Byla e2-5457-1030/2019
Dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo, institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius

1Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika Lapukaitė, sekretoriaujant Agnei Butkutei, dalyvaujant ieškovei S. K., jos atstovei advokatei Giedrei Striaukienei, atsakovui T. T., jo atstovui advokatui Aivarui Raišučiui,

2viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovės S. K. ieškinį atsakovui T. T. dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui dydžio pakeitimo, institucija, teikianti išvadą byloje, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos skyrius.

3Teismas

Nustatė

4Ieškovė ieškiniu prašė pakeisti 2017 m. sausio 9 d. Kretingos rajono apylinkės teismo civilinėje byloje Nr. 2-12-206/2017 priimto sprendimo dalį dėl E. T. išlaikymo dydžio ir priteisti iš atsakovo T. T. nepilnamečiui vaikui E. T. išlaikymą po 430 Eur, mokamą periodinėmis išmokomos kas mėnesį, išlaikymą priteisiant nuo ieškinio teismui padavimo dienos, iki E. T. pilnametystės, išlaikymo sumą indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

5Ieškinyje nurodoma, kad Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-12-206/2017 iš atsakovo T. T. buvo priteistas išlaikymas nepilnamečiam vaikui E. T., gimusiam ( - ), periodinėmis išmokomis kas mėnesį po 120 Eur iki sūnaus pilnametystės. Nuo minėto sprendimo priėmimo praėjo jau daugiau kaip dveji metai ir priteistas išlaikymas nepilnamečiui vaikui dėl pabrangusio pragyvenimo (pakeitus gyvenamąją vietą iš Kretingos į Klaipėdą), padidėjusių sūnaus poreikių ir ieškovės turtinės padėties pasikeitimo (gimus dukrai) tapo nebepakankamas. Atsakovo pagal minėtą teismo sprendimą mokami pinigai sūnaus išlaikymui padengia tik itin mažą dalį net ir būtiniausių vaiko poreikių, kadangi tokio dydžio iš atsakovo gaunamo išlaikymo sūnui neužtenka net maistui.

6Šiuo metu sūnaus E. T. būtiniausių poreikių patenkinimui per mėnesį yra reikalinga apie 860 Eur. Mitybos poreikiams sūnui per mėnesį reikia apie 150 Eur (neįskaitant maitinimo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje). Sveikatos priežiūrai bei gydymo išlaidoms per mėnesį vidutiniškai reikia apie 20 Eur. Nors E. T. ligų, sąlygojančių didesnes nei įprastos sveikatos priežiūros išlaidas, diagnozuota nėra, tačiau jis dažnai dėl savo judrumo patiria įvairias traumas (minkštųjų audinių sumušimus, nubrozdinimus ir kt.), dažnai serga sezoninėmis peršalimo ligomis. E. T. higienos priemonėms (kirpyklos paslaugai, skalbimo priemonėms, muilui, dantų pastai, šepetėliams, asmens higienos priemonėms ir kt.) reikia maždaug po 15 Eur per mėnesį. Rūbams ir avalynei reikia apie 80 Eur mėnesiui. Vaikas lanko privačią ikimokyklinę įstaigą VšĮ „Saulė ir mėnulis“, nes į Klaipėdos miesto ikimokyklines įstaigas vaiko nepriima, kadangi ieškovė su sūnumi neturi galimybės deklaruoti gyvenamosios vietos Klaipėdos mieste (savo būsto ieškovės šeima neturi, butą nuomoja). Už ikimokyklinės įstaigos lankymą kas mėnesį reikia sumokėti po 380 Eur. Dėl šios priežasties yra padidėjusios išlaidos ugdymo, lavinimo reikmėms ir kitiems edukaciniams poreikiams. Vaikas lanko ir robotikos būrelį – šio poreikio patenkinimui per mėnesį yra reikalinga 25 Eur suma ir 4 Eur už pratybų užduočių knygelę. Gimtadieniams, šventėms (pvz. Kalėdoms) reikia maždaug po 30 Eur per mėnesį, laisvalaikiui – apie 50 Eur mėnesiui, tad šias lėšas būtina numatyti ir įskaityti į bendrą sūnaus išlaikymo sumą. Taip pat kainuoja būsto išlaikymas. Buto nuomos mokestis per mėnesį – 300 Eur, komunaliniai mokesčiai, vietinė rinkliava už atliekų tvarkymą, dujos, elektra – apie 60 Eur per mėnesį. Tad vidutiniškai būsto išlaidų dalis, tenkanti sūnui per mėnesį sudaro ¼ visų komunalinių išlaidų – apie 90 Eur, nes nuomojamame bute gyvena keturi asmenys – ieškovė, jos sutuoktinis ir 2 nepilnamečiai vaikai. Transporto išlaidoms mėnesiui reikalinga suma sudaro apie 20 Eur. Įvertinus tai, kad išlaidos tik didės dėl vaiko didėjančių poreikių, per mėnesį vaiko būtiniausių poreikių užtikrinimui reikalinga minimalia suma laikytina 860 Eur, todėl iš atsakovo vaikui periodinėmis išmokomis iki pilnametystės priteistas kasmėnesinis 120 Eur išlaikymas, ieškovės nuomone, turi būti didintinas iki 430 Eur per mėnesį. Atsakovo gaunamos pajamos yra pakankamos prašomo dydžio išlaikymui teikti. Atsakovas dirba užsienyje, kitų išlaikytinių, išskyrus nepilnametį sūnų E. T. neturi, kitos santuokos nėra sudaręs, neįgalumas jam nėra nustatytas, todėl prašoma iš atsakovo priteisti išlaikymo suma atitiktų jo galimybes.

