Byla 1-73-768/2017
Dėl ir jis turi sukčiauti. Kitokiu būdu išvažiuoti iš (duomenys neskelbtini) pataisos namų nėra galimybės. Jis nenorėjo ir nesitikėjosi, kad pagal rašomus laiškus jam kas nors perves pinigų. Adresatus pasirinko atsitiktinai, su jais nepažįstamas

1Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Donatas Jatužis, sekretoriaujant Jūratei Buitvydienei, dalyvaujant: prokurorui Vytautui Sabaliauskui, kaltinamajam L. D., kaltinamojo gynėjui advokatui Arnoldui Šukaičiui,

2viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:

3L. D., a. k. ( - ) gim. ( - ) r., lietuvis, Lietuvos Respublikos pilietis, vedęs, išlaikytinių neturintis, vidurinio išsilavinimo, gyv. ( - ), ( - ) r., šiuo metu atliekantis bausmę, teistas: 1) 2005-07-19 pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 178 str. 1, 2 ir 4 d., 180 str. 1 d. – laisvės atėmimu 2 metams, bausmės vykdymas atidėtas 2 metams; 2) 2006-02-11 pagal BK 178 str. 2 d., 63 str. – laisvės atėmimu 2 metams 6 mėnesiams; 3) 2006-03-16 pagal BK 180 str. 1 d., 63 str. – laisvės atėmimu 2 metams 9 mėnesiams; 4) 2006-06-20 pagal BK 180 str. 1 d., 63 str. – laisvės atėmimu 3 metams; 5) 2006-07-31 pagal BK 180 str. 2 d., 63 str. – laisvės atėmimu 3 metams; 6) 2009-08-20 pagal BK 178 str. 1 d. – laisvės atėmimu 1 metams; 7) 2010-01-21 pagal BK 180 str. 2 d., 135 str. 2 d. 9 p., 63 str. – laisvės atėmimu 8 metams 6 mėnesiams; 8) 2010-02-17 pagal BK 180 str. 1 ir 2 d., 178 str. 1 d., 63 str. – laisvės atėmimu 5 metams; 9) 2010-07-20 pagal BK 178 str. 2 d., 63 str. – laisvės atėmimu 12 metų; 10) 2010-09-20 pagal BK 261 str., 264 str. 2 d., 63 str. – laisvės atėmimu 10 metų; 11) 2010-11-05 pagal BK 180 str. 1 d. (3 veikos), 63 str. – laisvės atėmimu 13 metų; 12) 2011-05-23 pagal BK 145 str. 1 d., 63 str. – laisvės atėmimu 13 metų 3 mėnesiams; 13) 2012-03-30 pagal BK 145 str. 1 d., 64 str. – laisvės atėmimu 13 metų 6 mėnesiams; 14) 2013-10-18 pagal BK 145 str. 1 d., 63 str. – laisvės atėmimu 14 metų; 15) 2014-06-10 pagal BK 284 str. 1 d., 63 str. – laisvės atėmimu 15 metų; 16) 2014-10-02 pagal BK 150 str. 2 d., 63 str. – laisvės atėmimu 18 metų; 17) 2016-04-19 pagal BK 182 str. 1 d.(trys veikos), 63 str. – laisvės atėmimu 20 metų; 18) 2016-05-03 pagal BK 214 str. 1 d., 215 str. 1 d., 182 str. 1 d., 1981 str. 1 d., 63 ir 64 str. – laisvės atėmimu 21 metams; 19) 2016-07-22 pagal BK 181 str. 3 d., 63 str. – laisvės atėmimu 23 metams; 20) 2016-09-08 pagal BK 181 str. 3 d. laisvės atėmimu 5 (penkeriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams. Vadovaujantis BK 64 straipsnio 1, ir 3 dalimis, paskirta bausmė subendrinta su 2016-07-22 nuosprendžiu paskirta subendrinta laisvės atėmimo bausme, šiuo nuosprendžiu paskirtą bausmę iš dalies pridedant prie Panevėžio apygardos teismo 2016-07-22 nuosprendžiu paskirtos ir neatliktos bausmės dalies (15 metų 8 mėnesių 12 dienų) ir paskirta L. D. galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas 17 (septyniolikai) metų 3 (trims) mėnesiams. Bausmės laikas skaičiuojamas nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – nuo 2016 m. rugsėjo 8 d; 2017-05-16 Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nuosprendžiu pakeistas Lietuvos apeliacinio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2016 m. lapkričio 17 d. nuosprendis panaikinant nuosprendžio dalį, kuria, vadovaujantis BK 63 straipsnio 9 dalimi, Panevėžio apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžiu L. D. paskirta laisvės atėmimo bausmė pagal BK 181 straipsnio 3 dalį dalinio sudėjimo būdu subendrinta su Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 22 d. nuosprendžiu paskirta bei neatlikta bausmės dalimi ir L. D. paskirta galutinė subendrinta bausmė – laisvės atėmimas septyniolikai metų. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 3 punktu, 9 dalimi, L. D. Panevėžio apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžiu paskirta penkerių metų šešių mėnesių laisvės atėmimo bausmė apėmimo būdu subendrinta su Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 22 d. nuosprendžiu paskirta subendrinta dvidešimt trejų metų laisvės atėmimo bausme, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir L. D. paskirta galutinė subendrinta dvidešimt trejų metų laisvės atėmimo bausmė. Į bausmės laiką įskaityta bausmė, iš dalies atlikta pagal ankstesnį Panevėžio apygardos teismo 2016 m. liepos 22 d. nuosprendį, atliekantis bausmę,

4kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 181 straipsnio 1 dalyje, 181 straipsnio 3 dalyje,

Nustatė

5L. D. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2015 m. birželio 15 d., būdamas ( - ) kameroje Nr. ( - ), esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytą asmenį panaudodamas kaip įrankį nusikalstamai veikai padaryti, o būtent jam perduodant juodraštį ikiteisminio tyrimo nenustatytam asmeniui, kuris perrašė ir pasirašė jo (L. D.) vardu grasinantį ir pinigų reikalaujantį laišką, registruotą Nr. ( - ), bei išsiųstą iš ( - ) paštu ( - ) apylinkės prokuratūros prokurorei R. Č. į ( - ) rajono apylinkės teismą - ( - ), A. B. g. ( - ), ant voko parašydamas kaip siuntėją save, t.y. L. D. vardą, pavardę ir adresą, neturėdamas teisėto pagrindo, atvirai savo bei kitų asmenų naudai, grasindamas panaudoti fizinį smurtą- išžudyti šeimą, vertė ( - ) prokuratūros ( - ) apylinkės prokuratūros prokurorę R. Č. perduoti didelės vertės turtą, t.y. pervesti po 5000 eurų L. D., A. L., L. D. į kiekvieno asmeninę sąskaitą įkalinimo vietose, nurodydamas 20 parų terminą,

6Be to jis, L. D., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2015 m. birželio 15 d., būdamas ( - ) kameroje Nr. ( - ), esančioje ( - ), ikiteisminio tyrimo nenustatytą asmenį panaudodamas kaip įrankį nusikalstamai veikai padaryti, o būtent jam diktuojant tekstą ikiteisminio tyrimo nenustatytam asmeniui, kuris parašė ir pasirašė jo (L. D.) vardu grasinantį ir pinigų reikalaujantį laišką, registruotą Nr. ( - ), bei išsiųstą iš ( - ) paštu ( - ) rajono apylinkės teismo teisėjui G. S. į ( - ) rajono apylinkės teismą – ( - ), ant voko ikiteisminio tyrimo nenustatytam asmeniui parašant kaip siuntėją jo (L. D.) vardą, pavardę ir adresą, neturėdamas teisėto pagrindo, atvirai savo bei kitų asmenų naudai, vertė ( - ) apylinkės teismo teisėją G. S. perduoti turtą - pervesti po 3000 eurų L. D., A. L., L. D. į kiekvieno iš jų asmeninę sąskaitą įkalinimo vietose, nurodydamas terminą nuo dviejų iki trijų savaičių grasindamas panaudoti fizinį smurtą prieš jį patį ir jo šeimos narius - jį ir juos išžaginti bei nužudyti.

