Byla 2-1041-112/2014
Dėl susitarimo dėl paskolos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, vekselio pripažinimo negaliojančiu, vykdomojo įrašo ir patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti panaikinimo ir D. M. priešieškinį UAB „Klaipėdos Viktorija“ dėl skolos priteisimo

1Klaipėdos apygardos teismo teisėja Rimvida Zubernienė, sekretoriaujant Jolantai Dryžienei, dalyvaujant ieškovės atstovui advokatui Vykintui Zulonui, atsakovės D. M. atstovui advokatui Mindaugui Baneliui, viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „Klaipėdos Viktorija“ ieškinį atsakovėms D. M., notarei J. Š., antstolei L. P., trečiajam asmeniui UAB „BTA Insurance Company“ SE filialui Lietuvoje dėl susitarimo dėl paskolos sutarties nutraukimo pripažinimo negaliojančiu, vekselio pripažinimo negaliojančiu, vykdomojo įrašo ir patvarkymo priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti panaikinimo ir D. M. priešieškinį UAB „Klaipėdos Viktorija“ dėl skolos priteisimo ir

Nustatė

2Ieškinio reikalavimai

3Ieškovė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „Klaipėdos Viktorija“ (toliau UAB „Klaipėdos Viktorija“) patikslinusi ieškinį prašo pripažinti negaliojančiu 2013-06-03 susitarimą dėl 2012-06-07 paskolos sutarties nutraukimo, pripažinti negaliojančiu 2013-07-01 ieškovės atsakovei D. M. išduotą 2 617 163,44 Lt sumos paprastąjį vekselį, panaikinti notarės J. Š. 2013-07-24 vykdomąjį įrašą, panaikinti 2013-11-21 antstolės L. P. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti.

4Ieškovė nurodė, kad 2012-06-07 paskolos sutartis tarp ieškovės ir atsakovės D. M. bei 2013-01-30 susitarimas dėl paskolos sutarties pakeitimo su atsakove D. M. buvo sudaryti tik dėl to, jog atsakovė ieškovei tokiomis pačiomis sąlygomis perskolino savo vardu iš kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ gautą tokio paties dydžio paskolą. Kadangi atsakovė D. M. buvo kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ pajininkė, tik ji galėjo gauti tokio dydžio paskolą iš šios kredito unijos. Atsakovė atliko tarpininko tarp ieškovės ir kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ vaidmenį. Paskolos kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ grąžinimas buvo užtikrintas ieškovei priklausančio nekilnojamojo turto įkeitimu, o paskolintos lėšos buvo panaudotos ieškovės reikmėms. Faktinis skolininkas buvo ieškovė, o faktinis kreditorius – kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“. 2013-04-09 visas reikalavimo teises pagal 2012-06-07 paskolos sutartį Nr. 12-00035 su atsakove D. M. ir visus šios sutarties pakeitimus iš kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ perėmė vienas iš ieškovės akcininkų – UAB „Kamineros grupė“ (ankstesnis pavadinimas – UAB „Logista“) (2013-04-09 cesijos sutartis). Atsakovė pati asmeniškai dalyvavo sudarant reikalavimo perleidimo sandorį ir patvirtino esanti skolinga UAB „Kamineros grupė“ 2 613 154,21 Lt.

5Šalių sudarytos paskolos sutartys ir toliau buvo vykdomos – ieškovė mokėjo palūkanas atsakovei D. M., o ši – UAB „Kamineros grupė“. Siekiant supaprastinti šį procesą bei atsakovės D. M., kaip tarpininkės, vaidmenį ir išvengti tarpusavio mokėjimų, 2013-09-06 ieškovė su atsakove sudarė susitarimą, pagal kurį atsakovė D. M. nurodė ieškovei bet kokius mokėjimus pagal 2012-06-07 paskolos sutartį atlikti tiesiogiai jos kreditorei UAB „Logista“ (šiuo metu pavadinimas – UAB „Kamineros grupė“). Be to, pagal minėto susitarimo 2 punktą D. M. įsipareigojo neteikti reikalavimų grąžinti paskolą ar jos dalį anksčiau termino. Tačiau paaiškėjo, kad dar 2013-06-03 buvo sudarytas susitarimas dėl 2012-06-07 paskolos sutarties nutraukimo. Apie tokį susitarimą ieškovei nebuvo žinoma iki tol, kol D. M. nepateikė jo nagrinėjamoje byloje. Šio susitarimo pagrindu 2013-07-01 buvo išrašytas 2 617 163,44 Lt sumos vekselis. Apie vekselio išdavimą ieškovė sužinojo tik antstolei L. P. pradėjus išieškojimo veiksmus. Po to, kai 2013-09-05 D. M. buvo atšaukta iš ieškovės vadovės pareigų, ji neperdavė naujajam vadovui A. J. C. (A. J. C.) nei 2013-06-03 įgaliojimo J. S., nei 2013-06-03 susitarimo dėl 2012-06-07 paskolos sutarties nutraukimo, nei 2013-07-01 vekselio kopijos, nei su šio vekselio pateikimu apmokėti susijusių dokumentų. Ieškovė daro išvadą, jog 2013-06-03 susitarimas dėl paskolos sutarties nutraukimo buvo sudarytas ir 2013-07-01 vekselis buvo išduotas atgaline data, kai atsakovė D. M. kreipėsi dėl vykdomojo įrašo išdavimo į notarę J. Š.. Tokią išvadą patvirtina ir faktas, kad nebuvo jokių objektyvių priežasčių nutraukti 2012-06-07 paskolos sutartį tarp ieškovės ir atsakovės D. M. bei išduoti vekselį – ieškovė nė karto šios sutarties nebuvo pažeidusi, laiku mokėjo palūkanas, o paskolos grąžinimo terminas turėjo sueiti tik po vienerių metų.