7Ieškovė nurodo, kad sūnaus poreikiams skirs taipogi apie 400 Eur kas mėnesį. Jos pajamas šiuo metu sudaro tik motinystės išmoka (vidutiniškai apie 200 Eur per mėnesį) bei išmoka vaikams po 50 Eur kas mėnesį. Nekilnojamojo turto nėra įgijusi, turi tik automobilį, tačiau jai materialiai padeda jos sutuoktinis P. K.. Ieškovės nuomone, nors pajamų atžvilgiu jos materialinė padėtis yra prastesnė negu atsakovo, bet nematerialia prasme jos indėlis į vaiko auginimą, ugdymą, priežiūrą ir auklėjimą (sūnaus auginimas, lavinimas ir tinkamos psichologinės raidos užtikrinimas reikalauja daug pastangų ir laiko sąnaudų) atsveria jos menkas materialines galimybes skirti vaikui daugiau piniginių lėšų, tuo tarpu materialinę paramą didesne dalimi auginant vaiką šiuo metu galėtų teikti atsakovas, kuris yra laisvas nuo vaiko auginimo rūpesčių. Atsižvelgiant į tai, tėvų pareigų vaikų išlaikymo srityje disproporcija šiuo atveju būtų pagrįsta ir pateisinama.

8Atsakovas patikslintu atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo teismo jo netenkinti.

9Atsiliepime į ieškinį nurodoma, kad atsakovas šiuo metu yra dirbantis pagal 2019 m. balandžio 29 d. sudarytą darbo sutartį Nr. ( - ), uždarojoje akcinėje bendrovėje „Apsaugos komanda”. Atsakovas gauna valandinį 3,40 Eur atlygį, dirba 40 valandų per savaitę ir iš viso per mėnesį gauna apie 544 Eur atlyginimą. Papildomai pažymima, kad atsakovas 2019 m. kovo 30 d. atliko stuburo juosmeninės dalies MRT 1455-19 patikrą. Dėl šios priežasties atsakovas negali susirasti geriau apmokamo darbo, kadangi negali dirbti fizinio krūvio reikalaujančio darbo dėl savo sveikatos būklės. Visiškai nesuprantama, kodėl sūnaus poreikiais įvardijant 860 Eur sumą per mėnesį, iš atsakovo prašoma priteisti suma yra 430 Eur, t. y. daugiau nei pusė visos ieškovės poreikių sumos, neatsižvelgiant į pačios ieškovės pajamas ir gaunamą atsakovo pajamų dydį. Kita vertus, dalies nurodytų poreikių ieškovė nepagrindė, daugelis nurodytų išlaidų, atsakovo vertinimu, per didelės arba apskritai nebūtinos. Atsakovas daro prielaidą, kad į jas įtrauktos ne tik ieškovės, bet ir su ja kartu gyvenančių šeimos narių išlaidos. Atsakovas tinkamai ir lygia dalimi rūpinasi sūnumi ir jį proporcingai išlaiko, todėl didinti išlaikymo sumos nėra prasmės. Išlaikymo dydžio padidinimas yra nepagrįstas, kadangi visu tuo laikotarpiu sūnumi rūpinosi ir atsakovas. Be to, kaip nurodoma aukščiau, atsakovas negali teikti tokio dydžio išlaikymo dėl negaunamų tinkamų pajamų dydžio. T. T. iki pat ieškinio pateikimo dienos teikė didesnį nei teismo priteistą išlaikymą – apie 200 Eur ir papildomai sūnui pirkdavo įvairius daiktus.

10Ieškovė savo ieškinyje pažymi, kad veda sūnų į privačią ikimokyklinę įstaigą VšĮ „Saulė ir mėnulis“, kurios mėnesinis lankymas kainuoja 380 Eur. Atsakovas pažymi, kad ieškovės ieškinyje nurodytas gyvenamosios vietos adresas yra ( - ), tačiau, atsakovo žiniomis, tikrasis atsakovės gyvenamosios vietos adresas yra Kretingoje, todėl ieškovės ir atsakovo sūnus gali gyventi Kretingoje ir lankyti nemokamą ikimokyklinę įstaigą, dėl ko ieškovė nepatirtų 380 Eur papildomo vaiko ugdymo išlaidų. Sumažinus vaiko papildomų išlaidų kaštus, t. y. 860 – 380 = 480 Eur, t. y. suma sumažėtų ir priartėtų prie dabar atsakovo mokamos išlaikymo sumos – 200 Eur.