7Be to jis, L. D., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, 2015 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu nuo 15 d. iki 17 d., būdamas ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės kameroje Nr. ( - ), E. N. panaudodamas kaip įrankį nusikalstamai veikai padaryti, o būtent jam diktuojant tekstą E. N., kuris parašė ir pasirašė jo (L. D.) vardu grasinantį ir pinigų reikalaujantį laišką, registruotą Nr. ( - ), bei išsiųstą iš ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės paštu ( - ) rajono apylinkės teismo teisėjui G. S. į ( - ) rajono apylinkės teismą – ( - ), ant voko E. N. parašant kaip siuntėją jo (L. D.) vardą, pavardę ir adresą, neturėdamas teisėto pagrindo, atvirai savo bei kitų asmenų naudai, vertė grasindamas panaudoti fizinį smurtą - kankinti jo motiną jo paties akivaizdoje, ( - ) apylinkės teismo teisėją G. S. perduoti didelės vertės turtą, t.y. pervesti po 5000 eurų L. D., A. Č., A. L. į kiekvieno asmeninę sąskaitą įkalinimo vietose, nustatydamas 10 dienų terminą.

8Be to jis, L. D., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, 2015 m. rugpjūčio mėn. laikotarpiu nuo 28 d. iki 31 d., būdamas ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės kameroje Nr. ( - ) esančioje ( - ), N. J. panaudodamas kaip įrankį nusikalstamai veikai padaryti, o būtent jam diktuojant tekstą N. J., kuris parašė ir pasirašė jo (L. D.) vardu grasinantį ir pinigų reikalaujantį laišką, registruotą Nr. ( - ), bei išsiųstą iš ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės paštu į ( - ) rajono apylinkės teismą -( - ), ( - ) apylinkės prokuratūros prokurorei L. G., ant voko N. J. parašant kaip siuntėją jo (L. D.) vardą, pavardę ir adresą, neturėdamas teisėto pagrindo, atvirai savo bei kitų asmenų naudai, vertė grasindamas panaudoti fizinį smurtą – išvežti į mišką, surišus padegti plaukus ir kankinti, ( - ) apygardos prokuratūros ( - ) apylinkės prokuratūros prokurorę L. G. perduoti didelės vertės turtą, t.y. pervesti 5000 eurų L. D., 10000 eurų A. R., 15000 eurų A. Č. ir 25000 eurų E. S. į kiekvieno asmeninę sąskaitą įkalinimo vietose, nustatydamas terminą.

9Be to jis, L. D., ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet ne vėliau kaip 2015 m. rugsėjo 7 d., būdamas ( - ), esančiame ( - ), parašė ir pasirašė savo vardu grasinantį ir pinigų reikalaujantį laišką, išsiųstą iš ( - ) paštu į ( - ) rajono apylinkės teismą -( - ) teisėjai K. L., ant voko parašydamas kaip siuntėją savo (L. D.) vardą, pavardę ir adresą, neturėdamas teisėto pagrindo, atvirai savo bei kitų asmenų naudai, vertė grasindamas panaudoti fizinį smurtą- padegti namus, išžaginti ir nužudyti, ( - ) rajono apylinkės teismo teisėją K. L. perduoti didelės vertės turtą, t.y. pervesti po 5000 eurų L. D., R. P., A. L. į kiekvieno asmeninę sąskaitą įkalinimo vietose, duodamas terminą iki rugsėjo 15 d.

10L. D. kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad laiškai buvo rašomi tam, kad atsirastų galimybė būti perkeltam iš ( - ) pataisos namų į kitus pataisos namus. ( - ) patasos namuose daug kas vartoja narkotines medžiagas, be to, sukčiauja, todėl ir jis turi sukčiauti. Kitokiu būdu išvažiuoti iš ( - ) pataisos namų nėra galimybės. Jis nenorėjo ir nesitikėjosi, kad pagal rašomus laiškus jam kas nors perves pinigų. Adresatus pasirinko atsitiktinai, su jais nepažįstamas.

11Turto prievartavimas iš R. Č.

12Nukentėjusioji R. Č. apklausos metu parodė, kad 2015 m. birželio mėn. antroje pusėje ( - ) rajono apylinkės teismas gavo jos vardu adresuotą laišką iš ( - ), kurį perdavė jai asmeniškai. Laiške buvo reikalaujama per 20 dienų pervesti po 5000 eurų nuteistiesiems A. L., L. D., L. D. į jų sąskaitas, esančias įkalinimo vietoje, priešingu atveju jų draugai esantys laisvėje išžudys jos šeimą ir ją. Grasinimai siejami su tuo, kad ji atlieka prokurorės pareigas ir netinkamai su jais elgėsi praeityje, t. y. teismo procese. Turtinė žala jai nepadaryta. Civilinio ieškinio nereiškia (1 t., b.l. 103-104).

13Liudytojas A. L. apklausos metu parodė, kad jis atlieka bausmę ( - ) pataisos namuose nuo 2015 m. liepos mėn. Prieš tai atliko bausmę ( - ) pataisos namuose. 2015 m. rugpjūčio mėn. iš ( - ) pataisos namų per ( - ) jis buvo etapuojamas į ( - ) AVPK areštinę apklausai. Iš ( - ) jis išvyko 2015-08-15, 7 val., o laiškus pareigūnai surenka 8 val. Iki išvykimo jis buvo vienoje kameroje Nr. ( - ) su L. D.. Kas rašė laišką, jis nematė ir nežino. Nežino, kodėl laiškas pasirašytas jo vardu, jis laiško nei rašė, nei pasirašė. Jie su L. D. nesitarė, kad reikalaus pinigų iš R. Č. jai grasindami, ir kad juos gavę pasidalins. Negali pasakyti, kodėl laiške reikalaujama pervesti pinigus į L. D. sąskaitą. D. jis pažįsta iš senų laikų, tačiau jo sutikęs nebuvo ir su juo nekalbėjo. Prokurorės R. Č. nepažįsta, nebuvo jos sutikęs ir neturi pagrindo ant jos pykti, grasinti ir reikalauti pinigų (1 t., b.l. 125).

14Liudytojas L. D. parodė, kad jis atlieka bausmę nuo 2012 m. ir 2016-01-01 jis bus paleistas į laisvę. 2015-06-15 jis buvo ( - ) pataisos namuose, todėl prokurorei R. Č. laiško išsiųsti iš ( - ) jis negalėjo. L. D. nepažįsta ir su juo susitikęs nebuvo. A. L. jis pažįsta, tačiau jo nematė metus ir 3 mėn. ir su juo nebendravo. Apie grasinantį laišką prokurorei R. Č. jis nieko negirdėjo ir nežino, kas jį parašė. Nežino, kodėl laiške reikalaujama pervesti į jo, L. D. ir A. L. sąskaitas po 5000 eurų. Jis to laiško nerašė, nepasirašė ir nesiuntė. Jis su niekuo nesitarė, kad reikalaus iš prokurorės R. Č. pinigų. Šios prokurorės nepažįsta, nebuvo jos sutikęs, todėl neturi pagrindo ant jos pykti, jai grasinti ir reikalauti pinigų. Jam iki bausmės pabaigos liko 3 mėn. ir tikrai nesugalvotų daryti naujus nusikaltimus (1 t., b.l. 128).

15Liudytojas A. Š. parodė, kad 2015-06-15 kamerų apėjimo metu jam L. D., būdamas kameroje Nr. ( - ), įteikė 3 laiškus į teismus, už kuriuos pasirašė „Suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnale“. Su laiškų turiniu nesusipažino, nes laiškai buvo užklijuoti. Adresatai užrašyti taisyklingai (2 t., b.l. 19-20).

