Byla 2A-794-464/2012

1Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Dalios Kačinskienės (kolegijos pirmininkė ir pranešėja), Virginijaus Kairevičiaus ir Andrutės Kalinauskienės, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo ieškovo Vilniaus m. savivaldybės apeliacinį skundą dėl Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimo civilinėje byloje pagal ieškovo Vilniaus m. savivaldybės ieškinį atsakovams V. Š., M. P., I. B., A. K. dėl nuomos sutarties nutraukimo ir iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant kito gyvenamojo ploto, tretieji asmenys SĮ „Vilniaus miesto būstas“, VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“, išvadą teikianti institucija - Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento Vaikų teisių apsaugos skyrius.

2Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,

Nustatė

3I. Ginčo esmė

4ieškovas Vilniaus m. savivaldybė 2009-12-07 su ieškiniu kreipėsi į Vilniaus m. 1-ąjį apylinkės teismą ir jį patikslinęs (b.l. 2-5, 145-148) prašė: 1) nutraukti 2002-11-21 nuomos sutartį Nr. 9, sudarytą tarp atsakovės V. Š. ir UAB „Žvėryno ūkis“; 2) iškeldinti atsakovus M. P., I. B., A. K. ir nepilnamečius asmenis E. B. ir R. K. su jiems priklausančiu turtu iš gyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ) , nesuteikiant kitos gyvenamojo ploto. Nurodė, jog gyvenamosios patalpos, esančios adresu ( - ), nuosavybės teise priklauso ieškovui. 2002-11-21 dėl minėtų gyvenamųjų patalpų buvo sudaryta neterminuota nuomos sutartis tarp atsakovės V. Š. ir UAB „Žvėryno ūkis“. Buto nuomininkai nemoka nuomotojui nuomos mokesčio, yra įsiskolinę už kitas paslaugas. Buto nuomininkė V. Š. kartu su sūnumi M. Š. gyvena ( - ), jos nuomojamame bute adresu ( - ) faktiškai gyvena M. P., I. B., jos dukra E. B., I. B. sugyventinis A. K., judviejų sūnus R. K.. Todėl ieškovas prašė iškeldinti tik faktiškai gyvenčiaus asmenis.

5Tretysis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepimu (b.l. 63-64) sutiko su ieškovo ieškiniu ir prašė jį tenkinti.

6II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė

7Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2010-12-06 sprendimu (b.l. 263-267) ieškinį patenkino iš dalies: 1) nutraukė Vilniaus m. savivaldybės butų fondo gyvenamosios patalpos, esančios ( - ), 2002-11-11 nuomos sutartį Nr. 9, sudarytą tarp V. Š. ir UAB „Žvėryno ūkis“; 2) iškeldino atsakovus I. B., A. K., E. B., R. K. su jiems priklausančiu turtu iš gyvenamųjų patalpų, esančių ( - ), nesuteikiant jiems kitos gyvenamosios patalpos; 3) priteisė lygiomis dalimis iš atsakovų V. Š., I. B., A. K. 258,38 Lt bylinėjimosi išlaidų; 4) ieškinį dalyje dėl M. P. iškeldinimo atmetė.

8Teismas nustatęs, jog atsakovai ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės nemoka nuomos ir kitų mokesčių, o ieškovas ne kartą įspėjo ir nustatė protingą terminą skolos apmokėjimui, sprendė, jog ieškovo reikalavimas nutraukti 2002-11-11 nuomos sutartį Nr. 9, sudarytą tarp V. Š. ir UAB „Žvėryno ūkis,“ pagrįstas. Iš byloje pateiktų Vaiko teisių apsaugos skyriaus duomenų teismas nustatė, kad bute nėra elektros, žiemą vanduo užšąla, tai reiškia, kad nepilnamečiams vaikams nėra garantuojamos pakankamos sąlygos visapusiškai vystytis, namuose nėra galimybių ruošti pamokas, dėl ko nepilnametė E. B. turi likti prailgintoje grupėje mokykloje. Teismas nurodė, jog I. B. ir A. K. nėra pakankamai motyvuoti, kad galėtų taip pasirūpinti nuomojamomis gyvenamosiomis patalpomis, jog nepilnamečiai vaikai turėtų tinkamas sąlygas gyvenimui, t.y. apmokėti skolą už elektros energiją, kitas paslaugas. R. K. dėl sunkios materialinės padėties gyvena ne su tėvais, o su močiute, kuri nėra paskirta teisėta jo globėja. Vaiko teisių apsaugos skyrius nurodė, kad atsakovė I. B. informuota apie galimybę apsigyventi motinos ir vaiko pensione, taip pat vaikams suteiktų laikinąjį apgyvendinimą vaikų globos namuose. Todėl, teismo nuomone, nepilnamečių atsakovų vaikų E. B. ir R. K. iškeldinimas nepažeis jų teisės į gyvenamąjį būstą.

