Byla e2-1597-798/2019
Dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo

1Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas Rudzinskas,

2teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę bylą pagal suinteresuoto asmens J. M. atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties, kuria patenkintas pareiškėjos bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO EGLĖ“, atstovaujamos bankroto administratorės uždarosios akcinės bendrovės „Bankroto centras“, skundas dėl bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, ir

Nustatė

3I.

4Ginčo esmė

51.

6Byloje kilo ginčas dėl 2019 m. liepos 18 d. įvykusio bankrutavusios uždarosios akcinės bendrovės (toliau – BUAB) „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kreditorių susirinkimo metu priimto nutarimo, kuriuo nutarta pritarti uždarosios akcinės bendrovės (toliau – UAB) „OLFEMA“ 2019 m. birželio 20 d. pasiūlymui ir sudaryti taikos sutartį Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 pasiūlyme nurodytomis sąlygomis, pagrįstumo.

7II.

8Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė

92.

10Panevėžio apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi patenkino pareiškėjos BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“, skundą dėl BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo ir pripažino jį negaliojančiu nuo priėmimo dienos. Pirmosios instancijos teismas nustatė, kad kreditorės UAB „OLFEMA“ finansinis reikalavimas bankrutavusiai įmonei sudaro tik 1,6 procentus visų teismo patvirtintų kreditorinių reikalavimų sumos (626 253,53 Eur), tačiau nėra pagrindo spręsti, kad ši kreditorė sušaukė kreditorių susirinkimą, kadangi tą padarė J. M., kuris buvo išrinktas kreditorių susirinkimo pirmininku. Įstatymai nedraudžia kreditoriams teikti kreditorių susirinkimo pirmininkui prašymus arba pasiūlymus. Panevėžio apygardos teisme (civilinė byla Nr. e2-258-212/2019) nagrinėjamas BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ ieškinys, kuriuo ginčijamos bankrutavusios bendrovės ir kreditorės UAB „OLFEMA“ sudarytos hipotekos ir laidavimo sutartys, kuriomis BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ priklausantis nekilnojamasis turtas (negyvenamoji patalpa – gamybos – prekybos patalpa, esanti CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas) buvo neatlygintinai įkeistas UAB „OLFEMA“ naudai už BUAB „AMK Logistika“ prievoles. Tai pat nurodytoje byloje ginčijamas UAB „OLFEMA“ naudai išduotas hipotekos vykdomasis įrašas bei reikalavimo teisių perleidimo sutartis, pagal kurią visos reikalavimo teisės į BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ pagal minėtą hipotekos sandorį, buvo perleistos J. M.. Teismas, išanalizavęs pateiktos taikos sutarties sąlygas, padarė išvadą, kad kreditorių susirinkimas, ginčijamu nutarimu pritardamas UAB „OLFEMA“ pasiūlytoms taikos sutarties sąlygoms, iš esmės atsisakė kreditorinių reikalavimų už sąlyginai nedidelę kompensaciją (7 281,02 Eur). Nors pagal byloje esančius valstybės įmonės (toliau – VĮ) Registrų centro Nekilnojamojo turto registro duomenis bankrutavusiai įmonei priklausančio įkeisto pastato vidutinė rinkos vertė 2017 m. sausio 9 d. duomenimis sudarė 161 000 Eur. Taigi teismas sprendė, kad pasiūlytos taikos sutarties sąlygos akivaizdžiai nepalankios bankrutavusiai bendrovei. Teismas įvertino ir tai, kad už ginčijamo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą balsavo ne visi BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kreditoriai, todėl priimtas nutarimas sumažino jų galimybę patenkinti savo reikalavimus iš bankrutavusios įmonės turto. J. M. yra patrauktas vienu iš atsakovų aukščiau nurodomoje byloje, taip pat jis yra BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kreditorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas. Jo reikalavimas bankroto byloje sudaro 76,65 procentus visų teismo patvirtintų kreditorių reikalavimų sumos. Kadangi už priimtą nutarimą balsavo 78,87 procentai patvirtintų reikalavimų sumą turintys kreditoriai, ginčijamas 2019 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimas pritarti taikos sutarčiai priimtas iš esmės kreditoriaus J. M. turimų balsų dauguma. Teismas sprendė, kad tokia balsavimo eiga sudaro pagrindą daryti išvadą, kad nebuvo užtikrintas balsavimo skaidrumas. Nors bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato kreditoriaus pareigos nusišalinti nuo klausimų, kuriais jis asmeniškai ir tiesiogiai suinteresuotas, svarstymo, tačiau J. M., kaip kreditorius bei kreditorių susirinkimo pirmininkas, atsižvelgiant į tai, kad jo balsai lemia kreditorių nutarimo priėmimą, turėjo nusišalinti nuo klausimo svarstymo kreditorių susirinkime, o to nepadaręs – elgėsi nesąžiningai. Teismas padarė išvadą, kad kreditorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas J. M. nesąžiningai pasinaudojo savo balsų dauguma suteikiamomis teisėmis, sau palankia linkme išspręsti civilinę bylą, nes pasiūlytos taikos sudarymo sąlygos civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 yra naudingos tiek jam, tiek ir UAB „OLFEMA”, tačiau visiškai nenaudingos likusiems kreditoriams.

11III.

12Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai

133.

14Apeliantas J. M. pateikė atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutarties, kuriame prašo nutartį panaikinti ir priimti naują sprendimą – BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ bankroto administratoriaus skundą atmesti; priteisti iš BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ bankroto administravimui skirtų lėšų apelianto J. M. naudai jo patirtas bylinėjimosi išlaidas. Apeliantas nurodė, kad byloje nėra įrodytas nei vienas kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo pagrindas. Vien ta aplinkybė, kad kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą lėmė vieno kreditoriaus balsas, pati savaime nelemia tokio nutarimo neteisėtumo. Už ginčijamo nutarimo priėmimą nubalsavo 20 kreditorių, kurių balsai procentine išraiška sudaro 78,87 procentus visų bendrovės kreditorių balsų daugumos. Taip pat ir tai, kad apeliantas buvo tiesiogiai suinteresuotas kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu savaime nepatvirtina priimto nutarimo neteisėtumo fakto. Be to, 2019 m. liepos 18 d. įvykusiame susirinkime balsavo ir kitas tiesiogiai su sprendžiamu klausimu susijęs asmuo – UAB „OLFEMA“, dėl kurio dalyvavimo balsavimo pirmosios instancijos teismas nieko nepasisakė. Kreditoriai neturi pareigos balsuoti tik už tokius nutarimus, kurie yra naudingi kreditorių daugumai. Iš esmės visais kreditorių susirinkimuose sprendžiamais klausimais kreditoriai turi suinteresuotumą ir balsuodami jie vadovaujasi savo privačiu interesu. Kadangi už nutarimą balsavo 20 iš 26 bendrovės kreditorių, negalima teigti, kad šis nutarimas buvo priimtas vieno kreditoriaus naudai. Pirmosios instancijos teismas apskritai neturėjo vertinti kreditorių susirinkimo nutarimo ekonominio naudingumo. Sudarius taikos sutartį, ginčą nagrinėjantis teismas tikrina sudarytos taikos sutarties turinį, ar jis neprieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms, viešajam interesui, ir atitinkamai sprendžia, ar sutartį tvirtinti, ar ne. Vien aplinkybė, kad turto vertė ir kompensacijos dydis nesutampa savaime nepatvirtina taikos sutarties akivaizdaus prieštaravimo ekonominei logikai. Nors šiuo atveju bendrovės bankroto administratoriaus skundas buvo nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka, tačiau J. M. atstovams nebuvo pranešta nei apie skundo nagrinėjimo išskyrimą į atskirą civilinę bylą, nei apie posėdžio datą. Dėl šios priežasties, apelianto vertinimu, teismas padarė esminį proceso pažeidimą, sudarantį pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį. Į bylą buvo pateikti įrodymai apie apelianto atstovavimą byloje, tačiau nei jo atstovui, nei pačiam apeliantui nebuvo pranešta apie tai, kad bankroto administratorės skundas yra išskirtas į atskirą bylą ir bus nagrinėjamas rašytinio proceso tvarka. Prie naujai išskirtos civilinės bylos Nr. eB2-520-278/2019 J. M. atstovams nebuvo suteikta prieiga, todėl jie nematė ir negalėjo susipažinti su pateiktais kitų kreditorių atsiliepimais ir iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje negalėjo pateikti atsikirtimų į jų teiginius. Dėl šios priežasties, apelianto procesinės teisės buvo apribotos, o pirmosios instancijos teismas galėjo neteisingai išnagrinėti bankroto administratorės skundą.