6Ieškovė pažymi ir tai, kad, J. S., kuriai buvo išduotas 2013-06-03 įgaliojimas sudaryti 2013-06-03 susitarimą dėl paskolos sutarties nutraukimo, nėra susijusi su ieškove ir anksčiau niekuomet nebuvo veikusi ieškovės vardu. Kiek žinoma ieškovei, J. S. yra artima atsakovės D. M. draugė. Tikėtina, kad J. S. tiesiog formaliai sudalyvavo surašant 2013-06-03 susitarimą dėl paskolos sutarties nutraukimo ir išduodant 2013-07-01 vekselį, kadangi atsakovė D. M. siekė išvengti sandorio atstovaujamojo (ieškovės) vardu sudarymo su pačia savimi ir vekselio išdavimo pačiai sau. Atsakovė susitarimą dėl paskolos sutarties nutraukimo sudarė ir gavo vekselį būdama ieškovės valdymo organo nare, t. y. ieškovės atstove. Šis susitarimas faktiškai buvo sudarytas atsakovės D. M., kaip ieškovės atstovės, su pačia savimi. Atitinkamai, 2013-07-01 vekselį atsakovė D. M., kaip ieškovės atstovė, išdavė pati sau. Dėl šių priežasčių 2013-06-03 susitarimas dėl paskolos sutarties nutraukimo ir 2013-07-01 vekselis pripažintini negaliojančiais pagal Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.134 straipsnio 1 dalį, 2.135 straipsnio 1 dalį ir 1.82 straipsnio 1 dalį. Pripažinus negaliojančiu 2013-06-03 susitarimą dėl paskolos sutarties nutraukimo, nelieka teisinio pagrindo ir pačiam 2013-07-01 vekseliui išduoti, dėl to šis vekselis pripažintinas negaliojančiu tais pačiais pagrindais.

7Kadangi 2013-06-03 susitarimas dėl paskolos sutarties nutraukimo bei 2013-07-01 vekselis pripažintini negaliojančiais, atitinkamai turi būti naikintinas ir notarės J. Š. 2013-07-24 išduotas vykdomasis įrašas Nr. JŠ-4266. Nepaisant to, ieškovės nuomone, egzistuoja ir kiti pagrindai šiam vykdomajam įrašui panaikinti. Mano, kad buvo pažeistos Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 81 straipsnyje nustatytos sąlygos. Nurodė, kad reikalavimo teisė nebuvo atsiradusi, o atsakovė D. M. pati asmeniškai pranešė ir pati ieškovės vardu priėmė pranešimą apie 2013-07-01 vekselio neapmokėjimą. Ieškovė apie tai nebuvo tinkamai informuota. Notarės J. Š. išduotas vykdomasis įrašas yra naikintinas dėl akivaizdžių Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40, 47 ir 81 straipsnių pažeidimo pateikiant vekselį apmokėti ir informuojant pagal vekselį įsipareigojusius asmenis.

8Ieškovė, pašydama panaikinti 2013-11-21 antstolės L. P. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti, nurodė, kad ieškinį ruošė kitas teisininkas, todėl jis ieškinio reikalavimą panaikinti antstolės patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti palieka spręsti teismo nuožiūra.

9Atsakovė D. M. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodė, kad ieškovė, sudarydama susitarimą dėl 2012-06-07 paskolos sutarties nutraukimo, įsipareigojo iki 2013-07-22 grąžinti visą paskolą su priskaičiuotomis palūkanomis. Šios prievolės tinkamam įvykdymui užtikrinti išdavė paprastą neprotestuotiną vekselį, kurį atsakovė perdavė notarui, kad atliktų vykdomąjį įrašą. Teigia, jog ieškovė, nurodydama, jog iš atsakovės vekselyje nurodytos sumos negavo, prieštarauja pati sau, nes ieškinyje kartu nurodo, jog atlieka visus mokėjimus pagal atsakovės paskolos sutartį naujam kreditoriui, kuris 2013-04-09 perėmė visas reikalavimo teises pagal 2012-06-07 paskolos sutartį. Nesutinka ir su tuo, jog ieškovė tvarkingai vykdo paskolos sutartį, ir nurodo, jog ieškovės vykdomų projektų finansavimas yra nutrauktas, bendrovės veikla yra nuostolinga. Teigia, jog ieškovė nenurodė jokių aplinkybių, kurios leistų daryti išvadą, kad notaras neturėjo teisės atlikti ginčijamą byloje vykdomąjį įrašą ir nebūtų galima jo perduoti vykdyti antstoliui.

10Atsakovė notarė J. Š. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė, kad, priimdama vekselį, nustatė, jog jis neakceptuotas, neapmokėtas, nevizuotas, kad jį pateikė vekselio turėtojas, kad jis atitinka LR įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo reikalavimus, kad pagal vekselį įsipareigojusiems asmenims yra pranešta, t. y. atliko visu būtinus veiksmus, numatytus 1999-09-13 LR Vyriausybės nutarime Nr. 988 „Dėl vekselių ir čekių protestavimo taisyklių ir notarų vykdomųjų įrašų atlikimo tvarkos patvirtinimo“. Pažymėjo, kad, prieš atlikdama vykdomąjį įrašą dėl vekselio neapmokėjimo, susisiekė su vekselio mokėtoju, kuris patvirtino, kad vekselio mokėtojo skolos dydis yra 2 617 163,44 Lt.

11Atsakovė antstolė L. P. prašo ieškinį atsakovei antstolei L. P. atmesti. Teigia, jog ji nėra tinkama atsakovė šioje byloje, nes neturi suinteresuotumo bylos baigtimi. Nurodo, kad jos pareiga, gavus vykdomąjį dokumentą, patikrinti, ar nėra akivaizdžių kliūčių vykdomajam dokumentui priimti ir vykdymo veiksmams pradėti. Pažymėjo, jog antstolis nevertina dokumento teisėtumo ir, nenustatęs akivaizdžių kliūčių, numatytų CPK 651 straipsnio 2 dalyje, vykdomajam dokumentui priimti, jį priima. Kadangi vykdomasis įrašas Nr. JŠ-4266, išduotas 2013-07-24 Vilniaus rajono 7-ojo notarų biuro, nėra panaikintas, kliūčių priimti vykdomąjį dokumentą nebuvo, priimto 2013-11-21 patvarkymo Nr. 3.5.-15747 įstatymo nustatyta tvarka ieškovė neskundė, todėl ieškinys antstolei yra nepagrįstas.

12Trečiasis asmuo BTA „Insurancve Company“ SE, antstolės L. P. draudikas, nurodė, kad reikalavimas panaikinti 2013-11-21 antstolės L. P. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti yra perteklinis. Teigia, kad ieškovė nenurodė jokių vykdomojo įrašo išdavimo ar vykdomosios bylos užvedimo trūkumų. Nepateikė nė vieno fakto, kuris patvirtintų antstolės neteisėtų veiksmų buvimą. Be to, ieškovei nėra padaryta žala ir nekeliamas klausimas dėl bedraatsakių civilinės atsakomybės.

