Byla eB2-520-278/2019
Dėl atsakovės bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė Valiulienė, rašytinio proceso tvarka išnagrinėjusi pareiškėjo bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau ir BUAB) „Panevėžio eglė“, atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto centras“, skundą dėl atsakovės bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo,

Nustatė

2bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“, atstovaujama bankroto administratoriaus UAB „Bankroto centras“, prašo pripažinti negaliojančiu nuo priėmimo dienos 2019-07-18 bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo nutarta pritarti UAB „Olfema“ 2019-06-20 pasiūlymui ir sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 pasiūlyme nurodytomis sąlygomis. Tvirtina, kad BUAB „Panevėžio eglė“ kreditorius UAB „Olfema“, kurio teismo patvirtintas finansinis reikalavimas sudaro 10 048,83 Eur arba 1,6 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (626 253,53 Eur), neturėjo teisės reikalauti sušaukti BUAB „Panevėžio eglė“ kreditorių susirinkimo, todėl priimtas nutarimas negali būti laikomas teisėtu. Be to, nurodo, kad nutarimas priimtas balsų daugumą turinčiam kreditoriui J. M. bei suinteresuotam kreditoriui UAB „Olfema“, pateikusiam pasiūlymą, siekiant nesąžiningai pasinaudoti savo balsų dauguma suteikiamomis teisėmis ir pažeisti kreditorių mažumos teises bei teisėtus interesus. Teigia, jog jeigu būtų vykdomas kreditorių nutarimas sudaryti taikos sutartį Panevėžio apygardos teismo civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 pagal kreditoriaus UAB „Olfema“ pateiktą pasiūlymą, ieškovė BUAB „Panevėžio eglė“ atsisakytų didelės vertės turto, nes toks turtas galimai būtų perduotas įkaito turėtojui, arba galimo pardavimo atveju iš jo gautos lėšos atitektų tik J. M., kaip įkaito turėtojui, kitų kreditorių finansiniams reikalavimams bei administravimo, bylinėjimosi išlaidoms liekant nepatenkintiems, o iš atsakovės turėtų gauti tik 7281,02 Eur, nors nėra garantijų, kad ir šias lėšas gautų, nes nėra aiški UAB „Olfema“ finansinė padėtis. Nurodo, kad nėra aiškus UAB „Olfema“ tikslas mokėti pinigus, kai realią turtinę naudą turėtų gauti tik J. M.. Tvirtina, kad taikos sutarties pasiūlymas nėra naudingas įmonei, jos kreditoriams, prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Be to, nurodo, kad pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo byloje pateikusi BUAB „Panevėžio eglė“ kreditorė UAB „Olfema“ ir kreditorius (įkaito turėtojas) bei bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkas J. M. yra atsakovais nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019, todėl yra suinteresuoti jiems palankia civilinės bylos baigtimi. Nurodo, kad J. M., kaip didžiausią finansinį reikalavimą turintis kreditoriumi, siekia nesąžiningai pasinaudoti savo balsų dauguma suteikiamomis teisėmis, sau palankia linkme išspręsti civilinę bylą, kas pažeistų kitų kreditorių, kurių finansiniai reikalavimai sudaro apie 130 000 Eur teises bei teisėtus interesus. Teigia, kad skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas, kuriuo civilinės bylos atsakovai už ieškovę BUAB „Panevėžio eglė“, kaip bendrovės kreditoriai, nusprendė sudaryti bendrovei ir kitiems jos kreditoriams iš esmės nepalankią taikos sutartį su pačiais savimi, negali būti laikomas teisėtu, pagrįstu ir sąžiningu, atitinkamai neprieštaraujančiu imperatyvioms ĮBĮ įtvirtintoms teisės normoms ir reikalavimams bei viešajam interesui Nurodo, kad įmonės bankroto administratorius, kuris atstovauja BUAB „Panevėžio eglė“ minėtoje civilinėje byloje, nepritarė ir nepritaria konkrečios taikos sutarties sudarymui, nes tokios taikos sutarties sudarymas ar konkretaus pasiūlymo, kuris, administratoriaus įsitikinimu, prieštarauja viešajam interesui bei imperatyvioms įstatymo normoms, svarstymas šiai dienai esančioje civilinės bylos stadijoje nėra tikslingas.