154.

16K. V. socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius (toliau – VSDFV Panevėžio skyrius) pateikė atsiliepimą į apelianto J. M. atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad jo kreditorinio reikalavimo suma sudaro 33 714,17 Eur, o VSDFV Alytaus skyriaus kreditorinis reikalavimas yra 48 709,76 Eur. Abu kreditoriai balsavo prieš taikos sutarties sudarymą, kurios sąlygos yra naudingos tik J. M. ir UAB „OLFEMA“ bei akivaizdžiai pažeidžia kitų kreditorių interesus. Kreditorius teigia atsižvelgęs į tai, kad šiuo metu dar nėra priimtas sprendimas civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019, kuris iš esmės gali pakeisti kreditoriaus J. M. padėtį BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ bankroto byloje ir būtent šioje byloje siekiama sudaryti taikos sutartį. Kreditoriaus teigimu, bankroto administratorė ginčydama kreditorių susirinkimo nutarimą, sąžiningai atstovauja visų kreditorių interesus ir ypač tų, kurių balsai priimant kreditorių susirinkimo nutarimus neturi lemiamos reikšmės. VSDFV Panevėžio skyriaus nuomone Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartis yra motyvuota, pagrįsta ir teisėta, todėl prašo nutartį palikti nepakeistą, o J. M. atskirąjį skundą atmesti kaip nepagrįstą.

175.

18Kreditorius VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į apelianto J. M. atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad apeliantas pritardamas taikos sutarties, kurios šalimi pats turėtų būti, sąlygoms, gina savo interesus ir siekia, kad būtų išvengta išieškojimo nukreipimo į didelės vertės 162 000 Eur turtą, priklausantį bankrutavusiai bendrovei, ir iš kurio turėtų būti tenkinami visų kreditorių reikalavimai. Tiek UAB „OLFEMA“, tiek apeliantas turėjo nusišalinti nuo balsavimo, tačiau vietoje to priėmė sprendimą, kuris turės neigiamos įtakos ir kitų kreditorių interesams. Prašo apelianto atskirąjį skundą atmesti, o Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

196.

20Pareiškėja BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“, pateikė atsiliepimą į J. M. atskirąjį skundą, kuriame nurodė, kad iš į bylą pateikto kreditorių susirinkimo protokolo turinio matyti, už pateiktą pasiūlymą dėl taikos sutarties tvirtinimo balsavo 78,87 procentai visų susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų, o prieš pateiktą pasiūlymą – 14,41 procentas visų susirinkime dalyvavusių kreditorių finansinių reikalavimų. Protokole taip pat užfiksuota, kad VĮ Turto bankas, kurio finansinis reikalavimas sudaro 0,44 procentus visų BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ patvirtintų kreditorinių reikalavimų, pateikė pasiūlymą atidėti klausimo svarstymą ir pavesti bankroto administratoriui pateikti išvadas dėl taikos sutarties projekto naudingumo kreditoriams, tačiau jis nebuvo patenkintas. Šioje civilinėje byloje nėra ginčo dėl procedūrinių kreditorių susirinkimo priimto nutarimo pažeidimų. Tačiau, vien tai, kad formaliai nebuvo pažeisti Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo (toliau – ĮBĮ) įtvirtinti kreditorių nutarimų priėmimo tvarkos reikalavimai, nedaro pagrindo laikyti nutarimo teisėtu tuo atveju, jei toks nutarimas prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams. Pirmosios instancijos teismas pagrįstai padarė išvadą, kad kreditorius ir kreditorių susirinkimo pirmininkas J. M. nesąžiningai pasinaudojo savo balsų dauguma suteikiamomis teisėmis, sau palankia linkme išspręsti civilinę bylą, nes pasiūlytos taikos sudarymo sąlygos civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 yra naudingos tiek jam, tiek ir UAB „OLFEMA“, tačiau ne kitų (išskyrus pirmos eilės kreditorius) kreditorių atžvilgiu. Pažymi, kad nors kreditorių susirinkime dalyvavo 26 kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudarė net 93,28 procentus visų kreditorių finansinių reikalavimų sumos, o iš balsavimo biuletenių matyti, kad iš 26 kreditorių 20 kreditorių balsavo už taikos sutarties pasiūlymą, tačiau tų 20 kreditorių, balsavusių „už“ ginčo nutarimą (78,87 proc.), didžiąją daugumą sudarė UAB „OLFEMA“ ir J. M. (78,25 proc.). Atkreipė dėmesį į tai, kad su atitinkamo nutarimo turiniu sutiko tik dalis pirmos eilės kreditorių, kuriems tik iš dalies gali būti naudingas atitinkamas nutarimas, nes taikos sutarties pasiūlyme nurodyta piniginės kompensacijos suma atitinka pirmos eilės kreditorių patvirtintų finansinių reikalavimų sumą. Kiti kreditoriai arba nebalsavo, arba nesutiko su nutarimo projektu. Taip pat nurodė, kad pirmosios instancijos teismas, prieš tvirtindamas taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019, iš esmės turėtų tik formaliai patikrinti jos atitiktį imperatyviesiems įstatymų reikalavimams nagrinėjamoje byloje, tačiau neturėtų teisės ir pareigos tikrinti jos teisėtumo ĮBĮ nuostatų prasme, kas konkrečioje situacijoje ir buvo padaryta. J. M. suinteresuotumą taikos sutarties pasirašymu turi ir tai, kad patenkinus BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ ieškinį civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019, bendrovei priklausančio didelės vertės turto hipoteka būtų panaikinta, kreditorius J. M. (arba pradinis hipotekos kreditorius UAB „OLFEMA“) nebebūtų BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kreditoriais (juolab turinčiais teisę pirma eile gauti finansinio reikalavimo patenkinimą), atitinkamai BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ galėtų pardavinėti hipoteka įkeistą turtą (kurio vertė pagal bylos duomenis 2017 m. rugpjūčio 30 d. buvo apie 162 000 Eur) bankroto procese ir iš pardavimo gautas lėšas nukreipti visiems kitiems likusiems kreditoriams jų patvirtintiems finansiniams reikalavimams patenkinti. Tuo tarpu, jeigu būtų vykdomas kreditorių nutarimas sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 pagal kreditoriaus UAB „OLFEMA“ pateiktą pasiūlymą, BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kitų kreditorių reikalavimus galėtų patenkinti tik 7 281,02 Eur suma, kurios iš esmės pakaktų tik pirmos eilės kreditoriniams reikalavimams patenkinti. Taigi liktų nė kiek nepatenkinti antros ir trečios eilės kreditorių finansiniai reikalavimai (t. y. daugiau nei 130 000 Eur sumai). Pareiškėja taip pat nesutiko su apelianto argumentu dėl absoliutaus teismo nutarties negaliojimo pagrindo egzistavimo. Prašo apelianto J. M. atskirąjį skundą dėl 2019 m. rugsėjo 24 d. Panevėžio apygardos teismo nutarties civilinėje byloje Nr. eB2-520-278/2019 atmesti kaip visiškai nepagrįstą ir neteisėtą, priteisti iš apelianto J. M. BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ naudai patirtas bylinėjimosi išlaidas.

21Teismas

konstatuoja:

22IV.

23Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir išvados

247.

25Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320 straipsnio 1 ir 2 dalių nuostatas, bylos nagrinėjimo apeliacinės instancijos teisme ribas sudaro apeliacinio skundo faktinis ir teisinis pagrindas bei absoliučių teismo sprendimo negaliojimo pagrindų patikrinimas. Apeliacinės instancijos teismas nagrinėja bylą, neperžengdamas atskirajame skunde nustatytų ribų, išskyrus atvejus, kai to reikalauja viešasis interesas ir neperžengus skundo ribų būtų pažeistos asmens, visuomenės ar valstybės teisės ir teisėti interesai. Atskiriesiems skundams nagrinėti taikomos tos pačios taisyklės, išskyrus CPK XVI skyriaus II skirsnyje numatytas išimtis. Apeliacinės instancijos teismas ex officio (savo iniciatyva) patikrina, ar nėra CPK 329 straipsnyje nustatytų absoliučių teismo procesinio sprendimo negaliojimo pagrindų. Dėl absoliutaus negaliojimo pagrindo, įtvirtinto CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte

268.

27CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte yra numatyta, kad absoliučiu sprendimo negaliojimo pagrindu yra pripažįstami ir tokie atvejai, jeigu pirmosios instancijos teismas išnagrinėjo bylą, kai nebuvo nors vieno iš dalyvaujančių byloje asmenų, kuriam nebuvo pranešta apie teismo posėdžio laiką ir vietą, jeigu toks asmuo remdamasis šia aplinkybe grindžia savo apeliacinį skundą.

289.

29Apelianto teigimu jam ir jo atstovams nebuvo tinkamai pranešta nei apie skundo nagrinėjimo išskyrimą į atskirą civilinę bylą, nei apie posėdžio laiką ir vietą. Dėl šios priežasties, apelianto vertinimu, teismas padarė esminį proceso pažeidimą, sudarantį pagrindą panaikinti skundžiamą nutartį. Prie naujai išskirtos civilinės bylos Nr. eB2-520-278/2019 J. M. atstovams nebuvo suteikta prieiga, todėl jie nematė ir negalėjo susipažinti su pateiktais kitų kreditorių atsiliepimais ir iki bylos nagrinėjimo teismo posėdyje negalėjo pateikti atsikirtimų į jų teiginius, todėl apelianto teigimu, pirmosios instancijos teismas galėjo klausimą išspręsti neteisingai.

3010.

31Bylos duomenimis ir Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (toliau - LITEKO) nustatyta, kad bankroto administratorės skundas dėl kreditorių susirinkimo panaikinimo bankroto byloje buvo gautas 2019 m. rugpjūčio 2 d. 2019 m. rugpjūčio 6 d. teisėjo rezoliucija suinteresuotiems asmenims nustatytas terminas atsiliepimo pateikimui. 2019 m. rugpjūčio 7 d. J. M. gyvenamosios vietos adresu buvo išsiųstas pranešimas apie tai, kad byloje gautas pareiškėjos BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ administratorės skundas dėl 2019 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo. Teismo sugeneruotame pranešime yra nurodyta pranešimo suformavimo data – 2019 m. rugpjūčio 7 d. ir civilinės bylos Nr. eB2-520-278/2019. Šis pranešimas kartu su skundu buvo įteiktas 2019 m. rugpjūčio 8 d. J. M. sutuoktinei. 2019 m. rugsėjo 5 d. byloje dalyvaujantiems asmenims, tame tarpe ir J. M. (adresu duomenys neskelbtini), buvo išsiųsta Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartis, kuria byla buvo paskirta rašytiniam nagrinėjimui bei šalių gauti atsiliepimai į bankroto administratorės skundą dėl kreditorių nutarimo panaikinimo. Tą pačią dieną apie paskirtą rašytinio teismo posėdžio datą, laiką bei vietą buvo pranešta šalims viešojo paskelbimo būdu specialiame interneto tinklapyje, nurodant, kad „Panevėžio apygardos teisme, Elektros g. 9, Panevėžys, 2019 m. rugsėjo 24 d. 14:00 val. rašytinio proceso tvarka bus nagrinėjamas pareiškėjo UAB „Panevėžio eglė“ atstovaujamos bankroto administratoriaus UAB „Bankroto centras“ skundas dėl 2019 m. liepos 18 d. kreditorių susirinkimo nutarimo pripažinimo negaliojančiu. Bylą nagrinėjant rašytinio proceso tvarka, byloje dalyvaujantys asmenys į teismo posėdį nekviečiami ir teismo posėdis vyksta jiems nedalyvaujant. Bylą nagrinės teisėja B. V.. Informacijos teirautis telefonu 8 45 435841“. Atkreiptinas apelianto dėmesys, kad Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 5 d. nutartyje, kuri buvo jam siunčiama kartu su kitų suinteresuotų šalių atsiliepimais į bankroto administratorės skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo rezoliucinėje dalyje buvo nurodyta – bylą Nr. eB2-520-278/2019 skirti nagrinėti teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka 2019 m. rugsėjo 24 d., 14 val. 2019 m. rugpjūčio 27 d. bankroto byloje Nr. eB2-59-544/2019 gautas J. M. atstovo advokato G. M. atsiliepimas į bankroto administratorės skundą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo.

3211.

33CPK numatytais atvejais galimas rašytinis bylos nagrinėjimo procesas. Šiuo atveju į teismo posėdį dalyvaujantys byloje asmenys nekviečiami ir jame nedalyvauja. Apie rašytinį procesą dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama CPK 133 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, kuriame yra numatyta, kad kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį skelbiama specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos, išskyrus šio Kodekso numatytus atvejus, kai dalyvaujantiems byloje asmenims pranešama kita tvarka. Šią informaciją taip pat teikia teismo raštinė. Kai rašytinio proceso tvarka nagrinėjami kiti procesiniai klausimai, dalyvaujantiems byloje asmenims apie teismo posėdį pranešama tik šio Kodekso numatytais atvejais.

3412.

35Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje bankroto byloje eB2-59-544/2019 nustatyta, kad į bankroto bylą J. M. įstojo 2017 m. lapkričio 6 d. pateikęs prašymą dėl kreditorinių reikalavimų BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ patikslinimo, prašydamas kreditorių UAB „OLFEMA“ pakeisti J. M.. 2019 m. birželio 19 d. byloje gautas J. M. atstovų advokatų G. M., G. A. ir E. A. prašymas dėl prieigos prie elektroninės bylos kortelės suteikimo, pateikta atstovavimo sutartis. Priešingai, civilinėje byloje eB2-520-278/2019 nenustatyta, kad teismas būtų gavęs kreditoriaus atstovų prašymą dėl prieigos prie bylos kortelės suteikimo. Kaip minėta anksčiau apeliantas buvo gavęs pranešimą dėl atsiliepimo į bankroto administratorės skundą pateikimo, tačiau nei jam, nei jį atstovaujantiems profesionaliems teisininkams nekilo klausimas dėl civilinės bylos numerio pasikeitimo.

3613.

37Tais atvejais, kai šalis ar trečiasis asmuo veda bylą per atstovą, su byla susiję procesiniai dokumentai įteikiami tik atstovui, o kai šalis ar trečiasis asmuo teismui raštu nurodo, kad procesinius dokumentus pageidauja gauti patys, – tik šaliai ar trečiajam asmeniui, išskyrus atvejus, kai teismas konstatuoja, kad atstovui procesiniai dokumentai bus įteikiami operatyviau (CPK 118 straipsnio 1 dalis). Šiuo konkrečiu atveju apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kokia procesinių dokumentų įteikimo praktika susiklostė nagrinėjamoje byloje: nuo pat kreditoriaus įstojimo į bankroto bylą procesiniai dokumentai jam buvo siunčiami tiek registruotu paštu asmeniškai, tiek, pateikus atstovavimo sutartį, jo atstovams (kaip minėta tiek bankroto administratorės skundas dėl kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo civilinėje byloje Nr. eB2-520-278/2019, tiek nutartis skirti bylą nagrinėti rašytinio proceso tvarka, kartu su kitų byloje dalyvaujančių asmenų atsiliepimais, buvo išsiųsti kreditoriui registruotu laišku). Kreditorius nereiškė teismui prašymų dėl procesinių dokumentų įteikimo būdo pakeitimo ir (ar) taikomo įteikimo būdo tinkamumo. Taigi darytina išvada, kad kreditoriui tiko tokie įteikimo būdai.

3814.

39Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas nesuteikė galimybių pateikti atsikirtimus į kitų kreditorių atsiliepimų argumentus ir taip apribojo J. M. teisę gintis nuo pateikto skundo ir neteisingai išnagrinėjo bylą. Kaip aukščiau minėta, J. M. buvo suteiktos galimybės pateiki atsiliepimą į bankroto administratorės pateiktą skundą dėl kreditoriaus susirinkimo nutarimo panaikinimo, ką jis ir padarė. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, nusprendęs bylą iš esmės nagrinėti rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką, vietą ir teismo sudėtį paskelbęs specialiame interneto tinklalapyje (CPK 133 straipsnio 3 dalis), tinkamai užtikrino kreditoriaus teisę būti informuotam apie paskirtą teismo posėdį rašytinio proceso tvarka. Taigi, įvertinus tai, kad apeliantas buvo tinkamai informuotas apie paskirtą posėdį, pateikė savo poziciją (atsiliepimą į bankroto administratorės skundą), nėra pagrindo išvadai, kad apelianto teisės būti išklausytam ir / arba teisė į tinkamą teisminį procesą buvo pažeistos.

4015.

41Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad absoliučių nutarties negaliojimo pagrindų nagrinėjamoje byloje nenustatyta. Teismas taip pat sprendžia, kad byloje nėra pagrindo peržengti atskirajame skunde nustatytas ribas.

42Dėl atskirojo skundo netenkinimo

4316.

44Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patenkintas pareiškėjos, atstovaujamos bankroto administratorės, skundas dėl BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kreditorių susirinkimo nutarimo panaikinimo, teisėtumo ir pagrįstumo patikrinimas.

4517.

46ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės bankroto byloje. Viena jų, nustatyta šio straipsnio 2 dalies 1 punkte, nurodo, kad kreditoriai, kurių reikalavimus patvirtino teismas, turi teisę dalyvauti kreditorių susirinkimuose ir ginti savo interesus. Nustatyta teisė garantuoja kreditoriui galimybę dalyvauti tvarkant bankrutuojančios įmonės reikalus, taip pat užtikrina galimybę ginti savo interesus. ĮBĮ normomis kreditorių susirinkimui pavesta spręsti esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, nes bankroto procese siekiama patenkinti ne pavienių, o visų kreditorių finansinius reikalavimus ir interesus. Dėl to bankroto procedūras vykdo ne pavieniai kreditoriai, o jų visuma (kreditorių susirinkimas ar kreditorių komitetas, jeigu toks yra sudaromas). Tik kreditorių visuma sprendžia tokius esminius su bankrutuojančios įmonės veikla susijusius klausimus, kaip administratoriaus veiklos kontrolė; bankrutuojančios įmonės ūkinė komercinė veikla; įmonės likvidavimas; parduodamo turto vertinimo tvarkos nustatymas; turto pardavimo kainos tvirtinimas; kiti įstatymo jam priskirti klausimai (ĮBĮ 23 straipsnis). Kreditorių, kaip visumos, teisė spręsti bankrutuojančios įmonės reikalus – tai kreditorių autonomijos principo išraiška. Ši teisė įgyvendinama kreditorių balsų dauguma priimant nutarimus kreditorių susirinkime (ĮBĮ 24 straipsnis). Kreditorių susirinkimas yra savotiškas kreditorių savivaldos organas, sprendžiantis su bankroto proceso eiga susijusius klausimus. Atskirų kreditorių teisės ginamos tik netiesiogiai, ginant kreditorių visumos teises (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2011 m. gruodžio 7 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-477/2011; 2012 m. lapkričio 12 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012; 2015 m. kovo 13 d. nutartis civilinėje byloje 3K-3-132-684/2015 ir kt.). Apeliacinės instancijos teismo nustatytos faktinės aplinkybės

4718.

48Iš byloje esančių duomenų ir LITEKO nustatyta, kad Panevėžio apygardos teismo 2017 m. kovo 30 d. nutartimi BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ iškelta bankroto byla. 2017 m. spalio 11 d. nutartimi įmonė pripažinta bankrutavusia ir likviduotina dėl bankroto bei patvirtintas, o 2017 m. gruodžio 29 d., 2018 m. balandžio 23 d., 2018 m. spalio 2 d., 2018 m. gruodžio 7 d. nutartimis patikslintas bendrovės kreditorių sąrašas, tame tarpe kreditoriumi patvirtintas J. M. (reikalavimo teisė 480 000 Eur sumai, įkaito turėtojas) bei trečios eilės kreditoriumi patvirtintas UAB „OLFEMA“ (reikalavimo teisė 10 048,83 Eur).

4919.

50J. M. reikalavimo teisė bankrutuojančiai bendrovei atsirado 2017 m. lapkričio 2 d. Reikalavimų perleidimo sutarties pagrindu, kurios pirminis kreditorius UAB „OLFEMA“ perleido J. M. reikalavimo teisę 480 000 Eur sumai į BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ (bankrutuojanti bendrovė – įkaito davėjas – laidavo už BUAB „AMK logistika“ prievolių įvykdymą kreditoriui UAB „OLFEMA“). Atsiskaitydamas už jam perleistą reikalavimo teisę į BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“, J. M. UAB „OLFEMA“ perleido jo paties turimą144 810,01 Eur reikalavimo teisę į skolininką UAB „Golden capital“. Reikalavimo teisės buvo perleistos su visomis turimomis prievolių užtikrinimo priemonėmis.

5120.

52Taip pat nustatyta, kad Panevėžio apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė byla Nr. e2-258-212/2019 pagal ieškovės BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“, atstovaujamos bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“, ieškinį atsakovams J. M., UAB „OLFEMA“, BUAB „AMK Logistika“, atstovaujamai bankroto administratoriaus UAB „Nemokumas LT“, tretiesiems asmenims nepareiškiantiems savarankiškų reikalavimų notarei Marijai L. K. ir notarei R. R. dėl sandorių nuginčijimo. Ieškovė teismo prašo: 1) pripažinti 2017 m. sausio 11 d. Sutartinę paprastąją hipoteką, patvirtintą notarės M. L. K. (notarinio registro Nr. 190, identifikavimo kodas 20120170002141) su visais vėlesniais pakeitimais, kuria UAB „OLFEMA“ naudai neatlygintinai buvo įkeistas BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ nuosavybės teise priklausantis nekilnojamasis turtas - negyvenamoji patalpa – gamybos – prekybos patalpa, unikalus Nr. duomenys neskelbtini, esanti adresu duomenys neskelbtini (įkeičiamo objekto vertė šalių susitarimu buvo 480.000,00 EUR) - negaliojančia ab initio; 2) pripažinti tarp atsakovo UAB „OLFEMA“ ir ieškovės BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ 2017 m. sausio 6 d. sudarytą Laidavimo sutartį Nr. 4435-PE negaliojančia ab initio; 3) pripažinti tarp atsakovo UAB „OLFEMA“ ir ieškovo BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ 2017 m. sausio 6 d. sudarytą Laidavimo sutartį Nr. 4436-PE negaliojančia ab initio; 4) panaikinti ginčijamos Sutartinės paprastosios hipotekos pagrindu 2017 m. vasario 3 d. notarės R. R. išduotą Vykdomąjį įrašą (notarinio registro Nr. R-1024); 5) pripažinti tarp atsakovų UAB „OLFEMA“ ir J. M. 2017 m. lapkričio 2 d. sudarytą Reikalavimų perleidimo sutartį, negaliojančia ab initio; 6) ex officio taikyti restituciją ir ginčo sandorio šalis grąžinti į status quo padėtį.

5321.

54BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ bankroto byloje yra pateiktas 2017 m. lapkričio 11 d. Panevėžio apygardos prokuratūros antrojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus raštas Nr. 6-1-23271, kuriame yra nurodyta, kad vykdant ikiteisminį tyrimą nustatyta (šiuo metu kaltinamasis aktas yra perduotas Panevėžio apylinkės teismui), kad buvusi BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ direktorė kaltinama tuo, kad ji su I. L. atstovaujama UAB „OLFEMA“ bei BUAB „AMK Logistika“ 2017 m. sausio 11 d. pasirašė Hipotekos sutartį, nulėmusią BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ tyčinį nusikalstamą bankrotą su tikslu užvaldyti UAB „OLFEMA“ naudai BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ priklausantį 161 000 Eur vertės turtą – negyvenamas patalpas – gamybos-prekybos patalpas, esančias duomenys neskelbtini. BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ buvusi direktorė su BUAB „AMK Logistika“ ir UAB „OLFEMA“ pas notarę M. L. K. 2017 m. sausio 11 d. sudarė Sutartinės hipotekos sutartį, kurios pagrindu buvo įkeistas BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ priklausantis nekilnojamasis turtas – 850,59 m2 patalpos - negyvenamos patalpos – gamybos-prekybos patalpos, esančios Panevėžyje, Savanorių a. 11, ir taip buvo užtikrintas bendrovės BUAB „AMK Logistika“ 480 000 eurų skolos grąžinimas bendrovei UAB „OLFEMA“. Taip BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ bankroto atveju UAB „OLFEMA“ užsitikrino reikalavimų tenkinimą be eilės, po ko 2017 m. sausio 13 d. UAB „OLFEMA“ vadovė pasikreipė į Panevėžio miesto 9-ąjį notarų biurą, prašant atlikti vykdomąjį įrašą dėl 480 000 Eur skolos išieškojimo pagal hipotekos sandorį, identifikavimo Nr. 20120170002141, iš skolininko BUAB „AMK Logistika“ ir įkaito davėjo BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“. 2017 m. vasario 3 d. buvo išduotas vykdomasis įrašas, o 2017 m. vasario 28 d. buvo kreiptasi į antstolį A. B. dėl išduoto vykdomojo įrašo vykdymo. Paskui, BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ direktorė 2017 m. kovo 2 d. kreipėsi į Panevėžio apygardos teismą, prašydama iškelti BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ bankroto bylą, nes UAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ hipotekinis kreditorius pradėjo 480 000 eurų sumos priverstinį išieškojimą iš bendrovės įkeisto turto.

5522.

56Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors ikiteisminio tyrimo metu nustatytos aplinkybės nereiškia, jog išnagrinėjus baudžiamąją bylą teisme ir priėmus nuosprendį bus konstatuota aukščiau nurodytų asmenų, kuriems pareikšti įtarimai, kaltė, tačiau šios aplinkybės turi reikšmės vertinant UAB „OLFEMA“ taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 klausimą. Dėl atskirojo skundo argumentų

5723.

58Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas priimtu, kai už jį atvirai balsavo kreditoriai, kurių teismo (kai bankroto procesas vyksta ne teismo tvarka, – kreditorių susirinkimo) patvirtintų reikalavimų suma vertine išraiška sudaro daugiau kaip pusę visų kreditorių patvirtintų reikalavimų sumos, išskyrus šio įstatymo nustatytas išimtis. Kreditorius turi teisę raštu pareikšti kreditorių susirinkimui savo nuomonę (už ar prieš) dėl kiekvieno nutarimo.

5924.

60Iš viso BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ byloje buvo patvirtinti 73 kreditoriniai reikalavimai, kurių galutinė bendra suma po patikslinimų sudarė 626 253,53 Eur. Iš 2019 m. liepos 18 d. įvykusio 2019 m. liepos 22 d. BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kreditorių susirinkimo protokolo matyti, kad susirinkime dalyvavo 26 kreditoriai. Dalyvavusių kreditorių bendra reikalavimų suma sudarė 584 138, 47 Eur. Kreditorių susirinkimo darbotvarkėje buvo siūloma svarstyti taikos sutarties sudarymo civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 klausimą. Už UAB „OLFEMA“ pasiūlymą sudaryti taikos sutartį balsavo 78,87 procentai kreditorių (bendra reikalavimų suma 493 919,22 Eur). Iš visų balsavusių „už“ taikos sutarties sudarymą paties kreditorių susirinkimo pirmininko ir didžiausio kreditoriaus J. M. kreditorinis reikalavimas sudaro 76,65 procentus, o taikos sutarties sąlygas siūliusios UAB „OLFEMA“ kreditorinis reikalavimas sudaro 1,60 procentų.

6125.

62Susipažinus su UAB „OLFEMA“ pateikiamu pasiūlymu nustatyta, kad buvo siūlomos tokios taikos sutarties sąlygos:

6325.1.

64ieškovas BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ atsisako visų ieškinio reikalavimų civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019;

6525.2.

66UAB „OLFEMA“ atsisako turimo BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ laidavimo, kurio bendra suma yra 480 000,00 Eur, pagal 2017 m. sausio 6 d. sudarytą Laidavimo sutartį Nr. 4435-PE ir 2017 m. sausio 6 d. sudarytą Laidavimo sutartį Nr. 4436-PE;

6725.3.

68UAB „OLFEMA“ sumoka BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ tokią lėšų sumą, kad BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ galėtų padengti visus likusius nepadengtus pirmos eilės kreditorių finansinius reikalavimus (bendras teismo patvirtintas tokių kreditorių skaičius yra 38 asmenys, o teismo patvirtinta jų finansinių reikalavimų suma yra 7 281,02 Eur), atsakovas UAB „OLFEMA“ šią sumą (7 281,02 Eur) privalo sumokėti mokėjimo pavedimu į BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ atsiskaitomąją banko sąskaitą ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo teismo nutarties patvirtinti taikos sutartį įsiteisėjimo dienos;

6925.4.

70šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos lieka šalims, o visas procesinių dokumentų įteikimo išlaidas valstybei atlygina atsakovas UAB „OLFEMA“.

7126.

72Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis teismas nevykdo bankroto administravimo procedūrų ir savo sprendimais paprastai negali išspręsti klausimų, kurie priskirtini kitų bankroto teisinių santykių dalyvių (kreditorių susirinkimo) kompetencijai. Kai kreditorių susirinkimas sprendžia ekonominio pobūdžio klausimus, teisminė tokių sprendimų kontrolė yra ribota. Teismas iš esmės negali kreditorių susirinkimui nurodyti konkretaus turto pardavimo būdo arba nustatyti pradinės turto pardavimo kainos. Tačiau nustatęs, kad kreditorių priimtas nutarimas pažeidžia imperatyviąsias teisės normas arba prieštarauja teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau – CK) 1.5 straipsnis), teismas gali panaikinti kreditorių susirinkimo nutarimą (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2017 m. balandžio 19 d. nutartis civilinėje byloje Nr. e3K-3-196-313/2017).

7327.

74Nagrinėjamu atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo nustatytomis aplinkybėmis, kad iš kreditorių susirinkimo protokolo matyti, jog 2019 m. liepos 18 d. susirinkimas sušauktas pagal 2019 m. liepos 5 d. bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininko J. M. pranešimą, todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad susirinkimas sušauktas kreditorės UAB „OLFEMA“. Kadangi ĮBĮ nuostatos nedraudžia kreditoriams teikti pasiūlymus, prašymus kreditorių susirinkimo pirmininkui, bankroto administratoriui, todėl nėra pagrindo išvadai, kad UAB „OLFEMA“ neturėjo teisės bankrutavusios įmonės kreditorių susirinkimo pirmininkui J. M. pateikti prašymo sušaukti kreditorių susirinkimą dėl taikos sutarties sudarymo.

7528.

76Visiškai sutiktina su apelianto argumentu, kad kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad nagrinėjant skundus dėl kreditorių susirinkimo nutarimų teisėtumo reikia patikrinti, ar buvo laikytasi ĮBĮ ir kreditorių susirinkimo nustatytos susirinkimo sušaukimo, kreditorių dalyvavimo, nustatytos susirinkimo darbotvarkės klausimų nagrinėjimo, balsavimo ir nutarimų priėmimo tvarkos (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2007 m. birželio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-286/2007), nes šie procedūrų veiksmai reikšmingi ir gali lemti neteisėtų nutarimų priėmimą. Teismas, nustatęs esminius procedūrinius pažeidimus, galėjusius lemti neteisėtų nutarimų priėmimą, taip pat nustatęs, kad priimti nutarimai prieštarauja imperatyviosioms ĮBĮ, kitų įstatymų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeidžia bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių grupės teisėtus interesus, panaikina kreditorių susirinkimo nutarimus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. lapkričio 22 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-514/2012).

7729.

78Tai reiškia, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem alternatyviais pagrindais, t. y. dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį, arba dėl materialinių aspektų (turinio) neteisėtumo, kuris pasireiškia imperatyvių įstatymo nuostatų pažeidimu, prieštaravimu teisingumo, protingumo ir sąžiningumo principams (CK 1.5 straipsnis) bei kreditorių ir / ar bankrutuojančios įmonės interesų esminiu pažeidimu.

7930.