13Priešieškinio reikalavimai

14D. M. pareiškė ieškinį kuris, sujungus bylas, laikytinas priešieškiniu. Priešieškiniu atsakovė D. M. prašo iš ieškovės UAB „Klaipėdos Viktorija“ priteisti 2 841 585,19 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei žyminį mokestį. Priešieškinį grindžia tarp šalių surašytu vekseliu. Nurodė, kad vekselis buvo pasirašytas siekiant užtikrinti tinkamą paskolos sutarties vykdymą, kuri nuo 2013-07-01 nutraukta (2013-06-03 susitarimas dėl 2012-06-07 paskolos sutarties nutraukimo). Nutraukus paskolos sutartį, ieškovė įsipareigojo atsakovei visą gautą paskolą su priskaičiuotomis palūkanomis grąžinti iki 2013-07-22. Ieškovė negrąžino paskolos iki 2013-07-22, todėl privalo ją grąžinti bei sumokėti CK 6.2010 straipsnyje numatytas 6 procentų palūkanas. Teismo posėdžio metu D. M. atstovas nurodė, kad prašo priteisti tik 4 000 Lt palūkanų, kadangi skola grąžinta, o nesumokėtos palūkanos, kurios skaičiuojamos nuo sutarties nutraukimo iki įvykdymo.

15UAB „Klaipėdos Viktorija“ su priešieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Teigia, jog skola ir palūkanos grąžintos visiškai – padarytas įskaitymas. Ieškovė palaiko savo poziciją dėl 2013-06-03 susitarimo bei vekselio pripažinimo negaliojančiais ir teigia, jog nebuvo jokių priežasčių nutraukti 2012-06-07 paskolos sutartį, o 2013-06-03 susitarimą nutraukti paskolos sutartį atsakovė pasirašė pati su savimi. Ieškovė paskolos sutartį vykdė toliau pagal numatytą grafiką ir su atsakove yra visiškai atsiskaičiusi.

16Ieškinys tenkintas iš dalies. Priešieškinis atmestinas.

17Byloje nustatyta, kad 2012-06-07 D. M. paėmė iš kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ 1 200 000 Lt paskolą. 2013-06-07 šiuos pinigus atsakovė D. M. perskolino ieškovei UAB „Klaipėdos Viktorija“ (2012-06-07 paskolos sutartis tarp D. M. ir ieškovės UAB „Klaipėdos Viktorija“). Paskolos sutarties 3 dalyje nurodyta, jog ieškovė paskolos grąžinimui užtikrinti įkeičia nekilnojamąjį turtą, t. y. nekilnojamojo turto (unikalus Nr. 2195-8003-6012) įkeitimas su žemės sklypo (unikalus Nr. 4400-0069-7285) nuomos teise kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ už paskolos davėjo (atsakovė D. M.) gaunamą 1 200 000 Lt paskolą iš kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ bendrovės (ieškovės) reikmėms. Taigi iš esmės ieškovė nekilnojamuoju turtu užtikrino atsakovės D. M. gautą paskolą iš kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“.

182013-01-30 D. M. su kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ sudarė paskolos sutarties pakeitimą ir paskolos sumą padidino iki 2 800 000 Lt. Tą pačią dieną 2013-01-30 D. M. perskolino gautus pinigus ieškovei. Šios sutarties įvykdymą ieškovė užtikrino įkeisdama nekilnojamąjį turtą, kurio unikalūs Nr. 2195-8003-6023 ir 2195-8003-6012, su (be) priklausiniais ir su žemės sklypo, unikalus Nr. 4400-0069-7285, nuomos teise kredito unijai „Mėmelio taupomoji kasa“ už paskolos davėjo (D. M.) gaunamą paskolą iš kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“ bendrovės (ieškovės) reikmėms. Tokiu būdu D. M. gavo iš banko 2 800 000 Lt ir juos perskolino UAB „Klaipėdos Viktorija“.

192013-04-09 tarp kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“, UAB „Logistika“ ir D. M. sudaryta cesijos sutartis, pagal kurią kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ reikalavimo teisę į skolininkę D. M. perleido UAB „Logistika“.

20Nuo 2007-08-07 ieškovės direktore paskirta atsakovė D. M..

212013-06-03 atsakovė ir ieškovė, atstovaujama J. S., susitarė nutraukti 2012-06-07 paskolos sutartį nuo 2013-07-01. Sutarties 2 punktu ieškovė įsipareigojo atsakovei grąžinti paskolos sumą su priskaičiuotomis palūkanomis iki 2013-07-22. 3 punkte numatė prievolės užtikrinimo būdą – ieškovė išduoda paprastąjį neprotestuotiną vekselį atsakovei.

222013-04-29, 2013-06-19 ieškovė mokėjo atsakovei palūkanas pagal 2012-06-07 paskolos sutartį: 2013-04-29 sumokėjo 34 528 Lt; 2013-06-19 – 34 528 Lt.

232013-07-01 ieškovė išdavė paprastąjį 2 617 163,44 Lt sumos vekselį atsakovei D. M., kurį įsipareigojo apmokėti jį iki 2013-07-19. Ieškovės vardu vekselį pasirašė J. S. pagal 2013-06-03 išduotą įgaliojimą.

242013-07-19 atsakovė pranešimu pareikalavo ieškovės apmokėti 2013-07-01 paprastąjį neprotestuotiną vekselį .

252013-07-24 notarė J. Š. padarė vykdomąjį įrašą, pagal kurį pareikalavo iš ieškovės išieškoti iš viso 2 625 037,93 Lt su priklausančiomis 6 procentų metinėmis palūkanomis, priskaičiuotomis iki prievolės įvykdymo.

262013-09-06 ieškovė ir atsakovė susitarė, kad bet kurie mokėjimai D. M. pagal paskolos sutartį bus vykdomi D. M. kreditorei UAB „Logistika“. Taip pat susitarimo 2 punktu susitarė, kad atsakovė neturi teisės pateikti reikalavimo iš anksto grąžinti paskolą ar jos dalį pagal paskolos sutartį iki 2013-10-10. Nurodė, jog šis susitarimas yra neatskiriama 2012-06-07 paskolos sutarties dalis.