11Atsakovo nuomone, jo ir ieškovės sūnus gali ir privalo mokytis nemokamoje ikimokyklinio amžiaus įstaigoje, dėl ko būtų išvengta papildomų išlaidų. Atsakovas objektyviai yra nepajėgus teikti sūnui 430 Eur išlaikymą kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis. Atsakovas būtų pajėgus teikti 150 Eur išlaikymą kas mėnesį, kas šiuo metu ir yra mokama tinkamai ir laiku bei su kuo atsakovas pilnai sutinka. Jokių duomenų, patvirtinančių, kad ieškovė dirba ar siekia susirasti darbą, ar turi nekilnojamojo turto byloje nėra, taip pat nenustatyta jokių objektyvių aplinkybių, dėl kurių pirmiau nurodytų veiksmų atlikti negalėjo. Byloje taip pat nėra duomenų, kad ieškovė dėl sveikatos būklės ar kitų objektyvių priežasčių negali apskritai dirbti. Šiuo metu ieškovės pajamos siekia 200 Eur, tačiau ieškovė dėl nepagrįstų ir nepaaiškinamų priežasčių gyvena Klaipėdoje, nors yra deklaruota Kretingoje. Atsakovė pati nesugebėtų teikti 430 Eur išlaikymą mėnesiui, o tuo labiau to reikalauja iš atsakovo, kas yra nelogiška ir nesukelia šalims jokio lygiateisiškumo principo.

12Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovė patikslino ieškinio reikalavimą ir prašė jį tenkinti, priteisiant iš atsakovo išlaikymą nepilnamečiui sūnui E. T. po 250 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki E. T. pilnametystės, davė paaiškinimus.

13Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jo netenkinti, davė paaiškinimus. Papildomai paaiškino, kad sutiktų mokėti išlaikymą nepilnamečiui sūnui E. T. po 170 Eur kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis nuo ieškinio teismui padavimo dienos iki E. T. pilnametystės.

14Teismas

konstatuoja:

15Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad T. T. ir S. K. yra nepilnamečio E. T., gimusio ( - ), tėvai (1 t., el. b. l. 5). Klaipėdos rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 9 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2-12-206/2017 buvo nutraukta santuoka tarp T. T. ir S. K., patvirtinta santuokos nutraukimo pasekmių sutartis (1 t., el. b. l. 9-11), kurios 9.1 punkte nurodyta, kad T. T. sūnaus E. T. išlaikymui iki jo pilnametystės moka kiekvieną mėnesį po 120 Eur.

16Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.

17Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK 3.192 straipsnyje) imperatyviai nustatyta tėvų asmeninė pareiga teikti vaikams materialinį išlaikymą, kurios tėvai negali atsisakyti ar perleisti jos vykdymą kitiems asmenims.

18CK 3.201 straipsnyje nustatyta, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo (motinos) arba valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos ar prokuroro ieškinį sumažinti arba padidinti priteisto išlaikymo dydį ir pakeisti išlaikymo formą, jeigu po teismo sprendimo, kuriuo buvo priteistas išlaikymas, priėmimo iš esmės pasikeitė šalių turtinė padėtis ar atsirado papildomos vaiko išlaikymo išlaidos. Vaiko poreikiai ir tėvų turtinė padėtis priklauso nuo daug subjektyvių ir objektyvių veiksnių, jie nėra statiški, todėl, esant esminiam vaiko poreikių ir (ar) tėvų turtinės padėties pokyčiui, gali būti keičiamas ir išlaikymo vaikui dydis. Teismas, spręsdamas, ar yra pagrindas priteistam išlaikymo dydžiui pakeisti, turi nustatyti ir įvertinti dvejopo pobūdžio aplinkybes: pirma, aplinkybes, susijusias su tėvų turtinės padėties esminiu pasikeitimu ir, antra, aplinkybes, susijusias su vaiko poreikių pasikeitimu – padidėjimu (pvz., dėl vaiko ligos atsirado papildomų sveikatos priežiūros išlaidų, didesnių išlaidų reikia vaiko mokymui, gebėjimų ugdymui, pomėgiams, kita) ar sumažėjimu (vaikas nebelanko papildomo ugdymo užsiėmimų, pasveiko po ligos, kurios gydymui reikėjo specialių išlaidų, kita) (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008). Kartu pažymėtina, kad tėvo bei motinos turtinė padėtis nėra viską nulemianti nustatant išlaikymo dydį, nes išlaikymas privalo užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas; todėl sprendžiant išlaikymo dydžio nustatymo klausimą turi būti atsižvelgiama į vieną pagrindinių šeimos santykių teisinio reglamentavimo principų, nurodytų CK 3.3 straipsnio 1 dalyje, – prioritetinės vaikų teisių ir interesų apsaugos ir gynimo principą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2004 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2004; 2005 m. gegužės 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-306/2005; 2005 m. birželio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-337/2005; 2006 m. gegužės 17 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-341/2006).