3Atsiliepimais į skundą kreditoriai VSDFV Panevėžio skyrius, VĮ „Turto bankas“ siūlo tenkinti skundą. Nurodo, kad 2019-07-18 vykusiame kreditorių susirinkime balsavo prieš taikos sutarties sudarymą, nes taikos sutarties sąlygos yra naudingos tik J. M. ir UAB „Olfema“ bei akivaizdžiai pažeidžia kitų kreditorių interesus. Tvirtina, kad ginčijamas nutarimas faktiškai yra priimtas kreditoriaus J. M. turimų balsų dauguma, be to, jis yra suinteresuotas taikos sutarties patvirtinimu, nes teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje yra atsakovu. VĮ „Turto bankas“ nurodo, kad J. M. ir UAB „Olfema“ yra šališki, todėl balsuojant dėl taikos sutarties turėjo nusišalinti, tačiau to nepadarė, tuo veikė prieš antros ir trečios eilės kreditorius, elgėsi neteisėtai ir nesąžiningai.

4Atsiliepimu į skundą UAB „Olfema“ skundą prašo atmesti ir iš administravimui skirtų lėšų priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad neiniciavo ir nesušaukė bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ 2019-07-18 kreditorių susirinkimo, o tik kreipėsi į bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininką su prašymu, kad jis sušauktų BUAB „Panevėžio eglė“ kreditorių susirinkimą. Teigia, kad kreditorių susirinkimo pirmininkas nebuvo saistomas minėto prašymo, todėl nėra pagrindo teigti, kad susirinkimą iniciavo ar sušaukė UAB Olfema“. Tvirtina, kad dėl kreditorių susirinkimo sušaukimo į kreditorių susirinkimo pirmininką, bankroto administratorių turi teisę kreiptis bet kuris bankrutavusios įmonės kreditorius. Nurodo, kad bankrutavusios įmonės pareikšto ieškinio civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 nepripažįsta, bet yra geranoriški ir nori visus nesutarimus išspręsti taikiai, todėl pasiūlė sudaryti byloje taikos sutartį. Teigia, jog bankroto administratoriui manant, kad pasiūlytos taikos sąlygos yra nepriimtinos, pažeidžia kitų kreditorių interesus, jis turėjo teisę pasiūlyti kitą (savo) nutarimo projektą, tačiau buvo pasyvus ir to nedarė. Nurodo, kad dėl pareikšto ieškinio, bankrutavusioje UAB „Panevėžio eglė“ nevyksta jokie bankroto proceso veiksmai, tai tęsiasi jau 20 mėnesių, o teikiama svarstymui taikos sutartimi buvo siekiama paspartinti bankroto proceso eigą.

