Byla 2-543-844/2012
Dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

1Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB “SNORO lizingas” ieškinį atsakovui I. O. (I. O.) dėl įsiskolinimo, delspinigių, palūkanų priteisimo,-

Nustatė

32010 m. gruodžio 17 d. tarp ieškovo UAB "SNORO lizingas" ir atsakovo I. O. buvo pasirašyta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. UEH01217GMPA, 2010 m. gruodžio 22 d. tarp ieškovo UAB "SNORO lizingas" ir atsakovo I. O. buvo pasirašyta paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutartis Nr. VHH01222NTPA, 2011 m. sausio 13 d. tarp ieškovo UAB "SNORO lizingas" ir atsakovo I. O. buvo pasirašyta išperkamosios nuomos (vartojimo kredito) sutartis Nr. UBE10113HLPA , pagal kurias UAB "SNORO lizingas" suteikė atsakovui paskolą įsigyti prekes. Atsakovas įsipareigojo už šias prekes mokėti UAB "SNORO lizingas" pagal sutartyse nurodytus mokėjimo grafikus. Savo duotus įsipareigojimus lizingo kompanijai atsakovas vykdė netinkamai, todėl ieškovas išsiuntė atsakovui pretenzijas dėl susidariusios skolos atlyginimo, tačiau atsakovas ir toliau įsipareigojimų nevykdė.

4Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 6232,82 Lt mokėtinų įmokų ir 1792,91 Lt delspinigių, 5 % metinių palūkanų už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, bylinėjimosi išlaidas iš atsakovo bei priimti sprendimą už akių, jei byloje nebus pateiktas atsiliepimas į pareikštą ieškinį.

5Atsakovui I. O. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos CPK 123 str. numatytu būdu 2012 m. gegužės 19 d.

6Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą nepateikė atsiliepimo į ieškinį, todėl ieškovo prašymu priimtinas sprendimas už akių (Lietuvos Respublikos CPK 142 str. 4 d.).

7Ieškinys tenkintinas.

8Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t.y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą (Lietuvos Respublikos CPK 285 str. 2 d.).

9Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų turiniui, ieškinys būtų pagrįstas.

10Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui neprieštarauja.

11Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakovu 2010 m. gruodžio 17 d. sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. UEH01217GMPA, 2010 m. gruodžio 22 d. sudarė paskolos pavedimu (vartojimo kredito) sutartį Nr. VHH01222NTPA, 2011 m. sausio 13 d. sudarė tikslinės paskolos (vartojimo kredito) sutartį Nr. UBE10113HLPA. Atsakovas už suteiktas paskolas įsigijo prekes ir įsipareigojo laiku ir tinkamai mokėti įmokas, tačiau įsipareigojimų nesilaikė, įmokas mokėjo ne pagal grafiką, liko skolingas ieškovui 6232,82 Lt mokėtinų įmokų. Ieškovas savo iniciatyva perskaičiavo delspinigius už 182 dienas, registruotu laišku 2011 m. kovo 21 d. išsiuntė atsakovui pretenzijas. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti mokėtinas įmokas, delspinigius, bylinėjimosi išlaidas.

12Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais, vienašališkai atsisakyti įvykdyti prievolę draudžiama. Šalys privalo sutartis vykdyti tinkamai, sutarties nevykdymu laikomas įvykdymo termino praleidimas. Atsakovas pažeidė šių straipsnių nuostatas, netinkamai vykdė sutartyje numatytas sąlygas, praleido terminą (Lietuvos Respublikos CK 6.53 str. 1 d., 6.63 str. 1 d., 1 p., 2 p.), todėl, atsiradus atsakovo atžvilgiu sutartinei civilinei atsakomybei (Lietuvos Respublikos CK 6.245 str. 3 d.), ieškovo teisės turi būti apgintos Lietuvos Respublikos CK 1.138 str. 6 p. tvarka, priteisiant įsiskolinimo sumą teismine tvarka, todėl iš atsakovo priteistina 6232,82 Lt mokėtinų įmokų.

13Ieškovas prašo priteisti 1792,91 Lt delspinigius už 182 dienas už sutarčių nevykdymą laiku, skaičiuojamus pagal 0,5 % dienos normą, delspinigių dydį grindžia sutarčių nuostatomis.

14Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda, delspinigiai) neprotingai didelės, teismas gali netesybas sumažinti, tačiau jos negali būti mežesnės už nuostolių, atsiradusių dėl prievolės nevykdymo ar netinkamo vykdymo, sumą.

15Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose bylose dėl netesybų dydžio yra aiškiai pasisakęs: „Teismas turi teisę mažinti pagal sutartį atsiradusias netesybas tik nustatęs, kad netesybos aiškiai per didelės arba prievolė iš dalies įvykdyta. Pažymėtina, kad įstatyme sąvokos „aiškiai per didelės netesybos“ (CK 6.73 str. 2 d.) arba „neprotingai didelės netesybos“ nėra sukonkretintos (CK 6.258 str. 3 d.). Dėl to kriterijus, kuriuos taikant sprendžiama, ar netesybos ne per didelės, nustato ir pagal juos vertina netesybas teismai, nagrinėdami konkrečias bylas, bei Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, kurio pareiga – formuoti vieningą teismų praktiką. Pagal formuojamą praktiką nurodytos aplinkybės vertintinos atsižvelgiant į konkrečios bylos aplinkybes (šalių sutartinių santykių pobūdį, ar nebuvo susitarimo taikyti išimtines arba alternatyvias netesybas, prievolės vertę, prievolės pažeidimo aplinkybes, kreditoriaus patirtų nuostolių dydį ir kt.), remiantis CK 1.5 str. įtvirtintais teisingumo, sąžiningumo, protingumo principais bei siekiant nepažeisti sutarties šalių interesų pusiausvyros (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. kovo 5 d. nutartis byloje Škotijos firma „Forthmill Limited“ v. UAB „Pakrijas“, bylos Nr. 3K-3-85/2007 ir kt.)“.

16Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną praleistą mokėti dieną nėra neprotingas ir aiškiai per didelis, nes sudaro 182,5 % metinių delspinigių. Todėl iš atsakovo priteistina 1792,91 Lt delspinigių.

17Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo mokėti įstatymų nustatyto dydžio palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Todėl pagal Lietuvos Respublikos CK 6.210 str. 1 d., iš atsakovo priteistinos 5 % dydžio metinės procesinės palūkanos nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m.balandžio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

18Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš atsakovo priteistinos pašto išlaidos valstybei ir bylinėjimosi išlaidos ieškovo naudai.

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str. str.,-

Nutarė

20Ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį tenkinti.

21Priteisti iš atsakovo I. O., a.k. ( - ) 6232,82 Lt (šešis tūkstančius du šimtus trisdešimt du Lt 82 ct) mokėtinų įmokų, 1792,91 Lt (vieną tūkstantį septynis šimtus devyniasdešimt du Lt 91 ct) delspinigių, 5,00 % metinių palūkanų už priteistą 8025,73 Lt sumą nuo bylos iškėlimo teisme 2012 m. balandžio 30 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo, 241,00 Lt (du šimtus keturiasdešimt vieną Lt 00 ct) žyminio mokesčio UAB “SNORO lizingas”, į.k. 124926897, naudai.

22Sprendimas už akių atsakovo I. O. apeliacine ir kasacine tvarka neskundžiamas, tačiau atsakovas per 20 dienų nuo šio sprendimo priėmimo turi teisę paduoti teismui pareiškimą dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo, kuriame turi būti nurodoma: teismo, priėmusio sprendimą už akių, pavadinimas, šalies, paduodančios pareiškimą, pavadinimas, aplinkybės, liudijančios neatvykimo į teismo posėdį ir teismo neinformavimo iki teismo posėdžio priežasčių svarbumą, taip pat įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, aplinkybės, galinčios turėti įtakos sprendimo teisėtumui ir pagrįstumui, bei įrodymai, patvirtinantys šias aplinkybes, pareiškimą paduodančios šalies prašymas, prie pareiškimo pridedamos šalies medžiagos sąrašas, pareiškimą paduodančios šalies parašas ir pareiškimo surašymo data.

23Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti Panevėžio apygardos teismui per Visagino miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Visagino miesto apylinkės teismo teisėjas Vaidas Vasiliauskas... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. 2010 m. gruodžio 17 d. tarp ieškovo UAB "SNORO lizingas" ir atsakovo I. O.... 4. Ieškovas kreipėsi į teismą, prašydamas priteisti 6232,82 Lt mokėtinų... 5. Atsakovui I. O. procesiniai dokumentai įteikti tinkamai Lietuvos Respublikos... 6. Atsakovas, gavęs procesinius dokumentus, per teismo nustatytą terminą... 7. Ieškinys tenkintinas.... 8. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 9. Ieškovo pateikti įrodymai leidžia daryti išvadą, kad pasitvirtinus jų... 10. Atsiliepimo nepateikimas rodo, kad atsakovas pareikštam ieškiniui... 11. Byloje nustatyta, kad UAB „SNORO lizingas“ su atsakovu 2010 m. gruodžio 17... 12. Sutinkamai su Lietuvos Respublikos CK 6.38, 6.59, 6.200, 6.205 str. prievolės... 13. Ieškovas prašo priteisti 1792,91 Lt delspinigius už 182 dienas už... 14. Lietuvos Respublikos CK 6.258 str. 3 d. numato, jei netesybos (bauda,... 15. Lietuvos Aukščiausiasis Teismas civilinėje byloje Nr.3K-7-304/2007 ir kitose... 16. Ieškovas prašomas priteisti po 0,5 % delspinigių dydis už kiekvieną... 17. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos CK 6.37 str. 2 d. skolininkas privalo... 18. Ieškinį tenkinant sutinkamai su Lietuvos Respublikos CPK 93 str. 1 d. iš... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 246 str.2 d., 285 – 287 str.... 20. Ieškovo UAB „SNORO lizingas“ ieškinį tenkinti.... 21. Priteisti iš atsakovo I. O., a.k. ( - ) 6232,82 Lt (šešis tūkstančius du... 22. Sprendimas už akių atsakovo I. O. apeliacine ir kasacine tvarka... 23. Ieškovas UAB „SNORO lizingas“ per 30 dienų šį sprendimą gali skųsti...