9Dėl atsakovės M. P. iškeldinimo teismas padarė priešingą išvadą, ir, atsižvelgęs į jos amžių bei sveikatos būklę, diagnozuotas jai ligas, nurodė, kad ieškovui pagal įstatymą tenka pareiga teikti žmonėms socialinę pagalbą, o esant reikalui ir inicijuoti bylas dėl globos (rūpybos) nustatymo. Kadangi ieškovas yra globos (rūpybos) institucija, o pati M. P. negali ginti savo teisių ir šio jos socialinio pažeidžiamumo ieškovas nenurodė, šios ieškinio reikalavimo dalies teismas nepatenkino. Teismo nuomone, atsakovės I. B. šeima nepasirūpina M. P., priešingai, ilgą laiką gyvena iš jai skirtos pašalpos. Atsakovės M. P. vaikai V. P. ir V. Š. nevykdo Konstitucijos 38 str. numatytos pareigos globoti tėvus senatvėje, taigi paramą ir pagalbą jai turėtų suteikti ieškovas. Be to, ieškovas neįrodė aplinkybės, jog būstas, iš kurio prašo iškeldinti M. P., yra reikalingas kitiems eilėje įsiregistravusiems socialiai remtiniems asmenims, dėl ko būtų pažeisti ir jų interesai, taip pat nenurodė, kurie konkrečiai asmenys galėtų pretenduoti į minėtą gyvenamąją patalpą, iškeldinus atsakovę, todėl negalima net palyginti tokių asmenų ir atsakovės interesų. Teismas sprendė, jog ieškovo reikalavimas dėl atsakovės M. P. iškeldinimo iš gyvenamųjų patalpų, nesuteikiant jai kitos gyvenamosios patalpos, negalimas.

10III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai

11Ieškovas Vilniaus m. savivaldybė apeliaciniu skundu (b.l. 273-278) prašo panaikinti Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2010-12-06 sprendimo dalį, kuria atmestas ieškovo reikalavimas dėl M. P. iškeldinimo ir dėl šios sprendimo dalies priimti naują sprendimą – ieškovo reikalavimą patenkinti, o kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą. Apeliacinis skundas grindžiamas šiais argumentais:

  1. Pirmosios instancijos teismas neteisingai aiškino ir taikė teisės aktus, reglamentuojančius socialinio būsto nuomos santykius, nesilaikė pareigos visapusiškai, objektyviai ir teisingai nustatyti bylai reikšmingas aplinkybes. Pilnamečiai nuomininko šeimos nariai privalo vienodai atsakyti pagal prievoles, kylančias iš nuomos sutarties. Todėl ir atsakovė M. P., būdama atsakovės V. Š. šeimos nare, privalo atsakyti pagal visas prievoles, kylančias iš gyvenamosios patalpos nuomos sutarties. Bylos duomenys patvirtina, kad nuomininkė bei jos šeimos nariai, tame tarpe ir atsakovė M. P., nevykdė įsipareigojimų mokėti nuomos mokestį bei mokesčius už komunalines paslaugas. Pirmosios instancijos teismas pripažino aplinkybę, jog nuomininkė ir jos šeimos nariai pareigos mokėti už buto nuomą bei komunalines paslaugas nevykdė ir taip pažeidė CK 6.487 str. 1 d. bei CK 6.584 str.
  2. Bylos nagrinėjimo metu nebuvo nustatyta, jog atsakovė M. P. vaikai - V. Š. ir V. P. - atsisakė pasirūpinti savo mama jos iškeldinimo atveju, todėl teismas nepagrįstai nurodė, jog tokia pareiga tenka būtent ieškovui. Pažymi, kad šiuo metu yra šeši sąrašai socialinio būsto nuomai –jaunų šeimų, šeimų, auginančių tris ir daugiau vaikų (įvaikių), našlaičių ir likusių be tėvų globos asmenų, neįgaliųjų asmenų, bendrasis ir socialinio būsto nuomininkų, turinčių teisę į socialinio būsto sąlygų pagerinimą. Šie sąrašai yra vieši, juose yra įrašytos 4956 šeimos. Neiškeldinus atsakovės M. P., užkertama galimybė ieškovui savo nuožiūra naudoti socialinį būstą ir suteikti jį asmenims, atitinkantiems įstatymų nustatytus kriterijus.
  3. Pripažinus, jog padarius nuomos sutarties pažeidimą – nemokant nuomos ir komunalinių mokesčių - yra neiškeldinama iš gyvenamųjų patalpų, būtų suformuota ydinga praktika. Tokiu atveju ieškovas negalėtų tinkamai vykdyti įstatymo nustatytų funkcijų – valstybės paramos būstui įsigyti tvarkymo bei socialinių būstų teikimo. Dėl neteisėtų atsakovų veiksmų yra pažeidžiami ne tik ieškovo, bet ir kitų asmenų interesai. Atsižvelgiant vien į nuomininko šeimos nario interesus ir ignoruojant savininko interesus yra neteisinga, nesąžininga ir neprotinga.

