Byla 2A-267-577/2012
Dėl užmokesčio už sunaudotą elektros energiją, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos pirmininkės ir pranešėjos Jadvygos Mardosevič, kolegijos teisėjų Vilijos Mikuckienės ir Virginijaus Kairevičiaus, apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinį skundą dėl Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 2 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ ieškinį atsakovui UAB „Palink“ dėl užmokesčio už sunaudotą elektros energiją, palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo.

2Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3ieškovas kreipėsi į teismą, pradiniame ieškinyje prašydamas priteisti jam iš atsakovo užmokestį už nuomojamų patalpų išlaikymą – 30 255,30 Lt, 8,05 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas. Patikslintu ieškiniu ieškovas sumažino pareikštus reikalavimus ir prašė priteisti jam iš atsakovo užmokestį už nuomojamų patalpų išlaikymą – 7 136,47 Lt, 8,05 % dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

4Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.

5Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-06-02 sprendimu ieškinį atmetė ir priteisė valstybei iš ieškovo išlaidas, susijusias su procesinių dokumentų įteikimu – 13,44 Lt.

6Apeliantas prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-06-02 sprendimą panaikinti ir priimti naują sprendimą – priteisti apelianto UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ naudai iš atsakovo UAB „Palink“ 7136,47 Lt įsiskolinimą, susidariusį neapmokėjus PVM sąskaitos-faktūros serija NTV 1680, PVM sąskaitos-faktūros serija NTV 2085, PVM sąskaitos-faktūros serija NTV 2189, PVM sąskaitos-faktūros serija NTV 2488, PVM sąskaitos-faktūros serija NTV 2420, PVM sąskaitos-faktūros serija NTV 2650, PVM sąskaitos-faktūros serija NTV 2805, PVM sąskaitos-faktūros serija NTV 2967; priteisti apelianto naudai iš atsakovo 8,05 procentų metines palūkanas nuo priteistos sumos nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei priteisti apelianto naudai iš atsakovo bylinėjimosi išlaidas.

7Nurodo, kad šalių pasirašytos Sutarties 6.4 p. nuostata įrodo, jog punkte išvardintų paslaugų sąrašas nėra baigtinis, papildomų mokėjimų sąrašas gali nuolat kisti, atsižvelgiant į tai, kokios paslaugos buvo teikiamos. Prie jų priskirtina ir bendro naudojimo patalpoms tiekta elektros energija. Šiomis patalpomis naudojasi nuomininko klientai, todėl atsakovas turi atlyginti proporcingai patalpų plotui patirtas išlaidas. Taip pat pagal Sutarties 9.5 p. nuomininkas turi sumokėti mokesčius už kitas suteikiamas paslaugas tuo atveju, kai jas faktiškai gauna. Sutarties 8.1.8 punktas turi būti aiškinamas kartu su kitomis Sutarties 8 skirsnio nuostatomis, kurios nuomotoją įpareigoja sudaryti su trečiaisiais asmenimis atitinkamas sutartis, kurios yra būtinos išlaikyti pastatą ir jo aplinką tvarkingą. Apeliantas pažymi, jog jis reikalauja atlyginti patalpų plotui proporcingas išlaidas elektros energijos tiekimui bendrosioms patalpoms, per kurias patenkama į nuomininkui nuomojamas patalpas, šiluminio mazgo maitinimo ventiliacijos bei lauko apšvietimo įrenginiams. Nuomininkui tenkanti išlaidų dalis buvo paskaičiuota atsižvelgiant į atsakovui išnuomotų patalpų plotą. Be to nurodo, kad aplinkybė, jog atsakovas yra apmokėjęs keletą sąskaitų-faktūrų už elektros energiją bendrojo naudojimo patalpoms , nėra pagrindas pripažinti, kad šalys pakeitė sutartį, kadangi ji gali būti pakeista tik dvišaliu raštišku sutarimu, priešingai, tai įrodo tikruosius šalių ketinimus

8Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su apeliacinio skundo argumentais nesutinka ir prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-06-02 sprendimą neoakeistą.

