamentavimas lemia tai, kad kainos, kaip... 34. 2.11. tiek Sutarties kaina, tiek termino pratęsimas projektavimo darbų... 35. 2.12. Tiekėjas (UAB „Dujų sfera“), manydamas, kad perkančioji... 36. 2.13. 2017-01-18 pranešimu Nr. 2-40 Atsakovas Ieškovą informavo, jog dėl... 37. 3. Teismo posėdžio metu ieškovo vadovas, atstovas iš esmės palaikė... 38. 4. Teismo posėdžio metu atsakovo atstovas iš esmės palaikė ieškinyje... 39. Ieškinys atmestinas. ... 40. II. Ginčo esmė... 41. 5. Ginčas tarp šalių iš esmės kilo dėl vienašalio sutarties nutraukimo,... 42. 6. Atsakovas iš esmės įrodinėjo, jog teritorijos dydis nebuvo sutarties... 43. 7. Civiliniame procese vyraujantys dispozityvumo ir rungimosi principai (CPK 12... 44. 8. Teismas, įgyvendindamas išaiškinimo pareigą, priminė šalių naštą... 45. III. Byloje nustatytos teisei taikyti reikšmingos faktinės aplinkybės, jų... 46. Dėl ieškinio senaties termino taikymo ... 47. 9. CK 1.127 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad ieškinio senaties terminas... 48. 10. Vienašalio sutarties nutraukimo momentu galiojusi Lietuvos Respublikos... 49. 11. Kasacinio teismo praktikoje pažymima, jog itin trumpi ieškinio senaties... 50. 12. Nagrinėjamu atveju byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta,... 51. 13. Taigi, teismui konstatavus, jog yra praleistas ieškinio senaties terminas,... 52. 14. Nepaisant to, kad praleidus ieškinio senaties terminą savaime yra... 53. Dėl vienašalio sutarties nutraukimo pagrįstumo ... 54. 15. Ginčas iš esmės tarp šalių kilo dėl atsakovo atsisakymo nutraukti... 55. 16. Byloje esančiais rašytiniais įrodymais nustatyta:... 56. 16.1. Medininkų pasienio kontrolės punkto detaliojo plano rengimo ir žemės... 57. 16.2. Tarp šalių sudaryta Sutartis bei papildomi 2014 m. gruodžio 31 d. ir... 58. 17. Įvertinus Techninėje specifikacijoje nurodytą pirktų paslaugų apimtį,... 59. 18. Be to, ieškovas, teikdamas detalų paslaugų kainos paskaičiavimą bei... 60. 19. Pažymėtina ir tai, kad teismas sutinka su atsakovo argumentais (4 t., b.... 61. 20. Taigi, įvertinus byloje nustatytų aplinkybių visumą, spręstina, jog... 62. 21. Ieškovo nurodytos aplinkybės dėl tariamo atsakovo netinkamo... 63. 22. Atsižvelgiant į tai, spręstina, jog remiantis ieškovo nurodytomis... 64. 23. Teismui konstatavus, jog ieškovas pagrįstai nutraukė Sutartį, nėra... 65. 24. Ieškovo nurodytos aplinkybės susijusios su Detaliojo plano parengimu,... 66. 25. Kiti šalių procesiniuose dokumentuose nurodyti argumentai bei aplinkybės... 67. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo... 68. 26. CPK 93 straipsnio 1 dalyje numatyta, jog šaliai, kurios naudai priimtas... 69. 27. CPK 98 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad šalies išlaidos, susijusios su... 70. 28. Atsakovas nurodė, jog patyrė 1439,90 Eur išlaidų advokato pagalbai... 71. 29. Bylą nagrinėjant pirmosios instancijos teisme valstybė patyrė 4,17 Eur... 72. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 259, 263-270... 73. Ieškinį atmesti.... 74. Priteisti iš ieškovo UAB „Dujų sfera“, juridinio asmens kodas... 75. Priteisti valstybės naudai iš ieškovo UAB „Dujų sfera“, juridinio... 76. Sprendimas per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo (sprendimo) priėmimo dienos gali...