16Iš pateiktos 2015-07-20 ( - ) informacijos matyti, kad 2015-06-15 laišką Nr. ( - ) išsiuntimui ( - ) ( - ) skyriaus būrio viršininkui A. Š. asmeniškai įteikė L. D., gim. ( - ) m. ( - ) turi bendrą suimtųjų ir nuteistųjų sąskaitą – ( - ). A. L. savo vardu piniginių lėšų iš fizinių asmenų nėra gavęs, o L. D. 2015-05-07 gavo 10 eurų iš V. D.. L. D. kartu su A. L. nuo 2015-05-25 iki 2015-05-26 buvo kameroje Nr. ( - ), 2015-06-11 kameroje Nr. ( - ), 2015-06-12 kameroje Nr. ( - ) ir nuo 2015-06-13 iki 2015-06-15 kameroje Nr. ( - ) (2 t., b.l. 2).

17Iš ( - ) suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnalo matyti, kad L. D. iš kameros Nr. ( - ) pasirašytinai 2015-06-15 įteikė rašytinį pasiūlymą, prašymą (pareiškimą) ar skundą, adresuotą Anykščių rajono apylinkės teismui (2 t., b.l. 5).

18Iš laiško turinio matyti, kad laiškas languotame popieriaus lape parašytas ranka vienoje lapo pusėje, mėlynos spalvos rašikliu. Laiškas prasideda žodžiais „Labas Žertva R.!“, laiško pradžioje pasirašo „A. L., L. D. ir L. D.“. Laiško tekstas su gramatinėmis klaidomis, laiške išdėstyti reikalavimai kiekvienam iš jų atsiųsti po 5000 eurų per 20 parų visiems į asmenines sąskaitas, esančias jų įkalinimo vietovėse, pagrasinta šeimos susidorojimu. Laiško pabaigoje vėl nurodytos pavardės „A. L., L. D., L. D.“. Iš voko matyti, kad priekinėje voko pusėje viršuje yra antspaudai: „( - ) “, „( - ) 2015-06-16 Lietuva“, „Lietuvos paštas ( - )“ Ranka mėlynu rašikliu parašyta: „R. Č. ( - ) Rajono apilinkės teismui A. B. ( - )“. Kitoje voko pusėje parašyta: „L. D. ( - )“ Antspaudai: „Išsiųsta ( - ) 2015-06-15 Nr. ( - )“ ir „ ( - ) 2015-06-17 LIETUVA“ (1 t., b.l. 97-99).

19Iš 2016-05-18 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris prasideda žodžiais „Labas Žertva R.!..."' ir baigiasi „...1. A. L.. 2. L. D.. 3. L. D..", parašė ne L. D., ne A. L., ne L. D., o kitas asmuo. Laiške, kuris prasideda žodžiais „Labas Žertva R.!…"', šalia rankraštinio įrašo „2. L. D.“, pasirašė L. D.. Nustatyti, ar laiške, kuris prasideda žodžiais „Labas Žertva R.…", šalia rankraštinių įrašų „1. A. L.“, „3. Ir aš L. D.“, pasirašė L. D., A. L., L. D., ar kitas asmuo, negalima dėl priežasčių, nurodytų tiriamojoje dalyje. Ant voko priekinės pusės rankraštinius įrašus „R. Č. ( - ) Rajono apilinkės teismui“ ir ant voko nugarinės pusės rankraštinius įrašus „L. D. ( - )“ parašė L. D. (4 t., b.l. 175-180).

20Iš 2016-11-29 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad 2016-05-18 specialisto išvadoje Nr. ( - ) pateikta išvada: laišką, kuris prasideda žodžiais „Labas Žertva R.!..."' ir baigiasi „...1. A. L.. 2. L. D.. 3. L. D..", L. D. vardu pasirašė L. D.. Laišką, kuris prasideda žodžiais „Labas Žertva R.!..."' ir baigiasi „...1. A. L.. 2. L. D.. 3. L. D..", parašė ne A. Č., ne V. A., o kitas asmuo. Nustatyti, ar laiške, kuris prasideda žodžiais „Labas Žertva R.…" ir baigiasi „...1. A. L.. 2. L. D.. 3. L. D..", A. L. ir L. D. vardais pasirašė A. Č., V. A. ar kitas asmuo, negalima, nes jie netinkami pasirašiusiojo asmens identifikacijai.

21Iš 2016-05-18 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad ant voko priekinės pusės rankraštinius įrašus „R. Č. ( - ) Rajono apilinkės teismui“ ir ant voko nugarinės pusės rankraštinius įrašus „L. D. ( - )“ parašė L. D. (2 t., b.l. 185-189).

22Turto prievartavimas iš G. S.

23Nukentėjusysis G. S. parodė, kad 2015-06-17 ( - ) rajono apylinkės teisme iš ( - ) buvo gautas jam, kaip teisėjui adresuotas laiškas nuo L. D., kuriame reikalaujama per tris savaites L. D., A. L. ir L. D. pervesti į įkalinimo įstaigų sąskaitas po 3000 eurų, viso 9000 eurų, priešingu atveju grasinama susidoroti, nužudyti jį ir jo artimuosius. Jis kaip teisėjas yra nagrinėjęs keletą baudžiamųjų bylų, kuriose A. L. atžvilgiu priėmė apkaltinamuosius nuosprendžius dėl nusikalstamų veikų padarymo. Laiške nurodytų reikalavimų jis neįvykdė, todėl turtinė žala nepadaryta. Civilinio ieškinio byloje nereiškia.

24G. S. taip pat parodė, kad 2015-08-18 ( - ) rajono apylinkės teisme buvo gautas jam, kaip teisėjui adresuotas laiškas nuo L. D., ( - ), kuriame reikalaujama per 10 dienų L. D., A. Č. ir A. L. pervesti į įkalinimo įstaigų sąskaitas po 5000 eurų, viso 15000 eurų. Neįvykdžius reikalavimo laiške grasinama nužudyti jį ir jo artimuosius. Mano, kad abiejų laiškų turinys yra susijęs, nes antrajame laiške minima apie jau pateiktą reikalavimą pervesti pinigus, kurio jis neįvykdė. Abiejuose laiškuose minima, kad bus susidorota su jo motina, tačiau laiškus rašė skirtingi asmenys, nes raštas akivaizdžiai skiriasi (2 t., b.l. 40, 191)

25Liudytojas A. L. parodė, kad jis 2015 m. birželio mėn. buvo etapuotas iš ( - ) į ( - ) AVPK areštinę per ( - ). 2015-06-11 – 2015-06-15 jis buvo ( - ) keliose kamerose. 2015-06-11 – 2015-06-13 jis buvo vienoje kameroje Nr. ( - ) kartu su L. D.. Jis kalbėjo su L. apie tai, kad artimiausiu metu ( - ) pas teisėją G. S. bus nagrinėjama jo byla, tačiau jokios kalbos apie grasinimus teisėjui ir pinigų reikalavimą nebuvo. Būdamas kameroje su L. D., nematė, kad jis rašytų laiškus. Apie grasinantį laišką teisėjui G. S. nieko negali pasakyti, nes jo nerašė ir nežino, kas jį galėjo parašyti. Apie reikalavimą pervesti pinigus į jo sąskaitą nieko negirdėjo ir nieko neprašė. L. D. pažįsta tik iš matymo, nes jis atlikinėjo bausmę ( - ). Laiške yra ne jo parašai ir ne jo rašysena. Su minėtu laišku neturi nieko bendro.

26A. L. taip pat parodė, kad apie 2015-08-18 laišką, adresuotą teisėjui G. S. nieko pasakyti negali. Rugpjūčio mėn. buvo etapuotas į ( - ) AVPK areštinę per ( - ). 2015-06-11 – 2015-06-15 jis buvo ( - ) keliose kamerose. 2015 m. rugpjūčio mėn. jis nebuvo vienoje kameroje su L. D. ir su juo nebendravo. Nei su L. D., nei su kitais asmenimis jis nesitarė apie grasinančio laiško rašymą teisėjui G. S. ir jokių pinigų jis iš teisėjo nereikalavo. Minėto laiško jis pats nerašė ir nepasirašė. Kodėl jis minimas laiške, nurodyti negali. Teisėjui G. S. jis pats yra rašęs 2015-09-01 laišką, kuriame klausė apie savo bylos nagrinėjimą (2 t., b.l. 43-44, 194-195).