9Apeliacinis skundas atmestinas.

10Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų bylos nagrinėjimo ribų, patikrinti pirmosios instancijos teismo procesinį sprendimą tiek jo teisėtumo, tiek jo pagrįstumo aspektu. Tai atliekama nagrinėjant ir faktinę, ir teisinę bylos puses, tai yra, tiriant byloje surinktus įrodymus, tame skaičiuje ir priimtus CPK 314 straipsnio tvarka, patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai nustatė faktines bylos aplinkybes ir ar teisingai nustatytoms faktinėms aplinkybėms taikė materialinės teisės normas. Neatsižvelgdamas į apeliacinio skundo ribas, apeliacinės instancijos teismas taip pat patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nurodytų absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų. Ši byla nagrinėjama ieškovo UAB „Nekilnojamojo turto valdymas“ apeliacinio skundo ribose. Teismas, išnagrinėjęs bylą, apeliacinio skundo ir atsiliepimo į jį argumentus bei motyvus, konstatuoja, kad nėra pagrindo iš esmės teisėtam ir pagrįstam teismo sprendimui pakeisti arba panaikinti.

11Bylos medžiaga nustatyta, kad šalys 2007-10-19 sudarė negyvenamųjų patalpų, esančių Šaulių g. 37, Marijampolės sav., nuomos sutartį Nr. 07/10/19, pagal kurią nuomotojas (ieškovas) 1 750 m2 ploto patalpas ieškovui nuosavybės teise priklausančiame pastate išnuomojo nuomininkui (atsakovui) dešimčiai metų, skaičiuojant nuo patalpų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Ieškovas iš atsakovo reikalauja užmokesčio už elektros energiją, sunaudotą ne nuomininkui išnuomotose patalpose, o bendro naudojimo patalpose. Ieškovo reikalaujamo užmokesčio laikotarpiai (2009 m. 05 mėn. – 2010 m. 01 mėn.) ir dydžiai (iš viso 7 136,74 Lt) nurodyti aštuoniose PVM sąskaitose faktūrose: serija NTV Nr. 1680, 2085, 2189, 2420, 2488, 2805, 2967, 2650. Patalpos, kurias ieškovas laiko „bendro naudojimo patalpomis“, pažymėtos ieškovo pateiktame plane.

12Iš šalių pasirašytos Sutarties turinio nustatyta, kad nuomos mokestis ir kiti mokėjimai yra aprašyti nuomos sutarties 6 skirsnyje. Pagrindinis atlygis ieškovui už teisę valdyti bei naudoti patalpas yra numatytas nuomos sutarties 6.1. punkte – tai patalpų nuomos mokestis. Greta patalpų nuomos mokesčio ieškovas ir atsakovas nuomos sutarties 6.4. punkte susitarė, jog atsakovas kaip nuomininkas papildomai sumokės už faktiškai patalpose sunaudotą elektros energiją, šilumos energiją, vandenį, suteiktas ryšio paslaugas ir kitas paslaugas, kurias nuomininkas užsako ir kurios nuomininkui yra teikiamos. Nuomos sutarties 6.4. punkto nuostata papildomus mokėjimus sieja tik su paslaugomis, kuriomis naudojasi atsakovas, ir naudojasi nuomojamose patalpose: t. y. atsakovas moka už išsinuomotose patalpose sunaudotą elektros energiją; šilumos energiją; vandenį; ryšių paslaugas; paslaugas, kurias atsakovas užsakė ir kurias atsakovas gavo. Sutartyje nėra bendrųjų patalpų ar bendrųjų patalpų priežiūros sąvokų, tad ir su tokiomis patalpomis susiję mokėjimai sutartyje nenumatyti. Nuomos sutarties 8.1.8. punkte (nuomotojas įsipareigoja užtikrinti, kad likusi pastato, kuriame yra patalpos, dalis bei nuomininko šios sutarties pagrindu nenaudojamos pastato aplinkos dalis būtų tvarkinga, tinkamai tvarkoma bei prižiūrima) įtvirtintas ieškovo įsipareigojimas, nenumatant už šio įsipareigojimo vykdymą atskiro papildomo užmokesčio.

13Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog sutarčių aiškinimo taisyklės reglamentuotos CK 6.193–6.195 straipsniuose bei suformuotos Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikoje. Kasacinis teismas yra konstatavęs, kad, esant ginčui dėl sutarties turinio bei jos sąlygų, sutartis turi būti aiškinama nustatant tikruosius sutarties dalyvių ketinimus, atsižvelgiant į sutarties sąlygų tarpusavio ryšį, sutarties esmę, tikslą, jos sudarymo aplinkybes, į šalių derybas dėl sutarties sudarymo, šalių elgesį po sutarties sudarymo ir kitas reikšmingas aplinkybes. Kartu sutarties sąlygos turi būti aiškinamos taip, kad aiškinimo rezultatas nereikštų nesąžiningumo vienos iš šalių atžvilgiu, būtina vadovautis ir CK 1.5 straipsnyje įtvirtintais bendraisiais teisės principais. Taikant įstatymo įtvirtintas ir teismų praktikoje pripažintas sutarčių aiškinimo taisykles, turi būti kiek įmanoma tiksliau išsiaiškinta šalių valia, išreikšta joms sudarant sutartis ir prisiimant iš tokių sutarčių kylančius įsipareigojimus (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Auksinis varnas” v. AB ,,Lietuvos geležinkeliai“, bylos Nr. 3K-3-424/2004; 2004 m. balandžio 14 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Libra Vitalis” v. UAB „Homo Faber”, bylos Nr. 3K-3-274/2004; 2010 m. kovo 20 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB ,,Ervin“ v. Ageratec AB, bylos Nr. 3K-3-128/2010; 2011 m. liepos 11 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „Creditum Vilnius“ v. AB „Utenos melioracija“, bylos Nr. 3K-3-318/2011; ir kt.).

14Teisėjų kolegija, įvertinusi nuomos sutarties turinį, sprendžia, kad nuomos sutarties sąlygos dėl sulygtų mokėjimų yra aiškios ir nedviprasmiškos; šalys aiškiai numatė atsakovo privalomus mokėjimus (sutarties 6.1,6.4 p. p.) bei įtvirtino, kad atsakovas turi pareigą mokėti tik sutartyje numatytus mokėjimus (sutarties 8.2.3 p.). Akivaizdu, jog šalys sutartyje neįtvirtino atsakovo pareigos mokėti už elektros energiją bendrojo naudojimo patalpose, todėl pirmos instancijos teismas pagrįstai konstatavo, kad ieškovas neturi teisės minėtų mokesčių reikalauti iš atsakovo. Priešingai, sutarties nuostatų sisteminė analizė sudaro pagrindą teigti, kad bendro naudojimo patalpų išlaikymas (tame tarpe ir mokestis už elektros energiją) patenka į šalių sutarties 6.1 p. sutartą nuomos mokestį; tai patvirtina ir ieškovo sutarties 8.1.1.-8.1.10 p.p. prisiimti įsipareigojimai. Kolegijos nuomone, nagrinėjamu atveju sutarties turinys nesudaro pagrindo plečiamai aiškinti atsakovo prisiimtų pagal patalpų nuomos sutartį įsipareigojimų dėl apmokėjimo. Todėl nepagrįsti ir atmestini apelianto argumentai, kad vadovaujantis pasirašyta sutartimi atsakovas įsipareigojo mokėti ir už bendro naudojimo patalpose sunaudotą elektros energiją.