80Nagrinėjamu atveju nekilo tarp šalių ginčo dėl esminių procedūrinių pažeidimų, susijusių su kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimu, padarymo, galėjusiu nulemti neteisėtą tokio nutarimo turinį. Nagrinėjamu atveju ginčas kilo dėl to, kad vieno kreditoriaus (kreditorių susirinkimo pirmininko ir įkaito turėtojo J. M., turinčio 76,65 procentus balsų) valia buvo priimtas nutarimas „pritarti UAB „OLFEMA“ 2019 m. birželio 20 d. pasiūlymui ir sudaryti taikos sutartį civilinėje byloje Nr. e2-258-212/2019 pasiūlyme nurodytomis sąlygomis“. Anot apelianto kreditorių susirinkime dalyvavo iš viso 26 kreditoriai, kurių bendra finansinių reikalavimų suma sudarė net 93,28 procentus visų kreditorių finansinių reikalavimų sumos. Pagal balsavimo biuletenius, matyti, kad iš 26 kreditorių 20 balsavo už taikos sutarties pasiūlymą. Taigi, apelianto teigimu, nors sprendimą dėl taikos sutarties sudarymo lėmė vieno kreditoriaus balsas, tačiau didžioji dalis kitų balsavusių kreditorių taip pat sutiko su taikos sutarties sudarymu pagal pasiūlytas sąlygas.

8131.

82Pažymėtina, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir prasideda kaip procesas dėl skolininko nemokumo fakto nustatymo, vėliau tampa kolektyviniu kreditorių reikalavimų tenkinimu iš skolininko turto mechanizmu. Nemokios įmonės pernelyg ilgas egzistavimas didina jos kreditorių patiriamus nuostolius, gali sukelti šių bankrotą ir iškreipti rinką, sumažinti jos stabilumą. Dėl to ĮBĮ normos nustato ne tik pareigą nemokios įmonės vadovui kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo (ĮBĮ 8 straipsnis), bet ir, ją iškėlus, kreditoriams plačias teises, sprendžiant bankroto procedūras, o bankroto administratoriui – pareigą vykdyti bankroto procedūras, kurias administratorius, atsižvelgiant į bankroto proceso tikslą, turėtų per protingą laiką užbaigti. ĮBĮ nereglamentuojama situacija, kai kreditorių susirinkimas neįgyvendina įstatyme jam patikėtos kompetencijos, tačiau galimi atvejai, kai kreditoriai, turėdami skirtingus interesus ir lūkesčius dėl įmonės turto realizavimo galimybių arba savo paties reikalavimų patenkinimo, priima sprendimus, kurie neužtikrina operatyvios bankroto proceso eigos.

8332.

84Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors bankroto proceso teisinis reguliavimas tiesiogiai nenumato kreditoriaus pareigos nusišalinti nuo klausimų, kuriais jis asmeniškai ir tiesiogiai suinteresuotas, svarstymo, visgi, kaip kreditorius, atsižvelgiant į tai, kad jo balsai lemia ginčo kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimą, turėjo nusišalinti nuo tokių klausimų svarstymo kreditorių susirinkime, o to nepadaręs – elgėsi nesąžiningai. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad J. M. ir UAB „OLFEMA“ balsuodami bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkime dėl taikos sutarties civilinėje byloje, kurioje jie yra atsakovai, sudarymo turėjo nusišalinti nuo balsavimo, tačiau vietoj to balsavo ir veikė prieš antros ir trečios eilės kreditorius.

8533.

86Apeliantas taip pat ginčija bankroto administratorės teiginius, kad prašoma leisti sudaryti taikos sutartis yra naudingai tik jam pačiam ir UAB „OLFEMA“, tačiau konkrečių motyvų skunde nenurodo, o tiesiog ragina bankroto administratorę pasirašyti taikos sutartį. Apeliacinės instancijos teismas su apelianto argumentu nesutinka. Pirma, taikos sutartyje tik abstrakčiai yra nurodoma, kad UAB „OLFEMA“ atsisako turimo BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ laidavimo, kurio bendra suma yra 480 000,00 Eur, pagal 2017 m. sausio 6 d. sudarytą Laidavimo sutartį Nr. 4435-PE ir 2017 m. sausio 6 d. sudarytą Laidavimo sutartį Nr. 4436-PE, tačiau nėra konkretizuojamas ir detalizuojamas šio punkto vykdymas. Antra, UAB „OLFEMA“ niekaip nepaaiškina aplinkybės, kodėl ji atleisdama BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ nuo kreditorinio reikalavimo įvykdymo, įsipareigoja BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ išmokėti tokią sumą, kuri padengtų pirmos eilės kreditorinius reikalavimus, nors perleisto reikalavimo suma sudaro 480 000 Eur. Trečia, šiuo metu bankroto byloje UAB „OLFEMA“ reikalavimo teisės pagal nurodytas laidavimo sutartis nebeturi, nes tarp UAB „OLFEMA“ ir J. M. 2017 m. lapkričio 2 d. buvo sudaryt Reikalavimų perleidimo sutartis, kuria kaip minėta, ši reikalavimo teisė buvo perleista J. M.. Vadinasi, sudaryta taikos sutartis iš esmės jokių teisinių pasekmių nesukurtų.

8734.

88Sutiktina su apelianto argumentu, jog kasacinio teismo išaiškinta, kad vien ta aplinkybė, jog vienas dominuojantis kreditorius nulemia nutarimo priėmimą, net kai kiti kreditoriai nepritaria tokiam nutarimui, paprastai nereiškia ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalyje nustatytos kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo tvarkos nesilaikymo, priešingai, įstatyme kaip teisėtas nutarimo priėmimas įvardijamas nutarimo priėmimas visų balsų (absoliučia) dauguma nepaisant to, kiek kreditorių sudaro turinčių balsų daugumą (žr., pvz., Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartį civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012). Nors pagal bankroto procedūrų teisinio reglamentavimo prasmę iškėlus įmonės bankroto bylą pirmenybė teikiama kreditorių finansiniams reikalavimams patenkinti (taip pat atskirajame skunde nurodo ir pats apeliantas), tačiau ir tokiu atveju turi būti racionaliai vadovaujamasi kreditoriaus ir skolininko pareigų ir interesų pusiausvyros principu. Neneigiant kreditoriaus prioritetinių teisių bankroto procedūrose, kreditoriaus interesas negali neproporcingai dominuoti ar net lemti situaciją, kai neatsižvelgiama į kitų su įmonės bankroto procedūromis susijusių ir teisėtą interesą turinčių asmenų teises ir teisėtus interesus (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. balandžio 11 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-141/2012). ĮBĮ 21 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta kreditorių teisė dalyvauti bankrutuojančios įmonės kreditorių susirinkimuose ir ginti savo reikalavimus reiškia ne tik tai, kad ši teisė įgyvendinama kiekvieno kreditoriaus nuožiūra, bet ir tai, jog turi būti laikomasi šiame įstatyme nustatytų procedūrų, nepažeidžiant bankrutuojančios įmonės ir jos kreditorių teisių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2012 m. gruodžio 28 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-606/2012).

8935.

90Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad ginčijamas kreditorių susirinkimo nutarimas buvo priimtas balsų dauguma, kuriai lemiamą įtaką turėjo vieno didžiausio kreditoriaus J. M. balsas, t. y. dominuojantis kreditorius 2019 m. liepos 18 d. susirinkimo metu sprendė ir savo naudai priėmė nutarimą civilinę bylą Nr. Nr. e2-258-212/2019 baigti taikos sutartimi, kuri nenaudinga BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ ir nulėmė BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ kreditorių, tame tarpe ir antros eilės kreditorių VSDFV Panevėžio skyriaus, VĮ Turto banko, interesų pažeidimą. Toks kreditoriaus elgesys kasacinio teismo praktikoje nepripažįstamas sąžiningu ir teisingu, o pareiga elgtis sąžiningai ir teisingai asmenims nustatyta CK 1.137, 6.4 straipsniuose. Tokios taikos sutarties sudarymas, pagal kurią sutinkama atlyginti tik 4,5 procento reikalaujamos sumos (7 281,02 Eur iš 161 000 Eur), nelaikytinas adekvačiu kompromisiniu ginčo išsprendimu. O Panevėžio apygardos teismui galimai patenkinus BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ reikalavimus, J. M. ir / arba UAB „OLFEMA“ netektų reikalavimo teisės į bankrutuojančią įmonę, todėl netektų teisės pirma eile gauti finansinio reikalavimo patenkinimą. Tokiu būdu bankrutavusi įmonė galėtų parduoti jai priklausantį turtą ir gautas lėšas skirti likusių kreditorių reikalavimams patenkinti. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, tokia situacija atitiktų kreditorių lygiateisiškumo principą, o taikos sutarties UAB „OLFEMA“ nurodomomis sąlygomis sudarymas prieštarautų imperatyviosioms ĮBĮ nuostatoms, kitų teisės aktų normoms, CK 1.5 straipsnyje įtvirtintiems principams ir dėl to pažeistų bankrutuojančios įmonės, jos kreditorių teises ir teisėtus interesus.