12Tretysis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepimu (b.l. 283) sutiko su ieškovo apeliaciniu skundu ir prašė jį tenkinti.

13I. A. teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

14Apeliacinis skundas tenkintinas.

15Apeliacinės instancijos teisme patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas teisingai išsprendė bylą faktiniu ir teisiniu aspektais, o nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas apsprendžia apeliacinio skundo teisiniai argumentai bei motyvai, taip pat absoliučių sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas (CPK 320 str. 1 d.). Šiuo konkrečiu atveju sprendimo negaliojimo absoliutumo nenustatyta, todėl apeliacinės instancijos teismas įvertina skundo argumentus, susijusius su netinkamu teisės normų, reglamentuojančių nuomininkų bei jų šeimos narių teisės ir pareigas, tokių pareigų nevykdymo teisines pasekmes, aiškinimu bei taikymu, kas, pasak apelianto, sąlygojo neteisingos teismo išvados, jog atsakovė M. P. negali būti iškeldinta iš ginčo buto, susiformavimą.

16Apeliantas grindė savo ieškinio reikalavimus nutraukti nuomos sutartį bei iškeldinti atsakovus iš gyvenamųjų patalpų, esančių( - ), tokiomis aplinkybėmis, kad šie ilgą laiką nemoka nuomos mokesčio bei už komunalines paslaugas, kuo iš esmės pažeidžia nuomos sutarties sąlygas ir įstatymu įtvirtintas savivaldybei nuosavybės teise priklausančio buto (b.l. 6-7) nuomininko bei jo šeimos narių pareigas. Iš bylos medžiagos matyti, kad pirmosios instancijos teismas, atsižvelgęs į ieškovo (apelianto) pateiktus rašytinius įrodymus, liudijančius akivaizdų su atsakove V. Š. 2002-11-21 sudarytos nuomos sutarties (b.l. 228,236, 8-140) pažeidimą (b.l. 87, 150-151, 188-189,190-193), nors ši pati, pažymėtina, išsinuomota gyvenamąja patalpa net nesinaudojo, nuomos sutartį nutraukė ir nusprendė visus joje faktiškai gyvenusius asmenis, išskyrus M. P., iškeldinti. Dėl pastarosios sveikatos būklės (asmens sveikatos istorija, pridėta prie bylos) bei teismo sprendime įvardinto poreikio teikti jai socialines paslaugas, iškeldinti M. P. teismas atsisakė, prievolę rūpintis atsakove būtent tokiu būdu, t.y. paliekant ją vieną gyventi ginčo patalpoje, nustatydamas apeliantui.

17Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad tokios sprendime padarytos išvados nagrinėjamos bylos faktinių aplinkybių kontekste yra teisiškai ydingos, išeinančios už bylos nagrinėjimo ribų, kurias apibrėžia ieškinys, jo faktinis pagrindas ir dalykas. Pagal CK 6.588 str. 2 d. gyvenamosios patalpos nuomininko šeimos nariais laikomi kartu gyvenantys sutuoktinis, vaikai, nuomininko ir jo sutuoktinio tėvai. Gyvenamųjų patalpų nuomos santykių ypatumas yra tas, kad nuomininko teises ir pareigas įgyja ne tik nuomos sutartį sudaręs asmuo, bet ir jo šeimos nariai, kurie apsigyvena ir gyvena kartu su nuomininku išsinuomotoje patalpoje (CK 6.589 str.). Vadinasi, nuomininko šeimos nario teisė apsigyventi išsinuomotoje gyvenamojoje patalpoje priklauso nuo nuomininko teisės į šią patalpą. Kita vertus, teisėtai joje apsigyvenęs šeimos narys įgyja savarankišką teisę į nuomojamą gyvenamąją patalpą, kuri neišnyksta, šią teisę praradus pačiam nuomininkui, tik tuomet turi būti sprendžiamas nuomos sutarties pakeitimo klausimas (CK 6.590 str., 6.602 str.). Toks reglamentavimas apsprendžia būtinybę dėl kiekvieno atsakovo teisių į ginčo patalpą pasibaigimo ir iškeldinimo išnagrinėti ir pasisakyti atskirai, ką visiškai pagrįstai atliko šioje byloje pirmosios instancijos teismas. Tačiau net ir nustatęs teisiškai reikšmingas aplinkybes, jog nei pati nuomininke įvardinta V. Š., nei kiti šia patalpa besinaudojantys asmenys, įskaitytinai ir M. P., tinkamai neatliko iš nuomos sutarties kylančių prievolių nuomotojui (apeliantui) ir pripažinęs šį pažeidimą esminiu, leidžiančiu nuomos sutartį nutraukti, teismas iš gyvenamosios patalpos, kurioje net nėra sąlygų normaliai gyventi dėl neteikiamų už skolas komunalinių paslaugų, jos neiškeldino. Tokia situacija faktiškai reiškia tolimesnį iškeldintų teismo sprendimu asmenų gyvenimą šiame bute jau be jokio teisėto pagrindo (nuomos sutarties), nes M. P. viena pati gyventi bei pasirūpinti savo poreikių tenkinimu, gyvenamojo būsto išlaikymu ar mokesčių mokėjimu, negali. Tai pripažino ir pirmosios instancijos teismas. Tai reiškia, kad civilinio proceso tikslai – atkurti teisinę taiką tarp ginčo šalių (CPK 2 str.), esant būtent tokiam ginčo išnagrinėjimo rezultatui, nėra pasiekti, nėra apginti nei ieškovo, nei paties socialiai pažeidžiamo asmens (M. P. ) teisėti interesai.

18Teisėjų kolegija negali nesutikti ir su tokiais apeliacinio skundo argumentais, kad byloje apskritai nebuvo tiriamos aplinkybės, susijusios su M. P. dukters, atsakovės V. Š., ir jos sūnaus V. P. atsisakymu ar nenoru pasirūpinti motina jos iškeldinimo atveju, tokie asmenys posėdžiuose nedalyvavo ir paaiškinimų teismui neteikė. Kaip matyti iš bylos aplinkybių, V. Š. turi kitą gyvenamąją vietą, kurioje realiai gyvena su savo šeima. Dėl šios priežasties nebuvo sprendžiamas jos iškeldinimo iš ginčo patalpų klausimas. Be to, savivaldybės socialinės globos funkcijos (institucinė globa), įstatymo nustatytu būdu tokias asmens reikmes pripažinus, yra įgyvendinamos specialios paskirties apgyvendinimo ir globos įstaigose.

