Byla e2-13586-1012/2016
Dėl skolos priteisimo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėja Asta Jakutytė-Sungailienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi civilinę bylą pagal ieškovo UAB „Gelvora“ ieškinį atsakovei D. K. dėl skolos priteisimo,

Nustatė

2ieškovas UAB „Gelvora“ kreipėsi į teismą su ieškiniu, prašydamas priteisti iš atsakovės D. K. 89, 76 Eur skolos, 3, 23 Eur delspinigių, 5 procentų dydžio metines procesines palūkanas nuo bylos iškėlimo teisme dienos iki visiško teismo sprendimo įvykdymo dienos ir bylinėjimosi išlaidas. Ieškovas nurodė, kad pradinis kreditorius UAB „OMNITEL“ ir atsakovė sudarė Sutartį dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 511648, pagal kurią UAB „OMNITEL“ įsipareigojo teikti viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo tinkamai naudotis ryšio paslaugomis ir už suteiktas paslaugas atsiskaityti sutartyje nustatyta tvarka. UAB „OMNITEL“ tinkamai vykdė savo įsipareigojimus ir atsakovui suteikė viešojo judriojo telefono ryšio paslaugas, tuo tarpu atsakovė sutartinius įsipareigojimus vykdė netinkamai, laiku neatsiskaitė už suteiktas paslaugas. Paaiškino, jog 2011 m. liepos 26 d. ieškovas ir pradinis kreditorius UAB „OMNITEL“ sudarė Skolų portfelio pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 11-20-32, pagal kurią ieškovas įgijo reikalavimo teisę į sutartimi perleistą įsiskolinimą, susidariusį atsakovės vardu.

3Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 122 straipsnio 1 dalimi ir 123 straipsnio 3 dalimi, procesiniai dokumentai (ieškinio kopija bei pranešimas dėl atsiliepimų pateikimo) ieškovei įteikti 2016 m. kovo 29 d. jos darbo vietoje per darbovietės administraciją. Per nustatytą terminą atsiliepimas į ieškinį teismui nepateiktas. Apie šio procesinio dokumento nepateikimo priežastis duomenų nėra. Esant tokioms aplinkybėms ir ieškovo prašymui priimti sprendimą už akių, yra pagrindas nagrinėti bylą rašytinio proceso tvarka, nepranešus šalims apie bylos nagrinėjimo vietą ir laiką, ir dėl atsakovo priimti sprendimą už akių (CPK 142 straipsnio 4 dalis, 285 straipsnio 6 dalis).

4Ieškinys tenkinamas visiškai.

5Vadovaudamasis CPK 285 straipsnio 2 dalimi ir 286 straipsnio 1 dalimi, teismas, priimdamas sprendimą už akių, atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą ir surašo sutrumpintus motyvus. Atlikęs formalų ieškovo pateiktų įrodymų vertinimą, teismas prieina prie išvados, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas patenkinti ieškinį visiškai.

6Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad 2004 m. gruodžio 2 d. tarp pradinio kreditoriaus UAB „OMNITEL“ ir atsakovės D. K. sudaryta Sutartis dėl viešojo judriojo telefono ryšio paslaugų teikimo Nr. OM 511648 (toliau – Sutartis), kuria UAB „OMNITEL“ įsipareigojo, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytas sąlygas, suteikti atsakovei viešojo judriojo ryšio paslaugas, o atsakovė įsipareigojo Sutartyje nustatyta tvarka mokėti už suteiktas paslaugas. UAB „OMNITEL“ tinkamai suteikė atsakovei paslaugas pagal Sutartį, išrašė 2008 m. rugpjūčio 1 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. JUP 2005252344, 2008 m. rugsėjo 1 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. JUP 2005355235, 2008 m. spalio 1 d. PVM sąskaitą faktūrą Nr. JUP 2005458330, tačiau atsakovė tinkamai nevykdė prisiimtų įsipareigojimų – neatsiskaitė už paslaugas, todėl pradiniam kreditoriui UAB „OMNITEL“ liko skolinga 89, 76 Eur sumą. 2011 m. liepos 26 d. UAB „OMNITEL“ ir ieškovas sudarė Skolų portfelio pirkimo - pardavimo sutartį, kuria pradinis kreditorius UAB „OMNITEL“ perleido reikalavimo teisę į įsiskolinimą, susidariusį atsakovės D. K. vardu. Byloje duomenų apie tai, kad atsakovė sumokėjo ieškovui skolą, nėra ir šalys tokių įrodymų į bylą nepateikė (CPK 176 – 179 straipsniai).