27Ieškovė nuo 2013-09-10 pagal paskolos sutartį palūkanas tiesiogiai mokėjo

28UAB „Logistika“ (UAB „Kamineros grupė“): 2013-09-10 pervedė 17 755,13 Lt; 2013-10-10 – 17 182,38 Lt; 2013-11-10 – 17 755,13 Lt; 2013-12-10 – 17 182,38 Lt; 2014-01-10 – 1145,50 Lt; 2014-02-10 – 17 755,13 Lt; 2014-03-10 – 16 036,89 Lt.

292013-09-05 D. M. UAB „Klaipėdos Viktorija“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu nuo 2013-09-05 atšaukta iš bendrovės vadovės pareigų ir su ja nutraukta darbo sutartis. Atsakovė įpareigota perduoti naujai paskirtam bendrovės vadovui bendrovės antspaudą, registracijos pažymėjimą ir kitus bendrovės dokumentus. Bendrovės vadovu paskirtas A. C..

30Dėl ieškinio

31Dėl 2013-06-03 sutarties pripažinimo negaliojančia

32Ieškovė prašo pripažinti 2013-06-03 susitarimą nutraukti 2012-06-07 paskolos sutartį negaliojančiu CK 2.134 straipsnio, 2.135 straipsnio, 1.82 straipsnio pagrindais. Teigia, jog nutraukti paskolos sutartį nebuvo jokių objektyvių priežasčių. Be to, sudarytas sandoris prieštarauja atstovaujamojo (ieškovės) interesams ir jis, be to, sudarytas atsakovės su pačia savimi. Teigia, kad asmuo, pasirašęs už ieškovę, niekada nebuvo veikęs ieškovės vardu. Mano, kad šį susitarimą atsakovė su savo gera drauge J. S. pasirašė siekdama išvengti sandorio atstovaujamojo vardu (ieškove) sudarymo su pačia savimi. Realiai sandoris iš tiesų buvo sudarytas su pačia savimi – J. S. vykdė atsakovės valią, kuri buvo bendrovės direktorė ir įgaliojo ją pasirašyti susitarimą su ja pačia.

33Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.134 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad atstovas atstovaujamojo vardu negali sudaryti sandorių nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais. Nustatyta, kad 2013-06-03 susitarimą nutraukti 2012-06-07 paskolos sutartį ieškovės vardu pasirašė J. S., kuri veikė pagal atsakovės D. M., kaip ieškovės direktorės, 2013-06-03 išduotą įgaliojimą. D. M. ieškovės direktore buvo nuo 2007-08-07 iki 2013-09-05. Taigi susitarimas buvo pasirašytas tarp atsakovės ir jos įgalioto asmens. Ieškovė nurodė, kad J. S. niekada nėra veikusi ieškovės interesais. Iš bylos duomenų nustatyta, kad J. S. įgaliojimas išduotas 213-06-03 ir ji pasirašė tik du dokumentus: 2013-06-03 susitarimą ir 2013-07-01 vekselį. Duomenų, kad ji anksčiau būtų veikusi ieškovės vardu, byloje nėra pateikta, todėl yra pagrindas daryti išvadą, kad atsakovė įgaliojimą J. S. išdavė tik dėl to, kad sandoris nebūtų pasirašytas su pačia savimi. Kadangi atsakovė buvo ieškovės vadovė, todėl nepaisant to, kad sandorį ieškovės vardu sudarė kitas asmuo, o ne direktorė, darytina išvada, kad atsakovė sandorį sudarė su pačia savimi, todėl vadovaujantis CK 2.134 straipsniu, yra pagrindas 2013-06-03 susitarimą pripažinti negaliojančiu.

34Byloje pateikti duomenys taip pat patvirtina, kad ginčijamas sandoris prieštarauja atstovaujamojo, ieškovės, interesams (CK 2.135 str., 1.82 str.). Teismų praktikoje yra nustatyta, kad tam, kad sandoris būtų pripažintas negaliojančiu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.135 straipsnio 1 dalies pagrindu, turi būti konstatuotas teisiškai reikšmingų aplinkybių visetas: pirma, atstovo sudaryto sandorio priešingumas atstovaujamojo interesams; antra, atstovo veikimas pažeidžiant suteiktas teises; trečia, trečiojo asmens žinojimas ar turėjimas žinoti apie interesų konfliktą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2008-12-23 nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-614/2008). Pirmąją aplinkybę patvirtina tai, kad 2012-06-07 paskolos grąžinimo termino pabaiga numatyta 2014-06-10, o pasirašant 2013-06-03 susitarimą paskolos grąžinimo terminas buvo paankstintas. Byloje nėra pateikta duomenų, kad UAB „Kamineros grupė“, kuri pagal cesijos sutartį perėmė kredito unijos UAB „Mėmelio taupomoji kasa“ reikalavimo teisę, būtų prašiusi anksčiau termino grąžinti paskolą. Bylos duomenys patvirtina, kad po ginčijamo susitarimo ieškovė ir toliau vykdė mokėjimus pagal paskolos sutartį: 2013-06-19 sumokėjo 34 528 Lt. Be to, ieškovė nebuvo pajėgi iš karto grąžinti visos paskolos sumos. Iš pateikto ieškovės balanso matyti, kad ieškovė 2013 metais negavo jokių pajamų. Vien ši aplinkybė leidžia pagrįstai teigti, kad sudarytas sandoris prieštarauja atstovaujamojo interesams. Antrąją aplinkybę patvirtina tai, kad bendrovės vadovas, nagrinėjamu atveju atsakovė, neveikė išimtinai bendrovės interesais, nesielgė sąžiningai, supainiojo juridinio asmens turtą su savo turtu, kaip tai numatyta CK 2.87 straipsnio 1–4 dalyse. Apie sudarytą sandorį bendrovės akcininkams nebuvo pranešta. Kad atsakovė šio sandorio bei vekselio pasirašymą slėpė, patvirtina tai, jog po šių sutarčių sudarymo atsakovė su ieškove 2013-09-06 susitarė, kad bet kurie mokėjimai D. M. pagal paskolos sutartį bus vykdomi D. M. kreditorei UAB „Logistika“. Taip pat susitarimo 2 punktu susitarė, kad atsakovė neturi teisės pateikti reikalavimo iš anksto grąžinti paskolą ar jos dalį pagal paskolos sutartį iki 2013-10-10. Nurodė, jog šis susitarimas yra neatskiriama 2012-06-07 paskolos sutarties dalis. Sudarydama šį susitarimą atsakovė žinojo, jog yra pasirašyta paskolos nutraukimo sutartis bei išduotas vekselis. Kad ieškovė apie ginčijamus sandorius nebuvo informuota, įrodo ir tai, kad ieškovė pagal 2013-09-06 susitarimą mokėjimus pagal paskolos sutartį toliau vykdė UAB „Logistika“ (UAB „Kamineros grupė“): 2013-09-10 pervedė 17 755,13 Lt; 2013-10-10 – 17 182,38 Lt; 2013-11-10 – 17 755,13 Lt; 2013-12-10 – 17 182,38 Lt; 2014-01-10 – 1145,50 Lt; 2014-02-10 – 17 755,13 Lt; 2014-03-10 – 16 036,89 Lt. Visos šios aplinkybės suponuoja išvadą, kad atsakovė slėpė informaciją nuo ieškovės apie sudarytus sandorius. Iš ginčijamo susitarimo taip pat matyti, kad naudą patyrė tik atsakovė. Nutraukiant paskolos sutartį su ieškove prieš terminą, atsakovė savo naudai gavo 2013-07-01 išduotą visos paskolos sumos vekselį. Atsakovės nesąžiningus veiksmus ir piktnaudžiavimą turimomis teisėmis įrodo ir tai, kad UAB „Kamineros grupė“, gaudama įmokas pagal grafiką, nereiškė jokių pretenzijų ieškovei ir nereikalavo anksčiau termino grąžinti paskolą. Esant nurodytoms aplinkybėms, yra pagrindas pripažinti, jog atsakovė ne tik pažeidė Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.87 straipsnio 1–4 dalyse įtvirtintas fiduciarines valdymo organų narių pareigas, bet ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.137 straipsnio 2–3 dalyse įtvirtintas bendro pobūdžio pareigas elgtis sąžiningai ir nepiktnaudžiauti turimomis teisėmis. Visos sutarties pasirašymo aplinkybės taip pat suponuoja ir išvadą, kad atsakovė žinojo apie interesų konfliktą. Taigi visi duomenys patvirtina aplinkybę, jog atsakovės, kaip bendrovės direktorės, sudarytas sandoris su pačia atsakove prieštaravo ne tik bendrovės tikslui siekti pelno bei kitiems jos interesams, bet ir protingumo, sąžiningumo ir teisingumo principams, todėl yra pagrindas pripažinti 2013-06-03 susitarimą nutraukti 2012-06-07 paskolos sutartį negaliojančiu (CK 1.82 str., 2.134 str., 2.135 str.).