15Taigi, pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad bendro naudojimo patalpų priežiūros pareigą ir atitinkamas sąnaudas prisiėmė nuomotojas (ieškovas), o sąnaudos, susijusios su šių patalpų priežiūra, buvo įtrauktos į nuomos mokestį; taip pat padarė pagrįstą išvadą, kad sutarties 6.4. punkte papildomų mokėjimų sąrašas yra baigtinis ir nėra pagrindo jo aiškinti plečiamai. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija sutinka su minėtomis išvadomis ir papildydama nurodo, kad tokios išvados darytinos ir atsižvelgiant į sutarties preambulėje pateiktą „Patalpų“ sąvoką. Atsakovas įsipareigojo mokėti už: patalpose sunaudotą elektros energiją, šilumos energiją, gautas telefono ryšio paslaugas, sunaudotą vandenį, nuomojamose patalpose gautas paslaugas, kurias atsakovas užsakė ir gavo. Atsižvelgiant į tai, kad sutarties 6 skirsnis reglamentuoja visus atsakovo mokėjimus pagal sutartį ir jame nėra nurodyta, jog nuomininkas apmoka kitas (nei aukščiau nurodytos) paslaugas, bei 8.2.3 punktą, kuris nurodo, kad nuomininkas įsipareigoja laiku mokėti sutartyje nustatytą nuomos mokestį bei atlikti kitus sutartyje nustatytus mokėjimus, darytina išvada, kad šalių pasirašytoje sutartyje nurodyti mokėjimai negali būti aiškinami plečiamai.

16Be kita ko, pažymėtina ir tai, kad santykiai tarp šalių susiklostė patalpų nuomos sutarties pagrindu; esant aukščiau nurodytai nuomos sutarties turinio analizei, ieškovo argumentai dėl analogijos pagal CK 4.82 str. 5 d. taikymo bei kiti apeliaciniame skunde nurodyti argumentai laikytini nepagrįstais ir atmestini.

17Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį spendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą. Atmesdamas skundą, apeliacinės instancijos teismas gali tiesiog pritarti žemesnės instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2008 m. kovo 14 d. nutartis byloje Nr. 3K-7-38/2008; 2010 m. birželio 1 d. nutartis byloje Nr.3K-3-252/2010; 2010 m. kovo 16 d. nutartis byloje Nr. 3K-3-107/2010; ir kt.).

18Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro išvadą, kad pirmosios instancijos teismas priėmė pagrįstą bei teisėtą sprendimą, todėl jis paliktinas nepakeistas, nes tenkinti apeliacinį skundą jame nurodytais motyvais pagrindo nėra (CPK 326 str. 1 d. 1 p.).

19Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325 straipsniu, 326 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

20Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 2 d. sprendimą palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų kolegija, susidedanti iš kolegijos... 2. Teisėjų kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. ieškovas kreipėsi į teismą, pradiniame ieškinyje prašydamas priteisti jam... 4. Atsakovas su ieškiniu nesutiko ir prašė jį atmesti kaip nepagrįstą.... 5. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismas 2011-06-02 sprendimu ieškinį atmetė ir... 6. Apeliantas prašo Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011-06-02 sprendimą... 7. Nurodo, kad šalių pasirašytos Sutarties 6.4 p. nuostata įrodo, jog punkte... 8. Atsakovas pateikė atsiliepimą, kuriame nurodo, kad su apeliacinio skundo... 9. Apeliacinis skundas atmestinas. ... 10. Apeliacinio proceso paskirtis – laikantis CPK 320 straipsnyje įtvirtintų... 11. Bylos medžiaga nustatyta, kad šalys 2007-10-19 sudarė negyvenamųjų... 12. Iš šalių pasirašytos Sutarties turinio nustatyta, kad nuomos mokestis ir... 13. Apeliacinės instancijos teisėjų kolegija pažymi, jog sutarčių aiškinimo... 14. Teisėjų kolegija, įvertinusi nuomos sutarties turinį, sprendžia, kad... 15. Taigi, pirmos instancijos teismas pagrįstai sprendė, kad bendro naudojimo... 16. Be kita ko, pažymėtina ir tai, kad santykiai tarp šalių susiklostė... 17. Kasacinio teismo praktikoje taip pat pripažįstama, kad teismo pareiga... 18. Atsižvelgiant į nurodytas aplinkybes, apeliacinės instancijos teismas daro... 19. Teismas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Civilinio proceso kodekso 325... 20. Vilniaus miesto 2 apylinkės teismo 2011 m. birželio 2 d. sprendimą palikti...