27Liudytojas L. D. parodė, kad jis atlieka bausmę nuo 2013 m. ( - ) atlieka bausmę ir 2016-01-01 jis bus paleistas į laisvę. 2015-06-15 jis buvo ( - ) pataisos namuose, todėl teisėjui G. S. laiško išsiųsti iš ( - ) jis negalėjo. L. D. nepažįsta ir su juo susitikęs nebuvo. A. L. jis pažįsta, nes kartu ( - ) atliko bausmę, tačiau jo nematė metus ir 3 mėn. ir su juo nebendravo. Apie grasinantį laišką teisėjui G. S. jis nieko negirdėjo ir nežino, kas jį parašė. Nežino, kodėl laiške reikalaujama pervesti į jo, L. D. ir A. L. sąskaitas po 3000 eurų. Jis to laiško nerašė, nepasirašė ir nesiuntė. Jis nesitarė nei su L. D., nei su A. L., kad reikalaus iš teisėjo G. S. pinigų. Šio teisėjo nepažįsta, nebuvo jos sutikęs, todėl neturi pagrindo ant jo pykti, jam grasinti ir reikalauti pinigų. Jam iki bausmės pabaigos liko 3 mėn. ir tikrai nesugalvotų daryti naujus nusikaltimus (2 t., b.l. 100-101).

28Liudytojas A. Š. parodė, kad 2015-06-15 kamerų apėjimo metu jam L. D., būdamas kameroje Nr. ( - ), įteikė 3 laiškus į teismus, už kuriuos pasirašė „Suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų (pareiškimų) bei skundų registracijos žurnale“. Su laiškų turiniu nesusipažino, nes laiškai buvo užklijuoti. Adresatai užrašyti taisyklingai (2 t., b.l. 19-20).

29Liudytojas S. G. parodė, kad apie laišką, kuris buvo parašytas nuo L. D. ( - ) rajono apylinkės teismo teisėjui G. S. nieko paaiškinti negali, jis jo nerašė ir nežino, kas jį galėjo parašyti. Taip pat negali nurodyti laiško rašymo aplinkybių, nes su juo apie tai niekas nesitarė ir niekas jam laiško rašyti nesiūlė. Nežino, kokiomis aplinkybėmis minėtas laiškas galėjo būti išsiųstas iš areštinės. 2015 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje jis buvo ( - ) apsk. VPK areštinėje. Kartu su juo vienoje kameroje buvo dar du asmenys, t.y. A. ir L., kurių pavardžių jis nepamena. Su šiais asmenimis jis tuo metu susitiko pirmą kartą, anksčiau jų nepažinojo. Nei L., nei A. su juo nieko nekalbėjo apie grasinančius laiškus ir jie jo neprašė jokių laiškų rašyti. Jis nepamena, ar jie ką nors rašė. Teisėjo G. S. pavardė jam negirdėta, ( - ) teisme nėra buvęs ir ant šio teisėjo pykčio nelaiko (3 t., b.l. 51-52).

30Liudytojas E. N. parodė, kad 2015 m. rugpjūčio mėnesį, kai jis buvo sulaikytas dėl bausmės atlikimo ( - ) AVPK areštinėje, vienoje kameroje savaitę laiko kartu su juo buvo nuteistasis L. D. ir dar vienas asmuo, kurio neprisimena. Tuo metu su L. susitiko pirmą kartą, anksčiau su juo nebuvo bendravęs. L.paprašė jo, kad jis už L. parašytų laišką. L. sakė, kad jam skauda ranką ir negali rašyti. Jis nieko blogo nepagalvojęs sutiko padėti. Pradžioje L. nieko neminėjo, kam laiškas bus adresuotas ir kokiu tikslu. L. padavė popieriaus lapą, rašiklį ir pradėjo jam diktuoti laiško turinį. Pačio laiško turinio smulkiai neprisimena, tačiau rašydamas tą laišką diktuojant L., suprato, kad L. kažkam ir už kažką grasina susidorojimu bei prašo pervesti pinigus į L. bei kitų asmenų sąskaitą. Tai supratęs, jis pradžioje bandė L. paprieštarauti ir norėjo atsisakyti rašyti tokį laišką. Iš laiško turinio jis pradžioje nesuprato, kam jis bus adresuotas, o L.pradžioje jam apie tai nesakė. Kai jis L. paprieštaravo dėl laiško rašymo, L. jam pradėjo žodžiu grasinti susidorojimu, sakė, kad jį sumuš. Nepamena, galbūt ir sudavė kokį smūgį. Kadangi L. buvo nuteistasis ir atlikinėjo laisvės atėmimo bausmę, jam grasinimai pasirodė realūs ir jis L. išsigando. Tokiu būdu buvo priverstas pabaigti rašyti laišką, kurį diktavo L.. Bijojo dėl savo sveikatos, kad nebūtų sužalotas. Kai parašė laišką, L. jam padavė voką ir padiktavo adresatą. Tiksliai nepamena vardo ir pavardės, bet pamena, kad laiškas turėjo būti adresuotas kažkokiam teisėjui. Užrašęs adresatą ant voko suprato, kad tai grasinantis laiškas teisėjui. Laiške jis savo vardo neminėjo, to ir nesiruošė daryti, laišką rašė L. D. vardu. Kokie asmenys laiške buvo paminėti, nepamena. Ant voko L. kaip siuntėją liepė užrašyti jo vardą ir pavardę. Už laiško parašymą jam L. nežadėjo atlyginti ir to nedarė. Jis neprašė jo atlygio. Parašytą laišką su voku jis padavė L.. Jis ant laiško jokio lipduko neklijavo. Kada L. padavė laišką pareigūnams išsiųsti, jis nežino, nematė. Kiek pamena, sekančią dieną jis buvo etapuotas į ( - ) pataisos namus bausmės atlikimui. Apie incidentą su L. ir parašytą laišką areštinės pareigūnams jis nieko nesakė, nes bijojo L.. Po to įvykio su L. daugiau nebuvo susitikęs (3 t., b.l. 82-84).

31Iš laiško turinio matyti, kad laiškas baltame popieriaus lape parašytas ranka abiejose lapo pusėse, mėlynos spalvos rašikliu. Laiškas prasideda žodžiais „( - ) rajono teismo teisėjui“, laiške pasirašo A. L., L. D. ir L. D.. Laiško tekstas su gramatinėmis klaidomis, laiške išdėstyti reikalavimai kiekvienam iš jų atsiųsti po 3000 eurų nuo dviejų iki trijų savaičių laikotarpyje į sąskaitas, esančias jų įkalinimo vietovėse, pagrasinta šeimos ir jo pačio susidorojimu. Laiško pabaigoje nurodyta pavardė „L. D.“. Iš laiško ir voko matyti, kad priekinėje voko pusėje viršuje yra antspaudai: „( - )“, „( - ) 2015-06-16 Lietuva“, „Lietuvos paštas ( - ) “ Ranka mėlynu rašikliu parašyta: „( - ) Rajono ap. Teismui Teisėjui S. adr. ( - ) “. Kitoje voko pusėje parašyta: „L. D. ( - ) “ Antspaudai: „Išsiųsta ( - ) “ ir „ ( - ) 2015-06-17 LIETUVA“ (2 t., b.l. 28-31).

32Iš 2016-02-01 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris prasideda žodžiais „( - ) rajono teismo teisėjui ..."' ir baigiasi „...L. D.", parašė ir laiško tekste pasirašė ne L. D.. Ant voko priekinės pusės rankraštinius įrašus „( - ) Rajono ap. Teismui Teisėjui St. adr. ( - ) “ ir ant voko nugarinės pusės rankraštinius įrašus „L. D. ( - ) “ parašė ne L. D. (2 t., b.l. 36-38).