19Apelianto reikalavimų faktinis pagrindas atitinka negatorinio ieškinio sampratą (CK 4.98 str.). Kadangi jis yra nurodyto nekilnojamojo turto savininkas, tai gali reikalauti, jog būtų pašalinti trukdymai, varžantys jo nuosavybės teisę. Nuosavybės teisė turi ypatingą, išimtinį pobūdį (CK 4.37 str.). Savininko teisės visada platesnės, nei bet kokio kito asmens teisės į tą turtą, jos nepriklauso nuo kitų asmenų. Tuo tarpu kitų asmenų teisės yra išvestinės iš savininko nuosavybės teisės, jų turinį nustato savininkas savo valia. Dėl tokio teisinio reglamentavimo apeliacinio skundo argumentai, ginčijant priežastis, dėl kurių teismas atsisakė iškeldinti vieną iš atsakovų net ir nutraukęs nuomos sutartį, priimtini domėn. Ši sprendimo dalis dėl nevisiškai tinkamo materialinių teisės normų pritaikymo panaikintina, priimant naują sprendimą – M. P., kaip ir kitus atsakovus, iškeldinti iš gyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ) (CPK 330 str.).

20Tačiau siekiant nustatyti protingą bei sąžiningą šalių interesų pusiausvyrą, kolegija šiuo konkrečiu atveju atsižvelgia į M. P. amžių ir sveikatą, į gyvenimo ginčo patalpose trukmę, ir daro išvadą, kad jos interesas dar kurį laiką gyventi šiame bute, iki bus galima kitomis priemonėmis realiai išspręsti jos gyvenamosios vietos ar institucinės globos įsteigimo klausimą, yra prioritetinis, lyginant su savininko teisių gynimu. Todėl sprendimo šioje dalyje vykdymo ir iškeldinimo terminas teismo iniciatyva atidėtinas 6 mėnesiams t.y. iki 2012-10-20 (CPK 284 str.). Toks sprendimo vykdymo atidėjimas, kolegijos nuomone, ženkliau nepažeis apelianto ar asmenų, kuriems eilės tvarka galėtų būti suteiktas apsigyvenimui šis būstas, interesų.

21Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., kolegija

Nutarė

22Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimo dalį, kuria atmestas reikalavimas dėl M. P. iškeldinimo, panaikinti ir šią ieškinio dalį patenkinti.

23Iškeldinti M. P. su jai priklausančiu turtu iš gyvenamųjų patalpų, esančių adresu ( - ).

24Šios sprendimo dalies vykdymą atidėti 6 mėnesiams, iki 2012 m. spalio 20 d.

25Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą.

Proceso dalyviai
1. Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. Kolegija, išnagrinėjusi civilinę bylą,... 3. I. Ginčo esmė... 4. ieškovas Vilniaus m. savivaldybė 2009-12-07 su ieškiniu kreipėsi į... 5. Tretysis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepimu (b.l. 63-64)... 6. II. Pirmosios instancijos teismo sprendimo esmė... 7. Vilniaus m. 1-asis apylinkės teismas 2010-12-06 sprendimu (b.l. 263-267)... 8. Teismas nustatęs, jog atsakovai ilgiau kaip tris mėnesius iš eilės nemoka... 9. Dėl atsakovės M. P. iškeldinimo teismas padarė priešingą išvadą, ir,... 10. III. Apeliacinio skundo ir atsiliepimo į apeliacinį skundą argumentai... 11. Ieškovas Vilniaus m. savivaldybė apeliaciniu skundu (b.l. 273-278) prašo... 12. Tretysis asmuo SĮ „Vilniaus miesto būstas“ atsiliepimu (b.l. 283) sutiko... 13. I. A. teismo nustatytos bylos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados... 14. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 15. Apeliacinės instancijos teisme patikrinama, ar pirmosios instancijos teismas... 16. Apeliantas grindė savo ieškinio reikalavimus nutraukti nuomos sutartį bei... 17. Teisėjų kolegija iš esmės sutinka su apeliacinio skundo argumentais, kad... 18. Teisėjų kolegija negali nesutikti ir su tokiais apeliacinio skundo... 19. Apelianto reikalavimų faktinis pagrindas atitinka negatorinio ieškinio... 20. Tačiau siekiant nustatyti protingą bei sąžiningą šalių interesų... 21. Vadovaudamasi CPK 325 str., 326 str. 1 d. 2 p., kolegija... 22. Vilniaus m. 1-ojo apylinkės teismo 2010 m. gruodžio 6 d. sprendimo dalį,... 23. Iškeldinti M. P. su jai priklausančiu turtu iš gyvenamųjų patalpų,... 24. Šios sprendimo dalies vykdymą atidėti 6 mėnesiams, iki 2012 m. spalio 20 d.... 25. Kitą sprendimo dalį palikti nepakeistą....