35Dėl 2013-07-01 vekselio pripažinimo negaliojančiu

36Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad vekselio teisinės savybės lemia universalų šio vertybinio popieriaus naudojimą civilinėje apyvartoje: jis taip pat gali atlikti tam tikrą prievolės pagal tą šalių teisinį santykį (tam tikrą sandorį), dėl kurio vekselis buvo išrašytas, įvykdymo užtikrinimo funkciją, suteikdamas kreditoriui papildomą garantiją dėl to, kad skola jam bus grąžinta (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegijos 2014 m. sausio 31 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-14/2014). Vekselis turi viešo patikimumo savybę, kuri reiškia tai, kad sąžiningas šio vertybinio popieriaus turėtojas gali pasitikėti tuo, jog dokumentas, atitinkantis įstatymo vekseliui nustatytus formalius reikalavimus, patvirtina, kad jis yra teisėtas šiame dokumente išreikštos teisės subjektas. Dėl to asmuo, kuris yra skolininkas pagal šį vertybinį popierių, neturi teisės atsisakyti sumokėti vekselyje nurodytą sumą, remdamasis aplinkybėmis, nenurodytomis jame, tarp jų ir tuo, kad nebuvo pagrindo šiam vertybiniam popieriui išduoti, arba tuo, kad tas pagrindas negalioja, nebent jis įrodytų, jog, įgydamas vertybinį popierių, įgijėjas žinojo arba turėjo žinoti apie nurodytus trūkumus, t. y. buvo nesąžiningas įgijėjas. Taigi vekselio viešo patikimumo taisyklė galioja tik sąžiningiems vekselio turėtojams.

37Teismų praktikoje konstatuojama, jog kreditoriaus reikalavimo teisė, atsiradusi iš abstraktaus pobūdžio teisinio santykio, laikoma galiojančia, kol neįrodyta priešingai. Dėl to ne vekselio turėtojas turi įrodinėti jo reikalavimo teisės pagal vekselį pagrindo buvimą ar jo galiojimą, bet vekselio davėjas privalo pateikti patikimų įrodymų, patvirtinančių, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti arba kad tas pagrindas negalioja (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2007 m. spalio 1 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-7-216/2007). Skolininkas pagal vekselį, ginčydamas kreditoriaus reikalavimo teisę, gali reikšti prieštaravimus, kurie susiję su formaliais vekselio, kaip vertybinio popieriaus, trūkumais (jo rekvizitais) arba su tiesioginiais (asmeniniais) skolininko pagal vekselį ir pirmojo vekselio turėtojo santykiais (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinės teisėjų kolegijos 2008 m. birželio 3 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-311/2008).

