Byla 2S-867-653/2015
Dėl antstolės D. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstolė D. P. ir 501 GSEB

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi apelianto pareiškėjo A. R. atskirąjį skundą dėl Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 10 d. nutarties civilinėje byloje Nr. 2-37623-863/2014pagal pagal pareiškėjo A. R. skundą dėl antstolės D. P. veiksmų, suinteresuoti asmenys byloje antstolė D. P. ir 501 GSEB.

2Teismas, išnagrinėjęs bylą,

Nustatė

3

  1. Ginčo esmė

42014 m. gegužės 22 d. pareiškėjas A. R. pateikė antstolei D. P. tris skundus dėl antstolio veiksmų, kuriais prašo pripažinti neteisėtais patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų paskaičiavimą.

52014 m. liepos 30 d. pareiškėjas A. R. pateikė skundą dėl antstolės D. P. veiksmų, kuriuo prašo panaikinti antstolės D. P. 2014 m. gegužės 29 d. patvarkymą dėl pateiktų skundų trūkumų pašalinimo.

62014 m. rugpjūčio 25 d. pareiškėjas A. R. pateikė skundą dėl antstolės D. P. 2014 m. rugpjūčio 6 d. patvarkymo dėl 2014 m. gegužės 23 d. skundų grąžinimo ir dėl 2014 m. liepos 30 d. skundo patikslinimo ir prašo jį pripažinti neteisėtu.

7Antstolė D. P. 2014 m. rugsėjo 2 d. patvarkymu atsisakė tenkinti pareiškėjo 2014 m. rugpjūčio 25 d. skundą, nurodydama, kad vykdomojoje byloje Nr. 0068/14/00403 vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-197-816/2012. Nurodo, kad antstolė nevykdo Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 23 d. nutarties, o šia nutartimi vadovaudamasi pareikalavo iš skolininko A. R. pateikti 2014 m. gegužės 23 d. skundų, pateiktų antstolės kontorai, kopijų tiek, kad po vieną tektų priešingai šaliai, t.y. kiekvieno skundo turėjo pateikti po 3 egzempliorius. Kadangi skolininkas trūkumų nepašalino, t.y. nepateikė skundų kopijų ir procesinių dokumentų tiek, kad po vieną tektų priešingai šaliai, skundai buvo grąžinti. Taip pat nurodo, kad 2014 m. liepos 30 d. A. R. skunde nurodyti faktai visiškai neatitinka tiesos, byloje nėra nei vieno procesinio dokumento, kuris įrodytų, kad antstolė vykdo Klaipėdos apygardos teismo nutartį, patvarkyme dėl skundo trūkumų pašalinimo yra aiškiai nurodyta, ką antstolė vykdo, jokie advokatai antstolės kontoroje nebuvo susipažinti su vykdomąja byla Nr. 0068/14/00403 ir niekas šia vykdomąja byla nesidomėjo, pati antstolė paskambino skolininkui ir paaiškino visas bylos aplinkybes.

8Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) 501-oji garažų statybos ir eksploatavimo bendrija pateikė atsiliepimą į pareiškėjo (skolininko) skundą, kuriame nurodė, kad kategoriškai nesutinka su pareiškėjo (skolininko) motyvais ir reikalauja nedelsiant vykdyti teismo sprendimą.

9Teisme 2014-10-09 gautas pareiškėjo A. R. pranešimas, kuriame jis nurodo, kad, iš antstolės patvarkymo suprato, kad antstolė vykdo būtent Klaipėdos apygardos teismo nutartį Nr. 2S-2021-2013/2012, nors jam apie šią bylą nebuvo žinoma. Antstolė nepateikia įrodymų, kad advokatai nebuvo atvykę į antstolės kontorą susipažinti su vykdomąja byla Nr. 0068/14/00403. Be to, nurodo, kad, pagal 501-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos įstatų 27 d. 7 p., P. Š. nepateikė antstolei sprendimo atstovauti bendriją antstolių kontoroje.

  1. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

10Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 10 d. nutartimi atmetė pareiškėjo A. R. skundus dėl antstolės D. P. veiksmų (dėl patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimo įvykdyti sprendimą bei vykdymo išlaidų paskaičiavimo, dėl patvarkymo dėl pateiktų skundų trūkumų pašalinimo, dėl 2014 m. gegužės 22 d. skundų grąžinimo ir dėl 2014 m. liepos 30 d. skundo patikslinimo) vykdomojoje byloje Nr. 0068/11/00403.