19Vadovaujantis CK 3.192 straipsnio nuostatomis, tėvai privalo materialiai išlaikyti savo nepilnamečius vaikus, o išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas. CK 3.192 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad materialinį išlaikymą savo nepilnamečiams vaikams privalo teikti abu tėvai proporcingai savo turtinei padėčiai. Įstatymų leidėjas nenustatė išlaikymo dydžio minimalios ribos, įtvirtindamas, kad išlaikymo dydis turi būti proporcingas nepilnamečių vaikų poreikiams bei jų tėvų turtinei padėčiai ir užtikrinti būtinas vaikui vystytis sąlygas; koks išlaikymo dydis užtikrina būtinas vaikui vystytis sąlygas, kiekvienu atveju sprendžia teismas, atsižvelgdamas į konkrečias bylos aplinkybes. Taigi tėvų turtinės padėties kriterijus yra reikšmingas, bet ne lemiantis, sprendžiant dėl priteistino išlaikymo dydžio, dėl kurio spręstina kiekvienu atveju individualiai įvertinant reikšmingas aplinkybes (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2016 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-209-916/2016; Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus 2013-03-28 nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-209/2013).

20Kasacinis teismas yra pateikęs CK 3.192 straipsnio analizę, kurioje išaiškinta, kad proporcingumo tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties principas reiškia, kad vaiko išlaikymo dydis tiesiogiai priklauso nuo jo tėvų turtinės padėties, tačiau sprendžiant dėl konkretaus išlaikymo dydžio atsižvelgiama ir į papildomus kriterijus, numatytus tiek įstatymuose, pavyzdžiui, CK 1.5, 3.3 straipsniai, bei suformuluotus teismų praktikoje, kurių vienas – protingų vaiko poreikių kriterijus. Protingi vaiko poreikiai suprantami kaip vaiko poreikiai, kuriuos lemia nepilnamečio individualūs gabumai, polinkiai, taip pat amžius (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-915/2015). Nustatant proporcingumą tarp vaiko poreikių ir tėvų turtinės padėties, vaiko išlaikymo dydis turi atitikti, pirma, protingus vaiko poreikius ir, antra, tėvų turtinę padėtį, t. y. būtina analizuoti įstatyme įtvirtintą tėvų turtinės padėties kriterijų (CK 3.192 straipsnio 2, 3 dalys) bei vieną iš teismų praktikoje suformuluotų aplinkybių – protingus vaiko poreikius.

21Nustatant, ar pasikeitė (išaugo) vaiko poreikiai, būtina atsižvelgti į tai, kad visapusiškam vaiko vystymuisi turi būti tenkinami ne tik jo būtinieji poreikiai (maistas, apranga, higiena, sveikata ir panašiai), bet taip pat skiriamas dėmesys vaiko laisvalaikiui, saviraiškai, gabumų lavinimui. Vaikui, atsižvelgiant į jo gebėjimus ir norus, taip pat turi būti sudarytos materialinės sąlygos dalyvauti įvairiuose papildomuose užsiėmimuose, sporto, kultūros renginiuose, lankyti teatrus, koncertus, vaikų atostogų stovyklas, įgyti reikiamų priemonių jo gabumams lavinti, taip pat žaidimams ir pan. (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. spalio 26 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-419/2010; 2011 m. balandžio 5 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-154/2011). Be to, vienas iš kriterijų, nustatant vaiko poreikius, kaip jau minėta, yra jo amžius, teismų praktikoje pripažįstama, kad, vaikui augant, jo poreikiai didėja (pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 26 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-303/2008).

22Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad ieškovė dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui padidinimo į teismą kreipėsi praėjus daugiau nei dvejiems metams. Šalių sūnui jau yra penkeri su puse metų, pasikeitė jo gyvenamoji vieta. Be to, per dvejus metus pasikeitė šalies ekonominė padėtis, maisto produktų, rūbų, komunalinių patarnavimų, paslaugų kainos. Todėl sutiktina su ieškovės pozicija, kad iš atsakovo priteistas išlaikymo sūnui dydis po 120 Eur kas mėnesį nebeatitinka išaugusių vaiko poreikių ir vaiko poreikiai yra pakitę iš esmės.

23Ieškovė ieškiniu nurodo, kad teismo priteista 120 Eur vaiko išlaikymo suma yra per maža, be to, atsakovas yra darbingas, jo turtinė padėtis nėra prasta ir mano, kad atsakovas gali teikti ir didesnį, nei minimalų, išlaikymą, t. y. patikslinusi ieškinio reikalavimą teismo posėdyje, prašo priteisti iš atsakovo nepilnamečiui sūnui po 250 Eur kas mėnesį.