5Atsiliepimu į skundą J. M. prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi išlaidas. Nurodo, kad teismų praktikoje yra išaiškinta, jog kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem alternatyviais pagrindais, t. y. dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, arba dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ir/ar bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu. Teigia, kad bankroto administratorius neįrodė nei vieno pagrindo, kuris galėjo nulemti neteisėtą ginčijamo nutarimo turinį. Nurodo, kad vien ta aplinkybė, kad nutarimo priėmimą lėmė vieno kreditoriaus balsas, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo. Sutinka, kad UAB „Olfema" neturi teisės reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą ir tvirtina, kad to UAB „Olfema" ir nereikalavo, o tik pateikė taikos pasiūlymą ir paprašė jį apsvarstyti kreditorių susirinkime. Tvirtina, kad jis nebuvo įpareigotas besąlygiškai tenkinti pateiktą UAB „Olfema" prašymą, tačiau susipažinęs su pasiūlymu, savarankiškai nusprendė, kad yra prasminga taikos sutarties pasiūlymą apsvarstyti bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkime ir gauti kitų kreditorių nuomonę, todėl teisėtai bei pagrįstai pasinaudojo kreditorių susirinkimo sušaukimo iniciatyvos teise. Nurodo, kad nors bankroto administratorius teigia, kad buvo pažeistas Civilinio kodekso (toliau ir CK) 2.134 straipsnio 1 dalies draudimas, tačiau ši norma negali būti taikoma, nes minėta nuostata numato, kad atstovas atstovaujamojo vardu negali sudaryti sandorių nei su pačiu savimi, nei su tuo asmeniu, kurio atstovas jis tuo metu yra, taip pat su savo sutuoktiniu bei tėvais, vaikais ir kitais artimaisiais giminaičiais. Tokie sandoriai gali būti pripažinti negaliojančiais atstovaujamojo reikalavimu. Teigia, kad nei atskiri kreditoriai, nei kreditorių susirinkimas, nei kreditorių susirinkimo pirmininkas nėra įmonės atstovai. Nurodo, kad ĮBĮ nuostatos bei teismų praktika bankrutuojančios įmonės atstovu laiko tik bankroto administratorių, o ne kreditorius, todėl nėra jokio pagrindo taikyti skunde nurodytą CK 2.314 straipsnio 1 dalį. Tvirtina, kad administratorius neįrodo nutarimo prieštaravimo teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams bei kreditorių ir/ar bankrutuojančios įmonės interesų esminio pažeidimo. Nurodo, kad 2019-07-18 kreditorių susirinkime dalyvavo 26 kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudarė net 93,28 proc. visų kreditorių finansinių reikalavimų sumos ir 20 kreditorių balsavo už taikos sutarties pasiūlymą. Teigia, jog nors sprendimą dėl taikos sutarties sudarymo lėmė vieno kreditoriaus balsas, tačiau didžioji dalis kitų balsavusių kreditorių taip pat sutiko su taikos sutarties sudarymu pagal pasiūlytas sąlygas ir priimto nutarimo neskundė. Tvirtina, kad ginčijamas nutarimas neprieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams, nes bylos baigtis nėra aiški ir administratorius klaidina teismą, teigdamas, kad byla eina į pabaigą. Nurodo, kad vien ieškinio pareiškimas teisme nereiškia, kad ieškinys savaime yra pagrįstas ir jis bus tenkinamas bylą išnagrinėjus iš esmės. Be to, teigia, kad byloje nėra jokių įrodymų apie tariamą jo, J. M. nesąžiningumą, kurį privalo įrodyti administratorius, siekdamas panaikinti sąžiningo hipotekos kreditoriaus teises. Nesutinka, kad nutarimu pritartos taikos sutarties sąlygos yra naudingos tik kreditoriams UAB „Olfema" ir jam. Teigia, kad argumentai dėl taikos sutarties sąlygų teisėtumo yra reiškiami nesavalaikiai, nes jie turėtų būti vertinami vėlesniame taikos sutarties sudarymo etape, t.y., tvirtinant taikos sutartį teisme. Nurodo, kad net ir sudarius taikos sutartį, ginčą nagrinėjantis teismas tikrins sudarytos taikos sutarties turinį, ar jis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, ir atitinkamai spręs ar tvirtinti taikos sutartį. Mano, kad bankroto administratoriui būtų prasminga ne ginčyti kreditorių priimtą nutarimą, kuris atitinka kreditorių daugumos valią, o pasirašyti taikos sutartį ir duoti jos teisėtumą įvertinti civilinę bylą nagrinėjančiam teismui. Teigia, kad taikus sutarties pasiūlymas yra neabejotinai naudingas bendrovei, nes UAB „Olfema" sumoka bendrovei 7 281,02 Eur, kurių pakanka padengti pirmos eilės kreditorių finansinius reikalavimus. Įvertinus, kad ieškinys gali būti atmestas ir iš bankroto administratoriaus priteistos kitų proceso dalyvių bylinėjimosi išlaidos, mano, kad UAB „Olfema" pasiūlymas yra naudingas bendrovei ir jos kreditoriams.