11Iš vykdomosios bylos Nr. 0068/11/00403 nustatė, kad antstolė vykdo Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. išduotą vykdomąjį raštą Nr. 2-197-816/2012 dėl skolininko A. R. įpareigojimo vykdymo išieškotojui 501-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos naudai. Vykdydama minėtą vykdomąjį dokumentą, antstolė atliko pirminius vykdomuosius veiksmus, reikalingus operatyviam ir efektyviam sprendimo įvykdymui (CPK 654 str.): 2014 m. balandžio 25 d. išsiuntė skolininkui raginimą sumokėti skolą ir vykdymo išlaidas, kurie pareiškėjui (skolininkui) įteikti 2014 m. gegužės 6 d. Antstolės kontoroje 2014 m. gegužės 23 d. gauti trys pareiškėjo A. R. skundai dėl neteisėtų antstolės D. P. veiksmų vykdomojoje byloje Nr. 0068/14/00403, kuriais pareiškėjas prašo pripažinti neteisėtais patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, raginimą įvykdyti sprendimą ir vykdymo išlaidų paskaičiavimą. Antstolė 2014 m. gegužės 29 d. patikslino 2014 m. balandžio 25 d. raginimą įvykdyti sprendimą . Antstolė 2014 m. gegužės 29 d. priėmė patvarkymą dėl pateiktų skundo trūkumų pašalinimo, kuriuo įpareigojo pareiškėją per 7 dienas nuo šio patvarkymo dienos ištaisyti pateiktų skundų trūkumus: pateikti skundo kopijų ir procesinių dokumentų kopijų tiek, kad po vieną tektų priešingai šaliai, kuris pareiškėjui įteiktas 2014 m. liepos 24 d. Antstolės kontoroje 2014 m. liepos 30 d. gautas skundas dėl antstolės D. P. 2014 m. gegužės 29 g. patvarkymo dėl skundo trūkumų pašalinimo vykdomojoje byloje Nr. 0068/11/00403. 2014 m. rugpjūčio 6 d. antstolė priėmė patvarkymą dėl 2014 m. gegužės 23 d. skundų grąžinimo ir dėl 2014 m. liepos 30 d. skundo patikslinimo, kuriuo grąžino skolininkui A. R. 2014 m. gegužės 22 d. skundus bei pasiūlė patikslinti 2014 m. liepos 30 d. skundą.

12Antstolė D. P., 2014 m. rugsėjo 2 d. patvarkymu netenkinusi pareiškėjo 2014 m. rugpjūčio 25 d. skundo „Dėl antstolės D. P. 2014 m. rugpjūčio 6 d. Nr. 0068/14/00403 patvarkymo „Dėl 2014 m. gegužės 23 d. skundų grąžinimo ir dėl 2014 m. liepos 30 d. skundų patikslinimo“, jo nagrinėjimą kartu su vykdomąja byla Nr. 0068/14/00403 persiuntė Vilniaus miesto apylinkės teismui. Pažymėtina, kad nors iš esmės šios bylos nagrinėjimo dalykas yra 2014 m. rugpjūčio 25 d. skundas dėl antstolės D. P. veiksmų, tačiau šis skundas savo esme yra neatsiejamai susijęs tiek su pareiškėjo 2014 m. gegužės 22 d. trimis skundais, tiek su 2014 m. liepos 30 d. skundu, todėl teismas, atsižvelgdamas tiek į CPK 443, tiek į 594 straipsnių nuostatas bei siekdamas užkirsti kelią galimiems tolimesniems ginčams, pasisakė iš esmės dėl visų paminėtų skundų ir jų pagrindu priimtų antstolės patvarkymų pagrįstumo. Tokie veiksmai nelaikytini skundo ribų peržengimu CPK 265 str. 2 d. prasme, nes, kaip jau buvo minėta, teismas tokio pobūdžio bylose turi būti aktyvus, nagrinėdamas pareiškėjo skundą (-us) ir vykdydamas CPK 594 str. reikalavimus, privalo patikrinti antstolio surašytus vykdymo proceso dokumentus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2007 m. balandžio 6 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-127/2007; Šiaulių apygardos teismo 2011 m. rugsėjo 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 2S-471-210/2011).