38Nagrinėjamu atveju ieškovė paprastąjį vekselį, išduotą atsakovei, ginčija teigdama, jog jis išduotas dėl nesąžiningų atsakovės veiksmų. Iš bylos duomenų nustatyta, kad 2013-07-01 2 617 163,44 Lt sumos vekselis atsakovei (vekselio turėtoja) yra išduotas vykdant 2013-06-03 susitarimo dėl 2012-06-07 paskolos sutarties nutraukimo 3 punktą, t. y. vekselis atsakovei išduotas siekiant užtikrinti tinkamą prievolės įvykdymą – paskolos grąžinimą iki 2013-07-22 (2013-06-03 susitarimo 2 punktas). Ieškovės pareiga yra įrodyti, kad nebuvo pagrindo vekseliui išduoti. Byloje nustačius, jog 2013-06-03 susitarimas yra negaliojantis, nes neatitiko bendrovės tikslų ir interesų bei buvo pažeisti bendrieji teisės principai, yra pagrindas daryti išvadą, kad 2013-07-01 vekseliui išduoti taip pat nebuvo jokio pagrindo. Taigi vekselis išduotas vykdant susitarimą, kuris pripažintas negaliojančiu. Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes dėl 2013-06-03 sutarties pripažinimo negaliojančia bei vekselio išdavimo aplinkybes, konstatuotina, kad atsakovė yra nesąžininga 2013-07-01 išduoto 2 617 163,44 Lt sumos vekselio turėtoja. Byloje įrodyta, jog atsakovė, įgydama vertybinį popierių, žinojo, kad jam išduoti nėra jokio pagrindo, kad jo išdavimas prieštarauja bendrovės, kuriai ji atstovavo, interesams. Šias aplinkybes patvirtina ir tai, kad bendrovė toliau vykdė 2012-06-07 paskolos sutartį ir apie jos nutraukimą bei vekselio išdavimą nebuvo informuota. Atsakovė, ją atleidus iš direktorės pareigų, apie paskolos sutarties nutraukimą neinformavo bendrovės vadovo bei akcininkų, neperdavė nei 2013-06-03 sutarties, nei 2013-07-01 vekselio. Atsakovė žinodama, kad paskolos sutartis yra nutraukta, kad jos pagrindu yra išduotas vekselis dėl visos paskolos sumos su priskaičiuotomis palūkanomis, vis tiek sudaro vėlesnius susitarimus dėl paskolos mokėjimų – 2013-09-06 pakeičia 2012-06-07 paskolos sutartį ir numato, jog bet kurie mokėjimai D. M. pagal 2012-06-07 paskolos sutartį bus vykdomi jos kreditorei UAB „Logistika“ (dabartinė UAB „Kamineros grupė). Šiame susitarime taip pat susitarta, kad atsakovė D. M. neturi teisės pateikti pareikalavimo iš anksto grąžinti paskolą ar jos dalį pagal paskolos sutartį iki 2013-10-10. Taigi atsakovė, žinodama, jog paskolos sutartis yra nutraukta, toliau sudarinėja šios sutarties pakeitimus. Taip pat atsakovės nesąžiningus veiksmus įrodo ir tai, kad atsakovė paima vekselį dėl visos paskolos sumos, nors žinojo, kad ieškovė šios paskolos įvykdymui užtikrinti yra įkeitusi nekilnojamąjį turtą ir toliau vykdo paskolos sutartį. Aplinkybę, jog sutartis po jos nutraukimo buvo vykdoma toliau, teismo posėdžio metu patvirtino ir pati atsakovė. Remiantis išdėstytomis aplinkybėmis, yra pagrindas pripažinti 2013-07-01 atsakovei išduotą vekselį negaliojančiu (CK 1.82 str., 2.134 str., 2.135 str.).

39Dėl 2013-07-24 notaro išduoto vykdomojo įrašo panaikinimo

40Nustatyta, kad notarė J. Š. 2013-07-24 išdavė vykdomąjį įrašą, pagal kurį iš ieškovės pareikalavo išieškoti iš viso 2 625 037,93 Lt su priklausančiomis 6 procentų metinėmis palūkanomis, priskaičiuotomis iki prievolės įvykdymo. Notarė šį vykdomąjį įrašą padarė remdamasi 2013-07-01 vekseliu, išduotu atsakovei D. M.. Ieškovė teigia, jog vykdomasis įrašas buvo išduotas pažeidžiant Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 40, 47 straipsnių nuostatas, t. y. tinkamai nepateikė vekselio apmokėti bei tinkamai neinformavo pagal vekselį įsipareigojusių asmenų. Byloje pripažinus ginčijamą vekselį negaliojančiu dėl nesąžiningų vekselio turėtojos veiksmų, konstatuotina, jog nebuvo pagrindo atlikti ir tolesnių veiksmų, susijusių su vekselio išdavimu. Kadangi pats vekselis, kurio pagrindu išduotas vykdomasis įrašas, pripažintas negaliojančiu, todėl ir vykdomasis įrašas turi būti panaikintas. Nagrinėjamu atveju notarės veiksmų vertinimas neturi reikšmės. Vykdomasis įrašas naikintinas ne dėl notarės veiksmų, o dėl to, kad pats vekselis pripažintas negaliojančiu ir dėl to nebuvo pagrindo ne tik išduoti vykdomąjį raštą, bet ir atlikti tolesnius veiksmus.

41Dėl 2013-11-21 antstolės patvarkymo panaikinimo

42Ieškovė prašo panaikinti 2013-11-21 antstolės L. P. patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. 3.5.-15747. Teismo posėdžio metu ieškovės atstovas prašė šio reikalavimo pagrįstumą spręsti teismo nuožiūra. Pažymėtina, kad skundas dėl antstolio veiksmų turi būti pareikštas CPK 510 straipsnyje nustatyta tvarka. Ieškovė nenurodė jokių vykdomojo įrašo išdavimo ar vykdomosios bylos užvedimo trūkumų, nepateikė nė vieno fakto, kuris patvirtintų antstolės neteisėtų veiksmų buvimą ir dėl to ieškovei atsiradusią žalą. Atsižvelgus į išdėstytus argumentus, konstatuotina, kad šis ieškinio reikalavimas yra perteklinis šioje byloje ir nėra šios bylos nagrinėjimo dalykas, turi būti nagrinėjamas pagal CPK 510 str., todėl paliktinas nenagrinėtas (CPK 296 str. 1 d. 12 p.).

43Dėl priešieškinio

44Atsakovė iš ieškovės priešieškiniu prašė priteisti 2 841 585,19 Lt skolos, 6 procentus metinių palūkanų nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki teismo sprendimo visiško įvykdymo. Šį reikalavimą grindė tarp šalių 2013-07-01 surašytu vekseliu. Bylos nagrinėjimo metu atsakovė pripažino, kad skola yra grąžinta, tačiau prašo priteisti 4 000 Lt nesumokėtų palūkanų. Kadangi vekselis buvo išduotas dėl tos pačios sumos, kokia buvo paimta paskola, siekiant užtikrinti tinkamą paskolos sutarties vykdymą, todėl nesumokėtas palūkanas atsakovė skaičiuoja nuo paskolos sutarties nutraukimo – 2013-07-01 (2013-06-03 susitarimo nutraukti 2012-06-07 paskolos sutartį 1 punktas) iki jos įvykdymo. Ieškovė nesutinka su šiuo reikalavimu ir teigia, jog visa paskola yra grąžinta.