6Skundas tenkintinas.

7Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Panevėžio eglė“ 2017-03-30 nutartimi iškelta bankroto byla, 2017-10-11 nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto bei patvirtintas, o 2017-12-29, 2018-04-23, 2018-10-02, 2018-12-07 nutartimis patikslintas bendrovės kreditorių sąrašas, tame tarpe kreditoriais patvirtinti J. M. (480 000 Eur, įkaito turėtojas) bei trečios eilės kreditoriumi - UAB „Olfema“ (10 048,83 Eur).

8Byloje nustatyta, kad 2019-07-18 įvyko bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ kreditorių susirinkimas, kurio dienotvarkėje buvo svarstomas klausimas dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019. Iš minėto kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad kreditorių susirinkime dalyvavo kreditoriai, turintys 93,28 proc. teismo patvirtintų visų kreditorinių reikalavimų sumos ir svarstomam dienotvarkės klausimui pritarė 78,87 proc. kreditorinių reikalavimų sumą turintys kreditoriai. 2019-08-02 teisme gautas bankrutavusią įmonę atstovaujančio bankroto administratoriaus UAB „Bankroto centras“ skundas, kuriuo prašoma pripažinti negaliojančiu 2019-07-18 kreditorių susirinkime priimtą nutarimą, kaip priimtą sušaukus kreditorių susirinkimą asmeniui neturinčiam 10 procentų kreditorinių reikalavimų sumos, kaip priimtą iš esmės vieno kreditoriaus, turinčio 76,65 proc. balsų ir suinteresuoto civilinės bylos Nr. e2-258-212/2019 baigtimi valia bei priimtą pažeidžiant kitų įmonės kreditorių bei įmonės interesus.

9Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio nuostatos nustato, kad iškėlus bankroto bylą, pirmąjį kreditorių susirinkimą sušaukia teismas ar jo pavedimu – administratorius, o kitus kreditorių susirinkimus šaukia teismas, administratorius arba kreditorių susirinkimo pirmininkas. Reikalauti sušaukti kreditorių susirinkimą turi teisę kreditorius (kreditoriai), kurio (kurių) reikalavimų suma vertine išraiška sudaro ne mažiau kaip 10 procentų šio įstatymo nustatyta tvarka teismo patvirtintų visų kreditorių reikalavimų sumos (ĮBĮ 22 straipsnio 2-3 dalys).

10Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ 2018-06-07 kreditorių susirinkimas kreditorių susirinkimo pirmininku išrinko J. M. (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Iš byloje esančių duomenų matyti, kad 2019-06-20 bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkui buvo pateiktas kreditorės UAB „Olfema“ prašymas sušaukti bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ kreditorių susirinkimą ir apsvarstyti pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 dėl sutartinės hipotekos ir laidavimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, vykdomojo įrašo panaikinimo ir reikalavimų perleidimo sutarties pripažinimo negaliojančia. Kaip minėta aukščiau, UAB „Olfema“ yra bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ kreditorė. Kadangi patvirtintas kreditorės 10 048,83 Eur finansinis reikalavimas bankrutavusiai įmonei sudaro tik 1,6 proc. visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (626 253,53 Eur), todėl sutiktina su šalių teiginiais, kad UAB „Olfema“ neturi teisės reikalauti sušaukti bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimų. Tačiau byloje esantis kreditorės UAB „Olfema“ prašymas, adresuotas kreditorių susirinkimo pirmininkui J. M. sušaukti kreditorių susirinkimą ir apsvarstyti siūlomą taikos sutartį, negali būti laikomas kreditorių susirinkimo sušaukimu. Iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad 2019-07-18 susirinkimas sušauktas pagal 2019-07-05 bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininko J. M. pranešimą, todėl konstatuoti, kad susirinkimas sušauktas kreditorės UAB „Olfema“, nėra pakankamo pagrindo. Be to, ir pats bankroto administratorius nurodo, kad 2019-07-05 buvo gautas kreditoriaus ir kreditorių susirinkimo pirmininko J. M. atstovo pranešimas apie šaukiamą bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ kreditorių susirinkimą, kuriame nurodoma, kad susirinkimo pirmininkas gavo kreditorės UAB „Olfema“ pasiūlymą dėl taikos sutarties sudarymo Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje byloje Nr. e2-258-212/2019 bei prašymą dėl šio pasiūlymo svarstymo bendrovės kreditorių susirinkime. Kadangi Įmonių bankroto įstatymo nuostatos nedraudžia kreditoriams teikti pasiūlymus, prašymus kreditorių susirinkimo pirmininkui, bankroto administratoriui, todėl nėra pagrindo daryti išvadą, kad UAB „Olfema“ neturėjo teisės bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkui J. M. pateikti prašymo sušaukti kreditorių susirinkimą dėl taikos sutarties sudarymo (ĮBĮ 21 straipsnis).

11Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad Panevėžio apygardos teisme (civilinė byla Nr. e2-258-212/2019) nagrinėjamas bankrutavusios UAB “Panevėžio eglė“ ieškinys, kuriuo ginčijamos UAB „Panevėžio eglė“ ir UAB „Olfema“ sudarytos hipotekos ir laidavimo sutartys, kuriomis UAB „Panevėžio eglė“ priklausantis nekilnojamasis turtas (negyvenamoji patalpa – gamybos – prekybos patalpa, esanti Savanorių a. 11, Panevėžys) buvo neatlygintinai įkeistas UAB „Olfema“ naudai už bankrutavusios UAB „AMK Logistika“ prievoles. Be to, ieškiniu ginčijamas ir UAB „Olfema“ naudai išduotas hipotekos vykdomasis įrašas bei reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurią visos reikalavimo teisės į UAB „Panevėžio eglė“ pagal minėtą hipotekos sandorį, buvo perleistos J. M.. Teismui galimai patenkinus BUAB „Panevėžio eglė“ reikalavimus, J. M. arba UAB „Olfema“ nebebūtų BUAB „Panevėžio eglė“ kreditoriais, turinčiais teisę pirma eile gauti finansinio reikalavimo patenkinimą, o bankrutavusi įmonė galėtų parduoti bendrovei priklausantį turtą ir gautas lėšas skirti kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti. Iš UAB „Olfema“ pateiktos taikos sutarties, kuriai pritarė bankrutavusios UAB “Panevėžio eglė“ 2019-07-18 kreditorių susirinkimas, matyti, kad taikos sutartimi įmonei pasiūlytos sekančios sąlygos: 1) ieškovė BUAB „Panevėžio eglė“ atsisako visų ieškinio reikalavimų civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019; 2) UAB „Olfema“ atsisako turimo BUAB „Panevėžio eglė“ laidavimo, kurio bendra suma yra 480 000,00 Eur, pagal 2017-01-06 sudarytą Laidavimo sutartį Nr. 4435-PE ir 2017-01-06 sudarytą Laidavimo sutartį Nr. 4436-PE; 3) UAB „Olfema“ sumoka UAB „Panevėžio eglė“ tokią lėšų sumą, kad BUAB „Panevėžio eglė“ galėtų padengti visus likusius nepadengtus pirmos eilės kreditorių finansinius reikalavimus (bendras teismo patvirtintas tokių kreditorių skaičius yra 38 asmenys, o teismo patvirtinta jų finansinių reikalavimų suma - 7 281,02 Eur), atsakovė UAB „Olfema“ šią sumą (7 281,02 Eur) privalo sumokėti mokėjimo pavedimu į BUAB „Panevėžio eglė“ atsiskaitomąją banko sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos; 4) šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos lieka šalims, o visas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei atlygina UAB „Olfema“.