9136.

92Pagal ginčui aktualų teisinį reguliavimą taikos sutartimi šalys tarpusavio nuolaidomis išsprendžia kilusį teisminį ginčą, užkerta kelią kilti teisminiam ginčui ateityje, išsprendžia teismo sprendimo įvykdymo klausimą arba kitus ginčytinus klausimus (CK 6.983 straipsnio 1 dalis). CPK 42 straipsnio 1 dalyje įtvirtinta šalių teisė užbaigti bylą taikos sutartimi. Ši teisė kyla iš CPK 13 straipsnyje įtvirtinto byloje dalyvaujančių asmenų dispozityvumo principo ir ja šalys gali pasinaudoti bet kurioje proceso stadijoje (CPK 42 straipsnis, 140 straipsnio 3-4 dalys, 302 straipsnis). Sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą (CK 6.983 straipsnis). Tokia sutartimi realizuojamas ginčo subjektų dispozityvumo principas, teisė įstatymo nustatytose ribose laisva valia disponuoti savo materialiosiomis ir procesinėmis teisėmis.

9337.

94Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad pasiūlytos taikos sutarties sąlygos yra akivaizdžiai nepalankios bankrutavusiai bendrovei, nes 2017 m. sausio 9 d. duomenimis įkeisto turto vertė buvo 161 000 Eur, o taikos sutartimi pasiūlytos kompensacijos dydis yra tik 7 281,02 Eur. Apeliantas J. M. nesutinka su tokia teismo išvada. Jo teigimu, pirmosios instancijos teismas apsiribojo tik įkeisto turto ir pasiūlytos kompensacijos dydžio palyginimu. J. M. vertinimu, toks palyginimas yra nepagrįstas ir nepakankamas tam, kad teisingai būtų galima įvertinti taikos sutarties sąlygų ekonominį naudingumą.

9538.

96Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apelianto argumentais, kadangi jis pats nepateikė įrodymų taikos sutarties naudingumui pabrėžti (CPK 178 straipsnis), nepateikė aiškių ir nedviprasmiškų paaiškinimų, kurie galėtų leisti padaryti išvadą, kad taikos sutarties sąlygos yra bent iš dalies naudingos BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“.

9739.

98Pažymėtina, kad taikos sutartį tvirtina teismas ir tik jis sprendžia, ar pateikta taikos sutartis prieštarauja įstatymams arba pažeidžia įstatymų saugomus interesus, tame tarpe ir taikos sutarties nepasirašiusių kreditorių mažumos interesus. Teismas netvirtina šalių taikos sutarties, jei ji prieštarauja imperatyvioms įstatymų nuostatoms ar viešajam interesui. Proceso įstatymo normose nustatyta teismo pareiga reiškia, kad teismas, gavęs procesiniu požiūriu tinkamų asmenų sudarytą ir pasirašytą taikos sutartį, kiekvienu atveju privalo patikrinti, ar pateikta tvirtinti taikos sutartis atitinka įstatymo reikalavimus ir nepažeidžia viešųjų interesų. Teismas, spręsdamas dėl pateiktos tvirtinti taikos sutarties teisėtumo, privalo patikrinti, ar taikos sutartį pasirašė įstatymo reikalaujama kreditorių dauguma ir taikos sutarties sąlygos nepažeidžia jos nepasirašiusių kreditorių teisėtų interesų ir lūkesčių (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2016 m. spalio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-436-219/2016). Ir nors šiuo atveju taikos sutartis dar nebuvo sudaryta, o kreditorių susirinkimui buvo pateiktos tik taikos sutarties sąlygos, kurioms kreditorių susirinkimas pritarė, nepaisant fakto, kad patiems kreditoriams ši taikos sutartis yra visiškai nenaudinga, pirmosios instancijos teismas atliko teisingą jos įvertinimą, bei pagrįstai nustatė, kad bankrutuojančiai įmonei bei ne pirmos eilės kreditoriams ji yra ekonomiškai nenaudinga.

9940.

100Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad taikos sutartį ketinama sudaryti ne bankroto byloje, o Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje civilinėje byloje Nr. Nr. e2-258-212/2019, kurioje J. M. ir UAB „OLFEMA“ yra atsakovai. Kaip anksčiau minėta, sudarydamos taikos sutartį, ginčo šalys abipusiu sutarimu sulygsta dėl jos sąlygų, nustato savo teisių ir pareigų balansą. Taikos sutartis yra sudaroma siekiant surasti visiems suinteresuotiems asmenims priimtiną sprendimą abipusių nuolaidų ir derybų būdu, ji neturi pažeisti nei vienos iš šalių teisių bei interesų ir sudaroma geranoriškai. Nagrinėjamu atveju, pasiūlymas sudaryti taikos sutartį buvo teikiamas vienašališkai, nesiderant su bankrutuojančia įmone, kaip ieškove, aukščiau nurodomoje byloje, neieškant abiem šalims priimtino sprendimo. Iš į bylą pateikto kreditorių susirinkimo 2019 m. liepos 22 d. Protokolo matyti, kad VĮ Turto bankas, pateikė pasiūlymą atidėti taikos sutarties sudarymo klausimo svarstymą ir pavesti bankroto administratoriui pateikti išvadas dėl taikos sutarties projekto naudingumo kreditoriams, tačiau jis nebuvo patenkintas. Darytina išvada, kad kreditoriai J. M. ir UAB „OLFEMA“ nesiekė su BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ tarpusavio derybų dėl taiko sutarties sąlygų. Be to, pateiktos taikos sutarties sąlygų projektas neapima visų bankroto administratorės pateiktų reikalavimų civilinėje byloje.

10141.

102Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios instancijos teismas, patenkindamas bankroto administratorės prašymą dėl kreditorių susirinkimo nutarimo, kuriuo buvo pritarta užbaigti civilinę bylą e2-258-212/2019 taikos sutartimi UAB „OLFEMA“ siūlomomis sąlygomis, detaliai ir išsamiai išanalizavo klausimui reikšmingas aplinkybes, todėl priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį. Dėl bylinėjimosi išlaidų paskirstymo

10342.

104Atskirajame skunde apeliantas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti iš BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ bankroto administravimui skirtų lėšų, tačiau iki bylos išnagrinėjimo iš esmės nepateikė bylinėjimosi išlaidas patvirtinančių įrodymų (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

10543.

106BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“, atstovaujama bankroto administratorės UAB „Bankroto centras“, prašė priteisti iš apelianto 800 Eur dydžio bylinėjimosi išlaidas advokato pagalbai apmokėti, pateikė išlaidas patvirtinančius įrodymus. Pirmosios instancijos teismo nutartį palikus nepakeistą, BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ patirtos bylinėjimosi išlaidos priteistinos iš apelianto (CPK 98 straipsnio 1 dalis).

10744.

108Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar advokato padėjėjo pagalba, atsižvelgiant į konkrečios bylos sudėtingumą ir advokato ar advokato padėjėjo darbo ir laiko sąnaudas, yra priteisiamos ne didesnės, kaip yra nustatyta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro kartu su Lietuvos advokatų tarybos pirmininku patvirtintose rekomendacijose dėl darbo užmokesčio dydžio. BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ patirtos išlaidos advokato pagalbai apmokėti viršija nurodytose Rekomendacijose nustatytą maksimalų dydį. Atsižvelgiant į suteiktų teisinių paslaugų sudėtingumą, apimtį, įvertinus tai, jog šios išlaidos viršija Rekomendacijose dėl civilinėse bylose priteistino užmokesčio už advokato ar advokato padėjėjo teikiamą pagalbą nurodytą maksimalų dydį (8.16 punktas), apeliacinis teismas konstatuoja pagrindą pareiškėjos naudai priteistinų bylinėjimosi išlaidų sumą sumažinti iki 400 Eur (CPK 93 straipsnio 1 dalis, 98 straipsnis).

