Byla 1A-44-557/2020
Dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. lapkričio 26 d. nuosprendžio, kuriuo K. V. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnį 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant per paskirtos bausmės laiką būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., išskyrus atvejus, kai tai susiję su darbu

1Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Editos Lapinskienės, Lino Pauliukėno (kolegijos pirmininkas ir pranešėjas), Remigijaus Preikšaičio, sekretoriaujant Danutei Klimašauskaitei, dalyvaujant prokurorei Vidai Kaubrytei, nuteistajai K. V. ir jos gynėjai advokatei Julijai Manako-Galminei,

2viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistosios K. V. apeliacinį skundą dėl Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. lapkričio 26 d. nuosprendžio, kuriuo K. V. nuteista pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau – BK) 284 straipsnį 6 mėnesių laisvės apribojimo bausme, įpareigojant per paskirtos bausmės laiką būti namuose nuo 23.00 val. iki 6.00 val., išskyrus atvejus, kai tai susiję su darbu.

3Į bausmės laiką įskaitytas sulaikyme būtas laikas viena para) tai atitinka 2 laisvės apribojimo dienas (BK 65 straipsnis).

4Nuosprendžiu priteista iš K. V. nukentėjusiajai R. E. 779,89 Eur turtinės ir 1 000 Eur neturtinės žalos atlyginimo ir 300 eurų išlaidų, patirtų advokato pagalbai apmokėti.

5Teisėjų kolegija

Nustatė

6I. Bylos esmė

71.

8K. V. nuteista už tai, kad viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo nepagarbą aplinkiniams ir aplinkai ir sutrikdė visuomenės rimtį ir tvarką: ji 2019-04-07 apie 03.45 val. bare „( - )“, adresu ( - ), būdama apsvaigusi nuo alkoholio, kitų asmenų akivaizdoje elgėsi įžūliai: įžeidžiamai priekabiavo prie D. M., tyčia išpylė gėrimą R. E. ant galvos, dėl to kilusio tarpusavio susistumdymo su R. E. metu dešine ranka, kurioje laikė gėrimo butelį, trenkė R. E. į galvą, pašaliniams asmenims atskyrus K. V. nuo R. E. ir D. M., tęsdama nusikalstamus veiksmus, K. V. metė stiklinį butelį į R. E., pataikydama jai į galvą, o buteliui atšokus, pataikydama ir D. M. į galvą, taip padarydama R. E. muštinę žaizdą kaktoje, tai atitinka nežymų sveikatos sutrikdymą, bei sukeldama D. M. fizinį skausmą, taip pat įžūliais savo veiksmais sutrikdydama baro lankytojų poilsį ir baro darbą.

9II. Apeliacinio skundo argumentai

102.

11Apeliaciniu skundu nuteistoji K. V. prašo panaikinti nuosprendį ir priimti naują sprendimą – vadovaujantis BK 38 straipsniu, atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiąja R. E. ir visiškai atlyginus jai padarytą žalą (turtinę / neturtinę). Teismui nusprendus, kad nėra pagrindo atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės BK 38 straipsnyje numatytais pagrindais, apeliantė K. V. prašo panaikinti nuosprendį ir atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės BK 40 straipsnyje numatytais pagrindais pagal laidavimą, skiriant laidavimą be užstato.

122.1.

13Nurodo, kad ji bylos nagrinėjimo apylinkės teisme metu buvo pateikusi mamos D. V. prašymą perduoti ją jos atsakomybėn pagal laidavimą, o baudžiamąją bylą dukrai nutraukti, tačiau šį prašymą teismas atsisakė tenkinti, nes atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą reglamentuojančiame BK 40 straipsnyje viena iš privalomų sąlygų yra tai, kad kaltininkas turi bent iš dalies atlyginti ar pašalinti padarytą žalą arba įsipareigoti ją atlyginti, tačiau tai dėl vienokių ar kitokių priežasčių padaryta nebuvo – nukentėjusiajai žala nepradėta atlyginti ir nėra susitarta dėl šios žalos atlyginimo, todėl tarimai šioje byloje nebuvo galimybės atleisti K. V. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą.