12Iš 2019-07-18 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad „už“ UAB „Olfema“ pasiūlytos taikos sutarties civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 sudarymą balsavo 78,87 proc. patvirtintų reikalavimų sumą turintys kreditoriai, tame tarpe ir kreditorių susirinkimo pirmininkas J. M., turintis patvirtintą reikalavimą, kurį sudaro 76,65 procentai visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Teismas daro išvadą, kad bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ kreditorių susirinkimas, ginčijamu nutarimu pritardamas UAB „Olfema“ pasiūlytoms taikos sutarties sąlygoms, iš esmės atsisakė ieškinio už sąlyginai nedidelę kompensaciją (7 281,02 Eur), atsižvelgiant į tai, kad pagal byloje esančius Nekilnojamojo turto registro duomenis bankrutavusiai įmonei priklausančio įkeisto pastato vidutinė rinkos vertė – 2017-01-09 duomenimis buvo 161 000 Eur (CPK 179 straipsnio 3 dalis). Minėti duomenys leidžia konstatuoti, jog pasiūlytos taikos sutarties sąlygos akivaizdžiai nepalankios bankrutavusiai bendrovei, be to, įvertintina, kad už ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą balsavo ne visi BUAB „Panevėžio eglė“ kreditoriai, todėl priimtas nutarimas pažeidė jų teisėtus interesus, t.y., sumažino jų galimybę patenkinti savo reikalavimus iš bankrutavusios įmonės turto.

13Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Kasacinis teismas yra nurodęs, kad vien ta aplinkybė, jog vienas dominuojantis kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, paprastai nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme teisėtu nutarimo priėmimu įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012). Kaip minėta, “už” siūlomos taikos sutarties sudarymą balsavo bankrutavusios įmonės kreditorius J. M., turintis didžiausią patvirtintą kreditorinį reikalavimą. Tačiau civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019, kurioje UAB “Olfema” pasiūlė sudaryti taikos sutartį, be šios įmonės, J. M. yra patrauktas vienu iš atsakovų ir jis yra ne tik bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ kreditorius bet ir kreditorių susirinkimo pirmininkas, o jo reikalavimas ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo momentu sudarė 76,65 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Kadangi už priimtą nutarimą balsavo 78,87 proc. patvirtintų reikalavimų sumą turintys kreditoriai, konstatuotina, kad ginčijamas 2019-07-18 kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti taikos sutarčiai priimtas iš esmės kreditoriaus J. M. turimų balsų dauguma. Tokia balsavimo eiga sudaro pagrindą daryti išvadą, kad nebuvo užtikrintas balsavimo skaidrumas – nutarimas užbaigti civilinę bylą Nr. e2-258-212/2019 taikos sutartimi priimtas kreditoriui ir kreditorių susirinkimo pirmininkui J. M., kuris yra asmeniškai suinteresuotas tokia bylos baigtimi, pasinaudojus jam priklausančių balsų suteikiamomis teisėmis. Nors bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato kreditoriaus pareigos nusišalinti nuo klausimų, kuriais jis asmeniškai ir tiesiogiai suinteresuotas, svarstymo, tačiau J. M., kaip kreditorius bei kreditorių susirinkimo pirmininkas, atsižvelgiant į tai, kad jo balsai lemia kreditorių nutarimo priėmimą, turėjo nusišalinti nuo klausimo svarstymo kreditorių susirinkime, o to nepadaręs – elgėsi nesąžiningai (CK 1.137 straipsnis). Teismas daro išvadą, kad kreditorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas J. M. nesąžiningai pasinaudojo savo balsų dauguma suteikiamomis teisėmis, sau palankia linkme išspręsti civilinę bylą, nes pasiūlytos taikos sudarymo sąlygos civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 yra naudingos tiek jam, tiek ir UAB ”Olfema”.

14Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo patikrinama, ar buvo laikytasi Įmonių bankroto įstatymo ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos, nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, kreditorių susirinkimo nutarimus panaikina (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012). Esant minėtoms nuostatoms darytina išvada, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, arba dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir/ar bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu.