24Kaip matyti iš atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstytų argumentų ir paaiškinimų teismo posėdžio metu, jis nesutinka su ieškovės ieškinyje nurodyta vaiko būtiniausiems poreikiams reikalinga suma – 860 Eur. Atsakovo nuomone, ši suma yra per didelė. Teismo posėdžio metu atsakovas teigė, kad vaiko išlaikymui per mėnesį pakankama suma būtų apie 300 Eur, tačiau nepateikė šios sumos paskaičiavimo detalizacijos. Atsakovo nurodyta 300 Eur suma laikytina deklaratyvi, ji nepagrįsta nei įrodymais, nei asmenine patirtimi, kadangi vaikas su atsakovu negyvena. Ieškovė ieškinyje nurodė, kad vaiko išlaikymui kas mėnesį reikalinga skirti 860 Eur: 150 Eur maistui, 20 Eur gydymo išlaidoms, 15 Eur higienos priemonėms, 80 Eur rūbams ir avalynei, 30 Eur gimtadieniams, šventėms, 50 Eur laisvalaikiui, 25 Eur būreliui, 90 Eur nuomos ir komunaliniams mokesčiams (1/4 dalis mokesčių, tenkanti vaikui), 20 Eur transporto išlaidoms, kita dalis išlaikymo išlaidų – 380 Eur mokestis už privatų darželį. Šioje byloje ginčo objektu iš esmės yra sumos, skiriamos mokesčiui už vaiko lankomą privatų darželį ir ieškovės nurodytos būtinos išlaidos vaiko laisvalaikiui, gimtadieniams, rūbams, avalynei.

25Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė ieškinyje ir teismo posėdžio metu paaiškino, kad vaikas negali lankyti valstybės (savivaldybės) finansuojamo darželio, nes ji ir vaikas neturi Klaipėdoje deklaruotos gyvenamosios vietos, o į Kretingą vaiką vežti į darželį yra nepatogu ir tai sudarytų dideles papildomas išlaidas kurui, laiko sąnaudas. Ieškovė pažymėjo, kad sutuoktinio tėvų namuose, kuriuose yra registruota jos nepilnametė duktė, ji deklaruoti savo gyvenamosios vietos negali, nes nėra visiškai sutvarkyti būsto registracijos dokumentai. Ieškovės atstovė teismo posėdžio metu papildomai paaiškino, kad ieškovės sutuoktinio tėvai ieškovės savo gyvenamojoje vietoje nepriregistruoja dėl subjektyvių asmeninių priežasčių, kurios visiškai nepriklauso nuo ieškovės. Ieškovė nurodo, kad ji deda visas pastangas, kad galėtų savo ir sūnaus gyvenamąją vietą registruoti Klaipėdos mieste ir atitinkamai sūnų leisti į valstybinį darželį Klaipėdoje, tačiau teismui nepateikė jokių įrodymų, kad neturi galimybės savo gyvenamąją vietą deklaruoti kartu tuo pačiu adresu su sutuoktiniu P. K. ir mažamete dukra V. K. ( - ). Ieškovė paaiškino ir tai, kad šalių sūnus iki persikėlimo į Klaipėdą lankė ikimokyklinio ugdymo įstaigą Kretingoje. Įvertinus ieškovės ir jos atstovės paaiškinimus, pažymėtina, kad būtent ieškovės sprendimas persikelti gyventi į Klaipėda, padarytas neužsitikrinus galimybės vaikui lankyti valstybės (savivaldybės) finansuojamą ikimokyklinio ugdymo įstaigą, lėmė itin reikšmingą išlaidų vaikui padidėjimą. Teismo vertinimu, didelių papildomų išlaidų vaikui atsiradimas gali būti nulemtas akivaizdžios būtinybės, tokiu atveju šių išlaidų naštą privalo dalintis abu tėvai, tačiau šiuo atveju nėra pagrindo tokios būtinybės konstatuoti, todėl, nesant abiejų tėvų suderintos valios dėl privataus darželio lankymo, nėra pagrindo savaime šių išlaidų dalies naštą perkelti atsakovui. Pabrėžtina ir tai, kad, kaip paaiškino teismo posėdyje ieškovė, 2020 m. rudenį vaiką planuojama leisti ne į privačią, o į valstybės (savivaldybės) finansuojamą mokyklą, todėl išlaidos privačiam darželiui, teismo vertinimu, yra laikinos, susiklosčiusios dėl ieškovės sprendimo šiuo konkrečiu laikotarpiu persikelti į Klaipėdą, neužsitikrinus galimybės lankyti valstybės (savivaldybės) finansuojamą ikimokyklinio ugdymo įstaigą.