33Iš 2016-11-29 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris prasideda žodžiais „( - ) rajono teismo teisėjui ..."' ir baigiasi „...L. D.", parašė ir pasirašė ne A. L., ne L. D., ne A. Č., ne V. A., o kitas asmuo. Ant voko priekinės pusės rankraštinius įrašus „( - ) Rajono ap. Teismui Teisėjui S. adr. ( - ) “ ir ant voko nugarinės pusės rankraštinius įrašus „L. D. ( - ) “ parašė ne A. L., ne L. D., ne A. Č., ne V. A., o kitas asmuo (2 t., b.l. 185-189).

34Iš ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės asmenų, laikomų areštinėje, pasiūlymų, prašymų, pareiškimų, skundų ir laiškų apskaitos žurnalo matyti, kad 2015-08-17 L. D. perdavė pasiūlymą, prašymą, pareiškimą, skundą ar laišką, registruotą Nr. ( - ), adresuotą ( - ) rajono apylinkės teismui, kuris 2015-08-17 išsiųstas (1 t., b.l. 27).

35Iš laiško turinio matyti, kad laiškas languotame popieriaus lape parašytas ranka abiejose lapo pusėse, juodos spalvos rašikliu. Laiškas prasideda žodžiais „Sveikas Busimas Mirtininkė!“, tekstas grasinančio turinio su gramatinėmis klaidomis, laiške išdėstyti reikalavimai L. D., A. Č. ir A. L. atsiųsti po 5000 eurų 10 dienų laikotarpyje į sąskaitas, esančias jų įkalinimo vietovėse. Už ankstesnį delsimą išsiųsti pinigus grasinta šeimos ir jo pačio susidorojimu. Laiško pabaigoje priklijuotas lipdukas su karsto atvaizdu ir užrašas „Oži tavo likimas“. Iš voko matyti, kad priekinėje voko pusėje viršuje yra antspaudas: „( - ) 2015-08-17 LIETUVA“. Ranka juodu rašikliu parašyta: „Teisejui G. S. ( - ) Rajono apilinkės Teismui ( - ) “. Kitoje voko pusėje parašyta: „L. D. ( - ) “. Antspaudas „( - ) 2015-08-18 LIETUVA“ (2 t., b.l. 161-164).

36Iš 2016-02-05 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris prasideda žodžiais „Sveikas Busimas Mirtininkė! ..."' ir baigiasi „...Oži tavo likimas", parašė ne L. D.. Ant voko priekinės pusės rankraštinius įrašus „Teisejui G. S. ( - ) Rajono apilinkės Teismui ( - ) “ ir ant voko nugarinės pusės rankraštinius įrašus „L. D. ( - ) “ parašė ne L. D. (2 t., b.l. 168-170).

37Iš 2016-11-29 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris prasideda žodžiais „Sveikas Busimas Mirtininkė! ..."' ir baigiasi „...Oži tavo likimas", parašė E. N.. Ant voko priekinės pusės rankraštinius įrašus „Teisejui G. S. ( - ) Rajono apilinkės Teismui ( - ) “ ir ant voko nugarinės pusės rankraštinius įrašus „L. D. ( - )“ parašė E. N. (2 t., b.l. 185-189).

38Turto prievartavimas iš L. G.

39Nukentėjusioji L. G. parodė, kad ji dirba ( - ) apygardos prokuratūros ( - ) apylinkės prokuratūros prokuroro pareigose. Apie iš L. D. 2015-09-02 gautą laišką jai nieko nežinoma. Apie tokio laiško egzistavimą sužinojo 2016 metų vasario mėnesį, tuo metu kai buvo kviečiama į apklausą kaip liudytoja dėl šio laiško, todėl su laiško turiniu visiškai nesusipažinusi. Nepažįsta nei asmeniškai, nei darbinėje aplinkoje asmenų vardais L. D., A. Č., A. R.. E. S. vardas ir pavardė girdėti, šio asmens vardu 2014 metų rudenį gavo pasirašytą grasinančio ir įžeidžiančio pobūdžio laišką, su reikalavimu perduoti turtą, tačiau atlikus ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad iš tiesų E. S. vardu laišką tada surašė M. Š., kuris ir buvo už tai nuteistas ( - ) apylinkės teismo 2015-04-15 nuosprendžiu. Anksčiau jai dar buvo siunčiami keli tokio pat pobūdžio laiškai iš asmenų laikomų įkalinimo įstaigose, tačiau ji neprisimena jų vardų ir pavardžių. Su laiško turiniu nebuvo susipažinusi tuo metu, kai jis buvo gautas jos darbovietėje ( - ) apygardos prokuratūros ( - ) apylinkės prokuratūroje, nes buvo laikinajame nedarbingume ir dėl to kažkokių neigiamų išgyvenimų ar baimių dėl to nepatyrė. Tačiau mano, kad tai neleistinas elgesys, ir vienokiu ar kitokiu būdu sukelia neigiamo pobūdžio išgyvenimus šiuo metu, kai jai jau žinoma apie laiško turinį, kuris yra akivaizdžiai grasinančio ir įžeidžiančio pobūdžio ir mano, kad atsakomybė tokiems asmenims, kurie rašo ir siunčia tokius laiškus asmenims vien dėl einamų pareigų, turėtų kilti nepriklausomai nuo to ar jie įgyvendino laiške išreikštus grasinimus ar ne. Per šiame laiške nurodytą terminą grasinimai fiziškai susidoroti su ja ir jos artimais nebuvo įgyvendinti, neįvykdė laiške išreikštų turtinių reikalavimų. Vertinti, ar grasinimai realūs nesiima, tai ikiteisminio tyrimo pareigūnų pareiga tai įvertinti atlikus tyrimą ir surinktus tyrimui reikšmingus duomenis. Šiuo nusikaltimu jai padaryta neturtinė žala, nes ji sužinojo apie laiško turinį, su juo susipažinusi, pasijuto nemaloniai, jaučiasi nesaugiai, nes buvo grasinama ne tik jai, bet ir jos artimiesiems. Teisė pareikšti civilinį ieškinį jai išaiškinta, tačiau jo nereikš (4 t., b.l. 45-46).

40Liudytojas N. J. parodė, kad 2015 m. rugpjūčio mėn pabaigoje jis buvo laikomas ( - ) apskrities VPK areštinėje, nes jam buvo paskirta 60 parų arešto bausmė. Ten buvo apie 4-5 dienas, vėliau jį išvežė į ( - ) pataisos namus. ( - ) AVPK areštinėje kartu vienoje kameroje buvo dar trys asmenys, kuriuos matė pirmą kartą, jų vardų pavardžių nepamena, jie buvo nuteisti. Vienas iš minėtų asmenų jam padavė popieriaus lapą su tušinuku ir liepė rašyti laišką. Pradžioje jis nesuprato, ko iš jo nori. Jis atsisakė rašyti. Tuomet tas pats asmuo pradėjo daužyti jį kumščiais į šonus ir grasinti, kad jam bus blogai, jei jis nedarys, kas liepiama. Kiti asmenys, buvę kartu jam taip pat liepė rašyti, bet jie negrasino ir nemušė. Į areštinės pareigūnus nesikreipė, nes nesitikėjo, kad jie ką nors gali padėti, nes pagal areštinės tvarką yra sudėtinga persikelti į kitą kamerą. Galiausiai išsigando, kad jam gali blogai baigtis, pradėjo rašyti tekstą, kurį diktavo jį mušęs vaikinas. Rašant tekstą iš turinio suprato, kad tai grasinančio pobūdžio laiškas, kuriame buvo įvairiausiais nepadoriais ir įžeidžiančiais žodžiais grasinama kažkam iš teisėjų ar prokurorų susidorojimu ir reikalaujama pervesti nemažos sumos pinigų į nuteistųjų, kurių pavardžių nepamena, sąskaitas. Pirmas laiškas buvo ( - ) teisėjai R.. Kai parašė vieną laišką, tas pats asmuo jam liepė perrašyti analogišką laišką kitam asmeniui - prokurorei L. G.. Jis nurašydamas tekstą nuo pirmojo laiško parašė antrąjį. Taip pat tas pats asmuo padiktavo adresus, kuriuos turėjo parašyti ant vokų. Ką liepė parašyti kaip siuntėjo pavardę, nepamena. Jis savo vardo niekur neminėjo, jam to neliepė daryti ir jis neketino savo vardu kažko įžeidinėti ar reikalauti pinigų. Jis buvo labai išsigandęs, bijojo, kad jo nesužalotų, rašė tai, ką jam diktavo. Vaikinas, kuris diktavo, pasiėmė iš jo laiškus su vokais ir jam daugiau nieko neaiškino. Kada vaikinas atidavė laiškus, nematė, nes tą pačią dieną areštinės darbuotojų paprašė perkelti į kitą kamerą, nes bet kokia kaina norėjo iš tos kameros ištrūkti. Areštinės darbuotojui nieko nesakė apie laišką, kurį privertė rašyti, taip pat nesakė, kad jį mušė, tiesiog nenorėjo problemų, jis tų vaikinų bijojo. Jis gailisi, kad parašė laiškus, bet tai padarė, būdamas įbaugintas. Vaikiną, kuris jį vertė rašyti laiškus atpažino iš pateiktų nuotraukų ir jau žino, kad jis yra L. D. (t. 4, b.l. 56-57).