109Dėl procesinės bylos baigties

11045.

111Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės normas, priėmė teisėtą ir pagrįstą nutartį, kurią panaikinti atskirajame skunde nurodytais teiginiais nėra teisinio pagrindo (CPK 337 straipsnio 1 dalies 1 punktas).

11246.

113Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo argumentų apeliacinės instancijos teismas plačiau nepasisako, nes jie neįtakoja skundžiamo sprendimo teisėtumo ir pagrįstumo. Pažymėtina, kad teismo pareiga pagrįsti priimtą procesinį sprendimą neturėtų būti suprantama kaip reikalavimas detaliai atsakyti į kiekvieną argumentą, juolab, kad apeliacinės instancijos teismas iš esmės pritaria pirmosios instancijos teismo priimto procesinio sprendimo motyvams (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2010 m. spalio 5 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-382/2010; 2010 m. gruodžio 20 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-536/2010 ir kt.).

114Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso 337 straipsnio 1 dalies 1 punktu,

Nutarė

115Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti nepakeistą.

116Priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,PANEVĖŽIO EGLĖ“ iš apelianto J. M. 400 Eur (keturis šimtus eurų) bylinėjimosi išlaidoms, patirtoms apeliacinės instancijos teisme, atlyginti.

Proceso dalyviai
Ryšiai
1. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas Antanas... 2. teismo posėdyje apeliacine rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo civilinę... 3. I.... 4. Ginčo esmė... 5. 1.... 6. Byloje kilo ginčas dėl 2019 m. liepos 18 d. įvykusio bankrutavusios... 7. II.... 8. Pirmosios instancijos teismo nutarties esmė... 9. 2.... 10. Panevėžio apygardos teismas 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartimi patenkino... 11. III.... 12. Atskirojo skundo ir atsiliepimų į jį argumentai... 13. 3.... 14. Apeliantas J. M. pateikė atskirąjį skundą dėl Panevėžio apygardos teismo... 15. 4.... 16. K. V. socialinio draudimo fondo valdybos Panevėžio skyrius (toliau – VSDFV... 17. 5.... 18. Kreditorius VĮ Turto bankas pateikė atsiliepimą į apelianto J. M.... 19. 6.... 20. Pareiškėja BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“, atstovaujama bankroto... 21. Teismas... 22. IV.... 23. Apeliacinės instancijos teismo nustatytos aplinkybės, teisiniai argumentai ir... 24. 7.... 25. Pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso (toliau – CPK) 320... 26. 8.... 27. CPK 329 straipsnio 3 dalies 1 punkte yra numatyta, kad absoliučiu sprendimo... 28. 9.... 29. Apelianto teigimu jam ir jo atstovams nebuvo tinkamai pranešta nei apie skundo... 30. 10.... 31. Bylos duomenimis ir Lietuvos teismų informacinėje sistemoje (toliau - LITEKO)... 32. 11.... 33. CPK numatytais atvejais galimas rašytinis bylos nagrinėjimo procesas. Šiuo... 34. 12.... 35. Panevėžio apygardos teisme nagrinėjamoje bankroto byloje eB2-59-544/2019... 36. 13.... 37. Tais atvejais, kai šalis ar trečiasis asmuo veda bylą per atstovą, su byla... 38. 14.... 39. Nesutiktina su atskirojo skundo argumentu, kad pirmosios instancijos teismas... 40. 15.... 41. Apeliacinės instancijos teismas sprendžia, kad absoliučių nutarties... 42. Dėl atskirojo skundo netenkinimo ... 43. 16.... 44. Apeliacijos objektą sudaro teismo nutarties, kuria patenkintas pareiškėjos,... 45. 17.... 46. ĮBĮ 21 straipsnyje nustatytos bankrutuojančios įmonės kreditorių teisės... 47. 18.... 48. Iš byloje esančių duomenų ir LITEKO nustatyta, kad Panevėžio apygardos... 49. 19.... 50. J. M. reikalavimo teisė bankrutuojančiai bendrovei atsirado 2017 m.... 51. 20.... 52. Taip pat nustatyta, kad Panevėžio apygardos teisme yra nagrinėjama civilinė... 53. 21.... 54. BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ bankroto byloje yra pateiktas 2017 m. lapkričio... 55. 22.... 56. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors ikiteisminio tyrimo metu... 57. 23.... 58. Pagal ĮBĮ 24 straipsnio 1 dalį kreditorių susirinkimo nutarimas laikomas... 59. 24.... 60. Iš viso BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ byloje buvo patvirtinti 73 kreditoriniai... 61. 25.... 62. Susipažinus su UAB „OLFEMA“ pateikiamu pasiūlymu nustatyta, kad buvo... 63. 25.1.... 64. ieškovas BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ atsisako visų ieškinio reikalavimų... 65. 25.2.... 66. UAB „OLFEMA“ atsisako turimo BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ laidavimo, kurio... 67. 25.3.... 68. UAB „OLFEMA“ sumoka BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“ tokią lėšų sumą, kad... 69. 25.4.... 70. šalių patirtos bylinėjimosi išlaidos lieka šalims, o visas procesinių... 71. 26.... 72. Kasacinis teismas ne kartą yra pažymėjęs, kad bankroto bylą nagrinėjantis... 73. 27.... 74. Nagrinėjamu atveju sutiktina su pirmosios instancijos teismo nustatytomis... 75. 28.... 76. Visiškai sutiktina su apelianto argumentu, kad kasacinis teismas yra... 77. 29.... 78. Tai reiškia, kad kreditorių susirinkimo nutarimai gali būti naikinami dviem... 79. 30.... 80. Nagrinėjamu atveju nekilo tarp šalių ginčo dėl esminių procedūrinių... 81. 31.... 82. Pažymėtina, kad bankroto procesas yra kolektyvinis procesas, kuris, nors ir... 83. 32.... 84. Apeliacinės instancijos teismo vertinimu, nors bankroto proceso teisinis... 85. 33.... 86. Apeliantas taip pat ginčija bankroto administratorės teiginius, kad prašoma... 87. 34.... 88. Sutiktina su apelianto argumentu, jog kasacinio teismo išaiškinta, kad vien... 89. 35.... 90. Apibendrinus išdėstytą, darytina išvada, kad ginčijamas kreditorių... 91. 36.... 92. Pagal ginčui aktualų teisinį reguliavimą taikos sutartimi šalys tarpusavio... 93. 37.... 94. Pirmosios instancijos teismas skundžiamoje nutartyje konstatavo, kad... 95. 38.... 96. Apeliacinės instancijos teismas nesutinka su tokiais apelianto argumentais,... 97. 39.... 98. Pažymėtina, kad taikos sutartį tvirtina teismas ir tik jis sprendžia, ar... 99. 40.... 100. Atkreiptinas dėmesys ir į tai, kad taikos sutartį ketinama sudaryti ne... 101. 41.... 102. Dėl nurodytų aplinkybių apeliacinės instancijos teismo vertinimu, pirmosios... 103. 42.... 104. Atskirajame skunde apeliantas prašė priteisti bylinėjimosi išlaidas... 105. 43.... 106. BUAB „PANEVĖŽIO EGLĖ“, atstovaujama bankroto administratorės UAB... 107. 44.... 108. Pagal CPK 98 straipsnio 2 dalį šalies išlaidos, susijusios su advokato ar... 109. Dėl procesinės bylos baigties... 110. 45.... 111. Pirmosios instancijos teismas tinkamai taikė materialiosios ir proceso teisės... 112. 46.... 113. Į esminius atskirojo skundo argumentus atsakyta, dėl kitų atskirojo skundo... 114. Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, vadovaudamasis... 115. Panevėžio apygardos teismo 2019 m. rugsėjo 24 d. nutartį palikti... 116. Priteisti bankrutavusiai uždarajai akcinei bendrovei ,,PANEVĖŽIO EGLĖ“...