45Atsakovė, skaičiuodama nesumokėtas palūkanas už praleistą neįvykdymo terminą, remiasi 2013-06-03 susitarimu. Minėtas susitarimas yra pripažintas negaliojančiu, todėl nėra pagrindo juo remiantis skaičiuoti palūkanas. Be to, atsakovė nepagrįstai skaičiuoja palūkanas nuo 2013-06-03 susitarimu susitarto paskolos nutraukimo termino (2013-07-01), nes apie tokį susitarimą ieškovei nebuvo žinoma, palūkanas mokėjo pagal 2012-06-07 paskolos sutartį. Atsakovei šios aplinkybės buvo žinomos. Duomenų, kad ieškovė nėra sumokėjusi visų palūkanų pagal 2012-06-07 paskolos sutartį, atsakovė nepateikė (CPK 178 str.). Atsižvelgus į išdėstytas aplinkybes, nėra pagrindo tenkinti atsakovės reikalavimo priteisti 4 000 Lt palūkanų, todėl priešieškinis atmestinas (CPK 178 str., 185 str.).

46Dėl bylinėjimosi išlaidų

47Ieškovė už ieškinį sumokėjo 7 000 Lt (per EPP sistemą 325 Lt (mokėjimo užduoties Nr. ZA60826) ir 6 675 Lt (mokėjimo užduoties Nr. ZA60450). Žyminį mokestį sumokėjo advokatė

48A. Mecelienė, tai matyti iš pateiktų sąskaitų faktūrų (Serija AM Nr. 351/13 (mokėtina suma nurodyta 1 535 Lt) ir Serija AM Nr. 208/14 (mokėtina suma nurodyta 6 796 Lt). Iš tų pačių sąskaitų faktūrų matyti, kad advokatei A. Mecelienei už teisinę pagalbą nagrinėjant bylą ieškovė turėjo sumokėti 1331 Lt (ieškinio parengimas (1 210 Lt), prašymo dėl ieškinio trūkumų šalinimo parengimas (121 Lt). 2013-12-13 mokėjimo nurodymu Nr. 1201 ieškovė advokatei pervedė 3 425 Lt, t. y. apmokėjo sąskaitas faktūras Nr. AM 350/13 ir AM 351/13. Taigi ieškovė sumokėjo advokatei 325 Lt žyminio mokesčio, 1 331 Lt už teisinę pagalbą. Teismui nepateikta sąskaita Nr. AM 350/13, todėl nėra aišku, už kokias paslaugas buvo mokėta likusi suma. Kadangi ieškovė neprašo priteisti likusios sumos bei nepateikta šios sumos apskaičiavimo dokumentų, teismas dėl 1 769 Lt bylinėjimosi išlaidų priteisimo nesprendžia.

49Dėl atstovavimo išlaidų, patirtų advokato V. Zulono pagalbai apmokėti, nustatyta, kad ieškovė iš viso už teisines paslaugas šiam advokatui sumokėjo 17 187,05 Lt (2014-06-06, 2014-07-07, 2014-09-08, 2014-06-05 mokėjimo nurodymai). Atsiliepimo į D. M. ieškinį paruošimas, dokumentų analizė – 6 670,13 Lt su PVM, atstovavimas teisme – 141,17 su PVM, pasiruošimas civilinės bylos nagrinėjimui pagal ieškinį ir atsakovės priešieškinį, atstovavimas teisme – 2 117,50 Lt, patikslinto ieškinio paruošimas ir dalyvavimas teisme – 7 623 Lt. Likusios sumos – 635,25 Lt, kurią ieškovė sumokėjo 2014-06-06 pervedimu, ieškovė nepateikė apskaičiavimo, tačiau jos ir neprašo priteisti, todėl teismas dėl šios sumos priteisimo nesprendžia. Taigi iš viso ieškovė prašo priteisti 18 207,80 Lt bylinėjimosi išlaidų.

50Teismas, įvertinęs patirtas bylinėjimosi išlaidas, konstatuoja, kad jos viršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2004 m. balandžio 2 d. įsakymu Nr. 1R-85 ir Lietuvos advokatų tarybos 2004 m. kovo 26 d. nutarimu patvirtintose Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą teisinę pagalbą (paslaugas) nustatytus maksimalius dydžius.

517 623 Lt sumokėti už patikslinto ieškinio paruošimą bei dalyvavimą teisme 30 min. Atsižvelgus į Rekomendacijų 8 dalies 8.2 bei 8.18 punktus, 9 dalį, ši suma mažintina iki 3 000 Lt.

526 670,13 Lt sumokėta už atsiliepimo į ieškinį paruošimą bei dokumentų analizę, atsižvelgus į Rekomendacijų 8 dalies 8.2 punktą, ši suma mažintina iki 3 000 Lt.

532 117 Lt sumokėjo už pasiruošimą bylos nagrinėjimui bei atstovavimą teisme (1 val.). Atsižvelgus į Rekomendacijų 8.18 punktą bei į tai, kad jose nėra numatyta pasiruošimo bylos nagrinėjimui, tačiau įvertinus, jog byla sudėtinga, prašoma suma mažintina iki 2 000 Lt (Rekomendacijų 11 punktas).

54Kitos prašomos sumos neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių dydžių, todėl iš viso ieškovės bylinėjimosi išlaidas, kurios neviršija Rekomendacijose nustatytų dydžių, sudaro

559 797,17 Lt.

56Ieškinį tenkinus iš dalies dėl vienos atsakovės D. M. neteisėtų veiksmų, bylinėjimosi išlaidos priteistinos tik iš atsakovės D. M.. Ieškinį tenkinus iš dalies (75 proc.), t. y. reikalavimą dėl antstolio patvarkymo palikus nenagrinėtu (ieškovė pareiškė perteklinį reikalavimą), bei atmetus priešieškinį, iš atsakovės D. M. ieškovės naudai priteistina 5 250 Lt žyminio mokesčio bei 7 347,87 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti (CPK 98 str. 93 str. 1 d., 94 str. 1 d.)

57Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas

Nutarė

58ieškovės Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „Klaipėdos Viktorija“ ieškinį patenkinti iš dalies.

59Pripažinti tarp ieškovės Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „Klaipėdos Viktorija“ ir atsakovės D. M., a. k. ( - ) gyv. ( - ), 2013-06-03 sudarytą susitarimą nutraukti 2012-06-07 paskolos sutartį negaliojančiu.

60Pripažinti ieškovės Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „Klaipėdos Viktorija“

612013-07-01 2 617 163,44 Lt sumos paprastąjį vekselį, išduotą atsakovei D. M., negaliojančiu ir dėl to panaikinti notarės J. Š. 2013-07-24 išduotą vykdomąjį įrašą Nr. JŠ-4266.

62Kitą ieškinio dalį atmesti.