41Iš 2016-06-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti, kad N. J. atpažįsta L. D., kaip asmenį, kuris 2016 m. rugpjūčio mėn. ( - ) apsk. VPK areštinėje vertė rašyti grasinantį laišką (4 t., b.l. 58 - 60)

42Iš pateiktos 2015-11-18 ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato informacijos matyti, kad L. D., gim. ( - ), ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinėje buvo laikomas nuo 2015-08-12 iki 2015-08-20 ir nuo 2015-08-26 iki 2015-09-03. Nuo 2015-08-26 iki 2015-08-28 15 kameroje kartu su S. V., gim. ( - ), nuo 2015-08-28 iki 2015-09-02 3 kameroje kartu su A. M., gim. ( - ), N. J., gim. ( - ), A. P., gim. ( - ), G. I., gim. ( - ), A. L., gim. ( - ), nuo 2015-09-02 iki 2015-09-03 2 kameroje kartu kartu su M. M., gim. ( - ), E. D., gim. ( - ) (4 t., b.l. 2-3.12-13,18).

43Iš ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės asmenų, laikomų areštinėje, pasiūlymų, prašymų, pareiškimų, skundų ir laiškų apskaitos žurnalo matyti, kad 2015-08-31 L. D. perdavė pasiūlymą, prašymą, pareiškimą, skundą ar laišką, registruotą Nr. ( - ), adresuotą ( - ) rajono apylinkės teismui, kuris 2015-08-31 išsiųstas (4 t., b.l. 29).

44Iš laiško turinio matyti, kad laiškas languotame popieriaus lape parašytas ranka vienoje lapo pusėje, mėlynos spalvos rašikliu. Laiškas prasideda žodžiais „klausik L.!!!“, tekstas grasinančio turinio su gramatinėmis klaidomis, laiške išdėstyti reikalavimai L. D. atsiųsti 5000 eurų, A. R.- 10000 eurų, A. Č.-15000 eurų ir E. S.-25000 eurų atsiųsti 9 dienų laikotarpyje į sąskaitas, esančias jų įkalinimo vietovėse. Grasinta šeimos ir jos pačios susidorojimu. Laiškas baigiasi „...Greičiau Judek nes su kekvėna diena lieka vis mažiu tau Giventi žūrkė“. Iš voko matyti, kad priekinėje voko pusėje viršuje yra antspaudai: „( - ) apskrities VPK ( - ) skyrius Gauta 2015-08-31 Nr. ( - ) “( - ) 2015-09-01 LIETUVA“. Ranka mėlynu rašikliu parašyta: „( - ) r. apylinkes Teismo prokurorei l. G. S. ( - ) “. Kitoje voko pusėje parašyta: „L. D. ( - ) “. Antspaudas „( - ) 2015-09-02 LIETUVA“ (1 t., b.l. 32-34).

45Iš 2016-05-18 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris prasideda žodžiais „klausik L.!!!“ ir baigiasi „...Giventi žūrkė", parašė ne L. D.. Ant voko priekinės pusės rankraštinius įrašus „L. G. S. ( - ) “ ir ant voko nugarinės pusės rankraštinius įrašus „L. D. ( - ) “ parašė ne L. D.. Ant voko priekinės pusės rankraštinius įrašus „( - ) r. apylinkes Teismo prokurorei“ parašė L. D. (4 t., b.l. 175-179).

46Iš 2016-06-30 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad rankraštinius įrašus esančius pateiktame tyrimui laiške prasidedančiame žodžiais- „Klausik L.!!!“ ir pasibaigiančiame žodžiais „...Greičiau Judek nes su kekvėna diena lieka vis mažiu tau Giventi žiurkė ", parašė N. J.. Rankraštinius įrašus esančius ant pateikto tyrimui voko adresuoto L. G.( ( - ) r. apylinkės teismo prokurorei) nuo L. D. (išsiųsta 2015-08-31 ( - ) apsk. VPK ( - ) skyrius Nr. ( - )), parašė N. J. (4 t., b.l. 39-41).

47Turto prievartavimas iš K. L.

48Nukentėjusioji K. L. parodė, kad 2015-09-09 ( - ) rajono apylinkės teisme buvo gautas laiškas iš ( - ). Laiškas adresuotas asmeniškai ( - ) rajono apylinkės teismo teisėjai K. L., pasirašytas L. D.. Laiške reikalauta iš jos pervesti po 5000 eurų L. D., R. P. ir A. L. už tai, kad neva ji padarė kažką blogo R. P. ir A. L.. Taip pat laiške grasinta, jog neįvykdžius reikalavimus mirs ji, jos artimieji, degs namai. L. D., A. L. nepažįsta. Kaip teisėja yra nagrinėjusi keletą baudžiamųjų bylų, kuriose R. P. buvo kaltinamas nusikalstamų veikų padarymu, jo atžvilgiu buvo priėmusi apkaltinamuosius nuosprendžius. Laiško turinys grasinantis, jame išsakyti necenzūriniai ir įžeidžiantys žodžiai, kurie jai buvo nemalonūs. Jos nuomone, grasinimai gali būti realūs ir įvykdomi, pasitelkiant laisvėje esančius asmenis. Daugiau grasinančio pobūdžio laiškų nėra gavusi, civilinio ieškinio byloje nereikš (4 t., b.l. 182).

49Liudytojas A. L. parodė, kad nuo 2015 m. liepos mėn. jis atliko bausmę ( - ) PN. 2015 m. rugsėjo 7 - 9 d. jis bausmę atliko jau ( - ) PN. Apie tai, kas parašė grasinantį laišką ( - ) rajono apylinkės teismo teisėjai K. L., nieko nežino ir apie tai negirdėjo. Nežino, kodėl laiške iš teisėjos reikalaujama pervesti po 5000 eurų į jo, L. D. ir R. P. sąskaitas. Jis šio laiško nerašė ir nepasirašė. Jis nesitarė su L. D., nei su R. P., kad reikalaus pinigų iš teisėjos jai grasinant ir juos gavę pasidalins. R. P. pažįsta iš senesnių laikų ir su juo yra seniai bendravęs. Teisėjos K. L. nepažįsta, nebuvo jos sutikęs ir neturi pagrindo ant jos pykti, grasinti ar reikalauti pinigų (5 t., b.l. 2).

50Liudytojas R. P. parodė, kad nuo 2012 m. jis atlieka bausmę ( - ) PN. 2015 m. rugsėjo 7d. jis buvo etapuotas iš ( - ) PN per ( - ) į ( - ) VPK areštinę. 2015-09-07 jis ( - ) kameroje Nr. ( - ) buvo kartu su L. D., kurį pažįsta iš anksčiau. Apie 14 val. jis būdamas kameroje matė, kaip L. kažkam rašė laišką. L. jam nieko nesakė ir apie laiško turinį nieko neminėjo. Jis pats jo neklausinėjo. Anksčiau yra girdėjęs, kad L. D. yra parašęs ne vieną grasinančio pobūdžio laišką teisėjams ir prokurorams. Laiško ( - ) rajono apylinkės teismo teisėjai K. L. jis kartu su L. D. nerašė ir apie jį nieko nežino. Nežino, kodėl laiške iš teisėjos reikalaujama pervesti po 5000 eurų į jo, L. D. ir A. L. sąskaitas. Jis šio laiško nerašė. Kokiomis aplinkybėmis L. D. išsiuntė minėtą laišką, jis nežino. 2016-09-08 apie 7 val. jis buvo etapuotas į ( - ) VPK areštinę. Daugiau D. jis nematė (5 t., b.l. 4-5).

51Iš pateiktos 2016-07-21 ( - ) informacijos matyti, kad nuteistasis L. D., gim. ( - ) m., 2015-09-07 būdamas ( - ), išsiuntė laišką pilietei K. L., gyvenančiai ( - ). Laišką priėmė ir išsiuntė laiškų pristatymo ir perdavimo inspektorė. Prieš siunčiant laiškus, jie yra registruojami Nuteistųjų susirašinėjimo apskaitos kortelėje (5 t., b.l. 50 - 52).

52Iš laiško turinio matyti, kad laiškas languotame popieriaus lape parašytas ranka abiejose lapo pusėse, mėlynos spalvos rašikliu. Laiškas prasideda žodžiais „L. D. gim. ( - )...K. L....PAAIŠKINIMAS TAU...“, tekstas grasinančio turinio su gramatinėmis klaidomis, laiške išdėstyti reikalavimai pervesti po 5000 eurų L. D. į ( - ) PN sąskaitą LT-( - ), R. P. į ( - ) PN sąskaitą ( - ) ir A. L. į ( - ) PN sąskaitą iki rugsėjo 9 dienos. Grasinta šeimos ir jos pačios susidorojimu. Laiškas baigiasi „…...mastik auka laikas senka. L.“. Iš voko matyti, kad priekinėje voko pusėje viršuje yra antspaudas „( - ) 2015-09-08 LIETUVA“. Ranka mėlynu rašikliu parašyta: „L. D. ( - ) “, „K. L. J. ( - ) “. Kitoje voko pusėje antspaudai „( - ) 2015-09-09 LIETUVA“, „( - ) Išsiųsta Nr. ( - ) 2015-09-07“ (4 t., b.l. 166-169).

53Iš 2016-05-18 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris prasideda žodžiais „L. D....“ ir baigiasi „...laikas senka. L.", parašė L. D.. Ant voko priekinės pusės rankraštinius įrašus „L. D. ( - ) “, „K. L. ( - ) “ parašė L. D. (4 t., b.l. 175-179).

54Dėl veikų kvalifikavimo

55Kaip matyti iš laiškų turinio, nukentėjusiems išsiųstuose laiškuose kaltinamasis L. D. reikalauja pervesti tam tikras, kaltinime nurodytas, pinigų sumas, priešingu atveju grasina tiesiogiai ar per kitus asmenis juos ir jų šeimos narius nužudyti, panaudoti fizinį smurtą. Iš pateiktų duomenų matyti, jog iš R. Č. reikalaujama pervesti į kitų asmenų sąskaitas 15 000 eurų, iš G. S. 15 000 Eur, iš L. G. 55 000 Eur, iš K. L. 15 000 Eur, kas pagal BK 190 str. 1 d. yra laikoma didelės vertės turtu. Taigi akivaizdžiai matyti, jog nukentėjusiems išreikštos nepagrįstos, neturinčios jokio teisinio pagrindo turtinės pretenzijos, grasinant jiems ir jų šeimos atžvilgiu panaudoti fizinį smurtą ir nužudyti, atitinka BK 181 str. 3 d. numatyto nusikaltimo požymius, o reikalavimas iš G. S. pervesti į kitšų asmenų sąskaitas 9000 Eur atitinka BK 181 str. 1 d. požymius.

56Dėl bausmės L. D. skyrimo

57L. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė byloje yra ta, kad jis visiškai pripažino padaręs nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailisi. Jo atsakomybę sunkinanti aplinkybė byloje yra ta, kad nusikaltimus padarė būdamas recidyvistu.

58Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41 str. 2 d.), bendraisiais bausmės skyrimo pagrindais (BK 54 str. 2 d.), taip pat atsižvelgia į padarytų nusikaltimų sunkumą, jų pavojingumo laipsnį, kaltės formą ir rūšį, į nusikalstamų veikų padarymo motyvus, tikslus, nusikalstamų veikų padarymo stadiją ir pasekmes, į kaltinamojo asmenybę ir kitas aplinkybes.

59L. D. padarė keturias tyčines baigtas, sunkiems nusikaltimams priskiriamas veikas ir vieną apysunkiems nusikaltimams priskiriamą veiką. Šias veikas padarė turėdamas neišnykusį teistumą už daugelio tyčinių nusikaltimų padarymą, būdamas pakankamai jauno amžiaus, yra teisiamas jau dvidešimt pirmą kartą.

60Įvertinus paminėtas svarbias bausmės dydžiui aplinkybes bei atsižvelgus į nusikalstamų veikų pobūdį, atliktų veiksmų apimtį, šių veiksmų motyvus, siekiant įgyvendinti bausmės tikslus, numatytus BK 41 str. 2 d., L. D. skirtinos BK 181 straipsnio 1, 3 dalies sankcijose numatyta laisvės atėmimo bausmė, kurios dydis nustatytinas šiek tiek mažesnis, nei sankcijoje numatytų minimalaus ir maksimalaus dydžių vidurkis.

61Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nusikalstamas veikas, už kurias L. D. teisiamas jis padarė 2015 m. birželio 15 d., rugpjūčio 15 – 17 d., 28 – 31, rugsėjo 7 d. Kaip matyti iš bylos medžiagos L. D. nuteistas ( - ) apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžiu už veiką, kurią padarė taip pat 2015 m. rugpjūčio 31 d. Taigi nusikalstamas veikas, už kurias L. D. šiuo metu teisiamas jis padarė iki ankstesnio nuosprendžio (( - ) apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžio) priėmimo. Tai reiškia, kad jam turi būti taikomos bausmių bendrinimo taisyklės, numatytos BK 63 straipsnyje, kai bausmės skiriamos už kelias nusikalstamas veikas. Prokuroro prašomas taikyti BK 64 straipsnio nuostatos taikomos tada, kai neatlikus bausmės padaryta nauja nusikalstama veika, o šiuo atveju, kalbant apie L. D. nusikalstamas veikas, už kurias jis teisiamas, padarė iki nuosprendžio priėmimo. Šiuo atveju teismas mano, kad L. D. už nusikalstamų veikų padarymą pagal paskutinį nuosprendį paskirta galutinė subendrinta bausmė negali būti griežtesnė, negu ta bausmė, kuri galėjo būti paskirta pagal vieną nuosprendį, jei visos veikos būtų tiriamos vienoje byloje (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2A-7-6/2013, 2K-174/2014).

62Teismų praktikoje išaiškinta, kad kai bausmės, paskirtos nauju nuosprendžiu, bendrinamos su pirmesniu nuosprendžiu paskirta subendrinta bausme, kitos bausmės pridedamos (t. y. subendrinamos apėmimo, dalinio sudėjimo ar visiško sudėjimo būdais) prie griežčiausios bausmės, paskirtos nauju nuosprendžiu, o kai griežčiausia bausmė yra pirmesniu nuosprendžiu subendrinta bausmė – pridedamos prie šios bausmės. Esant tokiai situacijai, kai ankstesniu nuosprendžiu nuteistajam L. D. buvo paskirta dvidešimt trejų metų subendrinta bausmė, jam turi būti taikomas bausmių apėmimas (BK 63 straipsnio 5 dalies 3 punktas).

63Teismas, remiantis išdėstytu ir vadovaujantis BPK 301 – 303 str., 307 str. 1 d., -

Nutarė

64pripažinti L. D. kaltu pagal BK 181 straipsnio 1 dalį, 181 straipsnio 3 dalį ir nubausti:

65pagal BK 181 straipsnio 3 dalį (turto prievartavimas iš R. Č.) laisvės atėmimu 5 (penkeriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

66pagal BK 181 straipsnio 1 dalį (turto prievartavimas iš G. S.) laisvės atėmimu 2 (dvejiems) metams;

67pagal BK 181 straipsnio 3 dalį (turto prievartavimas iš G. S.) laisvės atėmimu 5 (penkeriems) metams 6 (šešiems) mėnesiams;

68pagal BK 181 straipsnio 3 dalį (turto prievartavimas iš L. G.) laisvės atėmimu 6 (šešiems) metams;

69pagal BK 181 straipsnio 3 dalį (turto prievartavimas iš K. L.) laisvės atėmimu 6 (šešiems) metams.

70Vadovauujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi paskirtas bausmes subendrinti jas iš dalies sudedant ir L. D. paskirti subendrintą bausmę laisvės atėmimą 7 (septyniariems) metams. Vadovaujantis BK 641 straipsniu, paskirtą bausmę sumažinti vienu trečdaliu ir laikyti jį galutinai nubaustu laisvės atėmimo bausme 4 (keturiems) metams 8 (aštuoniems) mėnesiams.

71Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 3 punktu, 9 dalimi, L. D. šiuo nuosprendžiu paskirtą septynerių metų laisvės atėmimo bausmę apėmimo būdu subendrinti su Panevėžio apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nuosprendžiu paskirta subendrinta dvidešimt trejų metų laisvės atėmimo bausme, griežtesne bausme apimant švelnesnę, ir L. D. paskirti galutinę subendrintą dvidešimt trejų metų laisvės atėmimo bausmę. Į bausmės laiką įskaityti bausmę, iš dalies atliktą pagal ankstesnį Panevėžio apygardos teismo 2016 m. rugsėjo 8 d. nuosprendį.

72Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.

73Bausmės laiką skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – nuo 2017 m. birželio 7 d.

74Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo, o suimtam nuteistajam šis terminas skaičiuojamas nuo nuosprendžio nuorašo įteikimo jam dienos, gali būti skundžiamas Lietuvos apeliaciniam teismui apeliacinį skundą paduodant Panevėžio apygardos teisme.

Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjas Donatas... 2. viešame teisiamajame posėdyje išnagrinėjo baudžiamąją bylą, kurioje:... 3. L. D., a. k. ( - ) gim. ( - ) r.,... 4. kaltinamas padaręs nusikalstamas veikas, numatytas BK 181 straipsnio 1 dalyje,... 5. L. D. ikiteisminio tyrimo tiksliai nenustatytu laiku, bet... 6. Be to jis, L. D., ikiteisminio tyrimo tiksliai... 7. Be to jis, L. D., ikiteisminio tyrimo tiksliai... 8. Be to jis, L. D., ikiteisminio tyrimo tiksliai... 9. Be to jis, L. D., ikiteisminio tyrimo tiksliai... 10. L. D. kaltę pripažino visiškai ir paaiškino, kad... 11. Turto prievartavimas iš R. Č.... 12. Nukentėjusioji R. Č. apklausos metu parodė, kad 2015... 13. Liudytojas A. L. apklausos metu parodė, kad jis atlieka... 14. Liudytojas L. D. parodė, kad jis atlieka bausmę nuo... 15. Liudytojas A. Š. parodė, kad 2015-06-15 kamerų apėjimo... 16. Iš pateiktos 2015-07-20 ( - ) informacijos matyti, kad 2015-06-15 laišką Nr.... 17. Iš ( - ) suimtųjų ir nuteistųjų rašytinių pasiūlymų, prašymų... 18. Iš laiško turinio matyti, kad laiškas languotame popieriaus lape parašytas... 19. Iš 2016-05-18 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris... 20. Iš 2016-11-29 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad 2016-05-18... 21. Iš 2016-05-18 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad ant voko priekinės... 22. Turto prievartavimas iš G. S.... 23. Nukentėjusysis G. S. parodė, kad 2015-06-17 ( - )... 24. G. S. taip pat parodė, kad 2015-08-18 ( - ) rajono... 25. Liudytojas A. L. parodė, kad jis 2015 m. birželio mėn.... 26. A. L. taip pat parodė, kad apie 2015-08-18 laišką,... 27. Liudytojas L. D. parodė, kad jis atlieka bausmę nuo... 28. Liudytojas A. Š. parodė, kad 2015-06-15 kamerų apėjimo... 29. Liudytojas S. G. parodė, kad apie laišką, kuris buvo... 30. Liudytojas E. N. parodė, kad 2015 m. rugpjūčio... 31. Iš laiško turinio matyti, kad laiškas baltame popieriaus lape parašytas... 32. Iš 2016-02-01 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris... 33. Iš 2016-11-29 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris... 34. Iš ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės asmenų,... 35. Iš laiško turinio matyti, kad laiškas languotame popieriaus lape parašytas... 36. Iš 2016-02-05 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris... 37. Iš 2016-11-29 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris... 38. Turto prievartavimas iš L. G.... 39. Nukentėjusioji L. G. parodė, kad ji dirba ( - )... 40. Liudytojas N. J. parodė, kad 2015 m. rugpjūčio mėn... 41. Iš 2016-06-09 asmens parodymo atpažinti pagal jo nuotrauką protokolo matyti,... 42. Iš pateiktos 2015-11-18 ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato... 43. Iš ( - ) apskrities vyriausiojo policijos komisariato areštinės asmenų,... 44. Iš laiško turinio matyti, kad laiškas languotame popieriaus lape parašytas... 45. Iš 2016-05-18 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris... 46. Iš 2016-06-30 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad rankraštinius... 47. Turto prievartavimas iš K. L.... 48. Nukentėjusioji K. L. parodė, kad 2015-09-09 ( - )... 49. Liudytojas A. L. parodė, kad nuo 2015 m. liepos mėn. jis... 50. Liudytojas R. P. parodė, kad nuo 2012 m. jis atlieka... 51. Iš pateiktos 2016-07-21 ( - ) informacijos matyti, kad nuteistasis 52. Iš laiško turinio matyti, kad laiškas languotame popieriaus lape parašytas... 53. Iš 2016-05-18 specialisto išvados Nr. ( - ) matyti, kad laišką, kuris... 54. Dėl veikų kvalifikavimo... 55. Kaip matyti iš laiškų turinio, nukentėjusiems išsiųstuose laiškuose... 56. Dėl bausmės L. D. skyrimo... 57. L. D. atsakomybę lengvinanti aplinkybė byloje yra ta,... 58. Skirdamas kaltinamajam bausmę, teismas vadovaujasi bausmės paskirtimi (BK 41... 59. L. D. padarė keturias tyčines baigtas, sunkiems... 60. Įvertinus paminėtas svarbias bausmės dydžiui aplinkybes bei atsižvelgus į... 61. Iš baudžiamosios bylos medžiagos matyti, kad nusikalstamas veikas, už... 62. Teismų praktikoje išaiškinta, kad kai bausmės, paskirtos nauju... 63. Teismas, remiantis išdėstytu ir vadovaujantis BPK 301 – 303 str., 307 str.... 64. pripažinti L. D. kaltu pagal BK 181 straipsnio 1 dalį,... 65. pagal BK 181 straipsnio 3 dalį (turto prievartavimas iš 66. pagal BK 181 straipsnio 1 dalį (turto prievartavimas iš 67. pagal BK 181 straipsnio 3 dalį (turto prievartavimas iš 68. pagal BK 181 straipsnio 3 dalį (turto prievartavimas iš 69. pagal BK 181 straipsnio 3 dalį (turto prievartavimas iš 70. Vadovauujantis BK 63 straipsnio 4 dalimi paskirtas bausmes subendrinti jas iš... 71. Vadovaujantis BK 63 straipsnio 1 dalimi, 5 dalies 3 punktu, 9 dalimi, 72. Bausmę skirti atlikti pataisos namuose.... 73. Bausmės laiką skaičiuoti nuo nuosprendžio paskelbimo dienos – nuo 2017 m.... 74. Nuosprendis per dvidešimt dienų nuo paskelbimo, o suimtam nuteistajam šis...