13Nagrinėjamu atveju antstolei buvo pateiktas vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. išduotas vykdomasis raštas, kuris išduotas įsiteisėjusio Vilniaus miesto 4 apylinkės teismo 2012 m. birželio 8 d. sprendimo ir Vilniaus apygardos teismo 2013 m. rugsėjo 10 d. nutarties pagrindu. Kadangi antstolei pateiktas vykdomasis raštas yra išduotas įsiteisėjusio teismo sprendimo pagrindu, atmestas pareiškėjo argumentas, kad antstolė negalėjo priimti vykdomojo dokumento vykdyti, nes jis išduotas negaliojančio teismo sprendimo pagrindu. Taip pat atmestas ir pareiškėjo argumentas, kad antstolė negalėjo priimti vykdomojo dokumento vykdyti, nes jis buvo pateiktas neįgalioto asmens, nes vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikė 501-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos pirmininkas, kuris pagal bendrijos įstatus, įgyvendindamas bendrijos tikslus, organizuoja bendrijos veiklą. Teismas konstatavo, kad antstolė teisėtai priėmė vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-197-816/2012 vykdyti. Priėmusi vykdomąjį dokumentą vykdyti, antstolė 2014 m. balandžio 25 d. surašė ir išsiuntė skolininkui (pareiškėjui) raginimą įvykdyti sprendimą, kurį 2014 m. gegužės 29 d. patikslino (CPK 653 str., 655 str. 1 d., 657 str. 1 d.). Todėl teismas pareiškėjo 2014 m. gegužės 22 d. skundus dėl antstolės veiksmų atmetė.

14Iš antstolės 2014 m. gegužės 29 d. patvarkymo dėl pateiktų skundų trūkumų pašalinimo turinio aiškiai matyti, kad antstolė vykdo 2014 m. kovo 27 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-197-816/2012, o ne Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartį. Iš patvarkymo turinio aiškiai matyti, kad antstolė priimdama skundžiamą patvarkymą vadovavosi minėta Klaipėdos apygardos teismo 2012 m. gruodžio 13 d. nutartimi, kaip galiojančia teismų praktika. Teismas darė išvadą, kad antstolės reikalavimas pašalinti skundų trūkumus, t. y. pateikti tiek skundų ir procesinių dokumentų kopijų, kad po vieną tektų priešingai šaliai, yra pagrįstas ir teisėtas, o iš antstolės 2014 m. gegužės 29 d. patvarkymo dėl pateiktų skundų trūkumų pašalinimo ir pareiškėjo 2014 m. liepos 30 d. skundo dėl antstolės veiksmų yra akivaizdu, kad tarp šalių įvyko paprasčiausias nesusipratimas, todėl atmestinas pareiškėjo 2014 m. liepos 30 d., taip pat 2014 m. rugpjūčio 25 d. skundai dėl antstolės veiksmų.

15III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai

16Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti skundžiamą nutartį ir išspręsti klausimą iš esmės – patenkinti 2014-05-22 skundą, pripažįstant antstolės veiksmus neteisėtais (b.l.23-24). Nurodo, jog pagal VĮ Registrų centre įregistruotų 501 GSEB įstatų „Bendrijos valdymas“ 27 d. 7 p., bendrijos pirmininkas gali tik valdybos sprendimu: be kita ko atstovauti bendrijai teisme, administraciniuose organuose bei kitose organizacijose. Atsižvelgiant į tai, kad P. Š. nepateikė 501 GSEB valdybos sprendimo kreiptis antstolę D. P. su 2014 m. kovo 27 d. vykdomuoju raštu Nr.2-197-816/2012, pagal įstatų 27 d. 7p., teismas privalėjo antstolės veiksmus pripažinti neteisėtais, remiantis CPK 650 str. 1 d.

17Iš neteisės negali atsirasti teisė, todėl pareiškėjas nurodo nepasisakantis dėl kitų nutarties dalių.

18IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

19Atskirasis skundas netenkintinas.

20Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas, nagrinėdamas bylą apeliacine tvarka, patikrina pirmos instancijos teismo nutarties teisėtumą ir pagrįstumą neperžengdamas atskirajame skunde numatytų ribų pagal atskirojo skundo teisinį ir faktinį pagrindą, taip pat ar nėra absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų.

21Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo nutartis, kuria atmesti pareiškėjo A. R. skundai dėl antstolės D. P. veiksmų, yra pagrįsta ir teisėta.

22Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog nors iš esmės šios bylos nagrinėjimo dalykas yra 2014 m. rugpjūčio 25 d. skundas dėl antstolės D. P. veiksmų, tačiau šis skundas savo esme yra neatsiejamai susijęs tiek su pareiškėjo 2014 m. gegužės 22 d. trimis skundais, tiek su 2014 m. liepos 30 d. skundu, todėl, apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas pagrįstai, atsižvelgdamas į CPK 443 ir 594 straipsnių nuostatas bei siekdamas užkirsti kelią galimiems tolimesniems ginčams, pasisakė iš esmės dėl visų paminėtų skundų ir jų pagrindu priimtų antstolės patvarkymų pagrįstumo.

23Apeliantas nurodo, jog P. Š. nepateikė 501 GSEB valdybos sprendimo kreiptis antstolę D. P. su 2014 m. kovo 27 d. vykdomuoju raštu Nr.2-197-816/2012, pagal įstatų 27 d. 7p., teismas privalėjo antstolės veiksmus pripažinti neteisėtais, remiantis CPK 650 str. 1 d.

24Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolė teisėtai priėmė vykdyti Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. kovo 27 d. vykdomąjį raštą Nr. 2-197-816/2012 vykdyti, nes vykdomąjį dokumentą vykdyti pateikė 501-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos pirmininkas, kuris pagal bendrijos įstatus, įgyvendindamas bendrijos tikslus, organizuoja bendrijos veiklą. Pažymėtina, jog apeliantas vadovaujasi negaliojančia 501-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos įstatų, patvirtintų 2000-05-03 redakcija, nes galiojančioje 501-osios garažų statybos ir eksploatavimo bendrijos įstatų, patvirtintų 2013-07-30, redakcijoje nebeliko apribojimų bendrijos pirmininkui atstovauti bendrijai teisme, administraciniuose organuose bei kitose organizacijose tik esant valdybos sprendimui.

25Apeliantas atskirąjį skundą grindžia taip pat ir argumentu, jog iš neteisės negali atsirasti teisė ir todėl nurodo nepasisakantis dėl kitų nutarties dalių. Darytina išvada, jog apeliantas nesutinka su visa skundžiama nutartimi, tačiau, atsižvelgiant į tai, kad apeliantas nenurodo konkrečių argumentų dėl kitų nutarties dalių neteisėtumo, apeliacinės instancijos teismas neturi pagrindo pripažinti teismo nutartį neteisėta.

26Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama, kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas apeliacinį skundą apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010 ir kt.). Teisėjų kolegija sutinka su pirmosios instancijos teismo sprendimo motyvais, todėl jų nepakartoja, o ieškovo atskirojo skundo netenkina dėl aukščiau nurodytų motyvų.

27Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė ir aiškino proceso teisės normas, todėl nėra teisinio pagrindo panaikinti ar pakeisti skundžiamos nutarties atskirajame skunde nurodytais pagrindais (CPK 337 str. 1 d. 1 p.).

28Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337 str. 1 p., teismas

Nutarė

29Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Jelena Šiškina,... 2. Teismas, išnagrinėjęs bylą,... 3.
  1. Ginčo esmė
...
4. 2014 m. gegužės 22 d. pareiškėjas A. R. pateikė antstolei D. P. tris... 5. 2014 m. liepos 30 d. pareiškėjas A. R. pateikė skundą dėl antstolės D. P.... 6. 2014 m. rugpjūčio 25 d. pareiškėjas A. R. pateikė skundą dėl antstolės... 7. Antstolė D. P. 2014 m. rugsėjo 2 d. patvarkymu atsisakė tenkinti... 8. Suinteresuotas asmuo (išieškotojas) 501-oji garažų statybos ir... 9. Teisme 2014-10-09 gautas pareiškėjo A. R. pranešimas, kuriame jis nurodo,... 10. Vilniaus miesto apylinkės teismas 2014 m. spalio 10 d. nutartimi atmetė... 11. Iš vykdomosios bylos Nr. 0068/11/00403 nustatė, kad antstolė vykdo Vilniaus... 12. Antstolė D. P., 2014 m. rugsėjo 2 d. patvarkymu netenkinusi pareiškėjo 2014... 13. Nagrinėjamu atveju antstolei buvo pateiktas vykdyti Vilniaus miesto apylinkės... 14. Iš antstolės 2014 m. gegužės 29 d. patvarkymo dėl pateiktų skundų... 15. III. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į atskirąjį skundą argumentai... 16. Pareiškėjas pateikė atskirąjį skundą, kuriuo prašo panaikinti... 17. Iš neteisės negali atsirasti teisė, todėl pareiškėjas nurodo... 18. IV. Apeliacinio teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 19. Atskirasis skundas netenkintinas.... 20. Vadovaujantis CPK 320 str., 338 str., apeliacinės instancijos teismas,... 21. Nagrinėjamoje byloje sprendžiamas klausimas, ar pirmosios instancijos teismo... 22. Skundžiama nutartimi pirmosios instancijos teismas pažymėjo, jog nors iš... 23. Apeliantas nurodo, jog P. Š. nepateikė 501 GSEB valdybos sprendimo kreiptis... 24. Nėra pagrindo nesutikti su pirmosios instancijos teismo išvada, jog antstolė... 25. Apeliantas atskirąjį skundą grindžia taip pat ir argumentu, jog iš... 26. Teismų praktikoje pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą... 27. Apeliacinės instancijos teismas konstatuoja, jog pirmosios instancijos teismas... 28. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 336 str., 337... 29. Vilniaus miesto apylinkės teismo 2014 m. spalio 10 d. nutartį palikti...