63Palikti nenagrinėtą prašymą panaikinti 2013-11-21 antstolės patvarkymą priimti vykdomąjį dokumentą vykdyti Nr. 3.5.-15747.

64Iš atsakovės D. M. ieškovei Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „Klaipėdos Viktorija“ priteisti 5 250 Lt žyminio mokesčio bei 7 347,87 Lt bylinėjimosi išlaidų advokato pagalbai apmokėti.

65Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui per Klaipėdos apygardos teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo teisėja Rimvida Zubernienė, sekretoriaujant... 2. Ieškinio reikalavimai... 3. Ieškovė Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „Klaipėdos Viktorija“... 4. Ieškovė nurodė, kad 2012-06-07 paskolos sutartis tarp ieškovės ir... 5. Šalių sudarytos paskolos sutartys ir toliau buvo vykdomos – ieškovė... 6. Ieškovė pažymi ir tai, kad, J. S., kuriai buvo išduotas 2013-06-03... 7. Kadangi 2013-06-03 susitarimas dėl paskolos sutarties nutraukimo bei... 8. Ieškovė, pašydama panaikinti 2013-11-21 antstolės L. P. patvarkymą priimti... 9. Atsakovė D. M. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti bei priteisti... 10. Atsakovė notarė J. Š. su ieškiniu nesutinka ir prašo jį atmesti. Nurodė,... 11. Atsakovė antstolė L. P. prašo ieškinį atsakovei antstolei L. P. atmesti.... 12. Trečiasis asmuo BTA „Insurancve Company“ SE, antstolės L. P. draudikas,... 13. Priešieškinio reikalavimai... 14. D. M. pareiškė ieškinį kuris, sujungus bylas, laikytinas priešieškiniu.... 15. UAB „Klaipėdos Viktorija“ su priešieškiniu nesutinka ir prašo jį... 16. Ieškinys tenkintas iš dalies. Priešieškinis atmestinas.... 17. Byloje nustatyta, kad 2012-06-07 D. M. paėmė iš kredito unijos „Mėmelio... 18. 2013-01-30 D. M. su kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“ sudarė... 19. 2013-04-09 tarp kredito unijos „Mėmelio taupomoji kasa“, UAB... 20. Nuo 2007-08-07 ieškovės direktore paskirta atsakovė D. M..... 21. 2013-06-03 atsakovė ir ieškovė, atstovaujama J. S., susitarė nutraukti... 22. 2013-04-29, 2013-06-19 ieškovė mokėjo atsakovei palūkanas pagal 2012-06-07... 23. 2013-07-01 ieškovė išdavė paprastąjį 2 617 163,44 Lt sumos vekselį... 24. 2013-07-19 atsakovė pranešimu pareikalavo ieškovės apmokėti 2013-07-01... 25. 2013-07-24 notarė J. Š. padarė vykdomąjį įrašą, pagal kurį pareikalavo... 26. 2013-09-06 ieškovė ir atsakovė susitarė, kad bet kurie mokėjimai D. M.... 27. Ieškovė nuo 2013-09-10 pagal paskolos sutartį palūkanas tiesiogiai mokėjo... 28. UAB „Logistika“ (UAB „Kamineros grupė“): 2013-09-10 pervedė 17 755,13... 29. 2013-09-05 D. M. UAB „Klaipėdos Viktorija“ neeilinio visuotinio akcininkų... 30. Dėl ieškinio... 31. Dėl 2013-06-03 sutarties pripažinimo negaliojančia... 32. Ieškovė prašo pripažinti 2013-06-03 susitarimą nutraukti 2012-06-07... 33. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.134 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad... 34. Byloje pateikti duomenys taip pat patvirtina, kad ginčijamas sandoris... 35. Dėl 2013-07-01 vekselio pripažinimo negaliojančiu... 36. Kasacinio teismo praktikoje nurodoma, kad vekselio teisinės savybės lemia... 37. Teismų praktikoje konstatuojama, jog kreditoriaus reikalavimo teisė,... 38. Nagrinėjamu atveju ieškovė paprastąjį vekselį, išduotą atsakovei,... 39. Dėl 2013-07-24 notaro išduoto vykdomojo įrašo panaikinimo... 40. Nustatyta, kad notarė J. Š. 2013-07-24 išdavė vykdomąjį įrašą, pagal... 41. Dėl 2013-11-21 antstolės patvarkymo panaikinimo... 42. Ieškovė prašo panaikinti 2013-11-21 antstolės L. P. patvarkymą priimti... 43. Dėl priešieškinio... 44. Atsakovė iš ieškovės priešieškiniu prašė priteisti 2 841 585,19 Lt... 45. Atsakovė, skaičiuodama nesumokėtas palūkanas už praleistą neįvykdymo... 46. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 47. Ieškovė už ieškinį sumokėjo 7 000 Lt (per EPP sistemą 325 Lt (mokėjimo... 48. A. Mecelienė, tai matyti iš pateiktų sąskaitų faktūrų (Serija AM Nr.... 49. Dėl atstovavimo išlaidų, patirtų advokato V. Zulono pagalbai apmokėti,... 50. Teismas, įvertinęs patirtas bylinėjimosi išlaidas, konstatuoja, kad jos... 51. 7 623 Lt sumokėti už patikslinto ieškinio paruošimą bei dalyvavimą teisme... 52. 6 670,13 Lt sumokėta už atsiliepimo į ieškinį paruošimą bei dokumentų... 53. 2 117 Lt sumokėjo už pasiruošimą bylos nagrinėjimui bei atstovavimą... 54. Kitos prašomos sumos neviršija Rekomendacijose nustatytų maksimalių... 55. 9 797,17 Lt.... 56. Ieškinį tenkinus iš dalies dėl vienos atsakovės D. M. neteisėtų... 57. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos CPK 270 str., teismas... 58. ieškovės Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „Klaipėdos Viktorija“... 59. Pripažinti tarp ieškovės Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB... 60. Pripažinti ieškovės Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB „Klaipėdos... 61. 2013-07-01 2 617 163,44 Lt sumos paprastąjį vekselį, išduotą atsakovei D.... 62. Kitą ieškinio dalį atmesti.... 63. Palikti nenagrinėtą prašymą panaikinti 2013-11-21 antstolės patvarkymą... 64. Iš atsakovės D. M. ieškovei Lietuvos ir Didžiosios Britanijos UAB... 65. Sprendimas per 30 dienų nuo jo priėmimo dienos apeliaciniu skundu gali būti...