26Dėl ieškovės ieškinyje nurodytų vaiko poreikių užtikrinimui reikalingų kitų išlaidų, teismas pažymi, kad atsižvelgiant į abiejų tėvų finansinę padėtį, į tai kad išlaikymas turi būti priteisiamas realus ir atitinkantis tėvų galimybes, teismo vertinimu, ieškovės nurodytos išlaidos šventėms, laisvalaikiui, rūbams gali būti mažinamos, juo labiau, kad, šalių paaiškinimais, atsakovas prie šių išlaidų dengimo papildomai prisideda gera valia pagal konkretų poreikį, o atitinkamo dydžio išlaidų nepagrindžia byloje esantys rašytiniai įrodymai.

27Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie šalių sūnaus ypatingus poreikius ar sveikatos problemas nepateikta, teismas, įvertinęs vaiko poreikiams nurodytas sumas, atsižvelgdamas į vaiko amžių, ekonominę realybę, pateiktus byloje įrodymus, daro išvadą, kad vaiko būtinus poreikius užtikrintų 430 Eur suma per mėnesį. Pažymėtina, kad tokia vaiko išlaikymui skirtina suma atitinka teismų praktikoje orientaciniu kriterijumi pripažįstamą minimalų mėnesinės algos dydį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje bylos Nr. 3K-3-209-916/2016). Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. spalio 16 d. nutarimą Nr. 1025, nuo 2019 m. sausio 1 d. minimali mėnesinė alga lygi 555 Eur (neperskaičiuota būtų 430 Eur).

28Teismas, nustatęs vaiko poreikių dydį, sprendžia, kaip tarp tėvų jį paskirstyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2015 m. balandžio 8 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-195-915/2015). Teismas negali priteisti vaiko išlaikymui daugiau, negu objektyviai leidžia jo tėvų turtinė padėtis, todėl, nagrinėdamas bylą dėl išlaikymo priteisimo, privalo nustatyti tėvo (motinos) turtinę padėtį (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. vasario 8 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-37/2010). Tėvų turtinė padėtis vertintina atsižvelgiant į faktinių aplinkybių visumą: tėvų gaunamas pajamas, turimą kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą, investicijas, sveikatą, išlaikytinių skaičių, taip pat į tėvų elgesį, siekiant uždirbti, gauti pajamas vaikams išlaikyti (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2010 m. gegužės 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-243/2010).

29Vertinant šalių turtinę padėtį, teismas, susipažinęs su byloje esančiais įrodymais, pažymi, kad ieškovė šiuo metu niekur nedirba, jos pajamas sudaro motinystės išmoka (vidutiniškai apie 200 Eur per mėnesį, bei išmoka nepilnamečiams vaikams, kiekvienam po 50 Eur per mėnesį (1 t., el. b. l. 12, 98-103). Atsakovas dirba UAB „Apsaugos komanda“, darbo užmokestis, atskaičius mokesčius, siekia apie 600 Eur (1 t. el. b. l. 58-67, 104-110). Ieškovė nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto neturi (1 t. el. b. l. 31). Teismo posėdžio metu ieškovė patvirtino, kad finansiškai jai padeda sutuoktinis, kurio pajamos per mėnesį sudaro apie 2 200 Eur (šios pajamos laikytinos ieškovės ir jos sutuoktinio bendrąja jungtine nuosavybe). Atsakovui T. T. asmeninės nuosavybės teise priklauso 1/48 dalis pastato-ūkinio pastato, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) (2 t. el. b. l. 53-55) ir 1/6 dalis buto, esančio ( - ), unikalus Nr. ( - ) (2 t. el. b. l. 57-58). Byloje esantys rašytiniai įrodymai patvirtina, kad ieškovės vardu buvo registruota transporto priemonė „Seat Leon“, valstybinis Nr. ( - ) (1 t. el. b. l. 14, 94-95), tačiau teismo posėdžio metu ieškovė paaiškino, kad šią transporto priemonę ji pardavė ir šiuo metu kitos transporto priemonės ji neturi. Atsakovo vardu registruota transporto priemonė „Audi A6“, valstybinis Nr. ( - ) (1 t. el. b. l. 96-97). Atsakovas teismo posėdžio metu paaiškino, kad už automobilį „Audi A6“ jis kas mėnesį moka išperkamosios nuomos įmokas, t. y. 80 Eur kas mėnesį (2 t., el. b. l. 76-86). Taip pat paaiškino, kad prieš mėnesį laiko įsigijo kitą automobilį „Audi A6“ – tai buvo jo tėvo dovana. Ieškovė gyvena kartu su sutuoktiniu P. K. ir dviem mažamečiais vaikais V. K. ir E. T. nuomojame bute, esančiame ( - ). Ieškovė tiek ieškinyje, tiek teismo posėdžio metu paaiškino, kad buto nuomos mokestis per mėnesį kainuoja 300 Eur, taip pat papildomai moka komunalinius mokesčius – apie 60 Eur per mėnesį (1 t. el. b. l. 22-25). Atsakovas gyvena bute, priklausančiame jo seseriai, už butą moka komunalinius mokesčius, kurie sudaro apie 70 Eur per mėnesį, kitos atsakovo patiriamos išlaidos: televizija/internetas – po 20 Eur per mėnesį, kuras – po 130 Eur per mėnesį, taip pat išlaidos pragyvenimui (2 t., el. b. l. 76-86). Byloje nėra duomenų apie tai, jog ieškovei ar atsakovui būtų nustatytas nedarbingumo lygis. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad atsakovas pateikė teismui 2019 m. kovo 30 d. pažymą apie atliktą stuburo juosmeninės dalies MRT 1455-19 patikrą (1 t. el. b. l. 51-52). Atsakovas paaiškino, kad jis negali susirasti geriau apmokamo darbo, kadangi negali dirbti fizinio krūvio reikalaujančio darbo dėl savo sveikatos būklės, tačiau byloje nėra pateikta jokių duomenų, kad atsakovas būtų kreipęsis dėl nedarbingumo lygio nustatymo.