7Teismas, įvertinęs aukščiau pateiktus ieškovo rašytinius įrodymus, daro išvadą, kad tarp ieškovo ir atsakovės susiklostė paslaugų sutartiniai teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.2 straipsnis, 6.154 straipsnio 1 dalis, 6.716 straipsnis). Prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų ar sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, vadovaujantis protingumo kriterijais (CK 6.38 straipsnis). Iš bylos medžiagos nustatyta, kad atsakovė nėra sumokėjusi 89, 76 Eur sumos už suteiktas paslaugas (CPK 178 ir 185 straipsniai). Atsakovei laiku neatsiskaičius už ieškovo suteiktas paslaugas pagal Sutartį, atsakovė laikoma pažeidusia sutartinę prievolę (CK 6.38 straipsnis, 6.200 straipsnio 1 dalis, CPK 12 straipsnis, 178 straipsnis, 185 straipsnis).

82011 m. liepos 26 d. Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartimi pradinis kreditorius UAB „OMNITEL“ reikalavimo teisę į atsakovės vardu susidariusią skolą perleido ieškovui. Reikalavimo perleidimas (cesija) yra vienas iš asmenų pasikeitimo prievolėje būdų, kurio esmė ta, kad pradinis kreditorius (cedentas) perduoda kitam asmeniui (cesionarijui) turimą galiojantį reikalavimą sutarties arba įstatymo pagrindu. Perleidus reikalavimą, pasikeičia kreditorius prievolėje, o pati prievolė išlieka nepakitusi (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. lapkričio 29 d. nutartis c. b. Nr. 3K-3-469/2010). CK 6.101 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad kreditorius turi teisę be skolininko sutikimo perleisti visą reikalavimą ar jo dalį kitam asmeniui, jeigu tai neprieštarauja įstatymams ar sutarčiai arba jeigu reikalavimas nesusijęs su kreditoriaus asmeniu. Apie reikalavimo perleidimą atsakovė buvo informuota rašytiniu pranešimu. Kadangi pagal 2011 m. liepos 26 d. Skolų portfelio pirkimo-pardavimo sutartį pirminis kreditorius UAB „OMNITEL“ reikalavimą perleido ieškovui (naujajam kreditoriui), o atsakovė nesumokėjo už suteiktas paslaugas, todėl ieškovo reikalavimas priteisti 89, 76 Eur sumą yra pagrįstas ir tenkintinas.

9CK 6.71 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad netesybos – tai įstatymų, sutarties ar teismo nustatyta pinigų suma, kurią skolininkas privalo sumokėti kreditoriui, jeigu prievolė neįvykdyta arba įvykdyta netinkamai. Vadovaujantis CK 6.72 straipsniu, susitarimas dėl netesybų turi būti rašytinis. Sutarties 6.4 punktas numato, klientas, praleidęs mokėjimų terminus, UAB „OMNITEL“ pareikalavus privalo mokėti 0,02 procento dydžio delspinigius už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo visos įsiskolinimo sumos. Ieškovas apskaičiavo 3, 23 Eur dydžio delspinigius (už 180 kalendorinių dienų nuo 2015 m. rugpjūčio 28 d.). Šis ieškovo reikalavimas yra pagrįstas ir tenkintinas, ieškovui iš atsakovės priteistina 3, 23 Eur delspinigių.

10Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovės priteisiamos 5 procentų dydžio metinės palūkanos už priteistą (92, 99 Eur) sumą, skaičiuojamos nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. kovo 2 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo (CK 6.37 straipsnio 2 dalis, 6.210 straipsnio 1 dalis).

11Šaliai, kurios naudai priimamas sprendimas, priteisiamos bylinėjimosi išlaidos iš kitos šalies (CPK 93 str. 1 d.). Ieškinį tenkinus, ieškovui iš atsakovo priteisiamos bylinėjimosi išlaidos, kurias sudaro 15, 00 Eur žyminis mokestis.

12Valstybei iš atsakovo priteistinos procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija 3, 00 Eur, todėl vadovaujantis CPK 96 straipsnio 6 dalimi bei Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 „Dėl minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos nustatymo“ (2014 m. rugsėjo 23 d. įsakymo Nr. 1R-298/1K-290 redakcija), šios išlaidos nepriteisiamos.

13Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 142 straipsnio 4 dalimi, 262 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

14ieškovo UAB „Gelvora“ tenkinti visiškai.

15Priteisti ieškovui UAB „Gelvora“ (j. a. k. 125164834) iš atsakovės D. K. (a. k. duomenys neskelbtini) 89,76 Eur (aštuoniasdešimt devynis eurus 76 ct) skolos, 3, 23 Eur (tris eurus 23 ct) delspinigių, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą (92, 99 Eur), skaičiuojamas nuo civilinės bylos iškėlimo teisme dienos (2016 m. kovo 2 d.) iki visiško teismo sprendimo įvykdymo ir 15, 00 Eur (penkiolika eurų 00 ct) bylinėjimosi išlaidų.

16Atsakovas turi teisę per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio ir CPK 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

17Ieškovas turi teisę per 30 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos pateikti apeliacinį skundą Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai