Byla e2-29157-859/2017
Dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo

1Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij

2rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB „4finance“ ieškinį atsakovei A. S. dėl įsipareigojimų, kylančių iš paskolos sutarties, nevykdymo.

3Teismas,

Nustatė

4Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 650,00 Eur negrąžintą paskolos sumą, 218,72 Eur palūkanų sumą, 5 procentų dydžio metines palūkanas už priteistą sumą nuo bylos iškėlimo teisme iki teismo sprendimo visiško įvykdymo ir bylinėjimosi išlaidas.

5Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 123 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka 2017 m. birželio 28 d. buvo įteikta ieškinio kopija ir pranešimas apie atsiliepimo į ieškinį pateikimo tvarką ir terminus. Atsakovė per nustatytą terminą teismui atsiliepimo į ieškinį nepateikė, todėl, ieškovui ieškinyje prašant, vadovaujantis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, sprendimas priimamas už akių.

6Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų įrodymų vertinimą, t. y. įsitikina, kad pasitvirtinus šių įrodymų turiniui būtų pagrindas priimti tokį sprendimą.

7Ieškinys tenkintinas iš dalies.

8Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakove 2015 m. gruodžio 1 d. sudarė vartojimo kredito sutartį Nr. 9788075003, kurios pagrindu atsakovei buvo suteikta 300,00 Eur paskola 18 mėnesių terminui, o atsakovė įsipareigojo grąžinti suteiktą paskolą ir sumokėti palūkanas laikydamasis nustatyto kredito grąžinimo grafiko (toliau – Sutartis). 2015 m. gruodžio 5 d. atsakovė pateikė prašymą papildomai 350,00 Eur sumai. Pagal 2015 m. gruodžio 5 d. Sutarties specialiąsias sąlygas bendra vartojimo kredito suma sudarė 650,00 Eur, terminas 18 mėnesių, vartojimo kredito metinė palūkanų norma – 80,83 proc., bendra Kredito kainos metinė norma – 118,60 proc., galutinė kredito grąžinimo data – 2017 m. birželio 1 d. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, darytina išvada, kad tarp šalių susiklostė vartojimo kredito teisiniai santykiai (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 6.886 straipsnis). CK 6.38 straipsnis numato, jog prievolės turi būti vykdomos sąžiningai, tinkamai bei nustatytais terminais pagal įstatymų arba sutarties nurodymus, o kai tokių nurodymų nėra, - vadovaujantis protingumo kriterijais. Sutarties neįvykdymu laikomos bet kokios iš sutarties atsiradusios prievolės neįvykdymas, įskaitant netinkamą įvykdymą ir įvykdymo termino praleidimą (CK 6.205 straipsnis). Ieškovas ieškinyje nurodo, jog atsakovė nesilaikė kredito grąžinimo grafiko, nustatyto sutarties specialiojoje dalyje, todėl ieškovė 2016 m. vasario 27 d. vienašališkai nutraukė Vartojimo kredito sutartį. Byloje nėra duomenų, kad atsakovė grąžino visą paskolą (CPK 178, 185 straipsniai). Atsakovei nevykdant pareigos grąžinti jai suteiktą paskolą, iš jos priteisiama 650,00 Eur negrąžinta paskolos suma (CK 6.886 straipsnio 1 dalis, 6.63 straipsnio 1, 2 dalys, 6.200 straipsnis, CK 6.205 straipsnis).

9Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 218,72 Eur palūkanas, kurias sudaro fiksuota palūkanų suma iki kredito grąžinimo termino (mokestis už naudojimąsi kreditoriaus pinigais) – 127,29 Eur, skaičiuota laikotarpiu nuo 2015-12-01 iki 2016-02-27 (paskolos sutartyje nustatyta metinė palūkanų norma – 80.83%); ir palūkanos, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus Kredito ir palūkanų mokėjimo terminą – 91,43 Eur, skaičiuotos laikotarpiu nuo 2016-02-28 iki 2017-01-17 (bendra vartojimo kredito kainos metinė norma - 118.60%).

10Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punkte buvo numatyta, jog už naudojimąsi Kreditu, Kredito gavėjas privalo mokėti fiksuotas palūkanas išreikštas bendra Kredito kainos metine norma (toliau – Bendra norma) ir kurios procentinė išraiška yra pateikiama šios Sutarties specialiosiose sąlygose. Atsižvelgiant į tai, ieškovo reikalavimas priteisti ieškovo paskaičiuotas 127,29 Eur palūkanas, kaip mokestį už naudojimąsi kreditoriaus pinigais, tenkintinas (CK 6.872 straipsnio 1 dalis).

11Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 91,43 Eur palūkanas, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius už tolesnį naudojimąsi pinigais po sutarties įvykdymo praleidimo, paskolos gavėjui praleidus kredito ir palūkanų mokėjimo terminą, paskaičiuotas nuo 2016 m. vasario 28 d. iki 2017 m. sausio 17 d.

12Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte buvo numatyta, kad Kredito gavėjui praleidus Kredito ir/ar palūkanų mokėjimo terminą, 4.1. punkte nurodyta Bendra norma yra skaičiuojama toliau nuo visos pradelstos sumokėti sumos už visą pradelsimo laiką. Nagrinėjamu atveju tarp ginčo šalių buvo sudaryta vartojimo kredito sutartis. Teismas, spręsdamas klausimą dėl tokių prašomų priteisti palūkanų, atsižvelgia į sutartinių teisinių santykių pobūdį, į tai, kad atsakovas yra vartotojas, sudarydamas sutartį buvo silpnesnioji sutarties šalis, turėjo ribotas galimybes derėtis dėl sutarties sąlygų. Teismas turi pareigą vartojimo sutarčių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams vertinti ex officio (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-482/2012; 2008 m. vasario 29 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-211/2008; 2016 m. vasario 15 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016). Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1. punkte numatytos palūkanos, pagal šalių susitarimą mokamos nuo visos pradelstos sumokėti sumos tik esant sutarties pažeidimui, atlieka ne mokesčio už pinigų skolinimą funkciją, o kompensuojamąją funkciją už prievolės įvykdymo termino praleidimą, kurios tikslas kompensuoti dėl prievolės neįvykdymo patirtus nuostolius. Vartojimo kredito įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog šio įstatymo nuostatos taip pat taikomos sutartims, kurių pobūdis arba tikslas suteiktų galimybę išvengti šio įstatymo nuostatų taikymo. Pavėluoto įmokų mokėjimo atvejais vartojimo kredito gavėjui taikomos netesybos negali būti didesnės kaip 0,05 procento pradelstos sumokėti sumos už kiekvieną pradelstą dieną. Netesybos negali būti skaičiuojamos už ilgesnį kaip 180 dienų laikotarpį. Jokios kitos netesybos ir mokesčiai už vartojimo kredito sutartyje numatytų finansinių įsipareigojimų nevykdymą vartojimo kredito gavėjui negali būti taikomi. (Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis). Dėl to darytina išvada, kad tokios ieškovo prašomos priteisti palūkanos (118,60 proc.) nepagrįstai didelės, be to pažeidžia Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalies nuostatas, taikomas mokėjimams, kurie skirti nuostoliams, atsiradusiems dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, kompensuoti, todėl atsižvelgiant į Vartojimo kredito įstatymo nuostatas palūkanos mažintinos iki 0,05 proc. per dieną arba iki 18,25 proc. metinių palūkanų (CK 6.37 straipsnio 3 dalis) ir skaičiuotinos už 180 dienų. Atsižvelgiant į nustatytas aplinkybes, ieškovui iš atsakovės priteisiama 69,96 Eur (777,29 Eur x 0,05 proc. x 180 d.) tokių palūkanų suma, apskaičiuota taikant 0,05 proc. per dieną nuo laiku negrąžintos kredito bei sutartinių palūkanų sumos (777,29 Eur) už 180 dienų. Tokia palūkanų suma laikytina pagrįsta atlyginti ieškovo turėtus nuostolius dėl pavėluotų įmokų mokėjimo, o likusi ieškovo reikalavimo dalis dėl palūkanų, kurios kompensuoja kreditoriaus nuostolius, priteisimo atmestina (CK 1.5 straipsnis, 6.37 straipsnio 1, 3 dalis, 6.258 straipsnio 3 dalis, Vartojimo kredito įstatymo 11 straipsnio 8 dalis).

13Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi, ieškovui iš atsakovo priteistinos 5 proc. dydžio metinės palūkanos už priteistą 847,25 Eur sumą nuo bylos iškėlimo teisme, t. y. 2017 m. birželio 9 d. iki teismo sprendimo visiško įvykdymo.

14Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio reikalavimų daliai (98 proc.), ieškovui iš atsakovės priteistinos bylinėjimosi išlaidos – 19,60 Eur žyminio mokesčio (CPK 80 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 7 dalis, 93 straipsnio 2 dalis).

15Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo išlaidos neviršija Lietuvos Respublikos teisingumo ministro ir Lietuvos Respublikos finansų ministro 2011-11-07 įsakymu Nr. 1R-261/1K-355 nustatytos minimalios valstybei priteistinos bylinėjimosi išlaidų sumos – procesinių dokumentų siuntimo išlaidos iš atsakovės nepriteistinos (CPK 92 straipsnis, 96 straipsnio 6 dalis).

16Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286 straipsniais, teismas

Nutarė

17Ieškinį tenkinti iš dalies.

18Priteisti iš atsakovės A. S., asmens kodas ( - ) 650,00 Eur (šešių šimtų penkiasdešimties eurų 00 ct) negrąžintos paskolos sumą, 127,29 Eur (vieno šimto dvidešimt septynių eurų 29 ct) palūkanas, kaip mokestį už naudojimąsi pinigais, 69,96 Eur (šešiasdešimt devynių eurų 96 ct) kompensuojamąsias palūkanas, 5 (penkių) proc. metines palūkanas už priteistą sumą (847,25 Eur) nuo bylos iškėlimo teisme dienos (2017 m. birželio 9 d.) iki teismo sprendimo visiško įvykdymo bei 19,60 Eur (devyniolikos eurų 60 ct) bylinėjimosi išlaidas ieškovo UAB „4finance“, juridinio asmens kodas 301881644, naudai.

19Likusioje dalyje ieškinį atmesti.

20Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.

21Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti Vilniaus miesto apylinkės teismui pareiškimą, atitinkantį CPK 111 straipsnio, 287 straipsnio 2 dalies reikalavimus, dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo.

22Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę apskųsti sprendimą už akių apeliaciniu skundu Vilniaus apygardos teismui per Vilniaus miesto apylinkės teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Vilniaus miesto apylinkės teismo teisėjas Vladimir Berezovskij... 2. rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal ieškovo UAB... 3. Teismas,... 4. Ieškovas pateiktu teismui ieškiniu prašo iš atsakovės priteisti 650,00 Eur... 5. Atsakovei Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau - ir CPK) 123... 6. Priimdamas sprendimą už akių, teismas atlieka formalų byloje pateiktų... 7. Ieškinys tenkintinas iš dalies.... 8. Iš byloje esančių rašytinių įrodymų matyti, kad ieškovas su atsakove... 9. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 218,72 Eur palūkanas,... 10. Sutarties bendrųjų sąlygų 4.1. punkte buvo numatyta, jog už naudojimąsi... 11. Ieškovas taip pat prašo priteisti iš atsakovės 91,43 Eur palūkanas, kurios... 12. Sutarties bendrųjų sąlygų 7.1 punkte buvo numatyta, kad Kredito gavėjui... 13. Vadovaujantis CK 6.37 straipsnio 2 dalimi ir 6.210 straipsnio 1 dalimi,... 14. Vadovaujantis CPK 93 straipsnio 2 dalimi, proporcingai patenkintų ieškinio... 15. Atsižvelgiant į tai, kad šioje byloje procesinių dokumentų siuntimo... 16. Vadovaudamasis CPK 142 straipsnio 4 dalimi, 279 straipsnio 2 dalimi, 285-286... 17. Ieškinį tenkinti iš dalies.... 18. Priteisti iš atsakovės A. S., asmens kodas ( - ) 650,00 Eur (šešių šimtų... 19. Likusioje dalyje ieškinį atmesti.... 20. Atsakovė negali šio sprendimo skųsti nei apeliacine, nei kasacine tvarka.... 21. Atsakovė turi teisę per dvidešimt dienų nuo sprendimo priėmimo paduoti... 22. Ieškovas per 20 dienų nuo sprendimo už akių priėmimo dienos turi teisę...