30Iš minėtų duomenų, teismo vertinimu, darytina išvada, jog nei vienos iš šalių turtinė padėtis nėra tokia, kad sudarytų prielaidas spręsti apie galimybę nukrypti nuo lygios pareigos prisidėti prie vaiko išlaikymo principo, todėl, esant objektyvioms priežastims dėl kurių šiuo metu tiek ieškovė (negali užsidirbti, nes augina kūdikį), tiek atsakovas (negali daugiau užsidirbti dėl sveikatos problemų) negali pilna apimtimi prisidėti prie visų ieškovės nurodytų vaiko poreikių tenkinimo, ieškinio reikalavimas tenkintinas iš dalies, iš atsakovo T. T. priteistinas išlaikymas nepilnamečiui sūnui po 215 Eur kas mėnesį nuo kreipimosi į teismą dienos iki vaiko pilnametystės, išlaikymo dydį indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją (CK 3.208 straipsnis). Vaiko išlaikymui priteistų lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirtina ieškovė (CK 3.190 straipsnio 1 dalis).

31Dėl bylinėjimosi išlaidų

32Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad bylinėjimosi išlaidas sudaro žyminis mokestis ir išlaidos, susijusios su bylos nagrinėjimu. Bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis).

33Kaip minėta, ieškovė teismo posėdyje ieškinio reikalavimą sumažino ir prašė iš atsakovo vaiko išlaikymui priteisti 250 Eur kas mėnesį. Šis reikalavimas buvo patenkintas iš dalies (išlaikymas vaikui padidintas 95 Eur vietoj prašomų 130 Eur) (73,08 proc.).

34Už ieškinį mokėtinas 35 Eur žyminis mokestis (ieškinio suma 12x130=1 560). Kadangi ieškinio reikalavimas buvo tenkintas iš dalies (73,08 proc.), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai į valstybės biudžetą suapvalinus (Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 66 straipsnio 4 dalis) priteistinas 26 Eur žyminis mokestis.

35Iš teismui 2019 m. rugpjūčio 23 d. pateiktos pažymos „Dėl antrinės teisinės pagalbos išlaidų“ Nr. NTP-7-4651 nustatyta, kad dėl ieškovei suteiktos antrinės teisinės pagalbos valstybė patyrė 204,75 Eur išlaidų. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos išlaidos valstybei atlyginamos pagal CPK 96 straipsnyje nustatytas taisykles. Kaip minėta, bylinėjimosi išlaidos, nuo kurių mokėjimo ieškovas buvo atleistas, išieškomos iš atsakovo į valstybės biudžetą proporcingai patenkintai ieškinio reikalavimų daliai (CPK 96 straipsnio 1 dalis). Kadangi ieškinio reikalavimas buvo tenkintas iš dalies (73,08 proc.), proporcingai patenkintų reikalavimų daliai, iš atsakovo į valstybės biudžetą priteistina 149,63 Eur už ieškovei suteiktą antrinę teisinę pagalbą.

36Atsakovas duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė, todėl jos neskirstomos.

37Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 99, 259, 260, 268, 270, 282 straipsniais, teismas

Nutarė

38Ieškinį tenkinti iš dalies.

39Pakeisti iš atsakovo T. T., asmens kodas ( - ) priteisto išlaikymo nepilnamečiui sūnui E. T., gimusiam ( - ), dydį ir priteisti iš T. T., asmens kodas ( - ) nepilnamečiui sūnui E. T., ( - ), išlaikymą periodinėmis išmokomis po 215 Eur (du šimtus penkiolika eurų) kas mėnesį nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki vaiko pilnametystės, išlaikymo dydį indeksuojant kasmet Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka, atsižvelgiant į infliaciją.

40Priteisto išlaikymo nepilnamečiui sūnui E. T., gimusiam ( - ), lėšų tvarkytoja uzufrukto teise skirti ieškovę S. K., asmens kodas ( - )

41Priteisti valstybei iš atsakovo T. T., asmens kodas ( - ) 26 Eur (dvidešimt šešis eurus) žyminio mokesčio.

42Priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovas privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos surenkamąją sąskaitą, nurodydamas mokėjimo paskirtį „žyminis mokestis“, įmokos kodą 5660.