142.2.

15Apeliantės nuomone, priimtas teismo sprendimas iš esmės yra pagrįstas, tačiau K. V. mano ir yra įsitikinusi, kad po nuosprendžio priėmimo atsirado naujos sąlygos ir pagrindas taikyti jai BK 38 straipsnį ir baudžiamąją bylą jai nutraukti, susitaikius su nukentėjusiąja ir visiškai atlyginus jai padarytą žalą (turtinę / neturtinę).

162.3.

17Pagal BK 38 straipsnio nuostatas, asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu: 1) jis prisipažino padaręs nusikalstamą veiką ir 2) savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo ir 3) susitaikė su nukentėjusiu asmeniu arba juridinio asmens ar valstybės institucijos atstovu ir 4) yra pagrindo manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Taigi, atleidžiant asmenį nuo baudžiamosios atsakomybės, kai kaltininkas ir nukentėjęs asmuo susitaiko, turi būti nustatyta BK 38 straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų sąlygų visuma. Be to, priimdamas tokį sprendimą teismas turi argumentuoti išvadą, kodėl yra pagrindas manyti, kad kaltininkas nedarys naujų nusikalstamų veikų ir nurodyti motyvus, kodėl nusikalstamą veiką padariusiam asmeniui galima taikyti atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės. Motyvuoti asmens atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės teismas gali atsižvelgdamas į jo atsakomybę lengvinančias aplinkybes (atvyko ir prisipažino, nuoširdžiai gailisi, padėjo išaiškinti nusikaltimą ar kita), atsakomybę sunkinančių aplinkybių nebuvimą, taip pat į kaltininko asmenybę, jo elgesį iki ir po nusikalstamos veikos padarymo, veikos padarymo metu (teistumo nebuvimas, teigiamas socialinis elgesys, kritinis požiūris vertinant padarytą nusikalstamą veiką ir pastangos sušvelninti ja sukeltus padarinius ir pan.) ir įvertindamas nusikaltimo pavojingumo laipsnį ir pobūdį, kaltės formą, padarinių sunkumą.

182.4.

19Apeliantės K. V. nuomone ir įsitikinimu, yra visos anksčiau numatytos sąlygos ją atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės BK 38 straipsnio pagrindu, nes ji: 1) prisipažino padariusi nusikalstamą veiką ir dėl to nuoširdžiai gailisi; 2) savo noru atlygino nukentėjusiajai R. E. visą padarytą žalą (tai liudijantys dokumentai pridėti prie apeliacinio skundo); 3) susitaikė su nukentėjusiąja (tai liudijantys dokumentai pridėti prie apeliacinio skundo) ir teismo posėdžiuose ne kartą atsiprašė ir kitos nukentėjusios D. M., kuri jokių reikalavimų / pretenzijų nepareiškė; 4) yra pagrindo manyti, kad K. V. nedarys naujų nusikalstamų veikų (nėra teista, neturi galiojančių administracinių nuobaudų, dirba, darbovietės charakterizuojama teigiamai).

202.5.

21Apeliantė K. V. taip pat mano ir yra įsitikinusi, kad teismui nusprendus netaikyti jai BK 38 straipsnio nuostatų, yra pagrindas atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą BK 40 straipsnyje numatytais pagrindais, skiriant laidavimą be užstato, nes jos mama D. V. yra tas asmuo, kuris yra vertas teismo pasitikėjimo.

222.

23Teismo posėdyje nuteistoji K. V., jos gynėja ir prokurorė prašė apeliacinį skundą tenkinti.

24III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados

253.

26Apeliacinis skundas tenkintinas.

274.

28Apeliaciniu skundu nuteistoji K. V. prašo atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės jai ir nukentėjusiosioms susitaikius (BK 38 straipsnis). Kaip alternatyvus prašymas, nesant galimybės atleisti K. V. nuo baudžiamosios atsakomybės jai ir nukentėjusiosioms susitaikius, pateikiamas prašymas dėl laidavimo instituto taikymo (BK 40 straipsnis). Būtent šiais klausimais apygardos teismas ir pasisako.

295.

30Pagal BK 38 straipsnio nuostatas, asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą, neatsargų arba nesunkų ar apysunkį tyčinį nusikaltimą, gali būti teismo atleistas nuo baudžiamosios atsakomybės, jeigu yra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų būtinų sąlygų visuma, t. y. jeigu asmuo: 1) prisipažino padaręs nusikalstamą veiką; 2) savo noru atlygino ar pašalino fiziniam ar juridiniam asmeniui padarytą žalą arba susitarė dėl šios žalos atlyginimo ar pašalinimo; 3) susitaikė su nukentėjusiuoju arba juridinio asmens arba valstybės institucijos atstovu; 4) yra pagrindas manyti, kad jis nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismas nuosprendyje turi ne tik konstatuoti, bet ir įrodymais pagrįsti visų BK 38 straipsnio 1 dalyje nurodytų sąlygų buvimą ir, tik esant visoms nurodytoms sąlygoms, apsvarstyti galimybę taikyti kaltininkui šią baudžiamojo įstatymo nuostatą (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-582/2011, 2K-589/2011, 2K-536/2012).

316.

32Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančių duomenų, K. V. prisipažino padariusi nusikaltimą, numatytą BK 284 straipsnyje, atsiprašė nukentėjusiųjų R. E. ir D. M. ir su jomis susitaikė. Nukentėjusiosios taip pat patvirtino, kad su nuteistąja K. V. jos susitaikė. Kaip matyti iš pridėto prie apeliacinio skundo K. V. ir nukentėjusiosios R. E. 2019-12-10 susitarimo, nuteistoji K. V. visiškai atlygino nukentėjusiajai R. E. turtinę ir neturtinę žalą – iš viso 3 079,89 Eur (t. 2, b. l. 104). Žalos atlyginimo faktą patvirtina nukentėjusiosios R. E. įgaliotojo atstovo advokato R. T. pateiktas 2019-12-13 pakvitavimas (t. 2, b. l. 105). Be to, 2020-01-29 Klaipėdos apygardos teisme gautas nukentėjusiosios R. E. 2020-01-13 pareiškimas, kuriuo ji prašė patenkinti nuteistosios K. V. apeliacinį skundą, nes pastaroji visiškai atlygino jai padarytą pažą, jos susitaikė ir ji K. V. atleido (t. 2, b. l. 122). Byloje taip pat pateiktas ir nukentėjusiosios D. M. raštas, kuriame nurodyta, kad ji priima K. V. atsiprašymą, pretenzijų jai neturi ir sutinka, kad byla K. V. būtų nutraukta joms susitaikius (t. 2, b. l. 126).

337.

34BK 38 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta dar viena būtina sąlyga atleidimo nuo baudžiamosios atsakomybės kaltininkui ir nukentėjusiajam susitaikius instituto taikymui – pagrįstas manymas, kad ateityje kaltininkas nedarys naujų nusikalstamų veikų. Teismų praktikoje konstatuota, kad teismo išvada dėl BK 38 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatytos sąlygos buvimo yra visų reikšmingų tuo klausimu bylos aplinkybių vertinimo rezultatas (kasacinės nutartys baudžiamosiose bylose Nr. 2K-120/2007, 2K-589/2011). Nustatydamas, ar yra pagrindas manyti, kad kaltininkas nedarys naujų nusikalstamų veikų, teismas turi atsižvelgti į padarytos nusikalstamos veikos pavojingumo pobūdį ir laipsnį bei įvertinti kaltininko asmenybę apibūdinančias aplinkybes: jo ankstesnius teisės pažeidimus, nusikalstamos veikos padarymo priežastis, elgesį po nusikalstamos veikos padarymo ir pan. (kasacinė nutartis baudžiamojoje byloje Nr. 2K-606/2006). Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pagrindas manymui, jog K. V. ateityje nedarys naujų nusikalstamų veikų, nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje yra. K. V. buvo teisiama pirmą kartą už nesunkaus nusikaltimo padarymą. Kaip minėta, kalta ji prisipažino, dėl įvykio gailisi, su nukentėjusiomis susitaikė, jų atsiprašė, žalą atlygino. K. V. galiojančių administracinių nuobaudų neturi (t. 1, b. l. 111). Duomenų, jog K. V. po jai inkriminuoto nusikaltimo padarymo būtų padariusi naujų nusikalstamų veikų ar kitų teisės pažeidimų, byloje nėra. K. V. yra jauno amžiaus, turi gyvenamąją vietą, dirba, palaiko glaudžius socialinius ryšius su savo mama. Neigiamai ją charakterizuojančių duomenų byloje nėra. Šios aplinkybės rodo, kad yra labai didelė tikimybė, jog K. V. laikysis įstatymų ir ateityje nenusikals.

358.

36Tuo būdu, nustačius, jog yra pagrindo manyti, kad pirmą kartą padariusi nesunkų nusikaltimą (kurio padarymui, kaip konstatuota skundžiamame nuosprendyje, iš dalies turėjo įtakos ir pačios nukentėjusios R. E. provokuojamas elgesys), savo kaltę pripažinusi ir dėl padaryto nusikaltimo besigailinti, abiejų nukentėjusiųjų atsiprašiusi ir su jomis susitaikiusi, savo noru visiškai atlyginusi nusikaltimu padarytą žalą K. V. ateityje laikysis įstatymų ir nedarys naujų nusikalstamų veikų, K. V. priimtas apkaltinamasis nuosprendis naikinamas ir ji, vadovaujantis BK 38 straipsniu, atleidžiama nuo baudžiamosios atsakomybės jai ir nukentėjusiosioms susitaikius.

379.

38Nustačius, kad nagrinėjamu atveju yra visos sąlygos taikyti K. V. BK 38 straipsnio nuostatas ir atleisti ją nuo baudžiamosios atsakomybės susitaikius su nukentėjusiomis, nėra pagrindo svarstyti apeliantės pateiktą alternatyvų prašymą dėl laidavimo instituto taikymo (BK 40 straipsnis), todėl teisėjų kolegija šiuo klausimu nepasisako. Pažymėtina, kad prašymas taikyti BK 40 straipsnio nuostatas apeliaciniame skunde buvo suformuluotas kaip alternatyvus, svarstytinas tik tuo atveju, jeigu apeliacinės instancijos teismas neįžvelgtų pagrindų BK 38 straipsnio nuostatų taikymui, nuteistoji ir jos gynėja apeliacinės instancijos teismo posėdyje taip pat prašė atleisti nuteistąją nuo baudžiamosios atsakomybės BK 38 straipsnyje numatytu pagrindu.

3910.

40Nustačius, kad K. V. atlygino nukentėjusiajai R. E. ir Valstybinei ligonių kasai nusikalstamais veiksmais padarytą žalą, procesas dėl civilinių ieškinių baudžiamojoje byloje nutraukiamas (BPK 107 straipsnis). Po kaltininkės ir nukentėjusiųjų susitaikymo byloje nesant reikalavimo ir ginčo dėl nukentėjusiųjų patirtų bylinėjimosi išlaidų atlyginimo (pagal apygardos teismui pateiktą K. V. ir nukentėjusiosios R. E. susitarimą, pastarajai padaryta žala yra visiškai atlyginta, reikalavimas dėl bylinėjimosi išlaidų atlyginimo nepareikštas; duomenų apie nukentėjusiosios D. M. patirtas bylinėjimosi išlaidas byloje nėra), proceso išlaidų atlyginimo klausimas apeliacinės instancijos teismo nuosprendžiu nesprendžiamas ( BPK 307 straipsnio 6 dalies 3 punktas).

41Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 327 straipsnio 2 punktu, 331 straipsniu,

Nutarė

42Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. lapkričio 26 d. nuosprendį panaikinti.

43Vadovaujantis BK 38 straipsniu, atleisti K. V. nuo baudžiamosios atsakomybės pagal BK 284 straipsnį, jai susitaikius su nukentėjusiosiomis, ir baudžiamąją bylą K. V. nutraukti.

44K. V. paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti panaikinti.

45Procesą dėl nukentėjusiosios R. E. ir Klaipėdos teritorinės ligonių kasos civilinių ieškinių nutraukti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Klaipėdos apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija,... 2. viešame teismo posėdyje apeliacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo... 3. Į bausmės laiką įskaitytas sulaikyme būtas laikas viena para) tai atitinka... 4. Nuosprendžiu priteista iš K. V. nukentėjusiajai R. E. 779,89 Eur turtinės... 5. Teisėjų kolegija... 6. I. Bylos esmė... 7. 1.... 8. K. V. nuteista už tai, kad viešoje vietoje įžūliu elgesiu demonstravo... 9. II. Apeliacinio skundo argumentai... 10. 2.... 11. Apeliaciniu skundu nuteistoji K. V. prašo panaikinti nuosprendį ir priimti... 12. 2.1.... 13. Nurodo, kad ji bylos nagrinėjimo apylinkės teisme metu buvo pateikusi mamos... 14. 2.2.... 15. Apeliantės nuomone, priimtas teismo sprendimas iš esmės yra pagrįstas,... 16. 2.3.... 17. Pagal BK 38 straipsnio nuostatas, asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 18. 2.4.... 19. Apeliantės K. V. nuomone ir įsitikinimu, yra visos anksčiau numatytos... 20. 2.5.... 21. Apeliantė K. V. taip pat mano ir yra įsitikinusi, kad teismui nusprendus... 22. 2.... 23. Teismo posėdyje nuteistoji K. V., jos gynėja ir prokurorė prašė... 24. III. Apeliacinės instancijos teismo argumentai ir išvados... 25. 3.... 26. Apeliacinis skundas tenkintinas.... 27. 4.... 28. Apeliaciniu skundu nuteistoji K. V. prašo atleisti ją nuo baudžiamosios... 29. 5.... 30. Pagal BK 38 straipsnio nuostatas, asmuo, padaręs baudžiamąjį nusižengimą,... 31. 6.... 32. Kaip matyti iš baudžiamojoje byloje esančių duomenų, K. V. prisipažino... 33. 7.... 34. BK 38 straipsnio 1 dalies 4 punkte numatyta dar viena būtina sąlyga atleidimo... 35. 8.... 36. Tuo būdu, nustačius, jog yra pagrindo manyti, kad pirmą kartą padariusi... 37. 9.... 38. Nustačius, kad nagrinėjamu atveju yra visos sąlygos taikyti K. V. BK 38... 39. 10.... 40. Nustačius, kad K. V. atlygino nukentėjusiajai R. E. ir Valstybinei ligonių... 41. Teisėjų kolegija, vadovaudamasi BPK 326 straipsnio 2 dalies 1 punktu, 327... 42. Klaipėdos apylinkės teismo Klaipėdos miesto rūmų 2019 m. lapkričio 26 d.... 43. Vadovaujantis BK 38 straipsniu, atleisti K. V. nuo baudžiamosios atsakomybės... 44. K. V. paskirtą kardomąją priemonę rašytinį pasižadėjimą neišvykti... 45. Procesą dėl nukentėjusiosios R. E. ir Klaipėdos teritorinės ligonių kasos...