15Nagrinėjamu atveju, vertinant tai, ar skundžiamas kreditorių susirinkimo nutarimas atitiko bankrutavusios UAB “Panevėžio eglė” ir visų jos kreditorių interesus, ekonominio naudingumo atitiktį, reikšminga aplinkybė, kad ginčijamu nutarimu nutarta taikiai išspręsti Panevėžio apygardos teismo nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 kilusį teisminį ginčą, kuris priimtas iš esmės vieno suinteresuoto kreditoriaus, kuris nurodytoje civilinėje byloje yra patrauktas atsakovu, balsų dauguma. Be to, ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas yra priimtas neteisėtai - pažeidžia prieš šį nutarimą balsavusių kreditorių ir kitų kreditorių, nedalyvavusių kreditorių susirinkime, teisėtus interesus, nes taikos sutarties ekonominis naudingumas yra abejotinas ir, kaip minėta, nutarimas priimtas esant suinteresuoto asmens J. M. interesų konfliktui. Atsižvelgiant į viešąjį interesą, teismas sprendžia, kad yra pagrindas panaikinti 2019-07-18 bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“ kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo pritarta UAB „Olfema“ 2019-06-20 pasiūlymui sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 pasiūlyme nurodytomis sąlygomis, kaip prieštaraujantį teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei priimtą esmingai pažeidžiant kreditorių ir bankrutavusios įmonės interesus.

16J. M. teiginiai, kad civilinės bylos Nr. e2-258-212/2019 baigtis nėra aiški, o taikos sutarties teisėtumas, atitikimas imperatyvioms įstatymo nuostatoms, viešajam interesui spręstinas tvirtinant ją nagrinėjamoje civilinėje byloje, nesudaro pagrindo atmesti skundą, nes bylą nagrinėjantis teismas tokią patikrą atliktų tik savo nagrinėjamos civilinės bylos kontekste.

17Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, 22-24 straipsniais, Civilinio proceso kodekso 290-291 straipsniais teismas

Nutarė

18pripažinti negaliojančiu nuo priėmimo dienos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „Panevėžio eglė“ 2019 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimą, kuriuo pritarta uždarosios akcinės bendrovės „Olfema“ 2019 m. birželio 20 d. pasiūlymui sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019, pasiūlyme nurodytomis sąlygomis.

19Nutartis per 7 d. nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama Lietuvos apeliaciniam teismui per šį teismą.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Panevėžio apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėja Birutė... 2. bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“, atstovaujama bankroto... 3. Atsiliepimais į skundą kreditoriai VSDFV Panevėžio skyrius, VĮ „Turto... 4. Atsiliepimu į skundą UAB „Olfema“ skundą prašo atmesti ir iš... 5. Atsiliepimu į skundą J. M. prašo skundą atmesti ir priteisti bylinėjimosi... 6. Skundas tenkintinas.... 7. Iš bylos duomenų matyti, kad UAB „Panevėžio eglė“ 2017-03-30 nutartimi... 8. Byloje nustatyta, kad 2019-07-18 įvyko bankrutavusios UAB „Panevėžio... 9. Įmonių bankroto įstatymo 22 straipsnio nuostatos nustato, kad iškėlus... 10. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad bankrutavusios UAB „Panevėžio eglė“... 11. Teismų informacinės sistemos „Liteko“ duomenimis nustatyta, kad... 12. Iš 2019-07-18 kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad „už“ UAB... 13. Įmonių bankroto įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad kreditorių... 14. Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių... 15. Nagrinėjamu atveju, vertinant tai, ar skundžiamas kreditorių susirinkimo... 16. J. M. teiginiai, kad civilinės bylos Nr. e2-258-212/2019 baigtis nėra aiški,... 17. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo 10 straipsnio 1... 18. pripažinti negaliojančiu nuo priėmimo dienos bankrutavusios uždarosios... 19. Nutartis per 7 d. nuo nutarties kopijos gavimo dienos gali būti skundžiama...