43Priteisti valstybei iš atsakovo T. T., asmens kodas ( - ) 149,63 Eur (vieną šimtą keturiasdešimt devynis eurus šešiasdešimt tris centus) bylinėjimosi išlaidų už ieškovei teiktą antrinę teisinę pagalbą.

44Priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovas privalo sumokėti į Valstybinės mokesčių inspekcijos pasirinktą surenkamąją sąskaitą, nurodydamas mokėjimo paskirtį „įmoka už suteiktą antrinę teisinę pagalbą“, įmokos kodą 5630.

45Sprendimo dalį dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdyti skubiai.

46Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui, paduodant apeliacinį skundą per Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmus.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų teisėja Monika... 2. viešame teismo posėdyje žodinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą... 3. Teismas... 4. Ieškovė ieškiniu prašė pakeisti 2017 m. sausio 9 d. Kretingos rajono... 5. Ieškinyje nurodoma, kad Kretingos rajono apylinkės teismo 2017 m. sausio 9 d.... 6. Šiuo metu sūnaus E. T. būtiniausių poreikių patenkinimui per mėnesį yra... 7. Ieškovė nurodo, kad sūnaus poreikiams skirs taipogi apie 400 Eur kas... 8. Atsakovas patikslintu atsiliepimu su ieškiniu nesutinka ir prašo teismo jo... 9. Atsiliepime į ieškinį nurodoma, kad atsakovas šiuo metu yra dirbantis pagal... 10. Ieškovė savo ieškinyje pažymi, kad veda sūnų į privačią ikimokyklinę... 11. Atsakovo nuomone, jo ir ieškovės sūnus gali ir privalo mokytis nemokamoje... 12. Teismo posėdyje ieškovė ir jos atstovė patikslino ieškinio reikalavimą ir... 13. Teismo posėdyje atsakovas ir jo atstovas su ieškiniu nesutiko, prašė jo... 14. Teismas... 15. Byloje esančiais įrodymais nustatyta, kad T. T. ir S. K. yra nepilnamečio E.... 16. Dėl išlaikymo dydžio pakeitimo.... 17. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK 3.192 straipsnyje)... 18. CK 3.201 straipsnyje nustatyta, kad teismas gali pagal vaiko, jo tėvo... 19. Vadovaujantis CK 3.192 straipsnio nuostatomis, tėvai privalo materialiai... 20. Kasacinis teismas yra pateikęs CK 3.192 straipsnio analizę, kurioje... 21. Nustatant, ar pasikeitė (išaugo) vaiko poreikiai, būtina atsižvelgti į... 22. Rašytiniai bylos įrodymai patvirtina, kad ieškovė dėl išlaikymo... 23. Ieškovė ieškiniu nurodo, kad teismo priteista 120 Eur vaiko išlaikymo suma... 24. Kaip matyti iš atsakovo atsiliepime į ieškinį išdėstytų argumentų ir... 25. Teismas atkreipia dėmesį į tai, kad ieškovė ieškinyje ir teismo... 26. Dėl ieškovės ieškinyje nurodytų vaiko poreikių užtikrinimui reikalingų... 27. Atsižvelgiant į tai, kad byloje duomenų apie šalių sūnaus ypatingus... 28. Teismas, nustatęs vaiko poreikių dydį, sprendžia, kaip tarp tėvų jį... 29. Vertinant šalių turtinę padėtį, teismas, susipažinęs su byloje... 30. Iš minėtų duomenų, teismo vertinimu, darytina išvada, jog nei vienos iš... 31. Dėl bylinėjimosi išlaidų... 32. Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 79 straipsnio 1... 33. Kaip minėta, ieškovė teismo posėdyje ieškinio reikalavimą sumažino ir... 34. Už ieškinį mokėtinas 35 Eur žyminis mokestis (ieškinio suma 12x130=1... 35. Iš teismui 2019 m. rugpjūčio 23 d. pateiktos pažymos „Dėl antrinės... 36. Atsakovas duomenų apie patirtas bylinėjimosi išlaidas teismui nepateikė,... 37. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 96, 99, 259, 260,... 38. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 39. Pakeisti iš atsakovo T. T., asmens kodas ( - ) priteisto išlaikymo... 40. Priteisto išlaikymo nepilnamečiui sūnui E. T., gimusiam ( - ), lėšų... 41. Priteisti valstybei iš atsakovo T. T., asmens kodas ( - ) 26 Eur (dvidešimt... 42. Priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovas privalo sumokėti į Valstybinės... 43. Priteisti valstybei iš atsakovo T. T., asmens kodas ( - ) 149,63 Eur (vieną... 44. Priteistas bylinėjimosi išlaidas atsakovas privalo sumokėti į Valstybinės... 45. Sprendimo dalį dėl išlaikymo nepilnamečiui vaikui priteisimo vykdyti... 46. Sprendimas per 30 dienų nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas...